PDA

View Full Version : Nhìn lại cuộc đời Đức Cố TGM Phaolôhalleluyah
04-09-2010, 02:51 PM
www.youtube.com/watch?v=aMms-6HXQlw (http://www.youtube.com/watch?v=aMms-6HXQlw)

TGP Sài Gòn