PDA

View Full Version : Một số video về ĐTC đã có trên TCVNBMK
14-05-2008, 12:55 AM
Mừng Ngân Khánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Đại Lễ Tấn Phong Á Thánh Mẹ Teresa of Calcutta (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4815)


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4815

Cuộc đời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2761)


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2761 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2761)

Lễ An Táng Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2760)


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2760

GBlam
05-09-2008, 04:24 PM
ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng, ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười