PDA

View Full Version : Khúc Hát Xin Dâng Về Cha, Gioan Phaolô II Totus Tuus - Ns. Sơn Ca LinhDonRac
24-04-2010, 04:14 PM
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/ThanhCa/KhucHatXinDangVeChaGioanPhaoloIITotusTuus_scl.jpg

Nguồn: Ns. Cao Huy Hoàng

DonRac
15-05-2010, 06:15 PM
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/MP3-128/KhucHatXinDangVeCha_scl_LeAnh.mp3

Caohuong
26-04-2014, 06:20 AM
Khúc Hát Xin Dâng Về Cha Gioan Phaolô II
Sáng tác: Ns. Sơn Ca Linh
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai


http://www.gxvinhhuong.net/ThanhCa/gioanphaoloII_saomai.mp3