PDA

View Full Version : Tước hiệu: Mẹ Thiên Chúathohoang_tt
02-10-2010, 11:14 AM
http://giaolyphutrung.com/new/themes/nukevn/images/spacer.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/newthread.php?do=newthread&f=193)
Tước hiệu: Mẹ Thiên Chúa


http://giaolyphutrung.com/new/uploads/News/pic/small_1230476086.nv.jpg
Ngày 01 - 01 hàng năm, Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Đây cũng là ngày cầu nguyện cho Hòa bình trên thế giới - Mẹ cũng là Nữ vương Hòa bình. XIn ban ơn và cầu bầu cho nhân loại được thái bình thật sự!
Từ những thế kỷ đầu, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria vẫn được mọi người chấp nhận. Năm 429, bởi bè rối Nestoriô đã nổi lên lạc thuyết cho rằng có sự tách biệt giữa hai bản tính của Chúa Kitô. Đức Mẹ chỉ là Mẹ bản tính nhân loại mà thôi.
Nhưng từ các Giáo phụ, đến Công đồng chung Ephêsô và các nhà sáng lập của Tin lành đều xác quyết Chúa Giêsu có hai bản tính không thể tách rời trong một ngôi vị duy nhất: Con Thiên Chúa làm người. Như thế, Đức Mẹ là Mẹ thật của Chúa Giêsu, qua việc nhập thể đích thực của “Con Thiên Chúa đến trong xác phàm”. (1 Ga 4, 2-3; 2 Ga 7). Là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ được gọi dưới các tước hiệu: Mẹ Đức Giêsu Kitô (LG 52), Mẹ yêu dấu (LG 53) ) Mẹ các chi thể Chúa Kitô (GH 53) Mẹ nhân loại (LG 54) Mẹ Đồng trinh của Chúa Giêsu (LG 57-58) Mẹ chúng ta (GH 61,67) Mẹ Chúa Cứu Thế (LG 69) Mẹ Thiên Chúa (LG 64) Mẹ Giáo hội (x LG chương 8).

1 - Các Giáo phụ đã xác quyết Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa:

Thánh Ignatio thành Antiochia (A.D +110) “Vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã đầu thai trong lòng Bà Maria, phù hợp với chương trình cứu độ của Thiên Chúa”. (Letter to Ephesians, 18, 2; Williams A. Jurgens, editor, the faith of the Early Fathers, volume 1 n. 42)

Thánh Irênêo Giám mục Lyons (A.D. 140 - 202) “Đức Maria, khi vâng lời Thiên Chúa, đã nhận từ Thiên thần tin vui mừng là cưu mang Con Thiên Chúa” (Against Heresies, 5, 19, 1 Jurgens, Vol.1, n. 256a)

2 - Công đồng Ephêsô năm 431: đã khôi phục sự hiệp nhất Kitô giáo khi tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theothokos), từ đó không thấy giáo phái nào xuất hiện cho đến sau thời các nhà cải cách của Tin lành. Công đồng Ephêsô lên án lạc thuyết Nestoriô cho ta thấy: chỉ khi nào người ta có niềm tin xác đáng nơi Đức Maria, lúc ấy người ta mới duy trì niềm tin vào Chúa Kitô cách xác thực.

3 - Các nhà sáng lập của Tin lành: minh chứng niềm tôn kính va sùng mộ Ð?c Maria vàxác quyết rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa:

Martin Luther nói: “Nhờ công cuộc cứu chuộc, Đức Maria được làm Mẹ Thiên Chúa, và nhiều đặc ân đã được ban cho bà, không có ai có thể hiểu thấu. Không phải Đức Maria chỉ là Mẹ của Đấng được sinh ra (nơi Bê-lem), mà còn là Mẹ của Đấng được sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời, đến thời đến lúc đã trở thành Mẹ của Đấng vừa là Chúa vừa là người”. (Weimer, The works of Luther, English translation by Pelican, Concordia, St. Louis, Vol. 7, page 572).

John Calvin viết rằng: “Không thể chối cãi rằng Thiên Chúa, trong khi chọn và tiền định cho Đức Maria là Mẹ của Con của Ngài, đã ban tặng Đức Maria vinh dự vô cùng lớn lao. Bà Elisabết gọi Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Chúa Kitô gồm hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong một ngôi vị duy nhất. Có thể nói Đức Maria đã cưu mang trong lòng Đấng làm người, cũng đồng thời là Thiên Chúa hằng hữu” (Calvini Opera, Corpus Reformatorum, Braunschweig- Berlin, 1863 - 1900, Vol.45, page 348 và 335).

Ulrich Zwingli: “Đặc ân mà Đức Mẹ được ban tặng chẳng có tạo vật nào sánh ví được, vì Đức Mẹ đã sinh hạ Con Thiên Chúa” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlin, 1905, in Evang. Luc.,Op. Com., Vol.6, I, page 639).

Ôi Maria, Mẹ Thiên Chúa! Mẹ là “Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28; 42), xin thương ghé mắt nhìn đến con, khi nay, và trong giờ lâm tử. Amen


Trích dẫn: Lm. Trần Xuân Lãm
Nguồn: http://giaolyphutrung.com/new/modules.php?name=News&op=viewst&sid=373