PDA

View Full Version : Giáo xứ Chu Hảiánh sáng
18-08-2010, 11:16 AM
Lịch Phục Vụ Giáo Xứ Chu Hải Giáo Phận
Bà Rịa
Ngày thường lễ Sáng: 4h30
Chiều:18h00
Chiều thứ 7 lúc 17h00 ( lễ CN dành cho giới trẻ)
Chúa Nhật: lễ 1 4h30
lễ 2, 7h00 ( dành cho thiếu nhi)
lễ 3, 16h30
lễ 4, 17h30 ( tại nhà nguyện Thánh Gia)
lễ 5, 18h30.