PDA

View Full Version : Về việc post bài trong box "Bài viết chờ post"DonRac
27-07-2010, 10:26 PM
Xin chào ACE,

Thay mặt BQT-TCVN xin thông báo về việc post bài trong Diễn đàn.

Box "Bài viết chờ post" mục đích chỉ để dành cho các bài viết:
- Các bài viết có nội dung thuộc các box bị hạn chế quyền Thành viên không thể trực tiếp post vào: ví như "Thông Tin của Giáo Hội", "Tin Tức Thế Giới"...
- Các bài viết mà bản thân Thành viên không biết, hoặc phân vân xếp vào box nào cho hợp lý...

Vì BQT-TCVN không thể thường xuyên và cũng không thể là người đa năng để có thể tuỳ nghi xem - ngâm cứu - rồi di chuyển bài viết đến box phù hợp, nên mong rằng Thành viên hãy post bài đúng box cần thể hiện, kẻo "bị" giam ở box "chờ post" lâu làm mất thẩm mỹ Diễn đàn.

Nói điều này để ACE thông cảm cho BQT-TCVN, vì có nhiều bài post trong box "chờ post" quá hiển nhiên không cần "chờ post".
Ví dụ:
- Bài viết về truyện cười - sao không post vào box Giải trí?
- Bài viết về Thơ - sao không post vào box Trang Thơ Công Giáo hoặc Trang Thơ Tổng Hợp?

Xin nhắc lại lần nữa, chỉ khi nào bài viết liên quan đến các box mà Thành viên bị hạn chế chức năng post bài, còn lại, nếu xét thấy vì Thành viên lười nghiên cứu, BQT sẽ xoá bài ấy và không chuyên đến box phù hợp.

Mong rằng với cách xử lý cứng rắn này, ACE sẽ hiểu thêm trách nhiệm của mình khi post bài và không cảm thấy BQT-TCVN không quan tâm hoặc quan liêu trong vấn đề kiểm duyệt bài viết.

Mến chào!