PDA

View Full Version : Pop Jean Paul II: Sinh nhật TCVN Lần 3dominico_dung
13-05-2010, 11:56 AM
Bộ decor Kính nhớ ngày sinh Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolo II (18/5) và mừng SN Diễn đàn TCVN:


Ảnh trên Cung Thánh (ngày Lễ)
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/SinhNhat_Lan3_TCVN/CungThanh.jpg


Ảnh Thiệp Mời
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/SinhNhat_Lan3_TCVN/ThiepMoi_Thumbnail.png

ngoài...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/SinhNhat_Lan3_TCVN/ThiepMoi.jpg

trong...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/SinhNhat_Lan3_TCVN/ThiepMoi_Inside.jpg