PDA

View Full Version : KÍNH thưa BTC TCVN cùng hiệp ý cầu nguyệnJB.Lưu Hùng Vương
15-05-2010, 07:41 AM
KÍNH thưa BTC TCVN nhân dịp sinh nhật lần thứ của TCVN tuy rằng nhà em ở xa ko tham gia được Thánh Lễ tạ ơn nhưng em sẽ dâng 1 thánh lễ tại giáo xứ của em và giáo phận của em vào vào ngày 18/5 và ngày 30/5 ngày 18/5 em sẽ dâng thánh lễ xin ơn bình an còn ngày 30/5 là thánh lễ tạ ơn SN TCVN xin ACE hiệp ý cầu nguyện cùng vương