PDA

View Full Version : Mời gọi Thành viên hát Thánh CaDonRac
24-04-2010, 10:12 AM
Kính chào ACE Thành viên TCVN,

Theo tinh thần ThanhCaVN đã đề cập:

BQT-TCVN sẽ mời gọi các Thành viên của TCVN thực hiện, sau đó chia sẻ trong Ngày Sinh Nhật lần 3 và rồi sẽ tuyển chọn để in ấn thành CD gửi tặng

DonRac mời gọi ACE Thành viên nào có khả năng, xin nhắn tin đến DonRac hát ủng hộ TCVN.
Xin đăng ký bài hát và ngày có thể gửi file audio, để DonRac phản hồi kẻo trùng lắp nhiều thì không ổn.

BQT-TCVN rất mong sự ủng hộ, hợp tác của ACE Thành viên để việc chuẩn bị Sinh Nhật lần 3 được nhiều thuận lợi.

Mến chào!