PDA

View Full Version : Vui Trăng Ca Ngợi Chúahongbinh
17-09-2010, 04:02 PM
Trung Thu đã gần đến,
Mời các bạn cùng hiệp thông với Hồng Bính
cầu nguyện cho Thiếu Nhi nhé.

hongbinh
30-09-2010, 10:06 PM
CÙNG HÁT DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ THÁNG 10
HÁT THEO BỘ

hongbinh
04-10-2010, 03:13 PM
PHẦN DÂNG HOA & DÂNG TRÀNG HOA MÂN CÔI

hongbinh
10-10-2010, 10:53 AM
Để Kết Dâng Hoa Xin Gói Tâm Tình Tạ Ơn Mẹ Sau Khi Dâng.
Và Kết Thúc Bằng Tung Hô Mẹ Maria