PDA

View Full Version : Nhắn nhủ!dominico_dung
28-05-2010, 05:12 PM
Giờ "G" của Thánh Lễ Tạ Ơn sinh nhật Lần 3 - TCVN gần kề!


Giờ Lễ chính thức là 9giờ30


Riêng, ACE trong "Nhóm phụng vụ", từ lúc 7giờ30 - 8giờ00 nên cố gắng có mặt đủ để tiện cho các thao tác chuẩn bị.

Hy vọng các bạn có phần vụ trong phụng vụ đã sắp xếp tốt thời gian và công việc riêng để chu toàn!

Thân ái!
BĐH Thánh Lễ

buiden259
28-05-2010, 05:53 PM
Giờ "G" của Thánh Lễ Tạ Ơn sinh nhật Lần 3 - TCVN gần kề!


Giờ Lễ chính thức là 9giờ30


Riêng, ACE trong "Nhóm phụng vụ", từ lúc 7giờ30 - 8giờ00 nên cố gắng có mặt đủ để tiện cho các thao tác chuẩn bị.

Hy vọng các bạn có phần vụ trong phụng vụ đã sắp xếp tốt thời gian và công việc riêng để chu toàn!

Thân ái!
BĐH Thánh Lễ

:77::77::77:Nguyện xin Thiên Chúa trả ơn bội hậu cho các thành viên đã nhiệt tình tham gia vì việc chung trong tình thân để thánh lễ được thành công tốt đẹp:77::77::77:

Pepo
28-05-2010, 08:01 PM
Pepo ko đi tham dự được vậy mong những ai đang tham dự và có trách nhiệm xin đến đúng giờ và làm việc tốt. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse luôn ở bên cạnh mọi người,luôn cầu bầu cho mọi người. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người. :love: