PDA

View Full Version : Xin file PDF bài Ky-ry-êtnlam
12-08-2010, 12:08 PM
Đây là một phần trong bộ lễ latinh. Lời nó: "Ky-ry-e, ky-ry-e, e le i son..."
Dịch sang tiếng việt: "Vạn lạy Chúa xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót con cùng ư..."

Xin mọi người giúp đỡ, em đang cần gấp, thanks!

o0Son0o
24-08-2010, 01:12 PM
Bài này giờ chắc cũng hiếm có giáo xứ nào sử dụng. Nếu bạn ở Tp.HCM bạn có thể đến Nhà thờ Đắc Lộ ( 97 Trường Chinh, P.12, Tân Bình ) liên hệ với nhà sách hoặc phone 0907 100 868.
Thân.

gioanha
24-08-2010, 02:55 PM
Đây là một phần trong bộ lễ latinh. Lời nó: "Ky-ry-e, ky-ry-e, e le i son..."
Dịch sang tiếng việt: "Vạn lạy Chúa xin thương xót, xin dủ lòng thương. Xin thương xót, xin thương xót con cùng ư..."

Xin mọi người giúp đỡ, em đang cần gấp, thanks!
Gởi bạn tnlam PDF bài bạn tìm ở file đính kèm

Và còn nhiều bài khác với định dạng Encore ở đây: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=5192

Maria mitran
22-03-2012, 11:54 AM
thêm bản nữa để mọi người tham khảo :read: