PDA

View Full Version : Sinh nhật TCVN: những sự kiện đáng nhớTuanHH
17-05-2010, 01:22 AM
Tiến tới Sinh nhật lần 3 của TCVN, mời các bạn chia sẻ những sự kiện vui buồn với TCVN trong thời gian bạn tham gia diễn đàn này.
Riêng với TuanHH:
- 'Sự kiện' sinh nhật BKT (BMK) năm 2009: BKT chơi BBcode gây ra 1 trận sóng gió và bị oánh hội đồng :24: (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=10461)
- Tranh luận về vấn đề thành viên nhí: kết quả là sự ra đời của Diễn đàn nhí (https://thanhcavietnam.co/DDTNCG)
- Thành lập các 'câu lạc bộ' người cao tuổi, hội ế, hội không ế, gia đình nhà 8888...