PDA

View Full Version : Lạy Chúa Thánh Thần - Lm. Kim LongDonRac
06-05-2010, 08:40 PM
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/ThanhCa/LayChuaThanhThan_kl.jpg

Nguồn: Ns. Cao Huy Hoàng

DonRac
18-05-2010, 12:22 AM
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/MP3-128/LayChuaThanhThan_kl_ThanhVienTCVN.mp3