PDA

View Full Version : Một Đêm Mùa Đông



KDao
12-11-2010, 09:22 AM
Xin giới thiệu một bài Tình ca Noel

KDao :guitar:

DonRac
15-11-2010, 11:08 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/GioiThieu/Ns.KDao/MotDemMuaDong_ds.jpg

ENCORE (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/GioiThieu/Ns.KDao/MotDemMuaDong_ds.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/GioiThieu/Ns.KDao/MotDemMuaDong_ds.pdf)