PDA

View Full Version : Đổi linkThanhCaVN
27-10-2010, 08:43 AM
Xin chào Quý ACE,

Để thuận tiện trong việc Nghe Nhạc, BQT-TCVN đã đổi thư mục Trang Nghe Nhạc:
Trước đây là: https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/
Nay là: https://thanhcavietnam.co/

Vì vậy, cần có thời gian để chuyển đổi tất cả các link cũ https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/ thành https://thanhcavietnam.co/.

Cho nên, các link dẫn các Album vì sai sót do chưa chỉnh sửa có bị lỗi, mong ACE tự sửa thành https://thanhcavietnam.co/ để nghe được.

Chân thành mong sự cảm thông của ACE.

Thân ái!