PDA

View Full Version : ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG KỲ 2 THÁNG 7.2010 (website: www.bhxpiox.com)linhtrieu
01-07-2010, 07:33 PM
Câu hỏi:
Bạn có nhận ra người trong tấm hình sau đây (hàng trên, thứ hai từ phải sang) là ai không? Xin cho biết:
- Tên thánh, họ và tên người này?
- Y phục ông ta đang mặc cho biết ông ta có chức thánh gì?
- Ông ta có mối liên hệ gì với ban hợp xướng Pi-ô X?


http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TL-ngayxua/01%20Chuc%20thanh.jpg (http://bhxpiox.com/web/images/stories/thuvienhinh/TRIEU/TL-ngayxua/01%20Chuc%20thanh.jpg)

Xin trả lời theo mẫu sau (nếu không theo mẫu này là không hợp lệ):
- Tên thánh, họ và tên:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Câu trả lời của tôi là:
Xin gửi email trả lời câu hỏi về địa chỉ: dovuipiox@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đây là chương trình đố vui có thưởng trên website của ban hợp xướng (BHX) Pi-ô X:
- Nội dung: Hiểu biết về Giáo hội Công giáo, âm nhạc phụng vụ, BHX. Pi-ô X, hạnh các thánh…
- Tư liệu: Các câu hỏi được trích trong các bài đã đăng trên website Pi-ô X.
- Đối tượng tham dự: Tất cả mọi người, trong & ngoài BHX. Pi-ô. Rất hoan nghinh độc giả ở nước ngoài tham gia (nếu có người nhà ở Sài Gòn thì nhờ họ đến lãnh thưởng cũng được).

- Thể lệ tham dự: 2 khách gửi email trả lời chính xác & sớm nhất tới địa chỉ email: dovuipiox@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Thời hạn: Từ lúc ra câu hỏi cho đến Chúa nhật thứ ba của tháng, không có ai trả lời chính xác và đúng hạn thì câu hỏi sẽ được bỏ qua.
- Giá trị giải thưởng: Tặng vật trị giá 30.000đ – 60.000đ
- Địa điểm nhận giải: Nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Q. 3, TP. HCM (chiều Chúa nhật từ 15g-17g00).
Sau đó xin mời ở lại dự lễ, ban hợp xướng Pi-ô X sẽ hát lễ.

Chúng tôi chỉ trao quà vào Chúa nhật thứ ba của tháng.