PDA

View Full Version : Gioan Phaolô II ca Sỹ Của Tình Thương - Lm. Nguyễn DuyDonRac
07-05-2010, 07:01 AM
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/ThanhCa/GioanPhaoloIICaSiCuaTinhThuong_nd.jpg
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/ThanhCa/GioanPhaoloIICaSiCuaTinhThuong_nd2.jpg

Nguồn: Ns. Cao Huy Hoàng


Nhạc Đệm Beat
https://thanhcavietnam.us/FilesNhacKhongLoi/TonVinhLongThuongXotChua-Beat/11.GioanPhaoloCaSyCuaTinhThuong_nd_ThanhAnStudio.mp3