PDA

View Full Version : tiểu sử Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuậndonboscoduc
26-10-2010, 10:26 AM
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh tại Phủ Cam, Huế vào ngày 17-04-1928
Theo học tại các tiểu chủng viện An Ninh, Quảng Trị và Đại Chủng Viện Kim Long, Huế.
Thụ phong linh mục ngày 11-06-1953
Năm 1956 Ngài đi du học tại urban, roma chuyên ngành giáo luật học
Năm 1959 lấy bằng tiến sĩ giáo luật học
Từ năm 1963-1967 làm tổng đại diện Giáo Phận Huế
Ngày 24-06-1967 được tấn phong Giám Mục tại Huế và nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang thay thế Giám mục Raymond Paul Piquet, vào ngày 10-07-1967
Năm 1967-1975 chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chủ tịch ủy ban phát triển Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Bích
Năm 1971-1978 cố vấn Giáo Hoàng về giáo dân
ngày 23-04-1975 được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Vadesi,Tổng giám mục phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn với quyền kế vị
Ngày 15-08-1975 bị Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn_Gia Định bắt giam.
Ngày 23-08-1988 được thả tự do và bị quản chế tại Hà Nội
Năm 1989 sang Úc thăm Cha Mẹ
Tháng 11-1989 mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt và điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Nhưng do bệnh nặng kéo dài nên được sang Roma để điều trị.
Tháng 04-1990 bị cấm trở lại Việt Nam
Ngày 09-04-1994 được Tòa thánh bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.
Ngày 11-05-1996 được nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Đại Chủng Viện Notre Dame ở New Orleans, Loisiana, Mỹ.
Ngày 24-06-1998 được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế cho Hồng y Y. R. Etchegaray nghỉ hưu.
Ngày 21-01-2001 được tấn phong hồng y tước hiệu Hồng Y nhà thờ Santa Maria della Scala.
Ngày 16-09-2002 Ngài qua đời tại Roma do bệnh ung thư ruột.
Ngày 17-09-2007 tào thánh Rôma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho Ngài
Ngày 16-01-2009Tòa giám quản Rôma ban Án lệnh chính thức để vận động thu thập những chứng cứ, tài liệu, tác phẩm của Đức hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận để phục vụ cho án phong chân phước.
Ngày 22-10-2010 Tòa thánh chính thức mở án phong chân phước cho Ngài.


"Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Tại vì Chúa Ki Tô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù." "Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu."

Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận