PDA

View Full Version : Năm phụng vụsaotinhyeu1620
15-04-2010, 07:06 PM
Nghe em giáo lý thuộc làu
Mười hai tháng, những tháng nào, kể đi
Một năm chia mười hai kì
Em ngồi em tính khố gì đâu anh
Tháng chạp mùa vọng Giáng Sinh
Tháng giêng công lí, hòa bình, ấm no
Hai, ba sám hối lế Tro
Ba,Tư đứng dậy reo hò phục sinh
Tháng Năm Thánh Mẫu đồng trinh
Tháng sáu lòng Chúa rủ tình thương ta
Tháng bảy giáo lý cả nhà
Tháng tám mừng lễ mẹ ta về trồi
Tháng chín tử đạo anh ơi
Tháng mười hoa nở xinh tươi vườn hồng
Mười một các thánh thông công
Cầu cho tổ tiên cha ông họ hàng
Thưa anh tính đã rõ ràng
mười hai tháng đủ anh bằng lòng chưa
Rằng em tính cũng đã vừa
Nhưng còn ngày lễ thánh gia chỗ nào
Thánh Giu se tính làm sao
Thương người hấp hối kể vào mới sinh
Thưa anh lễ các gia đình
Chủ nhật sau lễ Giáng sinh thứ gì
Còn như tháng thánh Giu se
Thưa anh tháng ấy chạy về tháng ba
Rằng em tính thật là tài
Thảo nào anh cứ một hai khen thầm
saotinhyeu1620 viết!

Joseph_KhiCuBinhAn
12-05-2010, 12:47 PM
Hay quá đi .
Thật tuyệt vời .
Nguyện Chúa Chúc Lành cho BẠN luôn mãi nhé

+

Pepo
12-05-2010, 01:03 PM
Hay quá đi, sao làm thơ mà tính giỏi vậy?