PDA

View Full Version : "VIP" mừng SN TCVNmigoi_sg
22-05-2010, 02:45 AM
http://pic70.picturetrail.com/VOL1794/11765046/20898987/342070099.jpg


Philađen: Ủa,:102: mới đó mà đã sinh nhật diễn đàn lần thứ 3 rồi hả?

Bush: Chúng ta cùng đến Nhà thờ Bến Hải mừng:love:sinh nhật diễn đàn thanhcavietnam.co nào?


Philađen: Uh, để mình gọi cho mấy thằng "đệ" đem vài trăm két Haniken loại đặc biệt đến đó để cùng chung vui :beer:với gia đình thanhcavietnam nữa:xe:!!!Bush: Chú mầy được đấy,anh sẽ hỗ trợ vài con "không người lái'
chuyển ngay tất cả đến nơi an toàn:monkey03:!

:118::111::36::Tanghoa:

:21::24:

Dauan_tinhyeu
25-05-2010, 08:03 PM
Font chữ khó đọc wá :2: