PDA

View Full Version : Chia sẻ file sử dụng mediafire.comBMK
10-05-2008, 11:24 PM
Chia sẻ


Bước 1: Vào website: http://mediafire.com ---> rồi tạo tài khoản


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c3c64fe2c.png


Bước 2: Đăng nhập với tài khoản vừa tạo (Xem hình trên).

Bước 3: Upload file


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c3c65e892.png


Ngồi chờ.... cho tới khi up xong

Bước 4: Copy link và đăng lên để chia sẻ


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c52d674ea.png

Download

Bước 1: Copy link đã được chia sẻ, dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c52d75f40.png


Ngồi chờ.......Nếu chờ quá lâu mà không thấy link download thì làm lại từ đầu

Bước 2: Lấy link và download, khuyến cáo nên sử dụng phần mềm download, chẳng hạn như FlashGet, hoặc InternetDownloadManager ... Chú ý: Link này chỉ dành cho bạn tải về, mang đi cho người khác tải sẽ không được


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c52d7fb8a.png
Quản lý File


- Xem tất cả các file bạn đã up lên:


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c3c643ad2.png


- Chia sẻ: muốn chia sẻ file nào thì chọn share và copy url


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c3c6377b4.png


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825cbbc508cd.png

--- Hết ---

gioanha
18-11-2008, 11:23 AM
cám ơn BKT NHIU NHÌU :6::6::6: