PDA

View Full Version : Video_Clip - Thánh Lễ Tạ ơn SN Lần IIIdominico_dung
08-06-2010, 11:45 AM
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 01/14)
http://www.youtube.com/watch?v=TWmu_wAUjUg
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 02/14)
http://www.youtube.com/watch?v=SrxK-aCgj3A
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 03/14)
http://www.youtube.com/watch?v=D92Iwyc6_6A
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 04/14)
http://www.youtube.com/watch?v=axzvyKfQwzY
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 05/14)
http://www.youtube.com/watch?v=bWOYcKdbuwE
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 06/14)
http://www.youtube.com/watch?v=5mVX12iu5Dc
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 07/14)
http://www.youtube.com/watch?v=QieN-zw5wfo
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 08/14)
http://www.youtube.com/watch?v=pidltax0LAs
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 09/14)
http://www.youtube.com/watch?v=tGdUb6sF4d8
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 10/14)
http://www.youtube.com/watch?v=Xo3KbW-vHSs
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 11/14)
http://www.youtube.com/watch?v=AibEaUfLqXw
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 12/14)
http://www.youtube.com/watch?v=Cv4ZeUWbiGI
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 13/14)
http://www.youtube.com/watch?v=4HcBEddep4w
Sinh nhật Diễn đàn TCVN - Lần 3 (Phần 14/14)
http://www.youtube.com/watch?v=pBA4MLuKlc4Link để tải về phim rõ, đẹp hơn:
http://www.mediafire.com/?sharekey=cb1d8ffefdfc834a312dbd5f2bdc50627443001fbf28690cf85d402b9fc3640c

daodoidep
21-06-2010, 10:11 AM
ola la ola la ola lal lalalalla
ai cũng đẹp:8:
ai cũng dễ thương:8:
mà sao kì quá.....
Ngoclucbao nói tới lúc 7h
mà từ đầu đĩa tới cuối đĩa k thấy hắn đâu
Tên này lùn láo lối thật :24:

AugustineTuanBao
15-08-2010, 06:57 PM
Huhu, coi lại thấy buồn ghê. Phải chi mình lên trên đó thì hay biết máy