PDA

View Full Version : Đêm Nhạc Thánh Ca - Kỷ niệm 50 viết Thánh CaDonRac
24-04-2010, 06:33 AM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong-Front.jpg
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong-Back.jpg
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong/50NamVietThanhCa1_Lm.Ns.KimLong-DVD.jpg
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong/50NamVietThanhCa2_Lm.Ns.KimLong-DVD.jpg

Nguồn: NS. Cao Huy Hoàng

DonRac
24-04-2010, 06:35 AM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong/50NamVietThanhCa1_Lm.Ns.KimLong.wmv

Các files Movie Clip:

Part1: http://www.mediafire.com/?dmmk0irthwg
Part2: http://www.mediafire.com/?eqqzdwndkq2
Part3: http://www.mediafire.com/?imdunudjykz
Part4: http://www.mediafire.com/?nzgtnynewum
Part5: http://www.mediafire.com/?yjdz2yazynz
Part6: http://www.mediafire.com/?iixrzmhddnz
Part7: http://www.mediafire.com/?qwwzon5tq1f
Part8: http://www.mediafire.com/?z1ywlikz2iy

DonRac
24-04-2010, 06:35 AM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/50NamVietThanhCa_Lm.Ns.KimLong/50NamVietThanhCa2_Lm.Ns.KimLong.wmv

Các files Movie Clip:

Part01: http://www.mediafire.com/?2djm5zqdmzf
Part02: http://www.mediafire.com/?fgvhjn4yzzy
Part03: http://www.mediafire.com/?c1ktyywjtnm
Part04: http://www.mediafire.com/?qmdzn2mltnm
Part05: http://www.mediafire.com/?mdhztwwznym
Part06: http://www.mediafire.com/?yo1ljz15gyo
Part07: http://www.mediafire.com/?mznie2vinco
Part08: http://www.mediafire.com/?lnn0t5mazug
Part09: http://www.mediafire.com/?4h21myzzmwh

horungcn
29-04-2010, 10:30 PM
Bạn Donrac ơi ! file 5 và file 9 Rar phần 2 bị lỗi , làm ơn bổ sung lại cho anh em

PhaoloNguyenChiNinh
30-04-2010, 11:57 PM
Xin cảm ơn bạn DonRac làm phiền bạn chút nếu có DVD5 hoặc DVD9 bạn upload lên được không vì mình ở nước ngoài lên đặt mua mất thời gian quá. Nếu được cảm ơn bạn nhiều