PDA

View Full Version : Tạ ơn Chúa và Đức Mẹnuocmatxanh
04-07-2010, 02:44 PM
Bé Hương nhà mình vưà thi đậu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghiã , xin mọi người hiệp lời tạ ơn Mẹ Maria và Chuá Giesu đã cho cháu làm bài thi tốt , đạt kết quả cao trong kỳ thi .

:love::love::love:

king_giesu
04-07-2010, 06:18 PM
chúc mừng cháu nha hãy cố lên và hãy tin rằng Chúa và Mẹ Maria luôn ở cùng với cháu