PDA

View Full Version : Cuộc đời ĐỨC MẸ - Giai đoạn thứ hai (phần 3 đến phần 6)caoduc
31-05-2008, 10:44 AM
Giai đoạn thứ hai


( gồm phần 3 đến phần 6)

mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, trọn cuộc đời Chúa Cứu Thế, Khổ Hình, Tử Nạn và Thăng Thiên,
như thế mô tả cuộc đời Mẹ Maria hợp nhất với cuộc đời Thiên Chúa Con Mẹ và tất cả mọi việc Mẹ thi hành khi sống bên Chúa.PHẦN BAChương 1Tuần chín ngày trước khi Ngôi Lời nhập thểChương 2Ngôi Lời nhập thểChương 3Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth
CHƯƠNG 1TUẦN CHÍN NGÀY TRƯỚC KHI NGÔI LỜI NHẬP THỂ
-----Ít người biết Đức Maria, những người tiếp xúc với Người càng ít hơn. Những người này được rất nhiều ảnh hưởng siêu nhiên, niềm vui lạ lùng, tinh thần thanh thoát từ Đức Maria thông cho. Đức Maria không phải không biết những việc này của Đấng Tối Cao. Nhưng chưa tới thời điểm và vì khiêm tốn, Người xin Chúa đừng để các điều đó tỏ lộ cho thế giới, xin cho mọi đặc ân đó chỉ góp phần làm vinh danh Chúa, xin cho Người bị bỏ quên và coi thường, bao lâu lòng nhân từ vô cùng của Chúa không vì đó bị xúc phạm.

-----Suốt sáu tháng mười bảy ngày, khoảng thời gian từ ngày hứa hôn tới ngày Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria đã bận bịu với những công việc đầy quả phúc tăng thêm các đặc ân, thánh sủng, mà từ đó xuất phát mọi sự tốt lành. Tác giả không thể mô tả, dù chỉ vắn tắt, những hành động anh hùng vĩ đại của Đức Maria về mọi nhân đức, nội tâm, ngoại tại, về các hành động của Đức Yêu Thương, Khiêm Tốn, và Đạo Đức. Điều tối đa tác giả có thể làm là tóm gọn: Đấng Tối Cao nhận thấy nơi Đức Maria mọi điều vui lòng Chúa và chu toàn mọi điều Chúa muốn, như có thể được trong tương quan của một thụ tạo với Đấng Tạo Hoá. Do sự thánh thiện và công nghiệp của Đức Maria, Thiên Chúa cảm thấy như thể bị ép buộc (theo cách chúng ta nói) xúc tiến mau việc vĩ đại tột đỉnh trong các việc lạ lùng là Con Một Vô Cùng Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha nhập thể nơi lòng trinh khiết Đức Maria.

-----Để tiến hành cách uy nghiêm thích đáng, Thiên Chúa chuẩn bị Đức Maria đặc biệt liên tục chín ngày trước mầu nhiệm này, để cho dòng sông thiên tính tuôn trào mãnh liệt (Tv 45:5) làm lụt Thành Thánh này. Thiên Chúa đặc biệt ưu ái ban những ân sủng vĩ đại lạ lùng, khiến tác giả đứng sững chết trân không nói được, khi thấy những điều được tỏ hiện liên quan phép lạ này. Miệng lưỡi, ngòi bút cùng mọi khả năng của một thụ tạo như tác giả thiếu kém quá xa không thể diễn tả những nhiệm tích cao siêu khôn lường như thế.

-----Trong ngày thứ nhất tuần chín ngày tột đỉnh hạnh phúc, Công Chúa thiên cung Maria, sau khi nghỉ một chút, theo gương thánh tổ David, theo những sắp xếp hàng ngày được Chúa sắp đặt, đã rời khỏi trường kỷ lúc nửa đêm (Tv 118:62), phủ phục trước thánh nhan Đấng Tối Cao, khởi đầu cầu nguyện và thực hành các việc thánh đức quen thuộc. Trong thị kiến này Công Chúa Maria học biết các bí mật tối cao, các trọn lành của Thiên Tính, đặc biệt về những điều Thiên Chúa truyền thông với bên ngoài trong công trình tạo dựng. Đức Maria thấy việc tạo dựng khởi nguồn từ sự tốt lành và đại lượng nơi Thiên Chúa. Các thụ tạo không phải là điều cần thiết bổ sung cho sự hiện hữu của Thiên Chúa, cũng không cần cho vinh quang Ngài, vì nếu không có các thụ tạo, Thiên Chúa vẫn vinh quang vĩnh cửu từ trước khi tạo dựng vũ trụ. Nhiều nhiệm tích, không thể cũng không được tiết lộ cho bất cứ thụ tạo nào khác, đã được tiết lộ cho Đức Maria, vì một mình Đức Maria là Đấng Duy Nhất (Dc 6:8,7:6), Đấng được Đức Vua Tối Cao, Chúa mọi thụ tạo vui lòng tuyển chọn. Đức Maria thấy Thiên Chúa khao khát yêu thương muốn truyền thông chính mình ra ngoài. Khi được hút vào trong bầu trời tình yêu Thiên Chúa, với trái tim nồng cháy, Đức Maria nài xin Thiên Chúa Cha gởi Con Một Yêu Dấu đến trần gian cứu độ nhân loại. Những lời cầu xin hết sức ngọt ngào của Đức Maria là sợi xích thằng cột chặt tình yêu Thiên Chúa.

-----Để thực hiện việc nhập thể cứu độ nhân loại, trước hết Chúa chuẩn bị nơi mà Chúa sẽ từ Lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu ngự xuống. Chúa quyết định ban cho Hiền Mẫu yêu dấu được tuyển chọn sự hiểu biết rõ ràng mọi việc làm ngoại tại của Chúa. Trong thị kiến ngày thứ nhất này, Chúa cho Đức Maria thấy rõ mọi việc Chúa đã làm trong ngày thứ nhất tạo dựng vũ trụ, như được ghi trong Sáng thế ký. Đức Maria thấy và hiểu mọi sự rõ ràng hơn là nếu Người mục kích mọi việc trong chính ngày đó; vì trước hết Người biết các điều đó như chúng ở nơi Thiên Chúa, rồi như chúng hiện hữu khi được tạo thành.

-----Đức Maria thấy và hiểu khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời đất (Stk 1:1-5): trời đất mênh mông hoang vắng, bóng tối ở trên mặt uông mang; thần khí Thiên Chúa là là trên mặt nước; theo lệnh Chúa truyền, ánh sáng cùng bản chất của nó được tạo thành; sau khi ánh sáng và bóng tối được phân chia, (được gọi) là ngày (và là) đêm, đó là cách thức ngày thứ nhất được tạo dựng. Đức Maria biết mọi chi tiết cấu trúc địa cầu và các sinh vật sống trên đó. Người thấy diễn tiến việc các tầng trời thấp, thiên cung và các thiên thần được tạo dựng trong ngày thứ nhất. Người được cho biết bản chất, điều kiện, tính đa dạng, phẩm trật, chức vụ, cấp bậc, và thánh đức của các thiên thần. Đức Maria được cho biết việc các phản thần phản loạn, cơ hội và lý do việc sa ngã đó. Đức Maria hiểu hình phạt và nhìn thấy các hiệu lực của tội lỗi nơi ma quỉ. Khi kết thúc ngày thứ nhất, Thiên Chúa cho Đức Maria thấy chính Người cũng đã được tạo dựng từ chất liệu đất thấp hèn này, có cùng một bản chất như mọi người khác, những kẻ sẽ trở về bụi đất. Tuy nhiên Thiên Chúa không nói Đức Maria sẽ lại trở về bụi đất. Được Thiên Chúa cho hiểu biết sâu xa hết sức về sự hiện hữu trần thế, Đức Maria đã hạ mình tới đáy thẳm sâu của hư không. Dù không vướng tội lỗi, Đức Maria hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi con cái Adong cùng với những thống khổ của họ.

-----Đấng Tối Cao sắp đặt toàn thể thị kiến này và các hiệu lực cách đặc biệt để khơi trong trái tim Đức Maria những đường rãnh sâu cần thiết cho các nền móng của công trình kiến trúc qui mô vĩ đại Chúa muốn xây dựng nơi Người. Công trình đó cao tột đỉnh vươn tới sự kết hợp cao cả vững vàng thiên tính với nhân tính. Vì địa vị Mẹ Thiên Chúa phải vô bờ bến, tới mức vô cùng, Đức Maria cần phải được đặt trên nền tảng Đức Khiêm Tốn tương xứng, Đức Khiêm Tốn đó phải vô giới hạn mặc dầu vẫn ở trong ranh giới của lý trí. Vì đạt tới đỉnh thánh đức, Đấng được chúc phúc hơn hết mọi phụ nữ đã hạ mình đến độ Thiên Chúa Ba Ngôi, như thể, đã được đền bù đầy đủ, hoàn toàn hài lòng, và (theo chúng ta hiểu) bị ép nâng Đức Maria lên địa vị tột đỉnh có thể được trong mọi thụ tạo, sát gần chính Thiên Chúa. Với lòng đại lượng vô cùng cao cả, Thiên Chúa Cha nói với Đức Maria:
-----“Hiền Thê và Người Yêu dấu ái của Ta, ước vọng vô cùng vĩ đại của Ta là muốn cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Lòng nhân từ vô cùng của Ta có thể cho là bị căng thẳng vì chờ đợi thời điểm Ngôi Lời sẽ ngự xuống cứu chuộc thế giới. Trong những ngày này Người hãy cầu xin không ngừng, hết lòng yêu thương tha thiết xin cho việc chu toàn điều ước nguyện này. Hãy phủ phục trước thánh nhan Ta, đừng ngưng cầu nguyện và kêu van; hãy xin cho Con Một Yêu Dấu Thiên Chúa Cha ngự xuống kết hợp thực sự thiên tính với nhân tính.”
-----Công Chúa thiên đàng đáp lời:
-----“Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, Đấng toàn năng và khôn ngoan, không ai có thể cưỡng lại điều Chúa muốn (Esther 13:9) Ai có thể cản trở Quyền Năng Vô Cùng của Chúa? Ai dám cản trở dòng sông cuồn cuộn Thiên Tính, để điều làm Chúa vui lòng trong việc ban ân sủng này cho toàn thể nhân loại vẫn còn chưa hoàn tất? Lạy Chúa Yêu Dấu của con, nếu con là cản trở đối với hồng ân vô biên đó, xin để cho con bị hủy diệt đi trước khi con làm trở ngại điều vui lòng Chúa. Hồng ân này không thể tùy thuộc công nghiệp của bất cứ thụ tạo nào. Vì thế, lạy Chúa và Chủ Nhân của con, xin đừng chờ, vì có thể sau này chúng con còn ít xứng đáng với ơn đó hơn nữa. Tội lỗi nhân loại gia tăng, những xúc phạm đến Chúa càng chồng chất gấp bội. Làm sao chúng con có thể xứng đáng hưởng chính ân sủng mà chúng con ngày càng trở nên bất xứng hơn? Lạy Chúa, nguyên do cuối cùng của Ơn Cứu Độ chúng con ở nơi chính Chúa. Lòng thương xót Chúa bao la vô cùng thúc đẩy Chúa. Những kêu khóc của các Tiên Tri, các Tổ Phụ của dân Chúa kêu van Chúa, các thánh thở dài khóc than sau lưng Chúa, những kẻ tội lỗi tìm kiếm Chúa, toàn thể cùng nhau kêu lên Chúa. Cho dù con, một con trùng hèn hạ vong ân bội bạc không xứng đáng được Chúa thương xót đoái nhìn, con liều lĩnh từ đáy lòng con van xin Chúa xúc tiến mau việc Chúa đến, đẩy nhanh việc Cứu Độ vì vinh quang cao cả Chúa.”
-----Cầu nguyện xong, Công Chúa thiên cung trở lại trạng thái bình thường tự nhiên hơn, nhưng lo lắng chu toàn lời Thiên Chúa truyền. Suốt ngày đó, Đức Maria tiếp tục cầu xin cho việc Ngôi Lời nhập thể. Với lòng khiêm tốn tột cùng, Người lặp lại việc cầu nguyện trong tư thế phủ phục sát đất theo hình thánh giá như Chúa Thánh Thần đã dạy. Thiên Chúa Ba Ngôi rất hài lòng vì lời và cách Đức Maria cầu nguyện. Thiên Chúa nhìn thấy, nơi thân xác Mẹ tương lai của Ngôi Lời, hình ảnh con người Đức Kitô bị đóng đanh, vì thế Thiên Chúa nhận đây là của lễ dâng hiến trước hy lễ chính thức mà Con Một Cực Thánh sẽ hiến tế.

-----Ngày thứ nhì, cũng lúc nửa đêm, Đức Trinh Nữ Maria được thăm viếng như trong ngày thứ nhất. Quyền năng Thiên Chúa nâng Người lên cùng những độ cao, soi sáng chuẩn bị Người đón nhận các thị kiến Thiên Chúa. Đức Maria được cho thấy các việc xảy ra trong ngày tạo dựng thứ nhì. Người học biết cách thức và khi nào Thiên Chúa phân chia các khối nước (Stk 1:6), thiết lập vòm trời và các thiên thể. Người thấu triệt tính cách vĩ đại, trật tự, các chuyển động, tất cả mọi tính chất cùng điều kiện khác nhau của các tầng trời. Thiên Chúa làm cho Đức Maria, theo mức độ thích hợp, là người chia sẻ Quyền Năng Thiên Chúa, ban cho Người quyền năng trên thế lực của các tầng trời, các hành tinh và thiên thể, truyền cho tất cả phải tuân lệnh Người. Đức Nữ Vương thiên đàng phản ánh ngày càng nhiều các quyền năng Thiên Chúa. Vẻ diễm kiều nơi Người được điểm tô rực rỡ hơn dưới ngọn bút tài tình của Đấng Khôn Ngoan Vô Cùng bằng những mầu sắc và ánh sáng được điểm tô từ nơi cao vời.

-----Trong ngày thứ ba, Đức Maria được Thiên Chúa cho biết các việc tạo dựng trong ngày sáng thế thứ ba. Người học biết khi nào, cách nào các khối nước dưới bầu trời tụ lại một nơi (Stk 1:9), để lộ ra chỗ khô mà Thiên Chúa gọi là đất, và vùng nước được đặt tên là biển. Đức Maria học biết cách thức đất sinh ra cây cỏ, mọi loài cỏ cây có hoa trái có hạt. Người được dạy cho hiểu biết sự bao la, bề sâu, các khu vực và sự liên hệ của biển với các suối nguồn nước dâng lên rồi lại chảy ra biển. Đức Maria nhìn thấy tất cả và từng loại đó có ích cho người ta như thế nào. Người thấu triệt tất cả những điều này hết sức cặn kẽ tường tận sâu sắc hơn ông Adong hoặc Salomon. Nếu so sánh với Đức Maria, tất cả danh y khắp thế giới chỉ là những kẻ ngờ nghệch cho dù đã học hỏi nghiên cứu tường tận, kinh nghiệm rộng rãi nhất. Đức Maria biết hết mọi điều khuất kín, như lời Đấng Khôn Ngoan (Kn 7:21) chính vì Người học hỏi điều này không chút giả tưởng, Người cũng truyền thông điều đó không chút đố kỵ. Những lời vua Salomon nói trong Sách Khôn Ngoan được thực hiện nơi Đức Maria cách toàn hảo khôn sánh.

-----Ngày thứ bốn, Thiên Chúa cho Đức Maria thấy Chúa yêu thương muốn cứu độ nhân loại, và cho thấy Người các công việc tạo dựng trong ngày thứ bốn (Stk 1:14-17). Trong thị kiến này Thiên Chúa đặc biệt cho Đức Maria biết vì thương yêu, Thiên Chúa khao khát tới cứu giúp nhân loại, nâng họ lên khỏi mọi khốn khổ. Do lòng nhân từ thương xót vô cùng và vì nhân loại là đối tượng của tình thương, Chúa ban cho Đức Maria một hình thức nào đó việc tham dự các quyền năng Chúa, để từ đó về sau, với tư cách là Mẹ và Trạng Sư Bào Chữa cho các tội nhân, Người có thể cầu bầu cho họ. Đức Maria dự phần và đáp ứng tình thương yêu muốn cứu độ nhân loại của Thiên Chúa cách hết sức siêu nhiên mãnh liệt, đến độ từ đó về sau nếu Thiên Chúa không nâng đỡ gìn giữ, Đức Maria đã không thể nào chịu đựng được cường độ mãnh liệt của lửa khao cháy bừng cháy này. Vì đầy ắp tình yêu mến xót thương, có thể, đã bao lần Đức Maria bị lửa yêu mến xót thương đốt cháy, bị những lưỡi gươm, những hành hạ tột cùng đau đớn làm cho chết vì muốn cứu nhân loại. Chắc là Đức Maria đã chịu tất cả mọi thống khổ, đau đớn, tật nguyền và coi những thứ đó là hoan lạc lớn lao vì cứu vớt được các tội nhân. Tất cả mọi thứ đau khổ nhân loại chịu từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế hẳn chỉ là vấn đề nhỏ mọn đối với tình yêu của Đức Hiền Mẫu giầu lòng thương xót này.

-----Từ lúc đó trở đi, Người ước ao đặc biệt tìm kiếm quan hoài lo lắng truyền thông, không chút tị hiềm, các kho tàng ân sủng mà Người thấu triệt và sở đắc. Đức Maria sẵn sàng thông cho nhân loại sự ngọt ngào dịu dàng lạ lùng hằng tăng lên vô hạn trong trái tim, làm cho họ trở thành những người tham dự tình yêu Thiên Chúa ngùn ngụt bốc cháy trong trái tim Người. Lòng yêu mến khao khát cứu độ nhân loại là một trong những thiên hướng chính cần phải có cho việc cưu mang Ngôi Lời Hằng Hữu trong lòng trinh khiết Đức Maria. Vì giầu thương xót, nhân từ, sốt mến, khoan dung, Đức Maria sẽ cưu mang và sinh ra Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Chính Ngôi Lời, do lòng xót thương khoan dung yêu thương, muốn hạ mình xuống sự thấp hèn của bản chất loài người, muốn được sinh ra bởi Đức Maria để chịu đau khổ vì chúng ta. Người ta nói: cha nào con nấy; y như nước có chất lượng các khoáng sản nó chảy qua. Vì thế, mặc dầu việc sinh ra Chúa Kitô được khởi nguồn từ Thiên Chúa, nhưng việc sinh ra đó cũng có tối đa chất liệu của Đức Hiền Mẫu. Đức Maria hẳn không thể xứng hợp cho việc hiệp lực với Chúa Thánh Thần trong việc mang thai mà không có việc can dự của nam nhân, nếu Người không được phú cho sự trọn lành tương xứng với những trọn lành của nhân tính Chúa Kitô.

-----Trong thị kiến này, Đấng Tối Cao cho Đức Maria biết Luật ân sủng mới Chúa Cứu Thế sẽ thiết lập, các Nhiệm Tích hàm chứa trong Luật đó, mục đích Chúa Cứu Thế sẽ ký thác các Nhiệm Tích trong Giáo Hội Phúc Âm mới, các đặc ân cùng thánh sủng được dành cho nhân loại, và Chúa Cứu Thế khát khao cho tất cả mọi người gặt hái được thành quả Ơn Cứu Độ. Từ thị kiến này, Đức Maria được hưởng sự khôn ngoan cao cả. Người được giảng dạy bởi Vị Thầy tối cao, Đấng Sửa Chữa những người khôn ngoan (Kn 7:15). Trái tim, trí óc Công Chúa chúng ta được trút đầy, làm cạn đại dương Thiên Chúa, mà tội lỗi loài người đã giới hạn, ngăn cản lưu lượng của đại dương này. Đại dương tình thương Thiên Chúa được niêm kín cho tới thời điểm thích hợp, đó chính là thời điểm Đức Maria được chọn làm Mẹ Con Một Vô Cùng Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha.

-----Cùng với sự tuyệt vời của kiến thức siêu nhiên này, Đức Maria cảm thấy nỗi đau buồn xuyên thấu xương tủy vì yêu thương tràn ngập mà sự hiểu biết này luôn làm cho mới lại. Người thấy nơi Đấng Tối Cao các kho tàng vô biên, các thánh sủng và hạnh phúc được dành sẵn cho nhân loại. Đức Maria thấy Thiên Chúa khao khát cho nhân loại được hưởng các kho tàng hạnh phúc đời đời. Người thấy và suy gẫm về lòng ác độc của nhân loại, người ta đã mù quáng ngăn cản dòng chảy của mọi kho tàng hạnh phúc, đã tự truất họ khỏi quyền tham dự với Thiên Chúa. Sự hiểu biết này tạo ra một hình thức tử đạo mới vì phiền sầu thương xót nhân loại bị trầm luân, vì khao khát bù đắp tổn thất đáng khóc than đó. Đức Maria dâng lên những lời van xin, những hy sinh, những hành động khiêm tốn, các hành động anh hùng yêu mến Thiên Chúa và nhân loại, ngõ hầu nếu có thể, không một ai bị hư mất, để mọi người nhìn nhận Đấng Tạo Hóa và Đấng cứu độ họ, tuyên xưng thờ lạy yêu mến Ngài.

-----Đã tới ngày thứ năm của tuần chín ngày, Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh chuẩn bị Đức Maria rất thánh. Cũng như trong các ngày trước, Đức Maria được đưa lên thị kiến Thiên Chúa, khi tấm màn rơi xuống, Người nhận thức càng lúc càng rõ các mầu nhiệm của Đấng Khôn Ngoan vô cùng. Đức Maria cũng khám phá ra nhiều huyền nhiệm mới trong ngày hôm nay. Các chuẩn bị, soi sáng, các ân sủng siêu nhiên mãnh liệt hơn, các ơn này chiếu rọi vào linh hồn rất thánh Đức Maria, trút cạn hết các kho tàng vô cùng vào mọi quan năng của Người, đồng hoá và làm cho Người nên giống Thiên Chúa ngõ hầu xứng đáng là Mẹ Thiên Chúa nhập thể.

-----Trong thị kiến này, Thiên Chúa hiện ra nói với Đức Maria cách âu yếm, cho Người biết thêm nhiều mầu nhiệm:

-----“Hiền Thê và Người Yêu Dấu của Ta, Người đã thấy trong nơi sâu thẳm của lòng Ta kho tàng ân sủng bao la được chuẩn bị cho hạnh phúc nhân loại. Tình yêu thương trong Ta vô cùng mãnh liệt, Ta muốn ban Con Một của Ta cho nhân loại để dạy dỗ và cứu độ họ. Người cũng thấy những đền đáp ít ỏi chừng nào vì nhân loại vong ân bội bạc khinh thường thờ ơ tột cùng, điều này ngăn cản lòng khoan dung nhân từ thương yêu của Ta. Ta đã cho Người thấy lòng ác độc của nhân loại. Bằng Hữu của Ta, Ta muốn Người biết rằng số người nhận biết yêu mến Ta như những người được tuyển chọn thì quá sức ít; mà số những kẻ vong ân bội bạc bị trầm luân thì nhiều kinh khủng. Trong sự khôn ngoan vô cùng từ thuở đời đời, Ta đã thấy muôn vàn tội lỗi, các điều ghê tởm của những kẻ tội lỗi dơ bẩn khốn nạn này trì hoãn lòng thương xót vô biên, khóa chặt kho tàng Thiên Chúa, làm cho cả loài người không xứng đáng nhận các hồng ân của Ta.”
-----Qua lời Đấng Tối Cao, Công Chúa Maria được chỉ dạy các mầu nhiệm vĩ đại liên quan đến con số những người được tiền định tuyển chọn và những người thấy trước bị luận phạt; cũng liên quan đến những cản trở do các người tội lỗi đã trì hoãn việc Ngôi Lời Hằng Hữu xuống trần gian làm người. Khi được thị kiến lòng đại lượng vô cùng, đức công bằng của Đấng Tạo Hóa và tội lỗi cùng với lòng ác độc vô bờ của loài người, Công Nương Maria, rực cháy lửa yêu mến, đã dâng lên Đấng Uy Nghiêm:
-----“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa khôn ngoan và thánh thiện vô cùng, điều huyền nhiệm này là gì mà Chúa cho con biết? Tội ác loài người khôn lường, chỉ có sự khôn ngoan của Chúa mới hiểu được. Nhưng các tội ác này và, có thể, còn nhiều thêm nữa làm tắt được đại lượng yêu thương của Chúa sao? Không, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, không phải như thế. Lòng ác độc của nhân loại không được phép cản trở lòng Chúa thương xót. Mặc dầu con vô dụng hơn hết trong cả loài người, con thay mặt cả nhân loại xin Chúa nhớ lại lòng trung thành của Chúa. Điều chân thực chắc chắn là trời đất sẽ tan biến ra hư vô, nhưng lời Chúa không thể sai (Is. 51:6). Điều cũng chân thực là đã nhiều lần Chúa nói qua các thánh Tiên Tri, và chính Chúa, bằng chính lời Chúa phán, hứa ban Chúa Cứu Thế và Ơn Cứu Độ cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, làm sao các lời hứa này lại có thể không được chu toàn mà không trái nghịch với sự khôn ngoan vô cùng của Chúa; hoặc làm cách nào nhân loại có thể bị đánh lừa mà không xung đột với sự nhân lành của Chúa? Để xin Chúa hoàn tất lời hứa cho nhân loại được hưởng hạnh phúc đời đời qua việc Ngôi Lời nhập thể, con chẳng có chút gì để hiến dâng về phần nhân loại, cũng chẳng một thụ tạo nào có thể ép được Chúa. Nếu nhân loại đáng hưởng hồng ân này, thì lòng nhân từ vô cùng đại lượng của Chúa không phải vì đó mà được tôn vinh. Chỉ một mình Chúa có thể làm cho Chúa phải chịu thi hành điều ràng buộc này. Chỉ có ở nơi Chúa mới có thể tìm thấy được lý do chính đáng cho việc chính Thiên Chúa trở nên người ta. Lý do và nguyên nhân việc tạo dựng chúng con chỉ ở nơi một mình Chúa. Vì thế, lý do việc cứu độ chúng con cũng chỉ ở nơi một mình Chúa. Lạy Thiên Chúa, lạy Đức Vua Tối Cao, xin đừng tìm kiếm sự xứng công, cũng đừng tìm kiếm động lực cao cả hơn lòng nhân từ thương xót của Chúa và việc tôn vinh thánh danh Chúa.”
-----Đấng Tối Cao nói:

-----“Người Yêu Dấu của Ta, đúng vì lòng nhân từ của Ta buộc Ta với lời hứa chính Ta mặc nhân tính và ở giữa loài người, dù trong mắt Ta không một ai xứng đáng với lời hứa đó. Cách cư xử vong ân bội bạc của nhân loại không xứng đáng hưởng việc thi hành lời hứa này vì chúng quá sức ghê tởm theo đức công chính của Ta.”
-----Không thể nào mô tả những huyền nhiệm còn giấu kín mà Đức Maria nhìn thấy trong Thiên Chúa lúc đó. Người nhìn thấy trong Thiên Chúa mọi người từ quá khứ, hiện tại và tương lai, vị thế từng cá nhân trong công cuộc tạo dựng, những việc làm tốt lành, những điều xấu xa, và kết cùng của mỗi người. Nếu Đức Maria không được ban cho mạnh sức, hẳn Người đã chết vì các ảnh hưởng và cảm giác gây ra do việc thấu triệt các điều này. Nhưng vì có trước mặt những mục đích vĩ đại trong các phép lạ và ân sủng này, Chúa đã hết sức rộng rãi đối với Người Yêu Dấu được tuyển chọn làm Mẹ Chúa. Vì Đức Nữ Vương chúng ta đã học được sự hiểu biết này từ chính lòng Thiên Chúa, Người cũng dự phần trong lửa Bác Ái Yêu Thương hằng hữu bừng cháy nơi trái tim Người.

-----Đức Maria tiếp tục dâng lên Chúa:
-----“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và vô hình, con xưng tụng đức công bằng, ca tụng các kỳ công, thờ lạy bản tính vô cùng và tôn kính các phán quyết của Chúa. Trái tim con chảy tan trong con với lòng yêu mến nồng nàn nhất khi con thấy lòng đại lượng vô cùng của Chúa đối với nhân loại và sự vong ân bội bạc thô bạo tối tăm họ đối với Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa mưu cầu sự sống đời đời cho toàn thể nhân loại; nhưng chỉ có ít người hiếu thảo biết ơn đối với hạnh phúc khôn lường này, nhiều người sẽ bị hư mất vì lòng ác độc của họ. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, nếu vì lý do này mà từ bỏ việc Chúa định làm, thì cả loài người hay chết chúng con đều hư mất. Theo sự khôn ngoan vô cùng hằng hữu, Chúa nhìn thấy mọi tội lỗi và lòng ác độc nhân loại xúc phạm đến Chúa quá sức nhiều, Chúa cũng thấy Con Một Vô Cùng Yêu Dấu làm người và các công việc của Ngài giá trị vô cùng trong mắt Chúa; những thứ này sẽ quân bình và vượt quá sự ác độc của tội lỗi không thể nào so sánh.”
-----Với lời cầu nguyện này của Đức Maria cực trinh trong, Thiên Chúa Cha (theo cách chúng ta nói) thấy hình ảnh Con Một Vô Cùng Yêu Dấu được cưu mang nơi dạ trinh khiết của Người. Thiên Chúa Cha hài lòng vì những lời cầu khẩn khiêm tốn yêu mến của Đức Maria. Thiên Chúa Cha chần chờ chỉ là việc làm của tình yêu nồng nàn ngõ hầu vui hưởng càng lâu hơn tiếng nói của Người Yêu Dấu, làm cho cặp môi Người Yêu Dấu tiết ra mật ngọt (Dc 4:11), những âm thanh Người Yêu dấu ái nói ra tựa như những chồi lộc trong địa đàng (Dc 4:13). Và để có thêm nữa những lời nói yêu thương tuyệt vời này, Chúa đáp lời Đức Maria:

-----“Người Yêu Dấu được tuyển chọn của Ta, điều Người xin thì hết sức vĩ đại, nhưng sự xứng đáng về phần nhân loại thì quá nhỏ bé; làm sao ơn đặc biệt như thế có thể ban cho những kẻ bất xứng? Bạn của Ta, hãy để cho Ta xử với chúng như chúng đáng tội.”
Đấng Bầu Cử mạnh thế và nhân từ của chúng ta đáp lời:
-----“Lạy Chúa, xin đừng, con sẽ không ngừng nài nỉ; con xin điều đó ở Chúa, Đấng hay xót thương vô cùng, uy quyền trong hành động, chân thực trong lời nói. Tổ phụ David của con đã nói về Chúa và về Ngôi Lời hằng hữu: “Chúa đã thề hứa, Chúa sẽ không hối hận: con sẽ là tư tế theo dòng Melchisedech (Tv 109:4). Lạy Chúa, xin hãy để Vị Tư Tế đó tới, Đấng đồng thời là hy lễ cứu độ chúng con. Xin để Chúa Cứu Thế đến, vì Chúa không thể nào hối hận lời đã hứa, vì Chúa không phán hứa trong sự dại khờ. Xin cho con được mặc lấy Chúa.”
-----Trong cuộc tranh luận này (đúng hệt như đã xảy ra cho Tổ Phụ Giacob), Nữ Vương chúng ta được hỏi tên Người là gì. Người đáp: “Con là con gái Adong, được tay Chúa tạo dựng từ bụi đất hèn hạ.” Đấng Tối Cao phán: “Từ nay về sau Người sẽ được gọi: ‘Đấng Được Chọn làm Mẹ của Con Một Vô Cùng Yêu Dấu.’” Nhưng phần sau của lời này chỉ các thiên thần nghe được, trong khi đó đối với Đức Maria phần này vẫn còn giấu kín cho tới thời điểm thích hợp. Vì thế Đức Maria chỉ nghe có tiếng “Đấng Được Chọn.” Sau khi cuộc đàm thoại yêu thương xúc động này kéo dài theo an bài và bốc cháy trái tim Đấng Được Tuyển Chọn Maria, Thiên Chúa Ba Ngôi hứa với Người rằng bây giờ sẽ gởi Ngôi Lời hằng hữu đến trần gian làm người. Vui mừng hân hoan khôn tả vì lời ưng thuận này, Đức Maria xin và nhận được chúc lành của Đấng Tối Cao. Như thế, Vị Phụ Nữ dũng lực này từ cuộc đấu tranh với Thiên Chúa đã đạt được chiến thắng vẻ vang hơn Tổ Phụ Giacob. Người từ trận chiến bước ra giàu có, uy dũng, đầy chiến lợi phẩm, Đấng bị thương và yếu nhược (theo cách chúng ta nói) là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa bị tình yêu của Vị Phụ Nữ này lôi kéo phải mặc lấy sự yếu đuối và bản chất thấp hèn chúng ta trong Căn Phòng Cưới Được Thánh Hiến nơi lòng dạ trinh khiết của Người. Thiên Chúa che giấu quyền năng thiên tính, hầu chiến thắng trong việc để cho chính Chúa bị chiến thắng, để ban cho chúng ta sự sống bằng cái chết của Ngài. Xin cho loài người nhìn thấy và nhìn nhận sự việc Đức Maria rất thánh, kế bên Con cực thánh của Người, là nguyên do Ơn Cứu Độ chúng ta.

-----Trong thị kiến này, Đức Maria cũng được cho thấy các diễn tiến việc tạo dựng trong ngày thứ năm. Người thấy mọi tiến trình tạo dựng, sinh sản các loài rắn bò trên đất, có cánh bay trên không trung, bơi lội trong nước. Đức Maria biết rõ về các thụ tạo này từ khởi thủy, bản chất, hình dáng, theo loại của chúng. Người biết mọi loại thú sống trong đồng cỏ, trong rừng, các điều kiện, đặc tính, thói quen, dòng họ của chúng. Người biết mọi loại chim trời, với những thứ khác nhau của từng loại, mầu sắc, bộ lông vũ, tính nhẹ bay. Người biết vô số không thể đếm các loài cá sống dưới nước, các loại cá voi khác nhau, hình thù, việc cấu tạo, các đặc tính, các hang trú của cá và các loại thực phẩm biển cả nuôi chúng, mục đích chúng được tạo dựng, sự ích lợi mà cá đem lại cho thế giới. Đấng Toàn Năng đặc biệt ra lệnh cho các loài cầm ngư thú này nhìn nhận và tuân phục Đức Maria, ban cho Người quyền chỉ huy toàn thể các sinh vật, như trong nhiều dịp sẽ được nói tới. Tới đây Đức Maria ra khỏi thị kiến ngày hôm nay. Người dành phần còn lại trong ngày thực hành việc cầu khẩn mà Thiên Chúa đã chỉ.

-----Ngày thứ sáu, ngay khi Đức Đức Maria thị kiến Thiên Chúa hôm nay, Người được cho thấy các việc ngày sáng thế thứ sáu. Theo lệnh Chúa, trái đất sinh ra các sinh vật theo loại như lời ông Maisen (Stk 1:24). Sách Thánh nói tới các thú vật trên đất, toàn hảo hơn các loài cá và chim trời về cuộc sống và hoạt động, được đặt tên tiêu biểu phần quan trọng hơn trong bản chất của chúng. Đức Maria nhìn thấy, hiểu và biết tên mọi loại thú vật được tạo dựng trong ngày thứ sáu. Một số được gọi là thú vật chở nặng; những thứ khác là dã thú, hung dữ hơn và không được dạy thuần; những thứ khác là bò sát. Người hiểu rõ tính chất, những đặc thù của tất cả các loài thú: tính hung dữ, sức mạnh, các mục đích hữu dụng của chúng. Người được ban quyền thống trị mọi thú vật. Nhiều lần một số con vật này vâng lệnh Người, như khi Con cực thánh Người ra đời, con bò đực và con lừa quì phục thở hơi sưởi ấm Chúa Hài Đồng theo lệnh của Đức Hiền Mẫu rất thánh.

-----Sau khi thấy việc tạo dựng các loài không có lý trí, Đức Maria hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi phán như thế nào để hoàn tất thế giới cách hoàn hảo: “Ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh Ta” (Stk 1:26). Do quyết định này, con người đầu tiên được tạo dựng trên mặt đất là nguyên tổ của toàn thể nhân loại. Đức Maria thấu triệt việc tạo dựng hoà hợp thân xác, linh hồn và các quan năng, cùng việc kết hợp mật thiết của linh hồn với thân xác. Đức Maria thấu hiểu cấu trúc mọi cơ phận thân xác nhân loại. Người biết số xương, các động mạch, tĩnh mạch, thần kinh và gân. Người hiểu biết việc tạo ra các tính tình thích hợp, các khả năng dinh dưỡng, tăng trưởng và vận động. Người biết như thế nào những xáo trộn hoặc thay đổi trong sự hoà hợp này tạo ra bệnh tật và cách chữa trị.

-----Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy rõ tình trạng hạnh phúc ở địa đàng, trong đó Thiên Chúa đặt nguyên tổ Adong và Evà. Người hiểu rõ hoàn cảnh, vẻ diễm tuyệt toàn hảo của sự ngây thơ vô tội, ân sủng hai nguyên tổ được hưởng, và hai vị chỉ kiên trì trong tình trạng đó được thời gian quá ngắn. Đức Maria thấy hai nguyên tổ bị cám dỗ, bị khuất phục vì sự quỉ quyệt của con rắn (Stk 2:51) và hiểu rõ các hậu quả của tội lỗi. Người hiểu rõ lòng giận dữ điên cuồng ghét cay ghét đắng của ma quỉ đối với loài người lớn lao chừng nào. Khi thị kiến các điều này, Đức Maria đã thi hành những hành động anh hùng thánh đức làm hài lòng Thiên Chúa. Người hiểu mình là con gái của ông bà nguyên tổ này và thuộc dòng dõi quá sức vô ân bạc nghĩa đối với Đấng Tạo Hóa. Khi nhớ lại điều này, Đức Maria hạ mình trước thánh nhan Thiên Chúa làm cho trái tim Thiên Chúa bị thương tích (theo nghĩa bóng), và Chúa đã nâng Người lên trên hết mọi thụ tạo. Đức Maria nhận gánh tội vong ân bội nghĩa của nguyên tổ, khóc vì tội nguyên tổ và mọi tội lỗi do tội nguyên tổ gây ra, như thể chính Người đã phạm các tội đó. Vì thế, ngay từ khi đó, tội nguyên tổ đã có thể được gọi là tội hồng phúc, vì tội này làm cho những giọt nước mắt trở nên hết sức quí giá trước mắt Thiên Chúa, các giọt lệ đó giành được cho chúng ta những bảo đảm cùng lời hứa chắc Ơn Cứu Độ.

-----Đã đến ngày thứ bảy của việc chuẩn bị huyền nhiệm cho bí tích sắp xảy ra, cũng trong giờ đã nói, Vị Nữ Lưu thiên quốc được các thiên thần đưa cả linh hồn và thân xác lên thiên cung, trong khi một thiên thần thay hình dáng Người tại chỗ. Được đặt trên tầng trời cao nhất, Đức Maria nhìn thấy Thiên Chúa như các ngày trước, nhưng với ánh sáng mới mạnh hơn, xuyên thấu những mầu nhiệm sâu thẳm hơn, mà Thiên Chúa tùy theo thánh ý có thể che khuất hoặc tiết lộ. Đức Maria nghe tiếng Thiên Chúa phán:

-----“Người Yêu Dấu được tuyển chọn, Bằng Hữu yêu dấu, Người được đẹp mắt Ta và được tuyển chọn giữa muôn ngàn, Ta muốn canh tân việc nhận Người là Tân Nương, muốn trang điểm cho Người xinh đẹp mỹ lệ theo cách xứng đáng với ý định của Ta.”
-----Khi nghe những lời này, Đấng khiêm tốn tột đỉnh trong những người khiêm tốn hạ mình trước thánh nhan Đấng Tối Cao. Hoàn toàn qui phục sự vui lòng Chúa, với lòng khiêm tốn tột cùng, Đức Maria đáp lời:

-----“Lạy Chúa, con là bụi đất, con trùng hèn hạ nơi chân Chúa, kẻ nô lệ nghèo nàn khốn nạn của Chúa sẵn sàng chu toàn mọi điều làm vui lòng Chúa. Lạy Đấng Tốt Lành hằng hữu, xin dùng dụng cụ hèn hạ này theo ý Chúa, xin an bài con theo quyền năng của Chúa.” Ngay lúc này Đấng Tối Cao truyền cho hai thiên thần sốt mến Seraphim chăm sóc phục dịch Đức Trinh Nữ thiên đàng. Công Chúa Maria lúc này đạt tới sự sung mãn ân sủng và diễm kiều. Trái tim Thiên Chúa bị thương quá nặng vì lòng yêu mến và ước nguyện nồng nàn của Người (Dc 4:9), Chúa bị lôi cuốn không cưỡng lại được (theo ngôn từ loài người) phải bắt đầu di chuyển mau lẹ từ lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu tới Phòng Cưới nơi lòng dạ cực trinh khiết của Người và chấm dứt sự trì hoãn lâu dài. Tuy nhiên, vì điều lạ lùng mới này phải được thi hành với dư đầy khôn ngoan và công bằng, Thiên Chúa sắp đặt biến cố này theo cách mà chính Công Chúa các tầng trời, Mẹ xứng đáng của Ngôi Lời nhập thể, đồng thời cũng phải là Đấng Bầu Cử cực kỳ mạnh thế cho việc Chúa đến cứu độ dân Người mạnh thế hơn bà Esther đối với dân Do Thái (Est 7-8). Với trái tim bừng cháy ngọn lửa yêu mến mà chính Thiên Chúa đã châm đốt, Đức Maria không ngừng cầu nguyện cho việc cứu độ nhân loại.

-----Đấng Tối Cao tiếp nhận Đức Maria rất thánh, Tân Giai Nhân được tuyển chọn. Thị kiến này kèm theo những đặc ân soi sáng và thanh tẩy khôn sánh từ chính Thiên Chúa đặc biệt dành cho ngày hôm nay. Các đặc ân này quá sức siêu nhiên, đến độ (theo cách chúng ta nói) chính Thiên Chúa, Đấng ban các đặc ân đó, đã hoan hỉ vì kỳ công của mình. Như thể bị mê hoặc vì tình, Thiên Chúa nói với Đức Maria:

-----“Hãy trở lại, hãy trở lại, hỡi Sulamitis, để Ta có thể thấy Người.” “Hiền Thê của Ta, Chim Bồ Câu yêu dấu và tột đỉnh trọn hảo của Ta, đẹp mắt Ta, hãy xoay mình và đi tới phía Ta, để Ta có thể nhìn ngắm và say mê vì sắc đẹp diễm kiều của Người. Ta không hối hận đã tạo dựng loài người, Ta hoan hỉ trong việc tạo dựng nhân loại, vì Người đã được sinh ra bởi nhân loại. Hãy để cho các thiên thần thấy Ta đã uớc ao chọn Người là Hiền Thê và Nữ Vương muôn loài như thế nào. Hãy cho các thiên thần thấy lý do tốt lành chừng nào việc Ta phải vui mừng trong phòng cưới của Ta, từ đó Con Một Vô Cùng yêu Dấu, sát bên lòng Ta, sẽ giành lấy vinh quang vĩ đại vô cùng. Tất cả hãy hiểu rằng nếu Ta đã chính đáng truất phế Evà, nữ vương thứ nhất của thế giới, vì tội không vâng lời, bây giờ Ta đặt và tôn Người lên địa vị cực kỳ cao quí, chứng tỏ sự huy hoàng và uy quyền của Ta trong việc đối xử với Đức Khiêm Tốn tinh tuyền tột đỉnh và tự hạ của Người.”
-----Để trau chuốt lần cuối cùng công việc phi thường chuẩn bị Đức Maria cao cả, quyền năng Thiên Chúa đặc biệt canh tân tinh thần và các quan năng của Vị Phụ Nữ tuyệt vời, ban cho Người các khuynh hướng, tập quán và tính chất mới, sự vĩ đại tuyệt vời. Đó là hành động trau chuốt cuối cùng hình ảnh hằng sống Thiên Chúa nơi Đức Maria, ngõ hầu tạo dựng, trong đó và từ đó khuôn đúc hình hài mà Ngôi Lời hằng hữu, hình ảnh đích thực Thiên Chúa Cha (2 Cor. 4:4) kết hợp với hình hài từ chất liệu của Người (Dt 1:3). Như thế toàn thể đền thờ Đức Maria, trội vượt rất xa đền thờ Salomon, được bọc bằng vàng ròng Bản Tính Thiên Chúa cả trong lẫn ngoài, (3 Vua 6:30), để không tìm thấy được nơi Người một chút gì bất toàn của con gái Adong. Toàn diện Đức Maria được làm cho tỏa ra Thiên Chúa, vì Ngôi Lời Thiên Chúa từ Lòng Thiên Chúa Cha xuống lòng Đức Maria tạo ra tính cách hết sức giống nhau giữa Mẹ và Cha.

-----Không một ngôn từ nào khả dụng của tác giả có thể đủ để diễn tả, như mình muốn, những hiệu lực của các đặc ân này nơi trái tim Đức Maria. Tư tưởng loài người không thể cưu mang thì làm sao có thể diễn tả các điều đó bằng ngôn từ? Nhưng điều tạo ra sự ngạc nhiên vĩ đại nhất trong tôi (tác giả), khi suy nghĩ về những điều này trong ánh sáng được ban cho, là Đức Khiêm Tốn của Vị Phụ Nữ thiên cung này và sự tranh đua giữa Lòng Khiêm Nhượng của Người với quyền năng Thiên Chúa. Ôi sự phi thường hiếm có của Đức Khiêm Tốn! Mặc dầu được nâng lên địa vị và sự thánh thiện tột đỉnh chỉ sau Thiên Chúa, Đức Maria vẫn hạ mình xuống dưới cả những thụ tạo hèn hạ nhất. Do sức mạnh Lòng Khiêm Tốn, không một ý nghĩ nào về việc được tiền định là Mẹ Chúa Cứu Thế có thể lẻn vào trí khôn Người! Và không phải chỉ điều này mà thôi: Đức Maria không chút nghi ngờ về điều gì vĩ đại hoặc lạ lùng trong chính Người (Tv 130:1). Cặp mắt và trái tim Người không tự hào hãnh diện. Trái lại, Người được Thiên Chúa đưa lên càng cao, các ý nghĩ về chính mình lại càng khiêm tốn hơn. Vì thế thiệt là chính đáng: Đấng Toàn Năng nhìn tới Lòng Khiêm Tốn của Người, và vì thế muôn muôn thế hệ sẽ gọi Người là Đấng diễm phúc (Lc 1:48).LỜI MẸ MARIA-----Con của Mẹ, những người nào chỉ có tình yêu ích kỷ hèn hạ đều không xứng đáng là hiền thê của Đấng Tối Cao, vì người đó không được phép yêu hoặc sợ hãi như một nô lệ, người đó cũng không được coi như phục vụ để lãnh lương. Trái tim người đó phải đầy tình yêu chân thành cao cả vì sự tuyệt vời tốt lành vô biên của Đức Phu Quân, người đó cũng phải cảm thấy chính mình ràng buộc với Ngài. Hãy ngẫm nghĩ Chúa giàu có và đại lượng chừng nào: vì yêu thương các linh hồn, Chúa đã tạo dựng biết bao nhiêu thứ hữu hình để những thứ đó phục vụ những ai phụng sự Ngài. Hãy đặc biệt suy gẫm biết bao nhiêu kho tàng còn giấu kín nơi lòng nhân từ hiền dịu bao la của Chúa (Tv 30:20) dành cho những ai kính yêu Ngài như con cái đích thực. Mẹ muốn con cảm thấy con mắc nợ sâu đậm đối với Chúa, Đấng là Cha, là Phu Quân, là Bạn của con, khi nghĩ tới những ơn bao la được ban cho những người trở nên con cái yêu dấu của Chúa. Vì là Cha quyền năng, Chúa sẵn có trong tay muôn vàn đặc ân vĩ đại dành cho con cái, và nếu cần, ban tất cả mọi đặc ân cho riêng từng người. Vì những động lực thúc đẩy của tình yêu như thế, sự hững hờ của loài người không thể chối tội; vì quá nhiều ân sủng được ban không giới hạn, sự bội bạc vong ân của loài người không thể nào được tha thứ.

-----Con hết sức yêu dấu của Mẹ, con cũng hãy nhớ con không phải người ngoài, hoặc người xa lạ trong nhà, trong Giáo Hội Chúa (Eph 2:19). Trái lại, giữa các thánh, con được làm cho trở thành người trong nhà, là hiền thê của Chúa Cứu Thế, được ưu đãi bởi các đặc ân và của hồi môn cho cô dâu. Vì tất cả mọi kho tàng của cải của chú rể đều thuộc về người vợ chính thức hợp pháp, con hãy nghĩ xem những tài sản vĩ đại chừng nào Chúa làm cho con nên người đồng hưởng và là nữ chủ nhân. Con hãy vui hưởng tất cả các sản nghiệp đó vì là người trong nhà Chúa, hãy tha thiết tìm vinh danh Chúa với tư cách một ái nữ và hiền thê được ưu ái. Con phải cám ơn Chúa vì mọi kỳ công hạnh phúc này, chẳng khác gì tất cả những thứ đó được chuẩn bị sẵn sàng chỉ cho một mình con. Con hãy yêu mến, tôn kính Chúa cho chính con và cho người khác, những người mà Thiên Chúa đã hết sức đại lượng đối xử với. Con hãy bắt chước, bằng khả năng kém cỏi của con, những gì con hiểu về các điều Mẹ đã làm trong mọi việc này. Con của Mẹ, Mẹ cũng hứa chắc với con rằng Mẹ hết sức vui lòng nếu con tôn vinh chúc tụng Đấng Toàn Năng với lòng yêu mến nồng nàn, vì mọi ưu ái, các kho tàng bao la mà quyền năng Thiên Chúa đã thực hiện cho Mẹ.

caoduc
01-06-2008, 06:12 PM
CHƯƠNG 2
NGÔI LỜI NHẬP THỂ
-----Thiên Chúa cho toàn thể các thiên thần biết thời điểm Ơn Cứu Độ đã tới, truyền đem Ơn Cứu Chuộc xuống trần gian không trì hoãn. Các thiên thần đã chứng kiến Đức Maria rất thánh được chuẩn bị tô điểm để làm Mẹ Chúa Cứu Thế, được tôn lên địa vị tột đỉnh cao quí. Khi nghe lời Thiên Chúa phán, các thiên thần vui mừng tạ ân vì việc hoàn tất thánh ý trọn lành vĩnh cửu của Chúa, đã cao giọng hát những lời chúc tụng mới, lặp lại bản thánh ca thành Sion: “Thánh, Thánh, Ngài là Thánh, Thiên Chúa, Chúa Sabaoth (Is. 6:3). Chúa công thẳng uy quyền, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Đấng ngự trên nơi tối cao (Tv 112:5), đoái nhìn những kẻ thấp hèn nơi trần thế. Kỳ diệu thay các việc Chúa làm, tối cao là những sáng tạo của Chúa.”

-----Sứ thần Gabriel, chân thành hoan hỉ vâng lệnh Thiên Chúa và được nhiều ngàn thiên thần rực rỡ trong hình dáng người ta tháp tùng, đã từ thiên đàng xuống trần gian. Dung mạo Tổng Lãnh Thiên Thần Đặc Sứ khôi ngô tuấn tú hiếm có; mặt ngài tỏa hào quang rực rỡ, dáng điệu trang trọng uy nghiêm, bước chân chững chạc khoan thai, cử chỉ nghiêm trang, lời nói hùng hồn mạnh mẽ, toàn thân ngài tỏa ra vẻ oai vệ từ tốn theo phẩm cách thần thánh. Sứ Thần Gabriel đội triều thiên sáng chói và y phục tỏa muôn màu rực rỡ. Trên ngực ngài đeo một thánh giá đẹp, tiết lộ mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể ngài đến để báo tin. Toàn thể đạo binh thiên quốc theo hướng dẫn của thủ lãnh Gabriel bay thẳng tới Nazareth, một thị trấn thuộc xứ Galilea, đến nơi cư ngụ của Đức Maria. Đây là một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn; phòng riêng của Đức Maria là căn phòng chật hẹp, sơ sài. Đức Trinh Nữ Maria được 14 năm 6 tháng 17 ngày tuổi đời khi mầu nhiệm vĩ đại nhất trong các mầu nhiệm Thiên Chúa làm nơi trần gian được thể hiện nơi Người.
Dáng vóc Đức Maria hết sức cân đối tuy một chút cao hơn so với các thiều nữ khác đồng tuổi; nhưng hết sức thanh nhã và toàn hảo mọi vẻ. Gương mặt Đức Maria hình trái soan hơn là tròn, không gầy cũng không mập; màu da sáng, hơi nâu nhợt; vừng trán rộng cân đối; cặp chân mày vươn cung tuyệt hảo; cặp mắt lớn mà nghiêm trang, vẻ đẹp lạ lùng, hiền dịu như bồ câu, màu mắt đậm pha xanh lá cây; mũi thẳng dọc dừa tuyệt đẹp; miệng nhỏ nhắn với cặp môi đỏ tươi, không quá mỏng cũng không quá dày. Mọi vẻ thiên nhiên nơi Đức Maria đều hết sức cân đối tuyệt tác. Nhìn Đức Maria dâng lên (trong lòng người ta) những cảm giác vui mừng đồng thời nghiêm nghị, mến yêu, tôn kính. Đức Maria lôi cuốn mọi con tim nhưng giữ chúng ở sự yêu mến kính trọng. Vẻ diễm kiều của Người làm cho mọi miệng lưỡi cất lên lời khen ngợi, nhưng sự cao quí về mọi vẻ toàn hảo có sức áp đảo, vẻ thanh nhã của Người bắt chúng phải im lặng. Những người tới gần Đức Maria được ban cho các hiệu lực siêu nhiên không thể giải thích; Người đổ đầy mọi trái tim các ảnh hưởng thiên đàng và hoạt động siêu nhiên, hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi.

-----Khi thiên sứ Gabriel tới gần, Đức Maria đang đắm hồn trong chiêm niệm các mầu nhiệm Thiên Chúa mới canh tân nơi Người suốt chín ngày vừa qua. Vì Thiên Chúa đã bảo đảm với Đức Maria rằng Con Một Thiên Chúa sẽ sớm xuống trần gian mang thân xác loài người, Đức Maria nồng nàn trìu mến vui mừng trông chờ việc Thiên Chúa đã hứa được thể hiện, và bừng cháy lửa yêu mến khiêm nhượng. Đức Maria thầm nói: “Chắc là thời điểm được chúc phúc đã tới, khi Ngôi Lời Thiên Chúa Cha hằng hữu được sinh ra và truyền thông đối thoại với loài người? (Brauch 10:38). Thế giới này sẽ có Ngôi Lời ở với họ? Nhân loại được nhìn thấy Ngôi Lời bằng xương bằng thịt (Is. 40:5)? Ánh sáng cực mạnh không thể tới gần của Ngôi Lời sẽ chiếu soi những kẻ ở nơi tối tăm (Is.9:2)? Ồ, ai sẽ xứng đáng được nhìn thấy và nhận biết Ngôi Lời? Những ai sẽ được phép hôn đất chân Ngài đạp lên!”

-----“Hãy vui mừng, hỡi các tầng trời; hỡi trái đất, hãy nhảy mừng (Tv 95:11); mọi người hãy chúc tụng và tung hô Ngôi Lời, vì hạnh phúc đời đời của các ngươi đã tới rồi! Hỡi con cháu Adong bị đau khổ vì tội lỗi, toàn thể nhân loại được Thiên Chúa tạo thành, bây giờ hãy cất cao đầu lên, liệng bỏ ách nô lệ xưa của các ngươi! (Is. 14:25). Hỡi các thánh Tổ, các thánh Tiên Tri, mọi người công chính đang bị cầm giữ trong mỏi mòn trông chờ, giờ đây các ngài sẽ được an ủi vì Đấng Cứu Thế các ngài trông đợi sẽ không còn chần chờ nữa (Agg. 2:8)! Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh hát ca chúc tụng dâng lên Chúa! Ồ, ai sẽ là tôi tớ của Vị Nữ Lưu, Đấng mà tiên tri Isaias cho biết sẽ là Mẹ Ngôi Lời nhập thể (Is. 7:4)? Lạy Chúa Cứu Thế (Chúa ở với loài người), Thiên Chúa thực và người thực! Hỡi, chìa khóa David, Đấng mở cửa thiên đàng! (Is. 22:22). Lạy Đấng Khôn Ngoan hằng hữu! Đấng Ban Luật cho giáo hội mới! Xin hãy đến, xin đến với chúng con, lạy Chúa, xin chấm dứt những ngãy tù đày của dân Chúa; xin cho muôn dân nhìn thấy Ơn Cứu Độ của Chúa!” (Is. 40:5).

-----Để mầu nhiệm của Đấng Tối Cao được hoàn thành trọn vẹn, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, cùng muôn vàn thiên thần hiện rõ hình người ta, rực rỡ đẹp đẽ khôn tả tháp tùng, đi vào thư phòng, nơi Đức Maria đang cầu nguyện. Hôm đó là ngày thứ Năm, lúc 6 giờ chiều gần tối. Lòng khiêm tốn và thận trọng tột đỉnh của Vị Công Chúa thiên quốc chỉ cho phép Người nhìn vị Thiên Sứ vừa đủ để nhận ra đó là một thiên thần của Thiên Chúa. Nhận ra Thiên Sứ, Đức Maria, với lòng khiêm nhượng thường lệ, muốn biểu lộ lòng kính trọng Thiên Sứ, nhưng Thiên sứ không để Đức Trinh Nữ cúi chào ngài, trái lại chính Thiên Sứ đã cúi mình thật sâu trước mặt Nữ Vương và Bà Chúa của mình, vì nơi Đức Maria, Thiên Sứ tôn kính các mầu nhiệm cao cả của Đấng tạo dựng mình. Đồng thời sứ thần Gabriel cũng hiểu rằng từ nay trở đi thời đại và lề lối cũ: nhân loại chào lạy thiên thần, như ông Abraham đã từng làm (Stk 38:2), đã được thay đổi. Vì bây giờ bản tính nhân loại được nâng lên địa vị của chính Thiên Chúa trong Ngôi Vị của Ngôi Lời, giờ đây nhân loại giữ địa vị con được thừa nhận, bạn đồng hành và là anh em của các thiên thần, như Tổng Lãnh Gabriel đã nói với thánh Gioan Thánh Sử, khi từ chối không để thánh Gioan quì lạy (Kh 19:10).

-----Tổng Lãnh Thiên Thần chào Đức Maria: “Kính mừng Trinh Nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở với Trinh Nữ, Người được sủng ái hơn hết mọi phụ nữ” (Lc 1:28). Khi nghe lời chào lạ lùng này của Tổng Lãnh Thiên Thần, Đức Nữ Vương khiêm nhượng tột đỉnh trong mọi thụ tạo bối rối, nhưng không hoang mang (Lc 1:28). Điều bối rối này xảy ra vì hai lý do:

-----Thứ nhất, do lòng khiêm nhượng, Đức Trinh Nữ tự cho mình thấp hèn hơn hết trong các thụ tạo, nên sửng sốt khi bất thình lình nghe mình được chào và gọi là “Đấng được sủng ái hơn hết mọi phụ nữ”.

-----Thứ nhì, khi nghe lời chào này, Đức Trinh Nữ suy nghĩ trong lòng rằng làm sao dám nhận lời chào đó. Thiên Chúa cho Đức Maria hiểu Người đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa nhập thể, mà điều này gây ra mối băn khoăn còn lớn lao hơn nữa, vì tư tưởng khiêm tốn của Người.
-----Thiên sứ Gabriel đã giải thích thánh ý Thiên Chúa: “Trinh Nữ Maria, đừng sợ, Trinh Nữ được Thiên Chúa sủng ái (Lc 1:30); này, Trinh Nữ sẽ cưu mang nơi lòng dạ và sinh hạ một Con Trai, Người sẽ đặt tên cho Ngài là GIÊSU; Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao,...”

-----Trong muôn loài thụ tạo, chỉ một mình Đức Maria, Đấng khiêm tốn và khôn ngoan tuyệt vời, có đủ sáng suốt và đại lượng hiểu được giá trị lạ lùng vĩ đại của bí tích cực kỳ cao cả như thế. Vì hiểu được tầm trọng đại tuyệt vời của tin này, Người xúc động lạ thường. Nhưng Đức Trinh Nữ khiêm tốn nâng tâm hồn lên Thiên Chúa, Đấng không thể khước từ điều gì Người xin, âm thầm xin ánh sáng và trợ giúp mới hướng dẫn trong vấn đề cực kỳ cao cả này. Đấng Tối Cao, vì muốn Đức Trinh Nữ hành động một mình trong mầu nhiệm này bằng Đức Tin, Cậy, Yêu Mến, đã để cho Người ở trong tình trạng thông thường, ngưng mọi thứ đặc ân nâng đỡ trong lòng mà Đức Maria thường liên tục được hưởng. Trong hoàn cảnh này Đức Trinh Nữ đáp lời Thiên Sứ Gabriel như được thánh Luca ghi lại: “Việc này xảy ra thế nào được, là tôi sẽ mang thai và sinh con; vì tôi không biết, cũng không thể biết đàn ông (cũng không thể biết việc vợ chồng)?” Đồng thời Người thầm dâng lên Thiên Chúa lời khấn hứa Đức Trinh Khiết và lời đính ước mà Đấng Uy Nghiêm đã cử hành với Người.

-----Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel đáp lời:

-----“Thưa Trinh Nữ, thật hết sức dễ dàng vì quyền năng Thiên Chúa làm cho Người trở nên một Bà Mẹ mà không có sự cộng tác của nam nhân. Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến với Trinh Nữ và quyền năng Thiên Chúa sẽ tỏa trên Trinh Nữ, vì thế Đấng Thánh hơn hết mọi đấng thánh sẽ được Trinh Nữ sinh hạ, chính Ngài sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Này coi, bà Elisabeth bạn dì của Trinh Nữ đã có mang con trai trong lúc tuổi già son sẻ, tới nay được sáu tháng rồi; vì không điều gì ngoài quyền năng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm cho bà Elisabeth, người vốn từng bị coi là son sẻ, mang thai, Chúa có thể làm cho Trinh Nữ nên Mẹ của Ngài mà vẫn bảo toàn đức trinh khiết và tăng thêm sự tinh tuyền của Trinh Nữ.”
-----Thiên Sứ giải thích cho Đức Maria, để, do nhớ lại các lời Thiên Chúa đã hứa, các lời tiên tri trong Sách Thánh, do lòng trông cậy hy vọng vào các lời hứa và quyền năng vô cùng của Đấng Tối Cao, Đức Trinh Nữ có thể chế ngự được sự chần chờ trước thông điệp từ thiên quốc. Đức Maria trội vượt trên các thiên thần về sự khôn ngoan, thận trọng và mọi nhân đức, Người khoan đáp lời, để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp với thánh ý Chúa, xứng đáng với mầu nhiệm vĩ đại quan trọng nhất trong mọi mầu nhiệm và bí tích của quyền năng Thiên Chúa. Đức Maria suy nghĩ rằng việc hoàn thành những lời Thiên Chúa đã hứa qua các tiên tri, của lễ đẹp lòng đáng được chấp nhận nhất trong các lễ vật, mở các cửa thiên đàng, khải hoàn chiến thắng hoả ngục, Ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại, thỏa mãn phép công thẳng của Thiên Chúa, thiết lập Luật Ân Sủng mới, vinh quang cho loài người, vui mừng cho các thiên thần, bất cứ thứ gì liên quan tới việc Ngôi Lời nhập thể và việc Ngôi Lời mặc lấy hình thể tôi đòi trong lòng trinh khiết của Người đều tùy thuộc lời đáp của Người (Phil. 2:7).

-----Sự lạ lùng vĩ đại khôn tả, mà mọi người phải ca tụng, là toàn thể mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể cứu chuộc trần thế và bất cứ điều gì khác gồm trong các mầu nhiệm này đều được Thiên Chúa ký thác để tùy thuộc nơi sự ưng thuận của Đức Maria, một Trinh Nữ khiêm tốn. Thiên Chúa đã thích nghi an toàn trao phó những điều đó cho quyết định chính đáng dứt khoát của Vị Phụ Nữ khôn ngoan này (Cn 31:11). Đức Maria suy xét đắn đo những điều này với lòng đại lượng cao quí, nhất định lòng tín nhiệm nơi Người không bị đặt lầm chỗ. Mọi việc tiến hành trong quyền năng Thiên Chúa không tùy thuộc nơi sự cộng tác của các thụ tạo, vì họ không dính líu gì vào các việc đó và Thiên Chúa không trông chờ những cộng tác như thế để thực hiện các việc BỀ TRONG. Nhưng đối với những việc BỀ NGOÀI và những việc có điều kiện, mà trong đó việc TRỞ NÊN NGƯỜI TA là việc vô cùng vĩ đại, Thiên Chúa không thể xúc tiến nếu không có sự cộng tác và ưng thuận của Đức Maria. Thiên Chúa muốn đạt tới cực điểm trong mọi công việc NGOÀI BẢN TÍNH THIÊN CHÚA trong Đức Maria và qua Đức Maria; Chúa muốn chúng ta mắc nợ đặc ân này nơiVị Hiền Mẫu khôn ngoan và Đấng Đồng Công Cứu Chuộc chúng ta.

-----Đức Trinh Nữ đắn đo xem xét cặn kẽ sự cao cả bao la của chức Mẹ Thiên Chúa (Cn 21:16) để mua lấy chức đó bằng tiếng XIN VÂNG (FIAT); Người vận dụng lòng can đảm vượt trên cả loài người, nhận thấy dịch vụ đầu tư và trao đổi này với Thiên Chúa Ba Ngôi có lợi biết bao nhiêu. Vì được trang điểm bằng Đức Dũng Cảm và Ân Sủng thiên đàng, Người hiểu các đường lối nhân hậu siêu việt của Thiên Chúa. Sau khi suy xét và thảo luận với Thiên Sứ Gabriel về sự tuyệt vời của các bí tích thần linh tối cao này, nhận thấy điều kiện tuyệt vời có thể tiếp nhận thông điệp gởi tới cho Người, linh hồn tột đỉnh tinh tuyền của Đức Trinh Nữ tan biến trong Thiên Chúa. Cùng lúc đó, với lòng khiêm nhượng không bao giờ có thể ca ngợi đủ, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp lại, Đức Trinh Nữ Maria nói lên lời khởi đầu công cuộc cứu độ chúng ta: “FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM (Xin thể hiện cho tôi như lời ngài)” (Lc 1:38).

-----Tiếng “XIN VÂNG” Đức Maria dâng lên quá sức ngọt ngào đối với Thiên Chúa, hết sức hạnh phúc cho nhân loại; bốn việc xảy ra trong giây phút đó.
-----Thứ nhất: Thân xác vô cùng châu báu Chúa Kitô Chúa chúng ta được tạo dựng.

-----Thứ hai: Linh hồn cực thánh Chúa Cứu Thế được tạo dựng như mọi linh hồn khác.

-----Thứ ba: Linh hồn và thân xác đó kết hợp tạo thành nhân tính toàn hảo của Chúa.

-----Thứ bốn: Thiên Tính của Ngôi Lời kết hợp với nhân tính trở thành một Con Người hỗn hợp nhân tính kết hợp với Thiên Tính, trở thành Chúa Cứu Thế vừa là Thiên Chúa thực vừa là người thực.
-----Thiên Nhi bắt đầu lớn lên trong lòng Thánh Mẫu cách bình thường, được nuôi bằng chất dinh dưỡng và máu của Đức Hiền Mẫu rất thánh, y hệt mọi người khác. Tuy nhiên, Thiên Nhi được tự do hơn và thoát khỏi các bất toàn mà mọi con cháu khác của Adong phải chịu trong không gian và thời gian này. Đức Nữ Vương thiên đàng không có những bất toàn, những chất bất thường dư thừa của việc sinh sản, những thứ này vốn do hậu quả của tội nguyên tổ, nơi các phụ nữ khác những chất này thông thường, xuất hiện cách tự nhiên trong việc tạo ra chất dinh dưỡng và sự phát triển của thai nhi.

-----Do lòng nhiệt thành trong linh hồn và lòng yêu thương của Đức Maria, máu và dịch thủy trong cơ thể Người thay đổi, do Thiên Chúa quan phòng, cung cấp chất bổ nuôi dưỡng Thiên Nhi. Do đó nhân tính của Chúa Cứu Thế được nuôi dưỡng theo cách tự nhiên, trong khi Thiên Tính nghỉ ngơi và hài lòng với những nhân đức anh hùng của Đức Hiền Mẫu rất thánh. Đức Maria đã cung cấp máu trinh khiết tinh tuyền, không vương tội lỗi và tật xấu do tội mà ra, để Chúa Thánh Thần tạo dựng thân xác Chúa Cứu Thế. Các bà mẹ khác cung cấp chất liệu không trong sạch bất toàn cho việc tăng trưởng của con cái họ, nhưng Đức Nữ Vương thiên đàng cung cấp chất liệu cực độ tinh tuyền cho Thiên Nhi. Vì chất đó được tạo ra và cung cấp do quyền lực của tình yêu và các nhân đức của Mẹ. Bất cứ thứ gì được cung cấp để nuôi dưỡng cơ thể Đức Nữ Vương thiên đàng cũng được tinh lọc cùng một cách như thế. Đức Trinh Nữ biết thực phẩm nuôi dưỡng Người cũng nuôi dưỡng Con Thiên Chúa. Người chia sẻ chất dinh dưỡng này bằng những hành động nhân đức anh hùng đến độ các thiên thần ngỡ ngàng làm sao những hành động thông thường như thế của loài người có thể được liên kết với những cao cả siêu nhiên công phúc và toàn hảo trước thánh nhan Thiên Chúa.

-----Được trang điểm, được sủng ái và được ban mọi quyền năng Thiên Tính, linh hồn cực thánh Chúa Kitô Chúa chúng ta tiến hành các hoạt động theo thứ tự sau đây. Lập tức linh hồn Chúa Cứu Thế bắt đầu nhìn thấy, hiểu biết tường tận Thiên Tính và Thiên Tính kết hợp với nhân tính cực thánh của mình như thế nào, yêu thương nhân tính của mình với tình yêu vô cùng cao cả và nhìn thấy sự thấp hèn của nhân tính so với Thiên Tính. Linh hồn Chúa Kitô hạ mình thẳm sâu cảm tạ Thiên Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng và đặc ân kết hợp với Thiên Tính, do đó, mặc dầu vẫn là con người, được nâng lên tới Thiên Tính. Linh hồn Chúa Kitô cũng nhìn nhận rằng thân xác cực thánh Chúa được tạo dựng để có thể chịu đau khổ, được làm cho thích hợp để đạt tới cùng đích của Việc Cứu Chuộc. Với ý thức này, linh hồn Chúa Kitô hiến dâng với tư cách Chúa Cứu Thế làm của lễ thay cho loài người (Tv 39:8), chấp nhận tình trạng đau khổ, tạ ân nhân danh chính Chúa Kitô và nhân danh nhân loại lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Chúa Kitô nhìn nhận bản chất nhân tính cực châu báu của Chúa đã được Đức Maria rất thánh cung cấp chất liệu bằng sức mạnh của Đức Bác Ái và các nhân đức anh hùng của Người. Chúa hài lòng với vẻ đẹp của nơi thánh cư này, hết sức thỏa mãn vì đã dành riêng cho Mình linh hồn của Thụ Tạo tột độ hoàn hảo, cực kỳ trinh khiết này. Chúa Cứu Thế chúc tụng Thiên Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng và trang bị cho Thánh Mẫu mọi thánh sủng cùng đặc ân cao cả, đã miễn và giải thoát Người khỏi mọi luật lệ chung của tội lỗi, để là Ái Nữ của Thiên Chúa Cha, trong khi tất cả mọi con cái khác của Adong đều vướng tội (Rom 5:18). Chúa Cứu Thế cầu nguyện cho Đức Maria và cho thánh Giuse, xin ơn cứu độ đời đời cho các ngài. Tất cả mọi hành động này và nhiều hành động khác đáng ca tụng vô cùng được Chúa Cứu Thế là Thiên Chúa thực tiến hành. Không kể các hành động thuộc về thị kiến hạnh phúc và tình yêu tuyệt vời, mỗi hành động kể trên của Chúa Cứu Thế tự nó quá sức dư dật công nghiệp, đến mức chỉ một hành động đã đủ để cứu chuộc khắp mọi thế giới, nếu như có nhiều thế giới như thế.

-----Duy chỉ một hành động vâng lời mà thôi, theo đó nhân tính cực thánh của Ngôi Lời phải chịu đau khổ và ngăn cản sự vinh quang của linh hồn không truyền thông với thân xác Chúa, đã quá đủ để cứu chuộc chúng ta. Nhưng dù việc này đủ để cứu chuộc cả nhân loại, không điều gì có thể thoả mãn tình yêu bao la của Chúa đối với loài người, ngoại trừ trọn vẹn tình yêu chân thực (Gioan 13:11); vì đây là mục đích cuộc đời Chúa Cứu Thế, Chúa phải dùng việc cứu chuộc để biểu lộ và làm biểu hiệu cho tình yêu mãnh liệt, mà loài người và cả các thiên thần cũng không thể hiểu. Nếu trong giây phút đầu tiên xuống trần gian Chúa đã làm cho Ơn Cứu Độ được sung mãn khôn lường như thế, thì những kho tàng mênh mông chừng nào, công nghiệp sung túc biết chừng nào Chúa Cứu Thế tích lũy khi ban Ơn Cứu Độ qua Khổ Hình, chết trên Thánh Giá sau 33 năm vất vả và tích cực theo thiên ý! Ôi tình yêu bao la! Lòng bác ái vô biên! Ôi lòng thương xót vô tận! Ôi lòng nhân từ đại lượng! và trái lại, Ôi sự bội bạc vô ơn hèn hạ của loài người đối với ân sủng bao la tuyệt vời như thế! Chúng ta sẽ ra sao nếu không có Chúa Cứu Thế? Chúng ta đền đáp ít ỏi chừng nào cho Chúa Cứu Thế yêu dấu của chúng ta, hầu như chúng ta không xúc động, không biết ơn gì đối với hết mọi việc Chúa làm cho chúng ta?

-----Vì trong chỉ một thời khắc nhiều việc vô cùng quan trọng thiết yếu xảy ra, các hành động của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, trong giây phút đầu tiên bẩm thai nơi lòng Thánh Mẫu được nối tiếp bằng thị kiến Thiên Chúa như đã nói ở đoạn trước. Trong thị kiến này Đức Nữ Vương thiên đàng nhìn thấy rõ ràng chi tiết mầu nhiệm kết hợp nhân tính với Thiên Tính trong Ngôi Lời hằng hữu; Thiên Chúa Ba Ngôi minh định Đức Maria rất thánh trong tước vị và quyền hạn Mẹ Thiên Chúa. Bằng tất cả sự chính xác của chân lý, Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Người là Mẹ tự nhiên một Người Con Trai, Người Con Trai này là Thiên Chúa hằng hữu, Người Con Đó cũng đích thực là một con người. Cho dù Đức Trinh Nữ Maria không trực tiếp cộng tác trong việc kết hợp Thiên Tính với nhân tính của Chúa Cứu Thế, trong trường hợp này, Đức Maria không mất quyền là Mẹ Thiên Chúa đích thực. Người hiệp lực bằng việc cung cấp chất liệu và sử dụng các quan năng thuộc về một Người Mẹ đích thực tới mức độ vĩ đại hơn tất cả các bà mẹ thông thường, vì nơi Đức Maria việc dựng thai và sinh con xảy ra không cần đến sự trợ giúp của nam nhân. Cũng như trong mọi việc sinh sản khác, những người (hoặc sinh vật) làm cho việc sinh sản xảy ra theo luật tự nhiên được gọi là cha và mẹ, mỗi người theo phần mình cung cấp chất liệu cần thiết, tuy nhiên họ không hiệp lực trực tiếp trong việc tạo dựng linh hồn, cũng không tham dự trong việc linh hồn kết hợp với thân xác người con. Cũng vậy và với lý do cao cả hơn, Đức Maria phải được gọi, và đã nhìn nhận Người là Mẹ Thiên Chúa, vì chỉ một mình Đức Maria, với tư cách là Mẹ, mà không có một nguyên nhân nào khác, đã hợp tác trong việc tạo dựng và sinh ra Chúa Kitô, Thiên Chúa thực và người thực; chính nhờ việc cộng tác này của Đức Maria mà Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, đã sinh ra.
Đức Maria đặc biệt kiên trì sốt sắng cầu nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng chỉ dẫn chu toàn cách xứng đáng chức vụ là Mẹ Con Một Thiên Chúa Cha. Vì lý do này, hơn hết mọi ơn khác, trái tim khiêm nhượng của Đức Maria hối thúc Người tha thiết xin, mà đây chính là chủ đề Người lo lắng, Người xin được soi dẫn trong mọi hành động vì trở nên Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa Toàn Năng trả lời Đức Trinh Mẫu: “Người Yêu Dấu của Ta, đừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ hướng dẫn Người trong mọi điều cần thiết để phụng sự Con Một của Ta.” Với lời hứa này, Đức Trinh Mẫu trở về trạng thái bình thường, ra khỏi thị kiến tuyệt diệu nhất Đức Maria được hưởng. Trở lại bình thường, hành động thứ nhất của Đức Maria là sấp mình xuống đất thờ lạy Con Cực Thánh Mẹ, Đấng là Thiên Chúa và là người ta, bẩm thai trong lòng trinh khiết Mẹ. Không một điều gì có thể làm để phụng sự Đấng Tạo Thành mà Vị Hiền Mẫu cực khôn ngoan này không làm. Từ giây phút đó trở đi Đức Trinh Mẫu ý thức rõ ràng các hiệu lực mới và thiêng liêng trong linh hồn rất thánh cũng như nơi các quan năng nội ngoại của Người. Mặc dù toàn thể bản chất cuộc đời Đức Maria cực kỳ cao quí cả thân xác linh hồn, trong ngày Ngôi Lời nhập thể, bản chất đó đã lên tới mức độ còn cao quí hơn nhiều, được làm cho giống Thiên Chúa hơn do các đặc ân cao siêu khôn tả.LỜI MẸ MARIA
-----Con yêu quí của Mẹ, nhiều lần Mẹ cho con thấy tình yêu bừng cháy trong trái tim vì Mẹ ước ao tình yêu đó cũng phải được làm cho bừng cháy lại trong con, và con được hưởng ơn ích do lời Mẹ chỉ dạy. Hạnh phúc thay linh hồn được Đấng Tối Cao cho biết thánh ý trọn lành của Ngài. Nhưng còn hạnh phúc hơn nữa linh hồn nào thực thi những điều học được. Bằng nhiều cách Thiên Chúa cho người ta thấy những con đường thênh thang và lối mòn dẫn tới đời sống vĩnh cửu: qua Thánh Kinh, qua các Nhiệm Tích và Giáo Luật, qua sách vở và gương sáng các thánh, đặc biệt do việc vâng theo những chỉ dẫn của các thừa tác viên Giáo Hội. Thiên Chúa đã phán về những thừa tác viên đó: “Những ai nghe các con là nghe Thầy;” vì vâng lời các vị đó là vâng lời chính Thiên Chúa. Bất cứ khi nào nhờ những phương tiện này con đạt tới sự hiểu biết thánh ý Chúa, Mẹ ước ao con mang lấy đôi cánh Đức Khiêm Tốn và Phục Tòng, như thể lướt bay nhẹ nhàng, hoặc giống như tia sáng mặt trời nhanh nhất, con hãy mau mắn thi hành thánh ý Chúa, bằng cách đó chu toàn việc làm vui lòng Ngài.

-----Ngoài những lời chỉ dạy, Đấng Tối Cao còn có những cách khác nữa để hướng dẫn các linh hồn; chẳng hạn, thông báo thánh ý Chúa cách siêu nhiên và tiết lộ cho họ nhiều bí ẩn. Cách chỉ dạy này có nhiều mức độ, không phải tất cả các mức độ đó đều chung hoặc bình thường đối với mọi linh hồn, vì Thiên Chúa ban ánh sáng của Ngài cách thận trọng (Kn 11:21). Đôi khi Thiên Chúa nói với trái tim hoặc truyền lệnh cho những cảm giác nội tâm, sửa dạy, khuyên bảo hoặc chỉ dẫn, đôi khi Chúa gợi ý để xin với Ngài. Có khi Chúa nói rõ điều Ngài muốn để linh hồn có thể hoàn thành. Chúa cũng tỏ hiện, như trong một tấm gương trong suốt, những mầu nhiệm vĩ đại, để các mầu nhiệm được thấy và nhìn nhận bởi những người khôn ngoan tự ý yêu mến các điều đó. Đấng tốt lành cao cả vô cùng luôn luôn ngọt ngào và công chính khi truyền lệnh, uy quyền khi ban ơn giúp đỡ cần thiết cho Đức Phục Tòng, mau mắn sắp đặt các hoàn cảnh cơ hội để lệnh của Ngài được vâng theo, bất chấp chướng ngại có thể cản trở việc chu toàn thánh ý.

-----Con của Mẹ, khi nhận được ánh sáng thiêng liêng này, Mẹ ước ao thấy con hết sức chăm chú, mau mắn chuyên cần tuân theo trong hành động. Để có thể nghe tiếng nói rất nhỏ nhẹ mà thiêng liêng nhất này của Thiên Chúa, các quan năng của linh hồn cần phải được tẩy sạch mọi thô tục trần thế, sống hoàn toàn theo tinh thần; vì con người nặng thú tính không thể nhìn thấy những sự cao cả của Thiên Chúa (1 Cor. 2:14). Bởi thế con phải thận trọng đối với các bí mật của Chúa (Is. 34:16) và quên đi những gì bên ngoài. Con của Mẹ, con hãy chăm chú lắng nghe, hãy giải phóng con khỏi mọi vật hữu hình (Tv 44:11). Con phải chuyên cần trau chuốt tình yêu vì tình yêu là lửa cháy. Lửa chỉ bốc cháy khi nào nguyên liệu được chuẩn bị sẵn sàng, con hãy để cho trái tim được chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng. Bất cứ khi nào Đấng Tối Cao mời gọi con hoặc nói với con điều gì vì lợi ích các linh hồn, đặc biệt về ơn cứu rỗi đời đời của họ, con hãy hoàn toàn tận hiến cho việc đó; vì các linh hồn được mua bằng máu vô giá của Con Chiên và tình yêu Thiên Chúa. Đừng để con bị cản trở trong việc này vì sự thấp hèn và tính nhút nhát của con; nhưng hãy khắc phục sự sợ hãi vẫn thường cản con lại, vì nếu con vô dụng, chẳng có chút giá trị, Đấng Tối Cao thì giàu có (1 Phêrô 1:18), toàn năng, cao cả và chính Ngài tạo thành muôn vật (Rom 10:12). Sự mau mắn và trìu mến của con sẽ không khi nào không được thưởng, dẫu vậy, Mẹ muốn con hoàn toàn tận hiến để làm vui lòng Thiên Chúa của con hơn.

caoduc
03-06-2008, 11:59 AM
CHƯƠNG 3ĐỨC MARIA ĐẾN THĂM BÀ ELISABETH-----Sách Phúc Âm nói: “Trong những ngày đó, Đức Maria chỗi dậy vội vàng đi tới miền đồi núi, vào một thị trấn xứ Judea” (Lc 1:39). Việc chỗi dậy của Đức Maria không phải chỉ nói đến những chuẩn bị bên ngoài và rời khỏi Nazareth, nhưng còn nói đến sự chuyển động tinh thần của Mẹ Maria, những thúc đẩy, lệnh Thiên Chúa truyền hướng dẫn Người chỗi dậy bề trong từ nơi náu ẩn khiêm tốn đã được chọn trong tinh thần khiêm nhượng. Đức Maria chỗi dậy chẳng khác gì từ nơi chân Đấng Tối Cao, Đấng mà Người luôn luôn tìm kiếm để chu toàn thánh ý và làm hài lòng, như một nữ tì thấp hèn nhất, theo lời thánh vương David (Tv 122:2) dõi nhìn đôi tay nữ chủ, chờ đợi lệnh truyền. Chỗi dậy theo tiếng Chúa mời gọi, Đức Maria đã mau mắn âu yếm chu toàn thánh ý, để giành được không chần chờ việc thánh hóa vị Tiền Hô của Ngôi Lời nhập thể, Vị Tiền Hô này tới nay còn bị giam cầm trong tội nguyên tổ nơi lòng thánh Elisabeth. Đây là mục đích cuộc hành trình này. Vì thế Vị Công Nương thiên quốc đã chỗi dậy mau mắn rấn bước đăng trình. Rời bỏ ngôi nhà cha mẹ và quên đi dân của Người (Tv 44:11), hai vị Phu Thê tối ư trinh khiết, Đức Maria và thánh Giuse, giong ruổi hành trình tới nhà thánh Zacharia ở miền đồi núi xứ Judea. Cuộc hành trình dài hai mươi sáu dặm (tương đương 43 cây số ngày nay). Từ Nazareth đường đi hầu hết gập ghềnh đứt đoạn, băng đèo, vượt suối. Toàn thể tiện nghi các ngài sử dụng được trong hành trình gay go này là con lừa khiêm tốn, Đức Maria ngồi trên lưng lừa từ lúc khởi đầu hành trình. Mặc dầu con lừa đó chủ ý chỉ để phục vụ Đức Trinh Mẫu, nhưng Đức Maria, Đấng khiêm tốn và hiền lành hơn hết mọi người, nhiều lần xuống khỏi lưng lừa xin đức phu quân Giuse chia sẻ tiện nghi để giảm bớt vất vả dọc đường. Nhưng thánh Giuse không bao giờ nhận đề nghị này. Tuy nhiên để đưa ra điều gì đáp lại đề nghị của Đức Maria, thánh phu quân đồng ý để Người thỉnh thoảng cùng đi bộ với ngài một khoảng đường. Nhưng chỉ mới đi bộ được một khoảng ngắn, thánh phu quân, với hết lòng khiêm tốn kính trọng, đã yêu cầu Đức Maria chấp nhận giảm bớt mệt nhọc.

-----Bằng những cử chỉ khiêm tốn tế nhị lịch sự như thế, Đức Maria và thánh Giuse tiếp tục hành trình. Chỉ có nhị vị giong ruổi trên đường; nhưng có cả ngàn thiên thần hộ vệ. Thỉnh thoảng Người nói chuyện với các thiên thần, đổi phiên với các ngài, hát ca chúc tụng các kỳ công tạo dựng, các mầu nhiệm của Thiên Chúa và Ngôi Lời Nhập Thể. Do đó trái tim tinh tuyền của Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội luôn bừng bừng cháy lửa yêu mến Thiên Chúa. Thánh phu quân Giuse chia sẻ các việc này bằng cách im lặng, để cho Đức Maria theo đuổi những bay bổng của linh hồn. Do liên tục chiêm niệm, thánh Giuse được hưởng một vài hiểu biết về những gì đang xảy ra trong linh hồn Đức Maria.

-----Sau bốn ngày giong ruổi, Đức Maria và thánh phu quân tới thị trấn Juda, nơi thánh Zacharia và Elisabeth cư ngụ. Để thông báo các ngài tới thăm, thánh Giuse vội vàng đi trước. Tới nơi, ngài lên tiếng chào: “Thiên Chúa ở với mọi người và đổ tràn đầy linh hồn mọi người hồng ân Chúa.” Thánh Elisabeth được Thiên Chúa cho biết trong thị kiến rằng Đức Maria thành Nazareth đã lên đường tới thăm bà. Trong thị kiến này bà được cho biết Đức Nữ Vương thiên đàng được sủng ái nhất trước nhan thánh Đấng Tối Cao. Nhưng mãi tới khi đôi bạn dì chào nhau trong phòng riêng, mầu nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa mới được tiết lộ cho bà. Bà Elisabeth cùng với một vài gia nhân đi ra đón Đức Maria. Vì khiêm tốn và trẻ tuổi hơn, Đức Maria đã mau mắn chào bà chị họ: “Thiên Chúa ở với hiền tỉ, người chị họ thân mến nhất của em.” Thánh Elisabeth đáp lời: “Xin Thiên Chúa thưởng cho Hiền Muội vì Hiền Muội đã đem tới cho tôi sự hoan hỉ này,” và mọi người đi vào trong nhà.

-----Sau lời đầu tiên chào hỏi, đôi bạn dì lui vào phòng cầu nguyện của bà Elisabeth để chuyện vãn riêng. Lập tức Đức Hiền Mẫu chào mừng bà Elisabeth: “Xin Thiên Chúa bảo vệ hiền tỉ, hiền tỉ thân mến nhất của em, xin Ánh Sáng Thần Linh Chúa ban cho hiền tỉ ân sủng và sự sống” (Lc 1:40). Khi nghe âm thanh lời Đức Maria, bà Elisabeth được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bà vui mừng, vì chỉ trong giây lát bà nhìn nhận ra được những mầu nhiệm cao quí nhất. Những cảm động này và những ơn thai nhi Gioan đồng thời cảm thấy trong lòng mẹ, đều do sự hiện diện của Ngôi Lời nhập thể nơi lòng dạ Đức Maria. Sử dụng âm thanh lời Mẹ Maria làm phương tiện, Chúa Cứu Thế khởi sự từ nơi lòng Mẹ dùng quyền lực Thiên Chúa Cha để cứu độ và bào chữa cho các linh hồn. Lúc này Ngôi Lời hoạt động như một người, mặc dầu chỉ với tầm vóc hết sức nhỏ bé của bào thai mới được tám ngày. Với lòng khiêm tốn đáng ca ngợi, Ngôi Lời nhập thể mang hình thức và tư thế một người đang cầu nguyện nài xin Thiên Chúa Cha. Chúa Cứu Thế tha thiết cầu xin việc tha tội nguyên tổ cho Vị Tiền Hô tương lai và đã được Thiên Chúa Cha thuận ban.

-----Cùng lúc đó bà Elisabeth cũng nhận được chỉ dẫn về mầu nhiệm Nhập Thể, việc thánh hoá con bà và mục đích nhiệm mầu của việc tuyệt vời lạ lùng này. Thánh Elisabeth cũng ý thức được sự trong trắng trinh khiết và địa vị Đức Maria. Lúc này, Đức Nữ Vương thiên đàng chìm đắm trong thị kiến Thiên Chúa và các mầu nhiệm Thiên Chúa thực hiện qua Con cực thánh. Đức Maria trở nên hoàn toàn giống Thiên Chúa, chan hòa ánh sáng rực rỡ của ân sủng mà Người chia sẻ; bà Elisabeth nhìn thấy Người trong ánh sáng huy hoàng. Hết sức ngỡ ngàng vì những điều mắt thấy tai nghe liên quan các mầu nhiệm cao cả này, bà Elisabeth chìm đắm trong niềm vui ơn Chúa Thánh Thần. Khi nhìn Đức Nữ Vương trời đất và Đấng ngự trong lòng Người, bà Elisabeth lớn tiếng ca ngợi, nói lên những lời được thánh Luca ghi lại:

-----“Hiền Muội có phúc hơn mọi phụ nữ và Con của lòng Hiền Muội gồm phúc lạ. Do đâu tôi được ơn trọng đại này là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì ngay khi lời Hiền Muội chào tới tai tôi, con trẻ trong lòng tôi cử động vui mừng. Hiền Muội thật diễm phúc, vì đã tin Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài đã nói với Hiền Muội” (Lc 1:42-45).
-----Bằng những lời này, bà Elisabeth nhắc lại các đặc quyền cao quí của Đức Maria, nhờ Thiên Chúa soi sáng, bà thấy những gì Thiên Chúa đã làm trong Đức Maria, các việc Thiên Chúa làm lúc này, và những việc sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới. Thai nhi Gioan cũng thấy và hiểu các điều này trong khi nghe lời bà mẹ nói vì bà được soi sáng nhằm mục đích thánh hóa Gioan. Vì Gioan không thể từ nơi đang ở trong lòng mẹ chúc tụng tạ ơn Đức Maria bằng lời nói, bà Elisabeth, cả cho bà và thay cho con, ca tụng Đức Maria, Người là máng đưa hồng phúc tới cho hai mẹ con.

-----Những lời ca ngợi mà thánh Elisabeth nói ra được Thánh Mẫu khôn ngoan khiêm nhượng chuyển dâng lên Đấng Tạo Hoá; bằng giọng ngọt ngào dịu dàng nhất, Đức Maria hát lên bài ca Tạ Ân Magnificat như thánh Luca ghi lại (Lc 1:46-55):“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa;
thần trí tôi reo mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
Ngài đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tì (của Ngài),
từ đây đến muôn đời mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả,
Danh Ngài chí thánh chí tôn!
Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia cho những kẻ kính sợ Ngài.
Chúa tỏ quyền lực (của Ngài) dẹp tan lũ kiêu căng.
Chúa hạ bệ kẻ quyền thế cao sang và nâng cao người khiêm nhượng.
Chúa cho người đói nghèo dư đầy, và đuổi kẻ giàu có đi tay không.
Chúa đã cứu dân Israel, tôi tớ Ngài, vì (Ngài) nhớ lại lòng thương xót
đã dành cho tổ phụ Abraham và con cháu (của) ông đến muôn đời.”


-----Chính thánh Elisabeth là người đầu tiên nghe bài ca chúc tụng ngọt ngào này từ miệng Đức Maria. Bà cũng là người đầu tiên hiểu ý nghĩa bài ca Chúc Tụng Tạ Ân; nhờ sự hiểu biết được ơn trên ban xuống, bà đã bình luận kinh Magnificat. Linh hồn Đức Maria chúc tụng Thiên Chúa vì sự siêu việt của Bản Chất vô cùng. Đức Hiền Mẫu dâng lên và nhường mọi vinh quang chúc tụng cho Thiên Chúa (1 Tim. 1:17), cả lúc khởi đầu và khi hoàn thành các công việc của Ngài. Đức Maria nhìn nhận tuyên xưng rằng mọi thụ tạo chỉ được vinh quang vui mừng ở nơi Thiên Chúa mà thôi, vì chỉ một mình Thiên Chúa là toàn thể hạnh phúc và ơn cứu độ họ (2 Cor. 10:17). Đức Maria tuyên xưng Đức Công Chính, sự huy hoàng của Đấng Tối Cao khi đoái nhìn những kẻ khiêm tốn, ban cho họ dư dật tình thương (Tv 137:6). Đức Maria cũng thấy nhân loại hết sức hạnh phúc vì thấy, hiểu và suy nghĩ về những hồng ân được ban xuống cho sự khiêm tốn của Người, Đấng muôn dân sẽ gọi là “Diễm Phúc”; mọi người khiêm nhượng, tùy theo trình độ, có thể chia sẻ niềm hạnh phúc đó. Bằng một lời Đức Maria cũng diễn tả lòng thương xót, ân sủng Thiên Chúa Toàn Năng đổ tràn xuống cho Người vì thánh danh tuyệt vời của Chúa. Đức Maria gọi chung tất cả mọi việc Thiên Chúa làm cho Người là “những điều cao cả” vì không có điều gì nhỏ mọn trong mọi sự được Thiên Chúa thể hiện cho Người.

-----Lòng thương xót của Đấng Tối Cao chảy tràn qua sự sung mãn của Đức Maria tới toàn thể nhân loại, vì Người là Cửa Thiên Đàng, qua cửa đó nhân loại sinh ra, tiếp tục sinh ra; qua cửa đó nhân loại được vào tham dự phần Thiên Tính. Đức Maria tuyên xưng rằng lòng thương xót Thiên Chúa dành cho Người sẽ được phân phát qua mọi thế hệ, tự nó truyền thông với những người kính sợ Thiên Chúa. Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa nâng người khiêm tốn lên, tìm kiếm những người kính sợ Chúa. Công lý uy quyền của Thiên Chúa xua đuổi, tiêu diệt những kẻ kiêu ngạo, truất chúng khỏi địa vị của chúng, thay vào đó bằng những kẻ thanh bần khiêm tốn. Đức công thẳng Thiên Chúa đã được thi hành cách huy hoàng và vinh quang tuyệt vời đối với tên chúa trùm kiêu ngạo, Lucifer, và đồng bọn của nó, khi cánh tay toàn năng Thiên Chúa xua đuổi, truất chúng xuống khỏi những địa vị cao sang và ân sủng dành cho chúng theo quyết định ban đầu do tình thương của Thiên Chúa (Is. 14; Kh 12). Từ nguyên thủy, vì yêu thương, Thiên Chúa đã định rằng tất cả mọi thụ tạo đều được chúc phúc (1 Tim. 2:4). Nhưng các phản thần, vì kiêu ngạo muốn leo lên những địa vị mà chúng không thể nào đạt tới hoặc hy vọng tới, đã bị xua đuổi truất khỏi địa vị nguyên thủy dành cho chúng (Is. 14:13).

-----Thánh Elisabeth xin Đức Maria nhận, làm chỗ nghỉ yên tĩnh, căn phòng bà thường dùng khi cầu nguyện, rất thoải mái, thích hợp cho việc cầu nguyện. Công Chúa thiên đàng khiêm tốn cám ơn thánh Elisabeth. Người dùng căn phòng này để tĩnh tâm, nghỉ ngơi, không một ai bước vào căn phòng này, ngoại trừ Đôi Bạn Dì. Những ngày còn lại, Đức Maria tình nguyện giúp đỡ thánh Elisabeth như một nữ tì, vì đây cũng là mục đích việc Đức Maria tới thăm và an ủi bà. Tình tỉ muội hết sức chân thành, hết sức ngọt ngào và bất phân ly, vì tình thân ái đó được tạo thành do dây liên kết gắn bó cao cả của tình yêu Thiên Chúa! Thiên Chúa đáng ca tụng chừng nào trong việc làm tỏ hiện nhiệm tích vô cùng vĩ đại của việc Ngôi Lời Nhập Thể cho ba vị Phụ Nữ trước khi tỏ lộ điều đó cho bất cứ người nào khác trong nhân loại! Vị thứ nhất là thánh mẫu Anna, vị thứ hai là Ái Nữ của thánh Anna và là Mẹ Ngôi Lời, Đức Maria rất thánh, vị thứ ba là thánh Elisabeth, và cùng với bà là con của bà, vì khi đó người con này còn ở trong lòng bà, không thể được coi là tách riêng khỏi bà. Như thế, theo lời thánh Phaolô: “sự khùng dại của Thiên Chúa thì hơn sự khôn ngoan của loài người.”

-----Sau khi chuyện trò khá lâu, Đức Maria và thánh Elisabeth rời khỏi phòng tĩnh tâm khi màn đêm xuống. Đức Nữ Vương thấy thánh Zacharia đứng trước mặt Người nhưng ngài câm không nói được. Đức Maria xin vị tư tế của Thiên Chúa chúc lành, thánh Zacharia đã chúc lành cho Người. Mặc dù Đức Maria hết sức thương xót thánh Zacharia vì sự đau khổ của ngài, nhưng Người không dùng quyền lực của mình để chữa ngài, mà chỉ cầu nguyện cho ngài, vì Người biết bí mật về việc ngài bị câm. Thánh Elisabeth, biết được hạnh phúc cao cả của thánh Giuse, đức phu quân trinh khiết của Đức Maria, mặc dầu chính thánh Giuse cho tới lúc này chưa biết được điều đó, đã tiếp đãi phục vụ thánh nhân cách kính trọng quí mến đặc biệt.

-----Sau khi đã lưu lại nhà thánh Zacharia ba ngày, thánh Giuse xin Đức Maria để ngài trở lại Nazareth; và Đức Maria ở lại giúp đỡ thánh Elisabeth trong khi bà thai nghén. Thánh Elisabeth tặng thánh Giuse một số quà để ngài đem về, nhưng ngài chỉ nhận một phần vì nhân nhượng lời nài nỉ nồng nhiệt của mọi người. Thánh Giuse không những chỉ yêu mến Đức Khó Nghèo, mà cũng có trái tim đại lượng cao quí. Ngài trở về Nazareth, đem theo con lừa các ngài đã dùng khi tới nhà thánh Zacharia. Về tới nhà, vì vắng hiền thê, thánh Giuse được một phụ nữ láng diềng và cũng là họ hàng giúp đỡ. Bà này, khi Đức Maria ở nhà, thường tới lui giúp những việc lặt vặt bên ngoài.

-----Đúng theo lời chỉ dẫn và mệnh lệnh mới của Đấng Tối Cao, Công Chúa thiên đàng trông coi mọi việc trong nhà bà chị họ Elisabeth. Đức Maria chỗi dậy lúc nửa đêm như thường lệ, dành nhiều tiếng đồng hồ suy gẫm các mầu nhiệm Thiên Chúa và sắp đặt giờ ngủ lúc thức dậy hết sức hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên cơ thể Người. Khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, Đức Maria tiếp tục nhận được những đặc ân, những dẫn giải tường tận, lời khen ngợi, những an ủi vỗ về từ Thiên Chúa. Suốt ba tháng này, Đức Maria được nhiều thị kiến Thiên Chúa, thuộc loại cao siêu bí nhiệm nhất. Vẫn thường xảy ra hơn cả là những thị kiến về nhân tính cực thánh của Ngôi Lời kết hợp với Thiên Tính, vì lòng dạ trinh khiết Đức Maria cưu mang Ngôi Lời nhập thể phục vụ như bàn thờ và đền thờ thường trực của Chúa. Đức Maria nhìn thấy mỗi ngày sự tăng trưởng của thân xác cực thánh đó. Do việc sống thực này và nhờ những bí tích mỗi ngày được tỏ hiện cho Người trong sự cao cả vô biên của quyền năng và bản tính Thiên Chúa, tinh thần Đức Nữ Vương cao cả đã mở rộng mênh mông. Nhiều lần Đức Maria hầu như bị tan biến và chết vì sức mạnh phi thường của lòng yêu mến, nếu không được Thiên Chúa bảo vệ. Đức Maria đã thêm những công việc mà sự giúp đỡ và an ủi thánh Elisabeth đòi hỏi vào những hoạt động thiêng liêng của Người. Sau khi hoàn tất các việc này, Người lập tức trở về với việc tĩnh tâm để có thể tự do trút hết tâm tư ra trước thánh nhan Thiên Chúa.

-----Vị Tiền Hô quá sức may phước được chính Đức Nữ Vương cao cả đích thân chuẩn bị tã lót cho. Bà Elisabeth đã lo lắng ân cần khiêm tốn xin Đức Nữ Vương thiên đàng cho thánh Gioan Tẩy Giả được đặc ân này. Đức Maria, trội vượt trên hết mọi người về lòng khiêm tốn yêu mến tuân phục, đã đáp ứng điều thánh Elisabeth yêu cầu. Bằng cách này Đức Maria thực hành giáo lý của Ngôi Lời hằng hữu, Đấng đã hạ mình thẳm sâu, đến mức, tuy đồng bản thể, đồng quyền năng và là hình ảnh Thiên Chúa Cha, là Thiên Chúa thực bởi Thiên Chúa thực, Ngài đã mang thân xác và thân phận tôi đòi (Dt 1:3, Phil 2:6-7). Đức Maria rất thánh là Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương mọi thụ tạo, địa vị tuyệt vời trên hết mọi thụ tạo trên trời dưới đất, vẫn duy trì thân phận nô tì khiêm tốn của thụ tạo thấp hèn nhất trong mọi thụ tạo; không bao giờ chấp nhận sự kính trọng và phục vụ phải được dành cho Người, cũng không bao giờ tự đề cao, hoặc không cư xử cách khiêm nhu nhất.

-----Giờ sao mai mọc, sao mai xuất hiện trước khi Mặt Trời Công Chính đến và loan báo ngày của Luật Ân Sủng từ lâu mong đợi đã tới (Gioan 5:35). Thời điểm thích hợp để Đấng Tối Cao cho Tiên Tri của Ngài xuất hiện giữa thế gian, đó là Gioan Tẩy Giả, người đã dùng ngón tay mình mà chỉ rõ Chiên Thiên Chúa (Gioan 1:29), có nhiệm vụ chuẩn bị nhân loại đón nhận Ơn Cứu Độ và thánh hoá thế gian. Trước khi sinh ra khỏi lòng mẹ, con trẻ diễm phúc này được Thiên Chúa tiết lộ cho biết thời điểm Vị Tiền Hô phải khởi sự công việc ở giữa thế gian. Trẻ Gioan sử dụng được lý trí hoàn toàn, và sự khôn ngoan được Thiên Chúa trút vào tâm trí do sự hiện diện của Ngôi Lời Nhập Thể. Vì thế Gioan biết mình phải đến vùng đất bị nguyền rủa đầy nguy hiểm, phải bước đi trong thế giới đầy ác độc cạm bẫy, nơi nhiều người sa vào hủy diệt trầm luân.

-----Do lời thánh Elisabeth yêu cầu, Đức Maria đón lấy từ trẻ sơ sinh và dâng hy lễ mới lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Thiên Chúa, rất hài lòng, đã nhận như trái đầu mùa của Ngôi Lời Nhập Thể và thánh ý. Hài nhi tốt phước nhất này, tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh, nhận biết Đức Nữ Vương cao cả. Đồng thời lần nữa Gioan sơ sinh thờ lạy Ngôi Lời Thiên Chúa từ nơi lòng Thánh Mẫu hiện ra rõ ràng với Gioan do ánh sáng đặc biệt. Nhờ biết mình được đặc ân trước hết thảy mọi người trong nhân loại, hài nhi Gioan đã thực hành việc tạ ân sốt sắng, lòng khiêm tốn, mến yêu, tôn kính đối với Thiên Chúa và Đức Trinh Mẫu. Đức Nữ Vương thiên đàng, khi dâng hài nhi Gioan lên Thiên Chúa Cha hằng hữu, đã cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa và là Cha Tối Cao, toàn thánh thiện và quyền năng, xin chấp nhận trong vinh danh Chúa lễ vật hoa trái đầu mùa của Con cực thánh Chúa và là Chúa của con. Con trẻ này được Con Một Yêu Dấu Cha thánh hóa, cứu khỏi mọi tì vết tội lỗi và khỏi mọi quyền lực của kẻ thù muôn đời của Cha. Xin nhận của lễ dâng ban sáng này, xin trút đầy lòng trẻ thơ này mọi ân sủng Thánh Linh Chúa, để hài nhi này sẽ là tôi tớ trung thành của Chúa và Con Một Yêu Dấu Chúa.” Lời Đức Maria cầu nguyện có hiệu lực về mọi phương diện, Người thấy Thiên Chúa làm cho hài nhi Gioan được giầu có ân sủng, chọn làm Tiền Hô của Ngài; và Đức Maria cũng cảm nhận trong chính Người hiệu lực những ân sủng lạ lùng này.

-----Sau đó mọi người bàn việc xếp đặt nghi lễ cắt bì cho con trẻ, vì thời gian theo luật ấn định đã gần tới. Theo tập tục Do thái, đặc biệt đối với những người danh tiếng, nhiều thân nhân và bằng hữu trong gia đình Zacharia bắt đầu tới để quyết định đặt tên cho con trẻ. Thêm vào với những chuẩn bị và tham khảo thông thường liên quan đến tên đặt cho một con trai, địa vị cao sang của thánh Zacharia và Elisabeth, tin tức về việc sinh con lạ lùng này tự nhiên gợi ra trong trí mọi thân nhân mầu nhiệm cao cả nào đó. Thánh Zacharia vẫn còn bị câm, dĩ nhiên thánh Elisabeth phải chủ toạ cuộc họp này. Mọi thân nhân và bằng hữu thấy nơi thánh Elisabeth những dấu chỉ rõ ràng về sự đổi mới và thánh hóa đặc biệt, mà những điều này chính là do sự hiểu biết về các mầu nhiệm nhờ chuyện vãn với Đức Nữ Vương thiên đàng. Gương mặt bà biểu lộ niềm hân hoan rực rỡ làm cho bà trở nên hấp dẫn cách huyền nhiệm và phản ảnh Thiên Chúa Tối Cao, vì bà đang ở trước thánh nhan Ngài.

-----Vì không nói được, thánh Zacharia ra dấu yêu cầu đưa cho ông cây viết và cho biết ý kiến của mình bằng cách viết trên tấm bảng nhỏ: “Tên cháu là Gioan” (Lc 1:63). Đồng thời Đức Maria, dùng quyền lực của Người trên mọi thụ tạo tự nhiên, truyền cho tình trạng cấm khẩu rời khỏi thánh Zacharia để lưỡi ngài được tự do, vì đã đến lúc phải chúc tụng Thiên Chúa. Với lệnh truyền này, thánh Zacharia thoát khỏi hình phạt đau khổ, trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người, ngài bắt đầu nói, như Thánh Sử kể lại. Những điều được kể ở đây không trái với lời tường thuật trong Phúc Âm về biến cố này, vì Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, khi tiết lộ bất cứ điều nào thuộc thánh ý Ngài, không luôn luôn tiết lộ phương tiện hoặc cách chu toàn việc đó. Do đó Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel báo cho thánh Zacharia hình phạt vì sự không tin của ông, thiên sứ không cho biết ông sẽ được cứu khỏi hình phạt đó nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, mặc dầu việc này đã được định sẵn.

-----Âm thanh lời Đức Maria là dụng cụ thánh hoá thai nhi Gioan và bà mẹ. Cũng vậy, lệnh truyền và lời cầu bầu âm thầm của Người có hiệu lực giải phóng lưỡi thánh Zacharia, trút vào linh hồn ngài tràn đầy Ơn Thánh Linh và ơn nói tiên tri. Do đó ngài nói lên những lời (Lc. 1: 68-79):

----- “Chúc tụng Thiên Chúa Israel; vì (Ngài) đã viếng thăm và thi hành ơn cứu độ dân Ngài: Ngài đã ban Đấng Cứu Độ toàn năng cho chúng tôi, trong nhà David tôi tớ Ngài: Từ xưa, qua lời các tiên tri Chúa đã hứa ban Đấng từ nguyên thủy; Là Ơn Cứu Chuộc chúng tôi khỏi mọi kẻ thù, và khỏi tay những kẻ thù ghét chúng tôi: Thực thi lòng thương xót đối với tổ tiên chúng tôi, và nhớ lại thánh ước của mình, Ngài sẽ ban cho chúng tôi điều Ngài đã hứa với Abraham tổ phụ chúng tôi, Ngài cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù chúng tôi để chúng tôi an tâm phụng thờ Ngài, Giữ lòng thánh thiện và công chính trước nhan thánh Ngài suốt đời chúng tôi. Còn con, hỡi con, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao: vì con sẽ đi trước dọn đường Chúa: Làm cho mọi người biết Ơn Cứu Độ: đến để chuộc tội lỗi muôn dân: Do lòng thương xót của Chúa, Đấng là Bình Minh sẽ đến thăm viếng chúng ta: Soi sáng kẻ ngồi trong bóng tối và dưới bóng sự chết: dẫn chúng ta trên đường an bình.”
-----Trong thánh vịnh của thánh Zacharia gói ghém mọi mầu nhiệm cao cả nhất các tiên tri đã nói trước cách cao siêu liên quan đến Thiên Tính, nhân tính, Công Cuộc Cứu Độ của Chúa Cứu Thế. Ngài cũng hiểu các mầu nhiệm này do ân sủng và ánh sáng được đổ đầy tâm hồn ngài, mà mọi người tới dự lễ cắt bì cho con trai Gioan đều nhận thấy. Tất cả những người này đều chứng kiến việc ông được làm cho khỏi câm và những lời tiên tri ông nói ra. Không thể nào giải thích ý nghĩa sâu xa những lời tiên tri này, như hiện ra trong trí vị tư tế thánh thiện Zacharia.

-----Khi được thánh Elisabeth báo tin, thánh phu quân Giuse tốt phước nhất trong mọi người đã tới đón Đức Maria rất thánh trở lại Nazareth. Ngài được ông Zacharia và bà Elisabeth đón tiếp cách kính trọng tận tình; vì lúc này ông Zacharia cũng biết rằng thánh phu quân là đấng bảo vệ những kho tàng huyền nhiệm thiên đàng, mặc dầu chính thánh Giuse vẫn chưa biết. Thánh Giuse được hiền thê thiên đàng đón tiếp hết sức khiêm tốn và vui mừng. Đức Maria, như thường lệ, quì trước mặt ngài xin chúc lành, và cũng xin tha lỗi, vì đã không hầu hạ ngài suốt gần ba tháng trong khi ở lại giúp đỡ bà chị họ Elisabeth. Mặc dầu Đức Maria không có lỗi gì, cũng không có đến một chút bất toàn nào trong việc tận hiến chu toàn thánh ý Thiên Chúa theo đúng những ước nguyện của phu quân, nhưng qua cách đối xử lịch sự và hành động khiêm nhượng thân mật này, Người muốn đền bù cho đức phu quân sự thiếu vắng đồng hành đầy an ủi của Người. Thánh Giuse nói bây giờ ngài được nhìn thấy Người và lại được hiện diện hạnh phúc bên Người, ngài đã hết đau khổ vì vắng bóng hiền thê.

-----Sau vài ngày, Đức Maria và thánh Giuse thông báo ngày ra về. Đến ngày đó, Công Chúa Maria từ biệt thầy cả Zacharia và gia đình. Vì thánh Zacharia được Thiên Chúa soi cho biết địa vị cao cả của Đức Trinh Mẫu, ngài nói với Đức Maria cách tôn kính quí trọng đối với cung điện sống của Thiên Chúa và nhân tính Ngôi Lời hằng hữu. Vị tư tế nói: “Thưa Bà Chúa của tôi, hãy ca ngợi và chúc tụng Đấng Tạo Hóa của Bà, Đấng mà do lòng thương xót vô biên đã chọn Bà trong mọi thụ tạo để làm Mẹ Ngài, là Đấng Quản Thủ duy nhất mọi hồng ân và bí tích của Ngài. Xin nhớ đến tôi, tôi tớ của Bà, trước thánh nhan Thiên Chúa, để xin Ngài hướng dẫn tôi qua chốn lưu đầy này an toàn tới nơi của sự an bình vĩnh cửu mà chúng tôi ngưỡng vọng, và nhờ Bà tôi có thể được xứng đáng nhìn thấy Thánh Tính của Ngài, đó là vinh quang các thánh. Xin Bà cũng nhớ, căn nhà và gia đình tôi, nhất là Gioan con tôi. Xin cầu bầu với Đấng Tối Cao cho dân Bà.”

-----Mọi người trong nhà thánh Zacharia đã được thánh hoá nhờ sự hiện diện của Đức Maria và Ngôi Lời nhập thể nơi lòng dạ Người. Mọi người trong nhà đó được cảm hoá, được hướng dẫn nhờ mọi lời nói và chỉ dạy, được ảnh hưởng ngọt ngào nhờ sự giao tiếp, cách cư xử vô cùng khiêm tốn của Người. Trong khi lôi kéo đến với mình mọi con tim trong gia đình phúc đức đó, Đức Maria cũng làm cho họ được xứng đáng và xin được từ nơi Con cực thánh cho họ muôn vàn ân sủng. Thánh Giuse được tư tế Zacharia và bà Elisabeth đặc biệt kính trọng, vì ông bà biết địa vị ngài cao cả. Vị Thánh Tổ đầy ơn phúc, hạnh phúc với Kho Tàng vô cùng cao quí mà ngài chưa biết toàn thể giá trị vô cùng quí báu, từ biệt mọi người để đi về Nazareth.LỜI MẸ MARIA-----Con của Mẹ, có hai lý do mà những hiệu lực Con Mẹ thực hiện cho thánh Gioan và Elisabeth được giấu kín, trong khi đó các ơn ban cho thánh Zacharia lại được làm cho hiển hiện. Thứ nhất, vì thánh Elisabeth nói ra rõ ràng ca tụng Ngôi Lời nhập thể và ca tụng Mẹ. Nhưng chưa tới thời điểm thích hợp để mầu nhiệm này cũng như địa vị của Mẹ được cho mọi người biết, việc Chúa Cứu Thế đến phải được làm sáng tỏ bằng những phương thế thích hợp hơn. Thứ hai, không phải mọi con tim đều đã được chuẩn bị kỹ càng như thánh Elisabeth để đón nhận hạt giống quí báu vô tiền khoáng hậu của ơn hiểu biết cao siêu như thế, họ cũng không đón tiếp điều mạc khải mầu nhiệm với lòng tôn kính xứng hợp phải có. Mặt khác, thiệt là thích đáng để thánh Zacharia, với tư cách là tư tế, phải tuyên xưng những gì mà tới lúc đó ngài được cho biết. Những khởi đầu của ánh sáng thiên đàng có thể được thánh Zacharia đón nhận dễ dàng hơn thánh Elisabeth. Điều thánh Elisabeth nói được dành để đem lại hiệu lực vào thời điểm thích hợp. Mặc dầu lời Chúa có hiệu lực tự nhiên; nhưng lời Chúa, qua các linh mục hoặc tư tế truyền đạt, được mọi người hiểu và chấp nhận dễ dàng hơn.

-----Vả lại điều rất chính đáng là địa vị và danh dự của chức tư tế phải được tôn trọng xứng hợp. Đấng Tối Cao coi trọng các linh mục, muốn thấy các ngài được đặt đúng địa vị. Thiên Chúa chúc phúc và ban cho các linh mục Ơn Thánh Linh để thế gian phải kính trọng các ngài vì là những người được chọn và được xức dầu. Hơn nữa những sự lạ lùng của Chúa đến với các linh mục thì an toàn hơn, cho dù những điều đó được tiết lộ cho các ngài cách công khai hơn. Gương mặt các linh mục phải sáng láng, như mặt ông Maisen khi từ cuộc hội ngộ với Thiên Chúa trở về (Xh 34:29). Các linh mục phải cư xử và được đối xử theo cách các ngài phải được tôn kính chỉ sau Thiên Chúa.

-----Con yêu quí của Mẹ, Mẹ muốn con hiểu Thiên Chúa giận thế giới vì cách đối xử bất kính đối với các linh mục; Ngài giận các linh mục cũng như giận người đời. Chúa giận các linh mục vì các ngài quên địa vị cao quí của mình, tự hạ thấp phẩm giá bằng cuộc sống mất phẩm giá ô nhục, làm gương xấu cho người đời do việc đồng hóa với thế giới, chểnh mảng thánh hóa bản thân. Thiên Chúa giận người đời, vì họ hoạt động với lòng tự phụ kiêu căng khả ố dại dột đối với những người được Thiên Chúa xức dầu, mà những vị này, dù bất toàn và lỗi lầm trong cuộc sống riêng tư, phải được kính trọng vì thay mặt Chúa Kitô, Con của Mẹ, ở trần gian.

-----Từ lời Mẹ chỉ dạy hôm nay, con hãy học tìm kiếm cách đặc biệt sự hướng dẫn trên đường nhân đức và đời sống vĩnh cửu trong tất cả các giao tiếp với mọi người, cho dù họ ở địa vị cao hơn hoặc thấp hơn con. Con hãy bắt chước Mẹ và bà chị họ Elisabeth của Mẹ, với lòng dè dặt thận trọng xin mọi người chỉ dạy hướng dẫn con. Để thưởng cho lòng khiêm tốn như thế, Thiên Chúa ban cho con lời khuyên dạy an toàn và ánh sáng siêu nhiên để thực thi lòng yêu mến nhân đức chân thành kín đáo của con. Con hãy xua đuổi đi, đừng để con bị ảnh hưởng bởi dẫu chỉ một hơi thở nhẹ nịnh hót, tránh những cuộc nói chuyện mà con phải nghe lời nịnh hót; vì những sự hài lòng giả dối đó chắc chắn che khuất ánh sáng, làm trí khôn bị lạc đường. Thiên Chúa rất ghen với những linh hồn, nhất là những linh hồn được Ngài yêu thương, đến nỗi Ngài lập tức quay mặt bỏ đi nếu những linh hồn đó tìm sự hài lòng nơi những lời ca tụng của người đời, tự tìm phần thưởng cho mình qua những lời nịnh hót. Vì do tính nhẹ dạ này, những linh hồn đó không còn đáng được hưởng ân sủng Chúa nữa. Không thể nào kết hợp trong linh hồn những lời thế gian nịnh bợ với sự vỗ về an ủi của Đấng Tối Cao được.

-----Những an ủi của Chúa thì thành thực, thánh thiện, trinh trong, trường cửu; những vỗ về an ủi của Chúa làm cho khiêm tốn, thanh tẩy, làm cho an bình, soi sáng trái tim. Trái lại, những lời nịnh hót của người đời chỉ là hư không, thoáng qua, gỉa dối, dơ dáy, thốt ra từ miệng những kẻ dối trá (Tv 115:11). Bất cứ thứ gì lừa dối đều là việc làm của kẻ thù tức là của ma quỉ.

caoduc
06-06-2008, 11:45 AM
PHẦN BỐN

Chương 1Thánh Giuse quyết định rời bỏ hiền thê của ngài

Chương 2Lòng khiêm tốn yêu thương của Đức Maria đối với thánh phu quân Giuse

Chương 3Hành trình đi Bethlehem

Chương 4Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Chúa Kitô tại Bethlehem, xứ Judea

Chuơng 5Các mục tử thờ lạy Chúa giáng sinh,Chúa Hài Đồng chịu phép cắt bì

Chương 6Ba vua thờ lại Chúa Hài Đồng

Chương 7Mẹ Maria dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ

Chương 8Hành trình trốn sang Ai cập

Chương 9Sự hiệp thông tuyệt vời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
Hành trình từ Ai cập trở về
CHƯƠNG 1THÁNH GIUSE QUYẾT ĐỊNH RỜI XA HIỀN THÊ
-----Đức Maria cưu mang Con Thiên Chúa làm người đã tới tháng thứ năm khi đức phu quân Giuse trinh khiết bắt đầu nhận thấy hoàn cảnh của Người. Một hôm thánh Giuse thấy Đức Trinh Nữ từ trong phòng cầu nguyện bước ra, ngài thấy nơi Người sự thay đổi rất khác thường, không thể nào giải thích cho xuôi điều hiển nhiên trước mắt. Người của Chúa bị thương tận đáy lòng, linh hồn ngài bị thương tổn vì không thể gạt bỏ sự thực hiển nhiên. Lý do sự phiền sầu này là sự trinh khiết, tình yêu mãnh liệt tột độ và tuyệt đối trung thành mà ngay từ thuở ban đầu thánh nhân đã trao trọn vẹn cho hiền thê. Hơn nữa, vẻ duyên dáng diễm kiều và thánh thiện của Đức Maria cột chặt linh hồn thánh Giuse với hiền thê. Vì Đức Maria toàn hảo khôn ngoan thận trọng khiêm tốn nhu mì ít nói, nên ngoài sự lo lắng băn khoăn phục vụ Đức Maria, thánh Giuse tự nhiên nuôi ước vọng tình yêu của ngài được đáp ứng từ phía hiền thê. Điều này được Thiên Chúa an bài, để do lòng ước ao trao đổi tình yêu, thánh Giuse có thể được thúc đẩy phục vụ Đức Trinh Mẫu trung thành hơn.

-----Thánh Giuse không dính líu chút gì tới việc Đức Trinh Nữ mang thai, mà những kết quả việc đó hiển nhiên ở trước mắt ngài, không thể chối cãi; chắc chắn không thể tránh được sỉ nhục khi người ta biết việc này. Ý nghĩ này làm cho thánh Giuse lo lắng buồn phiền. Ngài biết mức độ sự thất sủng tủi hổ về phần mình và hiền thê yêu dấu trong hoàn cảnh mỗi người. Nỗi ưu tư đặc biệt sâu sắc trong lòng thánh Giuse khiến ngài đau đớn nhất là sợ phải nộp Đức Maria cho chức quyền để Người bị ném đá chết (Lêvi 20:10), vì đây là tội ngoại tình bị kết án tử. Thánh Giuse chìm trong lo âu đau đớn chẳng khác gì bị ngàn lưỡi gươm bén xuyên thấu, mà không có lấy một chỗ nào để ẩn tránh khác hơn lòng tín nhiệm hoàn toàn nơi hiền thê Maria. Cũng vì không dám hé răng tiết lộ sự đau trong lòng với một ai, ngài thấy mình bị bao vây bởi những đau buồn chết người (Tv 17:5), cảm thấy trong chính ngài lời Sách Thánh: “Lòng ghen tương thì khốn nạn hơn hỏa ngục” (Dc 8:6).

-----Giữa những lo lắng giày vò tâm trí này, thánh Giuse kêu cầu và đặt mình trước nhan thánh Chúa: “Lạy Thiên Chúa Tối Cao, Chúa biết hết mọi ước nguyện và những tiếng thở dài của con. Con thấy mình bị nhồi đập vì sự cuồng bạo từ những cơn sóng buồn phiền (Tv 31:10) đã làm đau đớn trái tim con. Con hoàn toàn tin cậy nơi hiền thê được Chúa ban cho con. Con hoàn toàn tin cậy sự thánh thiện của Người. Nhưng các dấu hiệu của sự thay đổi bất ngờ này nơi Người không ngừng dâng lên những hoài nghi đày đọa đáng sợ, e rằng lòng tín nhiệm của con bị đặt lầm chỗ. Cho tới giờ phút này con không thấy ở Người điều gì khả dĩ giải thích cho bất cứ điểm hoài nghi nào nơi lòng khiêm tốn và đặc biệt nhân đức của Người, đồng thời con không thể chối cãi được Maria đang mang thai. Chắc con chết vì phiền sầu, trừ phi có mầu nhiệm gì che giấu mà con không đo lường được. Lý trí cho rằng Người vô tội, trong khi đó tri giác lại kết án Người.

-----Người không nói nguyên do việc thai nghén, trong khi con thấy việc đó trước mắt. Con phải làm gì? Cả hai chúng con cùng thề hứa giữ Đức Trinh Khiết vì vinh danh Chúa. Giả dụ có thể Người đã vi phạm lòng trung thành đối với Chúa và với con, con sẽ bênh vực danh dự Chúa mà quên phần con vì yêu mến Chúa. Nhưng làm sao Người có thể giữ được sự trinh trắng thánh thiện nếu đã phạm đại trọng tội trong trường hợp này? Con hoãn lại sự xét đoán của con. Vì không thể thấu hiểu được nguyên do những gì con thấy, con trút hết linh hồn đau đớn của con trước nhan thánh Chúa (Tv 141:3). Lạy Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, xin Chúa nhận nước mắt con làm hiến lễ đáng được chấp nhận. Nếu tội lỗi con xứng đáng bị Chúa thịnh nộ, thì xin Chúa đại lượng nhân từ không khinh chê sự đau buồn dữ dội của con. Con không tin Maria yêu dấu đã xúc phạm đến Chúa. Dẫu vậy con lại càng không thể nào cho rằng có điều gì mầu nhiệm mà con, với tư cách là phu quân lại không được cho biết. Xin Chúa thống trị trí khôn và trái tim con bằng ánh sáng, để con có thể biết hầu chu toàn thánh ý.”

-----Thánh Giuse kiên trì cầu nguyện thiết tha hơn nữa. Ngài đoán chừng phải có điều gì mầu nhiệm trong việc thai nghén của Đức Maria mà giấu ngài, nhưng vẫn không thể tìm được chút gì bảo đảm. Ý nghĩ này không mạnh hơn để bào chữa cho Đức Maria so với những lý do dựa trên sự thánh thiện của Người. Vì thế, ý nghĩ Đức Maria có thể là Mẹ Chúa Cứu Thế đã không đến trong trí ngài. Đôi khi ngài xua đuổi những ức đoán đi, nhưng chúng trở lại bằng những con số đông hơn với chứng cớ hiển nhiên hùng hồn hơn. Vì thế, thánh Giuse bị nhồi đập giữa những cơn sóng hoài nghi dồn dập. Từ sự đuối sức cùng cực, đôi khi thánh Giuse rơi vào tình trạng rối vò không thể nào tìm được sự bình an cho trái tim, cũng không tìm được một tiêu chuẩn nào để căn cứ vào đó để có thể lèo lái cuộc sống. Dẫu vậy sự kiên trì chịu đựng dưới cái đọa đày này quá sức lớn lao, và là bằng chứng hiển nhiên của đức thận trọng cao cả thánh thiện của ngài. Điều đó làm cho ngài xứng đáng với hồng ân vô cùng cao cả duy nhất đang chờ đợi.

-----Đức Maria biết hết mọi diễn biến trong trái tim thánh Giuse, Người đi vào trái tim thánh Giuse bằng ánh sáng thần linh. Mặc dầu tâm hồn Đức Maria chan chứa yêu thương đau xót đối với những đau khổ của đức phu quân, Người không nói một lời nào về vấn đề đó; mà chỉ tiếp tục phục vụ thánh Giuse tận tình chu đáo. Người của Chúa không biểu lộ điều gì bề ngoài khi nhìn Đức Maria, nhưng nỗi lo âu của ngài lớn lao hơn tâm trạng như thế của tất cả mọi người đã từng sống trên đời. Việc thai nghén không nặng nề đau đớn gì đối với Đức Maria; nhưng vì Người phục vụ thánh Giuse tại bàn ăn hoặc việc nội trợ, hẳn không thể tránh để lộ tình trạng cơ thể ngày càng rõ. Với tâm hồn nặng đau đớn, thánh Giuse để ý tới những hành động cử chỉ của Đức Maria, ngài duyệt xét lại các ý kiến của mình. Mặc dầu thánh thiện công chính, thánh Giuse tự cho phép mình, do cuộc hôn nhân, được Đức Trinh Nữ kính trọng và phục vụ, được hưởng mọi điều xứng với địa vị gia trưởng và phu quân nhưng khiêm tốn thận trọng. Bao lâu còn chưa biết bí mật nơi hiền thê yêu dấu, thánh Giuse xét thấy đúng rằng cần phải biểu lộ quyền hạn trong phạm vi những giới hạn chính đáng, theo gương các thánh Tổ và Tiên Tri. Vì biết các thánh Tổ đòi hỏi các và vợ phục tòng tuyệt đối, ngài không muốn bỏ không theo gương các Tổ Phụ. Hẳn thánh Giuse đã hoàn toàn đúng trong việc này nếu Đức Maria cũng chỉ như những phụ nữ khác. Tuy nhiên không một phụ nữ nào đã hoặc sẽ sống, đã hoặc sẽ hết sức vâng lời, khiêm tốn tận tụy đối với chồng như Đức Maria đã cư xử với thánh phu quân. Đức Maria phục vụ thánh Giuse với lòng kính trọng ân cần. Mặc dầu biết các tư tưởng rối vò và nhận xét của phu quân về sự thai nghén của mình, Đức Maria không bỏ sót một săn sóc nào đối với ngài, Người cũng không cố giấu giếm hoặc biện giải tình trạng của mình.

-----Vì đức khôn ngoan và khiêm tốn đã không cho phép Đức Maria nghĩ đến mình, không thể tự mình làm sáng tỏ điều huyền nhiệm nơi Người. Mặc dầu lòng trắc ẩn yêu thương đối với phu quân làm cho Đức Maria lo lắng phải an ủi và làm cho ngài khuây khỏa, Người không làm điều đó bằng cách nói rõ về mình hoặc che giấu việc thai nghén. Người phục vụ đức phu quân bằng những biểu lộ tình yêu tận tụy hơn, ân cần hơn. Nhiều lần Đức Maria quì gối phục vụ cơm nước cho thánh Giuse. Việc này an ủi thánh Giuse đôi chút, nhưng cũng gây cho ngài sự phiền muộn mới. Vì do đó ngài chỉ nhìn thấy những động lực của tình yêu và kính trọng được gia tăng mà vẫn chưa biết chắc hiền thê của mình giả dối hoặc không. Đức Maria không ngừng cầu nguyện cho thánh phu quân, xin Đấng Tối Cao thương nhìn đến an ủi ngài; phần còn lại Người hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

-----Thánh Giuse không thể hoàn toàn giấu kín sự đau lòng dữ dội, thường tỏ ra tư lự bơ phờ. Đôi khi quên lãng vì ưu phiền, ngài đã nói với hiền thê thiên đàng bằng giọng hơi gay gắt, mà trước kia chưa bao giờ xảy ra. Đây là ảnh hưởng tự nhiên của sự đau đớn nơi trái tim ngài, chứ không do cảm giác tức giận hóa ra trả thù; vì ý nghĩ trả thù không bao giờ đến với thánh Giuse. Dẫu vậy, Đức Nữ Vương không bao giờ thiếu vẻ ngọt ngào, mà chỉ gia tăng nỗ lực làm nhẹ bớt tâm tư của thánh phu quân. Đức Trinh Nữ phục dịch ở bàn ăn, kéo ghế mời thánh Giuse ngồi, dâng thức ăn, nước uống. Nhưng nếu sau khi Đức Maria chu toàn tất cả những việc phục dịch này, thánh Giuse nài Đức Maria ngồi xuống, ngài lại càng tin hơn rằng Người đang mang thai.

-----Cho dù sự đau buồn của Đức Trinh Nữ vượt mọi giới hạn, nhưng khả năng của tâm hồn đại lượng nhân từ của Người còn cao cả hơn nhiều, nhờ đó có thể che giấu sự buồn phiền hoàn toàn hơn, và dành hết khả năng vào việc săn sóc yêu thương thánh phu quân Giuse. Tâm tư buồn phiền của Người chỉ làm tăng thêm việc tận tụy lo lắng cho sức khỏe và hạnh phúc của thánh Giuse. Vả lại, vì nguyên tắc hành động bất khả vi phạm của Đức Maria là phải thi hành mọi sự cách cẩn trọng hoàn hảo, Người tiếp tục không nói đến mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể vì không nhận được chỉ dạy nào về việc tiết lộ. Mặc dầu chỉ một mình Người có thể giải tỏa đức phu quân bằng một lời giải thích, Người giữ lại điều đó vì kính trọng và trung thành với bí tích của Vua trên trời (Tôbia 13:7). Đức Maria nói với thánh Giuse về sức khỏe của ngài, vì ngài bị suy nhược trầm trọng. Đức Trinh Nữ khuyên ngài nghỉ ngơi dưỡng sức, vì cần phải bồi dưỡng sức khỏe đã bị hao mòn để có thể phục vụ Chúa lâu dài.

-----Đức Maria buồn rầu vô hạn vì biết thánh Giuse quyết định rời bỏ Người, tự mình vắng mặt. Người nói với các thiên thần:

----- “Hỡi các thiên thần đặc sứ của Đức Vua Tối Cao, Đấng nâng quí vị lên bậc diễm phúc, và do Ơn Quan Phòng nhân từ của Chúa, tháp tùng bảo vệ tôi, xin các thiên thần, quí bạn hữu của tôi, trình lên trước thánh nhan Chúa nhân từ những đau buồn của phu quân Giuse. Tôi nhờ các thiên thần khẩn khoản xin Thiên Chúa đoái nhìn và với tư cách Người Cha đích thực, xin Chúa an ủi Giuse. Và cả các thiên thần nữa, hằng hết lòng tận trung vâng lời Chúa, cũng xin nghe lời cầu nguyện của tôi, nhân danh Chúa, Đấng hằng hữu, mà tôi dâng cho Ngài thân xác loài người trong lòng tôi, tôi khẩn khoản xin các thiên thần đừng chần chờ, hãy giúp cho phu quân tôi bớt đau đớn nơi trái tim ngài, xua đuổi khỏi tâm trí ngài quyết định rời bỏ tôi.”
-----Các thiên thần đã lập tức vâng lời, trút vào trái tim thánh Giuse nhiều tư tưởng tốt lành, lại thuyết phục ngài rằng hiền thê Maria của ngài thánh thiện hoàn toàn nhất, ngài không thể tin có điều gì sai trái nơi Người. Các thiên thần cũng nhắc thánh Giuse nhớ rằng Thiên Chúa quá sức cao siêu, không ai lường được các việc Chúa làm, các phán xét của Chúa bí ẩn vô cùng (Tv 33:19), Thiên Chúa luôn trung thành đối với những ai trông cậy Ngài, không bao giờ khinh miệt hoặc bỏ rơi những người đó trong mọi khổ não của họ.

-----Nhờ những soi dẫn thánh thiện này và nhiều chỉ dạy khác, tinh thần bối rối của thánh Giuse được tương đối lắng dịu, mặc dầu ngài không biết các điều đó từ đâu tới. Nhưng vì nguyên do nỗi lo âu không được dứt đi, chẳng mấy chốc ngài lại bị các tư tưởng đó giày vò. Vì không tìm được điều gì bảo đảm làm cho trái tim nguôi ngoai, ý định rút lui bỏ hiền thê lại xâm chiếm tâm trí ngài. Đức Maria biết điều này và kết luận là cần phải phá tan điều nguy hiểm này nên đã khẩn khoản hơn xin cách cứu chữa và cầu cứu Con cực thánh. Mẹ Maria cầu xin:

-----“Lạy Chúa và Thiên Chúa linh hồn con, với điều Chúa cho phép, mặc dầu con chỉ là bụi tro (Stk 8:27), con sẽ nói trước thánh nhan Chúa và giãi bày những thở dài con không thể nào giấu Chúa được (Tv 37:19). Con không được bất cẩn trong việc giúp đỡ phu quân con đã nhận từ tay Chúa. Con thấy Giuse bị những khổ tâm áp đảo mà Chúa đã gởi tới cho người, con không thể nào nhẫn tâm để người trong hoàn cảnh đó. Nếu con được đẹp lòng Chúa, con tha thiết xin Chúa, lạy Thiên Chúa hằng hữu, vì tình yêu mà Chúa đến ngự trong lòng nữ tì của Chúa để cứu độ nhân loại, xin vui lòng an ủi tôi tớ Giuse của Chúa và sắp đặt cho nguời giúp đỡ con trong việc chu toàn các công trình vĩ đại của Chúa. Con, nữ tì của Chúa, rất cần có một đấng phu quân bảo vệ và giám hộ. Lạy Chúa và Thiên Chúa, xin đừng để Giuse thi hành quyết định rút lui khỏi đời con.”
-----Đấng Tối Cao đáp lời Đức Maria:

-----“Người Yêu vô cùng dấu ái của Ta, ngay bây giờ Ta sẽ đến thăm và an ủi Giuse tôi tớ Ta. Sau khi Ta đã tỏ hiện cho Giuse, qua thiên thần, mầu nhiệm mà tới nay Giuse không biết, Người có thể nói cho Giuse biết tất cả mọi điều Ta đã làm cho Người, không cần phải giữ kín từ nay trở đi về các vấn đề này. Ta sẽ đổ tràn đầy Thần Linh Ta trên Giuse, cho Giuse đủ khả năng chu toàn phần mình trong các mầu nhiệm này, giúp đỡ Người trong các mầu nhiệm đó và trong tất cả mọi việc sẽ xảy ra.”
Nhờ lời Thiên Chúa hứa, Đức Maria được khuây khỏa an ủi và dâng lời tạ ân nồng nàn.

-----Trong khi đó thánh Giuse lo lắng suy nghĩ về cách hành động sao cho chính đáng. Ngài đã mang nỗi thống khổ này ròng rã hai tháng rồi, và bây giờ, bị sức nặng lớn lao của nỗi khổ tâm chế ngự, ngài tự nhủ:

-----“Tôi không thể tìm được cách nào tốt đẹp để thoát khỏi những khó khăn này hơn là tự tôi vắng mặt. Tôi thú nhận rằng hiền thê của tôi toàn hảo, không tỏ ra điều gì sai lỗi, trái lại Người hiển nhiên là một đấng thánh; nhưng Người mang thai mà tôi không thể đo lường được mầu nhiệm. Tôi không muốn làm tổn thương danh giá thánh thiện của Người bằng việc làm cho Người chịu hình phạt theo luật, đồng thời tôi không thể đứng bên và chứng kiến những hậu quả việc Người có thai. Bây giờ tôi rời xa Người, trao phó chính tôi cho sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng quản trị tôi.”
-----Thánh Giuse quyết định ra đi đêm đó. Để chuẩn bị hành trình, ngài gói ghém vài y trang và các thứ lặt vặt. Ngài cũng đã đòi tiền công các dịch vụ đã làm, và đi ngủ với ý định ra đi lúc nửa đêm. Theo thói quen dâng mọi ý định lên Thiên Chúa, khi đã tới quyết định này, ngài nói với Thiên Chúa:

-----“Lạy Thiên Chúa tối cao hằng hữu của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob của chúng con, Chúa thực sự là nơi nương náu duy nhất cho kẻ nghèo khó đau khổ. Mọi nỗi buồn phiền khổ tâm của con đều quá rõ ràng đối với lòng nhân hậu Chúa. Lạy Chúa, Chúa cũng biết, mặc dầu con không xứng đáng, con vô tội vì những gì gây ra sự đau buồn của con, hơn nữa Chúa cũng biết sự bất hạnh ô nhục và nguy hiểm đem lại cho trường hợp hiền thê của con. Con không tin Người ngoại tình, vì con chỉ thấy ở Người nhân đức và hoàn toàn cao cả; nhưng rõ ràng con thấy Người đang mang thai. Con không biết do ai hoặc cách nào việc đó xảy ra, vì thế con không thể nào duy trì được bình an tâm hồn. Để chọn cái ít xấu nhất, con sẽ rút lui khỏi hiền thê của con, tìm một nơi mà không ai biết con và hoàn toàn ký thác thân con cho sự Quan Phòng của Chúa, con sẽ sống trọn đời ở sa mạc. Lạy Chúa và Thiên Chúa hằng hữu, xin đừng bỏ con, vì con chỉ ước nguyện làm vinh danh và phụng sự Chúa mà thôi.”
-----Thánh Giuse phủ phục dưới đất cầu nguyện và hứa lên đền thờ Jerusalem dâng một phần số tiền nhỏ mọn ngài dành cho cuộc hành trình, để xin Thiên Chúa gìn giữ hiền thê Maria của ngài khỏi mọi tai họa, giải thoát Người khỏi mọi bất hạnh. Sau khi cầu nguyện, thánh Giuse ngả mình ngủ một lát, định âm thầm ra đi lúc nửa đêm.

-----Nhờ lời Thiên Chúa hứa, Đức Maria được an tâm. Thiên Chúa Toàn Năng cho Đức Maria thấy mọi việc thánh Giuse chuẩn bị thi hành. Khi nghe lời thánh Giuse khấn hứa vì sự an toàn hạnh phúc của Người, nhìn thấy gói nhỏ và phần lương thực nghèo nàn ngài chuẩn bị cho cuộc hành trình, Đức Trinh Nữ lòng tràn đầy thương xót yêu mến và lại cầu xin cho ngài, tạ ân và chúc tụng Chúa vì ơn quan phòng hướng dẫn mọi hành động của nhân loại vượt trên khả năng hiểu biết của loài người. Thiên Chúa cao cả sắp đặt các biến cố như thế để cả Đức Maria và thánh Giuse được đưa tới đỉnh xa nhất của nỗi thống khổ bề trong nhưng đầy công phúc.

-----(Trong tiến trình này, lý do sau cùng luôn luôn là chính thánh ý Chúa, công chính, thánh thiện và trọn hảo. Tuy nhiên một vài lý do khác có thể được dùng để giải thích:

-----Lý do thứ nhất là thánh Giuse công chính khôn ngoan dè dặt cao độ, được tràn đầy ân sủng thiên đàng, có quan niệm hết sức cao về Đức Maria. Đức Maria, Đấng đầy ơn phúc, không cần phải làm cho thánh Giuse tin bằng những chứng cớ hùng hồn, đoan chắc với ngài về địa vị của Người và các mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể; vì nơi những trái tim ngay lành thì ơn soi sáng từ thiên đàng dễ dàng chiếu soi.

-----Lý do thứ hai là sự bối rối của thánh Giuse khởi đầu bằng tri giác, khi thấy hiền thê của mình mang thai. Đây chỉ là sự báo thù, vì các tri giác, đã bị lừa dối hoặc bị làm cho nghi ngờ, có thể là bị làm cho u mê hoặc bị ngăn chặn vì thiếu thị kiến siêu nhiên.

-----Lý do thứ ba có thể là thánh Giuse, mặc dầu không mắc tội gì, chịu ảnh hưởng sự đau khổ và các tri giác của ngài, có thể nói, đã bị làm chết đi, bị làm cho bất khả đối với trực giác bén nhạy và việc tiếp xúc của thiên thần. Vì thế thiệt là thích hợp, thiên thần thông báo sứ điệp này cho ngài khi các tri giác đã bị trì trệ ngưng hoạt động. Vì thế khi thánh nhân khôi phục được việc sử dụng đầy đủ các tri giác, tự mình tẩy sạch và sắp đặt bằng nhiều hành động nhân đức để đón nhận hoạt động của Ơn Chúa Thánh Thần, mà trước kia đã bị những bối rối làm cho hoàn toàn gián đoạn.)

-----Thánh Giuse thức dậy ý thức hoàn toàn rõ rệt rằng hiền thê của ngài đích thực là Mẹ Thiên Chúa (Mt 1:18-25). Hết sức vui mừng vì ơn hiểu biết cao cả này và niềm hạnh phúc khôn tả, thánh Giuse xúc động đau buồn vì những gì ngài đã làm. Với lòng khiêm tốn kính trọng và vui vẻ, thánh Giuse quì sấp mình xuống đất nồng nàn tạ ân Chúa. Ngài tạ ơn Chúa đã cho biết mầu nhiệm này và đã chọn ngài làm phu quân của Đức Maria, Đấng mà Thiên Chúa đã chọn làm Mẹ, mặc dù ngài không đáng là nô lệ của Người. Khi tuyên xưng, nhìn nhận và thi hành các việc nhân đức này, tinh thần thánh Giuse được bình yên, sẵn sàng đón nhận những hồng ân mới của Chúa Thánh Thần. Những hoài nghi lo âu trong vài tháng vừa qua đã xây dựng trong ngài nền móng kiên cố về Đức Khiêm Tốn cần thiết để “người được ký thác những mầu nhiệm cao cả vô cùng của Thiên Chúa”.

-----Hồi tưởng những sự việc trải qua là bài học ngài nhớ suốt đời. Thánh Giuse kết tội chỉ một mình ngài về tất cả mọi việc đã xảy ra và thốt lên:

-----“Ôi hiền thê trên trời của tôi, Chim Bồ Câu hiền lành nhất của tôi, được Đấng Tối Cao chọn làm nơi Ngài ngự và là Mẹ Ngài, làm sao tên nô lệ bất xứng này dám hoài nghi lòng chung thủy của Người? Làm sao tấm thân tro bụi này dám để cho Người hầu hạ? Người là Nữ Vương trời đất, là Bà Chúa vũ trụ. Làm sao tôi còn chưa hôn đất nơi gót ngọc Người chạm vào? Tại sao tôi lại chưa lo lắng quì mà hầu hạ Người? Làm sao tôi dám ngước mắt lên trước sự hiện diện của Người và dám là bạn đồng hành với Người, hoặc mở miệng nói với Người? Lạy Chúa và Thiên Chúa của con, xin ban cho con hồng ân và sức mạnh để xin Người tha thứ; xin Người rủ lòng thương xót, không khinh miệt tên đầy tớ đau buồn vì lỗi của nó.”
-----Thánh Giuse lúc này rời khỏi căn phòng nhỏ của ngài, quá sức sung sướng thấy mình thay đổi tình cảm từ lúc ngả lưng ngủ. Đức Maria luôn luôn giam mình trong phòng, thánh Giuse không muốn khuấy động sự chiêm niệm ngọt ngào của Người. Trong khi chờ đợi, “người của Thiên Chúa” mở cái gói nhỏ đã chuẩn bị, vừa mở vừa nhỏ lệ mà cảm giác hoàn toàn khác với lúc sửa soạn. Mắt đẫm hoan lệ, ngài tỏ lòng tôn kính đối với hiền thê thiên đàng yêu dấu bằng cách sắp xếp các căn phòng gọn gàng, lau chùi nền nhà đã được gót ngọc Đức Maria chạm tới. Thánh Giuse cũng làm nhiều việc lặt vặt khác trước kia vốn thường để cho Đức Maria làm. Thánh Giuse quyết định thay đổi hoàn toàn mối liên hệ đối với Đức Trinh Nữ, tự giành cho mình vị thế người nô bộc và dành cho Người địa vị Bà Chủ. Đức Maria thấy hết mọi điều xảy đến cho thánh Giuse, không một tư tưởng hoặc một cử chỉ nào của ngài thoát khỏi sự chú ý của Người. Khi tới giờ, thánh Giuse tới phòng Đức Maria, Người đang âu yếm chờ ngài.

-----Thánh Giuse, lúc này biết rõ mọi chuyện, đã chờ đợi cho tới khi hiền thê của ngài chiêm niệm xong. Tới giờ mà ngài biết, ngài mở cửa căn phòng khiêm tốn nơi Mẹ của Đức Vua thiên quốc ở. Vừa mới bước chân vào, thánh Giuse lập tức quì sụp xuống, nói bằng giọng kính cẩn sùng bái:
-----“Thưa bà chủ và hiền thê của tôi, Hiền Mẫu đích thực của Ngôi Lời Hằng Sống, tôi đây là nô lệ quì phục nơi chân của lòng nhân từ độ lượng của Người, vì Chúa và Thiên Chúa, Đấng (mà) Người cưu mang trong dạ trinh khiết, xin Người tha thứ cho sự táo bạo liều lĩnh của tôi. Tôi biết chắc không một ý nghĩ nào của tôi giấu được sự khôn ngoan minh mẫn trên trời của Người. Tôi ý thức đã lầm lỗi hết sức lớn lao do lòng kiêu căng quyết định rời bỏ Người, sự vô lễ của tôi trong việc cư xử với Người cho tới lúc này như là kẻ bề dưới, thay vì tôi phải phục vụ Người là Mẹ Chúa và Thiên Chúa của tôi. Nhưng Người cũng hiểu tôi đã phạm những lỗi đó vì không biết, vì tôi không được biết các mầu nhiệm của Vua thiên đàng và địa vị cao cả của Người, mặc dầu tôi tôn kính nơi Người những hồng ân khác của Đấng Tối Cao. Thưa bà chủ, xin đừng khiển trách sự ngu đần của một thụ tạo thấp hèn như tôi, kẻ mà lúc này được chỉ dạy tường tận hơn. Tôi xin dâng hiến trái tim và toàn thể sinh mạng tôi để phục vụ giúp đỡ Người. Tôi sẽ không đứng dậy, trước khi chắc chắn được Người xót thương. Tôi cũng sẽ không đứng lên cho tới khi đã được Người tha thứ, được hảo ý của Người và được Người chúc lành.”
-----Nghe những lời khiêm nhượng của thánh Giuse, Đức Maria đã trải qua nhiều cảm nghĩ khác nhau. Với niềm vui yêu mến trong Chúa, Người thấy thánh Giuse được ký thác các mầu nhiệm Thiên Chúa cách khôn ngoan như thế nào, vì ngài nhìn nhận và tôn kính các mầu nhiệm với đức tin vững chắc và lòng khiêm tốn sâu thẳm. Đức Trinh Nữ hơi lúng túng vì thánh Giuse quyết định từ nay trở đi đối xử với Người cách kính trọng và tự hạ ám chỉ trong lời ngài. Đức Maria khiêm tốn e rằng do việc đổi mới này Người mất cơ hội vâng phục và hầu hạ đức phu quân. Như một người bất chợt thấy mình lâm nguy bị cướp mất đồ tế nhuyễn hoặc kho tàng quí giá, Đức Maria buồn rầu vì tư tưởng là thánh Giuse không còn coi Người là bề dưới phải vâng phục ngài trong mọi sự, vì lúc này ngài nhận ra nơi Người địa vị Mẹ Thiên Chúa.

-----Đức Trinh Nữ nâng phu quân thánh thiện đứng dậy và, mặc dầu thánh Giuse cố cản, Người quì phục xuống chân ngài, nói:
-----“Thưa chủ nhân và phu quân của thiếp, chính thiếp phải xin phu quân tha thứ vì những đau buồn đắng cay thiếp đã gây ra; vì thế thiếp quì đây xin phu quân tha thứ, cũng xin phu quân quên đi những lo lắng, vì Thiên Chúa Tối Cao đã vui lòng đoái nhìn đến những ước vọng và đau buồn của thiếp.”
-----Đức Maria an ủi phu quân là việc chính đáng. Vì thế, không phải để bào chữa cho mình, Đức Trinh Nữ nói thêm:

-----“Thiếp hằng ước ao, nhưng không thể tự mình cho phu quân biết một điều nào về bí tích nhiệm mầu ẩn náu trong mình thiếp do quyền phép Đấng Toàn Năng. Là nữ tì Thiên Chúa, thiếp có bổn phận phải chờ sự tỏ hiện thánh ý toàn hảo của Chúa. Không phải thiếp không kính trọng phu quân là chủ nhân của thiếp, mà thiếp đã nín thinh. Thiếp đã và sẽ luôn luôn là nữ tì trung tín, tha thiết đáp ứng những ước vọng thánh thiện và lòng yêu mến của phu quân. Từ đáy trái tim thiếp và nhân danh Chúa, Đấng thiếp cưu mang trong dạ, xin phu quân đừng thay đổi cách xưng hô nói chuyện, tiếp xúc. Thiên Chúa không làm cho thiếp trở thành Mẹ Ngài để được phục vụ và ra lệnh ở đời này, nhưng để là tôi tớ tất cả, là nô lệ tuân phục ý phu quân trong mọi sự. Thưa chủ nhân của thiếp, đây là bổn phận thiếp, nếu không như vậy, hẳn thiếp sẽ sống cuộc sống không vui vẻ mà tràn đầy đau buồn. Điều chính đáng là nếu phu quân cho thiếp cơ hội chu toàn bổn phận đó, vì Đấng Tối Cao đã sắp đặt như thế. Chúa đã ban cho thiếp sự bảo vệ giúp đỡ tận tình và sống an toàn dưới bóng sự ân cần lo lắng của phu quân, nhờ phu quân trợ giúp dưỡng nuôi Con của lòng thiếp, Đấng là Thiên Chúa và Chúa của chúng ta.”
-----Thánh Giuse nâng Đức Trinh Nữ lên để bàn với Người về mọi điều cần thiết đối với mầu nhiệm này. Được ơn soi sáng đặc biệt và muôn vàn ơn thánh, được hoàn toàn đổi mới trong tinh thần yêu mến sốt sắng, thánh Giuse nói:

----- “Thưa Quí Nương, Người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, hạnh phúc và được sủng ái trước muôn dân và muôn thế hệ. Xin cho Đấng tạo thành trời đất được ca tụng đời đời. Từ ngai tòa cao sang, Chúa đã đoái nhìn đến Người và chọn làm nơi Chúa ngự, chỉ nơi một mình Người mà thôi các lời hứa xưa với các thánh Tổ Phụ và Tiên Tri đã được hoàn tất. Xin muôn thế hệ chúc tụng Thiên Chúa. Chúa không tỏ lộ danh Chúa nơi một ai khác như Ngài đã thực hiện nơi lòng khiêm tốn của Người. Phần tôi, kẻ hèn hạ nhất trong các sinh linh, trong tình thương chiếu cố, Chúa đã chọn tôi làm nô bộc của Người.”
-----Trong những lời chúc tụng và cầu xin này, thánh Giuse được Chúa Thánh Thần soi sáng cùng cách như thánh Elisabeth, khi bà đáp lời Đức Maria chào. Ơn soi sáng và cảm hứng mà thánh phu quân nhận được đã hết sức thích hợp với địa vị và chức vụ của ngài. Nghe lời thánh Giuse, Đức Maria đã đáp lại bằng những lời trong kinh Magnificat, như trong cuộc viếng thăm thánh Elisabeth, và thêm nhiều ca khúc khác nữa. Đức Maria được bốc cháy trong ơn ngất trí, được cất lên khỏi mặt đất trong bầu ánh sáng bao phủ làm cho Người biến hình trong vinh quang.

-----Với thị kiến thiên đàng này, thánh Giuse ngỡ ngàng hoan hỉ khôn tả. Chưa bao giờ ngài thấy hiền thê tột đỉnh phước đức của ngài trong sự cao sang vinh quang lạ lùng tuyệt vời như thế. Lúc này thánh Giuse nhìn Đức Maria với sự hiểu biết đầy đủ rõ ràng vì toàn thể sự toàn vẹn trinh khiết của Đức Maria và mầu nhiệm về địa vị của Người đã tỏ hiện cho ngài tường tận. Thánh Giuse thấy và nhận ra nơi lòng dạ trinh khiết Đức Maria nhân tính của Thiên Nhi và sự kết hợp hai bản tính của Ngôi Lời. Với lòng khiêm tốn tôn kính thẳm sâu, thánh Giuse thờ lạy Ngôi Lời, nhận Ngài là Chúa Cứu Chuộc, tự hiến thân mình cho Thiên Chúa Cao Sang. Chúa đoái nhìn thánh Giuse cách nhân từ âu yếm đặc biệt khác với mọi người, vì Chúa chấp nhận ngài là Dưỡng Phụ và ban cho ngài tước hiệu đó.

-----Thánh Giuse đã không thẹn mà hết sức vui mừng vì niềm vui bất ngờ của việc tiết lộ mầu nhiệm đích thực liên quan đến hiền thê Maria. Trong trường hợp thứ nhất, thánh Giuse chứng tỏ sự thánh thiện của mình. Trong trường hợp thứ hai, ngài cho thấy mình xứng đáng với những đặc ân đó. Nếu Thiên Chúa không mở rộng trái tim thánh Giuse, hẳn ngài đã không thể nào tiếp nhận hoặc có thể sống để hưởng niềm vui trong tâm hồn. Trong mọi sự, thánh Giuse đã được canh tân và nâng lên cao, để có thể cư xử cách xứng đáng với Đức Maria, Đấng là Mẹ Thiên Chúa và là hiền thê của ngài; bảo vệ mầu nhiệm Nhập Thể và săn sóc Ngôi Lời làm người. Để thánh Giuse có thể xứng đáng hơn và nhìn nhận nhiều hơn nữa nhiệm vụ giúp đỡ Đức Maria, ngài được biết mọi đặc ân và thánh sủng ngài được ban cho đều nhờ hiền thê của ngài: những ơn trước ngày thành hôn, được tuyển chọn làm phu quân Đức Trinh Mẫu, và những ơn về sau.

-----Thánh Giuse ý thức Đức Maria cao cả đã hành động khôn ngoan cẩn thận thế nào đối với ngài, không phải chỉ trong việc phục dịch với lòng vâng phục hiền hoà khiêm nhượng sâu thẳm, mà cả trong việc an ủi khi đau khổ, xin cho ngài được ân sủng trợ giúp của Chúa Thánh Thần, trấn an và làm nhẹ bớt nỗi buồn phiền, chuẩn bị ngài lãnh nhận ảnh hưởng Thần Linh Thiên Chúa. Đức Maria đã là công cụ cho việc thánh hóa thánh Gioan Tẩy Giả và mẹ ngài, Người cũng là máng chuyên ân sủng dồi dào gấp bội cho thánh Giuse. Thánh Giuse, tốt phước và trung thành nhất, hiểu và tận lực tận sức tạ ân vì mọi điều này.LỜI MẸ MARIA-----Con của Mẹ, mục đích việc Mẹ tiết lộ cho con quá nhiều bí tích và mầu nhiệm, con đã viết về cả hai thứ đó và nhiều thứ khác nhưng không có khả năng làm sáng tỏ, là để con dùng Cuộc Đời Mẹ như tấm gương sáng cho nguyên tắc bất khả vi phạm cho các hành động của con. Tất cả những điều đó cần được ghi khắc trong trái tim con, Mẹ gợi lại trong trí khôn con các giáo huấn về cuộc sống đời đời, như thế Mẹ làm đúng bổn phận là Thầy của con. Con phải sẵn sàng tuân theo, chu toàn mọi lệnh truyền như một người học trò thiện chí và chuyên cần. Hãy lấy sự lo âu và cẩn thận của thánh phu quân Giuse của Mẹ, việc ngài phục tùng các lời chỉ dạy thánh thiêng, kính trọng ơn thiên đàng soi sáng, làm gương cho con. Chỉ vì trái tim thánh Giuse đã được sắp đặt và chuẩn bị kỹ càng để thực thi thánh ý Chúa, ngài đã được thay đổi và tái tạo hoàn toàn nhờ muôn vàn ân sủng dành cho nhiệm vụ được Đấng Tối Cao ủy thác. Vì thế, hãy để cho ý thức các lỗi lầm của con phục vụ con như nguyên cớ để qui phục với tất cả lòng khiêm nhượng đối với mọi việc Thiên Chúa làm, chứ không phải là cớ để rút lui không thi hành các điều Chúa muốn.

-----Mẹ muốn nhân dịp này cho con biết lời quở trách nghiêm khắc và sự phẫn nộ của Đấng Tối Cao đối với loài người, để, nhờ ơn Chúa, con có thể so sánh cách cư xử của nhân loại với lòng khiêm tốn hiền lành Mẹ đã dành cho thánh Giuse. Lý do lời quở trách này, Chúa và Mẹ phải đưa ra đối với loài nguời, là vì nhân loại tàn ác vô nhân đạo trong việc ngoan cố đối xử với nhau quá thiếu sót lòng khiêm nhượng và yêu thương. Trong trường hợp này người ta phạm ba tội, những tội này làm buồn lòng Thiên Chúa rất nhiều, làm cho Thiên Chúa Toàn Năng và Mẹ giữ lại rất nhiều lòng thương xót.

-----Tội thứ nhất là người ta biết mình cùng là con một Cha trên trời (Is. 64:8) mà cư xử với nhau như thù địch. Mọi người đều là công trình của Cha trên trời tạo dựng từ cùng một bản chất; được nuôi dưỡng và giữ cho sống cách bao dung do sự quan phòng của Chúa; được nuôi ăn cùng một bàn các Mầu Nhiệm Thánh, nhất là bằng chính Mình Máu Chúa. Thế mà người ta quên và khinh miệt mọi ơn ích này; tập trung mọi chú ý vào những việc trần thế tầm thường; tự khích động vô cớ, điên cuồng giận dữ; tạo ra bất hòa cãi cọ; nuôi lòng phỉ báng và ngôn từ hằn học, đôi khi lên tới độ trả thù vô nhân đạo ác độc nhất hoặc thù hằn không đội trời chung.

-----Thứ hai là, khi vì yếu đuối và thiếu hãm mình, bị ma quỉ cám dỗ, người ta thường sa ngã xích mích bất hòa, người ta không lập tức từ bỏ lỗi lầm, cũng không cố gắng làm hoà lại, như phải thi hành giữa anh em với nhau trước mặt vị quan toà công chính. Vì thế người ta chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân từ, bắt buộc Thiên Chúa trở thành quan toà nghiêm khắc đối với tội lỗi họ; không có tội nào thúc đẩy Chúa mau chóng thi hành phép công thẳng bằng tội thù hằn và khinh ghét.

-----Tội thứ ba là khi một người anh em đến làm hoà, thì người kể như bị xúc phạm không thèm chấp nhận người đến làm hòa, nhưng đòi hỏi sự đền bù lớn lao hơn số lượng, mà người đó biết rằng có thể được Thiên Chúa chấp nhận khi chính người đó dâng để đền bù phép công thẳng của Chúa. Tất cả mọi người đều ước ao Thiên Chúa, Đấng bị xúc phạm nặng nề vô cùng, nhận và tha thứ bất cứ khi nào họ đến với Chúa bằng lòng khiêm tốn thống hối. Trái lại, người ta chỉ là bụi tro, đòi trả thù anh em, không bằng lòng với phần đền bù mà Đấng Tối Cao sẵn sàng chấp nhận đối với tội lỗi của họ.

-----Trong tất cả mọi tội lỗi mà con cái Giáo Hội phạm, trước thánh nhan Thiên Chúa không có tội nào kinh khủng bằng tội nuôi hận thù. Con sẽ hiểu điều này nhờ ánh sáng thánh sủng và trong uy lực Lề Luật Chúa truyền dạy người ta phải tha thứ cho anh em mình, cho dù chúng đã xúc phạm tới bảy mươi lần bảy lần. Nếu người anh em phạm lỗi nhiều lần trong một ngày, ngay khi người phạm lỗi nói ân hận về điều đó, Thiên Chúa dạy chúng ta tha thứ bấy nhiêu lần mà không kể, không đếm số lần. Những người nào không sẵn sàng tha thứ, Thiên Chúa đe dọa hình phạt nặng nề nhất vì điều ô nhục chúng gây ra. Điều này có thể được gom lại từ những lời đe dọa chính Thiên Chúa phán: Khốn thay cho kẻ nào là nguyên cớ cho tội lỗi sinh ra và nó gây ra tội lỗi. Thà rằng nó rơi xuống đáy biển với cối đá buộc vào cổ còn hơn. Điều này được Chúa nói ra để cho thấy sự nguy hiểm của tội thù hằn, khinh ghét, và sự khó lòng được tha thứ khỏi tội đó, đến mức được so sánh với một người rơi xuống biển với cối đá cột vào cổ. Lời này cũng cho thấy hình phạt tội này là nơi tối tăm đau khổ đời đời (Mt 8:9). Vì thế, giới răn của Con Cực Thánh Mẹ là lời khuyên tốt lành cho các tín hữu, thà rằng họ để mắt bị móc đi, tay bị chặt đi, còn hơn để cho mình mắc phải trọng tội làm hư các trẻ nhỏ.

caoduc
09-06-2008, 10:57 AM
CHƯƠNG 2CÁCH CƯ XỬ HÀNG NGÀY CỦAĐỨC MARIA VÀ THÁNH PHU QUÂN GIUSE
-----Thánh Giuse, sau khi biết mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, đã có cảm nghĩ hết sức cao về Đức Maria. Thánh Giuse, vốn luôn thánh thiện toàn vẹn, nay được đổi thành con người mới. Ngài quyết định đối xử với Đức Maria theo nguyên tắc mới với lòng tôn kính lớn lao hơn. Theo thánh Giuse, việc này phù hợp với sự khôn ngoan cần phải có đối với hiền thê tuyệt vời của ngài. Do ơn Chúa, thánh Giuse nhận thức rõ ràng ngài chỉ là nô bộc và Đức Maria là Nữ Vương trời đất. Để thỏa lòng ao ước tôn kính Đức Maria theo địa vị Mẹ Thiên Chúa, mỗi khi thánh Giuse đi qua trước mặt hoặc nói chuyện với Người, ngài hết sức kính cẩn. Ngài không để Đức Maria phục vụ hầu hạ, hoặc phải làm bất cứ công việc khiêm nhượng nào như quét dọn nhà cửa, rửa chén bát. Vị phu quân tột đỉnh hạnh phúc ước muốn chính mình làm những việc này, để không làm giảm địa vị cao cả của Đức Maria.

-----Mẹ Maria xin thánh Giuse đừng quì trước mặt Người, vì mặc dù việc phụng thờ này phải dành cho Chúa, nhưng bao lâu Chúa còn ẩn dật đối mọi người, bề ngoài không thể phân biệt rõ ràng giữa Ngôi Vị của Chúa và ngôi vị Mẹ. Thánh Giuse thuận ý đáp ứng nguyện vọng của Đức Maria. Dẫu vậy một đôi lần, khi Đức Maria không nhìn, thánh Giuse tiếp tục thi hành việc thờ lạy này đối với Chúa nơi cung lòng Đức Maria, và cũng cả đối với Đấng là Mẹ Thiên Chúa, định rằng theo cách đó tôn kính cả hai thích nghi với sự tuyệt vời của mỗi Vị. Thánh Giuse cho rằng không chính đáng nếu để Đức Nữ Vương cao cả phải làm các việc trong nhà, nên ngài tìm cách làm xong trước mọi việc đó. Đức Maria cũng nhiệt thành muốn làm các việc nội trợ trước thánh Giuse. Thánh Giuse làm hết các việc này trong khi Đức Maria chiêm niệm cầu nguyện, không để cho Người thực hiện ước nguyện phục vụ ngài và chu toàn việc nội trợ, mà Người coi là thuộc bổn phận nữ nhi của mình. Đức Maria buồn vì việc này. Người hướng vào Chúa với những lời kêu than khiêm nhượng, xin Chúa truyền cho thánh Giuse không được cản trở Người thực hành đức khiêm nhượng. Đức khiêm tốn rất mạnh thế, có hiệu lực kỳ diệu trước ngai tòa Chúa, không lời cầu nguyện nào bị coi là nhỏ mọn nếu được dâng lên với lòng khiêm tốn. Chúa truyền cho thiên thần bản mệnh thánh Giuse nói cho ngài biết:

-----“Đừng làm trở ngại các ước nguyện khiêm tốn của Đức Maria, Đấng siêu việt trên hết mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Bề ngoài hãy để cho Người phục vụ Giuse và bề trong đối xử với Người theo lòng kính trọng cao cả nhất, thờ lạy Ngôi Lời Nhập Thể mọi nơi mọi lúc. Đây là thánh ý Chúa, cũng là mỹ ý của Đức Hiền Mẫu: phục vụ người khác chứ không phải được người khác phục vụ, để dạy cho trần gian bài học về cuộc đời và sự tuyệt vời của lòng khiêm tốn. Giuse có thể giúp đỡ Người trong một số công việc, nhưng luôn tôn kính Chúa muôn loài nơi lòng dạ Người.”
-----Được lệnh truyền của Đấng Tối Cao chỉ dạy, thánh Giuse nhường cho Công Chúa thiên đàng thực hành đức khiêm nhượng. Như thế cả hai vị có thể dâng lên Thiên Chúa ý nguyện của mình. Do việc thực hành đức khiêm nhượng thẳm sâu và vâng lời đức phu quân, Đức Maria chu toàn không sót một điểm nhỏ nhặt nhất của sự trọn lành. Vâng lời Đấng Toàn Năng, nhưng thánh Giuse đôi khi bối rối khi ngài thấy mình được hầu hạ phục vụ bởi Đấng mà ngài đã nhìn nhận là Bà Chúa của ngài và cả vũ trụ, là Mẹ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng ngài.

-----Trong những chương tiếp, tác giả sẽ tận dụng khả năng hạn hẹp của mình kể lại một vài ngôn từ và đối thoại thiên đàng giữa Đức Maria và thánh Giuse. Ai có thể kể được những hiệu lực thành hình trong trái tim dịu hiền nhiệt thành của thánh Giuse khi ý thức rằng ngài được chọn làm phu quân của Đức Maria, Đấng là Mẹ đích thực Đấng tạo dựng ngài, được Người phục vụ như nữ tì khiêm tốn nhất; đồng thời ngài thấy Đức Maria được nâng lên trong sự thánh thiện, địa vị cao cả vượt trên các thiên thần sốt mến Seraphim thượng đẳng, chỉ dưới một mình Thiên Chúa? Nếu Thiên Chúa đã ban dư đầy ân sủng cho nhà Obededom vì Hòm Bia hình bóng thời Cựu Ước đã ở trong nhà đó một vài tháng (1 Par. 13:4), lẽ nào Chúa lại không ban thánh sủng cao quí dồi dào tột độ cho thánh Giuse, người mà Chúa đã ký thác Hòm Bia đích thực và chính Đấng Ban Luật Lệ ngự trong lòng dạ Người? Sự tốt phước và hạnh phúc của thánh Giuse khôn sánh! Không phải ngài chỉ có trong nhà mình Hòm Bia Sống đích thực của Tân Ước, mà Bàn Thờ, Của Lễ, và Đền Thờ, tất cả đều trao cho ngài trách nhiệm. Cũng vì ngài, người nô bộc trung thành, đã săn sóc những tột đỉnh quí báu này cách tận tụy đáng công (Mt 24:45), thánh Giuse được chính Thiên Chúa đặt trong nhà Ngài để cung cấp mọi sự cần thiết đúng lúc như một người quản lý trung thành nhất (Os. 14:20). Muôn thế hệ và muôn dân cần nhận biết và chúc tụng ngài, ca tụng công nghiệp của ngài, vì Đấng Tối Cao đã không ưu ái một người nào khác như thế.

-----Ngôi nhà khiêm tốn nhưng hồng phúc của Thánh Gia có ba phòng, các phòng này choán gần hết diện tích ngôi nhà, nơi cư ngụ riêng cho hai đấng phu thê. Các ngài không có nô bộc cũng không có nữ tì. Một phòng ngủ của thánh Giuse, một phòng chứa đồ đạc và dụng cụ thợ mộc. Đức Maria sử dụng phòng thứ ba, phòng này cũng là phòng ngủ của Người. Trong phòng của Đức Maria, có chiếc giường (trường kỷ) được chính thánh Giuse đóng. Đức Maria và thánh Giuse giữ cách xếp đặt này từ ngày đến nhà này. Trước kia thánh Giuse ít khi tới gặp Đức Maria; vì trong khi Người cầu nguyện chiêm niệm, ngài bận làm việc, trừ phi việc gì đó hết sức cần phải hỏi ý Người. Từ khi biết địa vị cao cả của Đức Maria và hạnh phúc cao cả của mình, thánh Giuse lo lắng nhiều hơn về phúc lợi của Đức Hiền Mẫu. Để canh tân niềm vui trong trái tim ngài, thánh Giuse thường tới nơi tĩnh tâm của Đức Nữ Vương thiên đàng, thăm hỏi và nhận những điều Người chỉ bảo. Ngài đến gặp Đức Maria luôn luôn với lòng khiêm tốn tôn kính e dè, trước khi nói với Đức Maria, ngài cẩn thận coi xem Người đang làm gì. Nhiều lần thánh Giuse thấy Đức Maria ngất trí được nâng lên khỏi đất, huy hoàng trong ánh sáng rực rỡ, hoặc đang nói chuyện với các thiên thần, những lần khác thánh Giuse thấy Đức Maria phủ phục trên đất theo hình thánh giá nói chuyện với Thiên Chúa. Đức phu quân tối ư hạnh phúc được chia sẻ các đặc ân này. Bất cứ khi nào ngài thấy Đức Trinh Mẫu trong những trường hợp này, ngài không làm gì hơn là nhìn ngắm Người với lòng tôn kính sâu thẳm. Nhờ đó đôi khi ngài được nghe một vài khúc nhạc thiên quốc du dương tuyệt vời, và hưởng hương thơm ngát kỳ diệu.

-----Chỉ có Đức Maria và thánh Giuse sinh sống trong nhà này. Công Chúa thiên đàng rất ít khi ra khỏi nhà, trừ trường hợp khẩn thiết để phụng thờ Thiên Chúa hoặc phục vụ giúp đỡ người khác. Bất cứ khi nào có điều gì cần thiết, Người hỏi một bà lối xóm tốt phước, bà này đã từng phục vụ thánh Giuse khi Đức Maria ở lại nhà thánh Zacharia. Người phụ nữ này được Đức Maria đền đáp rất trọng hậu: không phải chỉ một mình bà trở nên thánh thiện trọn lành, mà toàn thể mọi người trong nhà bà đều được chúc phúc nhờ sự giúp đỡ của Đức Maria. Bà này được Đức Maria viếng thăm trong một số lần bà bị bệnh và cả gia đình bà được làm cho phong phú ân sủng thiên đàng.LỜI MẸ MARIA
----- Con của Mẹ, trong trường dạy đức khiêm nhượng, mà cả cuộc đời Mẹ là bài học cho con, Mẹ muốn con cẩn trọng chuyên cần. Đức khiêm tốn phải là điều chính yếu con lo lắng trước nhất. Nếu con muốn vui hưởng sự âu yếm ngọt ngào của Chúa, con phải cương quyết giành cho được lòng Chúa ưu ái, chiếm hữu kho tàng ánh sáng vốn bị giấu kín đối với những kẻ kiêu căng (Mt 11:25). Vì nếu không có nền tảng vững chắc của đức khiêm tốn, các kho tàng đó không được ký thác cho bất cứ ai. Tất cả hoài bão của con phải là tự hạ trong việc tự đánh giá con và tư tưởng của con, để trong các hành động bên ngoài con có thể thực sự phô bày đức khiêm tốn bề trong. Đây phải là đối tượng cho sự xấu hổ, là sức mạnh thúc đẩy để con và tất cả các linh hồn có Chúa là Cha và là Phu Quân thấy rằng tính tự phụ kiêu căng của sự khôn ngoan trần thế, nơi kẻ sùng mộ nó, mạnh sức hơn lòng khiêm tốn và biết mình đích thực nơi con cái sự sáng. Con hãy nhìn xem lòng khao khát ngưỡng vọng, việc học hỏi và lo lắng không mệt mỏi của những người cao vọng. Họ phấn đấu để được thế gian kính trọng, tranh đấu không bao giờ nghỉ, mặc dầu hết sức phù vân vô giá trị. Họ cư xử bề ngoài theo những ý niệm giả trá. Họ khoác lấy cho mình thứ mà không phải là họ, cố gắng qua mưu mô lừa dối này để giành được của cải, mà họ không xứng đáng mặc dầu những thứ đó chỉ thuộc về trần thế. Vì vậy, nguyên do sự bối rối xấu hổ đối với người lành là con cái ma quỉ đáp ứng các thúc giục của sự lừa dối mãnh liệt hơn những người được tuyển chọn đáp ứng các thúc đẩy của chân lý. Số người còn ở trần gian lo lắng tận lực phụng sự Thiên Chúa và Đấng Tạo Hóa thì quá ít so với con số những người phụng sự phù vân giả trá, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít (Mt 20: 16).

caoduc
11-06-2008, 10:55 AM
CHƯƠNG 3HÀNH TRÌNH ĐI BETHLEHEM------Thánh ý Đấng Quan Phòng ấn định Con Một Thiên Chúa Cha sinh ra tại Bethlehem (Mica 5:1), đã được các Thánh Tổ và Tiên Tri loan báo từ rất nhiều thế hệ trước (Jer. 10:9). Những quyết định do thánh ý tuyệt đối của Thiên Chúa bất khả ngộ, không thứ gì có thể chống lại (Est 13:9), trời đất không qua đi trước khi các điều đó được hoàn tất (Mt 24:35). Việc hoàn tất quyết định bất di dịch này được bảo đảm bằng chiếu chỉ hoàng đế Caesar Augustus ra lệnh kiểm tra dân số toàn đế quốc Lamã (Lc 2:1). Đế quốc Lamã gồm phần lớn các miền đất đã được biết đến trên thế giới thời đó, vì thế họ tự xưng là bá chủ cả thế giới. Mục đích việc kiểm tra dân số này là để mọi cư dân nhìn nhận và nộp thuế cho hoàng đế. Mọi người phải trở về nguyên quán ghi danh kiểm tra. Thánh Giuse nghe biết chiếu chỉ này khi ngài đi lo công việc. Lòng rụng rời lo âu, thánh Giuse trở về nói cho Đức Maria biết. Đức Trinh Nữ nói: “Xin chủ nhân và phu quân đừng lo lắng gì về lệnh vua trần thế, mọi việc xảy đến cho chúng ta đều do Chúa là Vua trời đất an bài; Đấng Quan Phòng sẽ phụ giúp, chỉ dẫn chúng ta trong mọi việc (Gv 22:28). Cứ phó thác cho Chúa, chúng ta sẽ không bị thất vọng.”

------Được ký thác mọi mầu nhiệm của Con cực thánh, Đức Maria biết nội dung và việc hoàn thành các lời tiên tri: Con Một Thiên Chúa Cha và của Đức Trinh Nữ phải được sinh ra tại Bethlehem, như “người xa lạ,” như “kẻ vô danh.” Nhưng Đức Maria không nói gì về huyền nhiệm này cho thánh Giuse biết vì không được Thiên Chúa ủy thác. Đức Maria đã giữ kín tất cả mọi điều không được lệnh tiết lộ, mặc dầu Người ước ao an ủi phu quân Giuse. Đức Maria hoàn toàn phó thác cho thánh Giuse điều khiển sắp xếp mà không hành động như những người tự cho mình là giỏi giang, như lời Đấng Khôn Ngoan cảnh giác chúng ta (Cn 3:7). Đức Trinh Mẫu và thánh Giuse bàn thảo về cuộc hành trình. Việc thai nghén của Đức Maria đã trọng tháng và ngày sinh hạ đã gần kề. Thánh Giuse nói:

------“Thưa Nữ Vương trời đất và Bà Chủ của tôi, nếu Người không nhận được lệnh gì khác từ Đấng Toàn Năng, có lẽ tôi phải đi một mình. Nhưng, mặc dầu chiếu chỉ này chỉ nói đến các gia trưởng mà thôi, tôi không dám ra đi mà không có ai giúp đỡ Người. Tôi cũng không thể sống nếu vắng Người. Tôi cũng không thể nào có được lấy một phút an lòng nếu xa cách Người. Trái tim tôi không thể nào có được dẫu chỉ một chút thư thái nếu không nhìn thấy Người.”
------Đức Maria và thánh Giuse quyết định ngày Thánh Gia lên đường. Thánh Giuse đi khắp thị trấn Nazareth cố gắng tìm một con lừa đỡ chân Đức Maria. Không dễ gì tìm được một con lừa vào lúc đó vì quá nhiều người đi khắp nơi để chu toàn nhiệm vụ theo chiếu chỉ nhà vua. Sau nhiều lo lắng tìm kiếm, thánh Giuse tìm được con lừa nhỏ ốm yếu. Nếu chúng ta có thể gọi những con vật như thế là tốt phước, con lừa nhỏ ốm yếu đó tốt phước nhất trong các con vật không có lý tính; không những vì nó được đặc quyền chở Đức Nữ Vương muôn loài và Con cực thánh của lòng Người, Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa (Is. 1:13); mà còn vì con lừa đó đã dâng lên Đấng Tạo Thành việc thờ lạy mà loài người từ chối dâng lên Ngài. Đức Maria và thánh Giuse chuẩn bị hành trang và thực phẩm cho cuộc hành trình năm ngày. Hành trang lần này của hai Vị Lữ Khách thiên đàng cũng như trong chuyến đi lần trước tới nhà ông Zacharia thăm viếng bà Elisabeth. Bánh, trái cây và vài con cá là những thứ thông thường cung cấp dinh dưỡng được mang theo. Đức Trinh Nữ đem theo khăn tã cần thiết cho việc Chúa Cứu Thế giáng sinh. Người muốn sắp đặt mọi thứ theo đúng thánh ý khôn lường của Thiên Chúa, chuẩn bị cho các biến cố Người biết phải xảy ra. Đức Maria và thánh Giuse giao nhà nhờ người lối xóm trông coi.

------Đức Maria và thánh Giuse đã từ Nazareth đi Bethlehem, khó nghèo khiêm tốn trước mặt người đời. Nhưng Đức Mẹ và thánh Giuse không đi một mình, các ngài đem theo Kho Tàng Thiên Quốc là chính Thiên Chúa, vì thế được cả triều thần thiên đàng tôn kính. Mọi vật vô hồn nhận biết Hòm Bia Thánh sống động đích thực (Jos 3:16) mau lẹ hơn nước sông Jordan nhận biết Hòm Bia hình bóng, khi nước sông này mở lối cho Hòm Bia thánh và các người tháp tùng đi qua sông. Muôn vàn thiên thần được Thiên Chúa chỉ định phục vụ Đức Nữ Vương suốt hành trình. Thêm vào với đoàn hộ vệ này, nhiều thiên thần khác từ thiên đàng là sứ giả Thiên Chúa Cha hằng hữu đến với Con Một Chúa Cha làm người trong lòng Đức Maria; các thiên thần là sứ giả đưa thông điệp của Chúa Con và Đức Hiền Mẫu dâng lên Thiên Chúa Cha.

------Tuy nhiên, cùng với các đặc ân và hân hoan này, Chúa Cứu Thế cũng chịu một số vất vả bất tiện mà Đức Hiền Mẫu rất thánh phải chịu trên đường. Sự tụ họp đông đảo người ta ở các quán trọ, do chiếu chỉ hoàng đế tạo ra, là điều hết sức khó chịu cho Đức Trinh Mẫu và thánh phu quân Giuse. Vì sự khó nghèo ẩn dật, các ngài bị đối đãi hững hờ, coi thường. Thế gian xét đoán, tỏ hảo ý theo bề ngoài, theo ảnh hưởng cá nhân. Đức Maria và thánh Giuse phải nghe đi nghe lại những lời sỉ nhục thậm tệ tại những quán trọ các ngài ghé lại sau cuộc hành trình dài mỏi mệt. Tại một số nơi các ngài bị từ chối không cho vào vì nghèo khó. Nhiều lần người ta để cho Đức Nữ Vương trời đất ở xó góc nào đó nơi hành lang. Tại nhiều nơi khác Người bị đối xử tệ hơn thế. Mẹ Maria và thánh Giuse phải dừng chân ở những nơi còn khiêm nhượng hơn nữa. Nhưng tại bất cứ nơi nào Đức Trinh Mẫu dừng chân, cho dù nơi đó bị coi là hết sức bần tiện, các thiên thần thiết lập cấm thành chung quanh Đức Vua và Đức Nữ Vương. Thánh Giuse thấy Đức Maria được bảo vệ cẩn thận như thế đã yên tâm nghỉ ngơi, mau mắn chìm vào giấc ngủ sau hành trình vất vả. Trong khi đó Đức Maria tiếp tục nói chuyện với các thiên thần.

------Được giúp đỡ nhiều cách kỳ lạ như thế, các Vị Lữ Khách của chúng ta tới thị trấn Bethlehem lúc bốn giờ chiều ngày chót của hành trình năm ngày. Lúc đó là tiết đông chí, mặt trời đã lặn, màn đêm xuống. Đức Maria và thánh Giuse tới thị trấn, đi qua nhiều đường phố tìm một quán trọ hoặc chỗ trú qua đêm. Các Ngài gõ cửa những gia đình quen thuộc và thân nhân họ hàng; nhưng không được một nơi nào nhận cho tá túc, ở nhiều nơi các Ngài còn bị đón tiếp bằng những lời sỉ nhục tàn nhẫn. Đức Maria theo thánh phu quân qua các đám đông, đi hết nhà này đến nhà khác, hết cửa này qua cửa kia. Người biết trái tim và nhà của loài người đều đóng chặt đối với các ngài, nhưng lòng chai dạ đá của dân thành khiến Đức Maria đau lòng hơn việc các Ngài không tìm được nơi trú qua đêm. Đức Maria và thánh Giuse lang thang qua các đường phố, khi đi ngang nơi khai sổ nhân danh, các ngài đã ghé vào khai tên và nạp thuế theo đúng chiếu chỉ để khỏi phải trở lại lần nữa, rồi lại tiếp tục tới những nhà khác tìm kiếm chỗ trọ. Các thiên thần kinh ngạc trước những mầu nhiệm cao cả của Đấng Tối Cao, đức nhẫn nhục hiền lành của Đức Trinh Mẫu, và lòng chai đá không tình cảm của loài người. Đồng thời các ngài chúc tụng những công việc và mầu nhiệm của Đấng Toàn Năng, vì từ ngày đó trở đi Thiên Chúa bắt đầu tôn vinh đức khó nghèo khiêm tốn giữa loài người.

------Lúc chín giờ đêm, thánh Giuse, lòng đau như cắt, trở lại nói với Đức Maria:

------“Thưa Bà Chủ hiền dịu của tôi, trái tim tôi vỡ ra vì buồn phiền vì không thể nào tìm được chỗ trú xứng đáng cho Người như tôi ao ước. Tôi không thể nào tìm được cho Người dù bất cứ chỗ che mưa nắng nào, hoặc một nơi nghỉ ngơi, một thứ mà hiếm khi hoặc không bao giờ từ chối đối với những người nghèo nàn bần tiện nhất trần gian. Không thể nào hoài nghi, Thiên Chúa che giấu mầu nhiệm gì đây, vì trong trường hợp như thế này để cho trái tim nhân loại quá sức tàn ác chai đá đến nỗi từ chối không cho chúng ta một chỗ nghỉ đêm. Thưa hiền thê, tôi nhớ phía ngoài thành có một cái hang dùng làm chỗ che mưa nắng cho mục đồng và bầy chiên của họ. Chúng ta hãy tìm cái hang đó; có lẽ bỏ trống, chúng ta hy vọng được thiên đàng giúp đỡ, vì chúng ta không nhận gì nơi người trần thế.”

-------Đức Trinh Nữ nói:

------“Thưa phu quân và chủ nhân của thiếp, xin đừng để cho trái tim hiền hòa nhất mực của người đau khổ vì những ước ao mãnh liệt mà tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy nơi người không chu toàn được. Vì thiếp cưu mang Thiên Chúa trong lòng, xin phu quân cùng thiếp tạ ân Chúa đã sắp đặt các biến cố theo cách này. Nơi phu quân nói đó sẽ là chỗ hài lòng nhất đối với thiếp. Xin hãy để cho những giọt lệ đau buồn của phu quân trở thành hoan lệ. Chúng ta hãy yêu mến ấp ủ sự khó nghèo là kho tàng quí giá khôn lường của Con chí thánh của thiếp. Chúa từ thiên đàng đến trần gian để tìm đức thanh bần, như thế chúng ta hãy dành cho Chúa cơ hội thực hành đức khó nghèo trong niềm vui linh hồn chúng ta. Nhất định thiếp không thể nào hoan hỉ hơn nếu phu quân tìm được nơi đó. Chúng ta hoan hỉ đi bất cứ nơi nào Chúa dẫn chúng ta tới.”
------Các thiên thần hộ vệ Thánh Gia, soi đường. Khi tới cổng thành các ngài thấy cái hang bỏ trống không ai ở. Đức Maria và thánh Giuse tạ ơn Chúa vì đặc ân này.

LỜI MẸ MARIA


------Con yêu quí của Mẹ, nếu con có trái tim hiền lành ngoan ngoãn, thì các mầu nhiệm, mà con hiểu và viết ra, sẽ khơi lên trong lòng con những cảm giác ngọt ngào của tình yêu cảm mến đối với Đấng là Tác Giả các mầu nhiệm vĩ đại đó. Mẹ muốn con luôn nhớ các mầu nhiệm này trong trí khôn, từ nay trở đi với lòng quí mến cao cả ôm ấp việc bị người đời khinh bỉ thờ ơ. Con yêu dấu nhất của Mẹ, con hãy nói Mẹ nghe, nếu đổi việc bị người đời hững hờ và thóa mạ để được Thiên Chúa đoái nhìn với cặp mắt hiền dịu nhất, tại sao con không mua thứ quí giá vô cùng bằng giá quá rẻ? Thế gian có thể cho con điều gì, cho dù nó quí trọng và ca tụng con nhất? Không phải mọi ân huệ trần thế chỉ là hư ảo và lừa dối sao (Tv 4:3)? Không phải tất cả chỉ là ảo ảnh mau qua bồng bềnh và vuột khỏi tay những kẻ vội vã chạy theo nó sao? Vì thế, nếu con có mọi thứ ở đời này là của con, nhưng con từ bỏ, coi khinh nó không có giá trị gì thì đó là hành động lớn lao biết chừng nào? Hãy nghĩ xem con phải trả ít chừng nào trong việc từ bỏ mọi sự để đổi lấy tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Mẹ và lòng yêu thương của các thiên thần. Nếu thế gian không hững hờ với con đủ như con muốn, con hãy thi hành phần riêng con tự ý khinh chê nó, để giữ con tự do không bị cản trở trong việc hoàn toàn hiệp thông và vui hưởng Thiên Chúa Tối Cao trong chan hòa yêu thương hoan lạc nhất.

------Con Cực Thánh Mẹ là Người Yêu trung thành nhất của các linh hồn, Ngài đã đặt Mẹ làm Thầy dạy, là gương sáng sống động về lòng yêu mến đức khiêm nhượng, thực sự khinh chê phù vân và kiêu căng trần thế. Chúa sắp đặt như thế vì vinh quang Chúa mà cũng vì Mẹ. Mẹ, là Nữ Tì và Mẹ Chúa, phải bị để cho không có chỗ trú ẩn, bị loài người xua đuổi, để từ đó về sau các linh hồn yêu thương của Chúa có thể được khuyên sẵn sàng khước từ việc người đời chào đón, để Chúa, bằng một tình yêu tuyệt vời, phải đến ở với họ. Chúa cũng tìm kiếm cảnh thiếu thốn thanh bần, không phải vì Chúa cần đến những thứ đó để đưa việc thực hành các nhân đức lên tới đỉnh trọn lành, nhưng để dạy loài người con đường ngắn chắc chắn nhất đạt tới đỉnh yêu thương thanh tịnh và kết hợp với Thiên Chúa.


------Con yêu dấu nhất của Mẹ, con biết rõ rằng nhờ ơn Chúa con đã liên tiếp được chỉ dạy và khuyến khích quên đi mọi thứ hữu hình thuộc về trần gian để mặc lấy lòng can đảm (Cn 31:17), để nâng con lên bắt chước Mẹ. Con hãy tận lực sao chép lại trong con các việc làm và nhân đức mà con được biết về Cuộc Đời Mẹ. Đây chính là mục đích thứ nhất của kiến thức con nhận được khi viết lịch sử này. Con có gương mẫu tuyệt hảo ở Mẹ, nhờ gương mẫu đó con có thể sắp xếp việc sửa đổi và quản trị cuộc đời con theo cùng một cách Mẹ đã sắp xếp cho Mẹ do việc bắt chước Con vô cùng hiền dịu của Mẹ. Nếu sự e sợ xúi bẫy con rằng lệnh truyền phải bắt chước Mẹ là quá sức, con phải tự chế, phải tự khuyến khích bằng những lời Con chí thánh Mẹ nói trong Phúc Âm thánh Mátthêu: “Anh em phải trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng Trọn Lành” (Mt 5:48). Lệnh truyền này của Đấng Tối Cao đặt ra cho Giáo Hội không phải không thể chu toàn. Nếu các con cái trung thành của Chúa biết sắp xếp cách thích nghi, Chúa sẽ không từ chối một ai ân sủng đạt được sự nên giống như Cha trên trời. Con chí thánh Mẹ đã xin được những ơn này cho mọi người. Nhưng sự lãng quên lơ là suy đồi của loài người cản trở không làm cho các hoa trái Ơn Cứu Độ chín mùi trong họ.

------Mẹ đặc biệt trông chờ sự trọn lành ở con. Mẹ mời con tiến tới trọn lành nhờ luật yêu thương ngọt ngào kèm theo lời Mẹ chỉ dạy. Nhờ ánh sáng siêu nhiên, con hãy suy xét cân nhắc cẩn thận bổn phận Mẹ đặt cho con và làm đúng bổn phận đó như một người con trung thành tận tụy. Đừng để bất cứ khó khăn hoặc vất vả nào làm xáo trộn con, hoặc ngăn cản con trong bất cứ việc thực hành nhân đức nào, cho dù việc đó khó khăn bao nhiêu chăng nữa. Con cũng đừng bằng lòng chỉ với việc phấn đấu đạt được tình yêu Chúa và cứu rỗi một mình con mà thôi. Nếu con được trọn lành trong việc bắt chước Mẹ chu toàn mọi điều Phúc Âm dạy, con phải làm việc cho phần rỗi các linh hồn khác, ca tụng thánh danh Thiên Chúa Con Mẹ, làm cho chính con trở nên dụng cụ của Chúa trong việc hoàn thành các công trình phi thường của Ngài để tăng thêm sự hài lòng và vinh quang Chúa.

caoduc
13-06-2008, 11:41 AM
CHƯƠNG 4CHÚA KITÔ, ĐẤNG CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI,GIÁNG SINH BỞI ĐỨC TRINH MẪU MARIA TẠI BETHLEHEM, XỨ JUDEA------Cung điện, được Vua Tối Cao trên hết các vua và Chúa trên hết các chúa chọn để đón mừng Con hằng hữu nhập thể, là một túp lều hoặc hang đá nghèo nàn hèn hạ. Đức Hiền Mẫu Maria và thánh Giuse tới hang đá này sau khi đã bị loài người từ chối mọi tiếp nhận cho tạm trú với lòng hảo tâm tối thiểu. Hang đá này hèn hạ đến độ khắp Bethlehem có vô số khách lạ thiếu chỗ trọ, nhưng không một ai tự hạ tới mức dùng làm chỗ trú đêm. Không một ai cho rằng nơi này thích hợp hoặc đáng dùng làm nơi tạm trú, ngoại trừ các Bậc Thầy đức khiêm tốn khó nghèo là Chúa Cứu Thế, Thánh Mẫu cực trinh khiết và thánh Dưỡng Phụ Giuse. Thiên Chúa Cha hằng hữu đã dành hang chiên bò này cho Chúa Cứu Thế và Đức Hiền Mẫu, thánh hoá nơi đó bằng sự trống không trơ trụi hoang vắng nghèo hèn để làm đền thờ thứ nhất của Ánh Sáng (Malaki 4:2, Tv 111:4), là cung điện cho Mặt Trời công chính đích thực, Mặt Trời từ nơi Bầu Trời Hừng Đông Maria mọc lên cho những tâm hồn ngay chính, biến đêm tội lỗi thành ngày ân sủng.

------Khi bước vào nơi tạm trú được dành sẵn, do ánh sáng rực rỡ của muôn ngàn thiên thần hộ vệ, Đức Maria và thánh Giuse dễ dàng nhận thấy sự nghèo nàn quạnh hiu của hang đá, nhưng các ngài coi trọng như đặc ân, chào đón bằng những giọt lệ vui mừng an ủi. Không chần chờ, hai Vị Lữ Khách thánh thiện quì gối chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ mà các ngài biết đã được dành cho mình do thánh ý khôn ngoan nhiệm mầu. Công Chúa Maria hiểu thấu đáo mầu nhiệm này hơn vì ngay khi thánh hóa phía trong hang bằng những bước chân, Người cảm thấy chan hòa vui mừng phấn khởi. Đức Maria xin Thiên Chúa chúc lành dồi dào cho mọi cư dân trong thành, vì từ chối không tiếp nhận Người, họ đã dành cho Người cơ hội hưởng những ân huệ vĩ đại được chờ đợi tại hang đá hoang vu này. Hang này toàn bằng đá sần sùi, một nơi chỉ dành làm chỗ trú cho súc vật; vậy mà Thiên Chúa Cha hằng hữu đã chọn làm nơi Con Một Ngài giáng sinh.

------Các thiên thần hợp thành những đạo quân như các đoàn vệ sĩ bảo vệ Đức Nữ Vương. Các thiên thần cũng hiện rõ với thánh Giuse vì dịp này ngài xứng đáng được hưởng đặc ân đó. Một mặt, để làm dịu bớt nỗi đau buồn của ngài bằng cách để cho ngài thấy chỗ trú nghèo nàn này được trang hoàng bằng sự hiện diện của các thiên thần. Mặt khác, để tưởng lệ, chuẩn bị tinh thần thánh Giuse đón tiếp những biến cố vĩ đại vô cùng Thiên Chúa an bài xảy ra trong đêm nay tại hang đá trống vắng này. Đức Maria, được thông báo đầy đủ về mầu nhiệm xảy ra tại đây, đã khởi sự bằng chính tay Người dọn dẹp hang đá, mà chẳng mấy chốc nữa sẽ được dùng làm ngai tòa, là đền thờ Thiên Chúa. Đức Hiền Mẫu Maria không muốn lỡ dịp này thi hành đức khiêm nhượng, Mẹ cũng không muốn để Con Một vô cùng yêu dấu Mẹ không được thờ lạy tôn thờ ám chỉ trong việc chuẩn bị này là dọn dẹp đền thờ Chúa.

------Thánh Giuse, ý thức địa vị cao cả của Đức Maria (đối với ngài thì dường như Người quên mất địa vị cao cả của mình trong việc nồng nàn ước ao được khiêm nhượng), đã nài nỉ Đức Maria đừng tước đoạt việc này, mà ngài coi là được dành riêng cho mình. Thánh Giuse mau mắn khởi sự lau chùi nền và các góc hang. Đức Maria khiêm nhượng tiếp tục phụ giúp ngài. Theo cách chúng ta nói, các thiên thần bối rối trước sự sốt sắng thi hành đức khiêm tốn của Đức Maria, nên đã mau mắn phụ giúp dọn dẹp hang đá. Chỉ trong nháy mắt các thiên thần đã lau chùi dọn dẹp hang đá gọn gàng và tỏa hương thơm thiên đàng ngào ngạt. Bằng những vật liệu đem theo, thánh Giuse nhóm lửa. Trời rất lạnh, Mẹ Maria và thánh Giuse ngồi sưởi bên đống lửa. Các ngài chia sẻ thực phẩm đem theo, dùng bữa tối thanh đạm với niềm hân hoan vô biên. Mẹ Maria hết sức ngây ngất khi nghĩ tới mầu nhiệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh sắp xảy ra, nên không muốn dùng thực phẩm nếu không bị thúc giục bởi đức vâng lời đối với thánh phu quân Giuse.

------Bữa tối xong, Đức Maria và thánh Giuse tạ ơn Chúa như thường lệ. Sau khi cầu nguyện và chuyện vãn về các mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể một lát, Đức Trinh Mẫu cảm thấy gần tới giờ Chúa Cứu Thế giáng sinh, Người yêu cầu thánh Giuse đi nghỉ vì đêm đã khuya. Trước khi lui về nghỉ, với mền chiếu đem theo, thánh Giuse sửa soạn máng cỏ thành một thứ giường. Để Đức Maria ở phần hang được chuẩn bị như thế, thánh Giuse lui ra một góc ở gần cửa hang, ở đây ngài bắt đầu cầu nguyện. Lập tức thánh Giuse được Thần Linh Thiên Chúa viếng thăm, cảm thấy hết sức ngọt ngào khác thường, được bao bọc trong Thiên Chúa và được nâng lên ngất trí (= xuất thần). Trong khi ngất trí, thánh Giuse thấy tất cả mọi việc xảy ra trong đêm nay tại hang đá diễm phúc này cho tới khi Đức Hiền Mẫu Maria gọi, ngài mới tỉnh lại.

------Đức Nữ Vương muôn loài, từ nơi đang nghỉ, được Thiên Chúa lớn tiếng gọi. Tiếng gọi đó đã mạnh mẽ mà dịu dàng nâng Người lên trên mọi thụ tạo và cảm thấy những ảnh hưởng mới của quyền năng Thiên Chúa. Đây là một trong những lần ngất trí lạ lùng nhất Mẹ được hưởng. Đức Maria lập tức được tràn đầy ơn soi sáng và ảnh hưởng siêu nhiên đặc biệt, cho tới khi nhìn rõ Thiên Chúa. Tấm màn rơi xuống và Đức Maria nhìn trực diện chính Thiên Chúa trong ánh sáng huy hoàng. Người được ơn khôn ngoan, mà mọi khả năng của cả loài người và các thiên thần không thể hiểu thấu đáo hoặc diễn tả đầy đủ. Tất cả sự hiểu biết về thiên tính và nhân tính của Con cực thánh, Đức Maria đã từng nhận được trong các thị kiến trước, đều được canh tân; hơn nữa các mầu nhiệm khác về mọi điều tích chứa vô tận trong lòng Thiên Chúa đều được tiết lộ cho Mẹ. Chúng tôi không có ngôn từ thích hợp đủ để diễn tả những gì được phép nhìn thấy trong các mầu nhiệm này nhờ ánh sáng siêu nhiên; sự phong phú và quá nhiều của các mầu nhiệm đó làm cho chúng tôi phải nhìn nhận mình nghèo nàn, thiếu khả năng diễn tả.

------Đấng Tối Cao thông báo cho Đức Trinh Mẫu thời gian Chúa đến trong thế gian đã tới và cách thức việc này bây giờ phải được hoàn thành. Đức Trinh Mẫu nhìn thấy trong thị kiến này mục đích cùng giá trị cao cả vô cùng các mầu nhiệm lạ lùng liên quan đến chính Chúa Cứu Thế và toàn thể nhân loại, vì họ mà các mầu nhiệm này đã được ấn định từ thuở đời đời. Đức Maria sấp mình trước thánh nhan Thiên Chúa, chúc tụng tôn vinh, tạ ân, ca ngợi Chúa cho chính Người và thay cho mọi thụ tạo. Đồng thời Đức Maria xin Thiên Chúa ban ánh sáng và ân sủng mới để có thể xứng đáng đảm đương việc phục vụ, thờ lạy, nuôi dưỡng Ngôi Lời Nhập Thể, mà Người sẽ ẵm bồng, chăm sóc, nuôi dưỡng bằng sữa trinh khiết. Vì hiểu rõ tính chất cao cả của mầu nhiệm này, Đức Hiền Mẫu thiên đàng dâng lên lời cầu xin với lòng khiêm tốn sâu thẳm nhất. Đức Maria tự coi mình không xứng đáng với địa vị nuôi dưỡng, đối thoại như một hiền mẫu với Thiên Chúa nhập thể mà nhiệm vụ đó cho dù các thiên thần Seraphim cao cấp nhất cũng không đủ khả năng. Đức Hiền Mẫu khôn ngoan suy nghĩ cân nhắc vấn đề này cách thận trọng và khiêm nhượng. Vì Đức Maria hạ mình xuống tới bụi đất, nhìn nhận sự hư vô của mình trước thánh nhan Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa đã nâng Người lên, tái xác nhận trên Người tước vị MẸ THIÊN CHÚA. Thiên Chúa truyền cho Đức Maria thi hành địa vị và chức vụ MẸ ĐÍCH THỰC VÀ HỢP PHÁP của CHÍNH CHÚA. Đức Maria sẽ phải đối xử với Ngôi Lời Nhập Thể là CON Thiên Chúa Cha hằng hữu, đồng thời là CON của lòng dạ Người.

------Đức Trinh Mẫu Maria ở trong tình trạng ngây ngất thị kiến hạnh phúc này hơn một tiếng đồng hồ trước khi sinh hạ Thiên Chúa làm người. Khi ra khỏi thị kiến, phục hồi việc sử dụng giác quan, Đức Maria cảm thấy và nhìn thấy thân xác Thiên Nhi bắt đầu chuyển động trong dạ trinh khiết của Người để rời khỏi nơi Chúa đã cư ngụ chín tháng. Lúc này Hài Nhi Thiên Chúa chuẩn bị để ra khỏi Phòng Cưới Thánh. Việc chuyển động này chẳng những không gây ra một chút đau đớn hoặc khó chịu nào như nơi các con gái khác của Adong Evà khi sinh con, nhưng làm cho Đức Maria chìm ngụp trong niềm vui hoan hỉ khôn sánh, tạo ra trong linh hồn thân xác cực trinh khiết Mẹ những hiệu lực siêu nhiên lạ lùng vượt quá mọi tư tưởng loài người. Thân xác Đức Trinh Mẫu Maria trở nên hết sức tuyệt vời với vẻ đẹp thiên đàng đến mức dường như Mẹ không còn là người ta, không còn là thụ tạo ở trần thế nữa. Mặt Đức Maria tỏa hào quang tựa mặt trời, sắc da phơn phớt hồng, chiếu sáng trong vẻ trang trọng uy nghi khôn tả, mọi thứ đều bừng bừng lửa yêu mến nồng nàn. Đức Maria quì trong máng cỏ, mắt nhìn lên trời, hai tay chắp trước ngực, linh hồn đắm chìm trong Thiên Chúa và chính Người được hoàn toàn thần hoá.

------Trong tư thế này, lúc nửa đêm, vào cuối thị kiến của Đức Maria, Mặt Trời Công Chính đã giáng sinh rực rỡ xinh đẹp tuyệt vời, Đấng là Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu và Con Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cực trinh khiết. Đức Maria được bảo toàn nguyên vẹn tinh tuyền trong trắng, được làm cho giống Thiên Chúa hơn và thánh đến muôn đời; vì Chúa Giêsu đã không chia cắt, nhưng thấm qua cung lòng trinh khiết Đức Maria như những tia sáng mặt trời thấu qua pha lê tinh tuyền làm cho nó trở nên rực rỡ toàn diện. Chúa Hài Đồng đã ra khỏi lòng Mẹ Maria mà không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì về thể xác và vật chất. Chúa tiến ra vinh quang sáng ngời. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng đã ấn định rằng sự vinh quang linh hồn cực châu báu Chúa trong ngày Chúa giáng sinh sẽ thông cho thân xác cực thánh Chúa những vinh quang cùng cách như xảy ra về sau trong ngày Chúa hiển dung trước mặt ba Tông Đồ trên núi Tabor (Mt 17:2). Phép lạ này không cần thiết để thấu qua lòng Mẹ Maria và giữ cho sự trinh khiết của Mẹ nguyên vẹn không bị suy suyển; vì nếu không có phép lạ Biến Hình này, Thiên Chúa cũng đã làm cho việc này xảy ra bằng những phép lạ khác. Chính thánh ý Chúa muốn Đức Trinh Mẫu nhìn xuống thân xác Con của Người, Thiên Chúa làm người, lần đầu tiên trong trạng thái được vinh quang vì hai lý do. Một là để qua thị kiến này Đức Hiền Mẫu nhận thức được lòng tôn kính cao cả nhất đối với sự Uy Nghi của Đấng mà Người phải đối xử là Con của mình, đích thực là Thiên Chúa làm người. Mặc dầu Đức Maria đã được cho biết về hai bản tính của Chúa Cứu Thế, Chúa định rằng do việc hiển lộ mà mắt thấy rõ ràng, Đức Trinh Mẫu được ban tràn đầy ân sủng xứng hợp với sự cao cả của Con cực thánh. Lý do thứ hai là để qua sự lạ lùng này thưởng công lòng trung tín thánh thiện của Mẹ Thiên Chúa. Cặp mắt trinh trắng của Mẹ, đã vì tình yêu đối với Con cực thánh mà tránh xa mọi thứ ở trần thế, phải được nhìn thấy Chúa ngay khi Giáng Sinh trong vinh quang này, để do đó được vui mừng, được thưởng công vì tình yêu thương tuyệt vời và trung thành. Thánh sử Luca kể rằng Đức Trinh Mẫu, sau khi sinh Con Đầu Lòng, đã bọc Con cực thánh trong khăn và đặt trong máng cỏ. Hai Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và Gabriel là phụ tá cho Đức Trinh Mẫu trong dịp này. Khi Ngôi Lời Nhập Thể, do quyền năng Thiên Chúa của mình, thấu qua lòng dạ trinh khiết của Đức Hiền Mẫu đã đến trong ánh sáng, hai Tổng Lãnh Thiên Thần đón rước Chúa trong tay các ngài với lòng tôn kính cao cả. Cùng một thể thức khi linh mục dâng Bánh Thánh lên để mọi người thờ lạy, hai Tổng Lãnh Thiên Thần đã dâng Thiên Chúa Con vinh hiển sáng chói lên Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh. Toàn thể việc này xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Khi hai Tổng Lãnh Thiên Thần dâng Chúa Hài Đồng cho Đức Hiền Mẫu Maria, hai Mẹ Con nhìn nhau. Trong cái nhìn này, Đức Trinh Mẫu yêu mến Hài Nhi hiền dịu này đến chết được, đồng thời được nâng cao phẩm giá, biến dạng trong Chúa Hài Đồng. Từ tay các Tổng Lãnh Thiên Thần, Chúa các tầng trời nói với Đức Hiền Mẫu rất thánh:

------“Hỡi Mẹ, hãy nên giống Con, vì từ nay trở đi, do thân xác nhân loại Mẹ đã cho Con, Con sẽ cho Mẹ sự hiện hữu trong ân sủng đáng ca tụng hơn nữa, đồng hoá sự hiện hữu của Mẹ vốn chỉ là một thụ tạo nên giống sự hiện hữu của Con, Đấng là Thiên Chúa và là người ta.”
------Đức Hiền Mẫu cực khôn ngoan đáp lời: “Lạy Chúa, xin hãy nâng tôi dậy, hãy nâng tôi lên, tôi sẽ chạy theo Ngài vì mùi dầu thơm Ngài xức” (Dc 1:3). Cùng thể thức đó nhiều mầu nhiệm bí ẩn trong các Diệu Ca đã được hoàn tất.

------Những lời Đức Hiền Mẫu Maria nghe từ miệng Con chí thánh cho Mẹ hiểu các hành động bên trong của linh hồn cực thánh Chúa Cứu Thế kết hợp với Thiên Tính, để do việc bắt chước các hành động đó Mẹ có thể nên giống Chúa. Đây là một trong những đặc ân cao cả nhất mà Đức Hiền Mẫu hạnh phúc cực kỳ trung tín nhận được từ Con cực thánh, Đấng là Thiên Chúa thực và người thực. Đặc ân này không những chỉ liên tiếp từ ngày đó cho tới hết cuộc đời Đức Trinh Mẫu, mà chính đặc ân đó cung cấp cho Mẹ phương tiện rập khuôn cuộc sống thiên tính của Ngôi Lời Nhập Thể cách trung tín có thể được đối với một thụ tạo. Cùng lúc đó Đức Maria thấy và cảm được sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, Người nghe tiếng Thiên Chúa Cha hằng hữu phán: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, nơi Con, Ta rất hài lòng và hoan hỉ” (Mt 17:5). Đức Maria, đã được làm cho hoàn toàn giống Thiên Chúa, được đầy tràn hết sức nhiều bí tích, đáp lời:

------“Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, là Thiên Chúa cao cả, là Chúa và là Đấng tạo thành vũ trụ, xin cho con lại được phép và chúc lành của Chúa để tiếp nhận trong cánh tay con Đấng muôn dân ước ao trông chờ (Agg. 2:8); xin dạy con chu toàn thánh ý Chúa trong tư cách một người mẹ bất xứng và nô lệ hèn hạ của Chúa.”
------Đức Hiền Mẫu nghe tiếng Thiên Chúa Cha:

------“Hãy nhận lấy Con Một Yêu Quí của Người, hãy nuôi dưỡng và bắt chước Chúa Con. Hãy nhớ Người phải hiến dâng Chúa Con khi nào Ta đòi hỏi việc đó ở Người.”
------Đức Hiền Mẫu thiên đàng đáp:

------“Xin Chúa hãy đoái nhìn thụ tạo của tay Chúa, xin trang điểm con bằng ân sủng Chúa để Con của Chúa và là Thiên Chúa của con nhận con là nô lệ; nếu Chúa giúp con bằng Quyền Năng Vô Biên, con sẽ trung thành phụng sự Con Chúa; xin Chúa đừng kể đến lòng tự phụ nơi thụ tạo hèn hạ này, vì nàng ẵm trong cánh tay, nuôi Chúa và Đấng Tạo Hóa bằng sữa của mình.”

caoduc
13-06-2008, 12:07 PM
------Sau những lời trao đổi hết sức mầu nhiệm này, Chúa Hài Đồng ngưng phép lạ hiển dung. Chúa khởi sự một phép lạ khác là ngưng các hiệu lực vinh hiển trong thân xác cực châu báu, chỉ để các hiệu lực vinh hiển trong linh hồn và mặc lấy vẻ bề ngoài của một người có thể chịu đau khổ. Lúc này Đức Hiền Mẫu Maria nhìn Chúa Con dưới hình hài con người bình thường. Vẫn còn khiêm tốn thẳm sâu tôn kính quì thờ lạy Chúa, Đức Maria đón ẵm Chúa Hài Đồng từ tay hai Tổng Lãnh thiên thần. Khi ẵm Chúa trong tay, Đức Hiền Mẫu rất thánh nói với Chúa:

------“Tình Yêu ngọt ngào nhất của mẹ, Ánh Sáng mắt mẹ, Linh Hồn mẹ, Con đã đến thế gian này sớm giờ, như Mặt Trời Công Chính (Malaki 4:2), để xua đuổi bóng tối tội lỗi và sự chết! Lạy Thiên Chúa thực của các thần thánh, xin cứu các tôi tớ Chúa, cho muôn dân được nhìn thấy Chúa, Đấng đến cứu độ muôn dân (Is. 9:2). Xin Chúa nhận mẹ làm nữ tì của Chúa, làm nô lệ của Chúa, xin bù đắp sự thiếu thốn của mẹ, để mẹ có thể xứng đáng phụng sự Chúa. Con của mẹ, xin làm cho mẹ trở nên như Con muốn trong việc phụng sự Con.”
------Kế đó, Đức Hiền Mẫu ngước nhìn và dâng lên Thiên Chúa Cha:

------“Lạy Đấng Tạo Hóa cả vũ trụ đáng chúc tụng, đây là Bàn Thờ và Lễ Vật đáng chấp nhận trong mắt Chúa (Malaki 3:4). Từ giờ phút này trở đi, lạy Chúa, xin đoái nhìn nhân loại với lòng thương xót; vì chúng con đã đáng chịu cơn thịnh nộ của Chúa, bây giờ là lúc Chúa được làm cho khuây khỏa trong Con của Chúa và của con. Xin Chúa ngưng phép công thẳng, xin để cho lòng thương xót Chúa được tôn vinh; vì Ngôi Lời đã mặc lấy thân xác kẻ tội lỗi (Rom 8:3), trở nên Anh Em của loài người và những kẻ tội lỗi (Philip 2:7). Với tước vị này, con nhìn nhận tất cả những người đó là anh em, con cầu xin cho họ từ đáy linh hồn con. Lạy Chúa, mặc dầu con không xứng đáng, Chúa đã làm cho con nên mẹ của Con Một Chúa, địa vị này vượt trên mọi xứng đáng của một thụ tạo. Nhưng con cũng mắc nợ một phần đối với nhân loại vì cơ hội hạnh phúc tốt lành khôn sánh này; chính vì họ mà con là mẹ của Ngôi Lời làm người, Đấng là Chúa cứu chuộc cả loài người. Con sẽ không từ chối họ tình yêu của con; con sẽ ân cần lo lắng cho việc cứu chuộc họ. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, xin Chúa nhận những ước nguyện và lời con cầu xin theo sự hài lòng và thánh ý Chúa.”
------Đức Hiền Mẫu hay thương xót cũng nói với các thiên thần và mọi người trần thế:

------“Xin cho những người đau khổ được an ủi, người phiền muộn được vui mừng, người gục ngã chỗi dậy, những người bứt rứt lo âu được yên nghỉ. Xin cho các người công chính và các thánh vui mừng hoan hỉ; các thiên thần trên trời vui mừng; các thánh Tiên tri các thánh Tổ nơi lâm bô đón lấy niềm hy vọng mới; muôn thế hệ phải chúc tụng tôn vinh Chúa, Đấng canh tân mọi kỳ công của mình. Hỡi những người nghèo khó hãy đến; đến gần đây hỡi những người bé nhỏ, đừng sợ hãi chi cả, vì trong tay tôi, tôi bồng ẵm Sư Tử được làm cho trở nên Con Chiên, Đấng Toàn Năng trở nên yếu đuối, Đấng Vô Địch đã bị chinh phục. Mọi người hãy đến rút lấy sự sống, mau mắn đạt lấy Ơn Cứu Độ, đến để được an nghỉ đời đời, vì tôi có sẵn mọi thứ này cho tất cả mọi người, được ban cho mọi người cách 'nhưng không' và truyền thông với mọi người mà không đố kỵ. Đừng chậm chạp hững hờ, hỡi con cái loài người.”
------Kế đó, Đức Trinh Mẫu nói với Chúa Hài Đồng:

------ “Lạy Chúa, niềm vui ngọt ngào nhất linh hồn mẹ, xin cho mẹ được phép nhận từ Chúa nụ hôn mọi thụ tạo ước ao.”
------Với lời đó Đức Hiền Mẫu áp làn môi cực trinh khiết để nhận nụ hôn của Chúa Hài Đồng, mà về phần Chúa, vì là Con đích thực của Mẹ Maria, đã ao ước được Đức Hiền Mẫu rất thánh hôn.

------Ẵm Chúa Hài Đồng trong tay, Mẹ Maria phụng sự như bàn thờ và thánh điện, nơi muôn ngàn thiên thần dưới hình người ta thờ lạy Đấng Tạo Thành nhập thể làm người. Thiên Chúa Ba Ngôi tham dự cách đặc biệt việc Ngôi Lời Giáng Sinh, thiên đàng hầu như không còn một ai, vì cả triều đình thiên đàng đã đến hang đá đáng chúc tụng của thành Bethlehem để thờ lạy Đấng tạo thành trời đất mặc lấy hình thể phàm nhân (Philip 2:7). Trong hợp tấu chúc tụng, các thiên thần hát ca khúc mới: “Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2:14). Trong hoà âm dịu dàng vang dội, các thiên thần lặp lại ca khúc đó và sững sờ kinh ngạc trước những phép lạ mới được hoàn thành, vì sự khôn ngoan, vẻ kiều diễm, khiêm nhượng, sắc đẹp tuyệt vời khôn tả của Xuân Nữ mười lăm tuổi, Người đã trở nên Người Thụ Thác và Quản Lý những bí tích bao la cao cả như thế.

------Bây giờ đã đến lúc gọi thánh Giuse, vị phu quân trung tín. Thánh Giuse hết sức xứng đáng được nhìn thấy trước mọi người khác, với mọi cảm quan thân xác, ngài được hiện diện và tham dự, thờ lạy tôn kính Ngôi Lời mặc thân xác loài người; vì ngài, duy nhất trong muôn người, đã được tuyển chọn làm người trung thành bảo vệ bí tích vĩ đại này. Do sự ước ao của Đức Hiền Mẫu Maria, thánh Giuse ra khỏi cơn ngất trí (xuất thần). Khi hồi tỉnh, mắt ngài nhìn thấy trước tiên là Chúa Hài Đồng trong tay Đức Trinh Mẫu, đang nằm áp vào mặt và tựa vào ngực thánh Mẹ. Thánh Giuse thờ lạy Chúa Hài Đồng với lòng khiêm tốn nhất, mắt đẫm hoan lệ. Thánh Giuse hôn chân Chúa Hài Đồng với niềm vui mừng kính trọng sâu thẳm, đến mức chắc là ngài đã chết hoặc mất đi hoàn toàn việc sử dụng các giác quan nếu quyền năng Thiên Chúa không bảo vệ. Khi thánh Giuse thờ lạy Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria xin phép Con Cực Thánh để đứng lên.

------Sau khi đã bọc Chúa Hài Đồng trong khăn, Đức Hiền Mẫu rất thánh đặt Chúa trong máng cỏ, như thánh Luca kể lại (Lc 2:7). Do thánh ý Chúa, một con bò đực từ cánh đồng lân cận vội vàng chạy vào trong hang. Mẹ Maria ra lệnh cho con bò này và con lừa đã đỡ chân Mẹ từ Nazareth tới đây, bằng cử chỉ tỏ lòng tôn kính thích hợp có thể được, nhận biết và thờ lạy Đấng tạo dựng chúng. Hai con vật khiêm tốn, vâng lệnh Đức Nữ Vương, quì phục thở hơi sưởi ấm Chúa Hài Đồng, dâng lên Chúa việc phụng thờ mà loài người từ chối. Như thế Thiên Chúa Làm Người được đặt nằm giữa hai con vật, bọc trong khăn và hoàn tất cách kỳ lạ lời tiên tri: “con bò biết chủ của nó, con lừa biết máng cỏ của chủ nó; nhưng dân Israel không nhận biết Ta, dân Ta không hiểu” (Is. 13).LỜI MẸ MARIA


------Con của Mẹ, nếu loài người giữ trái tim thanh thản và suy nghĩ cách ngay thẳng chính đáng về lòng nhân từ của Đấng Tối Cao đối với họ, thì điều này là phương tiện hữu hiệu mạnh mẽ hướng dẫn người ta trong cuộc sống, khiến họ qui phục tình yêu của Đấng tạo dựng và cứu độ họ. Nếu người ta dùng khả năng suy nghĩ và sự tự do mà tôn kính đối xử thích đáng với nhiệm tích vĩ đại này, hỏi ai có thể quá sức cứng cỏi không cảm động mềm lòng khi thấy Thiên Chúa của họ trở nên người trần gian, bị sỉ nhục trong sự nghèo hèn, bị khinh miệt, ẩn dật vô danh, sinh xuống trần gian trong hang bò lừa, nằm trong máng cỏ, được những thú vật vây quanh, chỉ được bảo vệ bởi một bà mẹ nghèo nàn, bị loài người kiêu căng điên khùng xua đuổi? Ai dám yêu những thứ phù du và kiêu căng, điều bị Chúa Tể Tạo Thành trời đất khinh ghét và kết án? Không ai dám khinh chê sự khiêm nhượng nghèo hèn cần cù mà Thiên Chúa yêu thích đã tự chọn cho Mình làm chính phương tiện giảng dạy đường tới phần rỗi đời đời. Một số người bỏ không suy nghĩ về chân lý và gương sáng này, mà vì bội bạc khốn nạn, chỉ có ít người gặt hái được hoa trái của những huyền nhiệm cao siêu này.

------Nếu sự hạ cố của Con cực thánh Mẹ quá sức vĩ đại khi Chúa rộng lượng ban cho con ơn soi sáng và hiểu biết liên quan đến những hồng ân bao la này, con hãy suy xét cẩn thận: con có bổn phận phải cộng tác với ơn soi sáng này thế nào. Để con có thể đáp ứng đòi hỏi này, Mẹ nhắc và khuyến khích con quên đi mọi thứ thuộc về thế gian, gạt chúng ra khỏi ánh mắt; không tìm kiếm thứ gì, không dính líu đến một thứ gì ngoài những thứ có thể giúp rút con ra, tách con khỏi thế gian và những kẻ ở trong đó. Để với trái tim không vương mắc một chút lưu luyến trần tục, con tôn vinh các mầu nhiệm đức khó nghèo khiêm tốn và yêu thương của Ngôi Lời Nhập Thể. Con hãy học ở Mẹ lòng tôn thờ kính úy mà theo đó con phải cư xử với Chúa. Con hãy nhớ Mẹ đã hành động thế nào khi bồng ẵm Chúa. Hãy theo gương Mẹ bất cứ khi nào con rước vào lòng con Chúa trong Phép Thánh Thể đáng tôn thờ, mà trong Phép Thánh Thể cũng chính là Thiên Chúa làm người, Đấng đã do lòng Mẹ sinh ra. Trong Phép Thánh Thể, con rước Chúa và chiếm hữu Chúa cách đích thực, Chúa ở lại trong con đích thực, như Mẹ đã chiếm hữu Chúa và nói chuyện với Chúa, mặc dầu theo cách khác. Mẹ ước ao con đạt tới cực điểm trong việc tôn thờ kính úy này. Mẹ ước ao con chú ý và tin rằng khi Chúa trong Phép Thánh Thể ngự vào lòng con, Thiên Chúa khuyến khích con cũng bằng những lời Chúa nói với Mẹ mà con đã ghi: “Hãy nên giống như Cha”. Việc Chúa từ trời xuống thế, sinh ra, sống và chết khiêm tốn khó nghèo, là gương sáng đặc biệt hiếm có về bỉ ổi trần thế và những lừa dối của nó. Tất cả những thứ này phải là những tiếng nói sống động con phải nghe theo, phải ghi khắc trong tim. Tất cả những đặc ân này được ban cho con để con khôn ngoan tận dụng các ơn thông thường, để con hiểu phải biết ơn chừng nào đối với Con cực thánh và Chúa của Mẹ. Con phải tận lực cố gắng đáp lại lòng nhân lành Chúa, chẳng khác gì Chúa từ thiên đàng xuống trần gian chỉ để cứu chuộc một mình con, và chẳng khác gì Chúa lập ra các Bí Tích lạ lùng và giáo lý trong Giáo Hội không phải cho ai khác mà chỉ cho một mình con (Galata 7:12).

caoduc
19-06-2008, 10:52 AM
CHƯƠNG 5* CÁC MỤC TỬ THỜ LẠY CHÚA GIÁNG SINH;
* CHÚA HÀI ĐỒNG CHỊU PHÉP CẮT BÌ-------Sau khi triều thần thiên đàng đã mừng Thiên Chúa làm người giáng sinh tại hang đá gần cổng thành Bethlehem, một số thiên thần được phái đi các nơi đem tin vui mừng cho những người, theo thánh ý Chúa, xứng đáng nhận tin vui đó. Tổng lãnh thiên thần Micae đến báo cho các thánh Tổ ở lâm bô biết Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu đã sinh ra trong thế gian và đang nằm nghỉ khiêm tốn hiền lành trong máng cỏ giữa hai con vật như các thánh đã tiên tri. Theo lời Đức Hiền Mẫu Maria, tổng lãnh thiên thần Micae nhân danh Mẹ đặc biệt thông báo tin mừng cho hai thánh ngoại tổ Joakim và Anna. Tổng lãnh thiên thần Micae chúc mừng hai thánh tổ rằng Ái Nữ của các ngài lúc này đang bồng ẵm Đấng muôn dân trông đợi và đã được các thánh Tiên Tri loan báo (Is.7:14,9:7,v.v.). Đây là ngày hết sức hân hoan vui mừng, ngày toàn thể các người công chính và các thánh được hưởng trong suốt cuộc lưu đầy lâu đời.

-------Một trong các thiên thần được Mẹ Maria gởi tới báo tin cho bà Elisabeth và hài nhi Gioan (Tẩy Giả). Khi được tin Chúa Cứu Thế giáng sinh, bà Elisabeth và hài nhi Gioan, mặc dầu hài nhi Gioan lúc này mới được sáu tháng tuổi đời, đã phủ phục thờ lạy Thiên Chúa làm người trong tinh thần và chân lý (Gioan. 4:23). Hài nhi Gioan đã được hiến dâng làm Tiền Hô cho Chúa Cứu Thế, được canh tân trong lòng một tinh thần nồng cháy hơn tinh thần sốt sắng của tiên tri Elias. Bà Elisabeth xin Mẹ Maria nhân danh hai mẹ con bà thờ lạy Chúa Hài Đồng.

-------Trong số những người được đặc biệt chúc phúc là các mục tử ở miền lân cận thức đêm canh giữ bầy chiên khi Chúa Cứu Thế giáng sinh (Lc 2:8). Những người này được chúc phúc vì họ chấp nhận thân phận vất vả khổ cực vâng theo thánh ý Thiên Chúa, sống nghèo nàn khiêm nhượng, bị người đời khinh chê. Các mục tử này thuộc hàng ngũ những người Do Thái có lòng chân thành ngay thẳng, hằng tha thiết hy vọng trông chờ Chúa Cứu Thế đến. Những người này đã nên giống như Đấng tạo thành sự sống vì được làm cho xa cách của cải phù vân hào nhoáng trần gian, tránh xa mưu mô ác độc của nó (Gioan 10:14). Trong mọi hoàn cảnh, các mục tử cho thấy họ sẵn sàng thi hành nhiệm vụ, mà Mục Tử Tốt Lành tới để hoàn thành việc biết các chiên của Ngài và chúng biết Ngài. Vì thế họ xứng đáng được Chúa Cứu Thế mời gọi như hoa trái đầu mùa trong số các thánh, là những người đầu tiên Ngôi Lời Hằng Hữu Nhập Thể tỏ mình cho và muốn được những người này chúc tụng, phụng thờ. Tổng lãnh thiên thần Gabriel được phái đến với các mục tử đang canh giữ đàn chiên.

-------Các mục tử ngỡ ngàng sợ hãi khi bất thình lình được bao phủ trong hào quang thiên đàng từ thiên thần Gabriel tỏa ra. Tổng lãnh thiên thần trấn an họ:

-------“Hỡi những người ngay lành, đừng sợ, tôi báo cho các người tin vui mừng vĩ đại: hôm nay Đức Kitô Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho các người trong thành David. Để làm dấu chỉ sự thực này, tôi cho các người biết: các người sẽ thấy một Hài Nhi bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ” (Lc 2:10,12).
-------Khi tổng lãnh thiên thần Gabriel dứt lời, muôn vàn thiên thần hiện ra, du dương hát ca chúc tụng Đấng Tối Cao:

-------“Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
-------Hát xong lời quá sức lạ lùng đối với trần gian này, các thiên thần biến đi. Tất cả các việc này xảy ra lúc canh tư đêm đó. Nhờ nhìn thấy các thiên thần, các mục tử khiêm tốn nhưng tốt phúc được ơn soi sáng đã khao khát chứng kiến tường tận mầu nhiệm cao cả vô cùng vừa mới được cho biết.

-------Trao đổi với nhau những ý nghĩ đầy hứng khởi do lời Thiên Sứ, các mục tử quyết định lập tức đi Bethlehem chứng kiến điều kỳ lạ được thiên thần báo tin. Vào trong hang đá, các mục tử thấy Đức Maria, thánh Giuse, và Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Nhìn thấy cảnh này, họ nhận biết sự thực những lời đã được nghe về Chúa Hài Đồng. Khi các mục tử nhìn Chúa, Chúa cũng nhìn họ, toả ra từ gương mặt Chúa hào quang vĩ đại làm cho trái tim chân thành của những người nghèo khó nhưng hạnh phúc này tan biến trong yêu thương. Ơn Chúa đã thay đổi, canh tân những người này, tạo dựng trong họ tinh thần ân sủng thánh thiện mới, ban cho họ sự hiểu biết đáng tôn vinh về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Độ cho nhân loại.

-------Các mục tử phủ phục thờ lạy Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Không còn dốt nát quê mùa, nhưng là những người khôn ngoan, họ thờ lạy, nhận biết, tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thực và người thực, Đấng khôi phục và cứu chuộc loài người. Đức Nữ Vương thiên đàng, Thánh Mẫu của Chúa Hài Đồng, ghi nhận tất cả mọi việc các mục tử làm trong lòng và bề ngoài; vì Mẹ nhìn rõ tận đáy trái tim họ. Bằng sự khôn ngoan cẩn thận cao cả nhất, Đức Maria ghi nhớ trong lòng mọi việc xảy ra, suy gẫm (Lc 2:19), đối chiếu các mầu nhiệm tích chứa trong những việc đó với các lời tiên tri và Sách Thánh. Là thừa tác của Chúa Thánh Thần và đại diện Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria nói với các mục tử, chỉ dẫn, khuyến khích họ kiên trì yêu mến phụng sự Đấng Tối Cao. Các mục tử cũng nói với Mẹ về phần họ; những lời đối đáp cho thấy họ hiểu nhiều điều về các mầu nhiệm này. Các mục tử ở lại hang đá từ rạng đông cho tới trưa mới ra về, được đầy thánh sủng và an ủi từ thiên đàng.

-------Khi lần đầu tiên đặt Chúa Hài Đồng trong tay thánh Giuse, Đức Mẹ nói:

-------“Thưa phu quân và người giúp đỡ thiếp, trong vòng tay người xin hãy nhận lấy Đấng tạo thành trời đất, hãy vui hưởng sự đồng bạn hiền hoà dịu dàng của Chúa, để Chúa và Thiên Chúa của thiếp được hoan hỉ và đền đáp những phụng sự trung tín của phu quân (Cn 8:31).
-------Xin phu quân hãy giữ lấy cho mình Kho Tàng của Thiên Chúa Cha hằng hữu, thông phần trong đại hồng ân này dành cho nhân loại.” Mẹ nói thầm với Chúa Hài Đồng:

-------“Tình yêu vô cùng ngọt ngào của linh hồn mẹ và ánh sáng mắt mẹ, Con hãy nằm nghỉ trong tay Giuse, bạn và phu quân của mẹ. Mẹ xin Con hiệp thông ngọt ngào với ngài, mẹ xin Con tha thứ cho sự thiếu sót của mẹ. Mẹ cảm thấy mất mát rất nhiều cho dù chỉ trong chốc lát, nhưng mẹ ước ao truyền thông không chút ganh tị những ơn lành Mẹ được cho tất cả những ai xứng đáng” (Kn 7:13).
-------Thánh Giuse hạnh phúc ý thức hồng ân mới này, hạ mình tới đất, đáp lời:

------- “Thưa Đức Nữ Vương thế giới, hiền thê của tôi, tôi là kẻ bất xứng, có thể nào dám bồng ẵm chính Thiên Chúa, mà trước mắt Ngài mọi cột trời run rẩy dao động? (Giób 26:11). Làm sao con trùng hèn hạ này có cam đảm dám nhận đặc ân cao cả như thế? Tôi bất quá chỉ là tro bụi, nhưng thưa Đức Nữ Vương, xin Người giúp đỡ trong sự hèn hạ của tôi và xin Chúa nhân từ đoái nhìn và làm cho tôi nên xứng đáng nhờ hồng ân của Người.”
-------Khao khát được ẵm Chúa Hài Đồng và lòng kính sợ Chúa gây ra trong thánh Giuse các hành động yêu mến, tín trung, khiêm nhượng, anh hùng, kính trọng thẳm sâu nhất. Run rẩy với lòng kính úy sâu xa và trong hoan lệ, thánh Giuse quì gối đón Chúa Hài Đồng từ tay Đức Hiền Mẫu Maria. Chúa Hài Đồng trìu mến nhìn thánh Giuse đồng thời canh tân linh hồn ngài bằng những hồng ân hết sức cao cả. Thánh Giuse dâng lên những lời chúc tụng mới khi thấy mình được ban cho hạnh phúc vĩ đại như thế. Sau khi thánh Giuse đã sung sướng ẵm Chúa Hài Đồng, Đấng chứa đựng cả trời đất (Is. 40:12) một lúc, ngài đặt Chúa trở lại vòng tay Hiền Mẫu hạnh phúc Maria. Đức Hiền Mẫu và thánh dưỡng phụ quì khi nhận và trao Chúa cho nhau. Mỗi khi tới phiên được hạnh phúc bồng ẵm Chúa, thánh Giuse bắt chước lòng cung kính mà Mẹ Maria thực hành mỗi khi ẵm Chúa Hài Đồng lên hoặc đặt Chúa nằm xuống.

-------Từ giây phút được chọn làm Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ luôn suy gẫm những vất vả khổ cực dành sẵn cho Con cực châu báu. Vì thấu triệt Sách Thánh, Mẹ Maria hiểu mọi mầu nhiệm về Ơn Cứu Chuộc và cuộc sống trần gian của Chúa Cứu Thế. Mẹ thấy trước và chuẩn bị cho những gì Con cực thánh sẽ phải chịu để cứu chuộc nhân loại. Sự đau khổ thấy trước mọi chi tiết cặn kẽ là cuộc tử đạo triền miên đối với Đức Từ Mẫu hiền lành nhất của Chiên Thiên Chúa hy sinh (Jer 11:19). Đức Maria không nhận được lệnh truyền hoặc chỉ dạy về thánh ý Thiên Chúa Cha đối với Nghi Lễ Cắt Bì, nghi lễ này phải được thi hành tám ngày sau khi Chúa Hài Đồng giáng sinh. Mẹ Maria nghĩ rằng Con cực thánh Mẹ đến trần gian để tôn vinh và xác nhận Lề Luật Chúa bằng việc chu toàn Lề Luật; hơn nữa Chúa đến để chịu đau khổ vì nhân loại, hẳn lòng yêu thương bừng bừng và những lý do khác thúc đẩy Chúa chịu các đau đớn do nghi lễ này.

-------Tình mẫu tử và lòng trắc ẩn của Mẹ Maria hẳn ước mong chước giảm cho Chúa Hài Đồng khỏi phải chịu sự đau đớn cắt bì. Mẹ biết nghi lễ cắt bì được thiết lập để thanh tẩy các trẻ sơ sinh khỏi tội nguyên tổ; trái lại Chúa Hài Đồng hoàn toàn không vương tội này. Lưỡng lự giữa tình yêu Con cực thánh và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, Đức Trinh Mẫu cực khôn ngoan đã thi hành nhiều hành động nhân đức anh hùng, làm hài lòng Thiên Chúa. Mặc dầu Mẹ Maria có thể thoát khỏi sự phân vân này bằng cách xin Chúa cho biết phải làm gì; nhưng vì khiêm nhượng và khôn ngoan, Mẹ dằn lòng; Mẹ cũng không hỏi các thiên thần. Mẹ chờ thời gian thuận tiện và cơ hội do Chúa Quan Phòng mọi sự; Mẹ không dám tò mò tìm hiểu quyết định của Thiên Chúa bằng cách tham khảo các nguồn tin siêu nhiên, dù đặc biệt là để tránh khỏi bất cứ sự đau buồn nào.

-------Khi cần phải biết thánh ý Chúa về một vấn đề nghiêm trọng hoặc điều hoài nghi, mà trong đó có sự nguy hiểm xúc phạm đến Thiên Chúa, hoặc điều hiểu biết cấp thiết vì ích lợi cho mọi người, trước tiên Mẹ Maria xin được phép dâng lên lời cầu khẩn xin ơn soi sáng làm đẹp lòng Chúa. Sau khi cầu nguyện, Mẹ Maria yêu cầu thánh Giuse xúc tiến mọi thứ cần thiết cho nghi lễ cắt bì Chúa Hài Đồng. Mẹ nói thời gian theo luật cắt bì cho Chúa Hài Đồng đã tới và vì không nhận được lệnh nào trái lại, thì chắc là cần phải thi hành đúng luật đó. Mẹ Maria nói chính Mẹ và thánh Giuse có nhiệm vụ phải làm vui lòng Thiên Chúa hơn hết mọi người, mau mắn vâng theo thánh ý, nhiệt thành trong tình yêu mến săn sóc Con cực thánh của Thiên Chúa Cha hơn mọi thụ tạo khác, đền đáp những hồng ân khôn sánh và chu toàn mọi điều làm vui lòng Chúa. Thánh Giuse đáp lời Mẹ Maria:

-------“Vì không có lệnh nào trái lại được ban cho chúng ta về Chúa Hài Đồng, Chúa muốn giữ mọi điều đúng như trong luật chung. Là Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể không lệ thuộc lề luật, nhưng lúc này Chúa mặc lấy bản tính loài người, vì là Thầy cực trọn lành và là Chúa Cứu Thế, rõ ràng Chúa muốn giữ đúng luật đó như mọi người khác.”
-------Kế đó thánh Giuse hỏi Mẹ Maria về cách tiến hành Nghi Lễ Cắt Bì.

caoduc
21-06-2008, 12:01 PM
-----Mẹ Maria nói với thánh Giuse rằng nghi lễ cắt bì sẽ được thi hành cách đích thực cùng một thể thức như cho các trẻ sơ sinh khác, nhưng Mẹ không trao hoặc ủy thác cho bất cứ người nào khác mà chính Mẹ sẽ ẵm Chúa Hài Đồng. Vì sự yếu ớt non ngày của Chúa Hài Đồng hẳn nghi lễ này làm cho Chúa đau đớn, nên cần có sẵn thuốc chống đau, thứ thuốc vẫn được dùng vào dịp nghi lễ cắt bì. Mẹ Maria cũng xin thánh Giuse chuẩn bị sẵn bình để trữ các thánh tích trong nghi lễ cắt bì Chúa Hài Đồng. Đức Hiền Mẫu cẩn thận chuẩn bị một ít khăn vải để thấm máu thánh, dịp này đổ ra lần đầu tiên vì nhân loại, để không một giọt máu thánh nào bị mất đi hoặc rơi xuống đất. Sau các chuẩn bị, Mẹ Maria xin thánh Giuse thông báo cho vị tư tế, yêu cầu ngài tới cử hành nghi lễ ngay tại hang đá, mà không cần phải đưa Chúa Hài Đồng đi nơi khác.

-----Đức Hiền Mẫu Maria và thánh Giuse trao đổi về thánh danh đặt cho Chúa Hài Đồng trong Nghi Lễ Cắt Bì. Thánh phu quân nói:
-----“Thưa bà chủ, khi thiên thần Đấng Tối Cao cho tôi biết mầu nhiệm vĩ đại này, ngài cũng cho tôi biết Con cực thánh của hiền thê phải được đặt tên là GIÊSU” (Mt 1: 18-21)
-----Đức Trinh Mẫu Maria đáp:

-----“Cũng thánh danh này được tiết lộ cho thiếp khi Ngôi Lời mặc thân xác trong dạ thiếp. Vì thế chúng ta nhận được thánh danh này từ nơi Đấng Tối Cao qua miệng các thiên thần, các thừa tác của Chúa. Thật là chính đáng, chúng ta với lòng khiêm nhượng tôn kính thi hành đúng những phân định huyền nhiệm khôn ngoan vô cùng của Chúa, vì thế chúng ta đặt Tên cho Con Trẻ là GIÊSU. Chúng ta sẽ đưa thánh danh này cho vị tư tế ghi vào sổ các trẻ được cắt bì” (Lc 1:31).
-----Trong khi Mẹ Maria và thánh Giuse trao đổi những lời này, muôn vàn thiên thần mang hình người ta từ thiên đàng đến hang đá Bethlehem. Các thiên thần cầm lá thiên tuế, đội triều thiên tỏa ánh sáng chói chang, có huy hiệu thánh danh GIÊSU trước ngực. Các ngài chia làm hai ca đoàn ở trong hang đá, mắt không rời Vua và Chúa của mình trên cánh tay Đức Trinh Mẫu Maria. Thủ lãnh các đạo binh thiên quốc là hai tổng lãnh thiên thần Micae và Gabriel, rực rỡ hơn tất cả, mang nơi tay các ngài huy hiệu đặc biệt: tên cực thánh Chúa GIÊSU, viết bằng đại tự vô cùng rực rỡ.

-----Hai tổng lãnh thiên thần đến trình diện Đức Hiền Mẫu:
-----“Thưa Nữ Vương, đây là thánh danh Con của Người (Mt. 1:21). Thánh danh này đã được viết trong trí Thiên Chúa từ thuở đời đời, Thiên Chúa ban cho Con Một của Nữ Vương và là Chúa của chúng thần để là dấu báo Ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại; đồng thời đặt Con của Nữ Vương trên ngai tòa David. Ngài sẽ thống trị, chiến thắng và trừng phạt các kẻ thù, làm cho chúng trở thành bệ dưới chân và Ngài sẽ phán xét chúng. Chúa sẽ nâng các bạn hữu của Ngài lên vinh quang. Tuy nhiên mọi việc này phải thực hiện bằng giá khổ đau và máu. Ngay từ bây giờ Ngài phải đổ máu ra khi nhận thánh danh, thánh danh Đấng Cứu Thế. Việc đổ máu này sẽ là khởi đầu những đau khổ Chúa Cứu Thế phải chịu vì vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu. Tất cả chúng thần, được tạo dựng để yêu mến tôn thờ và phụng sự Đấng Tối Cao, được Thiên Chúa chỉ định phái đi phụng sự Con Một Thiên Chúa Cha và của Nữ Vương trong mọi mầu nhiệm bí tích thuộc Luật Ân Sủng. Chúng thần theo hầu hạ Chúa Cứu Thế cho tới khi Ngài vinh hiển ngự lên thành Jerusalem trên trời và mở các cửa thiên đàng.”
-----Vị tư tế và hai phụ tá tới hang đá Giáng Sinh, nơi Ngôi Lời Nhập Thể, nằm trong cánh tay Đức Trinh Mẫu Maria, đang chờ đợi ngài. Thoạt tiên sự tầm thường nghèo nàn của nơi tạm trú đã khiến vị tư tế ngỡ ngàng và một chút bối rối. Nhưng Đức Trinh Mẫu đã khiêm tốn chào đón ngài và sự cao cả của Mẹ làm cho sự khó chịu của vị tư tế mau lẹ đổi ra sự tận tụy kính phục. Sự bình tĩnh, vẻ uy nghiêm cao quí nhất mực của Mẹ Maria làm cho tư tế xúc động kính trọng đối với nhân cách phi thường như thế mặc dù không biết nguyên do. Khi nhìn gương mặt Mẹ Maria và gương mặt Chúa Hài Đồng trong cánh tay Mẹ, vị tư tế được lòng sốt mến mẫn cảm lạ lùng. Lập tức ông tiến hành nhiệm vụ cắt bì Chúa Hài Đồng, Thiên Chúa thật và người thật. Cùng lúc đó Con Thiên Chúa, với lòng yêu mến khôn lường, đã dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu ba hy lễ vô giá mà mỗi hy lễ đó đủ để cứu chuộc cả ngàn thế giới, nếu như có ngàn thế giới khác.


-----Hy lễ thứ nhất là chính Ngôi Lời, vô tội và là Con Thiên Chúa thật, mặc lấy thân phận kẻ tội lỗi (Philip 2:7) bằng việc tự mình khuất phục đối với nghi lễ được đặt ra để làm thuốc chữa tội nguyên tổ, tuân theo các luật lệ không ràng buộc Chúa (2 Cor. 5:21).

-----Hy lễ thứ hai là việc Ngôi Lời Thiên Chúa sẵn lòng chịu đau đớn do nghi lễ cắt bì, mà Chúa cảm thấy là con người đích thực và hoàn toàn.

-----Hy lễ thứ ba là lòng yêu mến nồng nàn do đó Chúa Hài Đồng đổ máu ra vì loài người, tạ ân Thiên Chúa Cha đã cho Ngài bản tính nhân loại có thể chịu đau khổ để chúc tụng vinh danh Thiên Chúa Cha.
-----Thiên Chúa Cha chấp nhận hy lễ nguyện cầu này của CHÚA GIÊSU. Ngôi Lời nhập thể đã dâng ba trái đầu mùa này của máu thánh Chúa như lời hứa sẽ dâng hết đến giọt cuối cùng để hoàn thành Công Cuộc Cứu Chuộc, xóa sạch nợ cho con cháu Adong. Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh nhìn thấy tất cả mọi việc làm và chuyển động bề trong của Con Một cực thánh. Mẹ Maria thấu triệt mầu nhiệm trong hành động của Chúa Hài Đồng; Mẹ kết hợp với Con và Chúa của Mẹ trong mọi việc Chúa đang làm và đau đớn Chúa chịu.

-----Đúng với bản chất loài người của mình, Chúa Hài Đồng đã khóc chảy nước mắt như các trẻ sơ sinh khác. Mặc dầu lưỡi dao bằng toại thạch cùn nhụt làm cho thân xác Chúa Hài Đồng rất đau đớn, nước mắt Chúa trào ra do cái đau cảm giác không nhiều bằng bởi sự buồn phiền siêu nhiên vì trái tim chai đá của loài người. Đức Hiền Mẫu Maria cũng khóc, như một con chiên trong sạch, cất tiếng lên hợp với Con Chiên vôi tội. Trong tình yêu trắc ẩn hỗ tương Chúa Hài Đồng níu lấy Mẹ, trong khi Mẹ Maria âu yếm nhẹ nhàng ấp ủ Chúa vào ngực trinh khiết, thâu các thánh tích và máu thánh rơi xuống chiếc khăn.

-----Trong khi đó vị tư tế hỏi Hai Đấng Cha Mẹ muốn đặt tên gì cho Chúa Hài Đồng. Vì luôn quan tâm đến danh dự của đức phu quân, Mẹ Maria đã xin thánh Giuse nói thánh danh Chúa ra. Thánh Giuse quay sang Mẹ Maria cùng một cách kính trọng như vậy để Mẹ hiểu rằng ngài nghĩ thánh danh Chúa phải được Mẹ nói ra trước tiên thì thích đáng hơn. Nhưng do thánh ý Chúa can thiệp, cả Mẹ Maria và thánh Giuse cùng nói lên một lượt: “GIÊSU là thánh danh của Con Trẻ.” Vị tư tế nói: “Cả cha và mẹ đều đồng tâm đồng trí, Tên mà hai người đặt cho Con Trẻ thật là vĩ đại.” Vị tư tế khắc thánh danh GIÊSU vào tấm bảng hoặc sổ ghi danh các trẻ chịu phép cắt bì. Đang khi viết thánh danh GIÊSU, vị tư tế xúc động khiến nước mắt tuôn rơi tầm tã. Bỡ ngỡ vì những gì cảm thấy mà không giải thích được, vị tư tế nói: “Tôi tin chắc Con Trẻ này sẽ là một Đại Tiên Tri của Chúa. Hãy cẩn thận nuôi nấng Con Trẻ, và cho tôi biết tôi có thể làm gì để làm nhẹ bớt nhu cầu của qúi vị.” Mẹ Maria và thánh Giuse đáp lời vị tư tế với lòng khiêm nhượng biết ơn và tiễn vị tư tế ra về sau khi đã tặng quà gồm nến và những vật khác.

-----Mẹ Maria đắp vào các vết thương cắt bì những thứ thuốc thường dùng trong dịp này cho các trẻ sơ sinh. Hẳn là suốt thời gian Chúa Hài Đồng còn đau đớn và vết thương chưa lành, Mẹ Maria không rời Chúa một lúc nào. Tình yêu nồng nàn của Mẹ Maria vượt qua mọi hiểu biết của loài người vì tình yêu tự nhiên của Mẹ vốn vĩ đại hơn tình yêu của bất cứ bà mẹ nào trên trần gian; tình yêu siêu nhiên của Mẹ vượt hơn tình yêu của tất cả mọi thần thánh hợp lại. Lòng Mẹ Maria tôn kính thờ lạy Chúa không một thụ tạo nào khác có thể so sánh. Đây là những điều làm cho Ngôi Lời Nhập Thể hoan hỉ (Kn 8:31), mà Chúa ước ao và trông chờ nơi con cái loài người. Đây là phần thưởng, mà trái tim đầy yêu thương của Chúa rút từ sự thánh hóa vượt bực của Đức Trinh Mẫu Maria bù lại những đau buồn vì cách cư xử tệ bạc con cái loài người gây ra.


LỜI MẸ MARIA


-----Con của Mẹ, Mẹ ước muốn con suy xét cẩn thận đặc ân biết về sự săn sóc, quan tâm lo lắng Mẹ đã dành rất rộng rãi cho Con cực thánh hiền dịu nhất của Mẹ trong các mầu nhiệm vừa mới được kể. Đấng Tối Cao ban cho con ánh sáng đặc biệt hiểu biết các mầu nhiệm này không phải để con được thỏa mãn, nhưng để con bắt chước Mẹ trong mọi sự như một nữ tì trung thành, để con dâng lời cảm tạ về các kỳ công của Chúa theo cùng mức độ như con được làm cho hiểu biết đầy đủ hơn. Con yêu quí, con hãy suy nghĩ về sự đền đáp ít ỏi loài người đáp lại tình yêu của Chúa Con Mẹ, người ta vong ân bội nghĩa chừng nào cho dù Chúa vẫn trung thành. Con phải coi đó là nhiệm vụ, với hết khả năng hạn hẹp của con, dâng lên an ủi để đền bù sự xúc phạm nặng nề này. Con hãy tận lực tận sức yêu mến, tạ ân, phụng sự Chúa, để đền thay tất cả những kẻ không yêu mến, không tạ ân, không phụng sự Chúa. Vì thế con phải là một thiên thần sốt mến, nồng nàn và sẵn sàng trong mọi trường hợp. Con phải chết đi đối với mọi thứ ở đời, loại bỏ, chà đạp mọi khuynh hướng loài người và với đôi cánh tình yêu bay lên tới đỉnh cao yêu thương mà Thiên Chúa muốn cho con.

-----Con biết rõ những hiệu quả ngọt ngào tích chứa trong việc ghi nhớ mọi điều Con chí thánh Mẹ đã làm. Con có thể lợi dụng ánh sáng được ban cho con để biết ơn, để có thể lo sợ vì sự nguy hiểm của tội quên ơn. Mẹ đặc biệt cho con biết các thánh trên trời, nhờ ơn Chúa cho hiểu các mầu nhiệm này, đều ngạc nhiên đối với chính các ngài vì đã không chú ý nhiều hơn tới những điều đó khi còn sống ở trần gian. Nếu các thánh còn có thể chịu được đau đớn, hẳn các ngài hết sức buồn phiền vì sự chậm trễ cẩu thả đã không đánh giá đúng mức những việc phải làm để được Ơn Cứu Độ, đã không bắt chước Chúa Kitô. Do ơn hiểu biết thần linh, toàn thể các thần thánh ngỡ ngàng vì sự ác độc của trái tim loài người đối với chính họ và chống lại Chúa Kitô Đấng cứu độ họ. Loài người không có lòng thương xót đối với các đau khổ của Chúa, cũng không có lòng xót thương đối với những đau khổ chính họ phải chịu. Khi những kẻ biết trước bị luận phạt, trong nỗi đắng cay bất tận, nhìn nhận sự vong ân bội bạc kinh khủng và sự hững hờ đối với các việc làm của Chúa Kitô, sự bối rối tuyệt vọng sẽ là hình phạt không chịu nổi, chỉ một điều đó thôi đã là hình phạt không thể tưởng tượng; vì khi đó họ sẽ thấy sự cao cả của Ơn Cứu Chuộc mà họ khinh thường (Tv 44:11).

-----Con của Mẹ, hãy nghe Mẹ, lắng nghe các lời khuyên và học thuyết sự sống đời đời. Con hãy xua đuổi khỏi tâm trí con mọi hình ảnh và lòng quyến luyến đối với loài người, hướng mọi khả năng trái tim, linh hồn con về các mầu nhiệm và hồng ân Ơn Cứu Độ. Con hãy chỉ để tâm trí con bận bịu cân nhắc giá trị, tạ ân vì các mầu nhiệm và hồng ân Ơn Cứu Độ như thể chỉ một mình con hiện hữu, như thể những mầu nhiệm, các hồng ân đó chỉ được thực hiện cho một mình con (Gal 2:20). Như vậy con sẽ tìm thấy cuộc sống, cách sống, tiến hành như thế để con không lầm lẫn; nhưng con sẽ tìm thấy ở đó ánh sáng cho mắt con và bình an đích thực.

caoduc
24-06-2008, 09:51 AM
CHƯƠNG 6BA VUA THỜ LẠY CHÚA HÀI ĐỒNG------Ba Vua, những người tìm đến thờ lạy Hài Nhi Thiên Chúa, là người Ba Tư, Ả Rập và Sabba (Tv 71:10), ba quốc gia phía đông nước Palestine. Việc ba vua tới thờ lạy Chúa Giáng Sinh đã được vua David đặc biệt tiên báo, và trước đó do Balaam, ông này được Balaac, vua nước Moab, mướn để nguyền rủa dân Do Thái, nhưng Balaam đã chúc lành thay vì nguyền rủa (Ds 24:17). Trong lời chúc lành này, Balaam nói ông sẽ gặp Đức Kitô Vua, mặc dầu không phải trong đời ông. Balaam không nhìn thấy Chúa bằng chính mắt ông, nhưng qua mắt ba vua, những người là miêu duệ ông nhiều thế hệ sau. Balaam cũng nói một ngôi sao sẽ mọc lên cho nhà Jacob, ngôi sao đó là Đức Kitô, Đấng lên thống trị nhà Jacob đến muôn muôn đời (Lc. 1:32).

------Ngay khi từ Bethlehem đưa tin cho ba vua, các thiên thần cũng tạo ra trên không trung một ngôi sao sáng chói để dẫn đường những người thánh thiện này tới hang đá, nơi Chúa Hài Đồng chờ đợi các ông. Khi rời khỏi cung điện, mỗi vị đều nhìn thấy ngôi sao mới (Mt. 2:2) mặc dầu mỗi người từ địa phương khác nhau. Ngôi sao này được đặt trên độ cao thích hợp để cả ba vị có thể nhìn thấy cùng một lúc. Được ngôi sao lạ dẫn đường, các ngài đã sớm gặp nhau. Khi ba vua gặp nhau, ngôi sao lập tức xuống sát gần, tỏa ánh sáng rực rỡ làm cho các ngài hoan hỉ. Ba vua trao đổi về mạc khải riêng mỗi người nhận được và thấy các ngài có chung một mục đích. Các ngài được thêm lòng tận hiến, khao khát sốt sắng thờ lạy Thiên Chúa mới giáng sinh, dâng lời chúc tụng ca ngợi các kỳ công và mầu nhiệm của Đấng Toàn Năng.

------Chúa Hài Đồng trên tay Đức Hiền Mẫu thiên đàng đón nhận ba vua sốt mến và tận hiến. Giữa những khiêm tốn khó nghèo nơi hang đá, trong vẻ khiêm nhu nhưng diễm kiều khôn sánh, Mẹ Maria cùng lúc đó biểu lộ vẻ uy nghi cao cả, ánh sáng thiên đàng rực sáng trên mặt Mẹ. Ánh sáng nơi Chúa Hài Đồng còn rực rỡ hơn nữa, tỏa ra khắp hang đá ánh sáng huy hoàng chói chang làm cho hang đá trở nên giống như thiên cung. Ba vua Phương Đông đi vào hang đá, thoạt thấy Chúa Hài Đồng và Đức Hiền Mẫu, lập tức họ bị sự ngỡ ngàng lạ lùng tràn ngập. Ba vua quì phục trên đất, tôn kính thờ lạy Chúa Hài Đồng, nhận Ngài là Thiên Chúa thực và người thực, là Đấng Cứu Độ nhân loại. Quyền năng Thiên Chúa tác động linh hồn ba vua khi các ông nhìn thấy Chúa. Ba vua thấy muôn vàn thiên thần phục vụ Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, với lòng tôn kính như những tôi tớ và thừa tác viên. Chỗi dậy, ba vua chúc tụng Mẹ Maria, Đức Hiền Mẫu của Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, các ông tới quì trước mặt Mẹ Maria để kính chào Mẹ. Ba vua tìm hôn tay Mẹ theo tập quán nước các ông đối với các hoàng hậu hoặc nữ vương. Đức Hiền Mẫu Maria đã rút tay lại và, để thay vào đó, Người đưa tay Chúa Cứu Thế ra và nói:

------“Thần trí tôi reo mừng trong Chúa, linh hồn tôi chúc tụng và tôn vinh Ngài; vì giữa muôn dân Chúa đã gọi và chọn quí vị cho ngưỡng vọng cùng nhìn thấy điều mà nhiều vua chúa và các tiên tri đã khao khát nhưng không được thấy, đó là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể (Lc. 10:24). Chúng ta hãy tôn vinh chúc tụng Danh Ngài vì các bí tích và mầu nhiệm được thi hành giữa dân Ngài; chúng ta hãy hôn đất được thánh hoá do sự hiện diện đích thực của Ngài.”
------Theo những lời này của Đức Maria rất thánh, ba vua phủ phục thờ lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, cảm tạ hồng ân vĩ đại được sống trong thời gian khi Mặt Trời Công Chính mọc lên để soi sáng bóng đêm (Malaki 4:2). Kế đó ba vua nói với thánh Giuse, chúc mừng ngài, ngợi khen hồng phúc cao cả ngài được chọn làm phu quân Mẹ Thiên Chúa. Ba vua cũng bầy tỏ sự ngạc nhiên cảm động vì sự nghèo nàn tột cùng, vẻ nghèo nàn đó che giấu những mầu nhiệm vĩ đại nhất trên trời dưới đất. Sau ba tiếng đồng hồ triều kiến thờ lạy chúc tụng, phái đoàn triều kiến xin phép Đức Hiền Mẫu Maria để vào thành tìm nơi nghỉ. Có một số người tháp tùng ba vua, nhưng chỉ có ba vua được ơn soi sáng và ân sủng từ cuộc thăm viếng này. Những người khác chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài, chỉ thấy hoàn cảnh thiếu thốn, bị bỏ rơi của Đức Hiền Mẫu và phu quân. Mặc dầu bỡ ngỡ vì biến cố lạ lùng, những người đó không thấy gì về mầu nhiệm này. Ba vua chào tạm biệt ra đi, trong khi Mẹ Maria và thánh Giuse, lại được ở một mình với Chúa Hài Đồng, đã vinh danh Đấng Chí Tôn bằng những lời chúc tụng mới, vì thánh danh Chúa bắt đầu được các Dân Ngoại nhận biết thờ lạy (Tv 85:9).

------Từ hang đá Giáng Sinh, ba vua tới một chỗ tạm trú trong thành Bethlehem. Các ngài dành phần lớn đêm đó nói về những điều đã chứng kiến, những cảm tưởng, lòng yêu mến trào lên trong mỗi vị, những điều riêng từng vị nhận thấy nơi Chúa Hài Đồng và Đức Hiền Mẫu. Trong buổi chuyện vãn này ba vua càng lúc càng được bốc cháy lửa yêu mến linh thiêng, ngỡ ngàng vì sự uy nghiêm cùng vẻ đẹp thánh thiêng của Chúa Hài Đồng Giêsu. Các ngài ngạc nhiên vì sự khôn ngoan, khiêm tốn, dè dặt của Đức Hiền Mẫu, thán phục sự thánh thiện của thánh phu quân Giuse, ngạc nhiên vì cảnh nghèo nàn của Thánh Gia. Các ông ngỡ ngàng vì vẻ khiêm nhượng của nơi Chúa trời đất đã muốn được sinh ra. Ba vị vua nhiệt thành yêu mến cảm thấy ngọn lửa thánh thiêng bốc cháy trong trái tim. Không kềm chế được, các ông nói lên những lời cảm thán của tình yêu ngọt ngào và lòng tôn kính lớn lao: “Chúng tôi cảm thấy điều gì thế này? Phải chăng chính ảnh hưởng của Vị Đại Vương này làm cho chúng tôi có được những ước vọng và lòng yêu mến vĩ đại như thế này sao? Sau biến cố này, chúng ta sẽ nói chuyện với người ta thế nào? Chúng ta có thể làm gì, chúng ta đã được chỉ dạy những mầu nhiệm mới, huyền nhiệm và cao siêu như thế này? Ôi sự cao cả vĩ đại của Đấng Toàn Năng không tỏ lộ cho nhân loại mà được giấu kín dưới sự khó nghèo tột cùng như thế! Ôi sự khiêm nhượng loài người không thể nào hình dung! Ước chi cả nhân loại được lôi cuốn đến với sự khiêm tốn, ngõ hầu loài người không bị gạt ra khỏi niềm hạnh phúc vô biên!”

------Trong những đàm thoại siêu nhiên này, các vị đạo sĩ nhớ tới cảnh cơ hàn thiếu thốn cùng cực của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse nơi hang đá đã quyết định lập tức dâng một ít lễ vật để tỏ lòng yêu mến và để thoả lòng các ông muốn phụng sự Thánh Gia. Vì không làm được điều gì khác cho Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và thánh Giuse, ba vua cho gia nhân dâng những lễ vật các ông đã dành sẵn và những thứ khác các ông tìm được. Mẹ Maria và thánh Giuse nhận những lễ vật này với lòng khiêm tốn biết ơn. Mẹ Maria và thánh Giuse không phải chỉ đáp lại bằng những lời cám ơn suông, mà bằng nhiều hồng ân có hiệu lực mãnh liệt an ủi tinh thần ba vua. Các lễ vật này giúp Đức Nữ Vương cao cả của chúng ta chuẩn bị bữa tiệc lớn đãi những người khách bình dân nghèo khó của Người. Những người thiếu thốn đó thường tới thăm Mẹ Maria, được bố thí và được lôi kéo mạnh hơn nữa bằng những lời ngọt ngào của Mẹ. Ba Vua chìm vào giấc ngủ với lòng hoan lạc khôn sánh; và trong giấc ngủ, các thiên thần nói với các ông về hành trình hồi hương (Mt 1: 9-12).

------Bình minh hôm sau ba vua trở lại hang đá Giáng Sinh dâng lên Vua thiên quốc những lễ vật đặc biệt. Khi tới nơi, các ngài lại phủ phục trong niềm khiêm tốn thẳm sâu, mở các hộp quí châu ra, dâng lên Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược (Mt. 2:21). Ba vua xin Mẹ Maria chỉ dạy về nhiều mầu nhiệm, các việc thực hành đức tin, về những vấn đề liên quan đến bổn phận và cai quản đất nước. Các ngài ước nguyện trở về mà được chỉ dẫn tường tận hầu có thể tiến tới sự thánh thiện trọn lành trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ Maria vui mừng khi nghe lời ba vua. Mẹ âm thầm trao đổi với Chúa Hài Đồng về tất cả mọi điều ba vua hỏi, ngõ hầu trả lời, và chỉ dạy cách thích đáng cho những người con này của Luật Mới. Với tư cách Giáo Sư và là công cụ của sự khôn ngoan Thiên Chúa, Mẹ Maria trả lời tất cả các câu hỏi, cho ba vua những giáo huấn cao quí về thánh hoá đến độ ba vua khó lòng rời khỏi sự dịu dàng và sự lôi cuốn từ những lời Mẹ nói. Những lời Mẹ Maria ảnh hưởng đến ba vua hết sức sâu xa vì do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tràn đầy khôn ngoan. Một thiên thần Chúa hiện ra nhắc các ông nhớ sự cần thiết của thánh ý Chúa là các ông phải trở lại quê hương.

------Đức Hiền Mẫu thiên đàng nhận các lễ vật của ba vua và nhân danh các ông dâng các lễ vật đó lên Chúa Hài Đồng Giêsu. Chúa cho thấy những dấu chỉ Chúa hài lòng nhận các lễ vật đó. Ba vua nhận thức được các ân sủng vô cùng dồi dào mà Chúa trả lại gấp trăm (Mt. 19:29). Theo tập quán địa phương của mình, các ông cũng dâng lên Mẹ Maria một vài viên ngọc giá trị rất lớn; nhưng vì những lễ vật này không có ý nghĩa huyền nhiệm nào và không chỉ về Chúa Giêsu nên Mẹ hoàn lại các lễ vật đó, chỉ giữ lại các lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Để ba vua ra đi được hoan hỉ hơn nữa, Mẹ Maria cho ba Vua một số vải khăn trong đó Mẹ đã bọc Chúa Hài Đồng, vì Mẹ không có những bảo vật hữu hình nào quí giá hơn. Ba vua nhận các thánh kỷ vật này với hết lòng tôn kính quí trọng; các ông cho bọc các thánh kỷ này trong vàng và ngọc thạch để giữ mãi mãi về sau. Để làm bằng chứng giá trị của mình, các thánh kỷ vật này toả ra mùi hương lạ lùng. Tuy nhiên, chỉ những người tin tưởng việc Chúa đến thế gian mới được ngửi hương thơm đó. Ở trong nước của mình, ba vua đã làm nhiều phép lạ nhờ những thánh kỷ này.

------Ba vị thánh vương cũng hiến dâng của cải khác lên Đức Hiền Mẫu, hoặc, nếu Mẹ không muốn nhận những thứ đó mà muốn ở lại nơi này hơn, nơi Con cực thánh của Người đã sinh ra, các ông sẽ dựng cho Người một ngôi nhà tiện nghi hơn. Mẹ Maria cám ơn ba vua vì những hiến dâng, nhưng không nhận các thứ đó. Khi từ biệt Đức Hiền Mẫu, ba vua xin Mẹ đừng quên họ; Mẹ hứa và hoàn thành điều đó. Các ông cũng xin thánh Giuse như thế. Với chúc lành của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse, các ngài lên đường mà dường như đã để trái tim lưu lại nơi hang đá. Vì được thiên thần cho biết trong đêm truớc, các ông trở về theo lộ trình khác để tránh gặp Herode ở Jerusalem. Khi đoàn lữ hành ra khỏi Bethlehem, cũng ngôi sao lạ đã dẫn đường tới Bethlehem lại xuất hiện dẫn các ông trở về quê hương theo lộ trình khác, trở lại nơi gặp nhau lần đầu tiên, từ đó mỗi người đi đường về nhà mình (Mt 1:18).LỜI MẸ MARIA


------Con của Mẹ, các lễ vật ba vua dâng lên Con cực thánh Mẹ đều quí giá, nhưng lòng yêu mến khi dâng các lễ vật và sự huyền nhiệm tiềm ẩn sau các lễ vật đó còn giá trị hơn. Vì những lý do này các lễ vật đó đáng được Đấng Tối Cao chấp nhận nhất. Mẹ ao ước con cũng dâng những lễ vật tương tự, cảm tạ ơn Chúa vì đã làm cho con nghèo khó theo điều kiện và lời khấn. Con rất yêu quí của Mẹ, Mẹ hứa chắc với con rằng không có lễ vật nào đáng được Đấng Tối Cao chấp nhận hơn sự nghèo khó tự nguyện. Trong thời đại chúng ta, rất ít người sử dụng cách khôn ngoan các của cải tạm bợ của họ, dâng những của cải đó lên Thiên Chúa với lòng đại lượng và yêu mến như ba vua thánh này. Ngày nay, bản chất nhân loại đã trở nên ác độc, tham lam quá độ, chai đá trước các thiếu thốn cùng cực của người khó nghèo. Chúa Ngôi Ba và các thiên thần đau lòng chứng kiến sự cao quí của các linh hồn bị làm cho mất phẩm giá vì họ phục vụ lòng tham lam vàng bạc của cải và mọi quyền lực ác độc của nó (Gv 10:20). Những người giầu có đã tước đoạt của người nghèo, chiếm lấy mọi thứ ở đời này cho riêng mình. Họ không kể gì đến những người nghèo khó là anh em của họ, được sinh ra cùng một bản chất và xương thịt. Họ cũng từ chối ngay cả với Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, gìn giữ mọi sự, và có thể cho hoặc lấy lại tùy ý. Điều đáng than khóc nhất là trong khi những người giàu có có thể mua được cuộc sống đời đời bằng tiền bạc, họ đã lạm dụng của cải vật chất, chọn lấy cho mình án phạt đời đời chẳng khác gì những thụ tạo vô linh tính điên khùng (Lc. 14:9).

------Điều ác độc này phổ thông nơi con cái Adong, vì thế sự khó nghèo tự nguyện là y dược tuyệt hảo và an toàn. Nhờ đức thanh bần làm cho người ta sẵn sàng hoan hỉ từ bỏ sản nghiệp vì người nghèo khó, đó là của lễ lớn lao được dâng hiến lên Thiên Chúa. Con cũng có thể hiến dâng như thế đối với những thứ cần thiết cho việc nuôi sống con, chia một phần cho người nghèo khó, nếu có thể con giúp họ bằng sức lao động và mồ hôi. Tuy nhiên của lễ con hiến dâng không bao giờ gián đoạn phải là tình yêu: tình yêu là vàng; cầu nguyện liên tục là nhũ hương; kiên trì chấp nhận những lao khổ và thực sự hãm mình là mộc dược. Con hãy dâng lên Chúa mọi điều con làm với tình yêu nồng nàn sốt sắng, không chút chểnh mảng hoặc sợ sệt; vì những việc làm chểnh mảng, những việc làm không được ủ men tình yêu không phải là của lễ đáng chấp nhận trước mắt Đấng Tối Cao. Để làm cho các việc này trở thành của lễ hiến dâng không ngừng, điều cần thiết là đức tin và ơn soi sáng của Chúa luôn luôn bốc cháy trong trái tim con, có trước mắt con mục tiêu vĩ đại của lời chúc tụng tôn vinh và tác dụng của tình yêu mà nhờ đó con được cột chặt vào Đấng Tối Cao. Con cần phải liên tục thực hành việc yêu mến ngọt ngào này. Điều này rất thích hợp cho các người yêu dấu của Đấng Tối Cao; vì tên những người đó ngụ ý việc liên tục trả nợ tình yêu và lòng thương mến của Ngài.

caoduc
26-06-2008, 10:30 AM
CHƯƠNG 7MẸ MARIA DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG TRONG ĐỀN THỜ.------Nhân tính cực thánh của Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa Cha hằng hữu không những chỉ vì nhân tính đó được tạo dựng như mọi người, mà vì (nhân tính) đó là sở hữu đặc biệt của Chúa do việc kết hợp nhân tính với Ngôi Lời Thiên Chúa, vì Ngôi Lời Thiên Chúa, Con Một Thiên Chúa, Đấng mang bản tính này, là Thiên Chúa thực bởi Thiên Chúa thực. Thiên Chúa Cha hằng hữu đã ấn định Con Một Ngài phải được hiến dâng trong đền thờ âm thầm chu toàn lề luật, mà theo đó Chúa Cứu Thế là người cuối cùng thi hành luật hiến dâng (Rom 10:4). Luật hiến dâng này được đặt ra không có mục đích nào khác hơn là các người công chính thời Cựu Ước phải thánh hóa thường xuyên và dâng hiến cho Thiên Chúa con trai đầu lòng của họ, với hy vọng người con được dâng hiến như thế có thể được chứng minh là Con Thiên Chúa và Con Đức Hiền Mẫu Chúa Cứu Thế muôn dân trông đợi (Xh 13:2).

------Thánh ý Thiên Chúa Cha, hợp với thánh ý Chúa Con, được thông báo cho Đức Hiền Mẫu đời sống và bản chất loài người của Ngôi Lời. Mẹ Maria thấy mọi hành động bề trong của Chúa Kitô hiệp nhất với thánh ý Thiên Chúa Cha. Mẹ đã dành cả đêm trước ngày hiến dâng Chúa Hài Đồng trong đền thờ để nói chuyện với Thiên Chúa. Mẹ nói với Thiên Chúa Cha: “Lạy Chúa và Thiên Chúa Tối Cao, Cha của Chúa của con, ngày vui mừng cho trời đất sẽ là ngày con dâng lên Chúa trong đền thờ Bánh Thánh hằng sống, đồng thời cũng là Kho Tàng của Chúa. Lạy Chúa và Thiên Chúa của con, việc hiến dâng này giàu sang biết chừng nào, để đổi lại, Chúa sẽ đổ tràn lòng thương xót xuống cho nhân loại. Xin Chúa tha thứ kẻ tội lỗi, an ủi người đau khổ, giúp đỡ người khó nghèo, cho kẻ bần hàn được phú túc, cứu giúp người yếu đuối, soi sáng kẻ mù lòa, đón tiếp người lạc đường. Lạy Chúa, đây là điều con xin khi dâng lên Chúa Con Một yêu dấu của Chúa, Đấng mà do lòng thương xót của Chúa cũng là Con của con. Nếu Chúa ban Chúa Con cho con là Thiên Chúa, con trả lại Chúa Hài Đồng cho Chúa là Thiên Chúa và người trần gian, giá trị của Ngài vô cùng, và những điều con xin thì kém nhiều. Trong sự giàu có, con trở lại đền thờ Chúa mà con đã tự do ra đi trong khó nghèo, linh hồn con sẽ chúc tụng Chúa đến muôn đời, vì Chúa đã ban cho con quá sức đại lượng.”

------Bình minh hôm sau, Mặt Trời thiên đàng sẵn sàng hiện ra từ Hừng Đông trinh khiết nhất là Đức Trinh Mẫu Maria. Chúa Hài Đồng nằm trong cánh tay Mẹ, sắp sửa xuất hiện rõ ràng giữa thế gian. Đức Nữ Vương thiên đàng, đã chuẩn bị sẵn đôi chim gáy và hai cây nến, bọc Chúa Hài Đồng trong khăn, đi cùng với thánh Giuse tới đền thờ. Các thiên thần tháp tùng Thánh Gia, lần nữa đạo binh thiên quốc hiện ra rõ ràng, sóng hàng rất đẹp như trong hành trình từ Nazareth tới Bethlehem. Trong dịp này các thiên thần thêm nhiều ca khúc du dương tuyệt vời chúc tụng Chúa Hài Đồng. Không kể muôn ngàn thiên thần tạo thành đoàn diễn hành, vô số thiên thần khác từ trời xuống cùng với các thiên thần mang khiên có khắc Tên Cực Thánh GIÊSU hợp thành đoàn quân danh dự hộ vệ Ngôi Lời nhập thể trong dịp dâng hiến trong đền thờ. Tới cổng đền thờ, Mẹ Maria lại ngút lửa yêu mến tận hiến nồng nàn. Cùng với các phụ nữ khác, Mẹ quì gối cúi đầu thờ lạy Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Mẹ Maria, cùng với Con cực thánh trong tay, trình diện trước Thiên Chúa Uy Nghi cao cả (Gioan 4:23). Lập tức Mẹ Maria ngây ngất trong thị kiến và nghe tiếng Thiên Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết sức hài lòng vì Con” (Mt 27:20). Thánh Giuse, người được hạnh phúc nhất trong mọi nam nhân, cùng lúc đó cũng cảm nghiệm sự ngọt ngào mới, niềm hân hoan và ơn soi sáng Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn ngài.

------Thầy cả thượng phẩm thánh thiện Simeon, được Chúa Thánh Thần soi dẫn, lúc đó cũng đi vào đền thờ (Lc 2:7). Ngài thấy Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng trong hào quang rực rỡ. Nữ tiên tri Anna cũng tới; bà thấy Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng được bao phủ trong ánh sáng lạ lùng. Hết sức vui mừng, thầy cả thượng phẩm đón Chúa Hài Đồng từ tay Mẹ Maria. Nhìn lên trời, ngài dâng Chúa Hài Đồng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu, đồng thời nói lên lời huyền nhiệm: “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Chúa ra đi bằng an theo lời Chúa hứa. Chính mắt con đã nhìn thấy Ơn Cứu Độ đã được Chúa chuẩn bị trước mặt muôn dân: ánh sáng cứu độ các dân ngoại và vinh quang Israel dân Chúa” (Lc 2:29). Nghe những lời ca tụng này, Đức Hiền Mẫu Maria và thánh Giuse bỡ ngỡ vì mạc khải cao siêu chứa đựng trong đó. Thánh Sử nói Cha Mẹ của Hài Nhi bỡ ngỡ vì những lời đó nói ra trước mặt mọi người hiện diện tại biến cố này. Tiên tri Simeon nói tiếp: “Con Trẻ Này được đặt làm cớ để nhiều người vấp phạm và cho việc phục sinh của nhiều người trong dân Israel, và là dấu bị chống báng. Một lưỡi gươm bén sẽ xuyên thấu tâm hồn bà, để những tư tưởng thầm kín của nhiều con tim sẽ bị phơi bày ra ánh sáng” (Lc 2:33-35). Thánh Simeon, vì là thầy cả, đã chúc lành cho Cha Mẹ hạnh phúc của Chúa Hài Đồng. Khi đó nữ tiên tri Anna, được ơn Chúa Thánh Thần, cũng nhìn nhận Ngôi Lời nhập thể và nói về các mầu nhiệm Chúa Cứu Thế với nhiều người, những người đang trông chờ ơn cứu độ dân Israel (Lc 2:36-38). Hai tiên tri lão thành Simeon và Anna đã công khai làm chứng về Chúa Cứu Thế trước thế giới.

------Chúa Hài Đồng gật đầu khi tiên tri Simeon nói đến lưỡi gươm và dấu chỉ của sự chống báng: những lời tiên tri về khổ hình và cái chết của Chúa Cứu Thế (Lc 2:35). Do việc đó và nhiều hành động vâng lời thầm kín, Chúa Giêsu đã phê chuẩn lời tiên tri của thượng tế Simeon, chấp nhận đó như là lời Thiên Chúa Cha phán được thừa sứ của Ngài loan báo. Mẹ Maria ghi nhận và hiểu mọi điều này (Lc 3:51b). Ngay lúc này Mẹ Maria cảm thấy bị thương tích do lưỡi gươm được tiên báo. Như trong một tấm gương, linh hồn Mẹ Maria thấy mọi mầu nhiệm gồm trong lời tiên tri này: Con cực thánh của Mẹ sẽ là nguyên cớ khiến nhiều người vấp phạm như thế nào, sự trầm luân của những kẻ không tin, Ơn Cứu Độ cho những người tín trung, việc thiết lập Giáo Hội giữa các dân ngoại. Mẹ Maria nhìn thấy trước cuộc khải hoàn vinh thắng chống lại ma quỉ và sự chết, nhưng Mẹ cũng thấy trước giá phải trả cho cuộc khải hoàn đó, như sự phiền sầu khủng khiếp và chết trên thập giá (Col 2:15). Mẹ Maria nhìn thấy trước những chống đối thù nghịch Chúa Giêsu sẽ phải chịu nơi bản thân Chúa và Giáo Hội (Gioan 15:20). Đồng thời Mẹ Maria cũng thấy sự vinh quang tuyệt vời của các linh hồn được tiền định. Mẹ biết tất cả những điều này và, được khơi dậy do những lời ông Simeon tiên tri cùng các mầu nhiệm tiềm ẩn, Mẹ đã thực thi nhiều hành động nhân đức anh hùng trong niềm vui nỗi buồn của linh hồn cực trinh khiết. Tất cả mọi lời nói và các sự việc xảy ra đều được ghi khắc trong trí nhớ Mẹ Maria không khi nào phai (Lc 2:51b). Mẹ Maria luôn nhìn Con cực thánh với lòng ưu phiền sinh động, mà chúng ta, những con người với trái tim vong ân bội nghĩa, sẽ không bao giờ có thể cảm hiểu được. Thánh phu quân Giuse cũng được những lời tiên tri này làm cho hiểu nhiều trong số các mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc và những vất vả thống khổ Chúa Giêsu sẽ phải chịu. Nhưng Thiên Chúa không tiết lộ các mầu nhiệm này cho thánh Giuse tường tận, vì đối với ngài các mạc khải này phục vụ mục đích khác, hơn nữa, thánh nhân không được là chứng nhân các mầu nhiệm này khi còn ở trần thế.

------Nghi lễ hiến dâng đã hoàn tất, Đức Maria hôn tay thầy thượng tế và xin ngài chúc lành. Mẹ Maria cũng thi hành như thế đối với tiên tri Anna, thầy cũ của Mẹ. Địa vị Mẹ Thiên Chúa, địa vị tột đỉnh đối với các thiên thần và cả loài người, không cản trở Mẹ thực thi các hành động khiêm tốn này. Rồi cùng với thánh phu quân và đạo binh thiên quốc sóng hàng hộ vệ, Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng trở lại nơi tạm trú. Mẹ Maria và thánh Giuse quyết định nán lại Jerusalem chín ngày để có thể mỗi ngày viếng đền thờ hầu lặp lại lời hiến dâng Nạn Nhân Thánh, Con Thiên Chúa của Mẹ, để như thế, dâng lên lời cảm tạ xứng đáng vì hồng ân bao la mà nhờ đó Mẹ và thánh phu quân đã được tách rời khỏi loài người. Đức Hiền Mẫu Maria đặc biệt quí con số chín này, vì trong chín ngày Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chuẩn bị trang điểm cho việc nhập thể của Ngôi Lời, và cũng ghi nhớ chín tháng cưu mang Chúa Giêsu nơi lòng dạ trinh khiết Mẹ. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse khởi sự việc tận hiến tuần chín ngày, mỗi ngày từ trước giờ thứ ba (khoảng sáu giờ sáng), cầu nguyện trong đền thờ cho tới khi trời tối. Thánh Gia chọn một nơi khuất yên tĩnh nhất, như thế xứng đáng với lời mời của vị chủ tiệc trong Phúc Âm: “Hỡi bạn, hãy lên ngồi ghế cao hơn” (Lc 14:10b).

------Để đáp lời cầu xin của Đức Maria, Thiên Chúa ban cho Mẹ nhiều đặc ân vĩ đại mới, trong đó có đặc ân, bao lâu thế giới này còn tồn tại, Mẹ Maria sẽ được tất cả mọi điều Mẹ xin cho những ai nhờ (xin) Mẹ cầu bầu cho. Những người tội lỗi nặng nề nhất sẽ tìm được Ơn Cứu Độ, nếu họ xứng đáng với lời Mẹ cầu bầu. Trong Giáo Hội mới và Luật Phúc Âm, Mẹ Maria sẽ là Đấng Đồng Công, là Thầy dạy về Ơn Cứu Chuộc cùng với Chúa Kitô Con cực thánh Mẹ. Đây sẽ là đặc ân dành cho Mẹ Maria đặc biệt là sau khi Chúa về trời. Khi còn ở lại trần gian, Mẹ Maria là Nữ Vương vũ trụ, Đại Diện, Máng Chuyên mọi quyền năng Thiên Chúa nơi trần thế.

caoduc
28-06-2008, 09:31 AM
------Ngày thứ năm của tuần chín ngày, khi Mẹ Maria ở trong đền thờ, ẵm Chúa Hài Đồng trong tay, Thiên Chúa hiện ra với Mẹ, mặc dầu không phải trực diện, Mẹ Maria được nâng lên và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Trong thị kiến không trực diện này, Đấng Tối Cao thăm viếng, chuẩn bị Mẹ Maria chịu đựng những gian khổ cực nhọc đang chờ đợi. Thiên Chúa nói:


------“Người Yêu Dấu và Chim Bồ Câu của Ta, các ước nguyện và ý muốn của Người đẹp ý Ta, Ta luôn hài lòng vì những điều đó. Nhưng Người không thể hoàn tất chín ngày tận hiến đã bắt đầu, vì Ta có sẵn những việc khác cho tình yêu của Người. Để bảo vệ mạng sống và nuôi dưỡng Thánh Nhi trưởng thành, Người phải rời khỏi nhà và quê hương, cùng với Thánh Nhi và phu quân Giuse chạy trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi Ta chỉ dạy cách khác vì Herode đang tìm giết Thánh Nhi (Mt 1:13-14) Cuộc hành trình lâu ngày vất vả mệt nhọc nhất, Người hãy chịu những thứ đó vì Ta. Ta luôn ở với Người.”
------Bất cứ đức tin và lòng can đảm nào chắc chắn cũng đã bị làm cho bối rối xáo trộn khi thấy Thiên Chúa toàn năng chạy trốn một thụ tạo bằng đất khốn nạn, mà Thiên Chúa phải làm như thế để cứu mạng sống mình, chẳng khác gì Chúa, Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là người, có thể sợ chết. Nhưng Đức Maria đã vâng phục không chút chống đối hoặc hoài nghi. Không chút bối rối nao núng vì lệnh truyền bất ngờ này, Mẹ đáp:

------“Lạy Thiên Chúa và Chúa của con, xin hãy nhìn nữ tì của Chúa với trái tim được chuẩn bị sẵn sàng chết vì yêu Chúa. Xin hãy phân định cho con theo thánh ý Chúa. Con chỉ xin Chúa vì lòng nhân từ vô cùng mà bỏ qua sự không xứng đáng và bạc bẽo của con. Xin Chúa đừng để cho Con và Chúa của con phải đau khổ. Xin Chúa trút mọi đau đớn vất vả lên con.”
------Thiên Chúa nói với Mẹ Maria về thánh Giuse, truyền cho Người nghe theo các chỉ dẫn của thánh nhân trong mọi sự liên quan đến cuộc hành trình. Tới đây Mẹ Maria ra khỏi thị kiến mà không mất đi việc sử dụng các giác quan ngoại tại trong khi vẫn ẵm Chúa Hài Đồng. Chỉ có phần thượng của linh hồn Mẹ Maria được đưa lên trong thị kiến này. Nhưng từ đó chảy tràn đầy ân sủng thánh hóa các quan năng và cho biết linh hồn Mẹ sống nhiều trong tình yêu hơn là nơi thân xác.

------Do tình yêu khôn sánh Mẹ Maria dành cho Con cực thánh, trái tim hiền mẫu hết sức đau đớn vì nghĩ đến những vất vả nhìn thấy trước trong thị kiến đang đe dọa Chúa Hài Đồng. Nước mắt chan hoà, Mẹ Maria rời khỏi đền thờ trở về nơi tạm trú mà không nói cho thánh phu quân biết lý do sự đau buồn. Thánh Giuse nghĩ Mẹ Maria đau buồn vì lời ông Simêon tiên tri. Vì thánh Giuse trung tín yêu thương, hết lòng lo lắng cho Mẹ Maria, ngài bối rối khi thấy Mẹ nước mắt chan hòa quá sức đau buồn nhưng lại không nói cho ngài biết nguyên cớ. Sự bối rối của linh hồn thánh Giuse là một trong những lý do để các thiên thần nói với ngài đang khi ngủ, tương tự khi nói về việc thai nghén của Đức Nữ Vương thiên đàng. Cũng đêm đó, khi thánh Giuse đang ngủ, thiên thần Chúa hiện ra nói với ngài như thánh Mátthêu ghi lại: “Hãy chỗi dậy, đưa Con Trẻ và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập, và ở lại đó cho tới khi tôi trở lại cho biết lời chỉ dạy khác; vì Herode đang tìm giết Con Trẻ” (Mt 1:13-14).

------Thánh Giuse lập tức chỗi dậy trong lo âu buồn rầu, ngài cũng đoán được sự đau khổ lo âu của hiền thê hết sức yêu quí. Đi vào phòng Mẹ Maria, thánh Giuse nói:

------“Thưa Bà Chủ của tôi, Chúa muốn chúng ta chịu đau khổ. Thiên thần Chúa báo cho tôi biết sự vui lòng và quyết định của Đấng Toàn Năng muốn chúng ta chỗi dậy đem Chúa Hài Đồng trốn sang Ai Cập vì Herode đang tìm giết Chúa. Bà Chủ của tôi, xin Người can đảm chịu đựng những gian khổ trong cuộc hành trình này, xin cho tôi biết tôi có thể làm gì để Người bớt cực khổ, vì tôi chỉ sống để phục vụ Con của Người và chính Người.”
Mẹ Maria đáp:

------“Thưa phu quân và chủ nhân của thiếp, chúng ta đã nhận được từ tay Đấng Tối Cao các ân sủng cao cả, và điều chính đáng là chúng ta vui vẻ chấp nhận những đau khổ tạm bợ (Gióp 2:13) Chúa gởi cho. Chúng ta đưa đi với chúng ta Đấng tạo thành trời đất, nếu Chúa để chúng ta ở sát bên Ngài thì quyền lực nào có thể làm hại chúng ta, cho dù là quyền lực của Herode?

------Chúng ta đưa đi với chúng ta tới bất cứ nơi nào Đấng cực tốt lành, Đấng là kho tàng thiên đàng tối cao, Chúa chúng ta, là Người Dẫn Đường và Ánh Sáng của chúng ta thì không nơi nào có thể là hoang địa được. Chúa chính là nơi chúng ta nghỉ ngơi, phần phúc và quê hương chúng ta. Chúng ta có mọi sự tốt lành khi có Chúa đồng hành, chúng ta hãy tiến hành để chu toàn thánh ý Chúa.”
------Mẹ Maria và thánh Giuse đến bên nôi Chúa Hài Đồng. Đức Hiền Mẫu mở mền đắp cho Chúa ra mà không làm Chúa thức giấc; rồi Mẹ Maria, quì gối, đánh thức và ẵm Chúa lên. Chúa Hài Đồng, để làm cho Mẹ Maria tiến tới tình yêu vĩ đại hơn nữa và để tỏ ra Chúa là người thực, đã khóc lên một chút (Kỳ diệu thay Đấng Tối Cao trong những điều mà đối với sự suy xét của chúng ta cho là qúa nhỏ bé)! Nhưng Chúa Hài Đồng đã sớm nín khóc, khi Đức Hiền Mẫu rất thánh và thánh Giuse xin Chúa chúc lành, Chúa đã cho Hai Đấng thấy cử chỉ rõ ràng. Sau khi gom hết các hành trang nghèo nàn vào một cái giỏ và chất lên lưng con lừa được đem theo từ Nazareth, Thánh Gia ra đi lúc sau nửa đêm một chút.


LỜI MẸ MARIA


------Con của Mẹ, điều đặc biệt con phải học trong chương này là làm quen với việc khiêm nhượng tạ ân về các hồng ân con nhận được. Trong nhiều thế hệ, con được ưu ái quá sức đặc biệt bằng những ân sủng dồi dào do việc Con của Mẹ và Mẹ đến thăm mà không vì một chút xứng đáng nào của con. Mẹ đã thường lặp lại nhiều lần lời vua David: “Con sẽ dâng gì lên Chúa để đền đáp tất cả những ơn Chúa đã ban cho con?” (Tv 15:12). Với những ý nghĩ như thế Mẹ đã hạ mình thành bụi đất, coi mình hoàn toàn vô dụng giữa mọi tạo vật. Nếu con biết Mẹ đã làm những gì với tư cách là Mẹ Thiên Chúa, con hãy suy xét xem con phải làm gì và với hết lòng chân thành con thú nhận rằng con không xứng đáng với những ơn đã được, con đã dâng những lời cảm tạ đền đáp quá sức nghèo nàn. Con phải bù đắp sự bất toàn nghèo nàn của con bằng việc dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu bánh hằng sống là Con Một yêu dấu của Ngài, nhất là khi con rước Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể và Chúa ở trong con. Trong trường hợp này, con phải bắt chước lời thánh David, sau khi ông hỏi Chúa ông phải dâng lại gì để đền đáp các hồng ân Chúa ban: “Con sẽ uống chén cứu độ, và con sẽ kêu thánh danh Chúa” (Tv 115:13). Con phải nhận ơn cứu độ, làm cho nở sinh hoa trái bằng sự trọn lành của các việc con làm, kêu cầu Thánh Danh Chúa, dâng lên Chúa Cha Con Một yêu dấu của Ngài. Vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng ban ơn cứu độ, Đấng giành được ơn đó, Đấng mà chỉ một mình Ngài có thể là sự dâng trả lại xứng đáng đối với những ân sủng được ban cho loài người, đặc biệt là cho con. Mẹ đã cho Chúa thân xác để có thể đối thoại với loài người, trở nên tài sản riêng của từng người. Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình bánh và rượu để thích hợp với nhu cầu từng người, để mọi người có thể coi Chúa là của riêng mình, thích hợp để dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Theo cách này, Chúa Giêsu ban cho từng người lễ vật dâng hiến mà không một ai có thể dâng thứ khác được, và Đấng Tối Cao hài lòng với của lễ hiến dâng đó, vì không thứ gì đáng được chấp nhận hơn, cũng không thứ gì quí giá hơn mà nhân loại có thể có được.

------Thêm vào với hiến lễ này là sự hoàn toàn ký thác và nhẫn nại bình tĩnh chịu đựng những vất vả khó khăn trong cuộc sống đời này. Con chí thánh Mẹ và Mẹ là những Thầy vĩ đại dạy việc thi hành giáo lý này. Con của Mẹ bắt đầu giảng dạy giáo lý: ký thác chịu đựng vất vả đau khổ từ khi bẩm thai trong lòng Mẹ. Ngay từ ngày đó, Chúa bắt đầu chịu đau khổ. Khi sinh xuống trần gian, Chúa Giêsu và Mẹ đã bị Herode xua đuổi chạy vào sa mạc, và Chúa cứ tiếp tục chịu mọi đau khổ cho tới khi chết trên thánh giá. Mẹ cũng đã vất vả cho tới ngày cuối đời, như con sẽ được cho biết ngày càng nhiều khi viết lịch sử này. Chúa Giêsu và Mẹ đã chịu đau khổ quá sức vì loài người để cứu độ họ. Mẹ muốn con bắt chước Chúa Giêsu và Mẹ thi hành thánh ý Chúa với tư cách người yêu dấu của Ngài và là con gái Mẹ. Con hãy chịu đau khổ với trái tim đại lượng để đem về cho Chúa và Phu Quân của con các linh hồn vô cùng quí báu, được chuộc bằng chính máu Chúa. Con không bao giờ được trốn chạy những vất vả, khó khăn, cay đắng và đau khổ, nếu nhờ đó con giành được một linh hồn cho Chúa, hoặc nếu có thể khuyên được linh hồ đó từ bỏ đường tội lỗi mà đi vào con đường sự sống. Đừng để cho con bị quá vô dụng nghèo nàn, hoặc các ước vọng và vất vả của con đem lại ích lợi quá ít ỏi khiến con nản lòng. Con không thể biết Chúa sẽ chấp nhận những việc đó như thế nào và Chúa cho rằng Người được phục vụ chừng nào. Ít nhất con hãy ước ao làm việc chuyên cần và không ăn bánh mà không xứng công ở trong nhà Chúa (Cn 31:27).

caoduc
01-07-2008, 03:40 PM
CHƯƠNG 8HÀNH TRÌNH TRỐN SANG AI CẬP----------Giữa đêm khuya, các Vị Lữ Khách thiên quốc rời khỏi Jerusalem dấn (rấn) bước lưu vong trong âm thầm tăm tối. Mẹ Maria và thánh Giuse lo lắng ngập lòng vì các Ngài đưa Kho Tàng thiên quốc đi vào miền đất lạ. Chính Chúa cho Mẹ và thánh dưỡng phụ cơ hội lo lắng để củng cố sức mạnh cho các ngài bằng đức tin và trông cậy. Mẹ Maria và thánh dưỡng phụ không biết những gì sẽ xảy ra suốt hành trình, cũng không biết khi nào chấm dứt. Các ngài cũng không biết làm cách nào sinh sống tại Ai Cập, nơi hoàn toàn xa lạ, cũng không biết có thể tìm được những tiện nghi gì tại đó để dưỡng nuôi Chúa Hài Đồng. Cấp thời nhất là Mẹ Maria và thánh Giuse không biết làm cách nào tránh cho Chúa Sơ Sinh những khổ cực tột độ dọc đường. Trái tim Mẹ và thánh dưỡng phụ đầy lo âu khắc khoải khi Thánh Gia từ nơi tạm trú vội vã ra đi. Nhưng nỗi đau buồn của Mẹ Maria và thánh Giuse được giảm nhẹ nhiều khi các thiên thần hộ vệ lại hiện ra với muôn vẻ rạng rỡ oai hùng biến bóng đêm thành ngày rực rỡ nhất cho các Vị Lữ Khách. Khi Thánh Gia rời khỏi cổng thành, các thiên thần sấp mình thờ lạy Ngôi Lời nhập thể trên cánh tay Đức Trinh Mẫu. Các thiên thần cũng khuyến khích Đức Hiền Mẫu, và cho biết thánh ý Thiên Chúa muốn các ngài hướng dẫn và hộ vệ Mẹ suốt hành trình.

----------Thánh Gia lưu lại thị trấn Gaza hai ngày; thánh Giuse và con lừa đỡ chân Mẹ đều mệt nhoài. Từ đây Mẹ Maria và thánh Giuse để người nô bộc của thánh Elisabeth trở về, căn dặn anh ta không được nói cho bất cứ ai biết Thánh Gia ở đâu. Nhưng Thiên Chúa còn dự liệu cẩn thận hơn chống lại mối nguy hiểm này, đã làm cho anh ta không nhớ chút gì về những điều thánh Giuse căn dặn phải giữ kín, do đó anh ta chỉ còn nhớ lời Mẹ Maria nhắn gởi bà Elisabeth. Đức Maria phân phát cho người nghèo khó các quà tặng do bà Elisabeth gởi tới. Mẹ dùng vải bà Elisabeth tặng để may áo choàng mặc ấm cho Chúa và thánh Giuse chống những rét lạnh của thời tiết khắc nghiệt trong cuộc hành trình. Mẹ cũng dùng những thứ khác thuộc sở hữu của Thánh Gia để làm cho Chúa Hài Đồng và thánh dưỡng phụ bớt cơ cực. Đức Trinh Mẫu không ỷ vào trợ giúp phép lạ khi nào Người có thể chu tất các nhu cầu hàng ngày bằng sự cần cù lao động, vì trong những vấn đề này Người muốn tuân theo trật tự tự nhiên và nỗ lực của chính mình. Trong hai ngày lưu lại thị trấn Gaza, Mẹ Maria đã thực hiện một vài việc kỳ diệu để ban muôn ơn phước cho thị trấn này. Mẹ cứu hai người khỏi chết, chữa nhiều người khỏi bệnh tật đau đớn. Mẹ làm cho một phụ nữ tứ chi bất toại sử dụng được tay chân như bình thường. Mẹ ban ơn siêu nhiên nhận biết Thiên Chúa, ơn thay đổi cuộc sống cho nhiều người gặp và nói chuyện với Mẹ. Tất cả những người này cảm thấy họ được thúc đẩy chúc tụng Đấng Tạo Hoá.-

----------Đến ngày thứ ba, các Vị Lữ Khách của chúng ta rời khỏi thị trấn Gaza đi Ai Cập. Ngay sau khi rời khỏi xứ Palestine, Thánh Gia vượt qua sáu mươi dặm trên sa mạc Bersabe để tới ngụ cư tại Heliopolis, ngày nay là Cairo, Ai Cập. Hành trình băng sa mạc mất nhiều ngày, vì mỗi ngày Thánh Gia chỉ đi được một đoạn đường rất ngắn, không những chỉ vì bước đi cực khổ trên bãi cát lún sâu, mà cũng vì khổ cực do thời tiết khắc nghiệt mà không có chỗ trú ẩn. Để hiểu Mẹ Maria thánh Giuse và Chúa Hài Đồng chịu khổ cực chừng nào trong chuyến đi này, cần phải nhớ rằng Đấng Toàn Năng để cho Con Một vô cùng yêu dấu, cùng với Đức Hiền Mẫu và thánh dưỡng phụ phải chịu mọi thiếu thốn gian khổ đương nhiên xảy ra khi đi qua sa mạc. Suốt hành trình qua sa mạc, Thánh Gia chỉ có vòm trời, gió lộng, làm nơi trú qua đêm; hơn nữa, lúc đó là giữa mùa đông. Trong đêm thứ nhất nơi sa mạc toàn cát này, Thánh Gia nghỉ dưới chân một đồi cát nhỏ, nơi trú ẩn duy nhất Thánh Gia có thể tìm được. Đức Hiền Mẫu bồng Chúa Hài Đồng ngồi ngay trên bãi cát, ăn chút thực phẩm cùng với thánh phu quân. Mẹ Maria cũng cho Chúa Hài Đồng bú. Chúa Hài Đồng đã làm cho Đức Hiền Mẫu và thánh dưỡng phụ hoan hỉ bằng việc tỏ ra sự hài lòng của Chúa. Để cung cấp cho Chúa Hài Đồng và Đức Hiền Mẫu Maria thứ gì che sương gió, dù nhỏ bé khiêm tốn, thánh Giuse làm cái lều bằng chính áo choàng của ngài và vài cái que (gậy nhỏ, ngài đem theo) chống làm khung. Trong đêm đó, muôn ngàn thiên thần đã tạo thành hàng rào bảo vệ chung quanh Đức Vua và Đức Nữ Vương. Mẹ Maria thấy Con Thiên Chúa của Mẹ dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu những khổ cực vất vả của chính Chúa, của Mẹ và thánh Giuse. Gần suốt đêm đó Mẹ Maria kết hợp trong lời cầu nguyện và các hành động khác của linh hồn cực thánh Chúa. Chúa Hài Đồng ngủ một chút trong cánh tay Mẹ, nhưng Mẹ Maria vẫn thức nói chuyện với Đấng Tối Cao và các thiên thần. Thánh Giuse ngồi ngủ trên cát, đầu gục xuống ngực, trước ngực ngài đeo túi y trang và các vật dụng khác.

----------Thánh Gia giong ruổi hành trình. Số trái cây, bánh và nước dự trữ ít ỏi đã sớm hết; Thánh Gia phải chịu thiếu thốn đói khát cùng cực. Cả Mẹ Maria và thánh Giuse đều cảm thấy tình trạng thiếu thốn này rất trầm trọng. Một trong những ngày đầu hành trình, các ngài không ăn uống chút gì cho tới khuya. Ít ngày sau, những thực phẩm sơ sài thanh đạm nhất cũng không còn. Bản chất tự nhiên đòi phải có chút gì giải khát sau những gian khổ mỏi mệt của chuyến đi. Vì không có cách nào tiếp tế nhu cầu của Thánh Gia bằng phương tiện tự nhiên, Đức Nữ Vương thiên đàng cầu cứu Đấng Tối Cao:

----------“Lạy Thiên Chúa hằng hữu, cao cả và uy quyền, con cảm tạ chúc tụng Chúa vì lòng nhân từ đại lượng vô biên của Chúa. Không vì con xứng công gì mà chỉ nhờ lòng Chúa thương đoái nhìn, Chúa cho con mạng sống thân xác con, mặc dù con chỉ là bụi đất và thụ tạo vô dụng, con chưa đền đáp được xứng đáng vì các đặc ân này; làm sao con dám xin điều con không thể đền đáp? Nhưng, lạy Chúa và Cha của con, xin nhìn đến Con Một vô cùng yêu dấu Chúa mà ban cho con thứ cần thiết giữ mạng sống tự nhiên của con và phu quân con, để con có thể phụng sự Ngôi Lời làm người cứu độ nhân loại.”
----------Để những lời kêu nài của Đức Hiền Mẫu cực dịu hiền có thể thốt ra từ những đau khổ lớn lao hơn, thêm vào với đau khổ do vất vả cơ cực đói khát, Đấng Tối Cao còn để cho Thánh Gia chịu đau khổ hơn vào những dịp khác. Trận mưa bão nổi lên làm cho Thánh Gia khổ cực và mịt mù. Gian khổ này còn làm cho trái tim đầy yêu thương của Đức Hiền Mẫu sầu phiền hơn nữa vì thương Chúa Hài Đồng mới chưa được năm mươi ngày. Mặc dầu Mẹ Maria ủ bọc Chúa bằng hết khả năng, Mẹ đã không thể giữ cho Chúa không cảm thấy sự khắc nghiệt của thời tiết. Chúa khóc lệ đầm đìa run rẩy vì lạnh y như các trẻ nhỏ khác. Khi đó Đức Hiền Mẫu dùng quyền là Nữ Vương mọi tạo vật truyền cho mưa bão không được làm đau đớn Đấng Tạo Hoá của chúng, mà phải dâng lên Chúa nơi ở yên tĩnh, và trút mọi ác độc của chúng trên một mình Mẹ. Cũng như trong dịp Chúa giáng sinh và hành trình lên Jerusalem, lần nữa gió lập tức giảm cường độ, trận bão dịu đi, không dám tới gần Thánh Gia nữa. Để đáp lại lòng lo lắng yêu thương này, Chúa Hài Đồng Giêsu truyền cho các thiên thần giúp đỡ Đức Hiền Mẫu cực nhân từ và che Thánh Gia khỏi sự nghiệt ngã của thời tiết. Các thiên thần lập tức tuân lệnh tạo thành một bầu tròn đẹp rực rỡ bao quanh Thánh Gia. Việc này diễn ra nhiều lần suốt hành trình vượt sa mạc.

caoduc
02-07-2008, 10:37 AM
-------Thánh Gia cơ cực vì thiếu thốn lương thực và những thứ khác không thể nào có được theo khả năng loài người. Thiên Chúa để cho Thánh Gia rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn này để khi nghe những lời cầu nguyện đáng chấp nhận của Người Yêu Dấu, Chúa có thể ban lương thực qua tay các thiên thần. Các thiên thần đem tới bánh ngon và trái cây đúng mùa, mà hơn cả là nước uống hết sức ngọt ngào do chính các thiên thần làm ra và dâng lên. Kế đó tất cả các thiên thần hát ca chúc tụng cảm tạ Chúa, Đấng ban lương thực cho muôn loài vào đúng thời điểm, để những người nghèo khó được no thoả (Tv 135:25) những người mà mắt và lòng trông cậy gắn chặt vào sự Quan Phòng và lòng đại lượng của Chúa. Đó là lương thực mỹ vị Chúa thiết đãi ba Vị Khách Lưu Vong trong sa mạc Bersabe (3 Vua 19:3), đây cũng là sa mạc mà khi chạy trốn Jezabel, tiên tri Elias được bổ dưỡng bằng bánh do thiên thần đem tới để ngài có thể đi tới núi Horeb.

-------Cuộc hành trình gian khổ kéo dài cho tới khi Thánh Gia tới thị trấn có người cư ngụ ở Ai Cập. Khi đi vào các thị trấn, Chúa Hài Đồng, ở trên tay Đức Hiền Mẫu, ngước nhìn và đưa hai tay lên Thiên Chúa Cha xin ơn cứu độ cho cư dân trong các thành đó bị Satan khống chế. Chúa Hài Đồng dùng quyền năng vô cùng xua đuổi quỉ ra khỏi các tượng thần và liệng chúng xuống hoả ngục. Cùng lúc đó các tượng thần nhào xuống đất vỡ nát, các bàn thờ vỡ ra từng mảnh, các đền thờ tà thần sụp đổ. Mẹ Maria biết rõ nguyên do những hiệu lực kỳ diệu này, vì Mẹ liên kết lời cầu nguyện của Mẹ với lời cầu nguyện của Con cực thánh trong tư cách là Đấng đồng công cứu chuộc nhân loại. Thánh Giuse cũng biết đây là việc Ngôi Lời nhập thể làm; ngài dâng lời chúc tụng tôn vinh Chúa. Nhưng lũ quỉ, mặc dầu chúng cảm thấy quyền lực Thiên Chúa, không biết quyền lực này phát xuất từ đâu.

-------Dân chúng Ai Cập, cả những người uyên bác, sửng sốt trước những việc xảy ra mà không thể giải thích. Từ ngày tiên tri Jeremia lưu trú ở Ai Cập tới nay vẫn còn lời truyền tụng rằng một Vị Vua người Do Thái sẽ tới và các đền thờ ngẫu thần sẽ bị hủy diệt. Mặc dầu có lời truyền tụng này, những người bình dân không biết chút gì, cả những học giả cũng không biết lời truyền tụng đó được thực hiện cách nào. Vì thế sự kinh hoàng lan tràn khắp nơi, như tiên tri Isaias đã báo trước (Is. 9:1). Giữa sự hỗn loạn sợ hãi này, một số người, suy nghĩ về các biến cố này, đã đến với những Vị Khách Lạ mới tới, họ cũng nói với các ngài về sự sụp đổ các đền thờ và tượng thần của họ. Nhân cơ hội này Đức Hiền Mẫu giải phóng những người này khỏi sự lừa dối; nói với họ về Thiên Chúa đích thực; dạy họ biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá duy nhất của cả trời đất, chỉ một mình Thiên Chúa phải được tôn thờ và nhìn nhận là Thiên Chúa. Các thần khác chỉ là tà thần dối trá, chỉ là gỗ, hoặc đất, hoặc kim loại được người ta làm ra, không có mắt nhìn, không tai nghe, cũng chẳng có quyền hành gì. Chính những người đã làm ra các tượng thần, hoặc bất cứ người nào khác, có thể tùy ý phá hủy các tượng đó. Những lời các tượng thần đó nói ra chỉ là những câu đối đáp ma quỉ dối trá lừa lọc nói qua các tượng đó; và cả ma quỉ cũng không có quyền năng gì, vì chỉ có một Thiên Chúa đích thực mà thôi.

-------Lời Mẹ Maria dịu dàng nhân từ, đồng thời cũng tràn đầy sức sống và uy lực. Gương mặt Mẹ Maria hết sức yêu kiều, các lời Mẹ nói được kèm theo những hiệu lực hết sức tốt lành. Tin tức loan truyền về việc hiện diện của các Vị Lữ Khách lạ lùng này mau chóng loan truyền khắp nhiều thị trấn. Nhiều người tụ lại để xem và nghe lời Mẹ Maria và thánh Giuse. Những lời cầu nguyện đầy uy lực của Ngôi Lời nhập thể đã làm thay đổi các trái tim, việc vỡ nát các tượng thần gây ra sự chấn động khó tin giữa những người này, cấy vào trí khôn họ sự hiểu biết về Thiên Chúa thực và lòng hối hận tội lỗi, nhưng không cho họ biết từ ai hoặc nhờ ai mà những hồng ân này đến với họ. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse giong ruổi qua nhiều thị trấn Ai Cập, làm nhiều phép lạ khác nữa, xua đuổi ma quỉ không phải chỉ khỏi các tượng thần, mà còn xua đuổi chúng ra khỏi nhiều người bị chúng chiếm hữu, chữa nhiều người khỏi bệnh nguy kịch trầm trọng, soi sáng tâm trí người ta bằng các giáo lý về chân lý và cuộc sống vĩnh cửu. Do các ơn lành nhất thời này và các ân sủng khác, nhiều người tới nghe lời Mẹ Maria và thánh Giuse chỉ dạy về đời sống tốt lành hữu ích.

-------Ở nhiều nơi tại Ai Cập vẫn còn lưu truỵền các việc kỳ lạ Ngôi Lời nhập thể đã làm, gợi lên những khác biệt về ý kiến giữa các tác giả thần học và sử gia liên quan đến thị trấn, nơi các Vị Lữ Khách trú ngụ khi lưu vong tại Ai Cập. Một số người cho rằng Thánh Gia ngụ tại thị trấn này, người khác cho rằng ở thị trấn kia. Tuy vậy có thể tất cả các người đó đều đúng, vì mỗi người đó có thể nói tới một trong các giai đoạn khác nhau trong thời gian Thánh Gia ngụ tại Memphis, hoặc Babylon, hoặc Matarieh; vì Thánh Gia không phải chỉ ghé lại các thành phố này thôi, mà còn ghé lại nhiều nơi khác nữa. Tác giả được cho biết Thánh Gia đi qua các thành phố này rồi tới tạm cư tại Heliopolis, ngày nay là Cairo, thủ đô Ai cập. Các thiên thần hộ vệ nói cho Mẹ Maria và thánh Giuse biết Thánh Gia sẽ định cư tại Heliopolis. Ngoài những đổ nát của các đền thờ và các tượng thần xảy ra khi Thánh Gia tới thành phố này, cũng như tại những nơi khác, Chúa còn làm nhiều phép lạ khác nữa vì vinh quang Chúa và để cứu các linh hồn. Dân chúng tại Heliopolis (sự tốt phước của thành phố này đã được tiên báo trong tên của nó là “Thành phố Mặt Trời”) sẽ được thấy Mặt Trời Công Chính và ân sủng mọc lên chiếu sáng trên họ. Theo ý Chúa, thánh Giuse tìm mua một ngôi nhà nghèo nàn khiêm tốn làm nơi cư ngụ trong khu vực không xa thành phố, tuy nhiên thuận tiện, đúng như ý Mẹ Maria.

-------Mẹ Maria và thánh phu quân đã vui vẻ thích nghi với sự khó nghèo nơi căn nhà nhỏ bé của các ngài. Nhà này có ba phòng, Mẹ Maria và thánh Giuse dành một phòng làm thánh điện cho Chúa Hài Đồng dưới sự chăm sóc trìu mến của Đức Hiền Mẫu cực trinh khiết; trong đó đặt nôi Chúa nằm và chiếc giường mộc mạc gỗ trơn của Mẹ Maria. Mãi tới mấy ngày sau, do nỗ lực của thánh Giuse và nhờ lòng hảo tâm của các phụ nữ nhiệt thành, giường của Mẹ Maria mới có vải phủ. Một phòng dành làm nơi ngủ và cầu nguyện của thánh Giuse. Phòng thứ ba là xưởng mộc. Nhìn thấy tình trạng nghèo khó của Thánh Gia, hết sức chật vật khó kiếm đủ việc làm với nghề thợ mộc, Mẹ Maria quyết định trợ giúp thánh Giuse bằng thủ công để mưu sinh. Mẹ Maria tìm được việc thêu may nhờ sự giúp đỡ của các phụ nữ đạo đức.

caoduc
04-07-2008, 09:11 AM
-------Để có lương thực và y phục tối cần thiết, trang bị ngôi nhà dù hết sức khiêm tốn, trang trải các chi phí cần thiết, dường như Mẹ Maria phải làm việc suốt ngày và dành thời gian đêm cho việc cầu nguyện. Mẹ Maria quyết định việc này, không phải vì lý do lợi lộc, cũng không phải vì Mẹ không thể tiếp tục chiêm niệm ban ngày, vì Mẹ luôn làm việc trước sự hiện diện của Chúa Hài Đồng. Mẹ thường dành một số tiếng đồng hồ vào việc cầu nguyện đặc biệt. Mẹ muốn chuyển những giờ cầu nguyện đó sang ban đêm để có thêm thì giờ lao động, mà không phải xin hoặc trông chờ Thiên Chúa ban phép lạ trợ giúp cho bất cứ thứ gì Mẹ có thể tìm được do nỗ lực lao động. Mẹ Maria xin Thiên Chúa Cha hằng hữu ban trợ giúp cho Con cực thánh; nhưng đồng thời Mẹ tiếp tục lao động. Mẹ Maria liên kết lời cầu nguyện với lao động, để có được những thứ cần thiết cho cuộc sống.

-------Vì cái nóng dữ dội ở Ai Cập và nhiều bất ổn xảy ra trong dân chúng, tình trạng hỗn loạn đáng lo ngại lan tràn khắp nơi. Trong những năm Thánh Gia lưu lại Ai Cập, bệnh dịch tàn phá Heliopolis và nhiều nơi khác. Vì lời tường thuật về các việc lạ lùng của Thánh Gia, vô số người từ khắp Ai Cập đã đến với Thánh Gia và trở về nhà được chữa lành bệnh thể chất và linh hồn. Để hồng ân Chúa có thể tuôn ra dồi dào hơn nữa, để Thân Mẫu nhân từ của Chúa có thể có được sự trợ giúp trong các việc bác ái, Thiên Chúa đã truyền cho thánh Giuse giúp đỡ Mẹ Maria giảng dạy và chữa lành những người tật nguyền. Thánh Giuse được ban cho ơn soi sáng mới và quyền năng chữa lành bệnh. Mẹ Maria khởi sự dùng việc trợ lực của thánh Giuse vào năm thứ ba Thánh Gia ở Ai Cập. Thánh Giuse thường xuyên chỉ dạy, chữa lành bệnh cho nam giới, trong khi Mẹ Maria săn sóc các phụ nữ. Kết quả do việc lao động của Mẹ Maria và thánh Giuse nơi linh hồn người ta thiệt là khôn lường. Lòng nhân từ thương xót và hiệu lực bao la của lời Mẹ lôi kéo mọi người đến với Mẹ.

-------Sự khiêm tốn và thánh thiện của Mẹ đổ tràn đầy tâm hồn người ta lòng yêu mến nhiệt thành. Người ta dâng cho Mẹ Maria nhiều quà tặng và tài sản lớn lao, mong mỏi thấy Mẹ dùng những thứ đó, nhưng không bao giờ Mẹ nhận một thứ gì cho Mẹ, hoặc dành riêng để Mẹ sử dụng. Thánh Gia luôn tự túc mọi nhu cầu do sức lao động đôi bàn tay Mẹ và thánh Giuse. Đôi khi Mẹ nhận quà tặng để giúp người nghèo. Chỉ với ý niệm này mà đôi khi Mẹ Maria chịu nhường trước những lời nài nỉ trìu mến sốt sắng của các người nhiệt tâm. Ngay cả trường hợp đó, Mẹ Maria thường tặng lại cho họ những thứ do chính tay Mẹ làm ra. Từ những điều chúng tôi vừa mới kể, chúng ta có thể ước lượng được các phép lạ vĩ đại chừng nào và nhiều chừng nào đã được Thánh Gia làm trong bảy năm lưu vong tại Ai Cập và riêng tại Heliopolis.

-------Điều làm cho Mẹ Maria xúc động dâng lòng ngưỡng phục, yêu mến, chúc tụng lớn lao nhất lên Đấng Tối Cao là Thiên Chúa tỏ ra vô cùng đại lượng đối với các thánh Anh Hài. Mẹ biết rõ chẳng khác gì Mẹ hiện diện khi vô số hài nhi bị giết. Tất cả các hài nhi này, mặc dầu một vài bé chỉ mới được tám ngày, hai hoặc sáu tháng, không một hài nhi nào trên hai tuổi, đã sử dụng được lý trí, được ơn hiểu biết cao độ về Thiên Chúa, yêu mến, tin và trông cậy toàn hảo. Với các nhân đức này, các thánh Anh Hài thực hành nhiều hành động anh hùng về đức tin, tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa; tôn kính, yêu mến cha mẹ. Các thánh Anh Hài cầu nguyện cho cha mẹ mình, xin được cho họ ơn soi sáng và thăng tiến trong việc thiêng liêng. Các thánh Anh Hài sẵn lòng chịu tử đạo, mặc dầu tuổi ấu thơ, làm cho những đau khổ của mình trở nên hết sức vĩ đại và tăng thêm công nghiệp. Muôn vàn thiên thần đưa linh hồn các thánh Anh Hài xuống lâm bô. Khi tới nơi, các thánh sơ sinh này làm cho các thánh tổ hân hoan, làm cho các ngài tin tưởng hơn, hy vọng ngày giải phóng mau tới. Tất cả những việc này là hiệu lực của lời cầu nguyện của Chúa Hài Đồng và Đức Hiền Mẫu. Vì biết mọi việc kỳ diệu này, Mẹ Maria cháy lửa yêu mến nhiệt thành đã kêu lên: “Hỡi các con, hãy chúc tụng Chúa”. Hợp với các thánh Anh Hài, Mẹ chúc tụng Đấng là tác giả các kỳ công này, hết sức xứng hợp với Lòng Nhân Từ và Quyền Năng Vô Cùng của Chúa.

LỜI MẸ MARIA


-------Con của Mẹ, trong những điều con đã viết, Mẹ ước mong con học được từ chính sự lo buồn và sợ hãi mà với các điều đó con thi hành nhiệm vụ này. Con phải phiền sầu khi thấy một thụ tạo cao quí như loài người, được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, được phú cho các tính chất linh thiêng cao quí, được ban cho khả năng hiểu biết, yêu thương, chiêm ngưỡng và vui hưởng Thiên Chúa hằng hữu, lại có thể tự để cho mình bị hạ giá, bị ô uế vì những tham vọng ác độc ghê tởm đến mức làm đổ máu các hài nhi vô tội. Con phải khóc vì sự suy vong của rất nhiều linh hồn, đặc biệt trong thời đại con sống, khi cũng tham vọng, đã xúi giục Herode, lại gây ra lòng ghen ghét thù hận lớn lao giữa con cái Giáo Hội, gây ra việc hư mất của vô số linh hồn, làm hư phí máu cực châu báu Con cực thánh Mẹ đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Con hãy cay đắng phàn nàn về việc hư mất này.

-------Tuy nhiên con phải cảnh giác bởi những điều con đã thấy nơi người khác. Con hãy cân nhắc những hiệu lực của tham vọng thấm nhập các trái tim. Một khi tham vọng làm chủ trái tim, chúng sẽ đốt cháy trái tim bằng ham muốn khát vọng muốn đạt được kết quả, hoặc làm cho trái tim ngút lửa hận thù khi đối đầu với bất cứ chống đối nào. Con của Mẹ, con phải sợ hãi điều nguy hiểm này, không phải chỉ vì các kết quả con thấy nơi cao vọng của Herode, nhưng cũng vì những điều con thấy xảy ra từng giờ phút nơi người khác. Con phải cẩn trọng không để con bị bất cứ thứ gì, dù nhỏ mọn đến đâu, làm chủ con, vì chỉ một tia lửa nhỏ đủ để gây ra một đám cháy lớn. Mẹ vẫn thường nhắc lại với con cũng lời cảnh cáo này, Mẹ sẽ năng nhắc lại nữa cho con trong tương lai, vì khó khăn lớn lao nhất trong việc thực hành thánh đức là chết đi đối với tất cả những thứ gì làm thỏa mãn ngũ quan. Con không thể là dụng cụ thích hợp trong tay Chúa như Ngài muốn nếu con không tẩy sạch mọi quan năng của con khỏi hình ảnh mọi thụ tạo, để chúng không thể tìm được lối vào các ước vọng của con. Mẹ muốn cho con một luật không lay chuyển là, ngoài Thiên Chúa, tất cả mọi thứ, kể cả các thiên thần các thánh, phải như là không hiện hữu đối với con. Chúa đã mở cho con các bí mật thiên đàng, làm vinh hạnh cho con bằng sự thân mật yêu thương của Ngài, vì mục đích này Mẹ cũng làm vinh danh con với lòng yêu thương thân thiết của Mẹ, để con không sống cũng không muốn sống nếu không có Chúa.

caoduc
09-07-2008, 08:49 AM
CHƯƠNG 9* SỰ HIỆP THÔNG TUYỆT VỜI GIỮA CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA;
* HÀNH TRÌNH TỪ AI CẬP TRỞ VỀ-------Khi tròn một tuổi, Chúa Hài Đồng quyết định phá vỡ tình trạng câm nín và nói với thánh dưỡng phụ lần đầu tiên (Chúa đã nói với Mẹ Maria ngay từ khi Chúa giáng sinh). Mẹ Maria và thánh dưỡng phụ đang trao đổi về bản tính vô cùng của Thiên Chúa, lòng Chúa nhân từ thương yêu vô cùng mà vì đó Ngài gởi Con Một vô cùng yêu dấu đến trần gian để dạy đỗ và cứu chuộc nhân loại; Ngôi Lời mặc hình hài nhân loại để có thể đối thoại với loài người, gánh chịu những hình phạt vì các bản chất sa đoạ của họ. Thánh Giuse ngây ngất thán phục trước các kỳ công của Chúa, ngút lửa yêu mến tri ân và chúc tụng. Chúa Hài Đồng, trong vòng tay Đức Hiền Mẫu như trên ngai tòa khôn ngoan, đã dùng dịp này, bằng giọng rõ ràng nói với thánh Giuse:

-------“Cha của Con, Con từ thiên đàng xuống trần gian để là ánh sáng soi thế gian, để cứu thế gian khỏi bóng tối tội lỗi, để tìm kiếm các chiên của Con như Mục Tử tốt lành, ban cho chúng của dinh dưỡng hằng sống, dạy chúng đường về trời, mở cửa thiên đàng đã từng bị đóng lại vì tội lỗi nhân loại. Con ước muốn cả cha và Mẹ là con cái của Ánh Sáng, mà cha và Mẹ có sẵn bên tay.”
-------Những lời này của Chúa Hài Đồng Giêsu, đầy sức sống thần linh, đổ tình yêu mới, lòng tôn kính và hoan lạc tràn đầy trái tim thánh dưỡng phụ. Thánh Giuse quì xuống trước mặt Chúa Hài Đồng, với lòng khiêm tốn thẳm sâu, ngài tạ ơn Chúa vì đã gọi ngài là “cha” trong lời đầu tiên nói với ngài. Thánh Giuse mắt đẫm lệ xin Chúa soi sáng và cho ngài đủ khả năng chu toàn thánh ý Chúa, xin dạy ngài biết tạ ân vì những ân sủng khôn sánh do lòng nhân từ đại lượng của Chúa. Các cha mẹ thường xúc động, hãnh diện khi thấy con cái tỏ ra những dấu đặc biệt khôn ngoan đức hạnh. Các cha mẹ thường có khuynh hướng tán dương, bắt chước những cử chỉ, lời nói ngây thơ của con cái. Tất cả những việc này đều do lòng trìu mến yêu thương con cái thơ ngây của họ. Mặc dầu thánh Giuse không phải là thân phụ, mà chỉ là dưỡng phụ của Chúa Giêsu, tình ngài yêu Chúa vượt xa mọi tình yêu của tất cả mọi người cha yêu con cái họ. Lòng ưu ái, ngay cả tình yêu tự nhiên nơi thánh Giuse cũng mãnh liệt hơn nơi mọi người khác, hơn tất cả mọi cha mẹ cộng lại. Trong khi lắng nghe sự khôn ngoan và sự hiểu biết đáng ca tụng vô cùng nơi Chúa Hài Đồng, thánh Giuse nghe mình được gọi là “cha của Con Thiên Chúa Cha hằng hữu”, thấy mình được hết sức đẹp đẽ trong thánh sủng. Do đó niềm vui trong linh hồn ngài phải được đo bằng tình yêu và ý thức sâu sắc của ngài trong địa vị “dưỡng phụ của Chúa Hài Đồng Giêsu”.

-------Từ khi Chúa giáng sinh cho tới nay, Đức Hiền Mẫu Maria bọc Chúa Hài Đồng trong khăn tã thường dùng cho các trẻ thơ, vì Chúa muốn, trong trường hợp này, giống như mọi hài nhi khác. Vì muốn chứng minh nhân tính đích thực và tình yêu đối với loài người, Chúa chịu đựng điều bất tiện mặc dầu không đòi hỏi Chúa phải chịu. Tình yêu vô biên của Chúa cho nhân loại làm cháy lên trong Mẹ Maria lòng cảm tạ đầy yêu thương đối với Chúa, tạo ra trong Mẹ nhiều hành động anh hùng thánh đức. Vì thấy Chúa Hài Đồng Giêsu không muốn mang giày dép và chỉ cần một tấm áo, Mẹ Maria nói với Chúa:

------- “Con và Chúa của mẹ, mẹ của Con không lòng nào để Con đi chân trần lúc tuổi non nớt. Con yêu dấu của mẹ, hãy cho phép mẹ làm thứ gì để bọc chân Con. Mẹ cũng sợ rằng thứ vải thô cứng, mà Con xin mẹ may, sẽ làm đau thân xác non nớt của Con, nếu Con không cho phép mặc cho Con áo lót mềm bên trong.”
Chúa nói với Mẹ Maria:

-------“Thưa Mẹ của Con, Con xin vui lòng để thứ vật liệu nhẹ thông thường lót chân Con cho tới ngày Con rao giảng công khai, vì Con phải đi chân trần trong giai đoạn đó. Nhưng Con không muốn mặc đồ lót mỏng, vì nó kích thích khoái lạc thân xác, và là nguyên nhân nhiều tật xấu xa nơi nhân loại. Con muốn, bằng gương sáng của Con, dạy mọi người từ bỏ khoái lạc xác thịt vì yêu mến bắt chước Con.”
-------Từ khi Chúa Hài Đồng Giêsu đứng đi được, Chúa khởi sự rút về ẩn dật, sử dụng một số giờ ban ngày trong phòng cầu nguyện của Thánh Mẫu Maria yêu dấu. Vì Đức Hiền Mẫu cực khôn ngoan lo lắng tìm biết những điều Chúa muốn Mẹ đối xử với Chúa, Chúa đáp lời cầu khẩn âm thầm của Mẹ:

------- “Thưa Mẹ của Con, Mẹ hãy vào và ở lại với Con luôn để Mẹ có thể bắt chước Con trong các việc Con làm, vì Con muốn khuôn đúc và trưng bày trong Mẹ sự trọn lành cao vời mà Con muốn thấy được hoàn thành nơi các linh hồn. Nếu các linh hồn không chống lại những ý định đầu tiên của Con (1 Tim. 2:4), các linh hồn đã được ban cho những hồng ân dồi dào nhất. Nhưng vì nhân loại cản trở việc này, Con đã chọn Mẹ làm biển chứa mọi sự trọn lành và mọi kho tàng quyền năng của Con mà các người khác trong nhân loại đã sỉ nhục mà bị mất. Vì thế, Mẹ hãy quan sát theo dõi mọi hành động của Con để bắt chước Con.”
-------Mẹ Maria đã được canh tân làm Môn Đệ của Con cực thánh. Từ ngày đó trở đi những mầu nhiệm vĩ đại được trao đổi giữa Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria, mà chỉ tới tận thế các mầu nhiệm đó mới được tỏ lộ. Nhiều lần Chúa Hài Đồng phủ phục trên đất, những lần khác Chúa đứng như hình thánh giá, tha thiết khẩn nài xin Thiên Chúa Cha cho việc cứu chuộc nhân loại. Đức Hiền Mẫu rất yêu dấu bắt chước Chúa trong các việc này, vì mọi việc làm của linh hồn cực thánh Chúa đều tỏ rõ cho Mẹ Maria, y như mọi cử chỉ bên ngoài của thánh thể Chúa. Tác giả đã nói về sự hiểu biết này của Mẹ ở nhiều phần khác trong sách này và cần phải năng được nhắc lại, vì đó là nguồn ánh sáng hướng dẫn Mẹ trong suốt cuộc đời rất thánh Mẹ. Đây là ân sủng đặc biệt mà toàn thể mọi thụ tạo chung lại cũng không thể nào hiểu được hoặc mô tả về hồng ân đó bằng tất cả khả năng của họ chung lại. Mẹ Maria không luôn được vui hưởng thị kiến Thiên Chúa, nhưng Mẹ được thấy nhân tính và linh hồn cực thánh cùng với tất cả mọi hoạt động của nhân tính và linh hồn Chúa Giêsu. Mẹ Maria đặc biệt chứng kiến các hiệu lực của việc hợp nhất nhân tính với thiên tính. Mẹ thấy các hành động nhân tính của Chúa âm thầm tôn thờ yêu mến, tôn vinh thiên tính mà nhân tính được kết hợp với; đặc quyền này chỉ được dành riêng cho Mẹ Maria.

-------Vào các dịp này Chúa Hài Đồng thường khóc toát mồ hôi máu trước sự hiện diện của Mẹ Maria, và xảy ra nhiều lần trước cuộc đau đớn quằn quại trong vườn Cây Dầu. Những dịp này Mẹ Maria lau mặt cho Chúa và Mẹ biết nguyên nhân của sự sầu phiền này. Nguyên do đó là sự hư mất của những kẻ bị biết trước sẽ trầm luân vì vong ân bội bạc đối với ân sủng của Đấng Tạo Hoá và Cứu Độ họ; nơi những người đó các công trình của quyền năng, lòng nhân từ vô cùng của Chúa bị lãng phí. Có những lần khác Mẹ thấy Chúa rực rỡ trong ánh sáng thiên đàng và các thiên thần vây quanh hát ca chúc tụng. Mẹ Maria cũng được biết Thiên Chúa Cha hài lòng nơi Con Một vô cùng yêu dấu (Mt. 17:5). Các việc lạ lùng này khởi đầu từ ngày Chúa tròn một tuổi và bắt đầu đi đứng, chỉ một mình Mẹ Maria được chứng kiến và trái tim Mẹ là kho tàng bao la tích chứa các kỳ công của Chúa.
Nhiều thiếu nhi ở Heliopolis tụ tập quanh Chúa Hài Đồng Giêsu, điều đó tự nhiên đối với các trẻ nhỏ cùng lứa tuổi và hoàn cảnh. Các trẻ nhỏ không có lòng ác độc quyết liệt, không thắc mắc tìm biết Chúa Hài Đồng có phải là siêu nhân hay không, chúng tự do tiếp nhận ánh sáng thiên đàng; Thầy dạy chân lý đã hoan hỉ đón tiếp các trẻ nhỏ này cách thích nghi. Chúa đổ vào lòng các thiếu nhi này sự hiểu biết Thiên Chúa và mọi thánh đức. Chúa dạy và giáo huấn chúng theo đường lối hằng sống, dồi dào hơn cho người lớn. Lời Chúa nói đầy sức sống mãnh liệt, chiếm trái tim chúng, ghi khắc các chân lý sâu xa vào lòng chúng, tất cả những trẻ nào được diễm phúc này, về sau đều trở thành vĩ nhân thánh thiện, vì theo thời gian các trẻ này làm cho mình thành trái chín mùi của hạt giống thiên đàng được gieo rất sớm vào linh hồn chúng.

-------Chúa Giêsu đã tròn bảy tuổi, mà đây cũng là kỳ hạn được Đấng Khôn Ngoan hằng hữu ấn định cho cuộc lưu đày huyền nhiệm của Chúa ở Ai cập. Để các lời tiên tri được hoàn tất, Chúa Cứu Thế cần phải trở lại Nazareth. Thiên Chúa Cha thông báo cho Con cực thánh vào một ngày có Đức Thánh Mẫu hiện diện cầu nguyện chung với Chúa. Mẹ Maria thấy quyết định của Thiên Chúa Cha phản chiếu trong linh hồn cực thánh Chúa, Mẹ thấy Chúa vâng lệnh Thiên Chúa Cha. Trong trường hợp này Mẹ kết hợp với thánh ý Chúa, mặc dầu Chúa và Mẹ đã quen với nơi cư ngụ hiện tại hơn là tại thị trấn quê nhà Nazareth. Cả Mẹ Maria và Chúa đều không nói cho thánh Giuse biết quyết định mới này của Thiên Chúa Cha. Nhưng trong chính đêm đó thiên thần Chúa nói với thánh dưỡng phụ khi ngài đang ngủ, như thánh Mátthêu kể lại, truyền cho ngài đem Chúa Giêsu và Đức Hiền Mẫu trở lại đất Do Thái, vì Herode và đồng bọn, những người từng tìm giết Chúa, đều chết cả rồi (Mt 2:19). Đấng Toàn Năng ban giá trị hết sức lớn lao trên trật tự chính đáng của các thụ tạo. Vì thế, cho dù Chúa Giêsu là Thiên Chúa thực và Mẹ Maria có địa vị hết sức cao vượt trên thánh Giuse về sự thánh thiện, Thiên Chúa không để Chúa Con hoặc Đức Hiền Mẫu đưa ra những sắp đặt cho hành trình này, mà chính thánh Giuse đảm trách vì ngài là gia trưởng. Thiên Chúa muốn dạy nhân loại biết Chúa muốn mọi thứ được quản trị theo trật tự tự nhiên mà Sự Quan Phòng của Chúa sắp đặt, các người bề dưới, những người trong nhiệm thể Giáo Hội có bổn phận phải tuân phục, vâng lời bề trên và các vị chủ chăn theo trật tự hữu hình, cho dù những người đó có thể trội vượt hơn các bề trên về nhân đức và trong một số lãnh vực khác. Thánh Gia lên đường trở về Palestine có các thiên thần hộ vệ như ngày trốn đi. Mẹ Maria ngồi trên lưng lừa bồng Chúa Con trên gối, thánh Giuse đi bộ kề bên Thiên Chúa Con và Đức Hiền Mẫu. Những người quen biết và bằng hữu của Thánh Gia rất buồn trước tin Thánh Gia lên đường hồi hương vì họ mất đi các Vị Đại Ân Nhân. Nếu quyền năng Thiên Chúa không can thiệp, Thánh Gia hẳn đã khó lòng rời khỏi Heliopolis, vì dân chúng tại đây bắt đầu cảm thấy bóng đêm thống khổ âm thầm trùm lên trái tim họ khi Mặt Trời đã đánh tan bóng tối của màn đêm (Gioan 1:9) ra đi. Khi đi qua các thị trấn Ai Cập, Thánh Gia ban phát muôn ân sủng cho mọi người tại các vùng có dân cư. Tin tức về Thánh Gia lên đường hồi hương được loan truyền khắp nơi, những người đau ốm, tật nguyền bất hạnh tụ tập đón Thánh Gia đi ngang qua. Nhiều người bệnh tật được chữa lành, ma quỉ bị xua trừ ra khỏi người ta nhưng không biết Ai đã liệng chúng trở lại hoả ngục mặc dầu chúng cảm thấy quyền lực Thiên Chúa khống chế chúng và ban muôn ơn lành cho người ta.

caoduc
10-07-2008, 09:19 AM
-------Thánh Gia về tới quê nhà Nazareth, vì Chúa Cứu Thế phải được gọi là Người Nazareth. Thánh Gia thấy ngôi nhà khiêm tốn cũ được người bà con phía thánh Giuse coi sóc cẩn thận, người bà con này đã giúp đỡ thánh Giuse trong khi Mẹ Maria ở lại nhà bà Elisabeth. Người bà con giữ nhà hết sức vui mừng chào đón Thánh Gia; bà rất yêu mến Mẹ Maria, mặc dầu lúc đó bà không biết chút gì về địa vị Mẹ. Mẹ Maria dắt Chúa Hài Đồng đi vào trong nhà cùng với thánh Giuse. Lập tức Mẹ Maria quì phục xuống đất thờ lạy cảm tạ Chúa đã hướng dẫn Thánh Gia an toàn thoát khỏi lòng ác độc của Herode và an toàn trở lại ngôi nhà này, đã gìn giữ Thánh Gia thoát khỏi mọi nguy hiểm trong cuộc lưu vong và suốt các hành trình dài gian khổ. Hơn hết tất cả là Mẹ cảm tạ Chúa vì đã được trở về cùng với Con cực thánh, lúc này trưởng thành cả về tuổi tác, về ân sủng và thánh đức (Lc. 2:40). Theo lời cố vấn của Chúa Con, Mẹ Maria đặt ra qui luật cho cuộc sống, sắp đặt các việc thực hành đạo đức của Mẹ. Mẹ đã luôn giữ kỷ luật tột đỉnh trọn hảo tùy theo mọi hoàn cảnh để bắt chước Con cực thánh. Lúc này yên lành ổn cư, Mẹ Maria muốn làm nhiều việc thực hành tu đức mà đã không thể nào thực hiện được trong cuộc hành trình. Lòng khao khát lớn lao nhất của Mẹ là luôn kết hợp với Con cực thánh trong việc cứu vớt các linh hồn; việc này đã được Thiên Chúa Cha hằng hữu truyền cho Mẹ cách cực kỳ khẩn cấp. Nhắm mục đích tối thượng này, Mẹ kết hiệp tất cả mọi thực hành của Mẹ với Chúa Cứu Thế, đây là việc làm không khi nào ngưng của Chúa và Mẹ Maria. Thánh Giuse tận tụy làm mọi việc và nghề nghiệp của ngài. Những điều mà các con cháu khác của Adong cho là hình phạt và khổ cực lại là niềm hạnh phúc cao cả đối với thánh Giuse. Thánh Giuse được chọn để bằng sức cần lao và mồ hôi nuôi dưỡng chính Thiên Chúa làm người và Đức Hiền Mẫu, Đấng mà cả trời đất và mọi sự trong trời đất đều thuộc sở hữu (Est. 13:10).

-------Mẹ Maria đích thân thi hành việc đền đáp công ơn thánh Giuse vì những vất vả lo lắng của ngài. Mẹ lo lắng bữa ăn, chăm sóc an ủi ngài với lòng quan tâm ân cần, biết ơn và yêu thương chí tình. Mẹ Maria vâng phục thánh Giuse trong mọi sự, khiêm tốn đối với ngài chẳng khác gì Mẹ là nữ tì chứ không phải hiền thê, hoặc, hơn nữa, Mẹ tự coi không phải là Mẹ Đấng Tạo Thành và Chúa muôn loài. Mẹ Maria coi mình không xứng đáng hiện hữu và bị đau khổ phải bước đi trên đất. Mẹ nghĩ Mẹ phải được để cho thiếu thốn mọi thứ. Mẹ xây đắp trong Mẹ lòng khiêm tốn lạ lùng, tự coi mình hèn kém và không xứng đáng hòa lẫn với bụi đất. Mẹ Maria dâng lên Chúa lời tạ ân chân thành vì những ơn dù nhỏ nhặt nhất, vì Chúa là nguyên nhân chính và nguồn gốc mọi ân sủng. Mẹ cũng cám ơn toàn thể thụ tạo vì chúng là dụng cụ của lượng từ bi hải hà. Mẹ Maria cám ơn những người đã làm ơn cho Mẹ. Mẹ cám ơn những người đã từ chối giúp đỡ Mẹ. Mẹ cũng cám ơn những người kiên nhẫn chịu đựng Mẹ. Mẹ Maria nhìn nhận Mẹ mắc nợ tất cả mọi người, mặc dầu Mẹ ban cho họ muôn ân sủng, và Mẹ tự đặt mình dưới chân mọi người. Mẹ tìm các phương cách khôn ngoan giữ không để mất một giây phút hoặc cơ hội nào thực hành sự trọn lành tột đỉnh và các thánh đức cao cả trước sự thán phục của các thiên thần và làm hài lòng Đấng Tối Cao.LỜI MẸ MARIA


-------Con của Mẹ, trong khi Mẹ phải lưu vong từ nước này tới nước khác và trong mọi việc Mẹ làm, trái tim Mẹ không bao giờ bối rối, tinh thần Mẹ không bao giờ sa sút, Mẹ luôn sẵn sàng chu toàn mọi thánh ý Thiên Chúa. Chúa cho Mẹ biết các mục đích cao cả của Ngài, tuy nhiên việc này không phải luôn được thực hiện ngay từ lúc khởi đầu vì Chúa muốn Mẹ chịu đựng nhiều đau khổ lớn lao hơn nữa; và vì trong việc vâng lời Chúa, không lý do nào cần thiết hơn là chính Chúa Đấng Tạo Thành an bài mọi sự. Các linh hồn phải tập cho quen việc chỉ tìm kiếm nguyên do duy nhất này, chỉ tìm làm vui lòng Chúa, mà không phân biệt cơ hội may mắn hoặc rủi ro, cũng không để ý tới ý thích riêng của mình. Mẹ muốn con tiến tới trong việc khôn ngoan này. Trong việc bắt chước Mẹ chu toàn mọi bổn phận đối với Con cực thánh Mẹ, con hãy đón nhận sự sung túc hoặc bất hạnh trong cuộc sống trần thế này cách bình tĩnh, với sự điềm đạm và bình an trong trí khôn. Con đừng để người này làm cho con đau lòng, cũng đừng để người khác làm cho con vui mừng cách vô ích; nhưng chỉ chăm chú làm những điều Chúa muốn và vui lòng Chúa.

-------Đời sống nhân loại trộn lẫn muôn thứ khác nhau thuộc cả hai trường hợp; họ ưa thứ này, nhưng ghét thứ kia; họ ghê tởm thứ này, lại ước ao thứ khác. Trái tim nhân loại hữu hạn hẹp hòi hướng về các cực đoan cách thái quá, tham lam vô bờ điều nó ưa thích, trái lại họ kêu ca khó chịu trước những thứ trái tim không ưa. Những tâm trạng hay thay đổi, dao động bất thường này tạo ra những nguy hiểm đối với tất cả hoặc nhiều nhân đức. Tình yêu không chính đáng đối với một tạo vật mà không đạt tới lập tức hướng linh hồn ước ao thứ khác, trông chờ niềm an ủi bù đắp nỗi thất vọng nơi ước mơ trước. Nếu thành công, linh hồn bị dính líu và bối rối vì khát vọng duy trì được thứ nó sở hữu, do đó những khát vọng mới chớm này đẩy linh hồn vào những xáo trộn và đam mê còn lớn lao hơn nữa.

-------Con yêu dấu của Mẹ, con hãy đề phòng mối nguy hiểm này, hãy tấn công tận gốc rễ của nó bằng việc giữ trái tim con độc lập, chỉ bám chặt vào Ơn Chúa Quan Phòng, không khi nào để cho trái tim con hướng về thứ gì nó ước muốn hoặc khát vọng, hoặc để nó ghê tởm điều làm đau đớn trái tim. Con hãy để cho thánh ý Chúa là nguồn hoan lạc và vui sướng duy nhất của con. Đừng để các ước vọng lôi kéo con, cũng đừng để cho những sợ hãi làm con nản lòng. Đừng để cho những việc làm bề ngoài của con và sự chú ý tới tạo vật cản trở con, hoặc làm con xao nhãng việc thi hành các nhân đức. Con hãy luôn noi gương Mẹ, yêu mến và chuyên cần dõi theo gót Mẹ.

caoduc
16-07-2008, 09:10 AM
PHẦN NĂM–*—Chương 1* Những thử thách nội tâm Đức Maria phải chịu,* Chúa Giêsu ở lại trong Đền Thờ

Chương 2* Chúa Giêsu hướng dẫn Đức Hiền Mẫuvề Luật Ân Sủng

Chương 3* Chúa Giêsu và Mẹ Maria liên tục cầu nguyện cho nhân loại

Chương 4* Thánh Giuse từ trần trong hạnh phúc

Chương 5* Mẹ Maria hiến dâng Con cực thánh làm hy lễ* Chúa Giêsu rời khỏi Nazareth

Chương 6* Chúa Giêsu chịu Phép Rửa,* Chúa ăn chay bốn mươi ngày,* Những việc Mẹ Maria thực hiện
–*—CHƯƠNG 1* NHỮNG THỬ THÁCH NỘI TÂM ĐỨC MARIA PHẢI CHỊU;
* CHÚA GIÊSU Ở LẠI TRONG ĐỀN THỜ


-----------Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse đã trở về định cư tại Nazareth, biến ngôi nhà nghèo nàn khiêm tốn của Thánh Gia thành thiên đàng. Để mô tả các mầu nhiệm giữa Chúa Con và Đức Hiền Mẫu cực trinh khiết trước khi Chúa mười hai tuổi và về sau nữa, cho tới khi Chúa đi rao giảng công khai, phải cần đến nhiều bộ sách. Mặc dù được Mẹ Maria chỉ dạy, tác giả chỉ có thể sơ lược một vài sự việc nhỏ nhất trong bối cảnh bao la của đề tài và phải để lại phần lớn không đả động tới vì sự hèn kém dốt nát của mình.

-----------Chỉ ít lâu sau khi từ Ai Cập trở về, Chúa Con quyết định để cho Đức Hiền Mẫu Maria, với tư cách là Trưởng Nữ của Luật Ân Sủng, phải chịu những đau buồn khổ sở cùng một cách Chúa đã để cho Người phải chịu khi còn ấu thơ. Chúa muốn Mẹ là hình ảnh tuyệt hảo các khuôn mẫu toàn hảo của Ngài, là chất liệu dễ uốn nắn nhất, chất liệu như sáp lỏng phải được đúc trong khuôn mẫu với ấn tín giáo lý của Chúa về sự thánh thiện, để CON và MẸ là HAI TẤM BIA đích thực của Lề Luật Mới cho thế giới (Xh 31:18). Vì mục đích này, Chúa cho Mẹ Maria biết rõ mọi mầu nhiệm Luật Phúc Âm và Giáo Lý. Đây là chủ đề những điều Chúa chỉ dạy Mẹ từ ngày Thánh Gia trở về Nazareth cho tới ngày Chúa đi rao giảng công khai. Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Maria đã sống các nhiệm mầu này suốt hai mươi ba năm tại Nazareth. Vì tất cả các mầu nhiệm này chỉ liên quan đến một mình Đức Hiền Mẫu (các Thánh Sử đã không chính thức kể lại cuộc đời Mẹ Maria trong Phúc Âm), các Tác Giả Phúc Âm đã không nêu ra cuộc đời Mẹ, ngoại trừ những điểm không thể không nói tới liên quan đến Chúa Cứu Thế như khi Chúa mười hai tuổi, Mẹ lạc Chúa ba ngày ở Jerusalem. Trong suốt hai mươi ba năm này, một mình Mẹ Maria là môn đệ Chúa Kitô.

-----------Để xây dựng trong trái tim Đức Trinh Mẫu lâu đài thánh thiện vĩ đại tới cực điểm trội vượt trên tất cả những gì không phải là Thiên Chúa, Chúa đã đặt các chân móng nền tảng tòa lâu đài đó cách thích hợp, thử thách sức mạnh tình yêu và tất cả các nhân đức khác của Mẹ Maria. Nhắm mục đích này, Chúa đã tự mình rút lui, làm cho Mẹ không thấy Chúa trước mặt. Tác giả không có ý nói Chúa Giêsu rời xa Mẹ Maria bằng thân xác; Chúa vẫn ở bên Mẹ, ở trong Mẹ bằng sự hiện diện và ân sủng, Chúa ẩn mình đi khỏi ánh mắt linh hồn Mẹ, ngưng mọi dấu hiệu về lòng yêu mến ngọt ngào nhất. Trong khi đó Mẹ Maria không biết lý do bên trong cách cư xử này, vì Chúa không giải thích. Chúa Con của Mẹ không nói một lời nào trước, đã tỏ ra rất kín đáo rút lui khỏi thế giới Mẹ. Nhiều lần Chúa rút lui ở một mình và chỉ nói với Mẹ Maria vài lời, mà ngay cả những lời này cũng nghiêm nghị uy nghi.

-----------Sự thay đổi bất ngờ này là lò luyện kim trong đó vàng tinh ròng nhất là tình yêu của Mẹ Maria được luyện lọc thí nghiệm. Bỡ ngỡ vì những điều xảy ra, Mẹ Maria lập tức ẩn náu trong ý nghĩ khiêm tốn sẵn có, tự nghĩ Mẹ không xứng đáng nhìn thấy Chúa. Đức Trinh Mẫu cho rằng tất cả những điều đó là do Mẹ thiếu sót, vô ân đối với những hồng ân Mẹ nhận được từ Thiên Chúa Cha đại lượng cao cả vô cùng. Mẹ Maria đã không cảm thấy thiếu thốn quá nhiều ơn vỗ về an ủi hoan lạc của Thiên Chúa Cha cho bằng lo âu đã làm mất lòng Chúa Con và thiếu sót trong việc phụng sự Ngài. Sự buồn phiền lo âu này là mũi tên xuyên thấu trái tim Mẹ Maria. Một người được tràn đầy tình yêu chân thành cao quí như thế không thể cảm thấy ít hơn. Mọi hoan lạc của tình yêu đều do sự hài lòng và thoả mãn người yêu tặng cho nhau, vì thế Thiên Chúa Cha không thể nào nghỉ yên khi thấy Người Yêu không hài lòng. Những tiếng thở dài yêu thương của Đức Hiền Mẫu đã làm hài lòng Con cực thánh. Thiên Chúa Cha canh tân lòng yêu thương đối với Mẹ Maria, lòng yêu mến dịu dàng của Người Yêu duy nhất được tuyển chọn đã làm cho trái tim Chúa bị thương (Cv 4:9). Nhưng bất cứ khi nào Đức Hiền Mẫu dịu hiền tìm nói chuyện với Chúa Con, Ngài lại tiếp tục tỏ vẻ bề ngoài dè dặt. Y hệt như ngọn lửa của lò luyện kim, ngọn lửa yêu thương nơi trái tim Hiền Mẫu dịu hiền nhất được làm cho bừng cháy mãnh liệt hơn do nghịch cảnh này.

-----------Mẹ Maria với trái tim đơn thuần đã thực hành những việc anh hùng nhân đức. Đức Trinh Mẫu hạ mình xuống thấp hơn bụi đất, tôn kính Con của Mẹ sâu thẳm hơn. Mẹ Maria chúc tụng tạ ân về mọi kỳ công và ân sủng đáng ca ngợi của Thiên Chúa Cha, đúng với các ước muốn và sự hài lòng của Ngài. Mẹ Maria tìm biết để chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha trong mọi sự, Mẹ không ngừng canh tân các hành động đức tin, cậy, yêu mến nồng cháy. Trong mọi hành động cũng như trong mọi hoàn cảnh, cây cam tùng ngát hương này toả ra hương thơm ngọt ngào êm dịu đối với Chúa, Vua trên hết mọi vua, Đấng ngự trong trái tim Mẹ như nơi long sàng đầy hoa thơm (Cv 1:11). Mẹ Maria kiên trì đẫm lệ cầu nguyện, với tiếng thở dài không ngừng trông chờ từ thẳm sâu linh hồn, Mẹ dâng lên những lời cầu nguyện và kể lại những khổ tâm của Mẹ trước Thiên Nhan (Tv 141:3).
Ba mươi ngày trôi qua trong nghịch cảnh này mà mỗi ngày đó đối với Mẹ Maria dài bằng nhiều thế kỷ, hầu như không thể nào sống được dẫu chỉ một giây phút mà không có tình yêu, không có Đấng Yêu Thương của linh hồn. Sau những chần chờ như thế (theo cách chúng ta nói), Trái Tim Chúa Giêsu không còn chịu đựng được nữa, hoặc chống lại thêm được nữa sức mãnh liệt của tình yêu đối với Đức Hiền Mẫu rất hiền dịu. Một hôm Mẹ Maria đến quì nơi chân Chúa Con, với những giọt lệ chan hoà và tiếng nức nở, Mẹ nói:

-----------“Hỡi Tình Yêu dịu ngọt nhất và Thiên Chúa tối cao của mẹ, mẹ là bụi tro đê hèn, đáng kể gì trước quyền năng bao la của Con? Sự nghèo nàn của một thụ tạo là gì so với sự giàu sang vô cùng của Chúa? Trong mọi thứ, Chúa trội vượt quá sự thấp hèn của nhân loại, biển thương xót vô biên của Chúa chôn lấp mọi bất toàn và khuyết điểm của loài người. Nếu mẹ không nhiệt thành trong việc phụng sự Con, như mẹ phải thú nhận, Con hãy phạt sự chểnh mảng của mẹ và tha thứ cho mẹ điều đó. Nhưng hỡi Con và Chúa của mẹ, hãy cho mẹ nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Con mà đó là ơn cứu độ của mẹ, là ánh sáng được ao ước cho cuộc sống của mẹ. Tại đây, nơi chân Con, mẹ để sự nghèo nàn trộn với bụi đất, mẹ sẽ không đứng lên cho tới khi mẹ lại được nhìn vào tấm gương soi sáng linh hồn mẹ.”

caoduc
28-07-2008, 09:17 AM
-----------Mẹ Maria khiêm tốn trút ra trước mặt Con cực thánh những lời giải bày hết sức khôn ngoan nồng nàn khác. Chúa mong mỏi phục hồi cho Mẹ những hoan hỉ vĩ đại hơn Mẹ mong mỏi, Chúa Giêsu dịu dàng nói:

-----------“Thưa MẸ của Con, MẸ hãy đứng lên.”
-----------Những lời này, được chính Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha hằng hữu nói ra, có hiệu lực vĩ đại đến độ Đức Hiền Mẫu thiên đàng lập tức được biến đổi và ngất trí hết sức lạ lùng, trong đó Mẹ Maria được gián tiếp thị kiến Thiên Chúa. Trong thị kiến này, Thiên Chúa đón tiếp Mẹ bằng lời chào ngọt ngào nhất với sự ôm ấp của Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đổi những giọt lệ của Đức Trinh Mẫu thành hân hoan, đau khổ thành hoan lạc, cay đắng trở nên ngọt ngào vô cùng. Chúa cho Đức Hiền Mẫu biết các bí mật vĩ đại của Luật Phúc Âm Mới, muốn viết trọn vẹn Luật đó vào trái tim cực tinh tuyền Mẹ. Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh đã chỉ định, an bài Đức Maria là Trưởng Nữ và là Môn Đệ đầu tiên của Ngôi Lời Nhập Thể, đặt Mẹ là khuôn mẫu cho tất cả các thánh Tông Đồ, các thánh Tử Đạo, các thánh Tiến Sĩ, toàn thể các thánh và những người công chính khác của Giáo Hội mới và Luật Ân Sủng mà Ngôi Lời Nhập Thể sẽ thiết lập cho Ơn Cứu Chuộc nhân loại.

-----------Chúng ta trở lại với cuộc sống hàng ngày của Thánh Gia. Theo ý Mẹ Maria, thánh dưỡng phụ Giuse đã làm cho Chúa Con một chiếc giường mà trên đó Mẹ phủ tấm mền đơn. Từ khi thôi nằm nôi, lúc còn ở Ai Cập, Chúa con đã không chấp nhận một chiếc giường nào có hơn một tấm phủ. Chúa không nằm thẳng ra trên giường này và cũng không dùng đến chiếc giường này thường xuyên, thỉnh thoảng Ngài chỉ nghiêng mình trên đó, dựa đầu trên chiếc gối mà Mẹ Maria làm bằng len đơn sơ. Khi Mẹ Maria nói đến việc chuẩn bị cho Chúa chiếc giường tốt hơn, Con cực thánh Mẹ đáp rằng chiếc giường duy nhất Chúa sẽ nằm duỗi thẳng tay chân là giường Thánh Giá, để bằng gương sáng Chúa dạy loài người (1 Phêrô 2:21) rằng không một ai có thể vào nơi an nghỉ đời đời với vật chất được yêu mến ở Babylon, hãm mình chịu đau khổ là sự giúp ích đích thực cho chúng ta trong cuộc đời trần thế này.

-----------Chỉ một vài ngày sau khi Thánh Gia định cư tại Nazareth, thời kỳ hàng năm người Do Thái trình diện trước Thiên Chúa tại đền thờ Jerusalem đã tới. Người Do Thái viếng đền thờ Jerusalem vào Lễ Nhà Tạm (Tl 6:13), Lễ Ngũ Tuần cũng gọi là Lễ Chúa Thánh Thần, Lễ Bánh Không Men tức là Lễ Vượt Qua. Luật này buộc người Do Thái thi hành hàng năm, như được nói trong Sách Xuất Hành và Thứ Luật. Luật này chỉ buộc nam giới (Xh 23:17); phụ nữ có thể đi hoặc không, tùy theo lòng mộ mến. Mẹ Maria và thánh Giuse thảo luận việc thi hành luật này. Thánh Giuse hết sức ước ao có Mẹ Maria và Con cực thánh của Mẹ cùng đi; thánh dưỡng phụ ước ao lại được dâng Chúa Con lên Thiên Chúa Cha toàn năng trong đền thờ. Đức Hiền Mẫu cực trinh khiết bị lôi cuốn bởi lòng sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Nhưng Mẹ Maria không tự cho phép mình quyết định nếu không tham khảo ý kiến và chỉ dẫn của Ngôi Lời nhập thể, Thầy dạy Mẹ. Mẹ xin Chúa chỉ dạy trong việc này. Sau cùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse thỏa thuận: hai lần thánh Giuse đi một mình; toàn Thánh Gia lên Đền Thờ vào dịp Lễ Vượt Qua.

-----------Khi Chúa Con mười hai tuổi và thời điểm để cho sự huy hoàng từ ánh sáng Thiên Tính không thể tới gần được của Chúa hiển lộ đã tới, Thánh Gia lên đền thờ mừng lễ Vượt Qua (Lc. 2:42). Theo luật Chúa: Lễ Vượt Qua kéo dài bảy ngày; những ngày long trọng nhất là ngày đầu, ngày cuối. Sau bảy ngày lễ trong tinh thần thờ phượng tận hiến, Thánh Gia lên đường trở lại Nazareth. Khi Mẹ Maria và thánh Giuse rời khỏi Jerusalem giong ruổi đường về, Chúa Con rút lui khỏi Đức Hiền Mẫu và thánh dưỡng phụ mà các ngài không biết. Để thực hiện mục đích này, Chúa Giêsu đã tự tách rời khỏi đoàn các nam nhân, cũng rời khỏi đoàn các phụ nữ. Từ đền thờ trở về, người ta đi thành đoàn nam nữ riêng biệt là thông lệ giữa những người hành hương và cũng để việc chiêm niệm được sâu sắc hơn. Trẻ nhỏ không phân biệt nam nữ đi theo cha hoặc mẹ vì việc các trẻ nhỏ đi theo không thành vấn đề. Thánh Giuse dễ dàng nghĩ rằng Chúa Con đi với Đức Hiền Mẫu như Chúa thường ở bên Mẹ. Ý nghĩ Mẹ Maria không có Chúa Con đi cùng không thể nào đến trong trí thánh Giuse. Mẹ Maria không có nhiều lý do để cho rằng Con cực thánh của Mẹ đi với thánh Giuse, nhưng chính Chúa đã đổi chiều ý nghĩ của Mẹ bằng những chiêm niệm cao siêu, nên Mẹ không chú ý tới sự kiện không có Chúa Con ở bên lúc khởi đầu ra về. Về sau khi Mẹ Maria biết Con cực yêu dấu dịu hiền không đi với Mẹ, Mẹ nghĩ Chúa Con đi chung với thánh dưỡng phụ để an ủi ngài.

-----------Vì thế, như thánh Luca kể lại, Mẹ Maria và thánh Giuse an tâm giong ruổi hành trình suốt ngày hôm đó. Các đoàn hành hương tiếp tục đi và mỗi lúc mỗi thưa bớt; người ta tìm họp lại với vợ con, gia đình. Mẹ Maria và thánh Giuse sau cùng gặp nhau tại điểm hẹn chiều tối ngày thứ nhất, nhưng không thấy Chúa Con. Mẹ Maria và thánh dưỡng phụ Giuse sửng sốt, bị chi phối bởi lòng khiêm nhượng sâu thẳm, tự trách mình sơ sót trong việc săn sóc Con cực thánh. Cả hai vị đều không chút nghi ngờ về cách thức huyền diệu mà Chúa Con đã có thể tránh khỏi sự trông coi cẩn thận của cha mẹ. Một lúc sau bình tĩnh lại, Mẹ Maria và thánh dưỡng phụ trao đổi ý kiến về việc phải làm (Lc. 2:45). Đức Hiền Mẫu nói với thánh Giuse:

-----------“Thưa phu quân và chủ nhân của thiếp, trái tim thiếp không thể nào yên, trừ phi chúng ta lập tức trở lại Jerusalem tìm Con cực thánh của thiếp.”
-----------Các ngài tìm kiếm khắp nơi bà con bạn hữu, nhưng không ai cho được tin tức gì hoặc điều gì an ủi nỗi đau buồn lớn lao này.

caoduc
30-07-2008, 10:31 AM
-----------Mẹ Maria lúc nào cũng cầu nguyện trong nước mắt đầm đìa, ròng rã ba ngày không ăn không ngủ. Mặc dầu các thiên thần tháp tùng Mẹ và chứng kiến sự đau đớn buồn rầu của Mẹ, các ngài vẫn không cho Mẹ biết một chút mấu chốt nào để tìm lại Chúa Con bị lạc mất. Đến ngày thứ ba, Mẹ Maria quyết định đi tìm Chúa trong sa mạc, nơi thánh Gioan ở, vì Mẹ không thấy dấu chỉ nào việc vua Archelaus đã bắt giam Chúa Con, Mẹ bắt đầu tin chắc chắn hơn rằng Con cực thánh Mẹ ở với thánh Gioan. Khi Mẹ Maria sắp sửa đi vào sa mạc, các thiên thần xin Mẹ đừng lên đường, vì Ngôi Lời Thiên Chúa không ở đó với thánh Gioan. Mẹ Maria cũng muốn đi Bethlehem, hy vọng tìm được Chúa Con trong hang đá Giáng Sinh, nhưng các thiên thần cũng cản việc này, nói cho Mẹ biết Chúa Con không ở xa đây. Mặc dầu Mẹ Maria nghe những lời này và tin rằng các thiên thần biết Chúa ở đâu, vì thận trọng kín đáo trong đức khiêm tốn khôn ngoan, Mẹ đã không hỏi các thiên thần xem có thể tìm thấy Chúa Con ở đâu. Mẹ hiểu do lệnh Chúa mà các ngài giữ lại tin tức này. Mẹ Maria đã đối với các bí tích của Đấng Tối Cao và các thiên sứ của Chúa cách tôn kính đại lượng (2 Malaki 2:9). Đây là một trong những dịp Mẹ Maria cho thấy trái tim nữ vương cao cả của Mẹ.

-----------Hết mọi đau khổ tất cả các thánh tử đạo đã chịu không thể nào so sánh được với sự đau lòng Mẹ Maria phải chịu trong cuộc thử thách này. Đức kiên nhẫn, ký thác và chịu đựng của Mẹ trội vượt trên hết tất cả các thánh đức đó của toàn thể các thánh tử đạo. Đối với Mẹ việc lạc mất Chúa Giêsu quá sức vĩ đại vượt xa sự mất đi bất cứ thứ gì được tạo thành, vì tình yêu và lòng kính trọng của Mẹ đối với Chúa vượt trên sức tưởng tượng nơi mọi thụ tạo. Mẹ Maria lo lắng khôn lường vì không biết lý do việc lạc mất Chúa. Hơn nữa trong suốt ba ngày này Chúa để cho Mẹ chỉ được hưởng những ân sủng tự nhiên. Ngoại trừ việc các thiên thần hộ vệ và nói chuyện với Mẹ, Chúa ngưng hết mọi an ủi và ân sủng khác vốn được liên tục ban cho linh hồn rất thánh Mẹ. Với tất cả những thứ này chúng ta có thể ước đoán trái tim đầy yêu thương của Đức Hiền Mẫu chìm đắm trong đau đớn chừng nào. Nhưng Mẹ Maria đã không bối rối vì nỗi đau đớn buồn phiền chưa từng nghe nói như thế! Mẹ không hề mất sự bình an trong lòng và bề ngoài, cũng không hề có ý nghĩ tức giận hoặc phẫn uất, cũng không tỏ ra một cử chỉ bất xứng nào, như thường xảy ra nơi con cái Adong! Vị Nữ Giáo Sư mọi nhân đức đã duy trì toàn thể khả năng của mình trong trật tự và điều hòa. Mặc dầu nỗi đau buồn của Mẹ Maria vĩ đại khôn sánh và đâm lủng Trái Tim Mẹ, Mẹ đã không thiếu sót lòng tôn kính và chúc tụng Chúa, Mẹ vẫn liên tục cầu nguyện cho nhân loại, và cho việc tìm thấy Con cực thánh.

-----------Ròng rã ba ngày, Mẹ Maria đi tìm Chúa Con. Mẹ đi lang thang khắp các đường phố Jerusalem, thăm hỏi mọi người, mô tả cho các con gái Jerusalem dáng vóc Con cực yêu dấu, tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi công viên, do đó hoàn thành điều được ghi trong Diệu ca của vua Salomon. Một vài phụ nữ hỏi Mẹ Maria những đặc điểm về Con Một bị lạc mất, Mẹ đáp lại bằng lời của Diệu ca: “Người Yêu Dấu của tôi trắng trẻo tươi thắm, được chọn giữa muôn ngàn” (Dc 5:10). Một trong các phụ nữ nghe Mẹ Maria mô tả đã nói: “Đúng Thiếu Niên này, với những đặc điểm như thế, hôm qua đã đến cửa nhà tôi xin bố thí, tôi đã cho Cậu chút ít; dáng khôi ngô tuấn tú của Cậu đã cướp mất trái tim tôi. Đưa của bố thí cho Cậu, tôi cảm thấy chan hòa yêu thương khi nhìn thấy một Thiếu Nhi xinh đẹp tuyệt vời mà trong cảnh thiếu thốn.” Đây là những tin tức đầu tiên Đức Hiền Mẫu đau khổ nhận được về Con Một yêu dấu tại Jerusalem. Nỗi đau buồn được giảm bớt đôi chút, Mẹ Maria tiếp tục hỏi han và gặp những người khác cũng nói về Chúa như thế. Được tin tức này hướng dẫn, Mẹ đi thẳng tới nhà thương thành phố, nghĩ rằng giữa những người đau khổ Mẹ có thể tìm được Đấng là Phu Quân và Thủ Lãnh của người nghèo khó ở giữa anh em bạn hữu đích thực của Ngài (Mt. 5:40). Hỏi thăm tại nhà thương, Mẹ Maria được cho biết một thiếu niên có dáng vóc như được mô tả đã tới thăm những người ở đó, để lại một số của bố thí và an ủi người đau khổ.

-----------Lời tường thuật về các việc làm của Con cực yêu dấu tạo ra những mối cảm thương yêu mến dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất nơi trái tim Mẹ. Mẹ gởi các mối cảm thương đó như sứ giả đến với Chúa Con. Khi đó Mẹ nghĩ rằng Chúa không ở với những người nghèo, chắc chắn Chúa ở trong đền thờ, ở trong nhà Thiên Chúa và nhà cầu nguyện. Các thiên thần khích lệ Mẹ Maria:

“Thưa Nữ Vương và Bà Chúa của chúng thần, thời điểm an ủi Người đã đến, chẳng bao lâu nữa Người sẽ gặp được Ánh Sáng cho cặp mắt Người, xin hãy đi mau tới đền thờ.”
-----------Lúc này thánh Giuse gặp lại hiền thê, vì để tăng thêm cơ may tìm được Chúa Con, Mẹ Maria và thánh Giuse chia nhau mỗi người đi một hướng. Thánh Giuse dường như được một thiên thần bảo đi tới đền thờ. Ròng rã ba ngày này thánh Giuse đã đau đớn khôn tả, vội vàng rảo bước khắp nơi, khi đi một mình, khi đi chung với Mẹ Maria. Suốt ba ngày này thánh dưỡng phụ đã kiệt lực, nếu Thiên Chúa không tăng thêm sức mạnh cho ngài, nếu Mẹ Maria không yên ủi và nài nỉ ngài dùng chút thực phẩm và nghỉ ngơi. Tình yêu chân thành và tuyệt đối của thánh Giuse đối với Chúa Con làm cho ngài hết sức khắc khoải lo lắng tìm kiếm Chúa, ngài không dành một chút thì giờ hoặc chú ý tới ăn uống để nâng đỡ thân xác.

caoduc
08-08-2008, 08:58 AM
-----------Từ ngay sát bên cổng thành, Chúa Con vội vàng đi qua các đường phố trở lại Đền Thờ. Trong quyền năng khôn ngoan Thiên Tính, Chúa thấy trước mọi việc xảy ra. Chúa dâng mọi sự lên Thiên Chúa Cha hằng hữu vì lợi ích các linh hồn. Trong ba ngày này Chúa Con đã đi xin của bố thí để từ thời điểm đó về sau cao quí hoá việc đi ăn xin khiêm nhượng là con đầu lòng của Đức Khó Nghèo thánh thiện. Chúa Con đã viếng thăm các trại tế bần, những người nghèo khó, an ủi và bố thí cho họ những thứ đã xin được. Chúa kín đáo hồi phục sức khỏe thể xác cho một số người, khôi phục sức khỏe tinh thần cho nhiều người, soi sáng trong lòng và dẫn họ về đường cứu độ. Đối với một số người hảo tâm đã cho Chúa của bố thí, Chúa ban cho họ dồi dào ân sủng và ơn soi sáng. Bởi vậy từ thời điểm đó trở đi chu toàn lời Chúa hứa cho Giáo Hội: kẻ nào tặng vật gì cho người công chính và cho các tiên tri nhân danh một tiên tri, kẻ đó sẽ nhận được phần thưởng dành cho người công chính (Mt 10:41).

-----------Sau khi chính mình đã làm các việc này và những việc khác nữa của Thiên Chúa Cha, Chúa Con trở lại đền thờ. Theo Thánh Sử, hôm đó là ngày các luật gia, các học giả uyên bác, các thầy dạy Luật trong đền thờ, gặp nhau để thảo luận vài điểm không rõ trong Sách Thánh. Trong dịp này “việc Chúa Cứu Thế đến” được đem ra bàn luận, vì căn cứ vào lời tường thuật về các biến cố kỳ lạ được loan truyền từ khi thánh Gioan Tẩy Giả chào đời, các Vua ở Phương Đông đến viếng, tin đồn về Chúa Cứu Thế đến và hiện diện ở trần gian rồi, mặc dầu chưa nhận ra, đã được dân Do Thái nghe biết. Các vị này ngồi tại những chỗ cao thường dành cho các thầy tiến sĩ và những người được coi là uyên bác. Chúa Con tới nơi hội họp của những người xuất chúng này. Chúa, Đấng là Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa (Kh 19:16), Đấng Khôn Ngoan vô cùng (1 Cor. 1:24), Đấng sửa dạy những người khôn ngoan (Kn 7: 15), đứng truớc các thầy tiến sĩ trần gian như một đệ tử khiêm tốn, cho họ hiểu rằng Chúa đến để nghe thảo luận và chính Chúa nghe câu hỏi được đề cập đến, chẳng hạn: Chúa Cứu Thế đã đến chưa, hoặc, nếu chưa, thì khi nào Chúa Cứu Thế sẽ đến trần gian. Chúa Giêsu xuất hiện trước các thảo luận viên, cho mọi người thấy rõ ân sủng Thiên Chúa tuôn trào qua môi miệng Chúa (Tv 44:3). Chúa tiến đến giữa những người đó trong vẻ uy nghi và thánh sủng, như một người chắc chắn sẽ đưa ra một nghi vấn hoặc lời giải đáp. Do dung mạo xuất phàm, Chúa làm chỗi dậy nơi trái tim các nhà thông thái này lòng khao khát chăm chú nghe Chúa nói.

-----------Những người thông luật và các học giả nghe Chúa nói đều sửng sốt. Bị thuyết phục bởi những lời Chúa dẫn giải, họ nhìn nhau ngỡ ngàng, nói với nhau: “Đây thực là phép lạ? thực là phi thường nơi một cậu bé! Cậu Bé này từ đâu tới, Cậu Bé này là Ai?” Nhưng mặc dầu kinh ngạc như thế, họ vẫn không nhận ra hoặc nghi ngờ Chúa là Ai, Đấng đã dạy và soi sáng cho họ về chân lý hết sức quan trọng. Trước khi Chúa Giêsu thảo luận xong, Đức Hiền Mẫu Maria và thánh dưỡng phụ Giuse tới nơi, vừa kịp nghe Chúa Con đưa ra lời thảo luận chót hết. Khi Chúa nói xong, tất cả các thầy dạy luật đều đứng lên ngẩn ngơ lạ lùng. Mẹ Maria, vui mừng tới gần Con cực yêu quí và trước mắt cả hội trường, đã nói với Chúa những lời thánh Luca ghi lại: “Này Con, sao Con làm cho cha Con và mẹ như thế này? Cha Con và mẹ đã hết sức lo lắng tìm Con” (Lc. 2:48). Lời than phiền đầy yêu thương này được Mẹ Maria thốt ra với lòng tôn kính yêu mến, thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, và tỏ lộ sự đau buồn của Mẹ. Chúa Giêsu đáp: “Cha Mẹ tìm Con làm chi? Cha Mẹ không biết Con phải lo việc của Cha Con sao” (Lc 3:49a)? Thánh Sử nói Mẹ Maria và thánh Giuse không hiểu ý nghĩa huyền nhiệm của những lời này (Lc. 2:50) là vì lúc đó mầu nhiệm này bị che giấu đối với Mẹ Maria và thánh Giuse. Có hai lý do: một mặt, niềm vui mừng do việc lúc này gặt hái được những gì Mẹ Maria và thánh Giuse đã gieo trong nỗi phiền sầu cực độ lớn lao, và sự hiện diện của Kho Tàng châu báu hoàn toàn phủ ngập mọi quan năng linh hồn các ngài. Mặt khác, thời điểm hiểu thấu đáo các điều mới đề cập tới trong cuộc thảo luận này chưa đến với Mẹ Maria và thánh Giuse. Hơn nữa, đối với Mẹ Maria ngay lúc đó còn một trở ngại khác nữa là tấm màn mỏng che giấu tâm hồn Con cực thánh Mẹ mãi tới một thời gian sau mới được gỡ bỏ.

-----------Các học giả ra về, bình luận về sự ngạc nhiên của họ đối với biến cố kỳ lạ này, họ được đặc ân nghe lời giáo huấn của Đấng Khôn Ngoan hằng hữu, mặc dầu họ không nhận ra được điều đó. Bằng tình yêu hiền mẫu, Mẹ Maria ôm Chúa Con và nói:

-----------“Con của mẹ, hãy cho phép trái tim khắc khoải của mẹ diễn tả nỗi lo âu đau buồn của nó; để trái tim mẹ không chết vì đau buồn bao lâu trái tim mẹ còn hữu dụng đối với Con. Xin Con đừng để mẹ xa lìa ánh mắt Con, hãy nhận mẹ là nô lệ của Con. Nếu vì sự chểnh mảng của mẹ làm cho mẹ không được nhìn thấy Con, xin hãy tha thứ cho mẹ và làm cho mẹ xứng đáng ở bên Con, xin đừng phạt mẹ vì sự vắng mặt của Con.”
-----------Chúa Con đón Mẹ Maria với những dấu hiệu hài lòng, chính Chúa đề nghị làm Thầy Dạy và là Bạn Đồng Hành của mẹ cho tới thời điểm được ấn định. Nhờ đó trái tim bồ câu đầy yêu thương của Mẹ Maria được khuây khoả, và Thánh Gia đi về Nazareth.

-----------Thánh Gia về tới Nazareth và sống tại đây cuộc sống được Thánh Sử Luca sơ lược các mầu nhiệm chỉ trong vài tiếng: “Chúa Giêsu vâng phục cha mẹ Ngài, Đức Hiền Mẫu ghi nhớ tất cả mọi biến cố này trong lòng; Chúa Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng Thiên Chúa và lòng quí mến của mọi người” (Lc. 2:51-52).

-----------Về phần Mẹ Maria, Mẹ đáp lại sự vâng lời của Con cực thánh bằng những hành động anh hùng. Trong số những điểm tuyệt diệu khác là Mẹ ý thức được lòng khiêm nhượng và biết ơn chân thành nhất vì đã giành được sự khăng khít của Con cực thánh. Đặc ân mà Mẹ Maria cho mình không xứng đáng được đã gia tăng gấp bội nơi trái tim cực trinh khiết Mẹ lòng yêu mến và lo lắng phụng sự Con cực thánh. Mẹ Maria không ngừng bầy tỏ lòng biết ơn, hết sức mau mắn ân cần phụng sự Chúa Con, quì trước mặt Chúa, hạ mình xuống tới bụi đất. Hơn nữa, Mẹ Maria tận lực bắt chước cặn kẽ mọi hành động của Chúa khi được tỏ cho Mẹ và làm cho các việc đó nảy nở trong cuộc đời Mẹ.LỜI MẸ MARIA


-----------Con của Mẹ, mọi việc Con cực thánh Mẹ làm, các việc của riêng Mẹ đều bao gồm muôn vàn lời chỉ dạy và giáo lý huyền nhiệm dành cho những ai suy gẫm các việc đó cách chuyên cần tôn kính. Chúa tránh mặt Mẹ để, vì lo lắng tìm kiếm Chúa trong nước mắt đau buồn, Mẹ tìm lại được Chúa trong vui mừng và dư đầy hoa trái cho linh hồn. Mẹ muốn con bắt chước Mẹ trong việc huyền nhiệm này, hết sức sốt sắng tìm kiếm Chúa, như thể bị tan biến vì suốt đời con lúc nào cũng tha thiết trông mong tới khi con giữ được Chúa, không bao giờ để mất Chúa nữa (Dc 5:4). Để có thể hiểu rõ hơn mầu nhiệm này, con hãy nhớ Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng làm cho loài người có khả năng đạt tới hạnh phúc đời đời, dắt họ trên đường tới hạnh phúc. Nhưng bao lâu người ta chưa đạt được hạnh phúc đời đời, Thiên Chúa cũng để cho họ sự hoài nghi 'có đạt tới hạnh phúc không', do đó ban cho người ta hy vọng hoan hỉ và lo lắng đạt được hạnh phúc cuối cùng. Sự lo lắng này gây ra trong tâm trí người ta lòng sợ hãi và khinh ghét tội lỗi suốt đời, mà chỉ với điều đó thôi người ta có thể giành được tối đại hạnh phúc, ngăn giữ người ta khỏi sa bẫy, khỏi bị dẫn đi lạc đường bởi những thứ vật chất hữu hình. Thiên Chúa trợ giúp cho lòng lo lắng này bằng cách ban thêm khả năng suy luận, đức tin và lòng cậy trông. Những thứ này khích lệ người ta yêu mến tìm kiếm và đạt được cùng đích của họ. Ngoài các nhân đức này và những nhân đức khác được ban cho khi chịu Phép Rửa Tội, Chúa gởi ơn thúc đẩy giúp đỡ để giữ cho linh hồn tỉnh thức khỏi lãng quên sự hiện diện tốt lành của Chúa, ngăn ngừa sự lãng quên Chúa và chính linh hồn mình. Nhờ đó linh hồn đi đúng đường cho tới khi tìm được mục đích cao cả, mọi khuynh hướng và ước vọng sẽ được hoàn toàn thoả mãn.

-----------Vì thế con có thể hiểu sự ngu dại của loài người và ít người ngừng lại để suy nghĩ mầu nhiệm tạo dựng, an bài và mọi công trình của Đấng Toàn Năng hướng về hạnh phúc cao cả này. Sự lãng quên này sinh ra quá nhiều điều ác độc nơi nhân loại: họ chìm đắm trong ham mê hưởng thụ của cải trần gian và hoan lạc giả trá, chẳng khác gì họ đã tìm được trong những thứ đó cứu cánh tối hậu. Cao điểm của sự ngoan cố chống lại lệnh Đấng Tạo Hóa là loài người ham mê gắn bó các vật hữu hình như thể những thứ đó là cùng đích. Đáng lẽ người ta phải dùng các vật thụ tạo làm phương tiện để giành cho được, chứ không để mất, Thiên Chúa Tối Cao. Con yêu quí của Mẹ, vì thế con hãy nhớ sự điên khùng nguy hiểm này của loài người. Con hãy coi mọi hoan lạc trần thế này là điên khùng, những tiếng cười vui vẻ là đau buồn, vui thỏa cảm giác là tự lừa dối, là nguồn gốc sự khùng dại, các thứ này đầu độc trái tim, cản trở và tiêu diệt mọi sự khôn ngoan đích thực. Vì thế, cho tới khi con chiếm được Thiên Chúa trọn vẹn, con hãy sống trong lo lắng thánh thiện, thường xuyên sợ mất Thiên Chúa và cuộc sống đời đời.

caoduc
21-08-2008, 09:15 AM
CHƯƠNG 2CHÚA CỨU THẾ HƯỚNG DẪNĐỨC HIỀN MẪU MARIA VỀ LUẬT ÂN SỦNG----------Như được đề cập trong các chương trước, Mẹ Maria là môn đệ đầu tiên và đặc biệt ưu ái của Con cực thánh. Mẹ được chọn giữa mọi thụ tạo làm khuôn mẫu của Luật Phúc Âm, mà theo khuôn đó Tác Giả Luật Phúc Âm sẽ đúc nên tất cả các thánh nhân của Luật Mới này và xét xử mọi hoa trái Ơn Cứu Chuộc. Đối với Mẹ Maria, Ngôi Lời Nhập Thể tiến hành công việc như một họa sĩ điêu luyện tuyệt vời, người nghệ sĩ thấu triệt ở mức siêu đẳng mọi chi tiết nghệ thuật; người nghệ sĩ đã trút hết tài năng vào tác phẩm được chọn lọc, tìm đạt được cực độ tinh túy và danh vọng chỉ nơi một danh phẩm duy nhất để phô diễn toàn thể tài năng. Điều hiển nhiên là tất cả mọi sự thánh thiện và vinh quang các thánh đều do tình yêu và công nghiệp Chúa Kitô (Eph 2:3) nhưng so sánh với sự tuyệt vời của Mẹ Maria, những thánh thiện và vinh quang các thánh dường như không nghĩa gì, chẳng khác chi những nét chấm phá nguệch ngoạc; vì nơi tất cả các thánh đều có khuyết điểm (1 Gioan 1:8). Hình ảnh sống động này của Con Một vô cùng yêu dấu Thiên Chúa Cha tuyệt vời trọn hảo, không chút tì vết khuyết điểm. Những nét chấm phá tiên khởi của Chúa nơi Mẹ Maria cũng đều đẹp tuyệt vời vượt xa những trau chuốt cuối cùng được thực hiện nơi các thần thánh đệ nhất đẳng.

----------Mẹ Maria là khuôn mẫu mọi toàn hảo thánh thiện và nhân đức nơi tất cả các thần thánh, tột mức mà tình thương yêu của Chúa Kitô có thể tác thành nơi các thụ tạo. Mẹ Maria được mọi ân sủng và vinh quang mà mọi người được, Mẹ Maria còn được những ân sủng và vinh quang mà không một thụ tạo nào khác có thể được; Con cực thánh ban cho Mẹ tất cả mọi sự Mẹ có thể nhận và Chúa có thể ban. Các thánh tôn vinh Đấng tạo thành vì sự thánh thiện cao cả nơi các ngài, mà sự cao cả của Đấng Tối Cao biểu hiện rõ ràng qua vẻ mỹ miều nơi những thụ thạo thấp hèn nhất. Vinh quang toàn thể các thánh chung lại là vinh quang Mẹ Maria. Mẹ vượt hơn tất cả các thánh về sự thánh thiện. Toàn thể các thánh hưởng hạnh phúc theo mức độ các ngài bắt chước sự thánh thiện của Mẹ. Mẹ Maria đạt tới tột đỉnh trong hàng ngũ người công chính, chính vì lý do này Mẹ cũng được coi là dụng cụ hoặc động lực mà nhờ đó các thánh đạt được địa vị các ngài. Chúng ta phải cân nhắc sự tuyệt vời của Mẹ Maria (mặc dầu chỉ từ ngoài xa) qua sự vất vả mà Chúa Kitô áp dụng vào việc khuôn đúc Mẹ. Chúng ta suy gẫm mức độ vất vả chừng nào Chúa đã trút ra trên Mẹ và chừng nào Chúa dành cho toàn thể Giáo Hội. Để thiết lập và phong phú hoá Giáo Hội, Chúa chỉ cần ba năm rao giảng, tuyển lọc Tông Đồ đoàn, giảng dạy mọi người, ghi khắc Luật Phúc Âm bằng cuộc sống công khai của Chúa; như thế quá đủ để chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa Cha ký thác, công chính hoá và thánh hóa mọi người thực tâm tin theo Chúa. Nhưng để in trên Đức Hiền Mẫu Maria hình ảnh sự thánh thiện của Chúa, Chúa đã không phải chỉ mất ba năm, nhưng mười lần ba năm, thực hiện việc này bằng tất cả quyền năng và tình yêu Thiên Tính, không giờ khắc nào ngưng tăng thêm ân sủng và sự thánh thiện cho Mẹ. Sau cùng, Chúa còn để cho Mẹ Maria trong tình trạng mà Chúa có thể tiếp tục tăng thêm sự tuyệt hảo cho Mẹ sau khi Chúa về với Thiên Chúa Cha hằng hữu. Lý luận của chúng ta bất xứng, ngôn từ chúng ta không thể nói được sự cao cả của Mẹ Maria; vì Mẹ cao cả như mặt trời (Dc 6:9); mắt người trần gian không thể chịu được sự huy hoàng rực rỡ sáng chói nơi Mẹ, cũng không một thụ tạo trần thế nào có thể hiểu được sự rực rỡ vinh hiển của Mẹ.

----------Như đã nói, Chúa Kitô Đấng cứu chuộc chúng ta khởi sự tỏ rõ các dự định về Đức Hiền Mẫu sau khi Thánh Gia từ Ai Cập trở về, từ đó trở đi Chúa không ngừng tiến hành công trình với tư cách là Thầy Dạy, là Đấng Soi Sáng mọi mầu nhiệm về Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Chuộc. Sau khi Thánh Gia từ Jerusalem trở về, Mẹ Maria được thị kiến Thiên Chúa, không phải thị kiến trực diện, nhưng đầy tràn ảnh hưởng mới của Thiên Chúa và các bí nhiệm của Đấng Tối Cao. Mẹ Maria được đặc biệt soi sáng về các quyết định liên quan tới Luật Ân Sủng, lúc này được Ngôi Lời Nhập Thể thiết lập, và liên quan tới quyền năng được dành cho Ngôi Lời Nhập Thể trong bản tính Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Đồng thời Mẹ Maria nhìn thấy cách thức Thiên Chúa Cha trao cho Thiên Chúa Con cuốn sách có bảy ấn niêm phong, mà thánh Gioan nói trong Khải Huyền (Kh 5:1), không một thụ tạo nào trên trời dưới đất có thể gỡ ấn niêm phong và mở sách đó, cho tới khi Con Chiên gỡ các ấn niêm phong sách đó bằng Khổ Hình và Cái Chết, bằng các giáo lý và công nghiệp. Vì trong hình ảnh này Thiên Chúa muốn gợi cho biết rằng trong sách này không có điều gì khác hơn là Luật Mới và Giáo Hội được thiết lập trên nền tảng Phúc Âm nơi trần thế. Do quyết định của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, Mẹ Maria sẽ là người đầu tiên đọc và hiểu sách này. Con Một vô cùng yêu dấu sẽ mở sách này cho Mẹ, làm sáng tỏ mọi điều cho Mẹ, trong khi đó Mẹ thực hành Luật này cách toàn hảo. Ngôi Lời mở và vạch lối cho nhân loại từ trong Tân Ước, sách này được ký thác nơi Mẹ Maria, Đức Hiền Mẫu đích thực của Chúa. Mẹ Maria nhìn thấy cách thức Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu và của Mẹ hoan hỉ chấp nhận quyết định này; và cách thức nhân tính thánh hiến của Chúa, thay cho Mẹ, vâng theo quyết định này với niềm vui khôn tả.

caoduc
27-08-2008, 10:02 AM
----------Mẹ Maria ra khỏi thị kiến và đến với Con cực thánh, quì phục nơi chân Chúa, Mẹ nói:
----------“Chúa của mẹ, Ánh Sáng và Thầy dạy mẹ, hãy nhìn mẹ bất xứng được chuẩn bị cho việc chu toàn các ước nguyện của Con, hãy lại thu nhận mẹ làm môn đệ và nữ tì, dùng mẹ làm khí cụ cho sự khôn ngoan và quyền năng của Con. Hãy thi hành trong mẹ điều làm vui lòng Con và vui lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu.”
----------Con cực thánh đón nhận Mẹ với sự uy nghiêm quyền uy của Vị Thiên Chúa, là Thầy Dạy và chỉ dạy Mẹ các mầu nhiệm vô cùng cao cả. Bằng những lời có sức thuyết phục uy lực vô cùng, Chúa giải thích cho Mẹ Maria ý nghĩa cao siêu nhất các việc được Thiên Chúa Cha hằng hữu ký thác cho Chúa về Công Cuộc Cứu Chuộc nhân loại, việc thiết lập Giáo Hội và Luật Mới Phúc Âm. Chúa tuyên bố và tái xác định rằng trong việc thi hành các mầu nhiệm cao cả này Mẹ Maria sẽ phải là Người Đồng Hành và Phụ Tá của Chúa, nhận và hưởng các hoa trái đầu mùa ân sủng. Vì thế Đức Trinh Mẫu Maria sẽ phải theo Chúa trong mọi gian khổ cho tới khi Chúa chết trên Thánh Giá bằng trái tim cao cả đại lượng, được chuẩn bị kỹ càng trong sự kiên trì và kiên quyết vô địch. Chúa thêm những chỉ dẫn cao siêu để làm cho Mẹ sẵn sàng đón nhận toàn bộ Luật Phúc Âm, đón nhận sự hiểu biết và thực hành mọi giáo huấn của Luật Phúc Âm với trình độ trọn hảo. Trong dịp này, Mẹ Maria cũng được thấy rõ các mầu nhiệm thánh khác liên quan đến các việc Chúa Giêsu thi hành ở trần gian. Mẹ Maria đón nhận mọi lời và thánh ý Chúa với lòng khiêm tốn thẳm sâu, vâng phục, tôn kính, tạ ân và yêu mến nồng nàn.


LỜI MẸ MARIA

----------Thiên Chúa Tối Cao, Đấng nhân từ đại lượng tuyệt đối, đã tạo dựng muôn loài và không từ chối sự săn sóc quan phòng đối với bất cứ ai. Chúa trung thành ban ơn soi sáng cho các linh hồn để họ có thể nhận biết Chúa và đời sống vĩnh cửu nếu họ không tự ý ngăn cản ánh sáng, không từ bỏ việc tìm kiếm nước trời. Đối với các linh hồn, theo phán xét mầu nhiệm của Chúa, được gọi vào Giáo Hội, Chúa còn tỏ ra đại lượng hơn nữa. Với ân sủng của Nhiệm Tích Rửa Tội, Chúa đổ đầy linh hồn họ không phải chỉ có những ơn căn bản mà các thụ tạo không thể tự giành được do nỗ lực riêng; cả những ơn được ban cách đặc biệt cho các linh hồn mặc dầu họ không có công nghiệp gì. Chúa ban các ơn này “cách nhưng không” để các linh hồn có thể được sẵn sàng hơn và sốt sắng tuân giữ Thánh Luật. Thêm vào ơn soi sáng chung cho đức tin, Chúa ban cho linh hồn các ơn siêu nhiên về hiểu biết, các ơn cần thiết cho việc thấu triệt các mầu nhiệm Phúc Âm và nhiệt tâm thực hành việc lành. Trong loại ân sủng này Chúa đã rộng lượng với một mình con hơn với nhiều thế hệ, do đó con phải đặc biệt yêu thương đền đáp lại và tự hạ tới bụi đất trước mặt Chúa.

----------Để con có thể được chỉ dạy cặn kẽ, với tư cách là Hiền Mẫu yêu thương, Mẹ muốn cảnh giác con về sự quỉ quyệt của Satan đối với việc hủy diệt các công trình của Chúa. Ngay từ giây phút đầu tiên bắt đầu có lý trí, từng người bị theo dõi không lúc nào ngưng bởi nhiều tên quỉ tàn bạo. Vì ngay khi các linh hồn ở hoàn cảnh có thể nâng tư tưởng lên tới sự hiểu biết Thiên Chúa, khởi sự thực hành các thánh đức được Phép Rửa Tội in vào linh hồn, thì lũ quỉ, với lòng tức tối và óc xảo quyệt không thể tưởng tượng, tìm cách nhổ rễ hạt giống Thiên Chúa đã gieo. Nếu chúng không thành công trong việc này, chúng cố gắng cản trở việc tăng trưởng hạt giống lời Chúa, ngăn cản hạt giống đó sinh hoa trái bằng việc lôi kéo người ta vào những thứ xấu xa tồi bại, vô ích tầm thường. Bằng cách đó người ta hướng tư tưởng rời xa đức tin và đức cậy trông, xa việc theo đuổi các thánh đức, dẫn người ta tới việc quên mất họ là Kitô Hữu, lái sự chú ý của họ xa khỏi việc nhận biết Thiên Chúa, xa các mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc và cuộc sống vĩnh cửu. Hơn nữa cũng kẻ thù đó làm thấm dần vào lòng cha mẹ sự chểnh mảng căn bản và lòng yêu thương trần tục đối với con cái. Chúng lôi kéo các nhà giáo dục tới tình trạng cẩu thả khiến đám trẻ không tìm được nơi nền giáo dục sức mạnh nâng đỡ để chống lại sự ác độc của ma quỉ và xã hội. Vì thế những người trẻ bị mất đi ánh sáng thánh đức cùng các khuynh hướng tốt lành; chúng trở nên sa đọa băng hoại và đi theo con đường dẫn tới diệt vong.

----------Nhưng Chúa nhân từ vô cùng không bỏ quên người ta trong sự nguy hiểm này, Chúa canh tân trong họ các ơn soi sáng thúc đẩy trợ giúp thánh thiện đặc biệt. Chúa ban cho họ các giáo huấn thánh của Giáo Hội qua các nhà giảng thuyết và thừa tác. Chúa ban ơn trợ giúp từ các Bí Tích và nhiều ơn thúc đẩy khác để giữ họ đi theo con đường sự sống. Sự kiện có ít người đi theo đường cứu độ là do các tật xấu, thói hư bị tiêm nhiễm và nuôi dưỡng lúc niên thiếu. Lời trong Sách Thứ Luật hết sức đúng: “Tuổi thanh xuân của ngươi thế nào thì ngày già của ngươi cũng thế” (Tl 33:25). Vì lý do đó ma quỉ tận lực gia tăng ảnh hưởng ác độc nơi các linh hồn trong những năm đầu đời, hy vọng có thể xúi bẩy người ta dễ phạm tội nặng nề hơn trong những năm về sau nếu chúng thành công nhiều hơn trong việc lôi cuốn họ phạm lỗi nhẹ lúc thiếu thời. Do các lỗi lầm nhẹ này ma quỉ lôi kéo người ta tới tình trạng phán đoán mù quáng. Dù với tội nhẹ, linh hồn mất dần khả năng kháng cự, dẫn tới chịu lụy phục ma quỉ, ngã gục dưới sự khống chế của kẻ thù tàn bạo. Ách thống khổ của lòng ác độc ngày càng xiết chặt trên linh hồn đó. Linh hồn khốn khổ đó bị giày xéo bởi chính tội lỗi của mình và bị thúc đẩy tiến tới, dưới sự khống chế của ma quỉ, từ bờ vực sâu này tới bờ vực thẳm kia, từ hố sâu này tới hố sâu khác (Tv 41:8). Bằng những phương cách này, Lucifer đã ném xuống hoả ngục hết sức nhiều linh hồn và tiếp tục việc đó hàng ngày, tăng thêm lòng kiêu ngạo của nó chống lại Đấng Toàn Năng. Bằng cách này, Lucifer cho thế giới thấy quyền lực tàn bạo của nó, gieo rắc khắp loài người sự quên lãng đối với sự chết, giờ phán xét, thiên đàng và hoả ngục, liệng quá nhiều dân tộc xuống các vực sâu tối tăm tội lỗi dâm đãng, như thấy trong các phái dị giáo và các môn phái giả trá của những người chống lại Thiên Chúa.

----------Vì thế, con của Mẹ, con hãy cảnh giác đề phòng điều nguy hiểm kinh khủng này, đừng bao giờ để cho rời xa trí óc con sự ghi nhớ Lề Luật, các lệnh truyền, các giới răn Chúa, các chân lý của Giáo Hội Công Giáo và các học thuyết Thánh Kinh. Con đừng để cho một ngày nào qua đi mà không dành nhiều thì giờ vào việc suy gẫm những điều này, khuyến khích các chị em nữ tu của con và tất cả những người nghe theo con cùng làm như thế. Vì kẻ thù con cố gắng không ngừng để che khuất sự hiểu biết của con bằng việc quên lãng Luật Chúa, tìm cách rút ý chí con khỏi việc thực hành thống hối. Con biết các việc làm của đức tin sống động, đức trông cậy vững vàng, đức yêu mến nhiệt thành, tất cả đều phát xuất từ trái tim thống hối và khiêm tốn (Tv 50:19).

caoduc
29-08-2008, 09:42 AM
CHƯƠNG 3CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA LIÊN TIẾPCẦU NGUYỆN CHO NHÂN LOẠI


----------Với khả năng nghị luận hạn hẹp, chúng ta cố gắng tìm cách làm sáng tỏ, tôn vinh các việc làm của Chúa Kitô và Đức Hiền Mẫu rất thánh, nhưng sự thực hiển nhiên đúng như lời Sách Thánh: các mầu nhiệm đó vượt quá khả năng ngôn từ chúc tụng của nhân loại. Chúng ta cũng không thể nào dò thấu các mầu nhiệm đó, và còn nhiều mầu nhiệm khác vĩ đại hơn những điều chúng ta từng tìm cách giải thích. Những lời chúng ta giải thích đều quá tầm thường; chúng ta không đáng được biết, cũng không thể nói đầy đủ về số ít mầu nhiệm chúng ta cố gắng tìm hiểu. Khả năng hiểu biết của các thiên thần sốt mến Seraphim thượng đẳng cũng không đủ để thấu triệt các huyền nhiệm xảy ra giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong những năm Chúa sống bên Mẹ. Vị Giáo Sư hằng sống chỉ dẫn cho Mẹ mọi điều trong Luật Ân Sủng và Luật mới này phải được hoàn thành như thế nào cho tới Tận Thế. Mẹ Maria được Con cực thánh chỉ dạy tường tận mọi việc, Chúa nói rõ thời gian và địa điểm từng biến cố, các quốc gia và tỉnh thành nơi các biến cố này xảy ra trong sự hiện hữu của Giáo Hội.

----------Tất cả các nhiệm tích này đã thường xuyên diễn ra nơi phòng cầu nguyện khiêm tốn của Mẹ Maria. Tại nơi thánh này, Đấng Thượng Tế của Luật Mới thường xuyên cầu nguyện và Chúa Kitô luôn kết thúc bằng những lời bầu cử nồng nàn cho nhân loại. Chúa cũng nói với Đức Trinh Mẫu Maria về mọi chi tiết Công Cuộc Cứu Chuộc, truyền thông cho Mẹ những đặc ân lớn lao và các kho tàng ân sủng, mà Chúa đến để tuôn đổ trên con cái sự sáng Tân Ước và Giáo Hội. Nhiều lần Chúa Cứu Thế xin Thiên Chúa Cha hằng hữu đừng để cho tội lỗi và sự vong ân bội bạc của loài người làm trở ngại ơn cứu độ họ. Chúa Kitô luôn thấy rõ tội lỗi nhân loại và sự trầm luân quá nhiều linh hồn vong ân bội bạc; ý nghĩ chết vì những người này làm cho Chúa nhiều lần toát máu. Các Thánh Sử không chủ trương kể lại mọi biến cố trong cuộc đời trần thế của Chúa Kitô, các ngài chỉ kể lại việc toát mồ hôi máu một lần trước Cuộc Khổ Hình Cứu Chuộc, việc này thực sự đã xảy ra nhiều lần trước sự hiện diện của Đức Hiền Mẫu Maria, mà tác giả được thấy một số lần.

----------Trong khi cầu nguyện, Thầy chí thánh của chúng ta đôi khi quì gối, đôi khi sấp mình trên đất theo hình thánh giá, hoặc có khi được nâng lên không trung trong hình thánh giá. Trước sự hiện diện của Đức Hiền Mẫu, Chúa thường cầu nguyện:
----------”Hỡi Thánh Giá yêu dấu! Khi nào các cánh của ngươi nhận lấy cánh tay Ta, khi nào Ta sẽ nằm nghỉ trên ngươi, khi nào các tay Ta, bị đóng vào ngươi, sẽ dang rộng đón chào mọi kẻ tội lỗi? (Mt 9:13). Ta từ trời xuống thế không vì mục đích nào khác hơn việc mời gọi họ bắt chước và kết hiệp với Ta. Hai cánh tay Ta ngay cả lúc này và mãi mãi muôn đời dang rộng để ôm lấy mọi người và làm cho họ được sung túc.”

----------“Hỡi những người nghèo khó, hãy tới các kho tàng ân sủng của Ta. Hỡi những kẻ bé nhỏ, hãy đến với những âu yếm và hoan lạc của Cha đích thực các ngươi. Hãy đến với Ta, hỡi những ai đau khổ và kiệt sức, Ta sẽ nâng đỡ và giải khát cho các ngươi (Mt 11:28). Hãy đến với Ta, những người ngay lành, vì các người là sở hữu, là gia tài của Ta. Tất cả mọi con cái Adong hãy đến, Ta mời gọi tất cả. Ta là đường, là chân lý và là sự sống (Gioan 14:6), Ta sẽ không từ chối điều gì các người ước muốn.”

----------“Lạy Cha hằng hữu, chúng là sản phẩm từ tay Cha, xin đừng bỏ chúng; vì Con sẽ hiến thân Con làm hy lễ trên Thánh Giá để hồi phục cho chúng sự công chính và tự do. Nếu chúng sẵn sàng, Con sẽ đưa sự công chính và tự do trở lại lòng trí những người được Cha tuyển chọn và đưa họ về thiên quốc, nơi thánh danh Cha phải được tôn vinh.” ----------Đức Hiền Mẫu Maria hiện diện trong mọi lời cầu nguyện này; nơi linh hồn cực trinh khiết Mẹ, như trong khối pha lê tinh khiết nhất, ánh sáng của Con Một vô cùng yêu dấu Thiên Chúa Cha và của Mẹ phản chiếu.

----------Những lời cầu nguyện trong lòng và ngoài miệng Chúa vang dội lên trong Mẹ Maria, làm cho Mẹ bắt chước những lời Chúa cầu nguyện trong cùng một thể thức. Khi Mẹ Maria thấy Chúa toát mồ hôi máu lần đầu tiên, trái tim hiền mẫu của Mẹ đau đớn và hết sức ngạc nhiên trước những kết quả xảy ra nơi Chúa Kitô vì tội lỗi bội bạc loài người mà Chúa thấy trước và cho Mẹ biết. Trong nỗi đau đớn của trái tim, Mẹ Maria hướng về đồng loại kêu lên:
----------“Con cái loài người! Các người chẳng hiểu biết chút gì việc Thiên Chúa quí trọng hình ảnh Chúa nơi các người chừng nào! Vì, để làm giá cứu chuộc các người, Chúa dâng hiến chính máu Chúa và không nề quản đổ hết máu cực thánh ra cho các người. Ước gì tôi có thể liên kết ý chí của các người với ý chí của tôi, để tôi có thể làm cho các người yêu mến và vâng phục Chúa! Những người hiếu thảo, những người công chính được chúc lành giữa nhân loại, những người (này) là con cái trung thành của Thiên Chúa Cha! Xin Chúa đổ tràn đầy ánh sáng và ân sủng cho những ai đáp ứng lòng Chúa nồng nàn khao khát cứu độ họ.”

----------“Ước chi mẹ có thể là người nô lệ hèn hạ của con cái Adong để hướng dẫn, giúp đỡ họ chấm dứt tội lỗi và thoát khỏi sự trầm luân đời đời! Lạy Chúa và Chủ Tể! Hỡi sự sống và ánh sáng linh hồn mẹ! Ai có thể quá sức cứng lòng và tàn ác đối với chính họ, đến mức không cảm thấy được các ơn Chúa thúc đẩy? Kẻ nào có thể quá sức vong ân bội bạc hững hờ đến mức không màng chi tới tình yêu vô cùng nồng cháy của Chúa? Làm sao trái tim mẹ có thể chịu được loài người, những kẻ được lòng nhân từ đại lượng vô cùng của Chúa hết sức ưu ái lại quá sức lỗ mãng và phản loạn? Hỡi con cái Adong! Các người hãy trút lòng ác độc vô nhân đạo của các người trên tôi. Hãy làm đau đớn, sỉ nhục tôi theo ý các người, nhưng hãy kính trọng và yêu mến Chúa vì các người mắc nợ lòng yêu thương của Ngài.”

----------“Hỡi Con và Chúa của mẹ, Con là Ánh Sáng chiếu soi ánh sáng, Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha (Dt 1:3), cùng hằng hữu, cao cả, vô thủy vô chung, cùng ở với Thiên Chúa Cha trong một Thiên Chúa và trong một Uy Quyền Tối Thượng (Gioan 10:30). Con được chọn giữa muôn ngàn (Dc 5:10), xinh đẹp hơn hết mọi con cái loài người, thánh thiện, vô tội và không chút tì vết. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, làm sao nhân loại có thể không màng tới đối tượng của tình yêu cao quí nhất của họ? Đấng Tạo Hóa, Đấng tạo dựng nên họ? Đấng là Cùng Đích gồm mọi hạnh phúc vĩnh cữu? Ước chi mẹ có thể hiến dâng mạng sống mẹ để mọi người có thể thoát khỏi sự lầm lạc của họ!”

caoduc
04-09-2008, 04:03 PM
----------Trong tình yêu này và với lòng kính trọng sâu xa nhất, Mẹ Maria lau mồ hôi máu trên mặt Con cực hiền dịu của Mẹ. Vào những lần khác, Mẹ thấy Chúa trong hoàn cảnh khác hẳn, chói chang trong vinh quang và hiển dung như về sau xảy ra trên núi Tabor (Mt 17:2), giữa muôn ngàn thiên thần thờ lạy, giữa tiếng ca hát dịu dàng chúc tụng cảm tạ Con Một Thiên Chúa Cha làm người. Mẹ Maria nghe và hợp lời với các thiên thần chúc tụng cảm tạ Chúa Cứu Thế. Thánh ý Chúa định rằng phần cảm giác của nhân tính cực thánh Ngôi Lời đôi khi phải được hưởng sự an ủi này.

----------Nhiều lần, khi Con Thiên Chúa cực thánh của Mẹ ở trong tình trạng đau khổ hoặc vui mừng, và đang cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, hoặc đúng ra là, đang đàm luận với Thiên Chúa Cha về các mầu nhiệm vô cùng cao cả Ơn Cứu Chuộc, Thiên Chúa Cha chấp nhận hoặc phê chuẩn các lời Chúa Con xin cho việc cứu chuộc nhân loại, hoặc tỏ cho nhân tính cực thánh Chúa Cứu Thế các quyết định huyền nhiệm về ơn tiền định, về việc luận phạt một số linh hồn. Mẹ Maria nghe hết các lời này. Mẹ hạ mình xuống tới bụi đất, với lòng tôn thờ kính úy khôn sánh, thờ lạy Đấng Toàn Năng, hợp lời với Con của Mẹ cầu nguyện, van xin, cảm tạ, dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu thay cho nhân loại để ca tụng mọi phán định khôn dò của Ngài. Đức Trinh Mẫu Maria ấp ủ những bí tích huyền nhiệm này nơi trái tim. Mẹ ghi nhớ, biến những điều này thành chất dinh dưỡng tình yêu bừng bừng cháy của Mẹ. Không một đặc ân nào, không một ơn ưu ái bí nhiệm nào không sinh hoa kết trái trong Mẹ. Mẹ đáp ứng, chu toàn tất cả mọi điều theo những ước nguyện cao siêu nhất của Đấng Toàn Năng.


LỜI MẸ MARIA

----------Con của Mẹ, một trong những lý do nhân loại phải gọi Mẹ là “Mẹ hay thương xót” là lòng Mẹ chứa chan yêu thương ước ao mọi người được no thỏa thánh sủng, được nếm sự ngọt ngào của Chúa như Mẹ được hưởng. Mẹ mời gọi tất cả mọi người cùng với Mẹ tới nguồn suối của Thiên Chúa. Những người nghèo khó, đau khổ, hãy tới, vì nếu họ đáp ứng và theo Mẹ, Mẹ sẽ cho họ sự bảo vệ giúp đỡ của Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu xin Con Mẹ cho họ, xin được cho họ bánh huyền nhiệm bởi trời, bánh này sẽ cho họ dinh dưỡng và sự sống (Kh 2:27). Con hãy từ bỏ mình, trút bỏ mọi việc làm theo tính yếu đuối nhân loại. Nhờ ánh sáng chân thực mà con nhận được về các việc Con Mẹ và Mẹ đã làm, con hãy suy gẫm, xét mình trong gương này, để đạt tới vẻ đẹp mà Đức Vua Tối Cao tìm kiếm nơi con.

----------Đây là phương thức hiệu lực nhất trọn hảo hóa các việc con làm, Mẹ ước muốn con viết lời khuyên này trong trái tim con. Bất cứ khi nào con muốn thi hành một việc nội tâm hoặc bên ngoài, trước hết con hãy xem xét điều con sắp nói hoặc sắp làm có phù hợp thánh ý Chúa, con có làm vì vinh danh Chúa và mưu ích cho người khác không. Khi nào con chắc chắn đây là động lực việc con làm, con hãy thi hành việc đó trong liên kết với Chúa và theo gương Chúa, nhưng con đừng làm việc đó nếu không tìm thấy đúng động lực này. Đây là phương cách bất di bất dịch Mẹ theo đuổi việc bắt chước Chúa và Thầy dạy Mẹ, mặc dầu nơi Mẹ không có chút miễn cưỡng nào mà chỉ có lòng ước ao bắt chước Chúa cách trọn hảo. Việc bắt chước này là thành quả lời giáo huấn chí thánh, trong đó Chúa thúc giục chúng ta thi hành những gì Thiên Chúa Toàn Năng hài lòng và đáng được chấp nhận nhất. Hơn nữa từ nay trở đi con phải cẩn thận không làm, không nói, ngay cả đến không nghĩ tới bất cứ thứ gì, mà không xin phép Mẹ, không tham khảo ý Mẹ là Mẹ và Thày dạy con. Con hãy cảm tạ ơn Chúa ngay khi Mẹ đáp lời con; nếu Mẹ không đáp lời con sau khi đã liên tục thỉnh ý Mẹ, Mẹ hứa và bảo đảm với con rằng Chúa sẽ ban ơn soi sáng cho con biết điều gì hợp với thánh ý Chúa hơn cả. Tuy nhiên con hãy ký thác mọi sự cho sự chỉ dẫn của cha linh hướng, và đừng bao giờ quên việc thực hành này!

caoduc
08-09-2008, 10:38 AM
CHƯƠNG 4
THÁNH GIUSE TỪ TRẦN TRONG HẠNH PHÚC


----------Thời gian trôi qua, sức khỏe của thánh Giuse suy nhược dần và ngài tới gần cái kết thúc không thể tránh, khi mọi con cái Adong phải trả món nợ chết (Dt 9:27). Mẹ Maria gia tăng săn sóc lo lắng phụ giúp, tận tụy phục vụ thánh phu quân, không giây phút nào gián đoạn. Thấy ngày giờ thánh Giuse rời khỏi trần thế đã gần kề, Mẹ Maria nói với Con cực thánh:
----------“Lạy Chúa là Thiên Chúa Tối Cao, Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu, Đấng cứu độ trần gian, nhờ ánh sáng thiên đàng, mẹ thấy gần tới giờ Con định cho Giuse tôi tớ của Con lìa bỏ trần gian. Mẹ xin Con, do lòng thương xót từ thuở đời đời và lòng nhân từ và quyền năng vô cùng của Con, ban ơn trợ giúp cho dưỡng phụ Giuse trong giờ phút đó. Hãy làm cho cái chết của dưỡng phụ Giuse được cao quí theo ý Con, vì sự ngay chính trong cuộc sống của ngài đã luôn hài lòng Con, để ngài ra đi bình an và hy vọng chắc chắc phần thưởng đời đời dành cho ngài trong ngày Con mở cửa thiên đàng cho các người trung tín. Con của mẹ, xin Con nhớ đến lòng khiêm tốn và yêu thương của nô bộc của Con; xin Con nhớ đến các công nghiệp và nhân đức trội vượt của ngài; nhớ đến lòng trung thành ân cần lo lắng mà người công chính này đã bằng mồ hôi nước mắt mình nâng đỡ Con và mẹ, nữ tì khiêm nhượng của Con.” ----------Chúa Cứu Thế nói:
“Thưa Mẹ của Con, điều Mẹ xin vui lòng Con, các công nghiệp của dưỡng phụ Giuse được Con vui nhận. Lúc này, Con sẽ giúp đỡ và dành cho dưỡng phụ một nơi giữa các thần thánh của Con (Tv 115:15), ngài sẽ được hết sức cao sang mà các thiên thần và cả nhân loại phải ca tụng. Con sẽ không làm cho một người trần thế nào như cho phu quân Mẹ.” ----------Mẹ Maria tạ ơn Con cực hiền dịu về lời hứa này. Suốt chín ngày đêm trước khi từ trần, thánh Giuse liên tục được vui hưởng sự kề cận chăm sóc của Mẹ Maria và Con cực thánh Mẹ. Do lệnh Chúa Cứu Thế, các thiên thần, ba lần mỗi ngày suốt chín ngày này, tấu nhạc thiên quốc, hoà những lời ca chúc tụng với các phép lành cho thánh Giuse. Ngôi nhà khiêm tốn nhưng cực kỳ cao quí của Thánh Gia tràn đầy hương thơm ngào ngạt lạ lùng đến độ không những chỉ an ủi thánh Giuse, mà cũng làm sảng khoái tất cả mọi người lân cận.

----------Một ngày trước khi từ trần, thánh Giuse ngút cháy trong lửa yêu thương linh thánh, chìm đắm trong cơn xuất thần lâu giờ. Chính Chúa tăng thêm sức lực cho cuộc hiệp thông lạ lùng này. Trong cơn ngất trí này, thánh Giuse thấy rõ Bản Tính Thiên Chúa, hiểu rõ mọi điều ngài đã tin: Thiên Chúa khôn lường, mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Chuộc, Giáo Hội trần thế với tất cả mọi Bí Tích và mầu nhiệm của Giáo Hội. Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh bổ nhiệm và chỉ định thánh Giuse làm Sứ Giả Chúa Cứu Thế đến với các thánh Tổ và Tiên Tri nơi Lâm Bô; truyền cho thánh Giuse chuẩn bị các thánh nhân đó tới nơi an nghỉ hạnh phúc vĩnh cửu. Mẹ Maria thấy tất cả mọi việc này phản ánh trong linh hồn Chúa Giêsu cùng với tất cả các mầu nhiệm khác, đúng như được tỏ rõ cho phu quân yêu dấu của Mẹ. Mẹ chân thành nồng nàn cảm tạ Chúa vì các điều này.

----------Khi thánh Giuse ra khỏi cơn ngất trí, mặt ngài rực rỡ ánh huy hoàng lạ lùng, linh hồn ngài hoàn toàn biến dạng trong thị kiến Thiên Chúa. Thánh Giuse xin hiền thê rất thánh chúc lành; nhưng Mẹ Maria xin Thiên Chúa Con chúc lành thánh Giuse thay Mẹ. Kế đó Mẹ Maria khiêm nhượng quì gối xin thánh Giuse chúc lành, vì là phu quân và gia trưởng của Mẹ. Với ơn trên trợ lực, người của Chúa chu toàn lời yêu cầu này để an ủi hiền thê khôn ngoan của ngài. Mẹ Maria hôn bàn tay thánh Giuse đã chúc lành Mẹ và xin ngài chào mừng các thánh nơi lâm bô thay Mẹ. Thánh Giuse tột bực khiêm tốn, gắn kín cuộc đời của ngài bằng hành động tự hạ, xin Mẹ Maria tha thứ những khiếm khuyết của ngài trong việc phụng sự và yêu thương Mẹ, xin Mẹ giúp sức và cầu bầu cho ngài trong giờ lâm chung. Thánh Giuse dâng lên Chúa Cứu Thế những lời cảm tạ khiêm tốn vì mọi hồng ân suốt cả cuộc đời, đặc biệt những ơn ngài nhận được trong thời gian cuối đời này. Lời cuối cùng thánh Giuse nói với Mẹ Maria là:

----------“Hiền Thê được chúc phúc hơn hết mọi phụ nữ và tất cả mọi người được tuyển chọn. Xin các thiên thần và cả loài người chúc tụng hiền thê; xin cho muôn thế hệ nhận biết, ca tụng tôn vinh địa vị của hiền thê; xin cho trong hiền thê mà thánh danh Đấng Tối Cao được nhận biết, thờ lạy và chúc tụng xuyên qua mọi thế hệ tương lai; xin cho Thiên Chúa được chúc tụng đến đời đời vì đã tạo dựng hiền thê hết sức đẹp mắt Chúa và trước mặt mọi thần thánh. Tôi ước nguyện được hưởng dung nhan hiền thê trong Nước Cha trên trời.” ----------Kế đó người của Chúa, hướng sang Chúa Cứu Thế với lòng tôn kính sâu thẳm nhất, muốn được quì gối trước mặt Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cực độ dịu hiền bước tới đón ẵm thánh Giuse trong cánh tay, thánh Giuse tựa đầu trên vòng tay Chúa, ngài nói:

----------“Lạy Chúa và Thiên Chúa Tối Cao, Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, Đấng Tạo Thành và Cứu Độ nhân loại, xin chúc lành cho nô bộc và các kỳ công của Chúa. Lạy Đức Vua vô cùng nhân từ, xin hãy tha thứ những lỗi lầm nô bộc đã phạm trong việc phụng sự và đối thoại với Chúa. Tôi ca tụng, tôn vinh Chúa, dâng lên những lời cảm tạ đời đời và chân thành lên Chúa vì đã nhân từ chiếu cố chọn tôi làm phu quân của Hiền Mẫu đích thực của Chúa; xin cho sự cao cả và vinh quang Chúa là lời nô bộc này tạ ân cho đến đời đời.” Chúa Cứu Thế chúc lành cho thánh Giuse và nói: “Cha của Con, hãy nghỉ yên lành trong ân sủng của Thiên Chúa Cha và của Con, xin cha đưa tới cho các thánh Tiên Tri và các Thánh, đang chờ đợi cha nơi lâm bô, tin vui mừng ơn cứu độ họ đã gần.”
----------Thánh Giuse tột đỉnh diễm phúc nằm trong vòng tay Chúa Cứu Thế đã từ trần khi Chúa nói những lời này; Chúa vuốt mắt cho ngài. Cùng lúc đó muôn vàn thiên thần, vốn phục vụ Đức Vua và Nữ Vương các ngài, hợp tiếng dịu dàng dâng lên những lời ca chúc tụng. Do lệnh Chúa, các thiên thần đưa linh hồn rất thánh của thánh Giuse tới nơi lưu ngụ của các thánh Tổ và Tiên Tri. Nơi ngục tổ tông, thánh Giuse lập tức được mọi người nhận ra, vì ngài được mặc trong những vẻ huy hoàng của ân sủng tuyệt vời, là người được coi là cha và là bạn thân tín Chúa Cứu Thế, xứng đáng được sự tôn kính cao độ nhất. Đúng theo thánh ý và sự ủy thác của Chúa, việc thánh Giuse tới lâm bô và lời loan báo ngày các thánh được cứu khỏi tù đày đã gần tới làm bừng lên niềm vui khôn tả tại nơi tập hợp vô vàn thánh nhân.

----------Thánh Giuse, người tốt phước nhất trong toàn thể nhân loại, thọ hơn sáu mươi tuổi. Khi ba mươi ba tuổi, ngài kết hôn với Đức Trinh Nữ Maria và sống bên Mẹ Maria với tư cách là phu quân của Người hơn hai mươi bảy năm. Khi thánh Giuse từ trần, Mẹ Maria tròn bốn mươi mốt tuổi rưỡi. Mẹ Maria vẫn nguyên thể chất toàn hảo như khi ba mươi ba tuổi. Mẹ không tỏ ra dấu hiệu suy nhược, hoặc do tuổi tác, hoặc do yếu đau, nhưng luôn ở nguyên tình trạng tuyệt hảo của nữ tính. Mẹ Maria đau buồn tự nhiên vì thánh Giuse từ trần; Mẹ yêu thương thánh Giuse là phu quân, là người ưu việt trong sự trọn lành và thánh thiện, là người bảo vệ và ân nhân của Mẹ.

----------Có chút khác biệt trong các ân sủng được ban cho vị Đại Thánh Tổ Giuse với những ơn được ban cho các thánh khác. Nhiều vị thánh được ban các thánh sủng và đặc ân không nhằm gia tăng sự thánh hoá chính các ngài, nhưng để thăng tiến việc phụng sự Đấng Tối Cao nơi các linh hồn khác; các ơn đó là những đặc ân và thánh sủng được ban “nhưng không” không tùy thuộc sự thánh thiện của người nhận. Nơi thánh Giuse, mọi ơn Chúa đều làm gia tăng nhân đức và sự trọn lành cá nhân; vì mục đích nhiệm mầu mà các ơn Chúa hướng tới và làm cho thăng tiến được liên kết chặt chẽ với sự thánh thiện trong cuộc sống của ngài. Thánh Giuse càng trở nên thánh thiện và giống các thiên thần, ngài càng xứng đáng là phu quân của Mẹ Maria, Đấng là kho tàng các nhiệm tích thiên đàng. Thánh Giuse phải là một phép lạ của sự thánh thiện, mà chính ngài thực sự như thế.

caoduc
12-09-2008, 09:10 AM
----------Thánh nhi Giuse được sinh ra với thân xác đẹp tuyệt tác toàn vẹn làm cho hai đấng sinh thành và bà con thân thuộc đặc biệt hân hoan, sự việc tương tự như xảy ra ngày thánh Gioan Tẩy Giả chào đời, mặc dầu nguyên do sự việc đó được giấu kín hơn. Chúa đẩy nhanh trong thánh Giuse việc sử dụng trí khôn tới mức toàn hảo khi ngài ba tuổi, ban cho ngài sự khôn ngoan thiên đàng, cho linh hồn ngài những ân sủng và thánh đức. Từ thời gian đó, cũng bằng lý trí và sự khôn ngoan tự nhiên, ấu nhi Giuse bắt đầu nhận biết bằng đức tin rằng Thiên Chúa là nguyên do và là Đấng Hóa Công tạo dựng muôn loài. Ấu nhi Giuse nhiệt thành lắng nghe và hiểu sâu sắc mọi điều được dạy cho liên quan đến Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Ngay lúc thiếu thời, thánh Giuse đã thực hành những cách cầu nguyện, chiêm niệm cao siêu, hăng say việc tập luyện các nhân đức thích hợp với tuổi nhỏ của ngài. Thánh Giuse có thiên hướng tốt lành, giầu yêu thương, nhã nhặn, thành thực, không phải chỉ thánh thiện mà còn như thiên thần nữa, lớn lên trong nhân đức trọn lành và tiến tới việc ngài kết hôn với Đức Maria bằng cuộc sống hoàn toàn công chính thánh thiện khôn sánh. Khi đó, nhờ lời Mẹ Maria cầu bầu, thánh Giuse được Chúa ban thêm tính thích nghi, tăng thêm các phẩm chất tốt; vì ngay khi Mẹ Maria được Chúa cho biết Chúa muốn Mẹ đi vào cuộc sống hôn nhân với thánh Giuse, Mẹ Maria tha thiết xin Chúa thánh hóa thánh Giuse và gieo cho ngài những tư tưởng tột độ trinh trong và những ước nguyện phù hợp với các ước nguyện của Mẹ. Chúa nghe lời Mẹ cầu nguyện và cho Mẹ thấy những hiệu lực vĩ đại của quyền năng Chúa làm nơi tâm trí thánh dưỡng phụ Giuse.


----------Chúa trút vào linh hồn ngài những tập quán nhân đức và các đặc ân tột đỉnh trọn hảo. Chúa làm cho quân bình các quan năng của thánh nhân, ban cho ngài tràn đầy hồng ân và củng cố các hồng ân đó cách lạ lùng. Về thánh đức và sự trọn lành của đức trinh khiết, vị phu quân thánh thiện Giuse được nâng lên cao hơn các thiên thần sốt mến Seraphim, vì sự trinh khiết mà các thiên thần có được không ở nơi thân xác. Không bao giờ một hình ảnh ô uế thú tính và cảm giác tự nhiên xâm nhập bất cứ quan năng nào của thánh Giuse, dẫu chỉ chốc lát cũng không. Việc thoát khỏi mọi hình ảnh và bản chất tự nhiên, tính đơn sơ như thiên thần của ngài làm cho thánh Giuse thích hợp với việc đồng hành, hiện diện bên Đấng cực trinh khiết hơn hết muôn loài, mà nếu không có hoàn cảnh siêu việt này hẳn thánh Giuse đã không thể nào xứng đáng với địa vị tột đỉnh cao cả tuyệt vời này.


----------Thánh Giuse cũng nổi bật cách lạ lùng về các nhân đức khác, đặc biệt về đức bác ái; ngài ở tại nguồn nước hằng sống, mà nguồn nước này chảy vọt tới sự sống đời đời (Gioan 4:14); thánh Giuse ở kề bên bầu lửa, được tiêu hoá đi mà không chút đối kháng. Điều đúng nhất có thể nói được về tình yêu mến của thánh Giuse là lửa yêu mến của ngài đối với Thiên Chúa chính là nguyên do ngài chết. Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, hai đối tượng tình yêu của thánh Giuse, đều ở kề bên ngài; Chúa và Mẹ Maria liên kết mật thiết với thánh Giuse hơn hết bất cứ người trần gian nào khác; trái tim tột độ trong sạch và trung thành của ngài nhất định phải được tan biến đi do những hiệu lực yêu thương kết hợp như thế. Chúc tụng Chúa, Đấng tạo thành những điều vĩ đại này; hạnh phúc thay thánh Giuse, người diễm phúc nhất trong cả loài người, ngài đã đáp lại cách xứng đáng tình yêu của Chúa Cứu Thế và Đức Hiền Mẫu rất thánh. Thánh Giuse xứng đáng được muôn thế hệ và muôn dân nhận biết tôn kính, vì Chúa đã không làm những việc lạ lùng như thế với bất cứ người nào khác, Chúa cũng không tỏ lòng yêu thương như thế cho người nào khác.


----------Đặc ân và hạnh phúc lớn lao nhất thánh Giuse được hưởng khi còn ở trần thế là ngài được biết các mầu nhiệm về Chúa Cứu Thế và Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh. Ngài đã sống chung với Chúa và Mẹ Maria suốt bấy nhiêu năm, là dưỡng phụ Chúa Cứu Thế, là phu quân đích thực của Đức Nữ Vương thiên đàng. Do sự thánh thiện cao cả của ngài, thánh Giuse còn được Đấng Tối Cao dành cho nhiều đặc ân khác nữa, những đặc ân này đặc biệt quan trọng cho những ai xin thánh Giuse cầu bầu cho cách chính đáng. Lời thánh Giuse bầu cử có hiệu lực rất mạnh:
----------Thứ nhất, xin được đức trinh khiết, khắc phục các khuynh hướng xác thịt;

----------Thứ hai, xin được giúp đỡ mạnh mẽ trong việc thoát khỏi tội lỗi, trở lại tình trạng ân nghĩa với Thiên Chúa;

----------Thứ ba, ơn gia tăng lòng yêu mến tận hiến cho Mẹ Maria rất thánh;

----------Thứ bốn, ơn chết lành và bảo vệ chống lại ma quỉ trong giờ chết;

----------Thứ năm, ơn làm cho ma quỉ kinh hoảng khi người cầu xin kêu tên thánh Giuse;

----------Thứ sáu, được sức khỏe thể chất và ơn trợ giúp trong mọi khó khăn;

----------Thứ bảy, ơn an toàn sinh con trong các gia đình.
----------Các ơn này và nhiều đặc ân khác Thiên Chúa ban cho những người thành tâm cầu xin lời bầu cử của thánh Giuse, phu quân Đức Nữ Vương thiên đàng. Tác gỉa nài nỉ mọi con cái trung thành của Giáo hội nhiệt thành yêu mến thánh Giuse, họ sẽ thực sự được các đặc ân này, nếu họ cư xử cách chính đáng để xứng đáng nhận được các ơn đó
.


LỜI MẸ MARIA


----------Con của Mẹ, mặc dầu con đã mô tả thánh Giuse, phu quân của Mẹ, là người cao quí nhất trong các thần thánh của Jerusalem trên trời, nhưng con không thể làm nổi bật cách chính xác sự thánh thiện cao cả của ngài, cũng không một ai trong con cái loài người có thể biết điều đó trọn vẹn trước khi họ được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Khi đó mọi người sẽ hết sức ngỡ ngàng vì Chúa sẽ làm cho họ hiểu mầu nhiệm này. Vào ngày tận thế, khi mọi người được phán xét, những người bị luận phạt sẽ cay đắng khóc than hối hận tội lỗi của họ đã cản trở không để cho họ hiểu đúng giá trị phương tiện mạnh thế này của việc rỗi linh hồn của họ, đã tự mình làm mất các phương tiện đúng ra họ có thể đạt được cách dễ dàng là nhờ Đấng Bầu Cử này để được tình thân của Đấng Phán Xét Tối Cao. Toàn thể nhân loại đã quá coi thường các đặc ân và đặc quyền được dành cho thánh phu quân của Mẹ, họ không biết lời cầu bầu của ngài xin Chúa mạnh thế chừng nào. Con rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ bảo đảm với con rằng thánh Giuse là một trong những người được Thiên Chúa ưu ái nhất, rất mạnh thế ngăn cánh tay thịnh nộ của Chúa. Mẹ muốn con hết lòng biết ơn Chúa đã đoái nhìn ban cho con quá sức nhiều ơn soi sáng hiểu biết mầu nhiệm này, và cũng vì đặc ân mà Mẹ đang làm cho con. Từ nay trở đi, suốt cuộc đời trần thế còn lại của con, con hãy cẩn thận tiến tới trong việc tận hiến, yêu mến nồng nàn đối với thánh phu quân của Mẹ. Con hãy chúc tụng Chúa vì đã ưu ái ban cho thánh Giuse những đặc ân hết sức cao quí, đã làm cho Mẹ hết sức vui mừng vì con biết được mọi sự cao cả của ngài. Con phải xin thánh Giuse cầu bầu cho mọi nhu cầu của con. Con phải khuyến khích nhiều người tôn kính thánh Giuse và làm cho các nữ tu của con nổi bật trong việc mộ mến ngài. Điều gì đức phu quân của Mẹ cầu bầu xin Chúa cho người trần thế đều được Chúa ban, nhờ lời ngài bầu cử, người ta được hưởng nhiều ân ngoại lệ nếu họ không tự làm cho mình bất xứng hưởng các ơn đó. Tất cả các đặc ân này là phần thưởng dành cho sự trọn lành cao cả của đấng thánh tuyệt vời này và vì các nhân đức vĩ đại của ngài. Vì lòng nhân từ của Chúa bị lôi kéo cách ưu ái rộng lượng tới những ai kêu cầu xin thánh Giuse bầu cử, Chúa sẵn sàng đổ tràn đầy lòng nhân từ thương xót cho những ai ký thác cậy nhờ thánh Giuse cầu xin cho.

caoduc
13-09-2008, 10:22 AM
CHƯƠNG 5* MẸ MARIA HIẾN DÂNG CON CỰC THÁNH
LÀM HY LỄ LÊN THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU;
* CHÚA GIÊSU RỜI KHỎI NAZARETH.---------Tình yêu Đức Hiền Mẫu Maria đối với Con cực thánh phải luôn luôn là tiêu chuẩn theo đó chúng ta đo lường mọi hành động cũng như các nỗi vui buồn suốt cuộc đời Mẹ ở trần gian. Nhưng chúng ta và cả đến các thiên thần không thể nào đo lường sự vĩ đại chính tình yêu của Mẹ Maria, trừ ra bằng tình yêu mà các thiên thần nhìn thấy nơi Thiên Chúa. Tất cả mọi điều từng được mô tả bằng ngôn từ hạn hẹp chúng ta, những lối so sánh và suy luận, bất quá chỉ là phần tối thiểu của toàn thể những gì lò lửa yêu mến linh thánh này thực sự tích chứa. Mẹ Maria yêu Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, đồng bản tính, đồng quyền năng và mọi sự trọn lành với Thiên Chúa Cha. Mẹ Maria yêu Chúa Giêsu là Con đích thực của Mẹ, Con Mẹ vì Chúa là con người, được tạo thành do chính thịt máu Mẹ. Mẹ Maria yêu Chúa Giêsu vì, với tư cách là con người, Chúa là Đấng Thánh trên hết mọi đấng thánh và là nguyên do chính của mọi sự thánh thiện (Dan 9:24). Người đẹp vô song giữa đám phàm nhân (Tv 44:3). Chúa là Con vô cùng thảo hiếu của Mẹ, là Ân Nhân vô cùng rộng lượng của Mẹ, vì chính Chúa, do phận là con, đã nâng Mẹ lên địa vị cao quí nhất giữa muôn loài. Chúa tôn vinh Mẹ giữa muôn loài, trên hết mọi loài bằng các kho tàng thiên tính, ban cho Mẹ mọi đặc ân, phúc lành và thánh sủng vượt trên hết mọi thụ tạo cộng chung lại.

---------Chỉ có sự khôn ngoan tột đỉnh của Mẹ Maria mới hiểu rõ giá trị các nguyên nhân và nền tảng trên đó tình yêu của Mẹ được thiết lập và hiểu sự khôn ngoan nơi Mẹ cùng với nhiều ân sủng khác nữa. Không một thứ gì có thể cản trở tình yêu nơi trái tim cực trinh khiết Mẹ. Mẹ tột đỉnh thảo hiếu; đức khiêm tốn sâu thẳm làm cho Mẹ trở thành Người Đối Thoại trung thành nhất. Mẹ không nhu nhược yếu đuối, thánh sủng vô cùng dư đầy nơi Mẹ tác động toàn thể hiệu lực. Mẹ không chậm chạp chần chờ, cũng không bất cẩn hững hờ vì Mẹ được tràn đầy lửa yêu mến cực kỳ nồng nàn và chuyên cần. Mẹ không xao lãng quên sót, trí nhớ tuyệt vời của Mẹ không khi nào ngưng xoáy vào các đặc ân Mẹ nhận được cùng các nguyên do và giáo huấn của tình yêu sâu xa nhất. Mẹ sống trong chính tình yêu Thiên Chúa; Mẹ ở trước thánh nhan Chúa, trong học đường yêu thương của Con Mẹ, bắt chước y hệt các việc Chúa làm trong khi có Chúa ở bên. Vầng Trăng Maria đẹp tuyệt vời này, ở độ đầy nhất hướng về Mặt Trời công chính Giêsu, được tách biệt khỏi mọi thứ vật chất trần thế, hoàn toàn biến đổi trong ánh sáng Vầng Thái Dương Giêsu, đã hưởng mọi hiệu lực của tình yêu hỗ tương, các ân sủng và ưu ái của Chúa. Mẹ ở đỉnh cao hạnh phúc khi sắp tới lúc mất đi mọi đặc ân này từ Con Mẹ. Mẹ đau đớn khôn tả khi nghe tiếng Thiên Chúa Cha hằng hữu gọi, như xưa Chúa đã gọi hình bóng Mẹ là Tổ Phụ Abraham, đòi việc dâng hiến ký thác toàn thể tình yêu và hy vọng là Isaac yêu dấu (Stk 22:1) của Mẹ.

---------Đức Hiền Mẫu biết rõ thời giờ Mẹ dâng hiến Hy Lễ đang dần tới. Con cực yêu dấu của Mẹ đã bước vào tuổi ba mươi, thời điểm được ấn định cho việc đền trả nợ nần mà Chúa gánh đền đã tới. Sở hữu Chúa trọn vẹn là toàn thể hạnh phúc, Mẹ Maria vẫn cho rằng chưa tới lúc mất đi Kho Tàng đó, Mẹ chưa phải chịu điều đau khổ này. Vì thế khi thời điểm tới, Mẹ Maria được bọc trong thị kiến vô cùng cao quí, cảm thấy được gọi và đặt trước tòa Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Từ ngai toà Thiên Chúa phát ra lời quyền uy tối thượng:

---------“Hỡi Maria, Ái Nữ và Người Yêu Dấu của Ta, Người hãy dâng cho Ta Con Một vô cùng yêu dấu làm Hy Lễ.”
---------Do quyền năng tối thượng của những lời này, Đức Hiền Mẫu rất thánh được ơn soi sáng hiểu biết thánh ý Đấng Toàn Năng, Mẹ hiểu quyết định Ơn Cứu Chuộc nhân loại qua Khổ Hình và Tử Nạn của Con cực thánh, cùng với tất cả mọi diễn tiến từ nay trong việc rao giảng và cuộc đời công khai của Chúa Cứu Thế. Khi sự hiểu biết này được canh tân và thấu triệt, Mẹ cảm thấy linh hồn Mẹ bị chế ngự bởi những cảm nghĩ vâng phục, khiêm nhượng, yêu mến Thiên Chúa, xót thương nhân loại, lòng trắc ẩn và sự đau buồn cực độ vì mọi điều Con Mẹ phải chịu.

---------Với trái tim hào hiệp không nao núng, Mẹ đáp lời Đấng Tối Cao:

---------“Lạy Vua hằng hữu, lạy Thiên Chúa Toàn Năng Cao Cả vô cùng khôn ngoan và nhân từ, mọi sự hiện hữu, ngoài Chúa, chỉ do lòng thương xót và lượng cao cả Chúa mà có, Chúa là chúa tể muôn loài. Sao Chúa lại truyền cho con, một con trùng đất hèn hạ, hiến dâng lên theo thánh ý Chúa Người Con, mà do lòng thương chiếu cố Chúa đã ban cho con? Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, Ngài là của Chúa, vì từ thuở đời đời trước cả sao mai Chúa đã sinh ra Ngài (Tv 109:3), Chúa đã sinh ra Ngài và sẽ sinh ra Ngài đời đời. Nếu con mặc cho Ngài vóc dáng kẻ tôi đòi trong dạ và do máu con, nếu con đã nuôi dưỡng nhân tính Ngài bằng sữa của con và chăm sóc nhân tính Ngài với tư cách hiền mẫu: nhân tính cực thánh này là của Chúa, và con cũng thế, vì con đã nhận được từ Chúa mọi thứ mà con hiện hữu và mọi thứ con có thể cho Ngài. Làm sao con có thể dâng lên Chúa điều là của Chúa nhiều hơn của con? Lạy Đức Vua tối cao, con xưng tụng sự cao cả và lòng nhân từ Chúa bao la vô cùng trong việc ban cho các thụ tạo những kho tàng ân sủng vô tận của Chúa. Để ràng buộc Chúa với các thụ tạo đó, Chúa muốn nhận được của lễ từ họ như của “cho không”, cho dù đó là chính Con Một vô cùng yêu dấu Chúa, Chúa sinh ra Ngài từ bản tính và từ ánh sáng Thiên Tính của Chúa. Cùng một trật với Ngài muôn ơn lành cao cả đã đến với con, từ tay Ngài con nhận được của cải không biết cơ man nào mà kể (Kn.11). Ngài là Gương Thánh Đức cho con, Chất Liệu cho tinh thần, Sự Sống linh hồn, Linh Hồn của cuộc đời con, Chất Bổ Dưỡng mọi niềm vui sống của con. Hiển nhiên là của lễ vô giá nếu dâng Ngài lên Chúa là Đấng duy nhất biết giá trị Ngài. Nhưng trao Ngài vào tay những kẻ thù ác độc để với giá mạng sống Ngài, vốn quí giá hơn toàn thể mọi kỳ công Chúa đã tạo dựng để thoả mãn đức công bằng của Chúa! Lạy Chúa Tối Cao, việc này hiển nhiên là hy lễ vĩ đại mà Chúa đòi hỏi nơi mẹ của Ngài. Tuy nhiên xin đừng để cho ý con mà là thánh ý Chúa được trọn toàn. Xin cho sự tự do của nhân loại nhờ đó được chuộc lại. Xin cho đức công bằng của Chúa được thoả mãn. Xin cho tình thương yêu vô cùng của Chúa được hiển lộ. Xin cho thánh danh Chúa được muôn loài nhận biết và tôn vinh. Con xin đặt Ngài trong tay Chúa trước mặt muôn loài.

---------Con xin đặt vào tay Chúa Isaac yêu dấu của con, để Ngài được thực sự hiến dâng. Con dâng Con của con, Hoa Trái lòng con, để theo thánh ý bất khả di dịch của Chúa, Ngài có thể đền trả nợ nần thiếu mắc không do lỗi Ngài, mà do tội lỗi con cháu Adong, để trong Tử Nạn, Ngài có thể hoàn tất mọi điều các thánh Tiên Tri, được Chúa soi dạy, đã viết và tiên báo.”
---------Hy Lễ duy nhất, cao cả nhất, đáng được chấp nhận nhất, được chính Chúa Cứu Thế dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu từ thuở tạo dựng vũ trụ cho tới tận thế. Hy Lễ Mẹ Maria hiến dâng được liên kết cực độ mật thiết với và giống Hy Lễ Chúa Cứu Thế. Nếu tình yêu thương vĩ đại nhất là hiến dâng chính mạng sống mình vì người yêu, hiển nhiên Mẹ Maria vượt rất xa bất cứ mức độ yêu thương tột đỉnh nào của cả loài người, vì Mẹ yêu thương Chúa Con gấp nhiều lần hơn sinh mạng Mẹ. Nhân loại không ước lượng được tình yêu của Mẹ Maria. Tình yêu của Mẹ Maria chỉ có thể đo lường được bằng tình yêu Thiên Chúa Cha đối với Thiên Chúa Con. Lời Chúa Kitô nói với ông Nicodemo: “Thiên Chúa hết sức yêu thương thế gian đến độ đã ban Con Một của Ngài để không một ai tin vào Con Chúa mà bị hư mất” (Gioan 15:7), cũng có thể được nói trong cùng mức độ về tình yêu của Đức Hiền Mẫu thương yêu. Cũng cách đó và cân xứng, chúng ta mắc nợ Mẹ Maria ơn cứu độ vì Mẹ Maria cũng yêu thương chúng ta hết sức đến độ hiến dâng Con duy nhất của Mẹ để cứu chuộc chúng ta. Nếu Mẹ không hiến dâng Hy Lễ chuộc tội chúng ta theo cách này khi được Thiên Chúa Cha yêu cầu, hẳn Ơn Cứu Chuộc nhân loại đã không được thực thi do cùng quyết định, vì quyết định này phải được hoàn tất với điều kiện là ý của Đức Hiền Mẫu Maria phải trùng hợp với thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu. Đây là ơn mà con cháu Adong phải đền trả Mẹ Maria rất thánh .

---------Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh nhận hy lễ Mẹ Maria hiến dâng, lập tức thưởng và đền đáp lại bằng ân sủng đặc biệt để an ủi Mẹ trong nỗi đau buồn, biểu lộ rõ ràng hơn thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu và các lý do của lệnh Chúa truyền. Vì thế, Mẹ Maria vẫn còn trong thị kiến, được nâng lên mức độ ngây ngất cao cả hơn, trong đó Mẹ được chuẩn bị để trực diện Thiên Chúa. Trong thị kiến này, do việc thấy rõ ràng bản tính Thiên Chúa, Mẹ hiểu Đấng Tốt Lành vô cùng muốn thông ban các kho tàng vô cùng của Chúa cho nhân loại qua các việc làm của Ngôi Lời Nhập Thể. Linh hồn Mẹ tràn đầy hân hoan trước viễn ảnh mọi mầu nhiệm thánh này, Đức Hiền Mẫu thiên đàng canh tân việc hiến dâng Thiên Chúa Con cho Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa an ủi Mẹ bằng bánh ban sự sống là sự hiểu biết cao siêu để với lòng dũng cảm chịu đựng vô địch, Mẹ có thể phụ tá Ngôi Lời Nhập Thể trong Công Cuộc Cứu Chuộc với tư cách là Đấng Đồng Công và Phụ Tá, mà theo sự an bài của Đấng Khôn Ngoan vô cùng đã thực sự xảy ra về sau trong những năm tháng còn lại của cuộc đời Mẹ.

caoduc
16-09-2008, 09:25 AM
---------Do các hiệu lực và sức mạnh được thông cho Mẹ trong thị kiến này, Mẹ được chuẩn bị để tạm biệt Thiên Chúa Con vì Chúa đã quyết định ăn chay trong sa mạc sau khi chịu Phép Rửa. Chúa nói với Mẹ:

---------“Thưa Mẹ của Con, Con đã nhận được thân xác nhân tính của Con hoàn toàn từ xương thịt và máu Mẹ, nhờ đó Con đã mặc lấy hình hài kẻ tôi đòi trong dạ trinh khiết Mẹ (Phil. 2:7). Mẹ đã nuôi Con bằng sữa Mẹ, săn sóc Con bằng những vất vả cực nhọc và mồ hôi. Vì lý do này Con cho rằng Con là của Mẹ nhiều hơn bất cứ người nào khác có thề nhìn nhận mình là con đối với mẹ của họ. Xin Mẹ cho phép và đồng ý cho Con chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu. Đã đến lúc Con phải rời khỏi cuộc sống bên Mẹ, khởi đầu Công Cuộc Cứu Chuộc nhân loại. Thời gian an nhàn đã hết, giờ chịu đau khổ để cứu chuộc con cháu Adong đã tới. Con muốn hoàn thành công cuộc này của Thiên Chúa Cha với sự phụ tá của Mẹ; Mẹ sẽ là Người Đồng Hành và Phụ Tá của Con trong việc chuẩn bị cho Khổ Hình Tử Nạn trên Thánh Giá của Con. Lúc này Con phải để Mẹ ở lại một mình, nhưng ơn lành, sự che chở yêu thương và uy quyền của Con luôn ở với Mẹ. Rồi Con sẽ trở về xin Mẹ đồng công và đồng hành với Con trong mọi cực khổ vất vả; vì Con phải chịu mọi đau khổ vất vả đó trong thân xác loài người Mẹ đã cho Con.”
---------Quì nơi chân Chúa Con, Mẹ nói:

---------“Lạy Chúa và Thiên Chúa hằng hữu của mẹ, mẹ coi sinh mạng mẹ chẳng đáng kể, nếu mẹ có thể cứu được sinh mạng Con, hoặc mẹ có thể chết vì Con nhiều lần. Nhưng thánh ý Thiên Chúa Cha và của Con phải được toàn thành, mẹ hiến dâng ý riêng mẹ làm hy lễ cho việc chu toàn này. Xin hãy nhận lấy, hỡi Con và là Chúa của mẹ; xin cho hy lễ mẹ hiến dâng đáng được chấp nhận, xin cho ơn bảo vệ linh thánh của Con không bao giờ thiếu đối với mẹ. Mẹ không được đi theo Con trong mọi khổ cực vất vả và Thánh Giá của Con là điều đau đớn còn lớn lao hơn nhiều đối với mẹ. Con của mẹ, xin cho mẹ được xứng đáng hưởng đặc ân này, với tư cách là mẹ đích thực của Con, mẹ xin Con cho mẹ đi theo, chia sẻ mọi khổ cực thánh giá của Con để đổi lại hình hài nhân tính Con đã nhận từ nơi mẹ.”

---------Đức Hiền Mẫu cực yêu thương xin Chúa đem theo một ít thực phẩm Mẹ đã chuẩn bị sẵn, hoặc Chúa cho phép gởi tới nơi Chúa sẽ đến. Nhưng Chúa Cứu Thế không nhận thực phẩm như Mẹ nói, đồng thời Chúa soi sáng Mẹ về những gì thích hợp cho biến cố này. Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria đi tới cửa ngôi nhà nghèo nàn của Thánh Gia; Mẹ lại quì xin được chúc lành và hôn chân Chúa. Thầy chí thánh chúc lành cho Mẹ rồi khởi đầu hành trình tới sông Jordan, ra đi như Mục Tử hiền lành đi tìm các chiên lạc, vác chúng trên vai, đem chúng trở lại con đường hằng sống mà chúng đã bị lừa dối dụ dỗ đi lạc (Lc 15:5).


---------Khi Chúa Cứu Thế tìm thánh Gioan Tẩy Giả để nhận Phép Rửa, Chúa đã ở một phần tuổi ba mươi. Chúa đi thẳng tới bờ sông Jordan, nơi thánh Gioan Tẩy Giả đang làm phép rửa (Mt 3:13), Chúa nhận Phép Rửa do thánh Gioan khoảng ba mươi ngày sau khi Chúa tròn tuổi hai mươi chín. Tác giả không thể diễn tả cách xứng đáng nỗi đau đớn của Mẹ Maria trong biến cố Chúa ra đi này; cũng không thể nào mô tả lòng thương yêu Chúa Cứu Thế đối với Mẹ Maria. Mọi ngôn từ đều quá sức thiếu thốn hạn hẹp đối với những gì đã xảy ra nơi trái tim Chúa Con và Mẹ Maria. Thiên Chúa cho phép các hiệu lực này hoạt động trong Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria tới cực độ, mức độ thích hợp với sự thánh thiện của cả Mẹ và Con. Thầy chí thánh của chúng ta rảo bước hướng tới mục tiêu Ơn Cứu Chuộc nhân loại mà Chúa bị thu hút bởi sức mạnh tình thương vô cùng.


---------Lạy Chúa yêu dấu vô cùng của con! Tại sao trái tim chúng con không để cho chúng con gặp Chúa với tình yêu đáp ứng thuận thảo? Tại sao sự hoàn toàn vô dụng của loài người, hơn nữa, sự vong ân bội nghĩa của chúng con, không làm cho Chúa ngưng lại? Lạy Chúa tốt lành và Sự Sống đời đời của con, không có chúng con cũng như có chúng con, Chúa vẫn hạnh phúc vô cùng và trong mọi sự trọn lành toàn hảo, thánh thiện và vinh quang. Chúng con chẳng thêm được chút chi vào những gì Chúa có trong chính Chúa, vì Chúa hoàn toàn độc lập với mọi thụ tạo. Lạy Chúa yêu dấu của con, tại sao Chúa quá lo lắng ưu phiền tìm kiếm, lo lắng săn sóc chúng con? Tại sao Chúa chuộc mua hạnh phúc cho chúng con bằng giá Khổ Hình và Thánh Giá? Hiển nhiên vì tình thương và lòng nhân từ khôn lường Chúa coi hạnh phúc chúng con là hạnh phúc của chính Chúa, chỉ có chúng con cứ khăng khăng miệt mài trong việc tìm vui thú riêng mình chẳng khác gì người xa lạ đối với Chúa và với chính chúng con.


LỜI MẸ MARIA

---------Con của Mẹ, Mẹ muốn con suy xét và đi ngày càng sâu vào mầu nhiệm con đã viết, ghi khắc trong linh hồn con để bắt chước Mẹ ít nhất một phần nào mầu nhiệm này. Con hãy suy gẫm về thị kiến Thiên Chúa mà Mẹ được trong dịp này, Mẹ được làm cho hiểu giá trị cao cả Chúa ấn định cho các cực nhọc vất vả, Khổ Hình và Tử Nạn của Con Mẹ, cho tất cả những ai sẽ bắt chước và theo Chúa Giêsu trên đường Thánh Giá. Vì biết điều này, Mẹ đã không phải chỉ để cho Con Mẹ chịu Khổ Hình và Tử Nạn, Mẹ còn xin Chúa làm cho Mẹ trở nên bạn đồng hành, đồng công trong mọi phiền sầu, đau đớn thống khổ mà Thiên Chúa Cha hằng hữu đã thuận ban. Khi đó, để khởi đầu theo gót các đắng cay đau khổ của Chúa, Mẹ xin Con và Chúa của Mẹ lấy đi những hoan hỉ trong lòng. Lời xin này được chính Chúa soi sáng cho Mẹ, vì Chúa muốn như thế, vì tình yêu dạy và thúc giục Mẹ. Lòng ao ước chịu đau khổ, các ước nguyện của Thiên Chúa Con dẫn Mẹ tiến tới trên đường chịu đau khổ. Vì yêu thương Mẹ vô cùng, chính Chúa đã cho Mẹ những ước nguyện đó; Chúa làm cho những người Chúa yêu thương phải chịu đau đớn và để cho họ phải chịu khổ cực (Cn 3:12). Mẹ, là Mẹ Chúa, không bị để cho mất ơn đặc biệt giống như Chúa, mà chỉ có ơn đó mới làm cho cuộc sống này đáng quí trọng hơn hết. Lập tức thánh ý này của Đấng Tối Cao, điều Mẹ tha thiết xin, bắt đầu được chu toàn: Mẹ bắt đầu cảm thấy thiếu vắng ơn vỗ về hoan hỉ, Chúa khởi sự cư xử với Mẹ cách nghiêm khắc hơn. Đó là một trong những lý do Chúa không gọi Mẹ là Mẹ, mà gọi là Bà, tại tiệc cưới Cana, dưới chân Thánh Giá (Gioan 2:4, 19:26), và trong nhiều dịp khác, khi Chúa giữ lại những lời yêu thương dịu dàng. Đây không phải là dấu chỉ sự giảm thiểu tình yêu thương của Chúa, mà đúng ra là sự tinh lọc sâu sắc tình yêu, Chúa làm cho Mẹ giống Chúa trong những đau khổ được chọn làm kho tàng sản nghiệp vô giá của Chúa.

---------Nhờ đó con sẽ hiểu sự ngu dại và lầm lẫn của loài người. Họ trôi giạt rất xa khỏi đường ánh sáng, khi mà, theo một định luật, hầu như tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để trốn tránh vất vả cực nhọc đau khổ, sợ hãi con đường hãm mình và đường Thánh Giá vương giả an toàn. Bị nhận chìm bởi điều dại dột giả trá lừa đảo này, người ta không những chỉ ghê tởm việc bắt chước Chúa Kitô và Mẹ chịu đau khổ, mà họ còn tự mình tước bỏ nguồn ân sủng đích thực cao quí nhất của cuộc sống. Tự làm cho việc họ hồi phục trở nên bất khả, vì tội lỗi làm cho người ta yếu đuối, mà thuốc duy nhất chữa tội lỗi là chịu đau khổ. Người ta phạm tội vì ham mê hèn hạ, gớm ghét sự đau khổ lo buồn, trong khi đó đau khổ làm cho người ta được ơn tha thứ của Vị Chánh Án chí công.

---------Nhờ lo buồn đau đớn thống hối, những hậu quả tội lỗi được làm nhẹ bớt; quá độ về dâm dục và cuồng vọng bị nghiền tan; tính kiêu căng và thái độ ngạo mạn được làm cho khiêm tốn; xác thịt bị khắc phục. Do lòng thống hối ăn năn, các khuynh hướng về điều ác độc, về các thụ tạo, về cảm giác và trần thế, được kiềm chế; việc xét đoán được rõ ràng; ý nguyện được đặt trong giới hạn, những chuyển động rời rạc do các dục vọng được điều chỉnh lại cho đúng. Cũng nhờ lo buồn vì tội lỗi, tình yêu và lòng thương xót của Chúa được kéo xuống trên những người bị đau khổ, những người kiên trì chịu đựng đau khổ, hoặc tìm chịu đau khổ để bắt chước Con cực thánh Mẹ. Với khoa học đau khổ này mọi kho tàng được chúc phúc của loài người được canh tân. Những ai trốn chạy đau khổ là những người điên khùng, những ai không biết gì về khoa chịu đau khổ là những người khờ dại.

caoduc
18-09-2008, 08:50 AM
CHƯƠNG 6* CHÚA KITÔ CHỊU PHÉP RỬA VÀĂN CHAY BỐN MƯƠI NGÀY;
* NHỮNG VIỆC MẸ MARIA THỰC HIỆNTRONG CÁC BIẾN CỐ NÀY
---------Sau khi từ biệt Thánh Mẫu nơi ngôi nhà thanh bần Nazareth, Chúa Cứu Thế giong ruổi tới sông Jordan, không một người trần gian nào đi theo nhưng có việc thực thi lòng yêu mến vô cùng nồng nàn đồng hành. Chúa tới gần thị trấn Betha, còn gọi là Betharaba, ở phía bên kia sông Jordan, nơi vị Tiền Hô đang rao giảng và làm phép rửa. Ngay những bước đầu tiên khi rời khỏi nhà, Chúa Cứu Thế, ngước mắt lên Thiên Chúa Cha hằng hữu, dâng những việc Chúa sắp sửa khởi đầu cho việc cứu chuộc nhân loại: những vất vả, buồn phiền, khổ hình và chết trên Thánh Giá, gánh tội đền thay nhân loại trong việc vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa Cứu Thế cũng dâng lên Thiên Chúa Cha nỗi buồn tự nhiên với tư cách người Con đích thực và yêu thương xa lìa Hiền Mẫu, rời khỏi sự hiện diện tuyệt vời của Mẹ mà Chúa đã vui hưởng hai mươi chín năm nay. Chúa muôn loài bước đi một mình, không kèn không trống, không người tùy tùng. Vua tối cao trên hết mọi vua, Chúa trên hết các chúa (Kh 19:16) bị các thần dân của Người khinh miệt làm lơ.

---------Suốt hành trình tới sông Jordan, Chúa Cứu Thế ban phát lòng thương xót chữa lành bệnh tật thể xác và linh hồn cho nhiều người tại nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên các việc này đều được thực hiện kín đáo; vì trước khi nhận phép rửa, Chúa không cho một bằng chứng công khai nào về quyền năng vô biên và nhiệm vụ cao cả của mình. Trước khi xuất hiện tại sông Jordan, Chúa đổ tràn đầy trái tim thánh Gioan Tẩy Giả ơn soi sáng và niềm vui mới, thay đổi và nâng cao tâm hồn Vị Tiền Hô. Nhận biết những tác động huyền nhiệm mới này, thánh Gioan Tẩy Giả bỡ ngỡ la lên:
---------“Mầu nhiệm cao cả biết bao? Những linh cảm hạnh phúc biết chừng nào? Từ khi nhận biết sự hiện diện của Chúa lúc tôi còn trong dạ mẹ, chưa bao giờ tôi cảm thấy linh hồn tôi xúc động xao xuyến như thế này! Chắc hẳn bây giờ Chúa đã tới rồi hoặc Chúa đang ở gần tôi?”
---------Ơn soi sáng này nơi thánh Gioan Tẩy Giả được nối tiếp bằng thị kiến trong đó ngài thấy hết sức rõ ràng mầu nhiệm kết hợp Ngôi Lời Thiên Chúa với bản tính loài người và các mầu nhiệm khác của Ơn Cứu Chuộc. Được soi sáng, thánh Gioan Tẩy Giả đã nói những chứng ngôn mà Thánh Sử Gioan ghi trong Phúc Âm các việc xảy ra khi Chúa Cứu Thế ở trong sa mạc và sau đó, khi Chúa trở lại bờ sông Jordan. Thánh Sử kể lại một trong những lời chứng công khai khi các người Do Thái chất vấn ngài, và lần khác khi thánh Gioan Tẩy Giả kêu lên: “Kìa Chiên Thiên Chúa” (Gioan 1:36). Mặc dầu thánh Gioan Tẩy Giả đã được chỉ dạy về các mầu nhiệm vô cùng cao cả này khi được lệnh đi rao giảng và làm phép rửa; tất cả các mầu nhiệm đó lại được cho ngài thấy cách rõ ràng đầy đủ hơn vào dịp này khi được báo cho biết Chúa Cứu Thế đang đi tới để chịu phép rửa.

---------Lúc đó Chúa Cứu Thế nhập chung với đám đông xin thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa như mọi người khác. Thánh Gioan Tẩy Giả, biết Chúa Cứu Thế, đã quì xuống chân Chúa, lưỡng lự nói: “Lạy Chúa, tôi phải được Chúa rửa cho tôi mà sao Chúa lại xin tôi làm phép rửa cho Chúa?” Nhưng Chúa Cứu Thế trả lời:

---------“Bây giờ hãy để vậy. Vì như thế chúng ta hoàn tất mọi thánh ý Thiên Chúa” (Mt 3:14-15)

---------“Sau khi thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Cứu Thế, các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần trong hình chim bồ câu ngự xuống trên đầu Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha phán: ‘Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng vì Con’” (Mt 3:17).
---------Nhiều người được ân thưởng nghe tiếng nói này, họ cũng thấy Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Cứu Thế. Đây là bằng chứng hiển nhiên nhất được ban để chứng tỏ Thiên Tính của Chúa Cứu Thế, và Thiên Chúa Cha nhìn nhận Chúa Cứu Thế là Con, cũng như về bản chất lời chứng nhận được Thiên Chúa Cha ban ra; hiển nhiên Chúa Cứu Thế được chứng minh là Thiên Chúa thực, đồng bản tính và trọn lành như Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn chính Ngài trước tiên xác nhận thiên tính của Chúa Cứu Thế. Một huyền nhiệm khác nữa trong lời Thiên Chúa Cha là khôi phục vinh dự của Thiên Chúa Con trước mắt nhân loại và là phần thưởng cho việc Thiên Chúa Con tự hạ mình nhận phép rửa, mặc dầu Chúa Cứu Thế hoàn toàn không vương mắc tội lỗi nào và không bao giờ có nơi Chúa sự vấp phạm tội lỗi (Dt 7:26).

---------Chúng tôi xin trở lại đề tài chính là những việc làm của Mẹ Maria. Ngay khi Con chí thánh chịu phép rửa, mặc dầu Mẹ được ơn soi sáng biết các việc Chúa Cứu Thế làm, các thiên thần hầu hạ Chúa Cứu Thế đã thông báo cho Mẹ biết mọi việc xảy ra ở sông Jordan (các thiên thần này là những vị mang huy hiệu tiêu biểu Khổ Hình Cứu Chuộc như được mô tả ở phần thứ nhất). Để mừng tất cả các mầu nhiệm này về việc Chúa Cứu Thế nhận Phép Rửa và việc công khai tuyên bố Thiên Tính của Chúa, Đức Hiền Mẫu Maria sáng tác nhiều ca vịnh mới chúc tụng tạ ân tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa Tối Cao và Ngôi Lời Nhập Thể. Mẹ Maria bắt chước mọi hành động khiêm tốn và cầu nguyện của Chúa Kitô, Mẹ cũng thực hành nhiều hành động riêng để kết hợp với mọi việc Chúa làm. Với lòng yêu mến nồng nàn, Mẹ Maria cầu bầu cho nhân loại được phước lộc nhờ Nhiệm Tích Rửa Tội và xin cho Phép Rửa được ban khắp thế giới. Thêm vào với những lời cầu nguyện, ca vịnh tạ ân, Mẹ Maria xin các thiên thần giúp Mẹ ca tụng Con cực thánh vì đã hạ mình nhận Phép Rửa nơi tay một trong các thụ tạo.

---------Ngay sau khi nhận Phép Rửa, Chúa Cứu Thế đi từ sông Jordan vào sa mạc. Chỉ có các thiên thần hộ vệ, phục dịch và thờ lạy, hát ca chúc tụng Thiên Chúa vì những việc lúc này Chúa sắp sửa thi hành để cứu chuộc nhân loại. Chúa tới nơi đã chọn để ăn chay: một địa điểm trong sa mạc giữa những hốc đá trọc nhô ra cheo leo, nơi có cái hang khuất. Chúa dừng lại ở đây trong những ngày ăn chay (Mt 4:1). Với lòng khiêm nhượng thẳm sâu và trong tư thế sấp mình xuống đất mở đầu lời cầu nguyện như thường lệ, Chúa Giêsu chúc tụng, tạ ân Thiên Chúa Cha hằng hữu vì những kỳ công của Ngài và đã vui lòng ban cho Chúa Cứu Thế nơi ẩn dật này.

---------Chúa Cứu Thế kiên trì không ăn uống chút gì ròng rã bốn mươi ngày, dâng việc ăn chay lên Thiên Chúa Cha hằng hữu để đền bù những xáo trộn và tội lỗi mà nhân loại bị lôi cuốn vào vì tính tham lam ăn uống khiến phẩm giá trở nên hèn mạt, nhưng lại phổ thông đến độ tính tham lam ăn uống được đề cao. Để đảm đương chức vụ Nhà Giảng Thuyết, Thầy Dạy muôn đời, Đấng Trung Gian và Cứu Độ nhân loại trước mặt Thiên Chúa Cha, Chúa Cứu Thế đã chiến thắng mọi tật xấu, đền bù mọi tội lỗi nhân loại do thói xấu tham lam ăn uống bằng việc chính Chúa thi hành những thánh đức đối nghịch các tật xấu đó.

---------Một người cha trần gian đầy lòng yêu thương sẵn sàng hy sinh toàn thể sản nghiệp để tránh cho con cái khỏi những hình phạt khủng khiếp vì đại trọng tội chúng phạm. Cũng vậy, Người Cha và Bào Huynh yêu thương vô cùng của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, muốn trả hết nợ nần thay cho chúng ta. Để đền bù tội chúng ta kiêu ngạo, Chúa Giêsu hiến dâng lòng khiêm nhượng thẳm sâu. Để đền chuộc tội chúng ta tham lam, Chúa tự nguyện sống cuộc đời hoàn toàn khó nghèo. Để đền chuộc tội chúng ta mê đắm sắc dục, Chúa thực hành việc đền tội và khắc khổ. Tội chúng ta ghen ghét và tính nóng nảy giận dữ được Chúa đền bù bằng đức hiền lành và bác ái đối với kẻ thù. Chúa đền bù tội chúng ta lười biếng chểnh mảng bằng những khổ cực vất vả không ngừng. Chúa đền bù tội chúng ta lừa dối và ganh tị bằng lòng thực thà ngay thẳng chân thật dịu dàng trong việc giao tiếp đầy yêu thương. Bằng cách này, Chúa không ngừng làm nguôi lòng Đấng Phán Xét chí công và xin ơn tha thứ cho chúng ta, những đứa con cứng đầu hoang đàng. Không những Chúa Cứu Thế liên tiếp xin ơn tha thứ cho chúng ta, mà còn làm cho xứng đáng được hưởng những ân sủng và hồng ân mới, để chúng ta có thể làm cho mình xứng đáng ở với Chúa, được thấy Thiên Chúa Cha và hưởng gia nghiệp đời đời. Mặc dầu Chúa Giêsu có thể giành được cho chúng ta mọi ơn này bằng những việc làm tầm thường nhất của Chúa, nhưng Chúa không hành động như chúng ta. Chúa cho thấy tình yêu của Chúa bao la vô cùng, để chúng ta không thể chối tội bội bạc và trái tim chúng ta chai đá.

caoduc
22-09-2008, 09:04 AM
---------Ngay khi Mẹ Maria biết Chúa Cứu Thế đang trên đường tới sa mạc để hoàn thành thánh ý, Mẹ khóa các cửa nơi Mẹ ở, không để một ai biết sự hiện diện của Mẹ. Cuộc tĩnh tâm của Mẹ Maria trong suốt thời gian Chúa Giêsu ăn chay đã hết sức trọn vẹn, mọi người lối xóm đều nghĩ Mẹ đi với Con chí thánh. Mẹ Maria vào phòng cầu nguyện, ở trong đó suốt bốn mươi ngày đêm và cũng không ăn uống chút gì, y hệt như Chúa Cứu Thế thực hành ở sa mạc. Cả Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria đều ăn chay nhiệm ngặt như nhau. Mẹ Maria thi hành theo Chúa mọi lời cầu nguyện, việc làm, mọi cử chỉ, không sót một điều nào; Mẹ Maria cũng thi hành các việc này đồng thời với Chúa. Mặc dù Chúa Giêsu hiện diện ở bên hoặc ở xa, Mẹ Maria biết những việc trong linh hồn Chúa Kitô, lúc này Mẹ thấy mọi cử động của thân xác Chúa qua thị kiến hoặc qua các thiên thần thông báo.

---------Do việc bắt chước Chúa Cứu Thế, Mẹ Maria cộng tác với Chúa trong mọi lời cầu nguyện, giành được cũng những chiến thắng vinh quang đối với các tính mê tật xấu. Mẹ Maria phụ giúp đền thay với tỉ lệ thích đáng các tội lỗi nhân loại do các tật xấu gây ra. Trong khi Chúa Cứu Thế giành cho chúng ta được hết sức nhiều ân sủng, đền trả cách dư dật mọi nợ nần tội lỗi chúng ta, Mẹ Maria rất thánh, với tư cách Đấng Đồng Công với Chúa Cứu Thế và Mẹ chúng ta, cho chúng ta sự cầu bầu nhân từ xót thương và trở nên Đấng Trung Gian trong phạm vi chức năng cao cả của Mẹ.

---------Chúa Kitô cho phép Lucifer lầm tưởng Chúa chỉ là một thụ tạo tuy nhiên tột đỉnh thánh thiện công chính. Chúa để cho Lucifer nổi lên lòng can đảm xảo quyệt trong cuộc thử thách, vì đó là ấn tượng về những ưu thế nó thấy trong các cuộc tấn công cám dỗ các nạn nhân của nó. Do lòng kiêu căng phách lối, Lucifer khởi đầu trận chiến trong hoang địa này bằng năng lực dũng mãnh hung hãn khủng khiếp hơn so với những thứ mà tất cả ma quỉ đã từng sử dụng trong các trận chiến chống lại loài người. Lucifer và các phản thần đồng bọn đã tận dụng mọi khả năng và mưu kế ác độc, đã trở thành hung hãn sôi sục chống lại sức mạnh siêu việt mà chúng sớm nhận ra nơi Chúa Kitô. Nhưng Chúa Cứu Thế đã kiềm chế mọi hành động của Lucifer bằng sự khôn ngoan và lòng nhân từ vô cùng; bằng cách chính trực kín đáo, Chúa giấu nguồn gốc nhiệm mầu mọi quyền năng vô cùng, chỉ cho thấy vừa đủ để chứng minh Chúa là một người đã tiến rất xa trong sự trọn lành đủ để giành được những chiến thắng vinh quang này chống lại các kẻ thù từ hỏa ngục. Để khởi đầu cuộc chiến đấu với tư cách một con người, Chúa Giêsu đã từ nơi thẳm sâu linh hồn dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu mà sự thông minh của ma quỉ không thể dò thấu:

---------“Lạy Cha và Thiên Chúa hằng hữu của Con, lúc này Con lâm chiến với kẻ thù để đập tan quyền lực nó, hạ lòng kiêu ngạo và mưu kế quỉ quyệt của nó đối với các linh hồn yêu dấu của Con. Vì vinh danh Cha, vì mưu ích cho các linh hồn, Con chịu sự cám dỗ liều lĩnh của Lucifer. Con muốn từ đó đập nát đầu nó để nhân loại không mắc tội khi bị những cám dỗ của nó. Lạy Cha, Con tha thiết xin Cha nhớ trận chiến và chiến thắng khải hoàn của Con vì mưu ích cho nhân loại, những người bị kẻ thù chung tấn công. Xin Cha ban sức mạnh cho những kẻ yếu đuối qua chiến thắng của Con, xin cho họ được chiến thắng vinh quang. Xin Cha cho họ được can đảm nhờ gương sáng của Con, xin cho họ học ở Con cách chống trả và khắc phục kẻ thù của họ.”
---------Trong trận chiến này, các thiên thần phục dịch Chúa Kitô đã lánh mặt không cho Satan nhìn thấy, để nó không thể hiểu và nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Cứu Thế. Các thiên thần ngợi khen Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Đấng hài lòng vì các kỳ công của Ngôi Lời Nhập Thể. Từ phòng cầu nguyện, Mẹ Maria cũng chứng kiến trận chiến như sau. Cuộc cám dỗ Chúa Kitô bắt đầu vào ngày thứ ba mươi lăm Chúa ăn chay trong sa mạc và kéo dài cho tới khi kết thúc bốn mươi ngày chay tịnh, như các Thánh Sử ghi trong Phúc Âm. Lucifer giả dạng một người đến với Chúa như một khách lạ chưa hề gặp hoặc biết Chúa bao giờ. Lucifer tự mặc cho mình trong ánh sáng rực rỡ, như một thiên thần, và phỏng đoán Chúa Giêsu sau những ngày ăn chay lâu dài như thế chắc phải đói lắm, nó nói với Chúa: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những tảng đá này trở nên bánh” (Mt 4:4a). Lucifer tinh quái đưa ra giả thuyết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nó cố gắng tìm kiếm chút dữ kiện về điều nó đang hết sức nghi ngờ. Nhưng Chúa Cứu Thế chỉ trả lời bằng vài tiếng: “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ lời Thiên Chúa phán dạy” (Mt 4:4b).

---------Lucifer thấy nó bị đánh bại bởi sức mạnh của câu trả lời này và do quyền năng tiềm ẩn kèm theo những lời đó, nhưng nó không muốn tỏ ra yếu kém, cũng không rút lui khỏi cuộc tranh tài. Chúa Giêsu cho phép ma quỉ tiếp tục việc cám dỗ, và vì mục đích này Chúa để cho ma quỉ đưa thân xác Chúa lên Jerusalem, đặt trên nóc đền thờ. Tại đây Chúa có thể nhìn thấy rất đông người nhưng không một ai nhìn thấy Chúa. Lucifer cố gắng khích động trong lòng Chúa ý muốn hão huyền tự gieo mình từ nóc đền thờ cao xuống đất, để đám đông người ta, nhìn thấy Chúa không bị thương tổn gì, sẽ ca tụng Chúa là một vĩ nhân và kỳ diệu của Thiên Chúa. Lần nữa nó dùng lời Sách Thánh nói với Chúa: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống, vì Sách Thánh có lời chép rằng Thiên Chúa sai thiên thần hộ vệ Ngài và nâng Ngài trên tay để chân Ngài không chạm phải đá” (Mt 4:6). Các thiên thần hộ vệ Vua của mình hết sức ngạc nhiên là Chúa, chỉ vì mưu ích cho nhân loại, đã cho phép Lucifer đưa thân xác Chúa trong tay nó. Chúa Sự Khôn Ngoan trả lời: “Lời Sách Thánh cũng nói: ngươi không được thử thách Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4:7). Khi đáp bằng những lời này, Chúa Cứu Thế cho thấy sự hiền lành vô song, đức khiêm nhượng thẳm sâu nhất, sự uy nghi cao cả vượt trên hết mọi cám dỗ của Satan, và chỉ một đức khiêm nhượng đó đã đủ nghiền nát sự kiêu ngạo của Lucifer, gây cho nó những đau khổ giày vò xấu hổ nó chưa bao giờ cảm thấy.

---------Dù bị đánh bại nhục nhã như thế, Lucifer lại tấn công Chúa cách khác, nó tìm cách xúi giục tham vọng bằng cách hứa tặng một phần quyền lực của nó. Để đạt mục đích này, ma quỉ đưa Chúa lên đỉnh núi cao, từ đó có thể nhìn thấy nhiều nước, và nói với Chúa bằng lời táo bạo xảo trá: “Tôi sẽ cho Ông tất cả những thứ này nếu Ông quì xuống thờ lạy tôi” (Mt 4:9).“Hãy xéo đi, Satan, vì lời Sách Thánh chép rằng: ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa của ngươi, và ngươi phải phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi” (Mt 4:10) Đức Vua và Thiên Chúa đã trả lời bằng giọng uy nghiêm cao cả: . Do lệnh truyền “Hãy xéo đi, Satan,” Chúa Kitô đã tước đi việc cho phép Lucifer cám dỗ Chúa thêm nữa, tống cổ Lucifer và toàn thể các đạo quân của nó xuống hoả ngục.

---------Chúa Kitô, Thiên Chúa Chiến Thắng, của chúng ta khi đó hát những lời chúc tụng tạ ân Thiên Chúa Cha hằng hữu vì đã ban cho Chúa chiến thắng này đối với kẻ thù chung của Thượng Đế và loài người; giữa muôn lời ca mừng chiến thắng của muôn vàn thiên thần, Chúa Giêsu được đưa trở lại sa mạc. Các thiên thần kiệu Chúa trên tay, mặc dầu Chúa không cần các thiên thần giúp đỡ, vì Chúa có thể dùng sức mạnh Thiên Tính của Chúa; các thiên thần dâng lên Chúa những phục dịch này để đền đáp việc Chúa chịu đựng sự cả gan táo bạo của Lucifer khi nó đưa nhân tính của Chúa Kitô, mà chính Thiên Tính đích thực thực sự ở trong đó, lên nóc đền thờ và lên đỉnh núi. Quá sức tưởng tượng, Thiên Chúa có thể cho phép ma quỉ việc như thế, nếu việc đó không được kể cho chúng ta biết trong Thánh Kinh (Mt 4:1-11).

---------Chúng ta trở lại Nazareth. Từ phòng cầu nguyện, Mẹ Maria chứng kiến những trận chiến đấu của Con cực thánh. Mẹ Maria chứng kiến tất cả những trận chiến này nhờ ánh sáng Thiên Chúa và do những tin tức không hề gián đoạn của các thiên thần thông tin qua lại giữa Chúa Cứu Thế và Đức Hiền Mẫu. Mẹ Maria lặp lại cũng chính những lời cầu nguyện và cùng một lúc như Chúa Cứu Thế! Mẹ Maria cũng nhập trận chiến tương tự chống lại Lucifer, mặc dầu có tính cách tinh thần.

---------Thầy chí thánh hướng những bước chân cương quyết nhất về phía sông Jordan, nơi thánh Gioan Tẩy Giả còn đang rao giảng và làm phép rửa. Do sự hiện diện của thánh Gioan tại đó, Chúa muốn qua miệng thánh Gioan đạt được lời chứng mới về sứ mệnh và Thiên Tính của Chúa. Hơn nữa, Chúa bị tình thương yêu thúc đẩy muốn gặp nói chuyện với thánh Gioan, vì trong khi Chúa chịu Phép Rửa, trái tim vị Tiền Hô đã bừng cháy và bị thương vì tình yêu của Thiên Tính Chúa Cứu Thế, tình yêu này lôi cuốn mọi thụ tạo quá sức mãnh liệt. Nơi những trái tim được chuẩn bị kỹ lưỡng, như trái tim thánh Gioan, lửa yêu mến bốc cháy hết sức mãnh liệt. Khi Vị Tẩy Giả thấy Chúa Cứu Thế đang đi tới phía ông lần thứ nhì, ông chỉ vào Chúa và nói những lời được Thánh Sử ghi: “Kìa Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.” Thánh Gioan Tẩy Giả nói thêm: “Đây chính là Đấng mà tôi đã nói (về Ngài): Ngài đến sau tôi, nhưng trọng hơn tôi; vì Ngài có trước tôi. Tôi không biết Ngài; nhưng để tỏ rõ cho dân Do Thái nhận ra Ngài, mà tôi đến làm phép rửa bằng nước” (Gioan 1:29-31).

---------Hai môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô lúc đó đang ở với thánh Gioan (Tẩy giả), xúc động khi nghe lời chứng này; nhờ ánh sáng ân sủng, hai ông bắt đầu theo Chúa Giêsu. Chúa nhân từ quay lại nhìn và hỏi hai ông tìm kiếm điều gì (Gioan 1:38). Hai ông đáp các ông muốn biết nơi Chúa ở. Chúa bảo hai ông đi theo. Hai ông ở với Chúa suốt ngày hôm đó như thánh Gioan kể. Thánh Gioan nói một trong hai ông là thánh Andrê, anh em của thánh Phêrô, nhưng không nói tới người kia. Nhưng tác giả được cho hiểu người đó chính là thánh Gioan, mà vì khiêm tốn, không muốn nói tên mình ra. Như thế hai ông này, thánh Gioan và Andrê, những trái đầu mùa sứ vụ tông đồ của thánh Gioan Tẩy Giả, là những môn đệ đầu tiên của Vị Tiền Hô theo Chúa Cứu Thế do kết quả chứng ngôn ngài đưa ra mà không do Chúa gọi công khai. Thánh Andrê lập tức đi tìm anh/em của ông là Simon và dẫn ông này đi theo, nói rằng ông (Andrê) đã tìm thấy Chúa Cứu Thế, Ngài xưng mình là Đấng Kitô. Nhìn ông Simon, Chúa nói: “Anh là Simon con ông Gioan: anh sẽ được gọi là Cephas, nghĩa là đá (Phêrô)” (Gioan 1:35-42). Toàn thể việc này xảy ra trong ranh giới xứ Judea, và ngày hôm sau Chúa vào xứ Galilea. Tại đó Chúa gặp ông Philip và bảo ông theo Chúa. Ông Philip lập tức đi tìm ông Nathanael, dẫn ông này đến với Chúa Giêsu. Ông Philip kể lại cho ông Nathanael những việc đã xảy ra và nói các ông đã tìm được Chúa Cứu Thế nơi Đức Giêsu Nazareth. Ông Nathanael nói chuyện với Chúa như được ghi trong Chương Nhất, Phúc Âm thánh Gioan, trở thành môn đệ thứ năm theo Chúa Kitô (Gioan 1:43-51).

caoduc
25-09-2008, 09:00 AM
---------Cùng với năm môn đệ này, những khối đá đầu tiên nền tảng Giáo Hội mới, Đức Kitô đi vào xứ Galilea khởi đầu công việc rao giảng công khai và làm phép rửa (của Chúa). Chúa thắp lên trong lòng các Tông Đồ, từ giây phút các ông được kêu gọi theo Thầy chí thánh, ánh sáng mới và lửa yêu mến siêu nhiên, đổ tràn đầy tâm hồn các ông sự dịu ngọt ân sủng Chúa (Tv 20:4). Không thể nào mô tả đầy đủ những vất vả Thầy chí thánh phải chịu đựng trong việc linh hướng dạy dỗ năm môn đệ này và các môn đệ khác để xây dựng Giáo Hội trên các ông. Chúa tìm kiếm các tông đồ với lòng ân cần ưu tư lớn lao. Chúa thường thúc đẩy các ông tiến tới bằng sự giúp đỡ mãnh liệt đầy hiệu lực. Chúa soi sáng tâm hồn, làm phong phú trái tim các ông bằng những đặc ân và thánh sủng tuyệt vời. Chúa đón nhận các ông với lòng nhân từ. Chúa nuôi dưỡng các ông bằng sữa ngọt ngào nhất là các giáo lý, chịu đựng các ông với lòng kiên trì vô địch. Chúa vỗ về các ông như người cha hiền từ yêu thương săn sóc vỗ về con thơ vì bản chất nhân loại thấp hèn không quen với những hơi thở cao quí siêu việt của Thánh Linh. Không những các ông phải là môn đệ toàn hảo, mà còn phải là bậc thầy tột bực về sự trọn lành nơi trần thế và trong Giáo Hội, nên kỳ công biến đổi, nâng các ông từ bản chất tự nhiên thô kệch lên tới địa vị thiên đàng siêu nhiên nhờ các giáo huấn và gương sáng của Chúa, nhất thiết phải là cuộc đầu tư vĩ đại. Trong việc thực hiện kỳ công này, Chúa đã để gương sáng về lòng kiên trì, hiền lành, bác ái đáng ca ngợi cho tất cả các giáo chủ, các nhà lãnh đạo và bất cứ ai có trách nhiệm hướng dẫn người khác. Những bằng chứng lòng nhân từ Hiền Phụ của Chúa cũng không kém quan trọng đối với chúng ta. Chúa không chỉ bằng lòng với việc chịu đựng các lỗi lầm, bất toàn, những khuynh hướng và đam mê tự nhiên nơi các tông đồ, mà còn để cho lòng nhân từ hiền dịu của Chúa tuôn tràn quá sức lạ lùng đổ vào các ông, ngõ hầu chúng ta có thể được khuyến khích tin cậy ký thác (vào Chúa), để chúng ta không tự mình làm mất can đảm vì vô số bất toàn yếu đuối tự nhiên nơi bản chất trần thế chúng ta.

---------Mẹ Maria được thông báo việc Chúa Cứu Thế kêu gọi các Tông Đồ, các môn đệ và việc Chúa rao giảng công khai. Mẹ tạ ân Thiên Chúa Cha hằng hữu về những môn đệ đầu tiên này. Cũng như Con chí thánh, Mẹ chấp nhận các ông là con của Mẹ, dâng các ông lên Thiên Chúa Uy Linh. Trong dịp Chúa Cứu Thế tuyển chọn năm môn đệ đầu tiên, Mẹ Maria được Thiên Chúa Tối Cao ban những mạc khải mới, trong đó Mẹ lại được Chúa cho biết quyết định chí thánh hằng hữu liên quan đến Việc Cứu Chuộc nhân loại và cách thức việc đó phải được thực thi trong việc rao giảng của Con cực thánh.

---------Năm môn đệ xin Chúa Giêsu cho các ông được gặp và tôn kính Thánh Mẫu Chúa. Theo lời các ông xin, Chúa đi qua xứ Galilea trực chỉ Nazareth; dọc đường Chúa tiếp tục giảng dạy, xưng mình là Thầy dạy chân lý và lời hằng sống. Bị lôi cuốn bởi sức mạnh các lời Chúa dạy, được ánh sáng và ân sủng đổ tràn đầy trái tim, nhiều người theo Chúa; nhưng lúc này Chúa không kêu gọi thêm một môn đệ nào.

---------Khi giong ruổi trên đường về Nazareth, Chúa Cứu Thế liên tục dạy dỗ các môn đệ: không những chỉ về các mầu nhiệm đức tin, mà còn về mọi thánh đức, cả bằng lời nói và gương sáng, như Chúa vẫn tiếp tục làm suốt thời kỳ Chúa rao giảng Phúc Âm. Để thực hành điều này, Chúa tìm kiếm người nghèo khó đau khổ, an ủi người bệnh tật đau buồn, thăm viếng người tật nguyền và người tù tội; vì lòng xót thương, Chúa làm nhiều phép lạ chữa lành thân xác cũng như linh hồn. Tới lúc này, Chúa vẫn chưa nhận mình là tác giả một phép lạ nào cho tới khi dự tiệc cưới Cana.

---------Khi Chúa Cứu Thế đang trên đường về Nazareth, Mẹ Maria chuẩn bị đón tiếp Chúa và các môn đệ. Mẹ biết mọi việc xảy ra, và với lòng hiếu khách, Mẹ dọn dẹp gọn gàng ngôi nhà nghèo nàn, lo chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm cần thiết để tiếp đãi Chúa và các môn đệ. Chúa Giêsu, trong khi không có Mẹ Maria hiện diện, đã trút vào tâm trí các môn đệ lòng tôn kính đối với địa vị cao cả của Đức Hiền Mẫu rất thánh. Cũng vậy, Đức Hiền Mẫu Maria cực kỳ khôn ngoan và tôn kính, trước sự hiện diện của Con cực thánh, muốn chỉ dạy cho các môn đệ về sự tôn thờ đối với Thầy chí thánh, Đấng là Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế. Với lòng khiêm nhượng thẳm sâu và tôn thờ khi Mẹ đón tiếp Chúa Cứu Thế, Mẹ Maria trút đầy tâm hồn các môn đệ lòng tận hiến yêu mến kính trọng, tôn thờ đối với Thầy chí thánh. Mẹ Maria phục dịch Chúa Cứu Thế và các môn đệ để làm gương sáng và mẫu mực cho việc yêu mến tận hiến đích thực. Mẹ tức thời nhận chức Sư Mẫu và Mẹ tinh thần các môn đệ Chúa Kitô bằng việc hướng dẫn các ông cách đối thoại với Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế. Các ông bị lôi cuốn đến với Mẹ Maria, quì trước mặt Mẹ, xin được nhận là con và tôi tớ của Mẹ. Người đầu tiên làm việc này là thánh Gioan mà từ đó trở đi trội vượt trong việc xưng tụng tôn kính Mẹ Maria. Mẹ Maria đã nhận thánh Gioan với lòng yêu thương đặc biệt, vì ngoài sự trội vượt của thánh Gioan hơn các Tông Đồ khác ở đức trinh khiết, ngài còn hiền lành và khiêm nhượng.

---------Mẹ Maria đón tiếp tất cả như thượng khách, phục dịch cơm nước, hoà hợp sự ân cần của hiền mẫu với lòng khiêm nhượng và vẻ uy nghi của nữ vương. Mẹ Maria quì gối phục vụ bữa ăn của Chúa với lòng tôn kính sâu xa. Đồng thời Mẹ Maria nói với các Tông Đồ về bản tính Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế, chỉ dạy các ông những giáo lý cao siêu của đức tin Kitô hữu. Đêm đó, khi các Tông Đồ đã nghỉ, Chúa Cứu Thế đích thân đến phòng cầu nguyện của Mẹ cực trinh khiết như Chúa vẫn thường làm, và Mẹ Maria, Đấng khiêm nhượng nhất trong các người khiêm nhượng, quì nơi chân Chúa như Mẹ vốn thường thực hiện suốt bao năm qua. Về phương diện thi hành đức khiêm nhượng, Mẹ Maria cho rằng tất cả những việc Mẹ có thể làm dường như vẫn còn quá ít, càng ít hơn so với đáng lẽ ra Mẹ phải làm nếu xét theo phương diện tình yêu vô cùng và những hồng ân bao la Mẹ nhận được từ tay Chúa. Mẹ Maria xưng mình vô dụng như bụi đất. Chúa Giêsu đỡ Mẹ đứng lên và nói với Mẹ những lời hằng sống và ơn cứu chuộc đời đời. Vì trong giai đoạn này Chúa Giêsu bắt đầu đối xử với Mẹ Maria hết sức dè dặt để cho Mẹ cơ hội lập công.LỜI MẸ MARIA


---------Con của Mẹ, Mẹ thấy con ước nguyện hạnh phúc vĩ đại nơi các môn đệ Con chí thánh Mẹ, đặc biệt nơi thánh Gioan, môn đệ được quí mến nhất. Mẹ đặc biệt yêu mến thánh Gioan vì ngài ngay thẳng và trinh trắng như chim bồ câu; ngài rất đẹp lòng Chúa cả vì sự trinh khiết và vì lòng yêu mến đối với Mẹ. Phần con, gương thánh Gioan phải được dùng như động lực thúc đẩy con thi hành những điều Con của Mẹ và Mẹ trông chờ nơi con. Con yêu dấu, con biết Mẹ là Hiền Mẫu cực trinh khiết và Mẹ tiếp nhận với tình mẫu tử tất cả những ai nồng nàn tận hiến ước nguyện làm con, là môn đệ của Mẹ trong Chúa Kitô. Bằng tình yêu Chúa đã ban cho Mẹ, Mẹ ôm ấp tất cả mọi người đó trong vòng tay rộng mở, Mẹ là Đấng Bầu Cử, là Trạng Sư bào chữa cho họ. Sự nghèo nàn, vô dụng, yếu đuối của con sẽ chỉ là nguyên nhân cấp bách hơn để Mẹ tỏ cho thấy lòng nhân từ đại lượng vô bờ của Mẹ. Vì thế, Mẹ kêu gọi con trở nên ái nữ được tuyển chọn và yêu dấu của Mẹ trong Giáo Hội.

---------Tuy nhiên, Mẹ sẽ chỉ chu toàn lời Mẹ hứa tùy thuộc vào một phần vụ ở phía con nếu con tận lực bắt chước thánh Gioan cách trọn hảo: đó là con có lòng ganh đua yêu mến đích thực và thánh thiện mà vì lòng yêu mến đó Mẹ đã yêu thương thánh Gioan, và mọi hồng ân từ đó tuôn ra. Vì thế, con phải hứa chu toàn mọi điều Mẹ truyền cho con bây giờ, không được thiếu sót một điểm nào dù nhỏ nhặt nhất. Mẹ muốn con chịu vất vả cho tới khi mọi lòng tự ái chết hẳn trong con, khắc phục chế ngự mọi hiệu lực tội nguyên tổ cho tới khi mọi khuynh hướng trần thế do tội đó gây ra bị tiêu diệt hoàn toàn. Con phải tìm kiếm duy trì trong con lòng thành thực đơn sơ như chim bồ câu mà những đức tính này tiêu diệt mọi gian xảo lừa dối. Con phải là một thiên thần trong mọi việc con làm. Sự chiếu cố của Đấng Tối Cao đối với con quá sức vĩ đại đến độ ban cho con ánh sáng và sự thông minh hơn cả thiên thần và người ta. Mẹ đã xin được cho con những hồng ân vĩ đại này. Vì thế, thiệt là hợp tình hợp lý về phần Mẹ có thể trông chờ con đáp ứng những ân sủng đó bằng mọi hành động và tư tưởng của con. Đối với Mẹ, con phải liên tục nuôi dưỡng lòng trìu mến tha thiết ước ao làm vui lòng và phụng sự Mẹ, luôn luôn chăm chú lắng nghe những lời Mẹ khuyên dạy, luôn nhìn vào Mẹ để biết và thực hành những điều Mẹ dạy con. Như thế con sẽ là ái nữ đích thực của Mẹ, và Mẹ sẽ là Đấng Bảo Vệ và Hiền Mẫu của con.

caoduc
10-02-2009, 09:51 AM
CHƯƠNG 7
ĐƯỜNG THÁNH GIÁ------------Phán quyết Philatô kết án Chúa Cứu Thế được lớn tiếng công bố. Bọn lý hình chất Thánh Giá nặng lên vai Chúa đầy thương tích. Để Chúa có thể vác Thánh Giá, chúng cởi các dây trói tay Chúa. Nhưng để sỉ nhục hành hạ Chúa hơn nữa, bọn lý hình cột hai thòng lọng quanh cổ và thắt lưng Chúa. Thánh Giá dài gần ba mét, bằng gỗ dày và nặng. Viên quan phụ trách loan báo bản án. Giữa tiếng ồn ào huyên náo vô trật tự, bọn lý hình, quân lính cùng với toàn thể đám đông hỗn độn bắt đầu di chuyển từ dinh Philatô qua các đường phố Jerusalem tới đồi Golgotha. Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cứu Thế, trước khi nhận Thánh Giá, đã hân hoan vui vẻ nhìn Thánh Giá chẳng khác gì chàng rể ngắm nhìn cô dâu trang sức lộng lẫy, và nói khi đón nhận Thánh Giá:
------------ “Hỡi thánh giá, niềm yêu dấu của linh hồn Ta, bây giờ ngươi được chuẩn bị sẵn sàng làm dịu nhẹ các khát khao Ta mong đợi. Thánh giá hãy đến với Ta, để Ta có thể được đón nhận trong vòng cánh ngươi và gắn chặt vào ngươi như trên bàn thờ. Do đó, Ta được Thiên Chúa Cha hằng hữu chấp nhận làm Hy Lễ dâng hiến cho việc làm hoà Thiên Chúa Cha với nhân loại đến muôn muôn đời. Để chết trên thánh giá, Ta đã từ trời xuống thế mang thân xác hay chết và chịu đau khổ. Thánh giá là vương trượng Ta dùng để chiến thắng mọi kẻ thù, là chìa khoá Ta mở cửa thiên đàng cho mọi người được tuyển chọn (Is. 22:22). Thánh giá là nơi nương náu mà tại đó con cháu tội lỗi của Adong tìm được lòng thương xót, là kho tàng đổi sự nghèo nàn của chúng thành giàu sang sung mãn. Nơi ngươi, hỡi Thánh Giá, Ta ước ao đề cao và ký thác mọi sỉ nhục cho loài người, để các bạn hữu của Ta có thể tha thiết tìm kiếm, vui vẻ ấp ủ các thứ đó, và theo Ta trên con đường mà qua thánh giá Ta sẽ mở cho họ.”
------------ “Lạy Cha và Thiên Chúa hằng hữu của Con, Con xưng tụng Cha là Chúa trời đất (Mt 11:15). Con tuân phục quyền năng và thánh ý Cha, Con mang trên vai Thánh Giá để hiến dâng nhân tính tinh tuyền vô tội và chịu đau đớn của Con. Con vui lòng chấp nhận hy sinh để cứu chuộc nhân loại. Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, xin nhận Hy Lễ này làm của lễ được chấp nhận để đền bù đức công thẳng của Cha, ngõ hầu từ nay trở đi, nhân loại không còn là tôi tớ nhưng là con cái và cùng với Con thừa hưởng vương quốc Cha” (Rom 8:17). ------------ Mẹ Maria chứng kiến và thấu triệt không sót một chi tiết nào các mầu nhiệm thánh hoá này. Những biến cố Mẹ Maria không nhìn thấy trực tiếp đã được Mẹ nhìn thấy bằng thị kiến. Mẹ thấy rõ mọi diễn tiến nội tâm của Con chí thánh. Nhờ ánh sáng từ Thiên Chúa, Mẹ Maria nhận biết giá trị vô cùng của Thánh Giá ngay khi chạm vào nhân tính cực thánh vô cùng châu báu Chúa Cứu Thế. Lập tức Mẹ Maria sâu thẳm tôn kính Thánh Giá. Các thiên thần hộ vệ Mẹ cũng tôn kính Thánh Giá như thế. Mẹ bắt chước Con chí thánh trong những biểu lộ trìu mến mà Chúa Giêsu đã đón nhận Thánh Giá. Mẹ nói với Thánh Giá bằng những lời thích hợp với địa vị Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.

------------ Khi nghe viên sĩ quan truyền hịch lặp đi lặp lại bản án qua các đường phố, để phản đối những lời vu khống trong bản án; Mẹ sáng tác một số ca vịnh chúc tụng thờ lạy sự tinh tuyền vô tội của Con cực thánh và là Chúa của Mẹ. Với tình yêu cực độ, Mẹ Maria kiên trì chịu những nỗi đau đớn và bắt chước Chúa Giêsu. Mẹ không để cho những đau đớn thể xác và tinh thần giảm bớt, cho dù chỉ một vài ý nghĩ an ủi cũng không, ngoại trừ những lúc Mẹ được Thiên Chúa Cha viếng thăm. Chỉ khi đó, Mẹ mới tiếp nhận sự an ủi với lòng khiêm tốn tri ân để hồi phục thể lực ngõ hầu tham dự nhiệt thành hơn nữa mục tiêu những đau buồn của Mẹ và sự nghiệp các thống khổ của Chúa Giêsu.

------------ Một điều lạ lùng được giấu kín và đáng ngạc nhiên đã được quyền năng Thiên Chúa thực hiện qua Mẹ Maria chống lại Lucifer và đồng bọn phản thần. Điều lạ lùng đó là Lucifer và đồng bọn, mặc dầu không hiểu được sự khiêm nhượng của Chúa Giêsu, hết sức chăm chú theo dõi mọi việc xảy ra trong Cuộc Khổ Hình Cứu Chuộc. Khi Chúa Giêsu vác Thánh Giá, toàn thể các phản thần thù nghịch đều cảm thấy sức chấn động khiến chúng kinh hoàng vì bị yếu nhược và khốn khổ cùng cực. Vì ý thức những cảm giác lạ lùng vô phương chống cự này, Lucifer lo sợ rằng, trong Cuộc Khổ Hình Tử Nạn của Chúa Kitô, sự hủy diệt khốc liệt vô phương đền bù đối với quyền hạn nó xảy ra đến nơi rồi. Để không bị bó tay vì việc đó trước sự hiện diện của Chúa Kitô, rắn già Lucifer quyết định rút lui, cùng với bọn phản thần theo nó trốn về hỏa ngục. Nhưng khi Lucifer tìm cách thi hành ý định này, nó bị Mẹ Maria, Đức Nữ Vương cao cả và Bà Chúa mọi tạo vật, ngăn cấm. Thiên Chúa cho Mẹ biết mọi việc phải làm, đồng thời ban quyền lực Thiên Chúa cho Mẹ. Mẹ Maria, Bà Chúa thiên đàng, nhìn về phía Lucifer và các phản thần theo nó, bằng uy quyền tuyệt đối, Mẹ ngăn cấm không cho chúng trốn chạy. Mẹ ra lệnh bắt chúng phải chờ đợi và chứng kiến Cuộc Khổ Hình của Chúa cho tới kết cuộc trên đồi Golgotha.

------------Lũ quỉ không thể nào cưỡng lại lệnh Mẹ Maria, Đức Nữ Vương uy quyền, vì chúng nhận ra và cảm thấy quyền năng Thiên Chúa tác động trong Mẹ. Lũ quỉ phải tuân phục quyền lực Mẹ Maria, và chúng, như lũ tội nhân chân tay bị xiềng xích, bị lôi đi theo Chúa Kitô lên đồi Golgotha, nơi Đấng Khôn Ngoan hằng hữu đã quyết định chiến thắng chúng từ ngai tòa Thánh Giá. Không thể nào minh họa sự thất đảm mất tinh thần đè nặng trên Lucifer và lũ quỉ theo nó. Chúng đi lên đồi Golgotha chẳng khác gì những đại trọng phạm bị kết án chết khủng khiếp, bị cầm giữ bởi sự thất đảm kinh sợ một hình phạt không thể tránh.

------------ Bọn lý hình lôi Chúa Cứu Thế đi cách tàn bạo cùng với những sỉ nhục thậm tệ không thể tưởng. Một vài đứa bất chợt lôi mạnh bắt Chúa bước đi mau, trong khi đó những đứa khác lôi ngược lại. Vì những cái lôi mạnh bất thình lình này và Thánh Giá nặng làm cho Chúa bước đi chệnh choạng, nhiều lần ngã sấp ngã dụi. Vì những lần ngã nặng đập xuống đá, các vết thương lớn được khơi rộng, nhất là các vết thương ở hai đầu gối bị khơi rộng dần vì những lần ngã kế tiếp nhau. Thánh Giá nặng cũng gây thương tích trên vai. Bước chệnh choạng, Thánh Giá đập vào đầu Chúa, mão gai đâm vào đầu sâu hơn và gây thêm thương tích. Ngoài những hành hạ thánh thể Chúa, bọn thừa tác Lucifer còn thêm những lời sỉ nhục thậm tệ, khạc nhổ đờm dãi dơ bẩn, ném đất bụi dọc đường vào mặt Chúa, chúng làm mù cặp mắt nhìn chúng với lòng nhân từ bao la. Vì hận thù và mong thấy Chúa chết, chúng lôi Chúa đi không để cho kịp thở nữa. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ chìm ngập trong những cơn giông bão hành hạ liên tiếp, thánh thể cực tinh tuyền vô tội của Chúa đã quá đuối sức; Chúa sẵn sàng dâng hiến mạng sống vì đau đớn thống khổ tột cùng.

------------ Từ dinh Philatô, Mẹ Maria sầu bi đau khổ, cùng với đám đông, đi theo Con chí thánh, có thánh Gioan và các phụ nữ đạo đức đồng hành. Khi đám đông mỗi lúc mỗi đông thêm, Mẹ không tới gần Chúa được, Mẹ xin Thiên Chúa Cha cho Mẹ được đứng nơi chân Thánh Giá Con cực thánh và chính mắt Mẹ được nhìn thấy Chúa tắt thở. Được Thiên Chúa Cha chấp thuận, Mẹ Maria yêu cầu các thiên thần sắp xếp mọi thứ để Mẹ có thể thực hành mọi điều ước nguyện. Các thiên thần đã đưa Mẹ Maria đi qua một vài đường hẻm tới nơi Mẹ có thể gặp Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúa Giêsu và Mẹ Maria sung sướng khi tương phùng, cùng nhau làm mới lại các mối thương đau trong lòng. Nhưng Mẹ và Con không nói với nhau được lời nào vì lòng ác độc lang sói của bọn lý hình không cho phép cuộc gặp gỡ hàn huyên như thế. Mẹ Maria đã thờ lạy Con cực thánh và Thiên Chúa của Mẹ đang vác Thánh Giá nặng. Mẹ âm thầm xin Chúa soi dẫn cho bọn thừa tác của lòng ác độc này tìm kiếm người nào đó vác Thánh Giá giúp Chúa, vì chính Mẹ không thể thi hành, Mẹ cũng không được phép nhờ các thiên thần giúp việc này. Lời Mẹ xin được Chúa Kitô chấp nhận, nên ông Simon thành Cyrene đã vác đỡ Thánh Giá Chúa (Mt 27:32). Những người biệt phái và bọn lý hình dao động, một vài người do lòng thương cảm tự nhiên, những người ác độc khác sợ Chúa Kitô có thể chết vì kiệt lực trước khi chết trên Thánh Giá.

caoduc
12-03-2009, 07:25 PM
------------ Nỗi đau thương của Đức Trinh Mẫu Maria vượt quá sức tưởng tượng của loài người khi Mẹ chứng kiến Con cực thánh vác Thánh Giá lên đồi Golgotha. Chỉ một mình Mẹ hiểu được chính xác và yêu Chúa đúng với giá trị đích thực của Chúa. Mẹ Maria không thể nào sống qua cơn đau khổ này nếu không được quyền năng Thiên Chúa tăng thêm sức mạnh bảo vệ mạng sống Mẹ. Với nỗi thống khổ đắng cay tột cùng, Mẹ âm thầm nói với Chúa:
------------ “Con và Thiên Chúa hằng hữu của mẹ, Ánh Sáng mắt mẹ, Sức Sống linh hồn mẹ, xin hãy nhận, lạy Chúa, xin hãy nhận hy lễ do việc mẹ không thể làm nhẹ bớt gánh nặng Thánh Giá cho Con vì mẹ, một con gái Adong, không thể vác Thánh Giá của Con. Mẹ ước ao chết trên Thánh Giá vì yêu Con, như lúc này Con ước ao chết vì yêu thương nhân loại. Lạy Đấng Trung Gian tột đỉnh yêu dấu giữa tội lỗi và phép công thẳng! Chúa ấp ủ lòng thương xót biết chừng nào giữa những hành hạ thương đau quá sức khủng khiếp và những xúc phạm cực kỳ tàn ác ghê gớm như thế! Lạy lòng thương xót vô biên từng cho phép những hành hạ sỉ nhục tột cùng xảy ra để làm cho lòng thương xót tăng thêm mức độ nồng nàn và hiệu lực! Lạy tình yêu vô biên cực kỳ dịu ngọt, ước chi mọi trái tim và mọi ý nguyện cả loài người là của mẹ, để chúng không đáp lại bằng sự vô ân bạc nghĩa đối với mọi điều Con phải chịu! Ai sẽ nói cho mọi trái tim loài người, dạy chúng biết chúng mắc nợ Con những gì, vì Con đã trả giá quá đắt để cứu chúng khỏi diệt vong!”
LỜI MẸ MARIA

------------ Mẹ ước nguyện thành quả của đức vâng lời nhờ đó con ghi lại lịch sử cuộc đời Mẹ sẽ làm cho con trở nên môn đệ đích thực của Con cực thánh Mẹ và của Mẹ. Mục đích những mầu nhiệm đáng được ca tụng tôn thờ mà con đã được cho biết, các giáo huấn Mẹ thường nhắc đi lặp lại với con, là con tự nguyện từ bỏ mình, trút bỏ mọi thứ, làm cho trái tim con lìa xa mọi quyến luyến các tạo vật, không ước muốn chiếm hữu cũng không chấp nhận những thứ đó vào những mục đích khác. Nhờ việc cẩn thận đề phòng này con sẽ khắc phục được mọi trở ngại ma quỉ muốn đặt trên lối đi đầy nguy hiểm của bản chất tự nhiên của con. Mẹ biết rõ con, nên Mẹ, với tư cách là Mẹ và Thầy con, khuyên bảo hướng dẫn con theo con đường Mẹ chỉ dạy và sửa chữa lỗi lầm của con. Nhờ giáo huấn của Chúa, con biết các mầu nhiệm Ơn Cứu Độ và con đường hằng sống đích thực duy nhất là Thánh Giá.

------------ Con biết không phải tất cả mọi người được gọi đều được chọn. Có nhiều người muốn theo Chúa Kitô nhưng rất ít người thực sự bắt chước Chúa, vì ngay khi những người đó cảm thấy các đau khổ của thánh giá, họ liệng thánh giá qua một bên. Các nỗ lực vất vả đều rất đau đớn, trái với bản tính xác thịt loài người. Các thành quả tinh thần thường ẩn nhiệm ít tự tỏ mình ra ánh sáng. Có quá nhiều trường hợp này nơi loài người. Họ không màng chi các chân lý hằng hữu, mà chỉ tìm kiếm xác thịt, đam mê miệt mài trong lạc thú nhục thể. Họ hăng say tìm kiến danh vọng, chạy trốn sỉ nhục đau thương; chạy theo giàu sang, khinh chê khó nghèo. Họ tha thiết tìm kiếm lạc thú, sợ hãi hãm mình. Tất cả các thứ này đều là kẻ thù Thánh Giá Chúa Kitô (Phil. 3:18). Người đời sợ hãi chạy trốn thánh giá, coi thánh giá là ô nhục tuyệt đối, y hệt những kẻ đóng đanh Chúa Kitô.

------------ Một điều dối trá khác nữa lan tràn khắp thế giới là nhiều người tưởng rằng họ đang theo Chúa Kitô, Thầy của họ, mặc dầu họ chẳng chịu sỉ nhục cũng chẳng tham dự chút nào vào những nỗ lực gian khổ. Những người đó coi thường việc phạm tội, đặt sự trọn lành của họ nơi thứ khôn ngoan theo ý riêng. Họ không từ chối bất cứ thứ gì họ ưa thích, nhưng lại từ chối thực hành các thánh đức phải hy sinh xác thịt. Những người này hẳn có thể thoát khỏi điều lừa dối này dễ dàng nếu họ suy nghĩ rằng Con của Mẹ không những chỉ là Chúa Cứu Thế, mà còn là Thầy của họ. Chúa đã để lại trần thế kho tàng Ơn Cứu Độ không những chỉ làm thuốc trị sự diệt vong đời đời của thế giới mà cũng còn là y dược cần thiết chữa bệnh tội lỗi loài người.

------------ Không ai biết bằng Chúa Con của Mẹ. Không ai có thể hiểu rõ đặc tính của tình yêu bằng Thiên Chúa, Đấng là chính sự khôn ngoan và tình yêu (1 Gioan 4:16). Chúa đã không chọn cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái cho thân xác, mà đã chọn cuộc sống đầy vất vả đau khổ. Chúa cho rằng các lời Chúa giảng dạy hẳn khiếm khuyết không đủ để cứu độ nhân loại nếu Chúa không dạy người ta cách chiến thắng ma quỉ, xác thịt và chính bản thân họ. Chúa muốn mọi người ghi khắc rằng cuộc khải hoàn vinh quang này được mua bằng Thánh Giá, bằng vất vả cực nhọc, bằng đền tội, hãm mình, bằng chấp nhận bị xúc phạm khinh miệt. Tất cả những thứ này là biểu hiệu, là bằng cớ tình yêu đích thực, là phương châm của những người được tiền định.

MAI BA LONG
16-03-2009, 03:49 AM
Cám ơn bạn caoduc nhiều nhiều. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho bạn.:92::92::92:

caoduc
19-03-2009, 10:54 AM
CHƯƠNG 8
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐANH
VÀ CHẾT TRÊN THÁNH GÍA------------ Chúa Cứu Thế, Isaac mới và đích thực, Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, lên tới đỉnh núi hy sinh, cũng chính là nơi mà người mẫu và hình bóng là Isaac đã được tổ phụ Abraham đưa tới (Stk 22:9). Tính chất nghiêm khắc của thánh lệnh phải được thi hành trên Con Chiên vô tội tinh tuyền vô cùng của Thiên Chúa, nhưng đã được ân xá cho con của tổ phụ Abraham. Đồi Golgotha là nơi nhơ nhuốc ô nhục, vì là nơi hành hình các trọng phạm, tử thi của họ xông mùi hôi thối khắp vùng. Chúa Giêsu vô cùng yêu dấu đã tới đỉnh đồi Golgotha, kiệt sức, đầy thương tích. Toàn thánh thể Chúa tan nát không còn hình hài và là một khối đau thương tột cùng.

------------ Khi Mẹ Maria thấy các mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc được hoàn thành, các tên lý hình sắp sửa lột áo Chúa Giêsu để đóng đanh, Mẹ nói với Thiên Chúa Cha:
------------ “Lạy Chúa và Thiên Chúa hằng hữu, Chúa là Cha của Chúa Con Duy Nhất Vô Cùng Yêu Dấu. Từ thuở đời đời, Chúa Con được sinh ra là Thiên Chúa thực bởi Thiên Chúa thực; là người trần gian, Chúa Con được sinh ra bởi lòng con và nhận lấy từ nơi con bản tính loài người mà trong bản tính này bây giờ Chúa Con chịu khổ hình. Con đã nuôi dưỡng Chúa Con làm người bằng sữa của con. Con yêu thương Chúa Con làm người với tình mẫu tử vì Chúa Con là Người Con cực châu báu hơn hết mọi người con được sinh ra bởi bất cứ thụ tạo nào khác. Là mẹ của Chúa Con, con có quyền tự nhiên nơi con người của nhân tính cực thánh của Chúa Con. Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu, không bao giờ Chúa vi phạm bất cứ thứ thụ quyền nào của các thụ tạo, bây giờ con dâng quyền này của một bà mẹ cho Chúa, lần nữa con đặt Con Chúa và của con trong tay Chúa để làm Hy Lễ cứu độ nhân loại. Lạy Chúa, xin hãy nhận Hiến Lễ này đẹp lòng Chúa, vì Hiến Lễ này lớn lao hơn cả việc con có thể hiến dâng chính thân con làm lễ vật hoặc chịu đau khổ. Hiến Lễ này cao quí hơn, không những chỉ vì Con của con là Thiên Chúa thực, đồng bản tính với Chúa, mà còn vì Hy Lễ này làm cho con phải chịu khổ cực đau đớn tột cùng. Nếu những số phận đó được thay đổi, con được phép chết để bảo vệ mạng sống cực thánh Chúa Ngôi Hai, con coi đó là điều an ủi vĩ đại và các ước nguyện yêu dấu nhất của con được chu toàn.” ------------ Thiên Chúa Cha hằng hữu hài lòng nhận lời Mẹ Maria. Tổ phụ Abraham chỉ được phép hình dung và trắc nghiệm hy sinh con trai, vì việc thực sự hiến dâng hy lễ như thế Thiên Chúa Cha chỉ dành cho chính Chúa và cho Chúa Ngôi Hai làm người. Bà Sara, mẹ ông Isaac, đã không biết về hy lễ huyền nhiệm đó, không những chỉ vì ông Abraham mau mắn vâng lời, mà cũng vì ông nghi ngờ không muốn để tình mẫu tử của bà ngăn cản việc thi hành lệnh Chúa truyền, mặc dầu bà là người công chính thánh thiện. Nhưng việc đó không xảy ra với Mẹ Maria, Thiên Chúa Cha hằng hữu cho Mẹ biết rõ thánh ý bất khả thay đổi để Mẹ có thể, theo khả năng Mẹ, kết hợp với Chúa Cha trong việc hy sinh Con Một Yêu Dấu.

------------ Lúc đó là sáu giờ, tương đương với mười hai giờ trưa, bọn lý hình dã man lột áo và mão gai ra cùng một lượt. Áo dài của Chúa rộng, không có đường may và không có chỗ xẻ ở trước ngực. Chúng lột áo qua đầu Chúa mà không lột mão gai ra trước. Chúng khơi lại hết các thương tích trên đầu Chúa, một vài cái gai đã gẫy lại, vì bọn lý hình ác độc tàn bạo giựt mạnh áo ra cố tình làm cho Chúa đau đớn tối đa. Chúng lột áo dài đã dính cứng vào các thương tích và máu đã khô, lại xé các thương tích khắp thánh thể Chúa, như thánh vương David đã tiên tri (Tv 68:27). Đây là lần chót và đau đớn nhất, vì khắp mình Chúa có nhiều thương tích hơn, thánh thể Chúa đã kiệt lực; thêm nữa trên đồi Golgotha gió lộng lạnh buốt trong thời gian Chúa chịu đóng đanh như để tăng thêm thống khổ. Bọn lý hình ác độc đóng mão gai trở lại đầu Chúa, khơi thêm thương tích mới; mão gai là y phục duy nhất trên thánh thể Chúa.

------------ Thánh Giá nằm trên mặt đất. Bọn lý hình thực hiện các chuẩn bị cho việc đóng đanh Chúa và hai người trộm cướp. Trong khi đó Chúa Cứu Thế và Thầy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha:


------------ ”Lạy Cha hằng hữu và là Thiên Chúa của Con, Đấng uy quyền khôn lường, nhân từ vô cùng và công thẳng vô cùng, Con dâng lên Cha trọn nhân tính Con và mọi sự đã được hoàn thành theo thánh ý Cha bằng việc Con từ lòng Cha xuống trần gian mặc lấy thân xác có cảm giác đau khổ và hay chết để cứu chuộc nhân loại, anh em Con. Lạy Cha, Con cũng dâng lên Cha, cùng với chính Con, Mẹ yêu dấu nhất của Con, tình yêu của Người, các việc làm trọn lành nhất, những buồn phiền đau khổ, sự lo lắng ân cần và khôn ngoan trong việc phụng sự Con, bắt chước và đi theo Con cho tới chết. Con dâng lên Cha đoàn Tông Đồ ít ỏi, Giáo Hội và cộng đoàn các tín hữu, như hiện nay và cho tới tận thế.”

------------ ”Con dâng lên Cha, cùng với Giáo Hội, tất cả mọi con cái hay chết của Adong. Con phó thác tất cả mọi thứ trong tay Cha là Thiên Chúa đích thực và toàn năng của Con. Theo các ước nguyện của Con, Con chịu đau khổ và chết cho mọi người, Con ước nguyện tất cả mọi người được cứu rỗi, với điều kiện tất cả đều theo Con và hưởng Ơn Cứu Độ. Nhờ đó họ được khỏi tình trạng nô lệ ma quỉ, trở nên con cái Cha, anh em Con và đồng thừa kế ân sủng nhờ công nghiệp của Con.”

------------ ”Lạy Cha, cách đặc biệt con dâng những người nghèo khó, những người bị khinh miệt, bị hành hạ sỉ nhục, những người này là bạn hữu Con, những người theo Con trên đường Thánh Giá. Con ước ao danh tánh những người công chính, những người được tiền định được ghi trong trí Cha. Lạy Cha, Con nài xin Cha ngưng hình phạt, đừng nâng cao ngọn roi công lý trên nhân loại, xin đừng phạt chúng như chúng đáng tội. Từ giờ này trở đi, xin Cha là Cha của chúng như Cha là Cha của Con. Con cũng tha thiết xin Cha cho chúng được ơn suy gẫm cái chết của Con với lòng yêu mến sốt sắng. Con cầu nguyện cho những kẻ đang hành hạ Con, để chúng có thể trở về với chân lý. Hơn hết thảy, Con xin Cha cho thánh danh cao cả khôn sánh của Cha được vinh sáng.”
------------ Lời cầu nguyện khẩn khoản nài xin của Chúa Giêsu được truyền thông cho Mẹ Maria. Bắt chước Chúa, Mẹ dâng cũng những lời cầu xin như thế lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Mẹ Maria không khi nào quên hoặc không chú ý tới lời đầu tiên Mẹ nghe được từ miệng Con cực thánh khi còn là Hài Nhi: “Mẹ yêu dấu của Con, Mẹ hãy nên giống như Con.” Lời hứa đó luôn được chu toàn, Chúa cho Mẹ khả năng mới về mọi hồng ân Thiên Chúa, trội vượt trên mọi thụ tạo để đền đáp lại thân xác nhân loại mới mà Mẹ đã cho Chúa trong dạ trinh khiết.

------------ Để đánh dấu các lỗ khoan, bọn lý hình ngạo mạn ra lệnh cho Đấng tạo thành vũ trụ nằm ra trên Thánh Giá. Đấng là Thầy đức khiêm nhượng đã vâng lời không chút chần chờ. Nhưng bọn lý hình, do bản năng chúng tàn ác vô nhân đạo, đã ghi dấu các lỗ khoan quá tầm vóc thân mình Chúa, vì trong đầu chúng nảy ra phương thức hành hạ mới nữa dành cho Nạn Nhân Cực Thánh của chúng. Mẹ Maria biết rõ ý định cực kỳ dã man ác độc này của bọn lý hình. Đây là một trong những nỗi đau đớn lớn lao nhất đối với Trái Tim cực trinh khiết Mẹ trong suốt Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ Maria thấu suốt các âm mưu của bọn tôi tớ ma quỉ. Mẹ thấy trước những hành hạ thống khổ Con cực thánh Mẹ sẽ phải chịu khi tay chân Chúa bị kéo giãn rời khỏi hốc xương khi chịu đóng đanh vào Thánh Giá. Nhưng Mẹ không thể làm gì để ngăn cản việc đó, vì chính Chúa Cứu Thế muốn chịu những đau đớn này vì loài người.

------------ Khi Chúa đứng dậy khỏi Thánh Giá và bọn lý hình chuẩn bị khoan các lỗ đanh, Mẹ Maria tới bên Chúa; Mẹ hôn tay Chúa. Bọn lý hình cho phép Mẹ Maria đến bên Chúa vì chúng nghĩ rằng nhìn thấy Mẹ hẳn làm cho Chúa đau lòng hơn rất nhiều. Chúng không muốn bỏ sót một nỗi thống khổ nào mà không gây ra cho Chúa. Nhưng chúng làm sao biết được các mầu nhiệm bí ẩn, vì trong Khổ Hình Cứu Chuộc, Chúa không có nguồn an ủi nào vĩ đại hơn là thấy trong linh hồn Mẹ Maria rất thánh sự giống hệt tuyệt vời y như chính Chúa và các kết quả đầy đủ của Khổ Hình Cứu Chuộc.

caoduc
21-03-2009, 10:13 AM
------------ Sau khi khoan xong ba lỗ đanh, bọn lý hình lại ra lệnh cho Chúa Cứu Thế nằm trên Thánh Giá. Là Tác Giả và Gương Sáng đức nhẫn nhục, Chúa đã vâng lời bọn lý hình nằm dang hai tay trên Thánh Giá. Một tên lý hình vồ lấy bàn tay Chúa Giêsu áp trên lỗ khoan, một tên khác dùng búa đóng chiếc đanh lớn xuyên qua lòng bàn tay Chúa. Các mạch máu và gân bị xé ra, các xương ở bàn tay cực thánh, đã tạo dựng các tầng trời và mọi vật hiện hữu, bị tách rời ra. Tay kia bị kéo căng ra nhưng không tới lỗ đã khoan sẵn vì các gân ở cánh tay kia co lại mà cũng vì bọn lý hình đã ác độc khoan lỗ đanh quá xa. Dùng sợi xích đã trói Chúa trong Vườn Cây Dầu, chúng cột cổ tay Chúa, chõi chân vào Thánh Giá, kéo giãn xương ngực tới khi bàn tay đến lỗ đanh đã khoan sẵn và đóng vào Thánh Giá. Sau đó, chúng chồng tréo hai bàn chân Chúa, quấn sợi xích quanh hai cổ chân, hết sức dã man ác độc kéo hai chân tới lỗ khoan thứ ba và đóng chiếc đanh lớn xuyên qua cả hai bàn chân vào Thánh Giá. Xác cực thánh, mà trong đó Thiên Tính Chúa ngự, đã bị đóng đanh vào Thánh Giá. Các xương sống, xương ngực, xương vai và cánh tay Chúa đều bị kéo rời khỏi hốc xương. Tứ chi cực thánh Chúa đã được Chúa Thánh Thần tạo dựng bị kéo căng giãn ra, đến độ đếm được các xương như thánh vương David đã tiên tri.

------------ Kế đó bọn lý hình lôi phía chân Thánh Giá cùng với Thiên Chúa bị đóng đanh tới gần hố đào sẵn để dựng lên. Một số lý hình dùng vai đỡ phần trên Thánh Giá. Những tên khác dùng những cây kích hoặc trường thương đẩy Thánh Giá đứng thẳng và chèn chặt trong hố đã đào sẵn. Chúa Cứu Thế lúc này bị treo trần truồng trên Thánh Giá giữa không trung lồ lộ trước mắt những đám đông thuộc đủ mọi chủng tộc.

------------ Tác giả không được phép bỏ không nhắc tới một hành động man rợ tàn ác khác nữa đã hành hạ thánh thể Chúa Giêsu, khi chúng treo Chúa lên. Để giữ cho Thánh Giá đứng thẳng, nhưng thay vì chống vào Thánh Giá, một số lý hình đã đâm mũi trường thương và mũi kích vào thánh thể Chúa cách khủng khiếp ngay chỗ dưới nách. Trước cảnh tượng ác độc rùng rợn này, nhiều người kêu la phản đối. Bọn người thù ghét Chúa thì nói phạm thượng. Những người hiền từ thì khóc thương. Những người xa lạ thì ngỡ ngàng. Một số người xa lạ nhìn thấy cảnh dã man đó lớn tiếng báo cho người qua đường biết những sự việc đang xảy ra. Nhiều người quay mặt đi vì sợ hãi và xót thương. Những người khác đấm ngực ăn năn vì cảnh đau thương rùng rợn này. Nhiều người tuyên xưng Chúa Giêsu là Người Công Chính. Tất cả các tình cảm khác nhau này đều như những mũi tên xuyên thấu trái tim cực độ yêu thương sầu bi Mẹ Maria.

------------ Máu thánh Chúa từ các vết đanh lúc này tuôn ra xối xả, vì sức nặng của Thánh Thể và vì Thánh Giá rơi mạnh xuống hố đào sẵn làm cho các vết thương bị xé rộng ra. Các vết đanh trên chân tay Chúa là những suối nguồn, lúc này được mở ra, mà tiên tri Isaias mời chúng ta mau mắn vui vẻ tới giải khát và tắm giặt sạch mọi tì vết tội lỗi (Is. 12:3).

------------ Kế đến bọn lý hình đóng đanh hai người trộm cướp rồi dựng thập giá của họ ở bên phải và bên trái Chúa Cứu Thế. Với việc đó chúng muốn cho thấy Chúa xứng đáng ở vị thế nổi bật nhất bị coi là bất lương vĩ đại nhất. Các biệt phái và tư tế hướng toàn thể lòng ác độc tức giận của họ chống lại Đấng thánh vô cùng và vô tội từ bản chất. Họ lắc đầu sỉ vả nhạo báng, ném đá và cát bụi vào Thánh Giá, vào Thánh Thể Chúa và nói: “A ha, Nhà Ngươi, Kẻ phá đền thờ và trong ba ngày xây lại, bây giờ hãy cứu mình đi; Nó chữa lành người khác, mà không cứu được mình; nếu Nó là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi Thập Giá đi, chúng ta sẽ tin Nó” (Mt 27:39-42). Lúc đầu hai người trộm cướp cũng cười nhạo Chúa: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi với.” Những lời phạm thượng của hai tên trộm cướp này làm cho Chúa hết sức đau lòng, vì chúng đã ở kề bên cái chết mà không biết lợi dụng những đau đớn chết người này để đền bù phần phạt vì tội ác của chúng. Nhưng ngay sau đó, một trong hai người này lợi dụng được cơ hội vĩ đại nhất, mà một kẻ tội lỗi có được ở đời này, đã ăn năn thống hối tội lỗi.

------------ Chúa Kitô dùng Thánh Giá làm ngai tòa cao sang, tòa giảng dạy Giáo Lý Hằng Sống, để minh chứng giáo lý đã dạy bằng chính gương sáng, Chúa đã nói những lời tột đỉnh yêu thương:

------------ “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!” (Lc 23:34).
------------ Thầy chí thánh đã dành riêng cho mình, từ chính miệng Chúa nói lên nguyên tắc yêu thương phụ tử này (Gioan 15:12, Mt 15:44). Bây giờ Chúa minh xác và thực hành điều đó trên Thánh Giá, không những chỉ tha thứ yêu thương kẻ thù, mà cũng tha thứ cho những kẻ mà dã tâm của chúng đã tới cực điểm trong việc hành hình, lộng ngôn phạm thượng và đóng đanh Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc chúng. Đó là sự khác biệt giữa cách cư xử vong ân bội nghĩa phạm thượng của loài người, với cách cư xử yêu thương vô cùng nồng nàn của Chúa.

------------ Ôi tình yêu thương khôn tả! lòng hiền dịu khôn lường! lòng nhẫn nhục không thể nào loài người có thể tưởng tượng được, các thiên thần thán phục và ma quỉ khiếp sợ! Do lời thứ nhất Chúa nói trên Thánh Giá và Mẹ Maria cầu bầu cho, mà Dimas, một trong hai người trộm cướp cùng bị đóng đanh, được ơn soi sáng liên quan đến Đấng Cứu Chuộc và Thầy chí thánh. Cảm động đau buồn thực lòng thống hối tội lỗi mình, anh ta quay sang đồng bạn nói: “Mày không sợ Thiên Chúa sao, nhìn coi, mày cũng chịu cùng một hình phạt đó? Dĩ nhiên tao và mày đáng tội, vì chúng ta nhận chịu hình phạt vì tội mình; nhưng Ông Này không làm điều gì sai lỗi.” Và anh ta nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi khi nào Chúa về nước Chúa!” (Lc 23:40).

------------ Các hiệu lực Ơn Cứu Chuộc khởi sự xuất hiện nơi người trộm cướp tột đỉnh diễm phúc này, nơi viên sĩ quan đại đội trưởng, và nơi nhiều người khác đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá. Nhưng người được đặc ân nhất là anh trộm Dimas này, người xứng đáng được nghe lời thứ nhì Chúa Cứu Thế nói trên Thánh Giá:
------------ “Amen, Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với Tôi.”

caoduc
23-03-2009, 10:19 AM
------------ Sau khi công nhận người trộm lành, Chúa Giêsu hướng ánh mắt đầy yêu thương vào Mẹ Maria đau khổ cùng với thánh Gioan đang đứng nơi chân Thánh Giá. Chúa nói với Đức Hiền Mẫu và với thánh Gioan, Chúa nói với Mẹ Maria trước:
------------ “Thưa Bà, xin hãy nhận con Bà!” rồi Chúa nói với thánh Tông Đồ: “Hãy nhận Mẹ anh!” (Gioan 19:26). ------------ Chúa Giêsu gọi Mẹ Maria bằng tiếng 'Bà' mà không gọi bằng 'Mẹ' vì tiếng 'Mẹ' gồm sự ngọt ngào an ủi, nói ra tiếng 'Mẹ' hẳn đã là một điều an ủi xúc động. Trong suốt Cuộc Khổ Hình, Chúa không nhận một sự an ủi nào từ bên ngoài, lúc đó Chúa từ chối mọi sự an ủi hoặc làm dễ chịu từ bên ngoài. Với tiếng 'Bà' Chúa ngụ ý nói: Bà có phúc hơn mọi phụ nữ, khôn ngoan hơn mọi con cái Adong, 'Bà' vững mạnh và chung thủy, không hề bị một lỗi lầm nào, không bao giờ thiếu sót trong việc phụng sự Con, tột đỉnh thành tín trong tình yêu thương đối với Con, mà ngay đến các dòng thác mãnh liệt trong Cuộc Khổ Hình của Con cũng không làm tắt hoặc chống lại được (Dc 8:7). Con sắp về với Thiên Chúa Cha của Con, Con không thể đi theo Mẹ thêm nữa. Người môn đệ yêu dấu của Con sẽ săn sóc phụng dưỡng Mẹ như Mẹ anh ta, và anh ta sẽ là con của Mẹ. Mẹ Maria hiểu mọi điều này. Từ giây phút đó thánh Tông Đồ đã nhận Mẹ Maria là Mẹ ngài. Thánh Gioan được ơn soi sáng hiểu biết giá trị kho tàng cực kỳ vĩ đại của Thiên Chúa trong mọi chương trình tạo dựng kế sau nhân tính của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Nhờ ánh sáng này, thánh Tông Đồ tôn kính và phụng dưỡng Mẹ Maria đến ngày Mẹ về thiên đàng. Mẹ Maria cũng nhận thánh Gioan là con trong đức vâng lời khiêm tốn.

------------ Đã gần chín giờ (tương đương sáu giờ chiều), bóng tối và xáo trộn thiên nhiên cho thấy chắc chắn đây là đêm hỗn loạn. Chúa Cứu Thế nói lời thứ bốn trên Thánh Giá bằng giọng lớn và mạnh, để mọi người đứng gần đó có thể nghe:

------------ “Lạy Thiên Chúa của Con, lạy Thiên Chúa của Con, sao Chúa bỏ Con?” (Mt 27:46).
------------ Chúa Giêsu thốt lên lời này bằng tiếng Do Thái, nhưng không được mọi người nghe và hiểu như nhau. Lời đó bắt đầu bằng từ ngữ “Eli, Eli”, một số người nghĩ rằng Chúa đang kêu cứu ông Elias, và một số trong bọn chúng nhạo báng: “Để coi xem ông Elias có đến cứu Nó khỏi tay chúng ta không?” Chúa buồn phiền vì Ơn Cứu Chuộc vô cùng dào dạt dư thừa được ban cho cả loài người, lại không ích lợi gì cho những kẻ bị án trầm luân đời đời. Chúa thấy chính Chúa bị tách rời khỏi chúng trong niềm hạnh phúc đời đời, mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc chúng để chúng được hưởng. Vì điều này phải xảy ra theo quyết định do thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu, Chúa Giêsu đã kêu nài điều đó cách yêu thương và buồn phiền trong những lời:

------------ “Lạy Thiên Chúa của Con, lạy Thiên Chúa của Con, sao Chúa bỏ Con?”------------ Để xác nhận điều buồn phiền này, Chúa Giêsu nói thêm:

------------ “Ta khát!”
------------ Những đau đớn và khổ não của Chúa dễ dàng gây ra cái khát tự nhiên. Nhưng đối với Chúa Giêsu đây không phải là lúc kêu khát tự nhiên hoặc để làm cho hết khát. Chắc hẳn Chúa Giêsu đã không nói đến điều đó khi đã quá gần tới lúc hết khát nước tự nhiên, ngoại trừ để diễn tả một mầu nhiệm vô cùng cao cả. Chúa Giêsu khao khát thấy các con cái Adong được hưởng tự do hạnh phúc Chúa ban và làm cho họ đáng hưởng, nhưng lại bị quá nhiều người khước từ. Chúa khao khát ước ao rằng tất cả mọi người sống hợp với Chúa trong đức tin, yêu mến Chúa, được hưởng nhờ công nghiệp và các thống khổ của Chúa, chấp nhận tình thân mến và ân sủng Chúa dành cho. Chúa ao ước nhân loại không làm mất hạnh phúc đời đời Chúa để lại. Đây là cái khát của Chúa Cứu Thế và Thầy chúng ta. Chỉ một mình Mẹ Maria rất thánh hiểu rõ điều này.

------------ Mẹ khởi sự, với lòng yêu thương bác ái nồng nàn, kêu mời tất cả các kẻ nghèo khó, những người bị đau khổ, những người khiêm tốn, những người bị khinh miệt chà đạp, đến với Chúa Cứu Thế và làm cho hết, ít nhất là một phần, cái khát của Chúa. Nhưng những người bội bạc đó và bọn lý hình, biểu lộ sự cứng lòng bất hạnh của chúng, đã cột miếng bọt biển nhúng trong mật đắng và giấm vào cây sậy đưa lên môi Chúa cách chế giễu, cho Chúa uống giấm pha mật đắng. Như thế, chúng làm trọn lời tiên tri David: “Khi Ta khát, chúng cho Ta uống giấm chua” (Gioan 16:28, Tv 68:22).

------------ Nối kết với cùng một mầu nhiệm đó, Chúa Cứu Thế nói lời thứ sáu:

------------ “Mọi sự đã hoàn tất” (Gioan 19:29).
------------ Bây giờ hoàn tất việc Ta đã vâng lệnh Thiên Chúa Cha hằng hữu xuống trần gian chịu đau khổ và chết để cứu chuộc nhân loại. Bây giờ hoàn tất mọi lời Sách Thánh, các lời tiên tri, mọi hình ảnh trong Cựu Ước, và cuộc đời trần thế mà Ta đã nhận trong lòng Thánh Mẫu của Ta. Bây giờ được thiết lập trên trần thế gương sáng của Ta, các giáo lý, các Nhiệm Tích và phương tiện chữa bệnh tật tội lỗi. Lúc này phép công thẳng của Thiên Chúa Cha được làm nguôi đối với nợ nần con cháu Adong phải trả. Bây giờ Giáo Hội của Ta được sung túc các phương thuốc chữa trị tội lỗi loài người. Toàn thể việc Ta xuống trần gian được hoàn thành về phần Ta, Đấng Khôi Phục trần gian. Nền tảng kiên cố Giáo Hội khải hoàn bây giờ được đặt trong Giáo Hội chiến đấu, để không một thứ gì có thể lật đổ hoặc làm thay đổi Giáo Hội. Đây là các mầu nhiệm chứa đựng trong lời “Mọi sự đã hoàn tất.”

------------ Sau khi đã hoàn tất công trình Cứu Chuộc để qua sự chết trở về với Thiên Chúa Cha, Chúa Cứu Thế nói lời cuối cùng:

------------ “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha.”------------ Chúa Giêsu nói lời này lớn tiếng và mạnh, những người đứng gần Thánh Giá có thể nghe rõ. Khi nói những lời này, Chúa ngước nhìn lên trời, nói với Thiên Chúa Cha hằng hữu, với âm thanh cuối cùng Chúa trút linh hồn và gục đầu xuống. Do quyền lực Thiên Chúa trong các lời này, Lucifer và toàn thể ma quỉ theo nó bị ném xuống hỏa ngục. Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Chúa Cứu Thế, Đấng Đồng Công trong Khổ Nạn Cứu Chuộc, Đức Nữ Vương toàn thắng và Thầy dạy mọi thánh đức, thấu triệt các mầu nhiệm này.

------------ Để Mẹ Maria có thể tham dự Cuộc Khổ Nạn Cứu Chuộc cho tới cuối cùng, Mẹ cảm thấy trong thân xác Mẹ những hành hạ y như nơi thánh thể Chúa Cứu Thế Con Mẹ. Lúc này Mẹ Maria cảm thấy và chịu những đau đớn quằn quại vì cái chết của Chúa. Mẹ Maria không chết vì được Thiên Chúa bảo vệ, trong khi mà cứ theo tự nhiên thì cái chết chắc chắn đã xảy ra. Ơn trợ giúp lạ lùng này kỳ diệu hơn tất cả mọi đặc ân khác Mẹ Maria được trong suốt thời gian Chúa chịu khổ hình. Sự đau đớn cuối cùng này mãnh liệt và xuyên thấu xương tủy hơn. Tất cả các đau đớn các thánh tử đạo và những người bị hành hạ tới chết từ khởi đầu loài người cho tới tận thế không thể nào so sánh được với những đau đớn Mẹ Maria chịu trong Cuộc Khổ Hình của Chúa. Mẹ Maria vẫn đứng nơi chân Thánh Giá cho tới tối, khi thánh thể Chúa được an táng như sẽ được kể trong chương tiếp.


LỜI MẸ MARIA

------------ Con của Mẹ, suốt đời con, con hãy tận dụng khả năng trí óc để nhớ các mầu nhiệm được tiết lộ cho con trong chương này. Mẹ, là Mẹ và Thầy con, sẽ xin Chúa Giêsu, vì quyền năng vô cùng của Chúa, in vào trái tim con sự hiểu biết, mà Mẹ đã cho con, để sự hiểu biết đó được bền chặt và luôn ở trước mắt con bao lâu con còn sống. Nhờ hồng ân này, con luôn nhớ Chúa Kitô đã bị đóng đanh là Con Mẹ, là Chúa Yêu Dấu của con, không bao giờ quên các cực hình và giáo lý được Chúa dạy từ trên Thánh Giá. Vì mọi đặc ân con thụ đắc buộc con phải tận dụng mọi khả năng bắt chước Chúa, vì đây là hoa trái đích thực học thuyết của Mẹ, Mẹ muốn từ nay trở đi con sống mà bị đóng đanh cùng với Chúa Kitô, hoàn toàn tan biến theo gương và khuôn mẫu của Chúa, và chết đối với cuộc đời trần thế này (2 Cor. 5:15).

caoduc
10-04-2009, 07:09 PM
CHƯƠNG 9
MẸ MARIA THỪA KẾ CÁC CÔNG NGHIỆP
CỦA CHÚA CỨU THẾ


------------ Các Thánh Sử không nói nhiều đến các việc huyền nhiệm Chúa Kitô đã làm trên Thánh Giá. Phần chúng ta, tín hữu Công Giáo, chỉ có thể đưa ra những ý nghĩ dè dặt dựa trên sự chính xác bất khả ngộ về Đức Tin. Trong số các mầu nhiệm được cho tác giả biết trong lịch sử này liên quan đến phần này của Khổ Hình Cứu Chuộc là những lời cầu nguyện Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu trước khi nói ra Bảy Lời trên Thánh Giá. Tác giả gọi đó là lời cầu nguyện vì được dâng lên Thiên Chúa Cha. Nhưng thực sự đó là Di Ngôn Chúa nói với tư cách là Người Cha đích thực và cực khôn ngoan di lại sản nghiệp cho gia đình Chúa, tức là cho toàn thể nhân loại.

------------ Chúa Cứu Thế từ trên Thánh Giá đưa ra quyết định cuối cùng về các kho tàng đời đời, phân chia các kho tàng, chỉ rõ ai sẽ hợp pháp thừa kế, những ai bị mất quyền thừa hưởng gia nghiệp. Chúa nói rõ nguyên do mà một người được thừa hưởng gia tài của Chúa, cũng như nguyên do mà một người mất quyền thừa kế. Chúa Giêsu đã làm tất cả mọi việc này trong hiệp thông với Thiên Chúa Cha, với tư cách Thiên Chúa Tối Cao và Đấng Phán Xét vô cùng công bằng đối với mọi thụ tạo. Các mầu nhiệm về tiền định đời đời đối với các thánh và về những kẻ thấy trước bị luận phạt được nhắc lại trong Di Ngôn này. Chỉ một mình Mẹ Maria rất thánh hiểu di chúc này vì, thêm vào với việc Mẹ Maria được thông hiệp các hành động của linh hồn cực thánh Chúa Kitô, Mẹ là Vị Thừa Kế toàn quyền mọi thụ tạo. Mẹ Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, là Người thừa hành Di Chúc Chúa trối lại. Chúa Con đặt mọi sự trong tay Mẹ, y như Thiên Chúa Cha đã ký thác toàn thể mọi thụ tạo nơi Chúa Con. Mẹ Maria thi hành thánh ý Chúa, phân phát mọi kho tàng ân sủng thuộc công nghiệp vô cùng của Thiên Chúa làm người và là Con của Mẹ.

------------ Sự hiểu biết này được ban cho tác giả như là phần chính lịch sử này để ca tụng Mẹ Maria và để các người tội lỗi có thể chạy đến với Mẹ, Đấng là Quản Lý các kho tàng công nghiệp đã được Chúa Cứu Thế giành được nơi Thiên Chúa Cha hằng hữu. Mọi ơn cứu giúp phù trợ đều được ký thác nơi Mẹ Maria để Mẹ phân phát theo lòng nhân từ đại lượng bao la.

------------ Khi Thánh Giá được dựng lên, Ngôi Lời Nhập Thể chịu treo lên bằng ba chiếc đanh xuyên qua tay chân. Trước khi nói ra Bảy Lời, Chúa Kitô âm thầm cầu nguyện với Thiên Chúa Cha:
------------ ”Lạy Cha và Thiên Chúa hằng hữu của Con, từ Thánh Giá này Con tuyên xưng và tôn vinh danh Cha, Con dâng lên Cha của lễ chúc tụng trong Cuộc Khổ Hình Tử Nạn của Con. Do sự kết hợp với Thiên Tính, Cha đã nâng nhân tính của Con lên địa vị cực cao quí, địa vị Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, Đấng được xức dầu bằng Thiên Tính của Cha. Con tuyên xưng Cha vì muôn vàn hồng ân và vinh quang tột đỉnh cao sang, mà ngay từ giây phút đầu tiên Con nhập thể, Cha đã hiệp thông với nhân tính của Con, và vì từ thuở đời đời Cha đã ký thác cho Con toàn quyền thống trị vũ trụ vạn vật cả về ân sủng và tự nhiên. Cha đã phong cho Con là Chúa cả trời đất (Mt 28:18), mặt trời, mặt trăng, các tinh tú; lửa và gió, đất và biển, mọi sinh động vật và bất động vật ở đó. Cha đã trao cho Con cai quản các mùa, ngày và đêm, với hoàn toàn đầy đủ quyền là Chúa và sở hữu theo ý Con. Cha đã đặt Con là Thủ Lãnh, là Vua và Chúa các thiên thần và loài người (Ephesô 1:21), cai quản lãnh đạo tất cả, trừng phạt kẻ dữ, thưởng người lành (Gioan 5:22). Cha đã cho Con quyền thống trị an bài mọi sự từ trời cao tới đáy sâu thẳm hoả ngục (Kh 20:1). Cha đã đặt trong Tay Con quyền tha tội đời đời cho nhân loại, các dân tộc, các quốc gia, mọi lãnh thổ, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo. Đối với những người đáng được hưởng hồng ân và vinh quang của Cha, Cha đã đặt Con là Đấng Bào Chữa, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Tôn Vinh, Chúa cả vũ trụ và toàn thể nhân loại, Chúa sự sống và sự chết, Chúa của Giáo Hội, mọi kho tàng Giáo Hội, mọi luật lệ và ân sủng. Lạy Cha của Con, Cha đã ký thác tất cả trong tay Con, tùy thuộc thánh ý và quyết định của Con, vì vậy Con tuyên xưng, chúc tụng tôn vinh thánh danh Cha.”

------------ “Lúc này, ngay giây phút này, lạy Chúa và Cha hằng hữu, khi Con từ trần thế trở về bên hữu Cha qua cái chết trên Thánh Giá này, qua đó Con hoàn thành nhiệm vụ cứu độ nhân loại đã được Cha trao phó, Con ước ao cũng Thánh Giá này sẽ là ngai toà công thẳng và lòng thương xót của Cha Con Ta. Chịu đóng đanh vào Thánh Giá, Con muốn xét xử những người mà Con ban mạng sống Con cho họ. Sau khi chứng minh trường hợp của Con, Con muốn phân phát các kho tàng ân sủng của việc xuống trần gian, Khổ Hình Tử Nạn cho các người công chính, cho những kẻ bị trầm luân theo từng nguời xứng với hành động yêu mến hoặc thù ghét của họ. Con đã tìm giành được mọi người, mời gọi họ cùng chia sẻ tình thân hữu và ân sủng của Con. Ngay từ giây phút đầu tiên nhập thể, Con đã không ngừng vất vả vì họ. Con đã chịu mọi thiếu thốn, vất vả, sỉ nhục, chửi rủa, đánh đập, đội mão gai, và bây giờ Con chịu cái chết cay đắng tột cùng trên Thánh Giá. Con tha thiết nài xin lòng nhân từ vô cùng của Cha đổ xuống trên mọi người. Con đã chờ đợi trong cầu nguyện, nhịn đói, đi đó đây rao giảng cho họ con đường sống đời đời. Về phần Con, Con đã tìm kiếm hạnh phúc chắc chắn vĩnh cửu cho mọi người, Con đã giành được hạnh phúc đó cho họ, không trừ một ai. Con đã thiết lập xây đắp luật ân sủng, thiết lập cách vững chắc và vĩnh cửu Giáo Hội mà trong đó mọi con cái loài người có thể được cứu độ.”

------------ ”Lạy Thiên Chúa và Cha của Con, trong sự hiểu biết và thấy trước mọi việc của Cha Con Ta, Cha Con Ta biết rằng không phải tất cả mọi người đều muốn nhận Ơn Cứu Chuộc đời đời vì có những kẻ ác tâm cố tình phản loạn. Những kẻ phản loạn đó không sẵn sàng đón nhận lòng thương xót của Cha Con Ta và đường lối Con đã mở cho chúng qua những vất vả cực nhọc, cuộc sống và cái chết của Con. Trái lại chúng chọn theo con đường tội lỗi dẫn tới trầm luân đời đời. Lạy Cha và Chúa của Con, Cha là Đấng Công Chính, phán xét của Cha vô cùng công bằng (Tv 68:137). Cha đã đặt Con là Đấng Phán Xét người sống, kẻ chết, người lành và kẻ dữ (Cv 10:3). Vì thế, thật là chính đáng khi Con thưởng cho các người lành vì đã phụng sự và theo Con; luận phạt những kẻ tội lỗi vì chúng cố tình ngoan cố; các người công chính được chia sẻ công nghiệp của Con; các kẻ ác độc bị truất khỏi quyền thừa hưởng gia nghiệp mà chúng khước từ nhận lãnh. Lạy Cha hằng hữu, vì vậy bây giờ, nhân danh Cha và Con, và để tôn vinh Cha, Con lập Di Ngôn cuối cùng theo ước nguyện nhân tính của Con, mà ước nguyện này hợp với thánh ý đời đời của Cha.”

------------ “Trước nhất được kể đến là Mẹ Maria cực trinh khiết của Con, Người đã cho Con thân xác loài người, Con ủy nhiệm thánh mẫu Maria là Nữ Thừa Kế duy nhất và toàn quyền mọi đặc ân tự nhiên, thánh sủng và vinh quang vốn là của Con. Thánh mẫu Maria sẽ là Nữ Chúa các thiên thần và cả loài người, có toàn quyền làm chủ thống trị, truyền tất cả các thiên thần và loài người phải phục vụ và vâng lời Người. Các ma quỉ sẽ phải kính sợ, vâng phục Người. Mọi tạo vật không có lý trí, các tầng trời, các tinh tú, các vệ tinh, mọi thứ cùng với mọi sinh vật, mọi loài chim, mọi thú vật sinh sống trong đó sẽ vâng phục thánh mẫu Maria và nhận Người là Nữ Chúa, chúc tụng tôn vinh Người cùng với Con. Con cũng ước muốn Mẹ Maria của Con là Đấng Quản Thủ Phân Phát mọi kho tàng trên trời dưới đất. Bất cứ điều gì thánh mẫu Maria ban hành, sắp đặt, trong Giáo Hội cho các con cái của Con là cả loài người, đều sẽ được Thiên Chúa Ba Ngôi phê chuẩn. Bất cứ điều gì Người xin cho nhân loại ngay bây giờ, sau này và mãi mãi muôn đời, Ba Ngôi Thiên Chúa Chúng Ta sẽ thuận theo ý và các ước nguyện của Người.”

------------ “Con ấn định các tầng trời cực cao là nơi ở được dành riêng vĩnh cửu cho các thiên thần hằng vâng theo thánh ý Cha. Con ước muốn các thiên thần vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, được chiêm ngưỡng nhan thánh và hưởng tình yêu thương vô cùng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Con quyết định rằng các thiên thần nhận Mẹ Maria của Con là Nữ Vương, là Nữ Chúa chính thống. Các thiên thần phục vụ, tháp tùng, chăm sóc Người, đỡ Người trên tay mọi nơi mọi lúc, vâng phục mọi điều Người muốn ban hành và truyền lệnh.”

------------ ”Con xua đuổi và loại trừ các ma quỉ, bọn phản nghịch chống lại thánh ý trọn lành của Chúng Ta, ra khỏi ơn được nhìn thấy và ở với Chúng Ta. Con luận phạt chúng phải chịu sự khinh ghét của Chúng Ta, vĩnh viễn không được hưởng tình thương và vinh quang Thiên Chúa Chúng Ta, không được thấy thánh mẫu Maria của Con, không được thấy các thánh và các bạn hữu của Con là những người công chính. Con chỉ định và buộc chúng đời đời phải ở tại nơi xa cách vô cùng ngai toà Thiên Chúa, nơi đó là hoả ngục, nơi đầy dẫy những kinh hoàng tối tăm (Juda 6). Con quyết định đây là phần số và sản nghiệp mà chúng đã chọn trong sự kiêu ngạo ngoan cố chống lại Thiên Chúa và các quyết định của Thiên Chúa. Trong nơi tối tăm đời đời đó chúng sẽ bị hành hạ bởi ngọn lửa không bao giờ tắt.”

caoduc
21-04-2009, 06:36 PM
------------ “Theo thánh ý Con, Con kêu gọi tuyển lựa những người công chính, những người được tiền định, tách họ ra khỏi những đám đông vô số giữa loài người. Nhờ ân sủng của Con, những người này bắt chước, thi hành thánh ý và tuân giữ luật thánh của Con. Kế sau thánh mẫu Maria cực trinh khiết, Con chỉ định những người này là thừa kế mọi mầu nhiệm, mọi ân sủng, mọi kho tàng bí tích; thừa kế các mầu nhiệm tiềm ẩn trong Sách Thánh; thừa kế lòng khiêm nhượng, hiền lành trong lòng của Con. Họ thừa kế các thánh đức Tin, Cậy, Yêu Mến, đức khôn ngoan, công chính, bền vững và thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các đặc ân của Con. Những người này thừa kế Thánh Giá, các vất vả cực nhọc, bị xúc phạm, nghèo khó và trần truồng của Con. Đây sẽ là phần sản nghiệp của những người đó ở đời sống hay chết này. Con ký thác cho họ những thử thách Con đã chọn cho chính Con ở đời này làm bảo đảm yêu thương. Để họ có thể vui vẻ vượt qua các thử thách đó, Con hứa ban cho họ ơn bảo trợ, giúp đỡ, chỉ dẫn, những ơn đặc biệt và sự trợ giúp quyền năng, các ân sủng và ơn tha thứ, tùy theo hoàn cảnh và mức độ yêu mến của từng người. Con hứa là Người Cha, Người Anh, và Người Bạn của họ. Họ sẽ là con cái được tuyển chọn yêu thương của Con, vì thế Con cho họ là những người thừa kế vô hạn định mọi công nghiệp và kho tàng của Con. Con ước mong tất cả những người này sẵn sàng mau mắn hưởng các kho tàng của Giáo Hội và các Bí Tích; để, nếu họ lỡ mất tình yêu thương của Con, họ sẽ có thể hồi phục và giành lại được mọi ân sủng nhờ Máu thanh tẩy của Con.”

------------ “Lời thánh mẫu Maria của con và các thánh cầu bầu sẽ được rộng mở cho mọi người. Thánh mẫu của Con sẽ nhận tất cả những người đó là con, che chở và gìn giữ họ như của riêng Người. Các thiên thần sẽ bảo vệ, hướng dẫn, che chở và mang họ trên tay để họ khỏi vấp ngã; mà nếu té ngã, họ sẽ được các thiên thần giúp chỗi dậy” (Tv 90:11-12).

------------ “Con cũng ước nguyện rằng các người công chính, được tuyển chọn sẽ đứng cao trên những kẻ bị trầm luân đời đời và ma quỉ. Các kẻ thù của Con sẽ khiếp sợ và vâng lệnh họ. Tất cả mọi thụ tạo có lý trí và không có lý trí sẽ phải vâng phục họ. Mọi ảnh hưởng của các tầng trời, các thiên thể sẽ ưu đãi và cho họ sự sống. Trái đất và mọi thú vật ở đó sẽ nâng đỡ, phục vụ họ vì họ là con cái và bạn hữu của Con (1 Cor. 3:22, Kn 16:24), mọi ân phúc của họ sẽ là sương mai trên trời và hoa trái trên mặt đất (Stk 27:28). Con ước ao ban cho những người đó niềm hoan lạc (Cn 8: 31) và truyền thông các bí mật của Con; sống với họ trong Giáo Hội chiến đấu dưới hình Bánh Rượu làm bảo chứng nồng nàn bất khả ngộ về hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu đã được hứa cho họ. Con làm cho các người công chính trở nên những người dự phần, là thừa kế hạnh phúc vinh quang vĩnh cửu của Con, để họ có thể cùng hưởng hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu trên trời.”

------------ “Con đồng ý rằng những kẻ thấy trước bị trầm luân đời đời (mặc dầu chúng được tạo dựng để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Chúng Ta, nhưng chúng cố tình khước từ), sẽ được cho phép sở hữu làm phần thừa kế là nhục thể và thị dục (Gioan 1:2-16), lòng kiêu ngạo và mọi hiệu lực của nó. Chúng ăn bụi đất mà thoả mãn với của cải giàu sang, những mơ ảo trụy lạc và khoái lạc xác thịt, mọi sự phù vân và lòng tự phụ của người đời. Chúng vất vả để có được những thứ đó; chúng sử dụng mọi khả năng, mọi đặc ân và thánh sủng Chúng Ta ban cho chúng vào những thứ đó. Chúng có toàn quyền tự do chọn sự lừa dối, khinh thường chân lý Con đã dạy trong Thánh Luật (Rom 2:8). Chúng khước từ luật lệ Con ghi khắc trong trái tim chúng và các điều được ân sủng của Con soi dẫn. Chúng khinh miệt mọi giáo huấn và ân phước Con ban, mà nghe theo lời các kẻ thù của Con và của chúng. Chúng chấp nhận những lừa dối, yêu mến của cải phù vân (Tv 4:3), chúng làm những việc trái đức công bằng. Chúng theo đuổi cao vọng, tìm kiếm thoả mãn trong việc phục thù, đàn áp người nghèo khó, hạ nhục người công chính, giễu cợt người đơn sơ hiền lành vô tội, cố gắng tự đề cao và ước ao được làm cho cao hơn mọi cây tòng bá xứ Libanon theo những luật lệ bất công (Tv 36:35).

------------ “Vì chúng chống lại lòng nhân từ linh thánh của Chúng Ta, vẫn lì lợm trong ác tâm, chối bỏ các quyền lợi là “con” đã được Con làm cho chúng xứng đáng được hưởng, Con truất chúng khỏi quyền thân hữu và vinh quang của Con. Như Abraham đã tách rời các con của người nô lệ, dành một phần sản nghiệp cho họ và dành phần chính tài sản cho Isaac, con của người phụ nữ tự do Sarah (Stk 25:5), Con để sang một bên những quyền hưởng thừa kế sản nghiệp của Con, ban cho chúng những của cải nhất thời chính chúng đã chọn; tách rời chúng ra khỏi những người được ở với Chúng Ta, với thánh mẫu Maria của Con, với các thiên thần và các thánh. Con luận phạt chúng trong lửa hoả ngục đời đời cùng ở với Lucifer và ma quỉ, những kẻ mà chúng đã tự do phục vụ. Con truất khỏi chúng hy vọng được giảm bớt án phạt đời đời. Lạy Cha của Con, đây là bản án Con tuyên phạt với tư cách là Thủ Lãnh, là Đấng Phán Xét nhân loại và các thiên thần (Eph. 4:15, Col. 2:10), đây là Di Chúc được thiết lập vào lúc Cái Chết của Con, đây là hiệu lực Ơn Cứu Độ, từ đó mọi người sẽ được thưởng xứng đáng theo việc họ làm theo sự khôn ngoan khôn lường và trong sự công bằng công chính vô cùng nghiêm khắc của Cha” (2 Tim. 4:8). Lời cầu nguyện của Chúa Kitô từ trên Thánh Giá dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu được niêm phong và ký thác nơi Trái Tim Mẹ Maria, để nhờ lời cầu bầu và sự lo lắng săn sóc của Mẹ, lời Di Chúc đó, đến đúng thời điểm được thực hiện nơi Giáo Hội. Di Chúc này đã được chuẩn bị và hoàn hảo do sự quan phòng vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, mà trong Ngài mọi quá khứ và tương lai luôn luôn là một với hiện tại.

caoduc
26-05-2009, 04:12 PM
CHƯƠNG 10
* CHÚA KITÔ CHIẾN THẮNG HOẢ NGỤC.
* CÁC ÂM MƯU MỚI CỦA HOẢ NGỤC


------------ Một trong những huyền nhiệm lạ lùng là suốt cuộc đời Chúa Cứu Thế cùng với các phép lạ Chúa đã làm mà Lucifer cùng toàn thể lũ quỉ hỏa ngục không khi nào khẳng định được rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thực và là Chúa Cứu Thế, vì thế chúng cũng không thể nào biết được địa vị Mẹ Maria rất thánh. Điều này được Thiên Chúa, Đấng Quan Phòng khôn ngoan vô cùng, an bài để toàn thể mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Công Trình Cứu Chuộc nhân loại được hoàn tất cách toàn hảo. Mặc dầu Lucifer biết Thiên Chúa sẽ mặc thân xác loài người, nó không biết chút gì về cách thức, các điều kiện và hoàn cảnh của Ngôi Lời Nhập Thể, nó được phép dựng lên ý nghĩ về mầu nhiệm này theo lòng kiêu ngạo để nó bị ngụp lặn trong ảo tưởng. Đôi khi nó tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa căn cứ vào các phép lạ. Đôi lúc nó gạt bỏ ý nghĩ đó vì thấy Chúa nghèo nàn, bị làm nhục, bị hành hạ đau đớn nhừ tử. Bị những bằng chứng trái ngược nhau như thế này làm cho lung tung bất định, Lucifer vẫn còn hoài nghi, tiếp tục tìm hiểu cho tới thời điểm đã được tiền định Chúa Kitô Chịu Chết trên Thánh Giá, nó bị giác ngộ, bị đánh bại bởi toàn thể các mầu nhiệm này.

------------ Ngay khi Lucifer và toàn thể lũ quỉ thấy Chúa Giêsu vác Thánh Giá trên vai cực thánh, chúng đã muốn lao mình xuống hỏa ngục, vì lúc đó chúng bắt đầu cảm thấy tác động mãnh liệt của quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Do sự can thiệp của Thiên Chúa, sự hành hạ mới này làm cho chúng biết rằng cái chết của Người Vô Tội, chính chúng đã âm mưu không phải chỉ là một thường nhân, đe doạ sự sụp đổ khốc liệt khủng khiếp cho chúng. Chúng ước ao rút lui, ngưng việc xúi giục giới chức quyền Do Thái và bọn lý hình. Nhưng bằng quyền năng Thiên Chúa trao cho, Mẹ Maria rất thánh cưỡng bách cản trở và giữ chúng lại, bắt buộc chúng phải đi theo Chúa Kitô lên đồi Golgotha. Do quyền năng của Con cực thánh Mẹ, hai đầu dây xích huyền nhiệm trói Lucifer và lũ quỉ dữ được đặt trong tay Mẹ Maria, Đức Nữ Vương cao cả của muôn loài, bắt tất cả các quỉ phải chịu khuất phục và bị xiềng xích. Nhiều lần chúng tức giận tìm cách bẻ gãy xiềng xích đó, nhưng chúng không thể nào vượt qua được quyền lực Bà Chúa thiên đàng. Mẹ Maria bắt Lucifer và bọn phản thần lên đồi Golgotha, đứng chung quanh Thánh Giá; truyền cho chúng phải đứng bất động chứng kiến phần kết thúc các mầu nhiệm vĩ đại xảy ra tại đó cho việc cứu chuộc nhân loại và cho sự sụp đổ của chúng.

------------ Lucifer và các quỉ hoả ngục đã hết sức khổ sở vì những hành hạ phải ở trước thánh nhan Chúa Giêsu và Mẹ Maria rất thánh. Chúng khổ sở kinh khiếp sự sụp đổ không thể tránh, đến độ hẳn là chúng đã cảm thấy được bớt khổ rất nhiều nếu được phép nhào xuống hoả ngục. Vì không được phép làm như thế, chúng nhào ngã đè lên nhau, đánh đấm nhau dữ dội như bầy ong lửa hoảng hốt trong tổ, hoặc tương tự một ổ sâu hỗn độn tranh nhau tìm chỗ núp tối hơn. Nhưng cơn giận dữ điên cuồng này không phải là của các thú vật đó, mà là cơn tức giận của ma quỉ còn ác ôn hơn rồng dữ.

------------ Bây giờ tới thời điểm rắn già Lucifer bị Chúa hằng sống đánh bại. Đây là lúc Lucifer vỡ mộng. Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu khởi sự nói Bảy Lời, đồng thời làm cho Lucifer và lũ phản thần phải hiểu các mầu nhiệm gồm trong Bảy Lời Chúa phán. Chính do việc tiết lộ này Chúa chiến thắng ma quỉ, chiến thắng tội lỗi và sự chết, và tước khỏi ma quỉ quyền lực bạo ngược đối với nhân loại.

------------ Chúa Cứu Thế nói lời thứ nhất “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!” (Lc 23:34). Qua Lời này, Lucifer tin chắc Chúa Kitô đang nói với Thiên Chúa Cha. Nó tin Chúa Kitô là Con Thiên Chúa Cha và cũng là Thiên Chúa thực cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Nó tin Chúa Giêsu đã cho phép sự chết xày ra trong nhân tính cực thánh toàn vẹn kết hợp với Thiên Tính để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Nó biết bây giờ Chúa Giêsu hiến dâng công nghiệp vô cùng châu báu để xin ơn tha thứ tội lỗi cho con cái Adong, những người phải lợi dụng ơn đó để được cứu độ, không trừ một ai kể cả những kẻ ác độc khốn nạn đã đóng đanh Chúa. Với khám phá này, Lucifer cùng toàn thể lũ quỉ bị đẩy vào cơn phẫn nộ tuyệt vọng đến nỗi chúng ước muốn lập tức nhào xuống hoả ngục, nhưng uy quyền của Đức Nữ Vương giữ chúng lại.

------------ Chúa Giêu nói lời thứ hai với người trộm lành tốt phước “Amen, Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Tôi,” ma quỉ hiểu các thành quả Ơn Cứu Chuộc tha thứ cho tội nhân và tôn vinh người công chính. Ma quỉ được làm cho biết từ thời điểm này trở đi các công nghiệp Chúa Kitô sẽ bắt đầu hành động với quyền lực và sức mạnh mới. Nhờ công nghiệp của Chúa, các cửa Thiên Đàng, đã bị đóng lại vì tội thứ nhất, sẽ được mở ra. Từ nay trở đi nhân loại sẽ vào thiên đàng vĩnh cửu, hưởng hạnh phúc vốn được ấn định cho chúng (Lucifer và các phản thần), nhưng chúng đã tự mình truất quyền hưởng. Chúng thấy quyền năng Chúa Giêsu kêu gọi các kẻ tội lỗi, tẩy sạch tội, thánh hóa họ. Lũ quỉ cảm thấy các chiến thắng đánh bại chúng là những thánh đức đáng ca tụng: lòng khiêm nhượng, nhẫn nhục, hiền lành và mọi thánh đức trong cuộc đời Chúa. Khi thấy điều này, Lucifer bị hành hạ, xấu hổ khôn tả. Điều đó lớn lao đến độ nó phải tự hạ xin Đức Trinh Mẫu Maria rất thánh cho phép chúng xuống hỏa ngục và bị xua đuổi ra khỏi sự hiện diện của Người; nhưng Đức Nữ Vương uy quyền cao cả đã không cho phép vì thời điểm chưa tới.

------------ Khi Chúa Cứu Thế nói lời thứ ba với Mẹ Chúa “Thưa Bà, xin nhận con của Bà!” ma quỉ nhận ra Mẹ Maria rất thánh, Bà Chúa thiên đàng, đích thực là Mẹ Thiên Chúa làm người, cũng chính Vị Phụ Nữ này mà dáng dấp Người và dấu chỉ đầu tiên đã được cho chúng thấy ở trên trời khi tạo thành trời đất, chính Vị Phụ Nữ này đạp giập đầu chúng như đã được Thiên Chúa loan báo trong Địa Đàng. Chúng được biết về địa vị và sự tuyệt vời của Vị Nữ Vương cao cả này vượt trên mọi tạo vật, mà quyền lực của Người lúc này chúng đang phải tuân phục. Ngay từ khởi nguyên tạo thiên lập địa và từ lúc tạo dựng người phụ nữ đầu tiên, Lucifer và đồng bọn đã tận dụng mọi mánh khóe tinh ranh ngõ hầu khám phá ra Vị Phụ Nữ cao cả đã được loan báo trên thiên đàng là ai. Bây giờ chúng nhận ra Vị Phụ Nữ Này trong Mẹ Maria, Người mà cho tới lúc này chúng đã coi thường, những con rồng này lồng lộng giận dữ điên cuồng. Như thế việc chúng bị sai lầm đã đạp nát lòng kiêu ngạo của chúng hơn hết tất cả những hành hạ khác.

------------ Trong cơn cuồng nộ chúng trút giận lên nhau như bầy sư tử khát máu, trong khi đó lòng phẫn nộ tuyệt vọng của chúng đối với Mẹ Maria, Đức Nữ Vương thiên đàng, tăng lên gấp ngàn lần. Hơn nữa, chúng nhận thức rõ rằng thánh Gioan được Chúa Kitô chỉ định làm thiên thần hộ vệ Thánh Mẫu Chúa, được ban cho mọi quyền năng chức linh mục. Chúng hiểu điều này nằm trong bản chất mối đe doạ chống lại sự phẫn nộ của chúng mà thánh Gioan biết rõ. Lucifer nhìn thấy quyền lực đó không phải chỉ ở riêng Vị Thánh Sử, mà được ban cho tất cả các linh mục vì các ngài tham dự vào địa vị và quyền năng Chúa Cứu Thế, và các người công chính khác, mặc dầu không phải là linh mục, đều được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của Chúa, được làm cho uy dũng chống lại hỏa ngục. Điều này làm tê liệt Lucifer và toàn thể hỏa ngục.

caoduc
16-06-2009, 10:39 AM
------------ Lời thứ bốn Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của Con, sao Chúa bỏ Con?” Trong lời này, ma quỉ khám phá ra lòng Thiên Chúa thương xót nhân loại vô cùng và đời đời. Để thỏa mãn tình yêu thương đó, Thiên Chúa đã huyền nhiệm ngưng ảnh hưởng của Thiên Tính trên nhân tính cực châu báu Chúa để cho những thống khổ Chúa chịu lên tới cực độ và từ những thống khổ đó sinh ra kết quả vô cùng dồi dào. Chúa Cứu Thế kêu ca cách đầy yêu thương vì ơn cứu chuộc của Chúa bị tước đoạt đối với một phần nhân loại. Chúa Cứu Thế sẵn sàng chịu đau khổ thêm nếu việc đó được Thiên Chúa Cha hằng hữu quyết định. Nhân loại hạnh phúc được Thiên Chúa hết sức yêu thương làm tăng thêm lòng đố kỵ của Lucifer và toàn thể hỏa ngục. Chúng thấy Thiên Chúa không giới hạn theo đuổi đến cùng tình yêu vô biên này. Sự hiểu biết này đập nát ác tâm ngạo mạn của ma quỉ, chúng được làm cho biết rõ sự yếu đuối và tuyệt vọng của chúng trong việc chống lại tình yêu này, nếu chính nhân loại không tự ý hững hờ với tình yêu đó.

------------ Chúa Kitô nói lời thứ năm “Ta khát,” xác nhận Chúa chiến thắng Lucifer và các kẻ theo nó. Chúng căm phẫn cùng độ vì Chúa Giêsu đã rõ ràng cho thấy chúng bị lật đổ hoàn toàn. Qua lời này, chúng hiểu Chúa Cứu Thế nói với chúng: Nếu những đau khổ Ta phải chịu vì nhân loại và tình yêu của Ta đối với nhân loại dường như vĩ đại đối với các ngươi, các ngươi hãy tin chắc tình Ta yêu thương nhân loại vẫn không thoả mãn, tình yêu đó vẫn tiếp tục khao khát việc cứu rỗi họ đời đời, những hành hạ thống khổ như đại dương uy lực không dập tắt được tình yêu đó (Dc 8:7). Ta sẽ chịu đau khổ nhiều hơn nữa vì họ, nếu cần, để cứu họ khỏi bạo lực của các ngươi, làm cho họ trở nên uy dũng mãnh liệt chống lại ác tâm và lòng ngạo mạn của các ngươi.

------------ Chúa Cứu Thế nói lời thứ sáu “Mọi sự đã hoàn tất!” Lucifer và bè lũ được cho biết mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Chuộc bây giờ được hoàn tất trọn vẹn đúng theo quyết định khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Ma quỉ được cho thấy Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, đã vâng lời chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu. Chúa đã hoàn tất mọi lời hứa, các lời tiên tri được loan báo cho nhân loại qua các Thánh Tổ. Lòng khiêm nhượng, đức vâng lời của Chúa Cứu Thế đã đền bù lòng kiêu ngạo, không tuân lệnh của chúng trên thiên đàng do việc chúng không tự mình tuân phục và nhìn nhận Chúa Cứu Thế trong thân xác nhân loại là Chúa của chúng. Bây giờ qua sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng bị bắt phải thực sự hạ mình, bị đánh bại bởi chính Chúa, Đấng mà chúng khinh miệt. Địa vị cao cả, các công nghiệp vô cùng của Chúa Kitô đòi hỏi ngay trong chính thời điểm này Chúa thi hành chức vụ và quyền hành Đấng phán xét các thiên thần và loài người đã được Thiên Chúa Cha trao phó.

------------ Bây giờ Chúa Cứu Thế áp dụng quyền lực này, tống án lệnh truyền cho Lucifer và lũ quỉ phải lập tức đi vào những ngục tù dưới đáy hoả ngục. Chính án phạt này gồm trong lời thứ bảy Chúa Cứu Thế nói với Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha!” (Lc 23:46). Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương quyền thế, kết hợp với thánh ý và lệnh truyền của Chúa Giêsu, truyền cho Lucifer và các quỉ theo nó phải xuống hỏa ngục. Do những lệnh truyền này, ma quỉ đã bị tống khỏi đồi Golgotha, bị liệng xuống hỏa ngục dữ dội hơn và bất thình lình hơn tia chớp xuyên qua những đám mây vỡ vụn.

------------ Cuộc tháo chạy tán loạn của Lucifer và lũ phản thần theo nó khỏi đồi Golgotha xuống hoả ngục còn khốc liệt thê thảm hơn lần đầu tiên chúng bi trục xuất khỏi thiên đàng. Mặc dầu, như lời thánh Gióp: nơi đó là đất của sự tối tăm, phủ đầy bóng tử thần, tăm tối hỗn độn, đau đớn khổ sở, hành hạ và náo loạn (Gióp 10:21); trong dịp này, sự hỗn loạn và vô trật tự gấp ngàn lần hơn. Những kẻ bị luận phạt bị làm cho thấy sự kinh hoàng mới và thêm nhiều cực hình khi bất thình lình gặp những ma quỉ ác độc đó trong cơn giận dữ điên khùng. Điều chắc chắn là ác quỉ không có quyền bắt những kẻ bị luận phạt ở đó bị hành hạ nhiều hơn hoặc ít hơn; vì tất cả mọi hình phạt họ phải chịu đều do phép công thẳng Thiên Chúa ấn định tùy theo mức độ tội lỗi từng kẻ bị luận phạt.

------------ Ngay khi Lucifer được phép tiếp tục hoạt động và chỗi dậy từ cơn kinh hoàng khiếp sợ mà nó phải chịu một thời gian, nó đưa ra cho bọn phản thần những kế hoạch mới về lòng kiêu ngạo của nó. Lucifer tập hợp toàn thể các quỉ hoả ngục, nói với chúng:
------------
"Này các bạn, những người đã theo ta suốt bao nhiêu thế hệ và vẫn còn theo những việc trả thù tội lỗi của ta, điều tai hại các người đều biết là lúc này ta đã bị đánh bại bởi ‘Vị Thiên Chúa người ta’ này. Không hiểu cách nào mà suốt ba mươi ba năm, Ngài đã làm cho ta bị lầm lạc, che giấu Thiên Tính, che kín mọi hành động Linh Hồn, và bây giờ chiến thắng chúng ta bằng chính cái chết mà chúng ta góp phần đem lại. Trước khi Ngài mặc thân xác nhân loại, ta đã thù ghét, từ chối không chịu nhìn nhận Ngài là thực thể cao quí hơn ta phải được mọi thụ tạo khác thờ lạy. Vì sự chống đối này mà ta bị đuổi ra khỏi thiên đàng cùng với các ngươi, bị giáng xuống tình trạng kinh tởm này quá bất xứng đối với sự vĩ đại và vẻ đẹp trước kia của ta.”

------------ “Ta còn bị hành hạ hơn thế nữa vì bị bại nhục, bị hành hạ như thế này bởi Con Người này và Mẹ Ngài. Kể từ ngày con người đầu tiên được tạo dựng, ta đã không lúc nào ngưng tìm kiếm Mẹ và Con Người Này để tiêu diệt họ. Hoặc nếu ta không thể tiêu diệt được, ít nhất ta muốn đem sự hủy diệt tới trên mọi thụ tạo của Ngài, xúi giục chúng không nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa, và không một ai sẽ được hưởng nhờ một ơn ích nào do các công nghiệp của Ngài. Điều này đã là chủ ý của ta, ta đã dành mọi ưu tư và nỗ lực hướng thẳng vào đó. Nhưng vô ích, Ngài đã đánh bại ta bằng lòng khiêm nhượng và sự khó nghèo, nghiền nát ta bằng đức nhẫn nhục, sau cùng tước đoạt quyền thống trị thế giới này của ta bằng Cuộc Khổ Hình Tử Nạn hãi hùng. Việc này gây ra cho ta nỗi đau đớn hành hạ kinh khủng, đến nỗi, nếu như ta có thành công trong việc liệng Ngài ra khỏi tay hữu Thiên Chúa Cha, nơi Ngài ngự trị vinh quang, nếu ta có lôi được hết mọi linh hồn đã được cứu chuộc xuống hỏa ngục này, cơn tức giận của ta vẫn không thể thỏa mãn nguôi ngoai.”

------------ ”Có thể nào bản chất nhân loại, quá sức thấp hèn so với ta, lại được đề cao trên mọi thụ tạo được chứ! Có lẽ nào bản tính nhân loại lại được yêu thương sủng ái quá sức, đến mức kết hợp với Đấng Tạo Hóa trong Ngôi Vị Ngôi Lời hằng sống! Có thể nào trước tiên Ngài gây chiến với ta trước khi thi hành việc cứu chuộc, sau đó đánh bại ta bằng sự lầm lẫn của ta như thế! Ngay từ thuở ban đầu ta đã coi nhân tính này là kẻ thù vĩ đại nhất của ta. Nhân tính này luôn luôn đổ đầy lòng ta mối hận thù không thể dung thứ. Ôi loài người, các ngươi được Thiên Chúa các ngươi, Đấng mà ta thù ghét nhất, ưu đãi, ban đặc ân và yêu thương quá sức nồng nàn! Làm sao ta cản trở được sự tốt phúc của các ngươi? Làm sao ta đem bất hạnh của ta trút lên các ngươi, vì ta không thể nào tiêu diệt được thực thể các ngươi đã nhận được?”

------------ “Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cái gì, hỡi các bạn của ta? Làm cách nào khôi phục được quyền thống trị của chúng ta? Làm cách nào giành lại được sức mạnh trên nhân loại? Làm cách nào chiến thắng được chúng? Vì nếu từ nay trở đi nhân loại không còn ngu dại vong ân bội nghĩa nữa, nếu chúng không tệ hơn chúng ta đối với ‘Vị Thiên Chúa người ta’ này, Đấng đã cứu chuộc chúng bằng tình yêu thương quá sức vĩ đại, nhất định là nhân loại sẽ hăng hái theo Ngài, sẽ không một ai chú ý tới những lừa dối của chúng ta. Họ sẽ khinh ghét những danh dự mà chúng ta quỉ quyệt tặng cho, sẽ yêu mến việc bị khinh miệt. Họ sẽ tìm kiếm việc phạt xác, sẽ khám phá ra sự nguy hiểm của khoái lạc xác thịt và sự thoải mái. Họ sẽ khinh chê của cải giàu sang, yêu mến đức khó nghèo đã được Thầy của họ đề cao. Tất cả những thứ chúng ta có thể nhử lòng thèm muốn đều sẽ bị khinh ghét vì chúng bắt chước Chúa Cứu Thế đích thực. Như thế uy quyền thống trị của chúng ta sẽ bị tiêu ma, vì sẽ không còn ai để tăng thêm số chúng ta ở nơi khốn đốn đầy ải này. Tất cả mọi người sẽ hạ mình xuống đến bụi đất và bền gan chịu đau khổ. Cơn tức giận và lòng ngạo mạn của chúng ta sẽ chẳng đem lại cho ta gì cả.”

------------ “Ôi, khổ cho ta chưa, sự lầm lẫn này làm cho ta đau khổ biết chừng nào! Khi ta cám dỗ Ngài ở sa mạc, kết quả duy nhất là tạo cơ hội cho Ngài để lại gương sáng về chiến thắng này. Do việc theo gương đó, nhân loại có thể chiến thắng ta dễ dàng hơn nhiều. Những hành hạ ta gây ra chỉ làm cho giáo lý về lòng khiêm nhượng nhẫn nhục của Ngài sáng tỏ hơn. Việc ta xúi giục Juda Iscariot phản bội và xúi giục đám người Do Thái buộc Ngài phải chịu hành hạ và chết trên Thánh Giá chỉ làm cho sự sụp đổ của ta và việc cứu chuộc nhân loại mau tới, trong khi đó giáo lý mà ta tìm cách xoá bỏ lại càng được ghi khắc sâu đậm vững chắc hơn. Làm thế nào Một Vị là Thiên Chúa lại có thể tự hạ mình đến mức như thế? Làm cách nào Thiên Chúa lại chịu đau khổ quá nhiều vì loài người mà chúng vốn gian ác? Ôi quyền lực Ngài thần uy chừng nào đến mức có thể hành hạ ta và làm ta suy yếu đến như thế?”

------------ “Làm cách nào Vị Phụ Nữ Này, Thánh Mẫu Ngôi Lời Nhập Thể và là Kẻ Thù của ta, lại quá sức uy quyền bất khả địch trong việc chống lại ta? Mới lạ chừng nào quyền năng như thế ở nơi chỉ một thụ tạo, chắc chắn Bà Ấy nhận được quyền năng đó từ Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng Mà Bà Ấy đã mặc cho thân xác loài người. Qua Vị Phụ Nữ Này, Thiên Chúa Toàn Năng đã không ngừng khai chiến chống lại ta; vì kiêu ngạo, ta đã ghét Bà Ấy ngay từ giây phút thấy hình bóng Bà Ấy xuất hiện trên trời. Lòng căm phẫn của ta không được xoa dịu, ta không được lợi lộc gì trong cuộc chiến tranh thường trực chống lại Chúa Cứu Thế, chống lại Thánh Mẫu của Ngài và chống lại loài người. Như vậy bây giờ, các ngươi bọn quỉ hãy theo ta, bây giờ là lúc khai lối cho lòng căm hờn của chúng ta chống lại Thiên Chúa. Nào tất cả hãy góp ý kiến xem chúng ta phải làm gì; ta muốn nghe ý kiến chúng bay.”

caoduc
05-07-2009, 08:49 AM
------------ Một số quỉ lớn đưa ra những đề nghị cho mưu đồ kinh khủng này, khuyến khích Lucifer bằng nhiều kế hoạch khác nhau để cản trở Ơn Cứu Chuộc nơi loài người. Tất cả các quỉ dữ đều đồng ý rằng chúng không thể nào làm tổn thương ngôi vị Chúa Kitô. Chúng không thể làm giảm bớt giá trị vô cùng công nghiệp của Chúa. Chúng không thể phá hủy hiệu lực các Bí Tích. Chúng không thể thủ tiêu các giáo lý Chúa Kitô đã rao giảng. Tuy nhiên quyết định nương theo đường lối mới về ơn trợ giúp và đặc ân được Thiên Chúa thành lập cho việc cứu rỗi nhân loại, bọn quỉ tìm kiếm những phương cách mới để cản trở việc làm của Thiên Chúa bằng những mưu chước lừa dối, những cám dỗ xảo quyệt dữ dội hơn nữa.

------------ Một số quỉ tinh ranh ác độc, dựa vào các kế hoạch này, nói: “Đúng là lúc này nhân loại có sẵn giáo lý và lề luật mới rất mạnh, các Nhiệm Tích hữu hiệu, một Khuôn Mẫu và Thầy dạy các thánh đức mới, một Đấng Bầu Cử và Trạng Sư mạnh thế nơi Vị Phụ Nữ này. Dẫu vậy các khuynh hướng tự nhiên, những khát vọng nhục thể của loài người vẫn còn y nguyên, loài người có khuynh hướng ưa khoái lạc vẫn không thay đổi bản chất tự nhiên. Như thế, chúng ta (= quỉ) lợi dụng hoàn cảnh này cùng với sự tinh ma xảo trá gia tăng, tận lực làm thất bại các hiệu lực những việc ‘Vị Thiên Chúa làm người’ đã làm cho nhân loại. Chúng ta (= quỉ) hãy bắt đầu cuộc chiến gay go chống lại loài người bằng cách đưa ra những quyến rũ mới, khích thích chúng theo đuổi các đam mê mà quên hết mọi thứ khác. Như thế, nhân loại, bị vướng vào những thứ nguy hiểm này, sẽ không thể đi theo những gì ngược lại.”

------------ Hành động theo ý kiến cố vấn này, các hỏa ngục phân phối lại các phạm vi hoạt động với nhau để mỗi đoàn quân quỉ, với sự xảo trá tinh ranh, có thể cám dỗ người ta về những tật xấu khác nhau. Chúng quyết định tiếp tục tuyên truyền việc thờ ngẫu thần trên khắp thế giới, để người ta không thể ý thức được Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế đích thực. Nơi nào việc thờ ngẫu thần bị thất bại, chúng thiết lập các nhóm phản giáo. Đối với các nhóm này, chúng chọn những người ngoan cố trụy lạc nhất làm thủ lãnh, làm thầy dạy sự sai lầm. Chính Lucifer tỏ ra hài lòng với những ý kiến cố vấn của các quỉ chống lại chân lý thần linh, hủy diệt chính nguồn gốc sự cứu rỗi loài người là đức tin vào Thiên Chúa. Lucifer đã không tiếc lời ca tụng, đặt vào chức vụ cao những tên quỉ tỏ ra hăng say, biết cách tìm ra những người khởi xướng nghịch đạo.

------------ Một số tên xung phong nhận trách nhiệm làm hư hỏng khuynh hướng của trẻ nhỏ ngay từ lúc bẩm thai hoặc khi chào đời. Những quỉ khác chịu trách nhiệm xúi giục các cha mẹ chểnh mảng giáo dục con cái, hoặc yêu thương quá mức hoặc ác cảm, và làm cho con cái thù ghét cha mẹ. Những quỉ khác tình nguyện gây lòng hận thù giữa vợ chồng, làm cho họ đi vào đường ngoại tình, hoặc ít nghĩ tới lòng chung thủy với người phối ngẫu. Tất cả các quỉ đều nhất tâm gieo rắc giữa loài người những hạt giống bất hòa, ghen ghét thù hằn, tư tưởng kiêu ngạo, ham khoái lạc, thèm khát của cải danh vọng. Chúng khuyến giục những lý do giả tạo tinh vi chống lại mọi thánh đức mà Chúa Kitô đã giảng dạy. Hơn hết tất cả là chúng quyết tâm làm suy yếu lòng tưởng nhớ Khổ Hình Tử Nạn của Chúa, chúng cố làm cho người ta quên các phương tiện cứu chuộc và những đau khổ đời đời trong hoả ngục. Bằng những phương tiện này, ma quỉ hy vọng đàn áp sức mạnh và khả năng của nhân loại bằng việc làm cho họ lo lắng quá mức các việc trần thế và khoái lạc nhục dục, để họ có rất ít thì giờ cho tư tưởng thiêng liêng và phần rỗi đời đời.

------------ Sau khi nghe các quỉ đưa ra nhiều khuyến cáo khác nhau, Lucifer nói: “Ta mang ơn các ngươi rất nhiều; ta đồng ý và nhận tất cả các ý kiến các ngươi. Thực hiện những ý kiến đó đối với những người không tuân theo luật Chúa Cứu Thế ban cho nhân loại thì hẳn là dễ, nhưng nhất định là khó khăn vất vả khi thực hiện các mưu mô này đối với những người chấp nhận yêu mến giữ các luật của Ơn Cứu Độ. Nhưng ta nhất định hướng tất cả mọi tức giận phẫn nộ chống lại luật này và những người theo luật này. Ta sẽ hành hạ cùng cực cay đắng những ai nghe theo giáo lý của Chúa Cứu Thế và trở nên môn đệ Ông Ta. Cuộc chiến khốc liệt nhất của chúng ta phải được tiến hành chống lại tất cả những thứ này cho đến tận thế. Ta phải cố gắng gieo rắc trong Giáo Hội mới này (Mt 14:25) những cao vọng, tham lam của cải, đam mê nhục dục, hận thù ghen ghét, cùng với tất cả mọi tính xấu khác mà ta là chúa trùm. Một khi những tội lỗi này cùng với lòng ác độc vong ân gia tăng chồng chất giữa các tín hữu, chúng làm cho Thiên Chúa tức giận và, vì công thẳng, truất phế loài người khỏi quyền hưởng các ơn cứu độ dành cho họ nhờ công nghiệp Chúa Cứu Thế.”

------------ “Một khi chúng tự tước đoạt khỏi những phương tiện cứu rỗi này, chúng ta sẽ chắc chắn chiến thắng dễ dàng. Hỏa ngục chúng ta cũng phải tận lực làm suy yếu lòng sốt mến và tất cả những thứ gì là tinh thần linh thánh; để loài người không ý thức được sức mạnh các Nhiệm Tích và chúng lãnh nhận các Nhiệm Tích đó khi mắc tội trọng, hoặc ít nhất là không sốt sắng tận hiến. Vì các Nhiệm Tích này thánh thiêng, cần phải lãnh nhận với lòng sốt mến mới gặt hái được kết quả. Nếu chúng khinh thường thuốc trị bệnh, chúng sẽ ốm mòn trong bệnh tật, ít có khả năng chống lại những cám dỗ. Vì không thể nào nhận ra được các âm mưu lừa dối của ta, chúng sẽ để cho kỷ niệm về Chúa Cứu Thế, việc nhờ lời cầu bầu của Mẹ Chúa Cứu Thế vượt khỏi trí khôn. Như thế sự vong ân bội nghĩa ngu đần của chúng làm cho chúng không xứng đáng được hưởng thánh sủng, làm cho Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế của chúng thịnh nộ tước khỏi chúng những ơn trợ giúp. Ta muốn tất cả các ngươi tích cực phụ giúp ta, đừng để phí thì giờ cũng không bỏ lỡ cơ hội nào thi hành các mệnh lệnh của ta.”

------------ Không thể nào nghe lại tất cả những âm mưu Lucifer và các quỉ theo nó đã dựng lên để chống lại Giáo Hội và con cái Giáo Hội, để những dòng nước này của sông Jordan có thể bị nuốt vào họng nó (Gióp 40:18). Chúng ta có thể cùng nói với thánh Gioan: “Khốn thay cho thế giới, vì Satan đến với các ngươi với lòng giận dữ cuồng nộ!” Nhưng khốn nạn thay! liệu trong thời đại này, chúng ta có nhớ được sự thực không thể sai lầm phải được mọi người sợ hãi và hết sức xa lánh để tránh khỏi sự nguy hiểm không thể đền bù! Kẻ thù của chúng ta tinh ranh xảo quyệt, hung ác và tỉnh thức. Trái lại, chúng ta mê ngủ, hững hờ cẩu thả! Lạ gì Lucifer củng cố được vị thế vững chắc trên thế giới. Quá nhiều người nghe theo chấp nhận để nó lừa dối. Trái lại, quá ít người chống lại nó. Người ta hoàn toàn quên mất cái chết đời đời. Đó là điều mà Lucifer hết sức điên cuồng và ác tâm tìm kiếm để lôi kéo về với nó.

------------ Tác giả (đấng đáng kính Maria đệ Giêsu) tha thiết xin toàn thể tín hữu Công Giáo đừng quên mối nguy hiểm khủng khiếp này. Nếu người ta không tin mối nguy hiểm này qua hoàn cảnh khốn nạn của thế giới và qua những điều ác độc mà mọi người trải qua, ít nhất họ học biết về mối nguy hiểm này nhờ những phương thuốc, ơn phù trợ quyền năng vô biên, mà Chúa Cứu Thế thấy cần thiết phải để lại cho Giáo Hội Chúa. Vì hẳn là Chúa đã không ban những phương thuốc giải độc đó nếu bệnh tật và mối nguy hiểm về cái chết đời đời không quá sức lớn lao khủng khiếp.


LỜI MẸ MARIA

------------ Việc con cái Giáo Hội thời sơ khai bắt chước Chúa Kitô, mô phỏng sống động trong việc đương đầu với ma quỉ, khiến chúng khiếp sợ không dám tới gần. Chúng lao đầu trốn chạy các thánh Tông Đồ và những người công chính thấm nhuần giáo lý Con cực thánh Mẹ. Nơi các vị này, những kết quả đầu mùa ân sủng và Ơn Cứu Chuộc được dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng. Những điều, nhìn thấy nơi các thánh và các Kitô hữu trọn lành thời kỳ đầu Giáo Hội, hẳn cũng xảy ra nơi các tín hữu Công Giáo trong thời đại này nếu họ vui lòng nhận lãnh và sinh hoạt với các hồng ân Chúa, nếu họ vui lòng tìm theo con đường Thánh Giá, thay vì để cho các ân sủng đó bị lãng phí.

------------ Lúc này Lucifer cũng vẫn hết sức sợ Thánh Giá như vào thời kỳ con mô tả. Khi lòng bác ái, lòng sốt sắng tận hiến nơi nhiều tín hữu bắt đầu nguội lạnh dần, họ quên các ân sủng Ơn Cứu Chuộc và vinh quang Chúa Cứu Thế. Họ bị khuất phục bởi các khuynh hướng xác thịt đòi hỏi; yêu thích phù vân; tham lam của cải; tự để cho mình bị những lừa đảo gian trá do Lucifer mê hoặc dối gạt dụ dỗ mắc vào lưỡi câu của kẻ thù sinh tử. Lòng bội bạc kinh tởm này đã đẩy thế giới vào tình trạng hiện nay, khuyến khích ma quỉ chỗi dậy trong sự ngạo mạn chống lại Thiên Chúa. Chúng cả gan tự chiếm lấy tất cả con cái Adong vì sự quên lãng cẩu thả này nơi các tín hữu Công Giáo. Chúng cả gan âm mưu tiêu diệt toàn thể Giáo Hội, lôi cuốn quá nhiều người sa ngã hư hỏng rời xa Giáo Hội, xúi giục những người còn ở trong Giáo Hội ít nghĩ tới Giáo Hội, hoặc cản trở họ không sinh hoa kết quả nhờ Máu và Tử Nạn của Chúa Cứu Thế.

caoduc
14-08-2009, 06:48 PM
CHƯƠNG 11
CHÚA KITÔ PHỤC SINH------------ Mặc dầu bị bao bọc giữa muôn nỗi buồn phiền, Mẹ Maria luôn theo dõi và chu toàn sứ mệnh trong mọi biến cố. Chúng ta nhớ sau khi táng xác cực thánh Chúa Kitô, Mẹ Maria trở lại Nhà Tiệc Ly cùng với thánh Gioan, các bà Maria, và những phụ nữ khác đã theo Chúa Kitô từ Galilea. Tại phòng Tiệc Ly, Mẹ Maria khiêm nhượng cảm tạ tất cả các bà và thánh Gioan vì đã kiên trì ở với Mẹ suốt Cuộc Khổ Hình của Con cực yêu dấu cho tới giờ phút này. Nhân danh Chúa Kitô, Mẹ hứa với các vị này phần thưởng vì đã kiên trì theo Chúa. Tất cả các bà này cùng với thánh Gioan cảm tạ Mẹ, hôn tay Mẹ, xin Mẹ chúc lành, cũng xin Mẹ nghỉ ngơi ăn uống đôi chút. Mẹ Maria nói:
------------ “Sự nghỉ ngơi và niềm an ủi của tôi sẽ phải là thấy Chúa Con tôi từ cõi chết sống lại. Các bạn thân yêu, các bạn hãy ăn uống, nghỉ ngơi theo nhu cầu các bạn, trong khi tôi tĩnh tâm một mình với Con tôi.” ------------ Tại phòng riêng, Mẹ Maria chiêm niệm các việc làm của linh hồn Chúa Giêsu sau khi rời khỏi xác cực thánh. Mẹ Maria biết linh hồn cực thánh Chúa Kitô, kết hợp với Thiên Tính, xuống Lâm Bô giải thoát các Thánh Tổ khỏi nơi các ngài bị cầm giữ từ khi người công chính đầu tiên chết trong trông chờ ngày Chúa Cứu Thế đến.

------------ Nhờ sự hiện diện của linh hồn cực thánh Chúa, nhà tù tăm tối này biến thành thiên đàng chan hòa ánh sáng huy hoàng kỳ diệu. Linh hồn các thánh ở Lâm Bô được nhìn thấy rõ ràng Thiên Tính của Chúa Cứu Thế. Chỉ trong giây phút, các thánh Tổ và các thánh chuyển từ tình trạng mỏi mòn ngóng đợi sang tình trạng chiếm hữu vinh quang, từ tối tăm ra sáng láng rực rỡ. Tất cả các ngài đều nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế đích thực, đã dâng lên Chúa lời tạ ân chúc tụng:
------------ “Con Chiên đã bị giết xứng đáng nhận quyền năng và Thiên Tính, sự khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và phúc lộc. Lạy Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng con trong máu Chúa, chúng con thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi sắc dân, mọi quốc gia, Chúa làm cho chúng con trở thành vương tước và tư tế của Thiên Chúa, và chúng con sẽ thống trị trái đất (Kh 5: 9-12). Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh, là quyền thống trị, là vinh quang trong mọi việc Chúa làm.” ------------ Kế đó, Chúa Cứu Thế ra lệnh cho các thiên thần đem tất cả các linh hồn nơi luyện ngục tới. Trong phần khởi đầu Ơn Cứu Chuộc, các linh hồn trong luyện ngục, lúc này, được Chúa Cứu Thế tha hết mọi hình phạt, được tôn vinh cùng với linh hồn những người công chính khác, được nhìn thấy Thiên Chúa. Như thế, ngày hôm đó sự hiện diện của Vua trời đất đã giải phóng hết các tội nhân trong các nhà tù lâm bô và luyện ngục. Linh hồn cực thánh Chúa Kitô ở Lâm Bô khoảng từ lúc chín giờ rưỡi (bảy giờ ngày nay) tối ngày thứ Sáu cho tới ba giờ (sáu giờ) sáng ngày Chúa Nhật tiếp theo. Lúc này Chúa Cứu Thế trở lại mồ thánh với tư cách là Chúa khải hoàn của các thiên thần và các thánh. Các thánh được Chúa cứu khỏi lâm bô và luyện ngục là những chiến lợi phẩm trong chiến thắng vinh quang của Chúa.

------------ Các thiên thần, canh giữ mồ thánh, thờ lạy xác cực thánh Chúa Cứu Thế. Một số thiên thần, vâng lệnh Mẹ Maria, đã gom hết các thánh tích máu cực châu báu Con cực thánh Mẹ đổ ra, những mảnh da thịt bị xé nát bắn tung tóe, những sợi râu tóc bị bứt ra khỏi mặt và đầu, và bất cứ thứ gì khác thuộc về sự toàn vẹn thân xác cực thánh Chúa. Mẹ Maria đã ân cần lo lắng đến các thánh tích này. Những thiên thần được chỉ định bảo quản các thánh tích vui mừng vì đặc ân này.

------------ Các thánh tổ và toàn thể các thánh được cứu khỏi Lâm Bô và Luyện ngục chiêm bái Thánh Thể Chúa Cứu Thế y nguyên thương tích, rách nát, không còn hình hài nguyên vẹn. Nhìn thấy hình hài Chúa tan nát như thế, các Thánh Tổ và toàn thể các thánh thờ lạy Chúa Cứu Thế. Các ngài lại tuyên xưng Chúa Cứu Thế là Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã gánh mọi bất toàn, thống khổ của nhân loại (Is 53:4), đền đáp dư thừa mọi nợ nần nhân loại mắc, thỏa mãn những điều mà chính chúng ta phải trả đối với phép công thẳng của Thiên Chúa Cha hằng hữu. Trên thân xác tan nát của Chúa Cứu Thế, Nguyên Tổ Adong và Evà nhìn thấy sự tàn phá gây ra do tội ông bà không vâng lời, sự tàn phá đó cần đến linh dược vô giá là lòng nhân từ thương xót vô cùng của Chúa Cứu Thế. Khi nguyên tổ Adong và Evà cảm thấy các hiệu lực Ơn Cứu Chuộc sung mãn trong vinh quang linh hồn, ông bà lại tạ ân Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Thánh trên hết mọi đấng thánh, Đấng đã thực hiện Ơn Cứu Chuộc cách vô cùng khôn ngoan.

------------ Kế đến, trước mặt tất cả các thánh, qua phục dịch của các thiên thần, tất cả mọi thánh tích, đã được các thiên thần thâu góp và bảo toàn nguyên vẹn, lại kết hợp với thân xác cực thánh Chúa Cứu Thế. Cùng lúc đó linh hồn Chúa kết hợp lại với thân xác, đem lại cho thân xác cực thánh sự sống và vinh quang đời đời. Thay vì những tấm khăn và dầu thơm mà trong đó xác cực thánh được tẩm liệm mai táng, thân xác Chúa lúc này được mặc cho bốn ân quang là: tính trong suốt, bất khả bị tổn thương, lanh lẹ và vô hình (Gioan 19:40).

------------ Các ân quang này đều thuộc về thân xác cực thánh Chúa Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên bẩm thai. Từ giây phút đầu tiên làm người, linh hồn cực thánh Chúa Giêsu đã được vinh quang và toàn thể nhân tính Chúa đã được kết hợp với Thiên Tính. Khi Chúa Phục Sinh, các ân quang này được để cho hoạt động đúng mức độ hợp với vinh quang linh hồn Chúa Cứu Thế và thích đáng kết hợp với Thiên Tính. Chúng ta không thể hiểu, không thể mô tả vinh quang linh hồn cực thánh Chúa Kitô bằng ngôn từ hoặc bằng những khuôn mẫu chúng ta có. Ánh sáng vốn sẵn có từ Thân Xác Chúa chiếu ra vượt qua mọi thứ ánh sáng khác, như ban ngày vượt quá bóng đêm, như ánh sáng của muôn vạn mặt trời so với ánh sáng một ngôi sao. Tất cả mọi vẻ đẹp của toàn thể thụ tạo gom chung lại cũng vẫn hết sức xấu xí nếu so với vẻ đẹp nơi thân xác Chúa. Sự tuyệt hảo của các ân quang này trong Việc Phục Sinh còn vượt quá xa vinh quang khi Chúa hiển dung trên núi Tabor hoặc những lần khác được kể trong lịch sử này. Trong các dịp đó Chúa chỉ nhận vinh quang tạm thời vì những mục đích đặc biệt, còn bây giờ Chúa nhận vinh quang toàn vẹn đời đời.

------------ Do tính chất bất khả đả thương, thân xác Chúa trở nên vô địch đối với tất cả mọi sức mạnh thụ tạo. Không một sức mạnh nào có thể làm chuyển động hoặc thay đổi được Chúa. Do tính nhẹ nhàng vô hình, bản chất nặng nề vật chất được tinh khiết hoá vô cùng nên thân xác Chúa có thể xuyên qua các chất khác. Tính nhẹ nhàng cũng giải phóng thân xác Chúa Cứu Thế khỏi trọng lượng và sự chậm chạp thể chất. Tính nhẹ nhàng nơi thân xác Chúa vượt xa tính nhanh lẹ của các thiên thần vốn không có thân xác, trong khi đó Chúa có thể đi đây đó mau lẹ hơn các thiên thần, như được thấy khi Chúa hiện ra với các thánh Tông Đồ và nhiều dịp khác nữa. Các thương tích thánh, đã từng làm cho hình hài Chúa không còn như trước, bây giờ ánh sáng từ dấu thánh nơi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn chiếu ra rực rỡ chói lọi. Hào quang rực rỡ từ các thương tích này làm tăng thêm vẻ đẹp đẽ tuyệt vời của Chúa. Bây giờ Chúa Cứu Thế ra khỏi mồ trong vinh quang trọn vẹn và huy hoàng thiên đàng.

caoduc
08-09-2009, 09:38 AM
------------ Trước mặt tất cả các Thánh Tổ và các thánh, Chúa Cứu Thế hứa cho mọi người sống lại trong thân xác riêng từng người. Hơn nữa, Chúa còn hứa cho mọi người được hưởng vinh quang như Chúa, nhờ hiệu lực việc Chúa Phục Sinh. Để tỏ lòng khao khát và là lời hứa bảo đảm cho mọi người được sống lại, Chúa Cứu Thế truyền cho linh hồn nhiều vị thánh hiện diện kết hợp lại với thân xác và sống lại vĩnh cửu. Lập tức thánh lệnh này được thi hành, thân xác các thánh đó đã sống lại và được hưởng trước mầu nhiệm này (Mt 27:52). Trong số các thánh này là thánh Anna và Gioakim, song thân Mẹ Maria; thánh Giuse, phu quân trinh khiết Mẹ; nhiều thánh Tổ mà các vị này đã đặc biệt nổi bật về đức tin, lòng ước mong tha thiết trông đợi và cầu xin cho việc Ngôi Lời nhập thể. Chúa cho thân xác các vị này được hưởng trước sự sống lại vinh quang để thưởng cho lòng khao khát của các ngài.

------------Từ phòng tĩnh tâm nơi Nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria thấy và tham dự hết mọi mầu nhiệm này. Cùng lúc linh hồn cực thánh Chúa Kitô trở lại đem sự phục sinh cho thân xác Chúa, niềm hân hoan trong linh hồn vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, vốn bị hạn chế kìm hãm như được nói trong chương trước, lúc này lại chảy tràn ngập thân xác tinh tuyền của Mẹ. Hiệu lực niềm hân hoan này tuôn chảy quá sức mãnh liệt đến mức Mẹ Maria đã lập tức từ đau buồn đổi sang hân hoan vui mừng, từ đau đớn sang hoan lạc, từ ưu sầu thành vui vẻ hạnh phúc. Cũng chính lúc này Thánh Sử Gioan bước vào phòng Mẹ để an ủi Mẹ như ngài đã thi hành sáng hôm trước; bất ngờ, thánh Gioan thấy Mẹ Maria trong ánh huy hoàng vinh quang khác hẳn với trước đó khi mà ngài không nhận ra Mẹ. Ngài kết luận Chúa đã sống lại, vì Thánh Mẫu thay đổi hoàn toàn như vậy.

------------Trong niềm vui mới này và dưới ánh sáng thị kiến siêu nhiên, Mẹ Maria bắt đầu chuẩn bị đón Chúa Cứu Thế tới thăm, chắc là ngay lúc này. Ngay khi Mẹ dâng lên những ca vịnh chúc tụng và cầu nguyện, Mẹ cảm thấy trong chính Mẹ niềm hoan lạc thần linh mới, vượt hơn niềm vui lúc đầu rất xa, đối xứng lạ lùng với những phiền não đau khổ Mẹ phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Đặc ân mới này khác hẳn và đáng ca tụng hơn nhiều so với các niềm vui chảy tự nhiên từ linh hồn sang thân xác Mẹ. Hơn nữa, Mẹ Maria nhận thấy trong chính Mẹ hiệu lực thứ ba khác lạ hơn, gồm những đặc ân mới của Thiên Chúa.

------------ Khi Mẹ Maria đang chuẩn bị như thế, Chúa Cứu Thế đã phục sinh vinh quang hiện ra với Mẹ, có toàn thể các thánh và các thánh Tổ đi theo. Mẹ Maria, Đức Nữ Vương đời đời khiêm tốn, sấp mình thờ lạy Thiên Chúa Con Mẹ. Chúa Giêsu nâng Mẹ lên và ôm Mẹ. Trong sự hiệp thông này, Mẹ Maria hưởng hồng ân đặc biệt mà chỉ một mình Mẹ có thể được hưởng vì vô nhiễm nguyên tội và không tì vết cá nhân. Mặc dầu đây không phải là đặc ân vĩ đại nhất trong các đặc ân Mẹ Maria được hưởng, Mẹ đã không thể nào nhận lãnh những đặc ân đó mà không chết, nếu không được Chúa làm cho mạnh sức. Đặc ân này là thân xác vinh quang của Con Mẹ kết hợp mật thiết với thân xác cực trinh khiết Mẹ. Chúa thấu vào Mẹ hoặc Mẹ tan biến trong Chúa, như khi trái cầu pha lê hút vào trong đó ánh sáng mặt trời và rực rỡ trong ánh sáng của nó. Linh hồn Mẹ Maria đã đạt tới hiểu biết những mầu nhiệm cao siêu nhất. Giữa các mầu nhiệm này, Mẹ nghe tiếng Chúa nói với Mẹ: “Hỡi Mẹ yêu dấu của Con, hãy lên cao hơn nữa!” (Lc 18:10). Do quyền lực của lời này, Mẹ Maria được hoàn toàn biến hình và nhìn thấy Thiên Chúa trực diện, trong đó Mẹ thấy rõ ràng sự an nghỉ và phần thưởng cho mọi nỗi thống khổ vất vả của Mẹ. Chỉ có im lặng là thích hợp ở đây, vì lý luận và ngôn từ đều hoàn toàn không đủ để hiểu hoặc diễn tả những gì trải qua trong Mẹ Maria suốt thời gian thị kiến cao quí nhất này. Chúng ta cùng nhau mừng ngày hôm nay trong hoan hỉ, chúc tụng, cảm tạ, yêu mến và khiêm tốn về những điều Mẹ Maria trong khi đó đã đạt được cho chúng ta, để chúc mừng vinh quang và niềm vui của Mẹ.

------------Suốt nhiều tiếng đồng hồ, Mẹ Maria tiếp tục hưởng bản tính Thiên Chúa cùng với Con cực thánh Mẹ, dự phần chiến thắng vinh quang của Chúa như Mẹ đã chia sẻ những cực hình thống khổ. Kế đó cũng những mức độ tương tự, Mẹ Maria rời khỏi thị kiến, sau cùng Mẹ thấy chính Mẹ tựa vào cánh tay phải của Chúa, được hân hoan vui vẻ theo những cách khác do quyền năng Thiên Chúa (Cv 2:6). Mẹ Maria truyện trò vô cùng ngọt ngào với Con cực thánh về các mầu nhiệm Cuộc Khổ Hình và Vinh Quang của Chúa, Mẹ lại được ngây ngất say sưa trong yêu thương bác ái. Tất cả mọi thứ, mà một thụ tạo có thể tiếp nhận, đã được phong ban cho Mẹ Maria trong dịp này. Thiên Chúa đền bù những thống khổ mà Mẹ Maria cực trinh trong và vô nhiễm nguyên tội đã phải trải qua trong khi chia sẻ các đau đớn buồn phiền trong Cuộc Khổ Hình Cứu Chuộc.


LỜI MẸ MARIA


------------ Mỗi đặc ân được Chúa gia tăng cách tương xứng nơi một người, khi người đó, trong tình trạng ân sủng, làm một việc hết sức tầm thường ít đáng công phúc nhất, cho dù việc đó chỉ là lượm một cọng rác hoặc cho người khác một ly nước vì yêu mến Chúa (Mt 10:42). Chúa ân thưởng gia tăng sự trong sáng trội vượt hơn ánh sáng mặt trời nhiều lần và tăng thêm tình trạng thánh sủng. Người ta nhận được ơn gia tăng tính bất khả chấn động giúp thoát xa tình trạng sa đọa, khỏi tính chất bất toàn dễ thay đổi của loài người. Chúa cũng ban ơn gia tăng tính chất vô hình giúp người ta có khả năng xuyên thấu, vượt qua mọi thứ có sức đề kháng. Chúa cũng ban ơn gia tăng tính chất nhanh nhẹn vượt hơn mọi hoạt động của loài chim, của gió, và tất cả mọi thứ hoạt động khác.

------------Từ sự gia tăng các đặc ân ban cho thân xác, con sẽ hiểu việc tăng thêm các đặc ân cho linh hồn. Mọi đặc ân ban cho thân xác đều phát xuất từ các đặc ân ban cho linh hồn cách thích hợp. Trong thị kiến siêu nhiên một người đạt được tri thức tường tận bản tính và sự trọn lành của Thiên Chúa hơn các tiến sĩ và các nhà thông thái trong Giáo Hội. Ơn hiểu biết, hoặc chiếm hữu Thiên Chúa, được gia tăng cũng cách như thế. Ơn này cao quí hơn tất cả mọi thứ cao quí và của cải mà người ta sở đắc. Ơn đạt được kết quả là đặc ân thứ ba ban cho linh hồn để bằng tình yêu người ta làm những việc nhỏ bé nhất.

caoduc
04-10-2009, 06:10 PM
CHƯƠNG 12
CHÚA KITÔ VỀ THIÊN ĐÀNG

------------ Một vài ngày trước khi Chúa Giêsu về Thiên Đàng, Mẹ Maria được thị kiến Thiên Chúa Cha hằng hữu và Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa ngự trên ngai uy nghi, các đạo binh thiên thần vây quanh phụng thờ. Khi đó Ngôi Lời Nhập Thể lên ngự trên ngai cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Trong niềm tôn kính sâu thẳm nhất, Mẹ thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, mà Thiên Chúa Ngôi Hai làm người là Con của Mẹ. Thiên Chúa Cha hằng hữu truyền cho hai Tổng Lãnh thiên thần đến mời Mẹ Maria. Hai Tổng Lãnh thiên thần kính cẩn thông đạt cho Mẹ thánh ý Thiên Chúa Cha. Mẹ chỗi dậy với lòng khiêm tốn, khoan hòa và tôn thờ cực kỳ sâu thẳm. Được các thiên thần hộ vệ, Mẹ Maria lại phủ phục trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha hằng hữu nói với Mẹ Maria: “Hỡi Ái Nữ yêu dấu, Con hãy lên cao hơn!” (Lc 14:10). Do hiệu lực lời Thiên Chúa Cha, Mẹ Maria được nâng lên bên hữu Chúa Cứu Thế. Các thần thánh sửng sốt ngỡ ngàng khi thấy một thụ tạo được tôn vinh lên địa vị như thế. Các thần thánh, được làm cho hiểu mầu nhiệm và sự chính đáng trong mọi việc của Đấng Tối Cao, đã dâng lời chúc tụng ngợi khen tung hô Thiên Chúa cao cả, Đấng Công Chính, Thánh Thiện và Đáng Ngợi Khen trong mọi thánh ý Ngài.

------------ Kế đến, Thiên Chúa Ba Ngôi nói với các thần thánh:

------------ “Đây là Nữ Vương mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Người là Đấng Bảo Vệ Giáo Hội, Bà Chúa mọi thụ tạo, Mẹ các người thánh thiện, Đấng Bầu Cử các tín hữu, Trạng Sư của các kẻ tội lỗi, là Mẹ của tình yêu mến diễm tuyệt và lòng cậy trông thánh thiện (Gv 24:24). Người mạnh thế trong việc lôi kéo thánh ý Thiên Chúa ban ơn thương xót nhân từ. Nơi Người mọi kho tàng ân sủng được tích trữ. Trái Tim trung trinh của Người sẽ là Tấm Bia trên đó Thánh Luật Thiên Chúa được ghi khắc. Mọi mầu nhiệm Thiên Chúa Toàn Năng về việc cứu chuộc nhân loại được tích chứa nơi Người. Người là kỳ công tuyệt tác do quyền năng của Ta. Mọi thánh ý Ta được truyền thông và được thoả mãn nơi Người không chút cản trở. Bất cứ ai thành tâm kêu cầu Người sẽ không bị hư mất. Bất cứ ai được Người cầu bầu cho sẽ được sống đời đời. Người xin bất cứ điều gì cũng sẽ được Ta ban. Vì Người đã tận hiến trọn vẹn để làm hài lòng Ta, Ta sẽ luôn lắng nghe các điều Người yêu cầu và thoả mãn ý nguyện của Người.”
------------ Khi nghe mình được xưng tụng đề cao như thế, Mẹ Maria hạ mình càng thẳm sâu hơn nữa, trong khi đó Thiên Chúa nâng Mẹ lên cao vượt trên cả loài người và các thiên thần. Mẹ Maria coi mình nhỏ bé nhất trong mọi thụ tạo. Mẹ thờ lạy Thiên Chúa, và bằng ngôn từ khôn ngoan nhất mực và lòng yêu mến nồng nàn cực độ, hiến dâng chính Mẹ phục vụ như tôi tớ trung thành trong Giáo Hội và mau mắn vâng theo mọi điều Chúa muốn. Mẹ Maria canh tân việc nhận lãnh săn sóc Giáo Hội. Mẹ là Hiền Mẫu tràn đầy yêu thương đối với mọi con cái Giáo Hội. Mẹ canh tân các lời cầu nguyện từ trước tới nay, để trong những ngày còn lại trong cuộc đời, những lời Mẹ cầu nguyện Mẹ được liên tục sốt sắng tột độ.
Cũng ngày hôm đó, do thánh ý Chúa an bài, trong khi Chúa Giêsu ngồi ở bàn cùng với mười một Tông Đồ, các môn đệ và các phụ nữ thánh thiện tụ về Nhà Tiệc Ly. Tất cả là một trăm hai mươi người. Thầy Chí Thánh muốn tất cả mọi người hiện diện khi Chúa về Thiên Đàng. Chúa đã giảng dạy các Tông Đồ, Chúa cũng muốn lúc này chỉ dạy mọi tín hữu cách thích nghi những điều từng người cần biết trước khi Chúa về Trời. Vì thế, khi tất cả mọi người tụ họp trong Phòng Tiệc Ly, Chúa Hằng Sống nói với mọi người hiện diện:

------------ ”Các con yêu dấu nhất của Cha, Cha sắp sửa về với Thiên Chúa Cha, mà từ lòng Ngài, Cha đã xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Cha để lại cho các con Mẹ của Cha. Người đại diện Cha để là Đấng Bảo Vệ, Đấng An Ủi và Trạng Sư của các con, là Mẹ các con. Các con phải vâng nghe lời Người trong mọi sự. Như Cha đã nói với các con, người nào thấy Cha thì thấy Thiên Chúa Cha của Cha. Bây giờ Cha nói với các con: người nào nhận biết Mẹ (của) Cha thì biết Cha. Người nào nghe lời Mẹ (của) Cha là nghe lời Cha. Người nào tôn kính Mẹ (của) Cha là tôn kính Cha. Tất cả các con sẽ có Mẹ (của) Cha là Mẹ các con, là Bề Trên, là Thủ Lãnh của các con và tất cả những người kế tục các con. Mẹ (của) Cha sẽ giải đáp mọi điều các con hoài nghi, giải quyết mọi khó khăn cho các con. Những ai tìm kiếm Cha sẽ thấy Cha nơi Mẹ (của) Cha vì Cha sẽ ở trong Mẹ (của) Cha cho tới tận thế, và lúc này Cha đang ở trong Mẹ của Cha, mặc dầu các con không hiểu việc đó như thế nào.” Chúa Giêsu nói điều này, vì Chúa hiện diện trong Mẹ Maria qua Phép Thánh Thể. Mình và Máu Thánh Chúa mà Mẹ Maria rước trong Bữa Tiệc Ly vẫn còn nguyên vẹn trong Mẹ cho tới khi Thánh Lễ đầu tiên được hiến tế. Do đó Chúa Giêsu thi hành trọn vẹn điều Chúa đã hứa trong Phúc Âm (Mt 28:20). Chúa Giêsu nói thêm: “Cha đặt Phêrô làm thủ lãnh tối cao của Giáo Hội. Cha đặt Phêrô là Đại Diện Cha. Các con sẽ vâng lời Phêrô với tư cách là thầy cả thượng phẩm tối cao. Các con sẽ coi Gioan là con của Mẹ (của) Cha; vì từ trên Thánh Giá, Cha đã chọn và chỉ định Gioan vào chức vụ đó.”
------------ Rồi Chúa Giêsu nhìn Mẹ Maria cực yêu dấu đang ở bên Chúa, và Chúa chính thức truyền cho toàn thể cộng đoàn tôn kính Đức Hiền Mẫu cách xứng hợp với địa vị Mẹ Thiên Chúa; Chúa để lại lệnh này cho toàn thể Giáo Hội dưới hình thức lời giao hứa. Nhưng Mẹ Maria đã xin Con Một Yêu Dấu vui lòng đừng dành cho Mẹ vinh dự nhiều hơn tuyệt đối cần thiết để thực thi mọi điều Chúa đã trao phó. Mẹ Maria ước nguyện mọi việc thờ kính được thánh hiến của Giáo Hội chỉ hướng vào chính Chúa và làm cho việc truyền bá Phúc Âm góp toàn phần vào việc ca tụng thánh danh Chúa. Chúa Kitô nghe lời Mẹ cầu xin và dành riêng cho chính Chúa bổn phận truyền bá sự hiểu biết về Mẹ vào thời điểm thích hợp hơn.
Suy gẫm những lời Thầy Chí Thánh nhắn nhủ đầy yêu thương, các mầu nhiệm Chúa đã tiết lộ và viễn ảnh việc Chúa rời khỏi họ làm cho toàn thể cộng đồng xúc động. Mọi người ao ước giữ Chúa lại mặc dầu biết rằng không thể. Từng người cảm thấy mối buồn dâng lên giữa những cảm tưởng vui vẻ và nuối tiếc lẫn lộn. Mọi người hỏi nhau: làm sao chúng ta sống mà không có Thầy? Ai có thể nói cho chúng ta nghe những lời hằng sống và an ủi như Thầy? Ai sẽ yêu thương nhân từ đón nhận chúng ta như Thầy? Ai sẽ là Cha và là Đấng Bảo Vệ chúng ta? Chúng ta sẽ là những đứa con mồ côi bơ vơ giữa chợ đời. Một vài người phá vỡ sự im lặng, nói: “Ôi Chúa và Cha vô cùng yêu dấu! Ôi niềm vui và sự sống linh hồn chúng con! Bây giờ chúng con biết Thầy là Chúa Cứu Thế của chúng con, Thầy đi và từ biệt chúng con! Xin Thầy đem chúng con đi theo! Lạy Chúa, xin đừng đuổi chúng con khỏi ánh mắt Chúa, Niềm Hy Vọng thánh của chúng con! Chúng con sẽ làm gì nếu không có Thầy hiện diện? Chúng con sẽ hướng về đâu nếu Thầy đi khỏi? Chúng con sẽ bước đi theo đường nào nếu không đi theo Thầy, Cha của chúng con, Chúa chúng con?” Để đáp lại các lời này và những lời cầu khẩn khác, Chúa Giêsu bảo mọi người đừng rời khỏi Jerusalem mà hãy kiên trì cầu nguyện cho tới khi Chúa gởi Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, đến như đã được Thiên Chúa Cha hứa và Chúa đã cho các Tông Đồ biết trong Bữa Tiệc Ly.

caoduc
17-10-2009, 09:02 AM
------------ Đã đến giờ phút Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha hằng hữu vinh quang ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu phải về trời, vì trước đó Chúa đã xuống tới những nơi thấp hèn nhất của trái đất (Eph 4:9), đã hoàn tất mọi điều được tiên báo về việc Chúa xuống trần gian, về Cuộc Đời và Khổ Hình cứu chuộc nhân loại. Do việc Chúa lên trời, Chúa đóng ấn mọi mầu nhiệm và đẩy nhanh việc hoàn thành lời Chúa hứa là sau khi về trời Chúa sẽ cùng với Thiên Chúa Cha gởi Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội (Gioan 16:7). Để mừng mầu nhiệm trọng đại này, Đức Kitô Chúa chúng ta đã chọn một trăm hai mươi người làm chứng nhân. Các nhân chứng này là Mẹ Maria, mười một Tông Đồ, bảy mươi hai môn đệ, bà Maria Magdalena, ông Lazarô, các bà Maria khác và một số tín hữu nam nữ.

------------ Chúa Giêsu, Mục Tử Thiên Chúa chúng ta, cùng với Mẹ Maria rời khỏi Nhà Tiệc Ly, hướng dẫn mọi người qua các đường phố Jerusalem. Các Tông Đồ và những người khác theo thứ tự đi về hướng Bethania, tới đỉnh Núi Cây Dầu, cách xa gần hai cây số. Đoàn tùy tùng gồm các thiên thần, các thánh từ lâm bô và luyện ngục đi theo, hát những ca khúc chúc tụng Chúa Khải Hoàn, nhưng chỉ một mình Mẹ Maria được thấy đoàn tùy tùng vô hình. Những người được đặc ân chứng kiến Chúa Lên Trời đã tới đỉnh Núi Cây Dầu. Tại đây tất cả chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các thiên thần. Nhóm thứ hai gồm các thánh từ lâm bô. Nhóm thứ ba là các Tông Đồ, các môn đệ và tín hữu: nhóm thứ ba được chia thành hai nhóm nhỏ và được Đức Kitô Chúa Cứu Thế chủ toạ. Mẹ Maria phủ phục nơi chân Chúa Con, thờ lạy Chúa là Thiên Chúa thực, là Chúa Cứu Thế. Mẹ xin Chúa chúc lành lần cuối. Tất cả mọi người hiện diện bắt chước Mẹ Maria cùng thờ lạy Chúa như vậy. Các Tông Đồ hỏi Chúa có phải bây giờ là lúc Chúa khôi phục vương quốc Do Thái không (Tđcv 1:6). Chúa trả lời việc này là bí mật riêng của Thiên Chúa Cha hằng hữu không thể tiết lộ cho các ông; nhưng điều cần thiết thích đáng lúc này là mọi người lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần và rao giảng các mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc cho mọi người tại Jerusalem, Samaria và khắp thế giới.

------------ Chúa Giêsu, từ biệt các tín hữu thánh thiện tốt phước tụ họp tại đây. Gương Mặt Chúa rực toả sự bình an và uy nghi. Chúa chắp hai tay và, do quyền năng tự hữu, cất mình lên khỏi đất, để lại dấu hai bàn chân. Bằng một chuyển động hết sức nhẹ nhàng Chúa lên trời. Cử động của Đấng khởi thủy mọi chuyển động làm cho các tùy tùng cùng chuyển động; Chúa Giêsu đã cuốn theo các đạo binh thiên thần, các thánh Tổ và tất cả các thánh được vinh hiển khác, trong số này nhiều vị cả hồn xác. Do quyền năng tối thượng và tình yêu vô cùng của Thiên Chúa Tối Cao, Chúa Giêsu rước Mẹ Maria cùng về thiên đàng với Chúa để Mẹ hưởng vinh quang được dành cho Mẹ đích thực của Chúa. Quyền năng Thiên Chúa làm cho Mẹ Maria rất thánh hiện diện cách lạ lùng ở hai nơi một lượt: ở lại với con cái Giáo Hội để an ủi mọi người tại Nhà Tiệc Ly, đồng thời lên thiên đàng với Chúa Cứu Thế.

------------ Giữa mọi hân hoan vui mừng vượt hết các ý niệm của loài người, đoàn diễn hành thiên đàng tiến tới thiên cung. Chúa Kitô và Mẹ Maria tiến vào giữa hai hàng thần thánh. Tất cả mọi thần thánh theo phẩm trật đã tôn kính Chúa Kitô và Mẹ Maria cách riêng rẽ và chung cả Hai, trổi lên những lời ca chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Kế đó, Thiên Chúa Cha hằng hữu đặt Ngôi Lời Nhập Thể bên hữu Ngài, trong vinh quang uy nghi vô cùng. Thiên Chúa Cha đổ đầy tâm hồn mọi thần thánh lòng ngưỡng phục và kính úy mới. Với thị kiến trực diện rõ ràng, các thần thánh nhận biết vinh quang trọn lành vô cùng của Thiên Chúa bất khả phân ly và chặt chẽ kết hợp trong Ngôi Vị Thiên Chúa với nhân tính cực thánh của Chúa Kitô. Nhân tính của Ngôi Lời được tô điểm và tôn vinh nhờ tính siêu việt và vinh quang do sự kết hợp với Thiên Tính. Đây là điều mắt chưa bao giờ thấy, tai chưa hề nghe, chưa bao giờ đến trong tư tưởng của các thụ tạo (Is. 54:4).

------------ Trong dịp này, lòng khiêm nhượng và sự khôn ngoan của Mẹ Maria rất thánh đạt tới tột đỉnh. Tự hạ trong ý thức mình chỉ là một thụ tạo phàm trần, Mẹ Maria tới chân Thiên Chúa, phủ phục thờ lạy và dâng lên những lời ca ngợi vì vinh quang được thông cho Con cực thánh Mẹ, vì nhân tính trong Chúa Kitô được thiên tính hóa và được nâng lên tới mức độ vô cùng cao cả huy hoàng. Các thần thánh lại ngỡ ngàng lạ lùng vui sướng được chứng kiến lòng khiêm tốn và sự khôn ngoan của Nữ Vương. Các thần thánh đua nhau bắt chước gương thánh đức sống động của Mẹ Maria.

------------ Thiên Chúa Cha phán: “Ái Nữ của Cha, Con hãy lên cao hơn nữa!” Thiên Chúa Con của Mẹ cũng mời Mẹ: “Mẹ của Con, Mẹ hãy lên nhận vinh dự dành cho Mẹ vì đã theo và bắt chước Con!” Chúa Thánh Thần nói: “Hiền Thê và Người Yêu Dấu của Ta, hãy tới nhận lấy những yêu thương hằng hữu của Ta!” Lập tức các thần thánh được cho biết thánh ý Thiên Chúa Ba Ngôi là Mẹ Maria rất thánh đã cung cấp máu huyết của chính Mẹ cho Ngôi Lời Nhập Thể; Mẹ đã nuôi dưỡng, phụng sự, bắt chước, đã theo Chúa Ngôi Hai bằng tất cả sự trọn lành cực độ của một thụ tạo; Mẹ được ca tụng và an vị bên hữu Con Mẹ đến đời đời. Không một ai khác trong cả loài người được địa vị như thế. Theo thánh ý Thiên Chúa, Mẹ Maria rất thánh được nâng lên bên hữu Chúa Con. Đồng thời Thiên Chúa cho Mẹ Maria cùng với tất cả các thánh biết Mẹ được ban cho sở hữu hạnh phúc và vinh dự này không những đời đời, mà còn được để cho Mẹ lựa chọn ở lại thiên đàng ngay từ lúc này, không trở lại trần thế nữa.

------------ Để Mẹ Maria có thể tự ý chọn lựa quyết định, Thiên Chúa cho Mẹ thấy hoàn cảnh Giáo Hội nơi trần gian, hoàn cảnh côi cút thiếu thốn của các tín hữu mà Mẹ được tự do giúp đỡ. Đấng Quan Phòng dành cho Mẹ cơ hội vượt qua chính bản thân Mẹ trong việc ban ơn lành và giúp ích cho nhân loại bằng một hành động của tình thương nồng nàn tột độ. Mẹ Maria thấy rõ ràng mọi mầu nhiệm gồm trong đề nghị này. Vì thế, sấp mình nơi toà Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ nói:

------------ “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nếu lúc này con nhận ngay phần thưởng do lòng nhân từ đoái thương Chúa ban cho thì con được hạnh phúc an nhàn thảnh thơi; nếu con trở lại trần gian tiếp tục chịu cực nhọc vì phước lộc con cái Adong và các tín hữu Giáo Hội Chúa, con làm vui lòng Chúa và giúp ích cho các con cái của con còn lưu đày ở trần gian. Con xin nhận việc lao khổ và bây giờ tạm hoãn sự an vui hưởng thánh nhan Chúa. Con biết rõ những gì con có và nhận được. Con sẵn sàng hy sinh để làm nảy nở tình yêu thương Chúa dành cho nhân loại. Lạy Chúa và Chủ mọi sự của con, xin Chúa nhận của lễ này, xin sức mạnh của Chúa quản trị con và mọi điều được ký thác cho con. Xin cho đức tin vào Chúa được lan rộng. Xin cho thánh danh Chúa được ca tụng. Xin Chúa mở rộng Giáo Hội mà Chúa đã chuộc bằng Máu của Con Một Yêu Dấu Chúa và của con. Con lại dâng chính thân con, để với hết sức con, con chịu vất vả vì vinh danh Chúa và việc chinh phục các linh hồn.”
------------ Để chấm dứt chương này và phần thứ nhì này, chúng ta trở lại với cộng đoàn các tín hữu trên Núi Cây Dầu. Mặc dầu giữa vinh quang hạnh phúc, Mẹ Maria rất thánh không quên con cái Mẹ. Khi mọi người đứng đó ngẩn ngơ đắm đuối nhìn lên trời, xoáy nhìn vào nơi Chúa Cứu Thế và Thầy của họ đã khuất dạng, Mẹ Maria nhìn xuống đàn con, gởi đến cho họ sự giúp đỡ. Xúc động vì sự buồn rầu của họ, Mẹ Maria yêu thương xin Chúa Giêsu an ủi đàn con bé nhỏ, mà Chúa để lại như bầy con côi cút nơi trần gian. Chúa Cứu Thế gởi hai thiên thần mặc áo trắng sáng chói hiện ra nói với mọi người hiện diện: “Hỡi những người Galilea, tại sao quí vị đứng nhìn lên trời ngỡ ngàng như thế? Đức Giêsu rời khỏi các ông các bà để về trời, sẽ trở lại vinh quang uy nghi như các ông các bà đã thấy Ngài ngự về thiên đàng” (Tđcv 1:11). Hai thiên thần nói thêm nhiều lời khác nữa an ủi các Tông Đồ, các môn đệ và mọi người để họ vững tâm trông chờ Đấng An Ủi là Chúa Thánh Thần đến như Thầy chí thánh đã hứa.LỜI MẸ MARIA

------------ Con của Mẹ, con sẽ kết thúc cách thích hợp phần thứ nhì nói về cuộc đời Mẹ bằng việc nhớ bài học liên quan đến sự ngọt ngào khôn lường của tình yêu và lòng đại lượng vô cùng Thiên Chúa đối với các linh hồn, nếu họ không cản trở tình yêu và lòng đại lượng vô cùng của Chúa tuôn tràn. Thánh ý trọn hảo của Chúa muốn cho nhân loại được hạnh phúc chứ không làm cho đau khổ, an ủi vui sướng chứ không làm buồn phiền, tưởng thưởng hơn là phạt. Nhưng loài người không biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, họ ước mong được Chúa ban cho điều an ủi, hoan hỉ và phần thưởng có tính cách thế tục nguy hiểm, mà loài người ưa thích những thứ đó hơn những hồng ân đích thực vững bền hơn.

------------ Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương, sửa lỗi lầm này của nhân loại bằng những bài học được truyền dạy qua các thống khổ và hình phạt. Bản chất nhân loại chậm chạp, thô lỗ, vô giáo dục. Nếu không được giáo huấn và làm cho mềm nhẹ, bản chất loài người sẽ không đem lại kết quả. Vì các khuynh hướng xấu, nhân loại sẽ không bao giờ thích hợp với việc hiệp thông cực kỳ yêu thương ngọt ngào của Thiên Chúa Tối Cao. Vì thế nhân loại phải được uốn nắn qua sự tấn công của các kẻ thù, tinh lọc qua thử thách thống khổ, để nhân loại có thể thích hợp, có khả năng lãnh nhận các ân sủng và đặc ân của Chúa, để họ học khinh chê của cải trần gian dối trá, mà trong đó sự chết được che giấu. Mẹ coi tất cả các điều Mẹ phải chịu chẳng đáng kể gì so với thấy phần thưởng Thiên Chúa Nhân Từ chuẩn bị cho Mẹ. Vì thế, trong sự quan phòng lạ lùng của Chúa, Ngài muốn Mẹ tự nguyện chọn việc trở lại với Giáo Hội chiến đấu. Mẹ biết việc này sẽ góp nhiều vào vinh quang vĩ đại hơn cho Mẹ, tôn vinh danh Chúa, đem lại sự giúp đỡ hết sức lớn lao cho Giáo Hội (1 Tim 1:17). Đối với Mẹ, việc đó là nhiệm vụ thánh. Mẹ gác lại hạnh phúc vĩnh cửu mà trở lại trần thế. Mẹ gặt hái được những kết quả mới do những vất vả và tình yêu Mẹ dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng. Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên từ bụi đất. Mẹ mắc nợ Thiên Chúa Nhân Từ về mọi thứ. Vì thế, con yêu dấu, con hãy học từ gương sáng của Mẹ, tự khuyến khích con nhiệt thành bắt chước Mẹ. Hiện nay, Giáo Hội đau khổ trầm trọng mà không được một người con nào an ủi. Mẹ ước ao con tích cực chịu vất vả, sẵn sàng chịu đau khổ trong cầu nguyện nài van từ đáy lòng con. Nếu cần, con hãy sẵn sàng hy sinh mạng sống. Con của Mẹ, Mẹ bảo đảm với con rằng lời con nài xin sẽ rất đẹp lòng Con cực thánh Mẹ và vui lòng Mẹ nữa.

------------ Nguyện xin mọi sự được thể hiện vì vinh danh Thiên Chúa Tối Cao, Vua mọi thế hệ, Đấng Hằng Hữu và Vô Hình (1 Tim 1:17), và vì vinh danh Mẹ Chúa, Mẹ Maria rất thánh, đến đời đời!

caoduc
09-11-2009, 03:17 PM
Giai đoạn thứ ba
(Phần 7-8)


-----------------Về cuộc đời Mẹ Maria từ khi Chúa Cứu Thế về thiên đàng cho tới giờ phút Mẹ trút hơi thở cuối cùng, được rước cả hồn xác về trời, được đội triều thiên tôn vinh là Nữ Vương Thiên Đàng, nơi Mẹ ngự đời đời là Ái Nữ Thiên Chúa Cha, Hiền Mẫu của Chúa Con và là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần.

PHẦN BẢY

Chương 1
* Chúa Thánh Thần ngự xuống,
* Mẹ Maria trực kiến Chúa Thánh Thần

Chương 2
* Các thánh Tông Đồ rao giảng,
* Mẹ Maria chăm sóc con cái mới của Giáo Hội

Chương 3
* Các tân tòng lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy,
* Thánh Lễ đầu tiên,
* Thánh Thể Chúa Kitô luôn
hiện diện trong Mẹ Maria

Chương 4
* Mẹ Mari lo lắng cho các thánh Tông Đồ
và các tín hữu

Chương 5
* Thánh Stêphanô tử đạo,
* Kinh Tin Kính,
* Các thánh Tông Đồ chia tay
đi rao giảng Tin Mừng

Chương 6
* Thánh Phaolô trở lại

caoduc
09-11-2009, 03:18 PM
CHƯƠNG 1
* CHÚA THÁNH THẦN NGỰ XUỐNG,
* MẸ MARIA TRỰC KIẾN CHÚA THÁNH THẦN


-------------- Được ở cùng một nơi với Mẹ Maria và được Mẹ khuyến khích, mười hai Tông Đồ, các môn đệ cùng với tất cả các tín hữu hân hoan chờ đón việc hoàn thành lời Chúa Cứu Thế hứa sẽ gởi Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, Đấng sẽ chỉ dạy và làm cho mọi người hiểu các điều Chúa Giêsu đã giáo huấn (Gioan 14:26). Mọi người đồng tâm nhất trí trong bác ái. Không một người nào có tư tưởng, tình cảm hoặc khuynh hướng bất đồng. Mọi người đều một lòng, một ý và hành động. Mặc dầu đã tuyển chọn thánh Mathias thay thế Judas Iscariot, không có lấy một cử chỉ hoặc một dấu hiệu bất đồng dù nhỏ nhặt nhất giữa các con cái đầu lòng của Giáo Hội. Không một tư tưởng bất hòa nào tìm được lối xâm nhập cộng đoàn thánh thiện này. Mọi người hiệp nhất trong cầu nguyện, ăn chay và trông chờ Chúa Thánh Thần, Đấng không tìm đến ngự nơi những trái tim bất hòa kiêu căng. Sự hiệp nhất trong yêu thương có sức mạnh khôn lường. Việc hiệp nhất này không những chỉ để chuẩn bị mọi người đón Chúa Thánh Thần, mà còn có hiệu lực khắc phục xua đuổi ma quỉ.

-------------- Mẹ Maria biết rõ thời điểm Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ và cộng đoàn. Khi những ngày của Lễ Hiện Xuống sắp được hoàn thành (Tđcv 2:1), Mẹ Maria thấy nhân tính của Ngôi Lời (Gioan 14:26) nói với Thiên Chúa Cha về lời hứa gởi Đấng An Ủi đến cho các Tông Đồ, về việc gieo trồng Đức Tin và mọi Thánh Sủng trong Giáo Hội Chúa đã tới. Chúa Giêsu nhắc đến các công nghiệp đã giành được trong cuộc đời trần thế, Khổ Hình Tử Nạn để cứu độ nhân loại. Chúa Kitô cũng nhắc đến sự kiện Chúa là Đấng Trung Gian, là Trạng Sư, là Đấng Bầu Cử giữa Thiên Chúa Cha hằng hữu và nhân loại, và Mẹ Maria cực dịu hiền của Chúa đang sống giữa loài người. Chúa Giêsu cũng xin Thiên Chúa Cha rằng ngoài việc đem thánh sủng và các hồng ân cho thế giới, Chúa Thánh Thần xuất hiện nơi thế giới cách hữu hình để nhờ đó Luật Phúc Âm được tôn vinh trước toàn thể nhân loại. Chúa Thánh Thần đến để an ủi, khuyến khích các Tông Đồ và các tín hữu, những người có nhiệm vụ truyền bá Chân Lý. Mẹ Maria sấp mình dưới đất theo hình Thánh Giá, khiêm nhượng kết hiệp với Chúa Cứu Thế xin Thiên Chúa Cha gởi Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội. Mẹ thấy, trong hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, điều Chúa Cứu Thế cầu xin và cách thức hoàn thành điều đó được đặc biệt chấp nhận.

-------------- Sáng ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mẹ Maria an ủi các Tông Đồ, các môn đệ và các phụ nữ đạo đức, tổng số một trăm hai mươi người. Mẹ khuyên mọi người cầu nguyện sốt sắng hơn nữa và canh tân niềm trông cậy vì đã tới thời điểm mọi người được Chúa Thánh Thần tới viếng thăm. Vào giờ thứ bốn (khoảng tám giờ sáng), khi mọi người quây quần và nhiệt thành cầu nguyện chung quanh Mẹ Maria, bầu không khí thình lình dao động, những tiếng sấm lớn và cơn gió bùng nổ mạnh hoà với ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp Nhà Tiệc Ly. Một ngọn (lưỡi) lửa giống nhau xuất hiện trên đầu mọi người hiện diện. Đó là biểu hiệu hữu hình việc Chúa Thánh Thần ngự đến (Tđcv 2:2). Chúa Thánh Thần ban cho từng người tràn đầy Ơn Thánh Linh và hồng phúc thiên đàng, tức thời tạo ra các hiệu lực khác nhau tại Nhà Tiệc Ly và khắp Jerusalem, tùy theo trình độ người được Ơn Chúa Thánh Thần.

-------------- Nơi Mẹ Maria, toàn thể các hiệu lực Ơn Chúa Thánh Thần đều tuyệt vời lạ lùng. Mẹ Maria được biến hình và đưa lên cao trong Thiên Chúa. Mẹ Maria nhìn thấy Chúa Thánh Thần cách trực diện, Mẹ đã vui hưởng thị kiến Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ tạ ơn Chúa đã gởi Chúa Thánh Thần đến quản trị Giáo Hội cho tới tận thế. Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh hết sức hài lòng về cách hành sử của Mẹ Maria trong dịp này.
Theo lời thánh Luca (Tđcv 2:11), tất cả mọi người hiện diện: các Tông Đồ, Môn Đệ và tín hữu đều lãnh nhận Bảy Ơn Chúa Thánh Thần: (Ơn) Khôn Ngoan, Thông Hiểu, Tri Thức, Sốt Mến, Suy Xét, Kiên Trì và Kính Úy. Thánh sủng được ban nhiều hoặc ít tùy theo tình trạng và nhiệm vụ của từng người trong Giáo Hội. Mười hai Tông Đồ được làm cho trở thành những người thừa hành xứng đáng của Tân Ước, là những người xây dựng Giáo Hội Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúa Thánh Thần ban cho các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và tín hữu sức mạnh tuyệt vời. Sức mạnh này làm cho các ngài có khả năng thực hành thánh đức anh hùng, được thánh hoá cao độ; lướt thắng mọi gian khổ, chu toàn mọi nhiệm vụ khó khăn cam go, cả đến hy sinh mạng sống cũng không từ nan.

-------------- Thánh Luca nói Chúa Thánh Thần ngự xuống với toàn thể cộng đoàn hạnh phúc đang hội họp (Tđcv 2:7). Tuy nhiên không phải chỉ những người hiện diện trong Nhà Tiệc Ly được tràn đầy Chúa Thánh Thần và các hồng ân kỳ diệu, mà chính ngôi nhà đó được bao bọc trong bầu ánh sáng rực rỡ lạ lùng. Những điều phi thường của việc Chúa Thánh Thần ngự xuống cũng truyền thông cho cả những người ở phía ngoài Nhà Tiệc Ly, tạo ra rất nhiều hiệu lực khác nhau nơi dân cư Jerusalem và các vùng lân cận. Những người có lòng mộ mến xót thương Chúa Cứu Thế chịu khổ hình đều được Chúa Thánh Thần thăm viếng, được ơn soi sáng và thánh sủng chuẩn bị họ sau này chấp nhận giáo lý các thánh Tông Đồ rao giảng. Những người trở lại nhờ bài giảng thứ nhất của thánh Phêrô đều là những người đã xót thương Chúa Giêsu chịu khổ hình mà nhờ đó họ xứng đáng hưởng hồng ân đức tin.


LỜI MẸ MARIA

-------------- Con của Mẹ, chỉ với chút lòng kính trọng và biết ơn, con cái Giáo Hội lôi kéo được hồng ân vô cùng này của Đấng Tối Cao, đó là, ngoài việc gởi Con Thiên Chúa xuống trần gian làm Thầy và Chúa Cứu Chuộc họ, Thiên Chúa cũng gởi Chúa Thánh Thần đến cho Giáo Hội. Tình yêu của Thiên Chúa Cha vĩ đại bao la vô cùng! Vì yêu thương mà Thiên Chúa tìm cách lôi kéo nhân loại về với Ngài để làm cho nhân loại trở thành những người chia sẻ các điều trọn lành tuyệt vời của Ngài. Thiên Chúa đã gởi Con Một của Ngài, Đấng là Sự Khôn Ngoan (Gioan 3:16) và sau đó đã gởi Chúa Thánh Thần, Đấng là Tình Yêu, đến trần gian để làm cho mọi người trở nên giàu có theo cách họ có thể. Chúa Thánh Linh dùng việc ngự đến với các thánh Tông Đồ cùng mọi người ở Nhà Tiệc Ly làm lời hứa và minh xác rằng Chúa sẽ ban cũng chính ơn đó cho các con cái khác của Giáo Hội, những người là con cái Ánh Sáng và Phúc Âm.

-------------- Chúa Thánh Thần sẵn sàng ban những hồng ân đó cho tất cả mọi người, nếu họ sẵn sàng đón nhận. Để minh chứng chân lý này, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống cách hữu hình trên nhiều tín hữu và với những hiệu lực hiển nhiên (Tđcv 8:17,10:44, 11:15), vì các tín hữu này là những tôi tớ thực sự trung thành, khiêm nhượng, thành thực, trái tim trinh trong, sẵn sàng đón nhận Chúa. Ngày nay, Chúa Thánh Thần ngự đến với nhiều linh hồn công chính, mặc dầu không có những biểu lộ rõ ràng công khai như thế, vì không cần thiết, cũng không thích hợp. Nhưng hiệu lực và các ơn bề trong đều cùng một bản chất, hoạt động tùy theo tình trạng chuẩn bị sẵn sàng của người nhận các ơn đó.

-------------- Phúc thay linh hồn khao khát trông chờ Ơn Chúa Thánh Thần, tích cực góp phần vào ngọn lửa thần linh. Lửa Ơn Chúa Thánh Thần làm cháy lên, soi sáng, tiêu hủy tất cả những gì thuộc trần gian và nhục dục xác thịt. Lửa này tinh lọc, nâng linh hồn lên tới sự hiện hữu mới, hiệp thông với chính Thiên Chúa.

caoduc
30-11-2009, 07:34 PM
CHƯƠNG 2
* CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ RAO GIẢNG,
* MẸ MARIA CHĂM SÓC
CON CÁI MỚI CỦA GIÁO HỘI

---------------Cư dân và du khách khắp Jerusalem sửng sốt vì các biểu hiệu rõ ràng công khai việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Giáo Hội sơ khai. Khi tin tức về các sự việc lạ lùng xảy ra tại Nhà Tiệc Ly được loan truyền, nhiều nhóm người tới để biết thêm sự việc (Tđcv2:6). Vì hôm đó là một ngày trong tuần lễ trọng của người Do Thái đang được cử hành, và vì ân sủng đặc biệt từ thiên đàng, Jerusalem đầy khách hành hương từ khắp các nước khác tụ về. Đấng Tối Cao muốn biểu lộ các điều lạ lùng của việc rao giảng truyền bá Luật Ân Sủng mới, mà Ngôi Lời Nhập Thể, Chúa Cứu Thế Chúa chúng ta, đã ban để cứu chuộc nhân loại.

---------------Bừng cháy lửa yêu mến do Ơn Chúa Thánh Thần và biết mọi người ở Jerusalem đang tụ họp trước cửa Nhà Tiệc Ly, các thánh Tông Đồ đã xin Mẹ Maria cho các ngài ra ngoài rao giảng cho những người được Chúa Thánh Thần dẫn tới. Các ngài ước ao rao giảng về Chúa Cứu Thế và Ơn Cứu Chuộc ngõ hầu các ân sủng vĩ đại của Chúa Thánh Thần không bị một giây phút nào không đem lại phúc lộc đầy tràn cho các linh hồn và vinh danh Thiên Chúa. Tất cả các thánh Tông Đồ đều ra khỏi Nhà Tiệc Ly, rao giảng các mầu nhiệm đức tin và sự sống đời đời cho các người tụ họp. Mặc dầu trước kia nhút nhát thầm lặng, bây giờ các ngài hiên ngang tiến ra và hùng hồn nói những lời bốc cháy như tia lửa xuyên thấu tâm hồn người nghe.

---------------Tất cả mọi người, gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau tụ họp tại Jerusalem ngày đó, đều nghe các thánh Tông Đồ nói thổ ngữ của họ. Việc này cùng với giáo lý các thánh Tông Đồ rao giảng tạo ra sự lạ lùng cao cả. Tuy nhiên tác giả xin lưu ý rằng: do Ơn Chúa Thánh Thần, các thánh Tông Đồ có thể nói ngôn ngữ mọi dân tộc vì nhu cầu rao giảng Phúc Âm, nhưng dịp đó các ngài đều nói tiếng Do Thái. Mặc dầu chỉ nói tiếng Do Thái, lời các thánh Tông Đồ được mọi người thuộc các quốc gia dân tộc khác nhau hiện diện hiểu rõ ràng, chẳng khác gì các ngài nói nhiều ngôn ngữ khác nhau (Tđcv 2:9). Chúa làm phép lạ này để lời các thánh Tông Đồ rao giảng được mọi người thuộc mọi quốc gia chủng tộc nghe hiểu và tin theo. Thánh Phêrô chỉ giảng một lần mà tất cả mọi người hiện diện đều nghe hiểu theo ngôn ngữ của mình, việc này cũng được thể hiện cho các thánh Tông Đồ khác.

---------------Những người nghe các thánh Tông Đồ nói đã không hiểu phép lạ này, mặc dầu họ ngạc nhiên vì mỗi người nghe được lời rao giảng bằng chính ngôn ngữ hàng ngày của mình. Nhưng phép lạ và sự ngạc nhiên này tùy theo tâm trạng từng người. Những người sốt sắng lắng nghe nhận được ơn hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa và Ơn Cứu Chuộc, đã mau mắn nhiệt thành đáp ứng. Những người này được làm cho tha thiết ước ao hiểu biết chân lý. Nhờ ánh sáng thần linh, họ thực lòng ăn năn thống hối, tha thiết ước ao được Chúa thương xót tha thứ. Những người này xin các thánh Tông Đồ cho biết phải làm gì để được sống đời đời. Những người khác, trái tim chai đá, không xúc động trước chân lý thánh thiêng được rao giảng cho họ, đã phẫn nộ đối với các thánh Tông Đồ, mà thay vì khuất phục, họ gọi các thánh Tông Đồ là những người cải cách phiêu lưu. Nhiều người Do Thái, cuồng tín ngỗ nghịch hơn nữa, vong ân bội bạc và đố kị, công kích các thánh Tông Đồ, họ nói các ngài say rượu và điên khùng (Tđcv 2:13).

---------------Ba ngàn người, trong số những du khách thuộc nhiều quốc gia từ khắp thế giới tụ về Jerusalem dịp đó, đã tin Chúa Cứu Thế nhờ lời rao giảng của thánh Phêrô. Mọi dân tộc có thể được dự phần các kết quả Ơn Cứu Chuộc, tất cả có thể được qui tụ trong Giáo Hội; tất cả mọi người có thể được hưởng Ơn Chúa Thánh Thần; vì Giáo Hội phải qui tụ bao gồm mọi quốc gia dân tộc. Trong số này, nhiều người Do Thái đã xót thương chứng kiến Chúa chịu khổ hình và một số, từng góp phần vào Khổ Hình của Chúa, cũng đã trở lại, tuy nhiên rất ít, vì nhiều người không chịu thay đổi tâm tình. Nếu tất cả những người đó đều thay đổi tâm tình, hẳn họ đã được Chúa thương xót tha thứ. Sau khi giảng thuyết, các thánh Tông Đồ lui về Nhà Tiệc Ly tường trình mọi việc với Đức Hiền Mẫu Maria. Rất đông con cái mới của Giáo Hội theo các thánh Tông Đồ vào Nhà Tiệc Ly để có thể nhận và tôn kính Đức Hiền Mẫu.

--------------- Mẹ Maria biết rõ mọi việc xảy ra. Từ phòng tĩnh tâm, Mẹ nghe rõ lời các thánh Tông Đồ giảng, Mẹ biết rõ tinh thần và tư tưởng thầm kín của tất cả những người nghe giảng. Suốt thời gian này, Đức Hiền Mẫu phủ phục trên đất tha thiết cầu nguyện cho việc trở lại của tất cả những người tin theo Chúa Cứu Thế, cho toàn thể các người khác, nếu họ thuận cộng tác với ơn trợ giúp và thánh sủng. Để giúp các thánh Tông Đồ rao giảng, và cho những người nghe lời các thánh Tông Đồ được đức tin, Mẹ Maria gởi nhiều thiên thần đem những ơn thúc đẩy khuyến khích tới cho các thánh Tông Đồ, cho các ngài sức mạnh để làm sáng tỏ hơn nữa các mầu nhiệm về nhân tính và Thiên Tính Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Khi các thánh Tông Đồ trở lại bên Mẹ dẫn theo những hoa trái đầu tiên của Ơn Chúa Thánh Thần và lời các ngài rao giảng, Mẹ Maria đón tiếp mọi người với niềm vui vẻ dịu dàng nhân từ của hiền mẫu.

---------------Thánh Phêrô nói với những người mới trở lại: “Thưa anh chị em, đây là Đức Hiền Mẫu Chúa Cứu Thế, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng là Thiên Chúa thực và là người thực. Đức Hiền Mẫu đã cho Chúa hình hài nhân loại, đã cưu mang và sinh ra Chúa mà vẫn nguyên vẹn là Trinh Nữ trước khi, trong khi và sau khi sinh Chúa. Anh chị em hãy nhận Mẹ là Hiền Mẫu, là Nơi Nương Náu, là Đấng Bầu Cử anh chị em, vì qua Đức Hiền Mẫu, anh chị em và chúng tôi nhận được ơn soi sáng, chỉ dạy, được cứu khỏi tội lỗi và những khốn khổ của chúng ta.” Nghe lời thánh Tông Đồ và nhìn thấy Mẹ Maria, các tín hữu mới này được muôn vàn ơn soi sáng và an ủi. Tất cả các tân tòng đến quì trước mặt Mẹ, tha thiết xin Mẹ giúp đỡ và chúc lành. Mẹ Maria tránh việc mọi người quì nơi chân Mẹ xin Mẹ chúc lành. Vì thế thánh Phêrô nói với Mẹ Maria: “Thưa Đức Hiền Mẫu, xin Mẹ đừng từ chối các tín hữu này điều họ tha thiết xin cho sự an ủi linh hồn.” Mẹ Maria khiêm tốn thi hành lời Vị Thủ Lãnh Giáo Hội.

--------------- Tình yêu tràn đầy tâm hồn các tín hữu tân tòng khiến họ ước ao nghe chính Đức Hiền Mẫu nói lời khích lệ. Vì họ thấy Mẹ Maria đã nhún nhường tuân phục đối với thánh Phêrô, mọi người hướng sang thánh Phêrô yêu cầu ngài xin Mẹ Maria đừng để họ ra về mà không được nghe lời Mẹ. Thánh Phêrô cho rằng đặc ân này rất thích hợp cho các linh hồn mới được tái sinh trở về với Chúa Kitô, ngài cũng ý thức rằng Mẹ Khôn Ngoan biết rõ việc gì cần phải làm, nên ngài mạo muội vắn tắt nói: “Thưa Đức Hiền Mẫu, xin Mẹ nghe các lời khẩn khoản của các con cái Mẹ.”

---------------Mẹ Maria vâng lời, nói với các tân tòng:
---------------“Anh chị em hết sức yêu quí trong Chúa, xin anh chị em hết lòng cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa Toàn Năng. Giữa muôn người, Thiên Chúa đã kêu gọi và dẫn anh chị em tới con đường đích thực của cuộc sống vĩnh cửu trong ơn nhận biết đức tin thánh mà anh chị em mới nhận được. Xin anh chị em kiên trì thành tâm tuyên xưng đức tin, tin theo mọi điều bao gồm trong Luật Ân Sủng đã được Chúa Giêsu rao giảng và ấn định. Chúa Giêsu là Con và là Chúa Cứu Chuộc tôi. Xin anh chị em nhiệt thành nghe và vâng theo các Tông Đồ của Chúa, các vị này giảng dạy, chỉ bảo anh chị em, ngõ hầu anh chị em được niêm ấn trở nên con cái Thiên Chúa nhờ Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Tôi tự nguyện làm nữ tì giúp đỡ anh chị em trong mọi điều để an ủi khích lệ anh chị em. Tôi sẽ xin Chúa là Cha nhân từ nhìn nhận anh chị em, cho anh chị em hạnh phúc hưởng thánh nhan Chúa.” --------------- Nhờ lời Mẹ Maria, các con cái mới của Giáo Hội được an ủi; được ơn soi sáng, tôn kính ngưỡng mộ Mẹ. Các tân tòng lại xin Mẹ chúc lành. Các tân tòng ra về được canh tân và tràn đầy ân sủng Đấng Tối Cao. Từ ngày đó trở đi các thánh Tông Đồ, các môn đệ, tiếp tục rao giảng và làm phép lạ. Suốt tám ngày sau ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống, các ngài không phải chỉ dạy dỗ ba ngàn người trở lại trong ngày Lễ Hiện Xuống, mà còn giảng dạy cho vô số người khác ngày lại ngày tiếp thêm nhận được đức tin Chúa Cứu Thế. Những người này từ khắp nơi trên thế giới tụ về nên các thánh Tông Đồ và môn đệ nói với họ bằng ngôn ngữ riêng từng người.

caoduc
04-12-2009, 07:32 PM
--------------- Ơn nói nhiều thứ tiếng khác nhau được ban cho tất cả mọi người hiện diện tại Nhà Tiệc Ly khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, tuy nhiên ơn này đầy đủ và mạnh mẽ hơn nơi các thánh Tông Đồ. Vì số người trở lại rất đông, đặc ân nói nhiều ngôn ngữ rất cần thiết cho giai đoạn này. Mặc dầu tất cả mọi người đến với các thánh Tông Đồ, nhiều phụ nữ, sau khi nghe các thánh Tông Đồ giảng, đã đến với thánh Maria Magdalena và các bạn của bà. Các bà dạy giáo lý, huấn dụ họ. Nhiều người khác trở lại do chứng kiến phép lạ các nữ môn đệ thánh thiện này đã làm. Đặc ân làm phép lạ cũng được ban cho các nữ môn đệ. Các bà đã chữa lành mọi bệnh tật, làm cho người mù sáng mắt, người câm nói được, người tật nguyền đi đứng cử động bình thường, và cho nhiều người chết sống lại. Những phép lạ do các thánh Tông Đồ, các môn đệ nam nữ, thực hiện đã tạo ra sự ngạc nhiên lạ lùng khắp Jerusalem, đến độ khắp nơi người ta chỉ nói đến những sự lạ lùng và việc rao giảng của các Tông Đồ, các môn đệ và những người theo giáo lý Chúa Kitô.

--------------- Đây là bước khởi đầu hạnh phúc, thời kỳ vàng son của Giáo Hội truyền giáo. Dòng ân sủng và đặc ân Chúa Thánh Thần vun tưới địa đàng mới được chính Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc, gieo trồng, và cây trường sinh là Mẹ Maria rất thánh đứng ở giữa vườn. Khi đó đức tin sống động, cậy trông vững chắc, bác ái yêu thương nồng nàn, chân thành chính trung, khiêm nhượng thực lòng, công bằng ngay thẳng nhất, các tín hữu không tham lam cũng không theo đuổi phù vân. Mọi người chà đạp dưới chân các phù hoa hư ảo, không ai mắc phải lòng thèm khát trần tục, kiêu căng và cao vọng.

--------------- Trong phần này tác giả chỉ xin kể lại một phần hết sức nhỏ các việc lạ lùng vĩ đại mà Mẹ Maria đã thực hiện nơi Giáo Hội sơ khai. Mẹ đã không hề nghỉ ngơi hoặc bỏ một giây phút hoặc cơ hội nào để ban đặc ân cho toàn Giáo Hội hoặc cho con cái Giáo Hội. Mẹ khuyến khích, chỉ dạy, khuyên bảo, và phân phát mọi ân sủng Thiên Chúa cách quảng đại cho mọi con cái Giáo Hội.

--------------- Sự may mắn của những người sống trong thời kỳ đại hạnh phúc, những năm tháng Mẹ Maria còn ở trần gian sau khi Chúa Giêsu về thiên đàng, có thể tạo ra lòng ganh đua thánh thiện nơi những người sống trong ánh sáng đức tin thuộc các thời đại về sau và ít được ưu ái hơn. Sự thực là chúng ta không được hạnh phúc sống đồng thời với Mẹ Maria, không được thấy Mẹ, không được nói chuyện với Mẹ và nghe Mẹ nói bằng chính những giác quan thân xác chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng trong kiến thức và tình yêu thương của Đức Hiền Mẫu Maria yêu dấu, tất cả chúng ta đều hiện diện với Mẹ, ngay trong những ngày đó. Mẹ thấy và biết tất cả chúng ta theo trật tự và sự nối tiếp theo đó chúng ta sinh ra trong Giáo Hội. Mẹ cầu bầu cho chúng ta cùng mức độ Mẹ cầu nguyện cho những người sống đồng thời với Mẹ. Bây giờ trên thiên đàng Mẹ không kém thế lực hơn khi còn ở trần gian. Mẹ cũng không kém là mẹ đối với chúng ta như đối với các con cái đầu tiên của Giáo Hội. Nhưng tiếc thay, đức tin, lòng sốt mến và tận hiến của chúng ta lại quá khác biệt! Không phải Mẹ Maria thay đổi, tình yêu của Mẹ không bớt nồng nàn, chúng ta được hưởng lời Mẹ cầu bầu và bảo vệ không kém các tín hữu thời giáo hội sơ khai. Nếu trong những lúc khó khăn chúng ta mau mắn chạy đến Mẹ cũng với lòng khiêm tốn, sốt mến, xin Mẹ cầu bầu và thực tâm ký thác trông cậy Mẹ giúp đỡ như các Kitô hữu nhiệt thành trong thời kỳ đầu, chắc chắn không thể hoài nghi toàn thể Giáo Hội Công Giáo sẽ lập tức được hưởng cũng sự trợ giúp mạnh mẽ vô biên của Mẹ Maria.

--------------- Nhiều người trong số các tân tòng xúc động vì sự cao cả của Mẹ Maria đã trở lại dâng cho Mẹ nữ trang và tặng vật quí giá. Nhiều phụ nữ nhiệt thành đã tự ý trút bỏ y phục lộng lẫy, đặt các thứ đó nơi chân Mẹ. Nhưng Mẹ Maria không nhận một thứ nào trong các tặng vật này. Khi Mẹ thấy không tiện từ chối toàn thể các thứ này, Mẹ gợi ý các nữ tín hữu hảo tâm đem các tặng vật đó tới cho các thánh Tông Đồ, để các ngài phân phát cách công bằng chính đáng trong công tác bác ái cho các tín hữu nghèo khó nhất. Mẹ Maria khiêm tốn thành tâm cảm tạ những người này chẳng khác gì họ đã cho chính Mẹ. Các người nghèo khó và đau yếu được Mẹ Maria đón tiếp với lòng nhân từ bao la. Mẹ chữa nhiều người khỏi những tật bệnh thâm căn cố đế họ phải chịu lâu ngày. Qua thánh Gioan, Mẹ cung cấp cho họ nhiều ơn bề trong. Mẹ không bao giờ bỏ sót một điểm nhỏ thánh đức nào. Trong khi các thánh Tông Đồ và môn đệ bận bịu suốt ngày rao giảng đức tin, Mẹ Maria đích thân chuẩn bị lương thực và tiện nghi cho các ngài. Khi tới giờ ăn, Mẹ quì gối phục vụ cơm nước cho các linh mục (thánh Tông Đồ); với lòng khiêm nhượng kính trọng thẳm sâu Mẹ hôn tay các ngài. Việc kính trọng này Mẹ đặc biệt dành cho các thánh Tông Đồ vì Mẹ biết và thấy linh hồn các ngài được củng cố bằng thánh sủng, được phú cho mọi ơn Chúa Thánh Thần, được ca ngợi do địa vị là linh mục thượng tế, là những người gầy dựng Giáo Hội (Eph 2:20). Đôi khi Mẹ Maria thấy các thánh Tông Đồ được bao bọc trong hào quang rực rỡ.


LỜI MẸ MARIA

--------------- Con của Mẹ, trong những điều con đã được cho biết về những biến cố kể lại trong chương này, con sẽ nhận thấy nhiều điều huyền nhiệm trong ơn tiền định cho các linh hồn. Con hãy tin rằng Ơn Cứu Chuộc hết sức phong phú, đủ để cứu chuộc cả loài người (Rom 5:20). Chân lý được tỏ hiện cho mọi người, cho những người nghe lời rao giảng hoặc nhìn thấy các hiệu lực của việc Thiên Chúa Làm Người đến trần gian. Không kể việc rao giảng và sự hiểu biết về phương dược cứu chuộc, mọi người nhận được ơn thúc đẩy trợ giúp ngõ hầu tìm kiếm và chấp nhận phương tiện cứu chuộc. Con ngạc nhiên rằng, mặc dầu được ơn trợ giúp này, trong vô số người tại Jerusalem chỉ có ba ngàn người được ơn trở lại nhờ bài giảng thứ nhất của thánh Tông Đồ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngày nay quá ít người trở lại theo con đường hằng sống, mặc dù Phúc Âm được phổ biến rộng rãi hơn, việc rao giảng thường xuyên hơn, thừa tác đông số hơn, ánh sáng của Giáo Hội rõ ràng hơn, sự hiểu biết về các mầu nhiệm Thiên Chúa khẳng định hơn. Vì nhân loại đui mù đối với tất cả các ơn này, trái tim họ chai đá hơn, kiêu căng ngạo mạn hơn, tham lam ngoan cố hơn; người ta thực hành mọi tật xấu ác độc mà không chút kính sợ Thiên Chúa và không chút suy nghĩ.
--------------- Nhân loại không thể kêu ca sự an bài tối cao và công bằng vô cùng của Chúa, Đấng ban cho mọi người và cho từng người lòng nhân từ hiền phụ. Chúa chỉ rõ cho người ta thấy cả hai con đường sống và chết. Nếu người nào làm cho trái tim họ chai đá, Thiên Chúa có thể cho phép việc đó xảy ra theo đức công bằng khe khắt nhất. Những người bị trầm luân không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ chính họ. Nếu về sau, khi không còn chút thời gian nào, họ mới luyến tiếc những ân huệ dành cho họ thì đã quá trễ. Thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời chuyển tiếp này được ban cho để họ làm cho mình đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng họ đã bưng mắt bịt tai trước chân lý và ánh sáng. Họ nghe theo ma quỉ, tự nguyện theo mọi điều xúi giục ác độc của nó. Họ giày xéo lòng nhân từ đại lượng của Chúa. Họ lấy cớ gì để chối tội? Họ không biết tha thứ điều làm thương tổn họ mà lập tức tìm cách báo thù việc xúc phạm nhỏ bé nhất. Để làm giàu thêm, họ xuyên tạc đảo lộn toàn thể trật tự lý luận và tình huynh đệ tự nhiên. Vì khoái lạc mau qua, họ quên đi những đau khổ đời đời. Để thêm vào điều này, họ khinh thường những lời cảnh cáo, những trợ giúp và răn dạy được Thiên Chúa gởi tới để đánh động lòng lo sợ hình phạt trầm luân đời đời, thúc giục họ xa lánh hình phạt đó. Làm sao họ có thể đổ lỗi cho lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa được? Hỡi nhân loại, những kẻ phạm tội chống lại Thiên Chúa, hãy thức tỉnh. Không ăn năn thống hối thì không có ân sủng. Không cải đổi thì không có tha thứ. Không có tha thứ thì không có vinh quang. Chúa luôn sẵn sàng ban các ơn này cho người xứng đáng. Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban lòng nhân từ thương xót cho bất cứ ai tìm kiếm.

caoduc
02-01-2010, 07:55 PM
CHƯƠNG 3
* CÁC TÂN TÒNG LÃNH BÍ TÍCH THANH TẨY;
* THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN;
* THÁNH THỂ CHÚA KITÔ LUÔN
HIỆN DIỆN TRONG MẸ MARIA.


--------------Thánh Luca ghi trong Chương 4 Tông Đồ Công Vụ: từ ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống, các thánh Tông Đồ tiếp tục rao giảng và làm phép lạ ở Jerusalem, sau bảy ngày số tín hữu tân tòng lên tới năm ngàn. Các thánh Tông Đồ và môn đệ miệt mài dạy giáo lý và chuẩn bị các dự tòng lãnh Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Đúng ra là các môn đệ đảm trách phần lớn việc này, vì các thánh Tông Đồ lo giảng dạy, tranh luận với những người pharisiêu và sadduce. Đức Hiền Mẫu Maria, có các bà khác cùng tên Maria phụ tá, tiến hành việc chuẩn bị trang hoàng đại sảnh đường, nơi Thiên Chúa Con Mẹ đã cử hành Bữa Tiệc Ly.

--------------Mẹ Maria đích thân tẩy rửa lau chìu sảnh đường để chuẩn bị việc Chúa trở lại trong nghi lễ thánh hiến được cử hành ngày hôm sau. Mẹ xin vị chủ nhà bầy biện đại sảnh y như trong ngày thứ Năm Tiệc Ly; vị chủ nhà đã nhiệt thành cung kính làm theo ý Mẹ. Mẹ Maria chuẩn bị bánh không men, rượu nho cùng các vật dụng cần thiết cho việc thánh hiến. Chính chiếc đĩa đựng bánh thánh và chén thánh Chúa Cứu Thế đã dùng khi lập Nhiệm Tích Thánh Thể được dùng trong nghi lễ thánh hiến này. Mẹ chuẩn bị sẵn nước tinh khiết, các chậu dùng cho việc cử hành nghi lễ Thanh Tẩy được dễ dàng tôn nghiêm. Sau đó Đức Hiền Mẫu Maria lui về nghỉ trong ước vọng nồng cháy. Mẹ phủ phục trên đất tạ ân cầu nguyện chúc tụng, dâng lên Thiên Chúa Cha mọi điều Mẹ biết có thể giúp sửa soạn chính Mẹ và các người khác xứng đáng thi hành việc phân phát Nhiệm Tích Thanh Tẩy.

-------------- Sáng sớm hôm sau, ngày cuối cùng trong tuần bát nhật sau ngày Chúa Thánh Thần Ngự Xuống, toàn thể tín hữu, các dự tòng tụ họp cùng với các thánh Tông Đồ và môn đệ tại Nhà Tiệc Ly. Thánh Phêrô giảng dạy các dự tòng về bản chất, sự tuyệt vời và các hiệu lực của Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Do việc lãnh nhận Nhiệm Tích, họ được làm cho trở nên thành viên của nhiệm thể Giáo Hội, lãnh nhận ấn tín thiêng liêng, tái sinh trở nên người mới là con cái Thiên Chúa, được thừa kế vinh quang Chúa qua ơn tha tội và thánh hoá. Thánh Phêrô khuyến khích các dự tòng tuân giữ luật Chúa, khiêm tốn cảm tạ Chúa vì đặc ân này và những ơn khác được Đấng Tối Cao ban cho. Thánh Phêrô cũng giải thích cho họ chân lý cao siêu huyền nhiệm thánh hiến của Nhiệm Tích Thánh Thể là Mình Máu thực của Chúa Giêsu Kitô. Ngài khuyên nhủ cách riêng những người sẽ rước Thánh Thể sau khi lãnh Nhiệm Tích Thanh Tẩy.

-------------- Kế đó chính các thánh Tông Đồ bắt đầu cử hành Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Các dự tòng được hướng dẫn tiến vào Nhà Tiệc Ly qua một cửa và, sau khi lãnh Nhiệm Tích Thanh Tẩy họ đi ra qua một cửa khác. Mẹ Maria rất thánh hiện diện suốt buổi lễ, nhưng Mẹ đứng một bên sảnh đường. Mẹ cầu nguyện cho tất cả mọi người mới lãnh nhận Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Mẹ thấy rõ các hiệu lực Nhiệm Tích Thanh Tẩy nơi từng người, tùy theo mức độ ân sủng được ban cho linh hồn họ. Mẹ thấy các tân tòng được canh tân, được rửa sạch trong máu Con Chiên, linh hồn được phục hồi sự tinh tuyền thánh thiêng không tì vết. Để minh xác cho các hiệu lực này, một làn ánh sáng cực trong, mọi người hiện diện đều thấy rõ ràng, đậu xuống trên từng người được thanh tẩy. Do phép lạ này, Thiên Chúa muốn xác nhận các ơn khởi đầu của Nhiệm Tích Thanh Tẩy trong Giáo Hội, an ủi những con cái đầu tiên của Giáo Hội và cả chúng ta nữa. Điều đáng tiếc là chúng ta được làm cho trở thành người thụ hưởng đặc ân Nhiệm Tích Thanh Tẩy nhưng không chú ý gì tới cũng không cảm tạ vì đặc ân đó.

--------------Sau khi toàn thể năm ngàn tân tòng đã lãnh nhận Nhiệm Tích Thanh Tẩy, các thánh Tông Đồ, các môn đệ, các tín hữu và toàn thể tân tòng tạ ân Thiên Chúa, cầu nguyện để chuẩn bị cử hành Nhiệm Tích Thánh Thể. Mọi người phủ phục trên đất thờ lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tuyên xưng mình bất xứng rước Chúa trong Nhiệm Tích yêu thương. Với lòng khiêm tốn thẳm sâu và việc thờ lạy này, mọi người dọn mình kỹ càng để rước Thánh Thể Chúa. Các thánh Tông Đồ cùng mọi người đọc cũng những thánh vịnh và lời cầu nguyện mà Chúa Kitô đã đọc trước khi thánh hiến, các ngài trung thành bắt chước nghi lễ thánh hiến đó y như các ngài đã chứng kiến Thầy chí thánh cử hành. Thánh Phêrô cầm trong tay bánh không men, sau khi ngước mắt lên trời, với tâm tình trìu mến nồng nàn, ngài đọc trên bánh những lời thánh hiến Thân Xác Cực Thánh Chúa Kitô, như Chúa Giêsu đã làm (2 Cor. 9:24). Lập tức Nhà Tiệc Ly chan hòa ánh sáng; mọi người hiện diện thấy một khối ánh sáng hết sức rực rỡ tụ trên đầu Mẹ Maria. Kế đến, thánh Phêrô thánh hiến chén rượu và cử hành nghi lễ Chúa Kitô đã cử hành với Mình và Máu được thánh hiến của Chúa, đưa lên cao để mọi người thờ lạy. Thánh Phêrô rước Thánh Thể và trao cho mười một thánh Tông Đồ như Mẹ Maria đã chỉ dẫn. Mẹ Maria rước Thánh Thể Chúa từ tay thánh Phêrô, trong khi các thiên thần hiện diện cung kính thờ lạy. Khi tiến tới bàn thờ, Mẹ Maria ba lần bái gối thờ lạy Thánh Thể Chúa.

-------------- Mẹ Maria trở lại chỗ của Mẹ, và không ngôn từ nào có thể mô tả các hiệu lực của việc rước Thánh Thể Chúa nơi Mẹ Maria. Mẹ Maria hoàn toàn biến đổi, được nâng lên, hoàn toàn tan biến trong ngọn lửa bừng bừng thần thiêng của tình yêu mến Con cực thánh. Vâng ý Mẹ các thiên thần đã che Mẹ khuất đi phần nào để mọi người không thấy, ngõ hầu sự chú ý của mọi người hiện diện không bị lôi cuốn quá đáng bởi các hiệu lực thiêng liêng rõ ràng nơi Mẹ. Các thánh Tông Đồ tiếp tục cho mọi người rước Thánh Thể Chúa, trước tiên là các môn đệ rồi đến các tín hữu và tân tòng.

-------------- Chúng tôi xin tạm thời rời các tân tòng đang rước Thánh Thể và thờ lạy Chúa để nói về ơn lạ lùng Mẹ Maria được hưởng từ Phép Thánh Thể. Thánh Thể Chúa Kitô trong hình bánh và rượu thánh hiến được giữ nguyên vẹn liên tục trong ngực Mẹ Maria là phép lạ phi thường. Chỉ có thể hiểu được sự lạ lùng này nhờ sự hiểu biết về mọi đặc ân Thiên Chúa ban riêng cho Mẹ, cũng như chức năng hiền mẫu của Mẹ Maria là phép lạ vô song, và một mình Mẹ trội vượt cách tuyệt vời trên hết mọi thụ tạo. Không một ai có thể hiểu được những việc Chúa thực hiện nơi Mẹ. Chúa muốn chúng ta nhận biết, chúc tụng Chúa nơi Mẹ và nhờ Mẹ. Để chúng ta ý thức rằng ơn cứu chuộc, mọi hy vọng của chúng ta, cả số phận chúng ta nữa, đều qua Mẹ Maria, Chúa Con đã trút hết tình yêu vô cùng cho Mẹ.

--------------Mẹ Maria sống ba mươi ba năm bên Thiên Chúa Con; từ thời gian Chúa nhập thể nơi lòng trinh khiết Mẹ cho tới khi chết trên Thánh Giá, Mẹ đã không khi nào rời xa Chúa. Mẹ dưỡng nuôi, phục vụ, theo và bắt chước Chúa; Mẹ luôn cư xử với tư cách là Mẹ, là Ái Nữ và Bạn Đồng Hành, là Nữ Tì và Người Bạn trung thành tuyệt đối. Mẹ nói với Chúa, học hỏi mọi điều huyền nhiệm cao siêu, nghe giáo lý và hưởng các đặc ân này của Chúa. Chúa Kitô về thiên đàng, sức mạnh của tình yêu và lý luận ngay chính đòi hỏi Chúa đưa Mẹ Maria rất thánh và yêu dấu về thiên đàng, để trên thiên đàng Chúa không bị xa vắng Mẹ, Mẹ cũng không bị xa cách Chúa vì còn ở lại trần gian. Tình yêu cực kỳ nồng nàn Chúa và Mẹ Maria đối với nhân loại hợp nhất với nhau làm cho Đức Hiền Mẫu khoan dung nhân từ của chúng ta trở lại trần thế để nâng đỡ Giáo Hội. Nhưng Thiên Chúa Con quyền năng vô biên và tình yêu vô cùng mãnh liệt đối với Đức Hiền Mẫu đã bù đắp sự hy sinh đó.

-------------- Nhờ hiểu biết mầu nhiệm tình yêu của Chúa Kitô đối với Mẹ Maria và sức mạnh tình yêu mà Chúa bị thu hút tới với Mẹ, tác giả muốn nói rằng nếu Chúa không tìm được cách ở lại với Mẹ trong Nhiệm Tích Thánh Thể, hẳn là Chúa đã rời khỏi Thiên Đàng để xuống trần gian ở bên Mẹ trong thời gian Mẹ lưu lại với Giáo Hội. Hẳn là Chúa đã không coi việc thiên đàng vắng bóng nhân tính cực thánh của Chúa quan trọng bằng việc xa cách Mẹ Maria rất thánh. Hẳn không quá đáng nếu nói: tất cả chúng ta phải tuyên xưng rằng nơi Mẹ Maria Chúa tìm được sự đáp ứng tương xứng, mức độ tình yêu thích hợp với thánh ý Chúa hơn nơi tất cả các thánh chung lại vì tình Chúa yêu Mẹ Maria vượt quá tình yêu đối với toàn thể mọi thụ tạo. Nếu Mục Tử trong Phúc Âm để chín mươi chín con chiên lại hầu đi tìm chỉ một con chiên lạc, dĩ nhiên chúng ta không nói Chúa bỏ đa số vì thiểu số; hẳn không làm chúng ta ngạc nhiên nếu Thiên Chúa Mục Tử rời bỏ tất cả mọi thần thánh để ở bên con chiên cực thành tín của Chúa là Mẹ Maria. Hiển nhiên cặp mắt của Bằng Hữu và Hiền Mẫu rất thánh lôi kéo Chúa từ ngai toà Thiên Đàng mau mắn xuống trần gian (Cv 6:4), nơi Chúa đã tới, đã sống để cứu chuộc con cái Adong. Nếu bây giờ trở lại trần gian sống bên Mẹ, Chúa không còn phải chịu đau khổ và chết nữa, nhưng vui hưởng hoan lạc bên Mẹ. Vì ngự xuống trong Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa có thể thỏa mãn tình yêu của Chúa và tình yêu của Mẹ. Nơi Trái Tim Mẹ, Chúa có thể nghỉ ngơi mà không phải rời khỏi tay hữu Thiên Chúa Cha hằng hữu (Cv 3:7).


LỜI MẸ MARIA


--------------Con hãy cẩn thận nhận định về sự lừa dối loài người mắc phải và sự tổn hại đáng buồn họ phải chịu. Thường thường họ chỉ xúc động vì những gì cảm nhận được bằng ngũ quan; lập tức họ tiến hành theo ý cảm mà không suy xét hoặc tham khảo cẩn thận sâu xa hơn. Cảm giác ngũ quan chuyển động dục vọng và khuynh hướng thú tính của họ. Nhân loại không hành động theo lý trí ngay chính mà chỉ do động lực đam mê được thúc đẩy bởi ngũ quan và các đối tượng của chúng. Người ta lập tức bị thúc đẩy trả thù vì họ chỉ nghĩ tới thiệt hại và đau đớn do người khác gây ra. Quá nhiều người bất hạnh hành động theo cách đó. Họ theo đuổi thị dục, những xúc động xác thịt, lòng kiêu ngạo thế tục, mà đây là những thứ thế gian và ma quỉ cống hiến. Trong sự lừa dối mù quáng, họ theo đuổi bóng tối như thể đó là ánh sáng; nếm thứ cay đắng mà cho là ngọt ngào; dùng độc dược làm thuốc chữa bệnh tật linh hồn; cho là khôn ngoan điều mà thực sự chỉ là sự ngu dại của ma quỉ và thế tục.

--------------Con phải cảnh giác chống lại những sai lầm ngu dại độc hại này. Con không bao giờ được khư khư bám lấy thứ gì, hoặc để cho con bị khống chế bởi bất cứ thứ gì chỉ thuần túy vật chất hoặc do cảm giác tạo ra, cũng không theo đuổi các tiện ích do các thứ đó. Trong mọi hành động, con hãy theo sự hiểu biết nội tâm và ơn soi sáng được Thiên Chúa ban cho ngõ hầu con không mù quáng đi tới. Chúa sẽ luôn ban ơn hướng dẫn đủ cho con. Nếu có thể được, con hãy lập tức xin các bề trên hoặc thày dạy con cho ý kiến, trước khi con thi hành quyết định. Nếu không sẵn gặp bề trên hoặc thầy dạy, con hãy tìm hỏi ý kiến những người khác, cả những người bề dưới. Việc này an toàn hơn là theo ý riêng, vì ý riêng con thường bị lòng say mê làm xáo trộn và mù quáng. Con phải hành động cách thận trọng, dè dặt, tùy theo nhu cầu đòi hỏi của mọi hoàn cảnh và lòng yêu thương huynh đệ khi xảy ra. Trong mọi trường hợp, con cần phải giữ không để mắt lạc khỏi ánh sao bắc đẩu trong linh hồn, trong khi vượt đại dương sâu thẳm của việc tiếp xúc với mọi người, nơi mà mối nguy hiểm bị hư hoại lúc nào cũng sẵn hiện diện.

caoduc
30-01-2010, 10:58 AM
CHƯƠNG 4
MẸ MARIA LO LẮNG CHO
CÁC TÔNG ĐỒ, MÔN ĐỆ VÀ TÍN HỮU


-----------Luật ân sủng mới tiếp tục phổ biến khắp Jerusalem, số tín hữu gia tăng, Giáo Hội Phúc Âm ngày ngày rộng mở thêm (Tđcv 5:14). Cũng theo nhịp độ đó, lòng ân cần lo lắng của Mẹ Maria mở rộng đối với các con cái mới được quy tụ về do lời các Tông Đồ rao giảng. Vì các thánh Tông Đồ là những tảng đá nền móng kiên cố, trên đó tòa nhà Giáo Hội được xây dựng, Mẹ Maria hết sức ân cần lo lắng cho Giáo Hội, cho mọi thành viên của nhiệm thể Giáo Hội, đặc biệt là cho các Tông Đồ và môn đệ. Tác giả được biết không một ngày, không một giờ nào trôi qua, mà Mẹ Maria không làm nhiều việc lạ lùng đặc biệt cho các Tông Đồ. Tác giả sẽ kể lại một vài trường hợp điển hình về những điều huyền nhiệm của Thiên Chúa trong các việc này. Từ đó chúng ta có thể hình dung, ước lượng lòng nhân từ và nhiệt thành cao cả tuyệt vời Mẹ Maria đối với các linh hồn.

-----------Mẹ Maria yêu thương, phục vụ tất cả các thánh Tông Đồ bằng tình yêu thương và kính trọng, cả vì sự thánh thiện cao quí của các ngài mà cũng vì các ngài là linh mục, là thừa tác, là nhà giảng thuyết, là những người xây dựng Giáo Hội Phúc Âm. Khi các thánh Tông Đồ còn lưu lại Jerusalem, Mẹ Maria phục vụ, cố vấn và hướng dẫn các ngài. Vì Giáo Hội phát triển, các thánh Tông Đồ phải đi ra khỏi Jerusalem để giảng dạy, làm phép rửa cho nhiều người ở các vùng lân cận. Qua Tông Đồ Công Vụ, chúng ta biết thánh Phêrô đi Lydda và Jaffa, tại đây ngài làm cho bà Babitha đã chết được sống lại và nhiều phép lạ khác, nhưng ngài cũng trở về Jerusalem, mặc dầu thánh Luca kể lại các chuyến đi này sau khi tường thuật cái chết của thánh Stephanô. Nhiều người khắp xứ Palestine tòng giáo. Các thánh Tông Đồ cần phải đi ra ngoài để giảng dạy, nhưng các ngài vẫn cố gắng trở về Jerusalem để tường trình mọi việc lên Mẹ Maria.

-----------Suốt các hành trình giảng dạy của các thánh Tông Đồ, kẻ thù chung tìm cách cản trở việc truyền bá Lời Hằng Sống và kết quả việc đó. Chúng xúi giục những người không tin đưa ra những chống đối hoặc đấu khẩu với các thánh Tông Đồ, với người nghe giảng hoặc với tân tòng. Dường như ma quỉ tấn công các Tông Đồ dễ dàng hơn khi các ngài đi xa Mẹ Maria. Lucifer mường tượng thấy các ngài bị giải giới và ở dưới quyền nó, dễ dàng bị những cám dỗ của nó đánh bại ngay khi các ngài rời khỏi sự hiện diện của Mẹ Maria. Lòng kiêu căng ngạo mạn của con rồng này, như được ghi trong sách thánh Gióp (Gióp 41:18), coi sắt thép cứng nhất như thể cọng rơm yếu đuối, và thau cứng chẳng khác củi mục. Lucifer không sợ giáo mác phi lao, nhưng sợ hãi sự bảo vệ của Mẹ Maria. Vì thế, để cám dỗ các thánh Tông Đồ, nó phải chờ đợi tới khi các ngài khuất xa xự hiện diện của Mẹ.

-----------Tuy nhiên dù các thánh Tông Đồ đi xa vắng sự hiện diện của Mẹ Maria, Mẹ vẫn bảo vệ các ngài. Đức Nữ Vương cao cả, từ tháp canh khôn ngoan tuyệt vời của Người, nhìn thấu khắp phương hướng và mọi nẻo đường. Như người lính canh cẩn mật nhất, Mẹ Maria khám phá ra các cuộc tấn công của Lucifer và mau mắn cứu giúp con cái Mẹ. Khi Mẹ không thể trực tiếp nói với các thánh Tông Đồ, Mẹ gởi các thiên thần tới giúp đỡ, khuyến khích, báo động, an ủi, và đôi khi xua đuổi lũ quỉ đang tấn công các ngài. Đôi khi các thiên thần giúp đỡ các thánh Tông Đồ bằng cách âm thầm khuyến khích, an ủi bề trong. Nhiều lần các thiên thần hiện rõ hình người chỉ dẫn các thánh Tông Đồ biết những điều thích hợp với hoàn cảnh, hoặc thông báo lời chỉ giáo của Đức Nữ Vương. Đức Hiền Mẫu yêu thương hỗ trợ các thánh Tông Đồ trong mọi khó khăn vất vả cực nhọc, không kể việc Mẹ luôn thay các ngài dâng lên Chúa lời cầu nguyện và tạ ân. Mẹ Maria là vị phụ nữ dũng lược, mọi người trong nhà Mẹ đều được bao bọc bằng những y phục hai lớp. Là hiền mẫu trong gia đình, Mẹ cung cấp cho mọi người của ăn dinh dưỡng, và do những lao lực vất vả của Mẹ, Mẹ vun trồng vườn nho Chúa.

----------- Mẹ săn sóc các tín hữu khác cũng y như thế. Mặc dầu có nhiều tân tòng ở khắp Jerusalem và xứ Palestine, Mẹ nhớ nhu cầu và thống khổ của từng người. Chẳng những Mẹ nghĩ tới các nhu cầu linh hồn mà cũng chú ý tới cả những nhu cầu vật chất của họ. Mẹ cứu nhiều người khỏi bệnh trầm kha ngặt nghèo. Mẹ đích thân tới thăm và giúp đỡ mọi người gặp khó khăn. Mẹ ân cần hơn trong việc săn sóc những người nghèo khó bệnh tật. Mẹ đem lương thực tới cho họ nơi giường bệnh, lau chùi dọn dẹp sạch sẽ cho họ; Mẹ đau yếu với người đau yếu. Không khi nào Mẹ từ chối phục vụ hoặc giúp đỡ nhỏ nhặt nhất đối với bất cứ ai, bất kể hoàn cảnh khiêm tốn tầm thường tới mức nào của những người xin Mẹ cứu giúp. Mẹ làm cho từng người được hân hoan an ủi, nhẹ bớt mọi vất vả gian khổ. Những người vì ở xa Mẹ không đích thân giúp đỡ tại chỗ được, Mẹ âm thầm giúp đỡ họ qua các thiên thần hoặc bằng lời cầu nguyện van xin cho họ.

----------- Lòng nhân từ hiền mẫu của Mẹ tỏ hiện cách đặc biệt cho những người trong giờ hấp hối. Mẹ giúp đỡ nhiều người trong giờ lâm chung và Mẹ chỉ rời họ khi họ đã chắc chắc được phần rỗi đời đời. Đối với những linh hồn phải vào luyện ngục, Mẹ dâng lên Chúa lời cầu nguyện nồng nàn nhất và thi hành một số việc đền tội thay cho họ. Kế đến Mẹ gởi các thiên thần đưa các linh hồn đó ra khỏi luyện ngục, dẫn họ tới trước Thiên Nhan Con Mẹ trên thiên đàng; những linh hồn đó là của Chúa, là hoa trái của Máu Chúa cứu chuộc. Mẹ Maria đem lại hạnh phúc này cho nhiều linh hồn trong thời gian lưu lại trần thế. Tác giả được cho biết ngày nay Mẹ Maria rất thánh vẫn ban đặc ân này cho những người đã sống xứng đáng để được hưởng tình thương và giúp đỡ của Mẹ.

----------- Tác giả kể lại trường hợp điển hình Mẹ Maria cứu một thiếu nữ khỏi nanh vuốt Satan; hy vọng chúng ta rút được bài học từ trường hợp này. Trong số năm ngàn tân tòng đầu tiên lãnh nhận Nhiệm Tích Thanh Tẩy tại Jerusalem có một phụ nữ nghèo. Nữ tín hữu này, chỉ quanh quẩn việc nội trợ, ngã bệnh suốt nhiều ngày không thuyên giảm. Cũng như việc xảy ra cho nhiều linh hồn khác, cô ta vì sa sút lòng sốt mến ban đầu và vì ơ hờ chểnh mảng đã phạm một vài tội làm nguy hại thánh sủng Thanh Tẩy. Lucifer không bao giờ ngưng nghỉ việc làm hư hại các linh hồn. Nó tấn công cô gái này cách tàn bạo dữ dội. Thiên Chúa để cho nó được phép hoạt động như thế hầu vinh danh Chúa và Mẹ rất thánh. Lucifer, đội lốt một phụ nữ, hiện ra với cô gái đang lâm bệnh. Nó xảo trá bảo cô ta rút lui khỏi những người đang rao giảng về Đấng Bị Đóng Đanh, đừng tin bất cứ điều gì những người đó nói, vì đó là điều hoàn toàn dối trá. Nếu cô không theo lời nó khuyên, cô sẽ bị phạt bởi các thầy tư tế và thẩm phán, những người này đã đóng đanh Vị Thầy tôn giáo mới giả tạo đó. Trái lại, nếu cô nghe lời nó, cô sẽ sống bình an và thoát khỏi nguy hiểm. Cô gái trả lời: “Tôi sẽ làm theo lời bà (Satan ngụy trang); nhưng tôi phải làm gì đối với Vị Phụ Nữ đó, Người mà tôi thấy cùng với những người kia mà Bà hết sức hiền dịu khoan hoà? Tôi rất ước ao lòng hảo tâm của Người.” Lucifer nói: “Vị Phụ Nữ, mà cô nói đó, tệ hơn tất cả những người khác, cô phải tránh khỏi cạm bẫy và xa lánh trước nhất.”

----------- Vì bị nọc độc chết người của cựu xà, linh hồn bồ câu đơn sơ này bị đưa tới gần vực thẳm trầm luân đời đời, và thân xác cô ta, thay vì hồi phục, đã rơi vào tình trạng nguy tử. Một trong bảy mươi hai môn đệ, đến thăm các tín hữu, được một trong những người ở cùng nơi với nữ tín hữu đó thông báo về bệnh tình nguy tử của cô. Vị môn đệ tới thăm, khuyến khích và giúp đỡ. Nhưng nữ bệnh nhân, vì đã mắc bẫy ma quỉ quá sâu, không tiếp người môn đệ mà cũng không đáp lại một lời, lại còn ngoảnh mặt đi, bịt tai để khỏi nghe. Người môn đệ thấy sự nguy hiểm cấp thời của linh hồn này, đã vội vàng báo cho thánh Tông Đồ Gioan. Thánh Tông Đồ lập tức tới thăm, khuyên bảo, nói với cô ta những lời hằng sống. Nhưng cô ta cũng ngoan cố đối xử với thánh Gioan như đã cư xử với người môn đệ trước đó. Thánh Gioan thấy nhiều toán ma quỉ vây quanh thiếu nữ đó, mặc dầu chúng tháo lui khi ngài tới, nhưng lập tức chúng trở lại nối tiếp sự lừa dối mà chúng đã trút đầy lòng cô gái bất hạnh đó. Thấy tình trạng nguy hiểm của cô ta, thánh Tông Đồ hết sức đau lòng, ngài cầu cứu Mẹ Maria. Hướng nhìn về phía nữ bệnh nhân, Mẹ thấy tình trạng bất hạnh nguy hiểm mà kẻ thù đã lôi kéo linh hồn cô ta. Đức Hiền Mẫu khóc thương con chiên đơn sơ này, đã bị chó sói hỏa ngục khát máu lừa dối. Mẹ phủ phục cầu xin ơn cứu vớt cô ta.

caoduc
16-02-2010, 07:43 AM
----------- Mẹ Maria cầu xin cho bệnh nhân này một lúc, nhưng Mẹ không nhận được lời Chúa đáp lại. Thánh ý Chúa muốn để cho Trái Tim vô địch và lòng nhân từ yêu thương của Mẹ đối với người khác được chứng minh. Mẹ Maria nhớ lại việc xảy ra cho tiên tri Elisiêu (2 Các Vua 4:34). Tiên tri Elisiêu đã gởi cây trượng và đầy tớ của ngài là Giezi đi phục sinh cho một cậu bé nhưng không thành công; tiên tri nhận ra rằng chính ngài phải tới chạm vào và phủ phục trên xác cậu bé đó để làm cho sống lại. Thiên thần và thánh Tông Đồ Gioan đều không mạnh đủ để làm cho cô gái bất hạnh đó tỉnh lại khỏi tội lỗi, khỏi cơn mê hoặc của Satan. Mẹ Maria quyết định đích thân tới chữa cô ta. Mẹ trình lên Chúa quyết định này trong lời Mẹ cầu nguyện. Mặc dầu không nhận được lời phúc đáp, Mẹ cho rằng chính việc đó đủ là điều cho phép tiến hành. Mẹ chỗi dậy rời khỏi nguyện phòng, đi với thánh Gioan tới nơi cô gái đau bệnh ở, cách Nhà Tiệc Ly một khoảng khá xa. Nhưng ngay khi Mẹ mới đi vài bước, các thiên thần, theo lệnh Chúa, tới đỡ đưa Mẹ đi. Vì Thiên Chúa chưa cho Mẹ biết thánh ý, Mẹ hỏi các thiên thần, tại sao các ngài cản trở Mẹ. Các thiên thần đáp: “Không lý gì chúng thần lại để Đức Nữ Vương đi bộ băng qua thành phố này, trong khi chúng thần có thể đỡ Người đi mau hơn.” Các thiên thần đưa Mẹ tới phòng bệnh nhân. Cô gái đang hấp hối, thiệt là khốn khổ và bây giờ bị cấm khẩu, bị mọi người bỏ rơi, chỉ có lũ quỉ vây quanh, chúng chờ tóm lấy linh hồn cô ta.

----------- Ngay khi Đức Nữ Vương các thiên thần tới nơi, mọi ma quỉ sợ hãi ngã đè lên nhau và biến mất tựa tia chớp. Đức Nữ Vương uy quyền truyền cho chúng xuống hoả ngục cho tới khi Người cho phép chúng xuất hiện. Đức Hiền Mẫu tới bên cô gái, cầm tay, gọi tên cô ta, dịu dàng nói với cô những lời hằng sống. Lập tức một sự thay đổi hoàn toàn bao trùm cô gái, cô ta bắt đầu thở nhẹ nhàng hơn và hồi tỉnh. Kế đó cô ta nói với Mẹ Maria: “Thưa Bà của con, một người đàn bà đến thuyết phục con tin rằng các môn đệ Chúa Giêsu lừa dối con, người đó làm cho con tin rằng con phải lập tức tách rời khỏi các môn đệ của Chúa và lìa xa Bà. Trái lại, nếu con theo cách sống của các môn đệ, con sẽ gặp đại bất hạnh.” Mẹ Maria nói: “Con gái của Mẹ, người mà con cho là một phụ nữ, chính là ma quỉ, là kẻ thù của con. Mẹ tới để nhân danh Đấng Tối Cao ban cho con sự sống đời đời; vì thế con hãy trở lại với đức tin đích thực mà con đã lãnh nhận, với hết lòng con, con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa, là Chúa Cứu Chuộc của con, Chúa đã chết trên Thánh Giá để cứu chuộc con và toàn thể loài người. Con hãy thờ lạy, kêu thánh danh Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi con.”

----------- Thiếu nữ bệnh nhân nói “Lúc trước con đã tin tất cả mọi điều này; nhưng chúng bảo con rằng điều tin đó hết sức sai lầm và chúng sẽ phạt con nếu con tuyên xưng điều tin tưởng đó.” Mẹ Maria trả lời: “Con của Mẹ, con đừng sợ điều dối gạt này; nhưng con hãy nhớ rằng hình phạt, những đau đớn mà thực sự đáng phải sợ là những hình phạt và đau đớn trong hoả ngục, mà ma quỉ muốn đem tới cho con. Bây giờ con rất gần giờ chết; nếu con tin Mẹ, con có thể lợi dụng phương thuốc Mẹ ban cho con lúc này mà giải phóng con khỏi lửa đời đời đang đe doạ con vì lỗi lầm của con.” Nhờ lời khuyên bảo và các ân sủng được Mẹ Maria xin được cho cô gái bất hạnh này, cô ta hối hận nước mắt đầm đìa khẩn khoản xin Mẹ cứu giúp cô ta hơn nữa trong cơn nguy cấp, cô ta tuyên xưng sẵn sàng vâng theo mọi điều Mẹ dạy. Khi đó Mẹ giúp cô ta công khai tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thi hành việc ăn năn thống hối dọn mình. Đồng thời Mẹ mời thánh Tông Đồ tới ban các Bí Tích cho cô ta. Thiếu nữ bệnh nhân lặp lại các hành động thống hối ăn năn, yêu mến, tuyên xưng thánh danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Người đang hướng dẫn cô ta. Cô đã hạnh phúc tắt thở trong vòng tay Mẹ Maria, Đấng Bảo Vệ của cô.


LỜI MẸ MARIA

----------- Con của Mẹ, con học được trong chương này nỗi đau buồn cay đắng khôn tả mà Mẹ khóc thương sự trầm luân của các linh hồn. Con cũng phải học hỏi những việc gì con cần phải làm cho phần rỗi chính con và cứu rỗi người khác, ngõ hầu bắt chước Mẹ trong sự trọn lành Mẹ đòi hỏi ở con. Mẹ không từ chối việc bị hành hạ, ngay cả chết để cứu bất cứ người nào khỏi bị trầm luân đời đời. Mẹ sẳn sàng chịu mọi đau khổ, Mẹ coi việc chịu đau đớn vì mục đích đó là sự ngọt ngào xoa dịu lòng bác ái yêu thương mãnh liệt của Mẹ. Bởi thế nếu con không chết vì đau buồn trước sự trầm luân của các linh hồn, ít nhất con không thoái thác việc tự nguyện chịu mọi đau khổ Chúa gởi cho con để thăng tiến ơn phần rỗi đời đời. Con cũng không được khước từ việc tận lực cầu nguyện và cố gắng ngăn cản tội lỗi nơi những người gần gũi con. Khi con không đạt được ước nguyện ngay, hoặc không biết Chúa có nghe lời không, đừng nản lòng, nhưng hãy làm sinh động mục đích của con và tận lực kiên trì. Lòng ao ước như thế không bao giờ làm Chúa buồn. Chúa ước ao phần rỗi đời đời cho mọi người Chúa đã cứu chuộc hơn con khao khát nhiều. Nhưng nếu các lời con cầu nguyện không thấy được đáp ứng, con hãy dùng phương cách mà sự khôn ngoan và lòng bác ái đòi hỏi, lại tiếp tục các lời con cầu nguyện. Thiên Chúa luôn luôn bị lôi cuốn bởi lòng bác ái đối với người khác và vì yêu thương mà tìm cách ngăn cản người khác khỏi tội lỗi. Chúa không muốn kẻ tội lỗi chết (Ezech. 33:11). Như con đã ghi, Chúa không tán thành phán quyết tiền kiện tuyệt đối về việc luận phạt các thụ tạo của Chúa, nhưng tìm cách cứu rỗi tất cả, nếu họ không tự ý theo đuổi án trầm luân đời đời. Mặc dầu theo phép công thẳng và trái với bản tính của Chúa, Chúa để cho xảy ra việc người ta tự ý chuốc lấy án phạt đời đời, vì đó là điều bất khả ly đối với ý chí tự do của loài người. Con hãy cầu nguyện xin cho thánh ý Chúa thể hiện trong mọi sự chính đáng.

----------- Nếu Mẹ ước ao con chịu đau khổ với lòng hăng say bác ái như thế vì phần rỗi anh chị em con, con hãy suy xét xem con phải làm gì để cứu rỗi chính con, con phải quí trọng linh hồn con chừng nào, linh hồn con đã được chuộc bằng giá vô cùng. Khi các cám dỗ và ham muốn làm cho con hướng về việc phạm bất cứ thứ tội gì, dù nhỏ mọn đến đâu, con hãy nhớ những đau buồn Mẹ phải chịu, nước mắt Mẹ tuôn rơi vì biết các tội lỗi loài người và lòng Mẹ khao khát ngăn ngừa các tội lỗi đó. Con yêu dấu, đừng gây ra điều như thế cho Mẹ, mặc dầu bây giờ Mẹ không chịu đau đớn như thế nữa, nhưng con tước đoạt khỏi Mẹ niềm vui nhìn thấy con, người mà Mẹ yêu thương làm cho trở nên môn đệ của Mẹ. Nếu con không trung thành trong điều này, con sẽ làm hư điều ước ao cao cả của Mẹ là thấy con làm hài lòng Thiên Chúa Con Mẹ và chu toàn thánh ý Chúa trọn vẹn.

----------- Nhờ ơn soi sáng, con hãy suy xét ý thức rằng bất cứ tội nào con mắc phạm cũng đều lớn lao chừng nào sau khi con được ưu ái, được liên kết trong bổn phận đối với Chúa và với Mẹ. Những ngày tháng còn lại trong cuộc đời trần thế của con sẽ không thiếu nguy hiểm và cám dỗ. Trong mọi trường hợp, con hãy nhớ những giáo huấn của Mẹ, những đau đớn và nước mắt Mẹ. Hơn hết là hãy nhớ những ân sủng con mắc nợ đối với Thiên Chúa Con Mẹ, Đấng vô cùng đại lượng đối với con, ban cho con Máu Chúa vì mục đích gợi nhớ sự đền đáp hiếu thảo của con.

caoduc
28-03-2010, 10:15 AM
CHƯƠNG 5
* THÁNH STÊPHANÔ CHỊU TỬ ĐẠO;
* KINH TIN KÍNH;
* CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ CHIA TAY
ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG


---------------Thánh Stêphanô, một trong bảy mươi hai môn đệ, là một trong số các thánh đặc biệt may mắn được hưởng gấp bội tình thương của Mẹ Maria. Ngay từ khởi đầu thánh Stêphanô theo Chúa Cứu Thế, Mẹ Maria nhìn thánh nhân với lòng yêu thương đặc biệt. Mẹ Maria nhìn thấy ngay thánh Stephanô được Thầy hằng sống chọn để bảo vệ vinh dự và thánh danh Chúa. Mẹ cũng thấy trước thánh Stêphanô sẽ hy sinh mạng sống vì Chúa. Hơn nữa thánh Stêphanô anh dũng này tính tình hiền hòa. Ngài được các hiệu lực ân sủng làm cho trở nên thuận thảo ngoan ngoãn hơn đối với mọi sự thiêng liêng. Những tính tình như thế làm cho thánh Stêphanô được Đức Hiền Mẫu quí mến. Thường khi nào thấy bất cứ ai có tính tình hiền hoà khiêm nhượng, Mẹ nói những người đó giống Thiên Chúa Con Mẹ. Vì lý do này và các nhân đức anh hùng của thánh Stêphanô, Mẹ Maria yêu thương ngài, xin cho ngài được nhiều hồng ân, tạ ơn Chúa đã tạo dựng, đã gọi và chọn ngài làm một trong những trái đầu mùa các thánh tử đạo của Chúa. Khi nghĩ đến việc tử đạo sắp xảy ra cho thánh Stêphanô như Chúa cho biết, Mẹ càng tăng thêm yêu thương ngài.

--------------- Thánh Stêphanô đáp ứng cách ân cần trung tín, kính trọng sâu xa các hồng ân được Chúa Cứu Thế và Thánh Mẫu ban cho. Trái tim ngài không những chỉ hiền lành mà còn khiêm nhượng. Thánh Stêphanô luôn ấp ủ những ý niệm cao cả nhất liên quan tới Đức Hiền Mẫu từ bi, với lòng quí trọng và nhiệt thành tận hiến, ngài tiếp tục tìm kiếm sự ưu ái của Đức Hiền Mẫu. Thánh Stêphanô hỏi Mẹ Maria về nhiều vấn đề huyền nhiệm. Ngài rất khôn ngoan, đầy ơn Chúa Thánh Thần và đức tin mạnh mẽ, như thánh Luca kể lại. Mẹ Maria giải đáp mọi điều thánh Stêphanô hỏi, khuyến khích thúc đẩy ngài nhiệt thành hoạt động làm vinh danh Chúa Cứu Thế. Để củng cố đức tin mạnh mẽ của thánh Stêphanô hơn nữa, Mẹ Maria báo trước cho ngài biết cuộc tử đạo sắp tới:

---------------“Stêphanô, con được Thiên Chúa Con Mẹ ấn định: con sẽ là vị tử đạo đầu tiên theo gương cái chết của Chúa Cứu Thế. Con sẽ theo dấu chân Ngài, như đệ tử được đặc ân nối gót Thầy mình, như người chiến sĩ anh dũng theo gót vị chỉ huy. Con sẽ mang cờ Thánh Giá đi đầu đoàn quân tuẫn đạo. Điều cần thiết là con trang bị chính con bằng lòng dũng cảm kiên trì núp dưới khiên thuẫn đức tin, con cần vững tin sức mạnh của Đấng Tối Cao ở với con trong cuộc chiến đó.”
--------------- Lời báo trước này của Mẹ Maria là lửa bừng bừng khao khát phước tử đạo đốt cháy trái tim thánh Stêphanô. Như được ghi trong Tông Đồ Công Vụ, thánh Stêphanô được đầy thánh sủng và ơn kiên cường. Ngài đã làm nhiều phép lạ tại Jerusalem. Ngoài hai thánh Tông Đồ Phêrô và Gioan, không vị nào khác trừ thánh Stêphanô đã tranh luận với các người thượng lưu Do Thái tại Jerusalem. Những người đó không thể chống lại sự khôn ngoan và tinh thần của thánh Stêphanô vì ngài rao giảng cho họ với trái tim bốc lửa và dũng cảm. Ngài thường can đảm bác bẻ, lên án họ hơn so với các môn đệ khác (Tđcv 68:9). Thánh Stêphanô làm những việc này với lòng nồng nàn khao khát phước tử đạo mà ngài đã được Mẹ Maria cho biết. Chẳng khác gì sợ người khác được triều thiên tử đạo trước, ngài xung phong trước mọi người khác tranh luận với các tư tế, các thầy dạy luật Maisen. Ngài nhiệt tâm bảo vệ danh dự Chúa Kitô, mà ngài biết mình sẽ hiến dâng sinh mạng vì Chúa. Lucifer mỗi ngày mỗi chăm chú theo dõi lòng nhiệt thành của thánh Stêphanô. Nó trực tiếp hướng sự chú ý hiểm độc vào thánh nhân. Để tiêu diệt thánh Stêphanô, Lucifer xúi giục những người Do Thái cứng lòng nhất tìm cách âm thầm giết ngài. Nhưng thánh Stêphanô không vì lý do đó xao lãng việc rao giảng và tranh luận với những người Do Thái cứng lòng. Vì không thể âm thầm giết ngài, cũng không thể công khai thắng được sự khôn ngoan của ngài, họ dồn mọi nỗ lực căm thù vào việc tìm chứng gian chống lại ngài (Tđcv 6:1). Họ cáo buộc thánh Stêphanô lộng ngôn xúc phạm Thiên Chúa và ông Maisen, buộc tội ngài liên tục công kích đền thờ và Luật Maisen, buộc tội ngài quả quyết rằng Đức Giêsu sẽ phá hủy đền thờ này, như đền thờ cũ đã bị phá hủy. Vì các nhân chứng lớn tiếng vu khống, dân chúng bị khích động vì những gian dối của chúng, họ đưa thánh Stêphanô vào sảnh đường nơi các tư tế tụ họp sẵn để xét xử những lời cáo buộc này. Vị chánh án trước hết bắt thánh Stêphanô đứng trước toà án. Thánh Stêphanô nắm lấy cơ hội này để minh chứng Chúa Kitô đích thực là Đấng Thiên Sai đã được hứa cho dân Do Thái trong Sách Thánh. Để kết luận, ngài hùng hồn quở trách họ vì tội cứng lòng không tin và trái tim chai đá đến độ họ không thể tìm được lời đáp lại, họ nghiến răng bịt tai để khỏi phải nghe các lời thánh Stêphanô quở trách.

--------------- Mẹ Maria biết trước việc bắt giữ thánh Stêphanô. Mẹ lập tức gởi một trong các thiên thần đến khuyến khích thánh nhân trước khi ngài khởi đầu tranh luận với các tư tế Do Thái. Qua thiên thần này thánh Stêphanô gởi về Mẹ rằng ngài hân hoan đi tuyên xưng Thầy chí thánh, và với trái tim không nao núng ngài đi để hiến dâng mạng sống mình cho Chúa, như ngài hằng ước nguyện. Cũng qua vị thiên sứ này, thánh Stêphanô xin Mẹ Maria, là Thầy và Hiền Mẫu hết sức nhân từ của ngài, giúp đỡ và xin Mẹ gởi cho ngài phép lành của Mẹ. Điều tiếc nuối duy nhất lúc này của thánh Stêphanô là lúc ra đi để dâng hiến mạng sống như lời Mẹ báo, ngài không thể lãnh nhận phép lành của Mẹ. Những lời sau cùng này của thánh Stêphanô làm cho tình yêu thương hiền mẫu của Mẹ Maria xúc động mãnh liệt hơn và quí mến hơn. Mẹ muốn đích thân tới giúp đỡ thánh Stêphanô vào giờ phút người môn đệ yêu dấu sắp sửa hiến dâng mạng sống mình để vinh danh, bênh vực Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế của mình. Nhưng Mẹ Maria lưỡng lự giữa những trở ngại có thể gây ra trong việc Mẹ đi qua đường phố Jerusalem trong lúc quần chúng dao động và việc Mẹ muốn có cơ hội nói trực tiếp với thánh Stêphanô.

---------------Mẹ Maria phủ phục trên đất xin Chúa ban đặc ân cho người môn đệ yêu quí. Mẹ dâng lên Chúa ước nguyện giúp đỡ thánh Stêphanô trong giờ phút cuối cùng của ngài. Chúa vô cùng nhân từ luôn sẵn sàng thoả mãn ước nguyện của Đức Hiền Mẫu yêu dấu. Chúa phái nhiều thiên thần từ thiên đàng tới để cùng với các thiên thần hộ vệ đưa Mẹ tới nơi thánh Stêphanô. Các ngài đưa Mẹ Maria tới nơi vị thượng tế đang xem xét các tội cáo buộc thánh Stêphanô. Chỉ một mình thánh Stêphanô thấy Mẹ Maria trên đám mây rực rỡ. Đặc ân ngoại lệ này lại làm bốc cháy lửa yêu mến Chúa và lòng khao khát mãnh liệt chức vô địch trong việc làm vinh danh Thiên Chúa.

---------------Lúc cuối buổi hội kiến này, qua lời Mẹ Maria cầu bầu mà cũng là phần thưởng cho lòng nhiệt thành vô địch của thánh Stêphanô, cửa thiên đàng mở ra và Chúa Cứu Thế hiện ra, Chúa đứng bên hữu Thiên Chúa Cha, trong cử chỉ giúp đỡ thánh Stêphanô trong cuộc chiến đấu này. Thánh Stêphanô ngước nhìn lên và lớn tiếng nói: “Chú ý này, tôi thấy các tầng trời rộng mở và vinh quang thiên đàng, trong đó tôi thấy Chúa Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa Cha” (Tđcv 7:55). Nhưng do lòng xảo trá bội bạc ngoan cố của những người chống đối, họ cho những lời này là lộng ngôn phạm thượng, bịt tai để khỏi nghe những lời thánh Stêphanô nói. Họ kết án ngài lộng ngôn phạm thượng mà theo luật thì phải bị ném đá chết. Như lũ sói vây quanh thánh Stêphanô, họ cuồng bạo lôi ngài ra khỏi thành. Chính lúc này Mẹ Maria âu yếm an ủi và ban phép lành cho thánh Stêphanô. Mẹ ký thác cho các thiên thần an ủi hộ vệ ngài và tiễn dẫn linh hồn ngài tới trước toà Thiên Chúa Tối Cao.

caoduc
10-04-2010, 09:53 AM
--------------- Trở lại nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria nhìn thấy mọi việc xảy ra trong cuộc tử đạo của thánh Stêphanô. Bọn người lang sói vội vã, tàn bạo lôi ngài đi, vừa đi chúng vừa lớn tiếng la ngài là kẻ lộng ngôn phạm thượng đáng phải chết. Chàng thanh niên Saolê (thánh Phaolô sau này) ở trong bọn họ, giữ áo cho những người hành quyết vị đệ nhất tử đạo. Đá ném như mưa trút vào thánh Stêphanô, một vài cục đá cắm sâu vào đầu và nhuốm máu thánh tử đạo. Lòng trắc ẩn của Mẹ Maria hết sức lớn lao sâu sắc trước cuộc tử đạo dữ dằn này, nhưng niềm vui mừng của Mẹ còn vĩ đại hơn khi thấy thánh Stêphanô đương đầu với cực hình đó cách vẻ vang. Từ nguyện phòng, Đức Hiền Mẫu Maria không ngừng cầu nguyện cho thánh Stêphanô. Khi vị tử đạo kiêu dũng vô địch thấy mình sắp trút hơi thở cuối cùng, ngài cầu nguyện: “Lạy Chúa xin đón nhận linh hồn con!” Kế đó, thánh Stêphanô quì gối lớn tiếng cầu xin: “Lạy Chúa xin đừng phạt họ vì tội này!” (Tđcv 6:55). Mẹ Maria hết sức hoan hỉ khi thấy người môn đệ trung tín bắt chước cặn kẽ Thầy chí thánh bằng việc cầu nguyện cho kẻ thù, cho những người hành hình mình, phó linh hồn trong tay Đấng Tạo Thành và Chúa Cứu Thế. Thánh Stêphanô tắt thở; các thiên thần hộ vệ Mẹ Maria đưa linh hồn trinh trong của ngài đến trước tòa Thiên Chúa để được đội triều thiên vinh quang đời đời.

---------------Thánh Luca kể cũng trong ngày thánh Stêphanô bị ném đá, một cuộc đàn áp lớn lao nổi lên chống lại Giáo Hội tại Jerusalem. Thánh Luca đặc biệt nhắc tới việc Saolê tàn phá Giáo Hội, lục soát khắp Jerusalem tìm bắt, tố cáo các tín hữu Chúa Kitô trước quan tòa. Saolê đã truy lùng, bắt giữ và cáo nộp nhiều tín hữu. Nhiều tín hữu bị bắt, bị hành hạ và bị giết trong cuộc đàn áp này.

--------------- Đức Hiền Mẫu biết chẳng bao lâu nữa các thánh Tông đồ sẽ phải đi khắp thế giới rao giảng Tin Mừng, thiết lập Giáo Hội. Điều hết sức cần thiết là tất cả mọi người hợp nhất về tín lý mà mọi sự toàn hảo lành thánh trong cuộc sống Kitô hữu sẽ phải được xây dựng trên đó. Mẹ Maria muốn thấy mọi mầu nhiệm linh thánh, mà các thánh Tông Đồ phải rao giảng và các tín hữu tin, được đúc thành một tuyên ngôn vắn tắt. Nếu các chân lý này, được đúc gọn thành chỉ một vài điều ngắn gọn dễ nhớ, toàn thể Giáo Hội sẽ được hợp nhất trong niềm tin thuần nhất không chút khác biệt căn bản, mà toàn thể công trình xây dựng tinh thần Phúc Âm sẽ căn cứ vào, được xây dựng trên cùng một nền tảng. Mẹ Maria biết rõ tầm quan trọng của đại cuộc này. Mẹ dâng điều Mẹ ước nguyện lên Chúa, Đấng đã gợi các ý đó, suốt hơn bốn mươi ngày Mẹ kiên trì cầu nguyện, ăn chay, phủ phục trên đất và các thực hành thánh đức. Đáp lời Mẹ Maria, Chúa hứa hỗ trợ các Tông Đồ chuẩn bị tuyên ngôn các tín điều. Chúa cho Mẹ biết từng lời thuộc các tín điều trong kinh Tin Kính. Mẹ Maria thấu triệt mọi tín điều, như được giải thích tường tận hơn trong phần hai chương này.

---------------Chúa soi dẫn thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng, và các thánh Tông Đồ khác lòng ước ao thiết lập một tuyên ngôn đức tin chung của toàn thể Giáo Hội. Các thánh Tông Đồ hội ý với Mẹ Maria về thời điểm thích hợp và các điều phải áp dụng cho mục đích này. Các thánh Tông Đồ quyết định ăn chay, kiên trì cầu nguyện suốt mười ngày để được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng trong công cuộc khó khăn trọng đại này. Sau khi hoàn tất mười ngày ăn chay cầu nguyện, mà cũng là mười ngày cuối cùng của bốn mươi ngày Mẹ Maria cầu xin Chúa về mục đích này, mười hai thánh Tông Đồ hội họp trước sự hiện diện của Mẹ Maria, và thánh Phêrô tuyên bố như sau:

---------------”Anh em thân mến, do lòng nhân từ và công nghiệp vô cùng của Chúa Cứu Thế, Chúa Giêsu Chúa chúng ta, Thiên Chúa vô cùng thương xót đã ưu ái Giáo Hội Chúa bằng việc vẻ vang gia tăng số con cái, như chúng ta chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi này. Vì mục đích này, Thiên Chúa Toàn Năng ban nhiều gấp bội các phép lạ, những điều phi thường, và hàng ngày canh tân các việc đó qua chúng ta. Mặc dầu chúng ta bất xứng, Chúa đã chọn chúng ta làm khí cụ của thánh ý Chúa trong công cuộc làm vinh hiển thánh danh Ngài. Cùng với các đặc ân ưu ái này, Chúa đã gởi tới cho chúng ta những khổ cực vất vả, những đàn áp từ phía ma quỉ và thế gian, ngõ hầu chúng ta có thể bắt chước Chúa Cứu Thế, Thủ Lãnh của chúng ta, và để Giáo Hội, được thăng bằng, có thể an toàn hơn tới bến an nghỉ hạnh phúc vĩnh cửu. Các môn đệ tránh cơn cuồng nộ của thượng tế đã phân tán đi khắp các thành lân cận, rao giảng lòng tin vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chúng ta cũng sẽ sớm ra đi rao giảng khắp thế giới, theo lời Chúa truyền trước khi ngự về trời (Mt 28:19).”

--------------- ”Vì chỉ có một Nhiệm Tích Thanh Tẩy qua đó người ta nhận được đức tin vào Chúa Kitô, nên cần phải có chỉ một giáo lý, mà các tín hữu tin theo. Vì thế thiệt là thích hợp và chính đáng, hôm nay chúng ta tụ họp tâm đồng ý hợp trong Chúa, minh xác các chân lý và mầu nhiệm mà chúng ta phải đưa ra cách minh bạch rõ ràng cho mọi quốc gia dân tộc khắp thế giới cùng tin một giáo lý như nhau không chút dị biệt. Chính lời hứa bất khả ngộ của Chúa, nơi nào hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Ngài, Ngài sẽ ở giữa họ (Mt 18:20). Tin vào lời Chúa, chúng ta trông cậy vững vàng lúc này Chúa vui lòng ban cho chúng ta ơn Chúa Thánh Thần để nhân danh Chúa và do một quyết định bất di bất dịch minh định rõ ràng các điều phải được thiết lập trong Giáo Hội Chúa tồn tại cho tới tận thế.”
--------------- Tất cả các thánh Tông Đồ đồng ý đề nghị của thánh Phêrô. Kế đó thánh Phêrô cử hành Thánh Lễ, ngài trao Thánh Thể Chúa cho Mẹ Maria và các Tông Đồ. Ngay sau đó tất cả mọi người, gồm cả Đức Hiền Mẫu, phủ phục cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau khi liên tục cầu nguyện được một lúc, mọi người nghe tiếng sấm chuyển động, y như trong lần đầu tiên Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tín hữu. Đồng thời toàn thể Nhà Tiệc Ly chan hòa ánh sáng, mọi người được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria yêu cầu mỗi thánh Tông Đồ, theo ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, minh định một tín điều. Theo lời Mẹ Maria, thánh Phêrô bắt đầu và các Tông Đồ nối tiếp tuyên xưng như sau:

1. Thánh Phêrô: Tôi tin Thiên Chúa, Ngôi Cha toàn năng, Đấng Tạo Thành trời đất.
2. Thánh Andrê: Và Chúa Giêsu Kitô, Con Một (của) Thiên Chúa Cha, Chúa chúng ta.
3 và 4. Thánh Giacôbê Cả: Ngài được dựng thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria.
5. Thánh Gioan: Ngài chịu khổ hình dưới thời Pontiô Philatô, chịu đóng đanh, chết và được mai táng.
6 và 7. Thánh Tôma: Ngài xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba từ trong kẻ chết sống lại.
8. Thánh Giacôbê Thứ: Ngài lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha toàn năng.
9. Thánh Philiphê: Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
10. Thánh Bathôlomêô: Tôi tin Chúa Thánh Thần.
11. Thánh Matthêu: Tôi tin Hội Thánh Công Giáo, tôi tin Sự Hiệp Thông các thánh.
12. Thánh Simon: Tôi tin Phép Tha Tội.
13. Thánh Thađêu: Tôi tin thân xác loài người sẽ sống lại.
14. Thánh Mathia: Tôi tin cuộc sống vĩnh cửu. Amen.
---------------Các thánh Tông Đồ lập Tuyên Ngôn Đức Tin này, mà chúng ta thường gọi là Kinh Tin Kính các thánh Tông Đồ, sau cuộc tử đạo của thánh Stêphanô và trước ngày cuối cùng năm thứ nhất sau Cuộc Tử Nạn của Chúa Cứu Thế. Về sau, để bác bẻ nhóm dị giáo Arian và các nhóm khác, Giáo Hội, trong các công đồng nhóm vì mục đích đó, đã giải thích cặn kẽ hơn các mầu nhiệm gồm trong Kinh Tin Kính các thánh Tông Đồ và thiết lập Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng trong Thánh Lễ ngày nay. Nhưng bản chất của cả hai cùng là một, y hệt và gồm mười bốn điều, là căn bản cho việc giảng dạy đức tin vào Chúa Kitô và là những điều chúng ta buộc phải tin để được cứu rỗi.

---------------Ngay khi các thánh Tông Đồ tuyên xưng Kinh Tin Kính, Chúa Thánh Thần chấp nhận việc tuyên xưng đức tin mà mọi người hiện diện nghe rõ ràng: “Các con đã quyết định đúng.” Khi đó Mẹ Maria cùng với các thánh Tông Đồ tạ ân Thiên Chúa. Mẹ cũng cám ơn các thánh Tông Đồ vì đã xứng đáng được ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, để có thể là công cụ hữu hiệu của Chúa trong việc làm vinh danh Chúa và tăng thêm lợi ích cho Giáo Hội. Để minh xác lòng tin và làm gương cho các tín hữu, Mẹ Maria quì nơi chân thánh Phêrô, lớn tiếng tuyên xưng điều Mẹ tin nơi giáo lý Giáo Hội Công Giáo như được bao gồm trong Kinh Tin Kính các thánh Tông Đồ vừa mới thiết lập. Mẹ Maria làm việc này cho chính Mẹ và nhân danh toàn thể các tín hữu. Mẹ nói với thánh Phêrô: “Thưa chúa công, người mà tôi nhìn nhận là Đại Diện toàn quyền Con cực thánh của tôi, trong tay ngài, tôi, một con trùng hèn hạ, nhân danh tôi và nhân danh tất cả mọi tín hữu trong Giáo Hội, tuyên xưng và chính thức nhìn nhận mọi điều ngài đưa ra là chân lý linh thánh và bất khả ngộ của Giáo Hội Công Giáo; trong đó tôi chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa Tối Cao, Đấng ban Tuyên Ngôn Đức Tin này.” Mẹ Maria hôn tay thánh Phêrô, Vị Đại Diện Chúa Kitô, và tất cả các thánh Tông Đồ. Như thế, Mẹ Maria là Người đầu tiên công khai tuyên xưng đức tin Công Giáo ngay sau khi đức tin được đúc thành các điều khoản trong Kinh Tin Kính.

caoduc
15-05-2010, 09:22 AM
--------------- Đã tròn một năm kể từ Cuộc Tử Nạn của Chúa Cứu Thế. Bây giờ, các thánh Tông Đồ, do ơn Chúa thúc đẩy, bắt đầu cân nhắc việc tung ra đi rao giảng tin mừng Ơn Cứu Chuộc cho khắp thế giới. Vì đã đến thời điểm thánh danh Thiên Chúa phải được rao giảng cho các dân ngoại, đến lúc muôn dân phải được giảng dạy cho biết đường cứu rỗi đời đời. Để xin thánh ý Thiên Chúa trong việc chỉ định các quốc gia, tỉnh thành mà mỗi vị có nhiệm vụ tới rao giảng, các thánh Tông Đồ, theo lời khuyên của Mẹ Maria, quyết định ăn chay cầu nguyện liên tục mười ngày. Việc thực hành ăn chay cầu nguyện mười ngày đã được các thánh Tông Đồ thực hành ngay sau khi Chúa về thiên đàng để chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần ngự đến, từ đó về sau các thánh Tông Đồ giữ việc ăn chay cầu nguyện mười ngày để chuẩn bị các ngài trước những việc quan trọng. Sau khi hoàn tất mười ngày ăn chay cầu nguyện, Vị Đại Diện toàn quyền của Chúa Kitô cử hành Thánh Lễ, trao Thánh Thể Chúa cho Mẹ Maria và mười một Tông Đồ kia, như các ngài đã thực hiện khi chuẩn bị Kinh Tin Kính. Sau Thánh Lễ mọi người hợp nhất với Đức Nữ Vương cầu nguyện sốt sắng một lúc lâu nữa, tha thiết xin Chúa Thánh Thần cho biết thánh ý Chúa trong việc này.

--------------- Khi buổi cầu nguyện chấm dứt, một làn ánh sáng lạ phủ xuống Nhà Tiệc Ly bao bọc mọi người và tiếng Chúa phán: “Đại Diện Toàn Quyền Phêrô của Ta sẽ chỉ định địa phương hoạt động cho từng người. Ta sẽ quản trị và hướng dẫn Phêrô bằng ơn soi sáng và thần trí của Ta.” Chúa Thánh Thần dành cho thánh Phêrô việc chỉ định các nhiệm sở cho các thánh Tông Đồ ngõ hầu tái xác nhận quyền hành ngài là thủ lãnh và mục tử toàn thể Giáo Hội khắp thế giới. Cũng để các thánh Tông Đồ có thể hiểu rằng Giáo Hội phải được thiết lập trên khắp thế giới dưới quyền lãnh đạo của thánh Phêrô và các đấng kế vị, mà toàn thể Giáo Hội phải tuân phục vì là Đại Diện Toàn Quyền của Chúa Kitô. Các thánh Tông Đồ được ban cho ơn soi sáng hiểu biết mới liên quan đến các điều kiện hoàn cảnh, bản chất, phong tục tập quán tại các nước được trao cho từng vị trách nhiệm. Thiên Chúa ban cho các ngài ơn kiên cường mới để đương đầu với mọi khổ cực, sự nhanh nhẹn dẻo dai để khắc phục đường xa, mặc dầu các ngài thường được các thiên thần trợ lực khi vượt vạn dặm.

--------------- Mẹ Maria thấy và hiểu hết sức tường tận các việc làm của quyền năng Thiên Chúa nơi các thánh Tông Đồ cũng như nơi Mẹ. Trong dịp này, Mẹ thụ lãnh các đặc ân Thiên Chúa nhiều hơn tất cả các thánh Tông Đồ cộng chung lại. Vì Mẹ được tôn lên địa vị cao sang tuyệt vời trên hết mọi thụ tạo, sự gia tăng các ân sủng nơi Mẹ cũng theo tỉ lệ thuận đó, vượt quá mọi ân sủng được ban cho các người khác. Thiên Chúa canh tân nơi linh hồn cực trinh trong của Thánh Mẫu Chúa ơn hiểu biết sâu xa liên quan đến mọi thụ tạo, đặc biệt là các quốc gia và dân tộc được chỉ định cho các thánh Tông Đồ. Mẹ hiểu biết tường tận tất cả mọi điều mà từng vị Tông Đồ biết và tất cả cộng chung lại. Mẹ hiểu biết riêng rẽ về từng người mà đức tin vào Chúa Kitô sẽ được rao giảng cho.

--------------- Mẹ Maria có kiến thức của Bậc Thầy siêu đẳng, của Hiền Mẫu Giáo Hội mà Thiên Chúa Toàn Năng đặt trong tay Mẹ. Mẹ phải săn sóc tất cả, từ những thánh nhân nhất đẳng tới những người khiêm nhượng nhất, và tất cả những kẻ tội lỗi con cháu Evà. Không ai nhận được ân sủng hoặc đặc ân nào từ Chúa mà không qua Mẹ Maria, vì thế Đấng Ban Phát các ân sủng của Chúa cách thành tín nhất phải biết mọi thành viên trong gia đình Người, những người mà Mẹ trông coi với tư cách là Hiền Mẫu yêu thương! Mẹ thấy hiện rõ trước mắt mọi vất vả khổ cực, những nguy hiểm, những tấn công từ ma quỉ chống lại các thánh Tông Đồ, môn đệ và mọi tín hữu. Để giúp đỡ mọi người, Mẹ dâng lên Chúa mọi lời khẩn nguyện của các ngài kết hiệp với lời cầu nguyện của Mẹ; hoặc giúp đỡ các ngài qua các thiên thần. Mẹ đã giúp đỡ con cái Mẹ bằng tất cả các phương cách khác nhau. Mẹ Maria biết các sự việc qua các hình ảnh Mẹ thấy; Mẹ cũng có sự hiểu biết khác nữa trong chính Thiên Chúa về mọi việc do các thị kiến huyền nhiệm. Khi Mẹ nhìn thấy trong Chúa các gian khổ của các thánh Tông Đồ và của tất cả các tín hữu, Mẹ Maria cũng chịu ảnh hưởng cảm giác buồn sầu thống khổ đó.

--------------- Một vài ngày sau việc qui nhiệm sở khắp thế giới giữa các thánh Tông Đồ, các ngài bắt đầu rời khỏi Jerusalem, đặc biệt những vị được chỉ định các tỉnh thành xứ Palestine, mà trước nhất là thánh Giacôbê Cả. Các vị khác lưu lại Jerusalem lâu hơn, vì Chúa muốn đức tin được dồi dào rao giảng tại Jerusalem và dân Do Thái được kêu gọi trước những người khác, nếu họ sẵn sàng đón nhận lời mời vào dự tiệc Phúc Âm. Dân Do Thái được đặc biệt ưu ái nhất trong Ơn Cứu Chuộc, mặc dầu họ bội bạc bất trung hơn các dân ngoại. Sau đó các thánh Tông Đồ dần dần ra đi tới những quốc gia được chỉ định, tùy theo thời gian, thời tiết và vì đức vâng lời đối với Ơn Chúa Thánh Thần, theo lời Mẹ Maria chỉ dạy, và lệnh của thánh Phêrô. Trước khi rời khỏi Jerusalem từng vị Tông Đồ đã viếng các thánh địa Ơn Cứu Chuộc, như Vườn Cây Dầu, Đồi Golgotha, Mồ Thánh, nơi Chúa Ngự Về Trời, làng Bethania và các địa điểm đáng ghi nhớ khác có thể được. Tất cảc các thánh Tông Đồ đều tỏ lòng tôn kính yêu mến lạ lùng đối với chính những nơi Chúa Giêsu đã đặt chân tới. Kế đến các ngài tới viếng Nhà Tiệc Ly, tôn kính chính nơi biết bao nhiêu việc huyền nhiệm lạ lùng đã xảy ra. Tại Nhà Tiệc Ly, lần nữa các thánh Tông Đồ lại xin Mẹ Maria bảo vệ, và từ biệt Đức Hiền Mẫu.

--------------- Mỗi thánh Tông Đồ được Mẹ Maria đan cho một chiếc áo dài giống như áo Chúa Kitô Chúa chúng ta, cũng mầu nâu pha xám tro; để dệt những áo này Mẹ đã yêu cầu các thiên thần phụ giúp. Mẹ cung cấp cho mỗi thánh Tông Đồ y phục cùng loại và giống hệt y phục Chúa Giêsu đã mặc trước kia; Mẹ muốn các thánh Tông Đồ bắt chước Chúa ngay cả đến y phục, qua đó được nhìn nhận là môn đệ của Chúa. Mẹ Maria cũng chuẩn bị cho mỗi thánh Tông Đồ một thánh giá theo kích thước tầm vóc từng vị, để là nhân chứng cho giáo lý Chúa Kitô và cũng là niềm an ủi các ngài; các ngài có thể mang thánh giá theo khi đi đây đó rao giảng Phúc Âm. Mỗi thánh Tông Đồ đã giữ và đem thánh giá này theo cho tới khi chết. Vì các ngài hết sức lớn tiếng ca tụng Thánh Giá, một số bạo chúa đã dùng chính dụng cụ này để hành hạ các ngài tới chết.

--------------- Thêm nữa, Đức Hiền Mẫu cung cấp cho mỗi thánh Tông Đồ một gói hành trang nhỏ, trong đó có chiếc gai lấy từ mão gai của Thiên Chúa Con Mẹ, một vài mẩu vải cắt từ các khăn Mẹ đã bọc Chúa Cứu Thế Sơ Sinh, từ các tấm khăn Mẹ đã lau Máu cực châu báu Chúa đổ ra trong Nghi Lễ Cắt Bì và Khổ Hình Cứu Chuộc. Để uỷ thác các thánh tích đó cho các thánh Tông Đồ, Mẹ Maria mời tất cả các thánh Tông Đồ tới, nói với các ngài về những thánh tích Mẹ muốn tặng các ngài như kho tàng quí báu trước khi các ngài lên đường. Kế đến, Mẹ trao các thánh tích cho từng Tông Đồ; các ngài hết sức xúc động vui mừng đón nhận, cảm tạ Đức Hiền Mẫu vì các ưu ái này và phủ phục thờ lạy các thánh tích. Các thánh Tông Đồ đem theo mình những thánh tích kỷ niệm sinh động của Thiên Chúa Con Mẹ, bảo chứng chắc chắn Chúa ban cho các ngài là con và là thừa tác của Đấng Tối Cao. Sau đó, các thánh Tông Đồ lưu luyến từ biệt nhau lên đường khởi đầu sứ mệnh Tông Đồ.


LỜI MẸ MARIA


--------------- Con của Mẹ, từ những bài học trong chương này, Mẹ muốn con, với lòng phiền sầu sâu xa nhất, nếu có thể, với huyết lệ, khóc than sự khác biệt giữa sinh hoạt Giáo Hội ngày nay và thời kỳ đầu. Sự thánh thiện tinh ròng của Giáo Hội đã bị làm lu mờ (Thren 4:1), vẻ đẹp nguyên thủy mà các thánh Tông Đồ gầy dựng trong Giáo Hội đã bị mất, Giáo Hội ngày nay tìm kiếm những hào nhoáng, những lớp sơn ngoại lai giả tạo để che phủ tính chất xấu xa đồi bại lệch lạc kinh khủng.

--------------- Để con có thể hiểu rõ sự thực này, chính con phải canh tân suy gẫm việc Thiên Chúa tha thiết tìm kiếm thông ban lòng nhân từ và sự trọn lành cho nhân loại. Sức mạnh của dòng sông lòng nhân từ của Thiên Chúa chảy tới cho nhân loại vô cùng mãnh liệt, mà chỉ có ý tự do của loài người mới có thể ngăn cản được sức mãnh liệt dòng tình thương đó. Thiên Chúa ban cho nhân loại ý chí tự do để họ lãnh nhận được lợi lộc từ tình thương vô cùng của Ngài. Nhưng qua ý chí tự do này, loài người tự ý chống lại ảnh hưởng và sức mạnh tình thương của Thiên Chúa, họ xúc phạm và làm đau đớn tình thương này ngay từ chính nguồn. Nếu loài người không cản trở mà để cho dòng tình thương của Chúa hoạt động, các linh hồn hẳn được sung mãn nhờ việc thông phần bản tính Chúa. Tình thương của Chúa nâng người ngã từ bụi đất lên, làm cho con cái khốn khổ của Adong được sung túc, đưa họ lên cao khỏi những thống khổ, đặt họ giữa hàng vương tước vinh hiển của Chúa (1 Vua 1:8). Con của Mẹ, từ điều này con sẽ hiểu hai điều mà sự khôn ngoan loài người không thể biết:
--------------- Thứ nhất: Thiên Chúa hết sức hài lòng vì việc phụng sự của những người nhiệt thành khao khát vinh danh Ngài. Những người đó hiến dâng mọi vất vả, khao khát gỡ bỏ các chướng ngại cản trở việc thông ban các ân sủng do lòng ưu ái của Chúa. Vì thế nhiệm vụ các giám mục, linh mục và nhà giảng thuyết lời Chúa được ca tụng cách đặc biệt. Các vị này kế tục các thánh Tông Đồ, những người gầy dựng Giáo Hội, đã vất vả lao khổ bảo vệ và phát triển Giáo Hội. Tất cả các vị kế tục các thánh Tông Đồ phải là những người cộng tác và tác động tình thương vô cùng của Thiên Chúa nơi các linh hồn.

--------------- Thứ hai: Con phải cân nhắc suy xét các hồng ân bao la và lòng ưu ái vô bờ, mà Thiên Chúa quyền năng vô cùng thông ban cho những linh hồn không cản trở tình thương vô cùng của Ngài. Ngay từ những ngày khởi đầu Giáo Hội, Chúa cho thấy rõ chân lý này bằng những việc lạ lùng, thường gởi Chúa Thánh Thần đến dưới hình thức hữu hình, làm phép lạ nơi những người chấp nhận Kinh Tin Kính, và ban muôn vàn ân sủng huyền nhiệm khác trên các tín hữu.

caoduc
11-06-2010, 03:11 PM
CHƯƠNG 6
THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI


--------------- Thánh Phaolô nổi danh trong Do Thái Giáo vì hai lý do. Một là bản chất ngài, hai là sự kiên trì dai dẳng ma quỉ lợi dụng chính những bản chất tự nhiên tốt lành của ngàị Thánh Phaolô tính tình rộng rãi, hào hiệp, quí phái, hảo tâm, hoạt bát, kiên cường và có nhiều nhân đức. Ngài là danh sư chuyên cần uyên bác luật Maisen, mặc dầu thực sự ngài không biết gì tới uyên nguyên luật đó như chính ngài thú nhận với ông Timôthy. Tất cả kiến thức của ngài trước đó đều chỉ có tính cách nhân thế cũng như hầu hết mọi người Do Thái khác. Thánh Phaolô chỉ hiểu luật Maisen cách thông thường bề ngoài, chứ không biết chút gì bề sâu, không được ơn Chúa soi sáng cần thiết để hiểu luật Maisen cách chính đáng, cũng không thấu triệt các huyền nhiệm trong luật đó.

--------------- Thánh Phaolô không thể nào nhân nhượng sự khác biệt quan trọng với luật Maisen nên ngài tích cực dự phần triệt hạ tín hữu Chúa Kitô. Ngài nhìn nhận Mẹ Maria là Vị Phụ Nữ cao thượng đáng được tôn kính. Thánh Phaolô kính trọng Mẹ Maria, cùng với chút xót xa vì những đau buồn thống khổ của Mẹ, mà tính chất vĩ đại nơi những điều đó mọi người đều nhận biết. Vì thế thánh Phaolô chống lại những xúi giục vô nhân đạo và hỗn xược của ma quỉ tìm giết Mẹ Maria. Lòng thương xót Mẹ Maria đã không góp chút nào đẩy nhanh việc ngài trở lại. Ngài cũng không theo đuổi các mưu kế xảo trá chống lại các thánh Tông Đồ, mặc dầu Lucifer cố gắng làm cho việc sát hại các thánh Tông Đồ như là hành động xứng đáng của lòng can đảm. Tuy gạt bỏ ý tưởng ác độc giết Mẹ Maria và các thánh Tông Đồ, thánh Phaolô quyết định xúi giục người Do Thái đàn áp Giáo Hội, cho tới khi nào Giáo Hội bị tận diệt cùng với thánh danh Chúa Kitô. Nhưng Lucifer và đồng bọn không thể ngờ Saolê sẽ chấp nhận đức tin vào Chúa Kitô. Các biến cố đó được sự khôn ngoan vô cùng của Đấng Tối Cao an bài, ngõ hầu Satan, mù quáng vì chính những ý định ác độc quỉ quyệt, sẽ rơi vào các hố bẫy của chính nó.

--------------- Đấng Khôn Ngoan vô cùng quyết định làm cho việc Saolê trở lại được kỳ diệu và vinh quang. Vì thế Thiên Chúa cho phép Satan, sau cuộc tử đạo của thánh Stêphanô, xúi giục Saolê đến gặp các trưởng tế với những ý kiến ác độc khủng khiếp chống lại các môn đệ Chúa Kitô đã rời khỏi Jerusalem. Saolê xin phép bắt giữ các môn đệ Chúa tại bất cứ đâu và áp giải về Jerusalem (Tđcv 9:1). Saolê dâng hiến tài sản và cả đến sinh mạng để thi hành chủ trương táo bạo nàỵ Tự túc mọi thứ, Saolê lên đường với ý định làm cho Luật Mới mà các môn đệ Người Bị Đóng Đanh rao giảng không thể thắng được Luật của tổ tiên ông ta. Hành động tự nguyện này được vị thượng tế và hội đồng cố vấn ưu ái tán thành. Họ lập tức cho Saolê ủy nhiệm thư, đặc biệt là tới Damascus, tại đây có một số môn đệ Chúa Kitô từ Jerusalem tới cư ngụ. Saolê chuẩn bị cuộc hành trình, mướn trinh sát và một số lính tháp tùng. Nhiều đoàn quân ma quỉ từ hoả ngục tới giúp Saolê trong âm mưu nàỵ Chúng hy vọng, qua sự phô trương lực lượng này và qua tay Saolê, có thể dứt điểm, hoàn toàn hủy diệt Giáo Hội bằng lửa và máu. Chúng ta tạm rời Saolê trên đường tới Damascus một lát. Mẹ Maria biết hết mọi việc. Các thánh Tông Đồ lo lắng thông báo Mẹ mọi điều xảy ra cho các người theo Con của Mẹ. Từ lâu trước, Chúa Cứu Thế đã cho Mẹ biết Saolê sẽ là Tông Đồ của Chúa, là một Tông Đồ rao giảng cho dân ngoại, một người lỗi lạc tuyệt vời trong Giáo Hội. Mẹ hết sức đau lòng khi thấy việc đàn áp trở nên dữ dội hơn, việc Saolê trở lại bị diên trì, các môn đệ Chúa Kitô vì không biết được thánh ý Chúa nhiệm mầu, đã bị đau khổ và phần nào thoái chí trước cơn cuồng nộ và cuộc đàn áp dai dẳng của Saolê. Vì biết việc này hết sức nghiêm trọng, Mẹ kiên trì tha thiết cầu nguyện cho hạnh phúc của Giáo Hội và cho Saolê trở lại.

--------------- Chúa Cứu Thế hiện ra với Mẹ và nói: “Hiền Mẫu của Con, Đấng được tuyển chọn giữa toàn thể mọi thụ tạo, bây giờ điều Mẹ ước nguyện được chu toàn không chút chần chừ. Con sẽ làm cho Saolê như Mẹ xin. Con sẽ cải đổi Saolê, để từ giây phút này trở đi Saolê sẽ là người phòng vệ Giáo Hội (mà) nó đàn áp, rao giảng thánh danh và vinh quang của Con. Ngay bây giờ Con tiến hành việc thâu nhận Saolê vào hàng ngũ bằng hữu và ân sủng của Con.”

--------------- Khi Saolê đang trên đường tới gần Damascus, Chúa hiện ra với ông trong đám mây rực rỡ. Đồng thời Saolê được ngụp lặn trong ánh sáng siêu nhiên cả trong ngoài, trái tim và ngũ quan bị áp đảo vô phương kháng cự (Tđcv 9:4). Thình lình Saolê từ trên ngựa ngã nhào xuống đất, đồng thời nghe tiếng từ trên cao phán: “Saolê, Saolê, tại sao con đàn áp Ta?” Quá sức sợ hãi và kinh ngạc, Saolê đáp lời: “Lạy Ngài, Ngài là Aỉ? Tiếng trả lời: “Ta là Giêsu mà con đàn áp hành hạ. Thiệt là khốn cho con đạp chân vào mũi nhọn quyền năng của Ta.” Saolê, sợ hãi run rẩy hơn nữa, đáp lời: “Lạy Chúa, Chúa truyền điều gì và Chúa muốn con làm gì?” Những người đi theo Saolê nghe các lời vấn đáp này, mặc dầu chúng không nhìn thấy Chúa Cứu Thế. Chúng thấy ánh sáng rực rỡ vây bọc Saolê và tất cả những người đó sợ hãi kinh ngạc trước biến cố thình lình bất ngờ này đến độ chúng chết ngất đi một lúc.

--------------- Việc kỳ lạ này, vượt qua hết mọi điều lạ lùng đã từng thấy trên trần gian, vĩ đại hơn và vượt quá khả năng ghi nhận của loài người. Saolê không những chỉ phủ phục về thân xác, bị mù và mất đi toàn lực đến độ, nếu quyền năng Thiên Chúa không duy trì cho, hẳn Saolê đã chết ngay tức khắc. Nội tâm Saolê còn phải chịu đau khổ hơn vì chuyển đổi chẳng khác gì từ bóng tối ra ánh sáng, từ đất thấp hèn nhất lên tới tầng trời cao. Saolê thay đổi từ hình ảnh ma quỉ trở thành hình ảnh thiên thần sốt mến Seraphim thượng đẳng. Cuộc chiến thắng này đánh bại Lucifer và ma quỉ được đặc biệt dành cho Sự Khôn Ngoan và Quyền Uy Vô Cùng của Thiên Chúa. Việc này xảy ra chỉ trong khoảnh khắc như khi Lucifer vì kiêu ngạo đã từ một thiên thần đổi thành quỉ, quyền năng Chúa Cứu Thế đã làm cho Saolê từ một tên quỉ trở nên thiên thần trong ân sủng. Sự đẹp đẽ tột đỉnh của bản chất thiên thần nơi Lucifer và các phản thần trở nên xấu xa tột cùng; còn tính ngoan cố của loài người trở nên sự trọn hảo lành thánh cao độ nhất nơi Phaolô. Lucifer, kẻ thù của Thiên Chúa, đã rơi từ thiên đàng xuống đáy hỏa ngục, và một người, là bằng hữu của Thiên Chúa, đã từ đất lên tới trời cao.

--------------- Trong khi thánh Phaolô sấp mình trên đất, ngài được đổi mới hoàn toàn nhờ ơn thánh hoá cùng với các đặc ân khác, được phục hồi, soi sáng cách thích nghi mọi quan năng; ngài được chuẩn bị để được đưa lên tầng trời thứ ba. Chính thánh Phaolô nhìn nhận: không biết ngài được đưa cả thể xác hoặc chỉ có linh hồn lên thiên cung (2 Cor. 12:4). Nhưng tại đây, mặc dầu chỉ trong khoảnh khắc, ngài thấy Thiên Chúa bằng trực quan rõ ràng. Ngoài việc nhận biết Thiên Chúa, các bản tính vô cùng trọn hảo của Chúa, thánh Phaolô nhận biết mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Ơn Cứu Chuộc, mọi mầu nhiệm thuộc về luật ân sủng và Giáo Hội. Thánh Phaolô nhận thấy ân sủng vô song cho lòng nhiệt thành của ngài và lời thánh Stêphanô cầu nguyện cho ngài. Ngài được cho thấy còn rõ ràng hơn nữa các lời Mẹ Maria cầu nguyện mà việc ngài trở lại được tiến hành mau lẹ. Thánh Phaolô nhận biết rằng sau Chúa Kitô, các công nghiệp Mẹ Maria làm cho ngài đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Từ giờ phút đó trở đi ngài được lòng hiếu thảo tôn kính tận hiến đối với Đức Hiền Mẫu Chúa Kitô. Đồng thời ngài nhìn nhận rõ nhiệm vụ Tông Đồ ngài được kêu gọi thi hành, và với nhiệm vụ đó ngài sẽ phải vất vả khổ cực cho tới chết. Cùng với các mầu nhiệm này thánh Phaolô còn được cho biết nhiều điều khác nữa (mà ngài nói) không thể tiết lộ (2 Cor. 7:4). Thánh Phaolô tận hiến làm hy lễ theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, như về sau được biểu lộ trong suốt cuộc đời ngài. Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh chấp nhận hiến lễ này do thánh Phaolô dâng lên, và trước triều đình thiên đàng, đã nêu danh chỉ định thánh Phaolô làm nhà giảng thuyết, là thầy dạy dân ngoại, là công cụ được tuyển chọn để đem thánh danh Thiên Chúa tới khắp thế giới.

caoduc
15-06-2010, 02:41 PM
--------------- Vào ngày thứ ba sau khi thánh Phaolô bị mù mắt và trở lại, Chúa nói qua thị kiến với một trong các môn đệ, ông Ananias, sinh sống tại Damascus (Tđcv 9:10). Chúa gọi đích danh Ananias, bảo ông tới nhà một người tên Juđa ở một khu vực trong thành Damascus tìm Saolê thành Tarsus, ông sẽ thấy Saolê đang chìm đắm cầu nguyện. Đồng thời Saolê cũng được thị kiến, thấy và nhận ra môn đệ Ananias tới đặt tay trên đầu để làm cho ông sáng mắt lại. Ananias không biết gì về thị kiến này của Saolê. Vì thế ông nói với Chúa: “Lạy Chúa, con nghe nói người này đã bách hại các thánh tại Jerusalem; người đó bây giờ tới đây với uỷ nhiệm của các thượng tế để bắt bất cứ ai tuyên xưng thánh danh Chúa. Chúa phái một con chiên hiền lành như con đi tìm sói dữ vốn từng muốn cắn xé con chiên đó sao?” Chúa đáp: “Con cứ đi đi, người mà con cho là kẻ thù của Ta đó lại là công cụ được tuyển chọn để đem thánh danh Ta tới cho mọi dân tộc, mọi quốc gia, và cho con cái Israel. Ta sẽ để cho người đó phải chịu đau khổ vì Danh Ta.” Môn đệ Ananias khi đó được Chúa cho biết mọi việc xảy ra.

--------------- Ông Ananias lập tức đi tới nơi Saolê đang ở, thấy Saolê đang cầu nguyện, ông Ananias nói: “Huynh đệ Saolê, Chúa Giêsu Chúa chúng ta, Người hiện ra với huynh đệ trên đường, phái tôi tới đây để huynh đệ được sáng mắt và được ơn Chúa Thánh Thần.” Ananias cho Saolê rước Thánh Thể Chúa Kitô. Được làm cho mạnh sức và sáng mắt, Saolê tạ ân Đấng ban mọi đặc ân này. Kế đó Saolê dùng chút thực phẩm sau ba ngày ròng rã không ăn không uống. Saolê ở lại Damacus ít lâu, thảo luận và truyện trò với các môn đệ tại đó. Saolê quì nơi chân các môn đệ tại Damacus, xin mọi người tha lỗi, xin nhận ông là tôi tớ và huynh đệ. Được mọi người nhìn nhận và khuyến khích, Saolê công khai rao giảng Đức Kitô là Đấng Thiên Sai, là Chúa Cứu Thế của toàn thể nhân loại; ngài làm cho những người Do Thái không tin (Chúa Giêsu) tại nhiều hội đường ở Damacus lúng túng bối rối. Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ này và, hết sức lạ lùng, họ nói: Không phải đây là người đã bách hại đốt cháy và đâm chém những người tuyên xưng Danh Đức Kitô tại Jerusalem saỏ Không phải ông ta tới đây để bắt giải nộp những người đó cho các trưởng tế ở Jerusalem sao? Sự thay đổi lạ lùng chúng ta thấy nơi ông ta là gì?

--------------- Bây giờ chúng ta trở lại với Mẹ Maria. Qua thị kiến Mẹ biết mọi việc xảy ra cho Saolê: tình trạng đầu tiên và khốn nạn nhất của trí khôn ngài, lòng cuồng nộ chống lại thánh danh Chúa Kitô, nguyên do và việc Saolê bất thình lình bị ném xuống đất, việc ngài trở lại, nhất là việc ngài được nâng cách lạ lùng và ngoại lệ lên thiên đàng thị kiến Thiên Chúa. Mẹ Maria cảm tạ Đấng Toàn Năng về đặc ân cao cả này.


LỜI MẸ MARIA


--------------- Con của Mẹ, không một tín hữu nào được quên sự kiện là đáng lẽ ra Thiên Chúa đã kéo và làm cho thánh Phaolô trở lại mà không cần đến những phép lạ của quyền năng vô cùng như thế. Thiên Chúa dùng các phép lạ đó để cho nhân loại thấy lòng nhân từ khoan dung Chúa hướng về tha thứ, nâng họ lên hàng bằng hữu, cho họ được ân nghĩa Chúa. Cũng do gương sáng của vị đại thánh Tông Đồ này, Chúa dạy họ phải cộng tác, đáp ứng các lời Chúa kêu gọi. Chúa thức tỉnh nhiều linh hồn, khuyến giục họ tiến tới do ơn soi sáng thúc đẩy và trợ giúp. Nhiều linh hồn đáp ứng và làm cho mình được ngay chính nhờ các Nhiệm Tích của Giáo Hội. Nhưng không phải tất cả đều kiên trì trong ơn nghĩa Chúa. Số người theo đuổi phấn đấu tiến tới trọn lành còn ít hơn nữa. Nhiều người bắt đầu hăng say, rồi xả hơi và chấm dứt trong sa ngã. Nguyên do việc họ thiếu lòng kiên trung bền đỗ trong ân nghĩa với Chúa, lại sa ngã phạm tội là vì họ không bắt chước tinh thần thánh Phaolô trong việc trở lại của ngài, khi ngài kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, con sẽ làm gì cho Chúa?” Có một số người kêu lên lời này, nhưng không phải với trót tâm can họ. Họ vẫn giữ lại phần nào tình yêu đối với chính mình, danh dự, của cải sở hữu, khoái lạc nhục thể và cơ hội nào đó của tội lỗi, vì thế họ lại sớm lầm lỡ vấp phạm rồi ngã gục.

--------------- Thánh Tông Đồ Phaolô là gương sáng đích thực của một người ăn năn trở lại nhờ ánh sáng ân sủng. Ngài hết lòng tích cực cộng tác với ơn gọi. Việc thánh Phaolô hoàn toàn từ bỏ mình, qui phục thánh ý Chúa, gồm trong những lời này: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Thánh Phaolô nói lên những lời đó với tất cả lòng chân thành của con tim thống hối khiêm tốn. Ngài khước từ ý riêng, đặt mình tuân theo thánh ý Chúa. Ngài sẵn sàng hiến thân phụng sự Chúa theo mọi cách và phương hướng mà thánh ý Chúa chỉ dạỵ Thiên Chúa tìm kiếm các bí mật nơi trái tim người ta. Chúa nhìn thấy lòng chân thành mà thánh Phaolô đáp ứng lời Chúa gọi, vâng phục thánh ý Chúa an bài. Chúa không những chỉ rất hài lòng đón nhận thánh Phaolô, mà còn gia tăng thêm quá sức dồi dào ân sủng, muôn đặc ân và những ưu ái lạ lùng cho ngài. Thánh Phaolô hẳn đã chẳng bao giờ nhận được, cũng chẳng bao giờ xứng đáng hưởng các đặc ân này, nếu ngài không hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa.

--------------- Con của Mẹ, Mẹ muốn con theo đúng những sự thực này, thi hành trọn vẹn các điều Mẹ thường nhắc đi nhắc lại là con phải quên đi mọi thứ hữu hình, hào nhoáng giả dối. Con hãy năng nhắc lại bằng trái tim hơn bằng môi miệng những lời thánh Phaolô: “Lạy Chúa, Chúa muốn (dùng) con làm gì?” Vì ngay khi con bắt đầu làm việc gì theo ý mình, con không còn thực sự chỉ tìm thánh ý Chúạ Công cụ không cử động hoặc hành động được gì trừ phi được người tạo ra nó tác động. Nếu công cụ có được ý riêng của nó, hẳn nó có thể cưỡng lại và hành động trái với ý người sử dụng nó. Điều đó thực đúng giữa Thiên Chúa và linh hồn nhân loại: nếu linh hồn thỏa mãn bất cứ ước nguyện nào của nó biệt lập đối với thánh ý Chúa, nó đối nghịch với Chúa. Thiên Chúa không xâm phạm quyền tự do hành động được ban cho nhân loại. Chúa sẽ để cho quyền tự do của người ta dẫn đưa người ta đi lạc đường ngay khi người ta tự quyết định cho mình mà không theo sự hướng dẫn của Đấng Tạo Thành.

caoduc
16-07-2010, 06:00 PM
PHẦN TÁM


Chương 1
* Mẹ Maria và thánh Gioan đi Ephesô,
* Herode đàn áp Giáo Hội,
* Thánh Giacôbê tử đạo,
* Thiên Thần giải thoát thánh Phêrô,
* Thánh ý Chúa tỏ hiện cho Mẹ Maria tại Ephesô

Chương 2
* Mẹ Maria trở lại Jerusalem,
* Mẹ Maria chiến thắng Satan,
* Công Đồng các thánh Tông Đồ

Chương 3
* Các Sách Phúc Âm

Chương 4
* Mẹ Maria nhiệt thành yêu mến
Khổ Hình Cứu Chuộc,
* Mẹ Maria mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
và các Đại Lễ khác

Chương 5
* Thiên sứ Gabriel báo tin Mẹ lìa trần

Chương 6
* Cuộc từ trần vinh phúc của Đức Trinh Mẫu Maria

Chương 7
* Lễ an táng xác thánh Mẹ Maria

Chương 8
* Mẹ Maria được rước cả hồn xác về thiên đàng

Chương 9
* Thiên Chúa Ba Ngôi đội triều thiên tôn vinh
Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng và muôn loài.

caoduc
16-07-2010, 06:01 PM
CHƯƠNG 1
* MẸ MARIA VÀ THÁNH GIOAN ĐI EPHESÔ;
* HERODE ĐÀN ÁP GIÁO HỘI;
* THÁNH GIACÔBÊ TỬ ĐẠO;
* THIÊN THẦN GIẢI THOÁT THÁNH PHÊRÔ;
* THÁNH Ý CHÚA TỎ HIỆN CHO
MẸ MARIA KHI MẸ Ở EPHESÔ


------------ Trước ngày đi Ephesô, Mẹ Maria, có thánh Gioan tháp tùng, đi viếng thánh địa Ơn Cứu Chuộc, để tôn kính tưởng niệm các nơi được Chúa Cứu Thế thánh hóa bằng việc hiện diện và đổ máu cực châu báu tại đó. Mẹ viếng các nơi này mà nước mắt tuôn trào vì yêu mến nồng nàn. Mẹ lại ủy thác cho các thiên thần được cử canh giữ thánh địa chống lại việc Lucifer và ma quỉ muốn phá hoại hoặc xúc phạm các nơi này bằng những hành động bất kính qua những người Do Thái cứng lòng không tin. Mẹ yêu cầu các ngài dùng ơn linh thánh xua đổi các tư tưởng muốn xóa bỏ mọi kỷ niệm về Chúa Cứu Thế do ma quỉ gieo vào lòng những người đó.

------------ Tới ngày thứ tư chuẩn bị đi Ephesô, tức là ngày 5 tháng 1 năm 40, thánh Gioan trình Mẹ Maria biết đã tới lúc khởi hành, con tầu và mọi thứ đã sẵn sàng. Mẹ Maria lập tức quì xuống xin Chúa cho phép rời khỏi Nhà Tiệc Ly và Jerusalem. Kế đến, Mẹ từ biệt vị chủ nhà và mọi người. Ai nấy hết sức buồn vì cuộc chia tay này; các tín hữu tại đây cảm thấy bị tuớc mất sự hiện diện đầy an ủi của Mẹ mà đối với họ là Kho Tàng bao la và suối nguồn chan chứa ân sủng. Mọi người xin tiễn đưa Mẹ, nhưng không được. Mọi người xin Mẹ mau mau trở lại và đừng bỏ ngôi nhà này vĩnh viễn; ngôi nhà này hoàn toàn thuộc quyền Mẹ. Đức Hiền Mẫu cám ơn mọi người vì tình cảm yêu mến nồng nàn này.

------------ Mẹ quì gối xin thánh Gioan chúc lành cho chuyến đi, như Mẹ vốn thường xin Thiên Chúa Con Mẹ. Mẹ tiếp tục thi hành thánh đức vâng lời và khiêm tốn đối với vị môn đệ yêu dấu Gioan, người thay thế Chúa Cứu Thế làm con Mẹ. Nhiều tín hữu ở Jerusalem dâng tặng Mẹ tiền bạc, nữ trang, các thứ cần thiết cho cuộc hải trình. Mẹ Maria khiêm tốn cho mọi người biết Mẹ cảm động vì tình yêu của họ, nhưng không nhận gì cả. Trong chuyến vượt đại dương này, Mẹ đi trên chiếc tàu khiêm nhượng.
Mẹ nhớ lại các hành trình và các chuyến đi truyền giáo cùng với Thiên Chúa Con và những hành trình với thánh phu quân Giuse. Các kỷ niệm này cùng với tình yêu thiên đàng làm thức dậy nơi trái tim bồ câu hiền từ của Mẹ những tình cảm yêu thương nồng nàn. Đây là lần đầu tiên Mẹ Maria đi trên biển. Mẹ hiểu rõ ràng Địa Trung Hải và lưu thông của hải dương này với đại dương. Mẹ thấy rõ chiều sâu, bề dài bề rộng, các hang sâu và tài nguyên ẩn kín, đất cát và các khoáng chất, thủy triều, các sinh vật, cá voi, các loại cá thuộc mọi cỡ, và mọi sinh vật kỳ lạ ở hải dương này. Khi cuốn phim vĩ đại này phản ánh sự cao cả toàn năng của Đấng Hóa Công được mở ra trước mắt Mẹ, linh hồn Mẹ bay thẳng tới Thiên Chúa, Đấng hiện diện cách hết sức lạ lùng nơi các thụ tạo đó. Mẹ thay cho tất cả và trong tất cả dâng lời chúc tụng tôn vinh lên Đấng Tối Cao. Mẹ tha thiết xin Đấng Toàn Năng bảo vệ những người sẽ kêu cầu thánh danh Mẹ, xin Mẹ cầu bầu được thoát khỏi mọi gian nguy trên biển cả. Chúa nhận lời Mẹ xin, hứa ban ơn cứu giúp cho bất cứ ai đi trên biển cả thành tâm nhìn lên Sao Bắc Đẩu là Mẹ Maria rất thánh xin cứu giúp trong những lúc gian nguy.

------------ Khi lên đất, Mẹ Maria tiếp tục làm nhiều phép lạ tương đương với số các phép lạ Mẹ đã làm trên biển. Mẹ chữa lành những người bệnh tật, những người bị quỉ ám. Một số Kitô hữu đã từ Jerusalem tới cư ngụ tại Ephesô. Khi nghe tin Đức Hiền Mẫu của Chúa Cứu Thế đến, mọi người vội vàng tới kính thăm Mẹ, hiến dâng nhà cửa và mọi sở hữu tùy Mẹ sử dụng. Mẹ Maria chọn ở chung với một số phụ nữ lớn tuổi nghèo, những người này sống tự túc không giao tiếp với nam giới. Các bà đã yêu mến quảng đại đặt nhà của mình dưới quyền Mẹ Maria. Các bà dành một căn phòng yên tĩnh nhất cho Đức Hiền Mẫu và một phòng khác cho thánh Gioan.

------------ Mẹ Maria cám ơn các bà chủ nhà và ở chung nhà với Mẹ. Kế đó Mẹ lui vào phòng riêng, phủ phục trên đất như Mẹ vốn thường thi hành khi cầu nguyện. Mẹ thờ lạy Thiên Chúa hằng hữu, hiến dâng mình phụng sự Chúa tại thành phố này. Mẹ nói: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, do lòng đại lượng vô biên, Chúa đổ muôn hồng ân khắp toàn thể trời đất (Jer. 23:34). Con, nữ tì hèn mọn của Chúa, ước nguyện chu toàn trọn vẹn thánh ý Chúa, trong mọi việc, mọi nơi, mọi lúc, mà thánh ý khôn ngoan vô cùng của Chúa sẽ sắp đặt cho con. Chúa là Thiên Chúa duy nhất của con; toàn thân con, trót sinh mạng con, mọi tư tưởng lời nói, mọi hành động của con đều hướng về làm vui lòng và thỏa ý Chúa.”

------------ Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội và đưa ra các chương trình giúp đỡ toàn thể tín hữu. Mẹ phái các thiên thần đi trợ giúp các thánh Tông Đồ và môn đệ. Mẹ biết các ngài gặp phải áp lực nặng nề trong các cuộc bách hại do ma quỉ tạo ra qua những người bất tín. Trong những ngày đó thánh Phaolô trốn khỏi Damascus vì những tấn công của người Do Thái tại địa phương, như chính ngài nhắc tới trong thơ thứ hai gởi Giáo Đoàn Corinthô: ngài được thả xuống trốn khỏi thành Damascus trong chiếc thúng (2 Cor 11:23). Để bảo vệ thánh Phaolô khỏi những nguy hiểm này và các nguy cơ mà Lucifer đe dọa ngài trên đường về Jerusalem, Mẹ Maria phái nhiều thiên thần bảo vệ ngài. Đây là hành trình mà chính thánh Phaolô nói tới trong thơ gởi Giáo Đoàn Galata (Gal. 1:18).

------------ Thánh Sử Luca, trong Chương 9 Tông Đồ Công Vụ, nói suốt nhiều ngày sau khi thánh Phaolô qui phục, những người Do Thái ở Damascus âm mưu sát hại ngài. Kế đến Thánh Sử kể thêm rằng các môn đệ Chúa Kitô, vì biết người Do Thái (tại Damacus) âm mưu sát hại thánh Phaolô, nên đang lúc đêm đã để ngài trong một cái thúng, thòng thả ra ngoài tường thành để ngài đi Jerusalem. Tại Jerusalem, mặc dầu biết việc thánh Phaolô trở lại cách lạ lùng, các thánh Tông Đồ và môn đệ vẫn có chút e ngại nghi ngờ, vì ngài đã từng bị coi là kẻ thù Chúa Kitô. Mọi người e dè thánh Phaolô, cho tới khi thánh Barnabê giới thiệu ngài với thánh Phêrô, thánh Giacôbê và các môn đệ khác (Tđcv 26:27). Thánh Phaolô quì hôn chân Vị Đại Diện Chúa Kitô, nhìn nhận lỗi lầm, xin được nhận là một trong các người dưới quyền thánh Phêrô và theo Thầy Chí Thánh, mà ngài ước ao rao giảng và đổ máu ra vì thánh danh và đức tin vào Chúa. Thánh Phaolô được thánh Phêrô và các môn đệ khác vui mừng đón nhận. Tất cả mọi người dâng lời tạ ân lên Đấng Tối Cao, và yêu cầu thánh Phaolô rao giảng tại Jerusalem. Thánh Phaolô hoan hỉ thi hành và làm cho những người Do Thái vốn quen biết ngài ngỡ ngàng. Lời thánh Phaolô giảng tựa như những mũi tên lửa xuyên thấu trái tim người nghe. Khắp Jerusalem sôi sục vì tin thánh Phaolô tới, người ta tụ họp để tận mắt nhìn thấy ngài.

------------ Lucifer và các quỉ không ngủ quên trong biến cố này, vì chúng bị Đấng Toàn Năng chiếu cố cùng với sự hành hạ tăng thêm khi thánh Phaolô tới Jerusalem. Lucifer, tức giận điền cuồng, tập hợp nhiều đạo quân quỉ, lại khiêu khích chúng tức giận, dốc toàn lực ác độc để triệt hạ ngài, không để cho viên đá nào tại Jerusalem và khắp thế giới nằm yên vì mục đích này. Bọn quỉ dữ lập tức thi hành việc này, xúi giục Herode và người Do Thái chống lại thánh Phaolô. Mẹ Maria cũng nhận được tin tức về mọi việc xảy ra cho thánh Phaolô từ các thiên thần Mẹ gởi tới bảo vệ ngài. Từ tĩnh phòng tại Ephesô, Mẹ nhìn thấy mọi việc; Mẹ đón chờ sự xáo trộn sẽ xảy ra do lòng ác độc quỉ quyệt của Herode và người Do Thái đặc biệt chống lại thánh Phaolô. Mẹ biết việc duy trì mạng sống của thánh Phaolô hết sức quan trọng đối với việc tôn vinh thánh danh Thiên Chúa và truyền bá Phúc Âm. Mẹ tìm cách giúp đỡ dồi dào hơn nữa bằng việc gia tăng cầu nguyện xin Chúa bảo vệ các thánh Tông Đồ và Giáo Hội. Để làm dịu bớt các lo âu của Mẹ, một hôm khi Mẹ đang cầu nguyện, Chúa hiện ra hứa rằng Chúa sẽ thoả mãn mọi điều Mẹ xin, bảo vệ mạng sống thánh Phaolô trong cơn nguy cấp và các tấn công của ma quỉ. Một hôm trong khi thánh Phaolô cầu nguyện trong đền thờ, ngài được thị kiến; Chúa truyền cho ngài lập tức rời khỏi Jerusalem để giữ sinh mạng ngài thoát khỏi lòng hận thù ghen ghét của những người Do Thái bất tín.

caoduc
31-07-2010, 02:49 PM
------------ Dịp đó thánh Phaolô ở lại Jerusalem không quá mười lăm ngày, như ngài nói trong thơ gởi giáo đoàn Galata (Gal. 1:18). Ít năm sau, thánh Phaolô từ Miletus và Ephesô trở lại Jerusalem rồi bị bắt giam, ngài thuật lại lần ngất trí này trong đền thờ và lệnh Chúa truyền rời khỏi Jerusalem trong Chương 22 Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phaolô trình lại với thánh Phêrô về thị kiến và lệnh Chúa truyền. Sau khi suy xét sự nguy hiểm chí tử của ngài, thánh Phaolô được bí mật gởi đi Caesarêa và Tarsô với ủy nhiệm rao giảng cho các dân ngoại không phân biệt một ai.

------------ Được Chúa hứa bảo vệ sinh mạng thánh Phaolô, Mẹ Maria hy vọng nhờ ơn phù trợ của Đấng Quan Phòng có thể bảo vệ thánh Giacôbê, cháu Mẹ. Thánh Giacôbê rất yêu quí đối với Mẹ, ngài được hàng trăm thiên thần, do Mẹ chỉ định, bảo vệ và đồng hành tại Granada. Các thiên thần hộ vệ thánh Giacôbê thường đi đi về về, đem các lời cầu xin của ngài tới Mẹ Maria và lời Mẹ chỉ dạy cho ngài; nhiều lần Mẹ Maria hiện ra với thánh Giacôbê để an ủi, chỉ dạy và cứu giúp khi nguy cấp. Khi hoàn thành giáo đoàn nhỏ tại Pillar thuộc Saragossa, thánh Giacôbê trao lại cho vị giám mục và các môn đệ được chỉ định tại đó trông coi, cũng như tại các thành phố khác ở Tây Ban Nha. Thánh Giacôbê rời khỏi Saragossa, tiếp tục truyền giáo qua nhiều tỉnh thành. Sau khi tới Catalonia, ngài đáp tầu đi nước Ý, từ đó giong ruổi đường bộ vừa đi vừa rao giảng cho tới khi đáp tầu đi Tiểu Á.

------------ Thánh Giacôbê sung sướng đến Ephesô, ngài quì nơi chân Đức Hiền Mẫu Đấng Tạo Hoá. Ngài tạ ân Mẹ Maria vì muôn đặc ân Thiên Chúa ngài nhận được qua Mẹ suốt các hành trình rao giảng ở Tây Ban Nha, nhất là các lần Mẹ viếng thăm. Đức Hiền Mẫu nâng thánh Giacobê lên và nói: “Thưa chúa công của mẹ, xin nhớ ngài được Chúa xức dầu tấn phong và là thừa tác của Chúa, còn mẹ chỉ là con trùng hèn hạ.” Mẹ Maria quì xuống xin thánh Giacôbê, với tư cách là linh mục, chúc lành cho Mẹ. Thánh Giacôbê lưu lại Ephesô vài ngày với Mẹ Maria và thánh Gioan, em ngài, và kể lại với thánh Gioan mọi việc xảy ra cho ngài tại Tây Ban Nha. Thánh Giacôbê trở lại Jerusalem vào thời gian toàn thể thành này sôi sục chống lại các môn đệ và tín hữu Chúa Kitô. Người Do Thái điên cuồng chống lại thánh Tông Đồ Giacôbê và quyết định giết ngài khi họ thấy các hy vọng của họ tan vỡ vì việc trở lại và lòng tin sắt đá của các ông Philetus và Hermogenes. Để thi hành mục đích này họ hối lộ Democritus và Lysias, sĩ quan đại đội trưởng vệ binh La mã, xin cấp cho họ lính để bắt giữ thánh Tông Đồ. Để che giấu hành động dối trá của họ, họ dàn cảnh cuộc cãi lộn trong khi thánh Giacôbê rao giảng để bắt giữ ngài. Việc thi hành âm mưu ác độc này được trao cho Abiator, vị thuợng tế năm đó, và Josias, một ký lục đồng mưu. Thuợng tế Abiator và viên ký lục điên cuồng giận dữ khi thánh Giacôbê giảng cho dân chúng về mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc, chứng minh lời ngài giảng bằng sự khôn ngoan lạ lùng rút từ các chứng tích trong Cựu Ước, làm người nghe cảm động chảy nước mắt ăn năn thống hối. Sau khi làm hiệu cho bọn lính La mã, Abiator sai Josias quàng sợi thừng quanh cổ thánh Giacôbê, đè ngài xuống, la lên rằng ngài là người gây rối loạn trong dân chúng và là tác giả một tôn giáo mới chống lại đế quốc La Mã. Democritus và Lysias cùng với đám lính xông tới trói và giải nạp thánh Giacôbê cho Herode (thứ). Bị Lucifer và người Do Thái xúi bẩy hận thù các tín hữu Chúa Kitô, Herode chống lại các môn đệ Chúa, sai lính của y hành hạ và tống giam các môn đệ. Cuộc đàn áp này được thánh Luca kể trong Chương 12 Tông Đồ Công Vụ. Herode lập tức ra lệnh chém đầu thánh Giacôbê như dân Do Thái đòi. Thánh Tông Đồ Giacôbê hết sức hoan hỉ khi bị bắt bị trói giống Thầy của ngài và bị điệu đi lãnh phước tử đạo, mà ngài đã được Mẹ Maria cho biết. Thánh Giacôbê dâng lên những lời khiêm nhượng cảm tạ vì hồng ân này, công khai lặp lại lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Thánh Giacôbê nhớ lại lời ngài cầu khẩn tại Ephesô là Mẹ Maria rất thánh sẽ hiện diện bên ngài khi ngài chết, nên thánh Tông Đồ kêu cầu Mẹ hết sức thiết tha.

------------ Từ tĩnh phòng, Mẹ Maria nghe các lời cầu nguyện của thánh Tông Đồ yêu dấu và là cháu Mẹ. Trong khi cầu nguyện, Mẹ thấy nhiều thiên thần thuộc mọi đẳng trật từ thiên đàng tới, một số thiên thần bao quanh thánh Tông Đồ tại Jerusalem khi ngài bị điệu tới pháp trường, các thiên thần khác tới bên Đức Nữ Vương tại Ephesô. Một trong các thiên thần nói với Mẹ Maria: “Kính thưa Đức Nữ Vương thiên đàng, Thiên Chúa Tối Cao yêu cầu Đức Nữ Vương lập tức tới Jerusalem an ủi Giacôbê, đầy tớ vĩ đại của Chúa, để hỗ trợ ngài trong giờ chết, ban mọi điều ngài ước ao cách yêu mến và thánh thiện.” Mẹ Maria vui mừng và biết ơn vì đặc ân này. Mẹ chúc tụng Đấng Tối Cao vì ơn bảo vệ những người trông cậy lòng thương xót của Chúa và ký thác mạng sống mình trong tay Chúa. Trong khi thánh Giacôbê bị điệu tới pháp trường, ngài làm nhiều phép lạ cứu rất nhiều người bệnh tật và bị quỉ ám. Những người đó chờ đón dọc đường thánh Giacôbê tới pháp trường, vì tin đồn cuộc hành hình do lệnh Herode lan tràn khắp nơi, rất đông người bất hạnh vội vàng tới để lãnh được những ơn cứu giúp và lời khuyên bảo sau cùng của ngài. Tất cả những người này đều được thánh Tông Đồ chữa lành bệnh tật.

------------ Các thiên thần đưa Mẹ Maria tới nơi hành quyết thánh Giacôbê tại Jerusalem. Thánh Tông Đồ quì gối dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Ngài thấy Đức Nữ Vương thiên đàng ở trước mặt, có muôn vàn thiên thần vây quanh. Khi thấy cảnh huy hoàng thiên đàng này, linh hồn thánh Giacôbê bừng lên niềm vui mới và trái tim ngài cháy lên tình yêu thánh thiêng nồng nàn. Ngài ước muốn tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương muôn loài. Nhưng một thiên thần nói: “Này Giacôbê, tôi tớ của Đấng Tạo Hoá, hãy giữ lại trong tim những tình cảm quí giá này, đừng nói cho những người Do Thái tại đây biết Đức Nữ Vương của chúng ta hiện diện. Những người đó không xứng đáng và không thể nhận biết Người. Thay vì tôn kính Người, chúng làm cho trái tim chúng càng chai đá hận thù.” Được khuyên như thế, thánh Tông Đồ không lớn tiếng mà chỉ mấp máy môi âm thầm nói với Mẹ Maria:
------------ ”Lạy Đức Hiền Mẫu Chúa Giêsu Kitô của con, Nữ Vương và Đấng bảo vệ con, Người là niềm an ủi cho những ai đau khổ, nơi nương ẩn cho các kẻ khốn cùng. Lạy Nữ Vương của con, trong giờ phút này, xin cho con hồng ân đáng ước vọng của Người. Xin dâng hiến hy lễ mạng sống con lên Thiên Chúa Con của Người và là Đấng Cứu Chuộc thế giới. Con bừng cháy lòng khao khát được là hy lễ toàn thiêu vì vinh danh Chúa. Xin đôi bàn tay cực tinh tuyền không tì vết của Mẹ ngày hôm nay là bàn thờ dâng hiến hy lễ con, để hy lễ này có thể trở nên đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Con ký thác linh hồn con trong tay Mẹ, để qua tay Mẹ, linh hồn con tới tay Đấng Tạo Thành.” Sau khi nói những lời này và gắn mắt nhìn vào Mẹ Maria đang nói với trái tim ngài, thánh Tông Đồ Giacôbê bị lý hình chém đầu. Mẹ Maria đã đón linh hồn thánh Tông Đồ yêu dấu đem về thiên đàng trình lên trước Thiên Chúa Con Mẹ.

------------ Khi Mẹ Maria rất thánh vào thiên đàng cùng với của lễ này, Mẹ đã tạo ra niềm hân hoan cho toàn thể triều đình thiên quốc; Mẹ được đón tiếp bằng những lời ca chúc tụng. Đấng Tối Cao nhận và đặt linh hồn thánh Giacôbê trong vinh quang tuyệt vời giữa các thần thánh. Phủ phục trước ngai toà Thiên Chúa Toàn Năng, Mẹ Maria dâng lời chúc tụng tạ ân vì phước tử đạo hiển vinh mà một trong các thánh Tông Đồ đã được. Dịp này Mẹ Maria không trực diện thị kiến Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn vàn đặc ân mới cho Mẹ và cho Giáo Hội. Toàn thể các thánh chúc tụng Mẹ. Kế đó các thiên thần đưa Mẹ trở lại tĩnh phòng tại Ephesô, tại đây một thiên thần xuất hiện dưới hình bóng Mẹ. Khi trở lại tĩnh phòng, Đức Hiền Mẫu mọi thánh đức thiên đàng phủ phục tạ ân Đấng Tối Cao vì mọi việc đã xảy ra.

------------ Đêm đó các môn đệ thánh Giacôbê lấy xác ngài bí mật đưa tới Jaffa, từ đó họ đáp tàu đưa xác thánh Giacôbê tới Galicia nước Tây Ban Nha. Mẹ Maria gởi một thiên thần hướng dẫn họ tới hải cảng Galicia. Mặc dầu không nhìn thấy thiên thần, các môn đệ thánh Giacôbê cảm thấy được bảo vệ cách lạ lùng suốt hành trình. Nước Tây Ban Nha nhận được đức tin nhờ thánh Giacôbê. Đức tin đã ăn rễ rất sâu trong trái tim các tín hữu nhờ ơn bảo trợ dồi dào của Mẹ Maria; bây giờ lại nhờ Mẹ mà quốc gia này được bảo quản thi hài thánh Tông Đồ. Thánh Giacôbê chết ngày 25 tháng 3 năm 41 Công Nguyên: 5 năm 7 tháng kể từ ngày ngài xuất hành rao giảng Tin Mừng tại Tây Ban Nha. Thánh Giacôbê tử đạo vào đúng ngày tròn 7 năm sau Cuộc Tử Nạn của Chúa Cứu Thế. Cái chết của thánh Giacôbê mà Herode vội vàng xúc tiến đã gia tăng đáng kể lòng ác độc bất kính của người Do Thái chống Giáo Hội Chúa Kitô. Họ thấy sự tàn bạo của hôn quân ác độc Herode là phương tiện hữu hiệu cho việc họ theo đuổi lòng hận thù chống lại các Kitô hữu. Lucifer và lũ quỉ của nó cũng cùng ý hướng đó. Herode đã thi hành việc Lucifer xúi bắt thánh Phêrô để mua chuộc cảm tình dân Do Thái đối với những mục đích thấp hèn tạm bợ của y. Ma quỉ rất kinh sợ Vị Đại Diện Chúa Kitô vì quyền lực từ ngài phát ra chống lại chúng. Chúng âm thầm tìm cách đẩy nhanh việc bắt giam ngài. Thánh Phêrô, bị trói bằng nhiều xiềng xích, nằm trong hầm tù chờ tới sau Lễ Vượt Qua sẽ bị hành quyết (Tđcv 12:4).

caoduc
08-09-2010, 06:58 PM
------------ Mẹ Maria biết rõ cuộc khủng hoảng nguy hiểm đe dọa Giáo Hội. Mẹ thấy mọi việc xảy ra tại Jerusalem. Mẹ gia tăng cầu nguyện khẩn thiết, lo âu. Mẹ phủ phục trên đất, huyết lệ đầm đìa, xin Chúa giải phóng thánh Phêrô và bảo vệ Giáo Hội. Những lời Mẹ cầu nguyện xuyên thấu Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ. Để đáp ứng lời Mẹ, chính Chúa hiện ra khi Mẹ đang cầu nguyện. Đức Vua Tối Cao âu yếm nâng Mẹ lên và nói: “Thưa Mẹ của Con, xin Mẹ nguôi lòng đau đớn và hãy xin bất cứ điều gì Mẹ muốn. Con sẽ ban mọi điều Mẹ xin; Mẹ sẽ nhận được mọi điều đó vì vui lòng Con. Con muốn Mẹ hành động theo ý Mẹ, Mẹ hãy dùng quyền lực Con ban cho Mẹ: Mẹ hãy làm hoặc tháo gỡ bất cứ điều gì cần thiết vì lợi ích cho Giáo Hội, Mẹ biết mọi giận dữ điên cuồng ma quỉ sẽ hướng vào Mẹ.” Mẹ Maria tạ ơn Chúa vì đặc ân mới này và tận hiến thi hành các cuộc chiến đấu cho các tín hữu Chúa. Mẹ nói: “Lạy Thiên Chúa Tối Cao, nguồn hy vọng và sinh lực linh hồn mẹ, trái tim và linh hồn nữ tì Chúa được chuẩn bị để chịu gian khổ vì các linh hồn đã được chuộc bằng Máu Thánh và Sinh Mạng của Chúa. Mặc dầu mẹ chỉ là bụi đất vô dụng, mẹ biết Con quyền năng khôn ngoan vô cùng; với ơn trợ giúp của Con, mẹ không sợ rắn già hỏa ngục. Vì Con muốn mẹ quyết định, hành sử nhân danh mẹ vì lợi ích Giáo Hội, bây giờ xin Con truyền cho Lucifer và các quỉ của nó, những kẻ đang gây rối cho Giáo Hội, phải xuống hoả ngục và ở đó cho tới khi Thiên Chúa vui lòng cho phép chúng trở lại thế gian.”

------------ Lucifer và lũ quỉ của nó biết hình phạt này phát xuất từ Đức Nữ Vương chúng ta, Đấng mà chúng gọi là kẻ thù vì không dám gọi thánh danh Mẹ Maria. Ở trong hoả ngục chúng xấu hổ và mất tinh thần cho tới khi chúng được phép chỗi dậy để chống lại Đức Maria, như sẽ được tường thuật sau. Sau khi chiến thắng ma quỉ, Mẹ Maria thấy Mẹ cũng cần phải chiến thắng sự chống đối của Herode và người Do Thái, Mẹ nói với Thiên Chúa Con của Mẹ: “Hỡi Con và Chúa của mẹ, bây giờ nếu Con muốn, xin hãy cho thiên thần giải thoát Phêrô tôi tớ Con khỏi ngục tù.” Do lệnh Chúa Kitô và Mẹ Maria, một thiên thần đã mau mắn đi giải thoát thánh Phêrô.

------------ Thánh Phêrô bị xiềng bằng hai dây xích, nằm giữa hai lính canh và một số lính khác gác ở cửa hầm tù. Lễ Vượt Qua đã xong và đêm đó chính là đêm cuối cùng trước khi ngài bị hành quyết theo án đã tuyên. Nhưng thánh Tông Đồ Phêrô bình tâm đến độ ngài ngủ ngon lành không chút lưu ý đến đám lính canh giữ ngài (Tđcv 12:6). Thiên thần phải lay mạnh để đánh thức thánh Phêrô trong khi ngài còn ngái ngủ và bảo: “Dậy mau, thắt lưng và mang giày, cầm lấy áo choàng và đi theo tôi.” Thánh Phêrô thấy ngài không bị xiềng xích và không hiểu việc gì đang xảy ra cho mình, cũng không để ý thị kiến này nghĩa gì, mà lập tức đi theo thiên thần. Sau khi dẫn thánh Phêrô qua một vài đường phố, thiên thần cho ngài biết Thiên Chúa đã giải phóng ngài khỏi nhà tù nhờ lời cầu bầu của Đức Hiền Mẫu rất thánh, rồi thiên thần biến đi. Thánh Phêrô bây giờ hiểu việc huyền nhiệm và tạ ân Chúa.

------------ Thánh Phêrô nghĩ trước nhất cần phải báo tin ngài được giải thoát, tham khảo thánh Giacôbê Thứ và các tín hữu khác trước khi tìm nơi an toàn. Ngài rảo bước tới nhà bà Maria, mẹ ông Gioan cũng còn tên là Marcô. Đây chính là Nhà Tiệc Ly, tại đây nhiều môn đệ tụ tập trong thời gian này. Thánh Phêrô từ dưới đường gọi mọi người. Chị Rhode chạy xuống coi ai gọi cửa và nhận ra giọng nói của thánh Phêrô. Mừng quýnh, để thánh Phêrô đứng chờ ngoài cửa, chị chạy đi nói cho các môn đệ và mọi người biết thánh Phêrô gọi cửa. Mọi người nghĩ rằng chị Rhode nhận lầm, nhưng chị khăng khăng nói đó chính là thánh Phêrô. Trong khi mọi người trao đổi ý kiến, thánh Phêrô liên tiếp gõ cửa. Khi mở cửa ra, mọi người vui mừng thấy thánh Phêrô được giải thoát. Thánh Phêrô kể cho mọi người nghe các việc đã xảy ra cho ngài để mọi người có thể kín đáo thông báo cho thánh Giacôbê Thứ và các anh em tín hữu. Thấy rằng Herode hẳn sẽ cho tìm bắt ngài hết sức gắt gao, mọi người đồng ý thánh Phêrô cần rời khỏi Jerusalem và không trở lại, vì sợ ngài sẽ bị bắt trong những cuộc lùng bắt sau này. Sau khi truy lùng thánh Phêrô mà không kết quả, Herode trừng phạt các lính canh, và lại điên cuồng giận dữ chống lại các môn đệ Chúa. Nhưng vì lòng kiêu căng và âm mưu của y chống lại Thiên Chúa, Thiên Chúa rút ngắn các hoạt động của y bằng một hình phạt nặng nề sẽ được kể trong đoạn sau.

------------ Trong lo âu và tin cậy vào ơn Chúa phù trợ, Mẹ Maria không ngừng đẫm lệ cầu nguyện. Mẹ nói với một trong các thiên thần hộ vệ: “Thưa thừa tác của Thiên Chúa Tối Cao và là thụ tạo của tay Chúa, sự lo lắng cho Giáo Hội Chúa mãnh liệt thúc giục tôi tìm kiếm hạnh phúc và sự phát triển Giáo Hội. Tôi xin người lên trước ngai toà Đấng Tối Cao, dâng lên Thiên Chúa nỗi đau đớn của tôi, xin cho tôi được phép chịu đau khổ thay cho các tôi tớ trung tín của Chúa, xin Chúa ngăn chặn Herode không được tiến hành âm mưu triệt hạ Giáo Hội.” Thiên thần đưa thông điệp của Mẹ Maria lên trước ngai toà Thiên Chúa, trong khi đó Đức Nữ Vương thiên đàng, như một bà Esther khác, liên tục cầu nguyện cho việc giải phóng và ơn cứu độ dân của bà và cho chính bà (Esther 4:16). Thiên sứ được Thiên Chúa Ba Ngôi gởi trở lại với phúc điệp: “Thưa Công Chúa thiên đàng, Chúa các thiên thần phán rằng Người là Hiền Mẫu, là Nữ Vương, là Thầy của Giáo Hội, Người nắm giữ hành sử quyền năng của Chúa bao lâu Người còn ở trần thế; Chúa muốn Công Nương, với tư cách Nữ Vương và Bà Chúa trời đất, tuyên án phạt Herode.”

------------ Vì khiêm tốn và bối rối trước phúc điệp này, Mẹ Maria nói với thiên sứ: “Như thế tôi sẽ phải tuyên án phạt một thụ tạo là hình ảnh Chúa sao? Vì tôi từ tay Chúa mà ra, tôi biết nhiều kẻ tội lỗi giữa loài người nhưng tôi chưa bao giờ kêu gọi phạt họ. Phần tôi, tôi luôn ước ao họ được cứu chuộc nếu có thể được, chẳng bao giờ xúc tiến mau việc phạt họ. Xin thiên thần trở lại trình lên Thiên Chúa rằng tòa án và quyền lực của tôi tùy thuộc nơi Chúa, tôi không thể tuyên án tử cho bất cứ người nào mà không xin thánh ý Chúa. Nếu được, xin Chúa đem Herode tới con đường Ơn Cứu Độ, tôi sẵn sàng chịu mọi đau khổ ở trần gian theo thánh ý Chúa ngõ hầu linh hồn y không bị hư mất.” Thiên sứ cấp tốc trở lại trình thông điệp của Đức Nữ Vương lên Thiên Chúa Ba Ngôi và được phái trở lại với phúc điệp: “Thưa Bà Chúa và Nữ Vương của chúng thần, Đấng Tối Cao phán rằng Herode là một trong những kẻ thấy trước bị trầm luân, vì y quá sức ngoan cố trong âm mưu ác độc, y sẽ không nghe theo bất cứ lời khuyên bảo răn đe hoặc chỉ dạy nào. Thưa Đức Nữ Vương, y cũng không muốn lợi dụng các công nghiệp Ơn Cứu Chuộc, y không lợi dụng lời cầu bầu của các thánh và cả của chính Đức Nữ Vương xin cho y.”

------------ Mẹ Maria gởi thiên sứ trở lại thiên đàng lần thứ ba với lời yêu cầu: “Hỡi thiên sứ, nếu Herode cần phải chết để ngăn cản y khỏi đàn áp Giáo Hội, thiên sứ hãy trình lên Đấng Tối Cao rằng do lòng xót thương chiếu cố vô cùng bao la của Chúa, Chúa đã làm cho tôi trong cuộc sống trần gian này trở nên Nơi Nương Náu cho con cháu Adong, là Trạng Sư, là Đấng Bầu Cử cho kẻ tội lỗi, thì việc xét xử của tôi phải là sự xét xử nhân từ khoan dung đại lượng để phù trợ cho tất cả mọi người tìm kiếm sự cầu bầu của tôi. Tất cả các linh hồn sẽ chỉ rời khỏi nơi nương ẩn này với sự bảo đảm chắc chắn được tha thứ nhân danh Con Thiên Chúa của tôi. Vì vậy, nếu tôi là hiền mẫu yêu thương đối với nhân loại, mà họ là thụ tạo bởi tay Chúa và là giá Máu Thánh Chúa, làm sao tôi có thể là vị thẩm phán nghiêm khắc tuyên án phạt một trong những thụ tạo của Chúa? Tôi không bao giờ được trao trọng trách hành sử công lý, mà chỉ có lòng thương xót, đối với cả loài người. Lúc này trái tim tôi bối rối vì xung khắc giữa tình yêu và đức vâng lời thi hành công lý nghiêm khắc. Hỡi thiên sứ, ngài hãy lại trình lên Chúa nỗi lo âu của tôi, và tìm biết phải chăng Chúa không vui lòng nếu Herode phải chết mà không có việc tôi tuyên phạt y.”

------------ Thiên sứ trở lại thiên đàng lần thứ ba và Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh lắng nghe thông điệp hết sức hài lòng vừa ý đối với tình yêu thương trắc ẩn của Mẹ Maria. Thiên sứ trở lại thông báo cho Bà Chúa yêu thương: “Thưa Đức Nữ Vương, thưa Hiền Mẫu của Đấng Tạo Hoá và thưa Bà Chúa của chúng thần, Thiên Chúa Tối Cao phán rằng lòng thương xót Đức Nữ Vương dành cho những người nào ước muốn lợi dụng sự cầu bầu đầy quyền thế của Đức Nữ Vương, chứ không phải dành cho những kẻ coi thường và khinh ghét sự cầu bầu của Người như tên Herode. Thiên Chúa phán Người là Mẹ Giáo Hội, Người được trao cho mọi quyền năng Thiên Chúa, vì thế thật là chính đáng để Nữ Vương sử dụng quyền năng đó cách thích hợp. Herode phải chết. Nhưng việc đó sẽ phải theo lệnh Đức Nữ Vương.” Mẹ Maria đáp: “Thiên Chúa chí công và các phán quyết của Ngài chính trực (Tv 118:137). Bao lần tôi sẵn sàng chịu đau khổ tới chết để cứu linh hồn Herode, nếu chính y không tự làm cho mình trở nên bất xứng đối với lòng thương xót và tự chọn lấy án trầm luân đời đời. Y là thụ tạo của Đấng Tối Cao (Giób 10:8), được tạo dựng theo hình ảnh Chúa (Stk 1:27). Y được chuộc bằng Máu Con Chiên. Máu Con Chiên tẩy sạch tội lỗi trần gian (Kh 1:5). Nhưng tôi để tất cả mọi điều này một bên và, chỉ xét tới việc y đã trở nên kẻ thù ngoan cố chống lại Thiên Chúa, không xứng đáng với tình bằng hữu đời đời của Ngài. Do đức công chính vô cùng của Thiên Chúa, tôi tuyên phạt y phải chết cái chết xứng đáng với y, để y không phải chịu những hình phạt nặng nề hơn do việc thực thi những điều ác độc y toan tính.”

caoduc
11-10-2010, 06:27 PM
------------ Chúa làm việc lạ lùng này vì vinh quang Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh và chứng tỏ Chúa đã tôn Mẹ là Nữ Vương muôn loài để Mẹ hành động với quyền tối thượng do Thiên Chúa Con Mẹ thông cho. Tác giả không thể mô tả mầu niệm này rõ ràng hơn chính những lời Chúa phán được ghi trong Chương 5 Phúc Âm thánh Gioan, Chúa nói về chính Chúa: “Con không thể làm điều gì Cha không làm, nhưng Con làm cũng những việc Cha làm vì Cha yêu Con; và nếu Cha cho kẻ chết sống lại, Con cũng làm cho sống lại kẻ nào Cha muốn, và Cha cho Con quyền xét xử tất cả, ngõ hầu mọi người tôn vinh Cha thế nào cũng tôn vinh Con như thế; vì không ai có thể tôn vinh Cha mà không tôn vinh Con” (Gioan 5:19-23). Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Con quyền phán xét, vì Chúa Con là Con người, mà nhân tính của Chúa do Đức Hiền Mẫu Maria. Do tính cách giống nhau giữa Chúa Con và Đức Hiền Mẫu, quyền xét xử được dành cho Đức Hiền Mẫu theo cùng thể thức Thiên Chúa Con được Thiên Chúa Cha thông cho. Đức Maria là mẹ hay thương xót và đại lượng đối với tất cả mọi con cái Adong nào kêu cầu Mẹ. Thêm nữa Thiên Chúa muốn nhân loại kính yêu Mẹ, như họ tôn kính Con và Thiên Chúa thực của Mẹ. Vì là Hiền Mẫu đích thực của Chúa, Chúa cho Mẹ chia sẻ quyền của Chúa theo mức độ và tỉ lệ xứng hợp với Mẹ vì là Mẹ Chúa và là một thụ tạo.

------------ Với quyền lực này, Đức Nữ Vương cao cả gởi thiên thần tới Caesarea, nơi Herode ở, để thi hành đức công chính của Thiên Chúa đối với Herode. Thiên thần lập tức thi hành án lệnh. Thánh sử Luca kể rằng thiên thần Chúa đánh ngã Herode và y bị giòi bọ ăn hết da thịt. Cũng theo lời thánh Luca thì dường như sau khi chặt đầu thánh Giacôbê và sau khi thánh Phêrô thoát ngục, Herode xuống miền Caesarea để dàn xếp một vài khó khăn xảy ra giữa y và dân cư miền Sidon và Tyre (Tđcv 12:23). Trong những ngày tại đây, y mặc cẩm bào màu tím, ngồi trên ngai, lớn tiếng hô hào dân chúng. Dân chúng, vốn ưa tâng bốc bợ đỡ phù phiếm, coi y là người chiến thắng và tựa như thần linh. Herode, với lòng tự cao tự đại hợm hĩnh điên khùng, hài lòng vì lời nịnh hót bợ đỡ này. Thiên thần Chúa đánh y, như lời thánh Luca kể, vì y không dâng vinh danh lên Thiên Chúa, mà tự ý kiêu ngạo hợm hĩnh chiếm đoạt cho mình vinh dự thần linh. Mặc dầu đây là tội ác cuối cùng y phạm. Tội này làm đầy tràn tình trạng tội lỗi của y. Y đáng chịu hình phạt không những chỉ vì tội này, mà cũng vì nhiều trọng tội khác y mắc phạm trong việc hành hạ khủng bố các thánh Tông Đồ, chế nhạo Chúa Cứu Thế (Lc 23:11), chặt đầu thánh Gioan Tẩy Giả (Mc 6:27), phạm tội ngoại tình với chị/em dâu Herodiat của y, và nhiều tội ghê tởm khác.

------------ Thiên sứ trở lại Ephesô tường trình việc thi hành án phạt Herode. Đức Hiền Mẫu Maria nhân từ xót thương đã khóc vì sự hư mất của y. Nhưng Mẹ ca tụng đức công thẳng của Chúa và tạ ân Chúa vì ân điển mà Giáo Hội được hưởng. Theo lời thánh Luca (Tđcv 12:24), Giáo Hội lớn lên và phát triển nhờ lời Thiên Chúa. Việc này xác thực không phải chỉ riêng tại Galilea và Judea, mà Giáo Hội cũng tiếp tục bám rễ sâu tại Ephesô, tại các nơi khác thuộc miền Đông Á lân cận và vùng biên giới Âu Châu.

------------ Phần thánh Gioan, khi tới Ephesô, ngài khởi đầu rao giảng, rửa tội những người tin theo Chúa Cứu Thế và củng cố đức tin họ bằng nhiều phép lạ, những việc lạ lùng mà những người dân ngoại chưa hề thấy. Nền văn học Hy Lạp tại các nước đó sản xuất nhiều triết gia và học giả nhiều ngành, nhưng thánh Tông Đồ dạy mọi người khoa học đức tin. Không những ngài chỉ dùng các phép lạ để minh chứng, mà cũng do việc tranh luận về tính cách vững vàng chắc chắn đức tin Kitô Giáo. Thánh Gioan gởi các tân tòng tới xin Mẹ Maria chỉ dạy. Mẹ biết rõ các khuynh hướng bề trong của mọi người. Mẹ nói với trái tim từng người, đổ đầy tràn trái tim họ ánh sáng thiên đàng. Mẹ làm nhiều việc lạ lùng vì lợi ích cho những người bất hạnh, chữa lành người bị quỉ ám và người tật nguyền, cứu giúp người khốn cùng nghèo khó. Bằng chính lao động của tay Mẹ, Mẹ đích thân giúp đỡ săn sóc từng bệnh nhân tại các nhà thương. Mẹ Maria cung cấp y trang cho những người nghèo khó nhất và bị đồng bào họ bỏ rơi. Mẹ cứu giúp nhiều người trong giờ lâm chung, cứu các linh hồn này trong những giây phút đau đớn sau cùng của họ, đem họ về với Đấng Tạo Hóa.


LỜI MẸ MARIA

------------ Tất cả mọi người đều là con Thiên Chúa Cha hằng hữu, Đấng ngự trên trời (Mt 23:9), đều có bổn phận săn sóc lo âu cho anh chị em mình tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Trách nhiệm này đặc biệt đối với con cái Giáo Hội, những người có thể thực hiện trách nhiệm đó qua lời cầu nguyện. Tuy nhiên trách nhiệm này còn đặc biệt hơn nơi những người có ảnh hưởng đối với các Kitô hữu, nơi những người được hưởng nhiều ân sủng từ lòng quảng đại vô cùng của Đấng Tối Cao. Những người, nhờ luật Chúa Kitô, được ưu ái về phương tiện trần thế, nhưng lợi dụng quyền thế và ảnh hưởng để phục vụ và thoả mãn xác thịt, chính là những người sẽ phải chịu hình phạt đau đớn khốc liệt hơn (Mt 23:9). Nếu các vị chủ chăn và những người đứng đầu trong nhà Chúa chỉ tìm cuộc sống an nhàn, không lo lắng tham dự các việc cực nhọc với lòng sốt sắng chân thành, những người đó tự làm cho họ phải chịu trách nhiệm về sự hư đi của đoàn chiên Chúa Kitô, về sự tàn sát do các chó sói hoả ngục gây ra. Con của Mẹ, các Kitô hữu bị xô đẩy vào tình trạng đáng khóc than chừng nào bởi các vị chủ chăn, các chức quyền ác độc! Ôi những hỗn độn và hình phạt nặng nề chờ đợi những người đó! Họ sẽ không thể bào chữa trước toà Đấng Phán Xét chí công; vì chân lý Công Giáo làm cho họ giác ngộ, lương tâm họ lớn tiếng tố cáo họ, trong khi họ tự ý làm ngơ giả điếc trước các lời cảnh cáo.

------------ Mục đích của Thiên Chúa bị hững hờ quên lãng, không người tranh đấu bảo vệ. Sản nghiệp của Chúa là các linh hồn bị xao lãng, không tăng thêm; mọi người dường như chỉ chú ý tới tư lợi, theo sự gian xảo riêng tư và đời sống cá nhân. Chân lý bị khuất lấp, nịnh hót bợ đỡ lên ngôi, tính ham lợi được thả lỏng, Máu cực châu báu Chúa Kitô bị chà đạp dưới chân, các thành quả Ơn Cứu Chuộc bị coi thường khinh miệt. Không một ai muốn hy sinh sự thoải mái hoặc tư lợi để cứu vớt các linh hồn mà Chúa Cứu Thế đã chuộc bằng Máu và Mạng Sống của Ngài. Ngay cả đến các bằng hữu Thiên Chúa cũng bị ma quỉ ảnh hưởng. Họ không sử dụng lòng bác ái nhân từ và đặc quyền linh thánh của nhân đức đó như đáng lẽ phải làm. Hầu hết những người đó tự để cho mình lệ thuộc tính hèn nhát, tự thoả mãn với việc chỉ hành động cho riêng họ, mà bỏ quên sự nghiệp chung linh hồn người khác. Con của Mẹ, vì thế lúc này con có thể hiểu sau khi Giáo Hội Phúc Âm được Thiên Chúa Con Mẹ thiết lập, được tưới bón bằng chính Máu Thánh Chúa, Giáo Hội đã trải qua những thời kỳ đau khổ, mà chính Chúa than phiền về những thời ký đó qua lời các thánh Tiên Tri: châu chấu ăn những gì hoàng trùng ăn sót lại, cào cào ăn phần châu chấu bỏ sót lại, và chỗ còn lại bị sặt sành tiêu hủy (Joel 1:4), và để thâu góp phần nào hoa trái trong vườn nho của mình, Chúa đi khắp vườn như người đi mót, kiếm một vài trái nho hoặc trái ô liu sót lại mà chưa bị khô, hoặc chưa bị ma quỉ đưa đi mất (Is. 24:13).

------------ Con của Mẹ, nói Mẹ nghe nếu con vẫn thực lòng yêu mến Thiên Chúa Con Mẹ và Mẹ thì làm cách nào con có thể tìm được an ủi hoặc nghỉ ngơi trong lòng khi nhìn thấy sự hư mất của những linh hồn đã được cứu chuộc bằng Máu Thánh Chúa và Mẹ đã tìm kiếm bằng huyết lệ? Ngay cả hiện nay, nếu Mẹ có thể nhỏ huyết lệ, hẳn Mẹ khóc chảy máu mắt và lòng đau xót trắc ẩn mới. Bây giờ Mẹ không thể khóc vì những mối nguy hiểm thường trực đe dọa Giáo Hội, Mẹ muốn con làm việc đó, khước từ an ủi riêng tư vì điều bất hạnh quá sức ác hại và hết sức đáng khóc than. Vì thế con hãy khóc cay đắng, đừng để mất giá trị của nỗi đau đớn lớn lao như thế. Con hãy để cho sự đau đớn đó quá sức sâu xa đến độ con không tìm kiếm được chút an ủi nào ngoại trừ trong Chúa Đấng con yêu thương. Con hãy nghĩ tới những việc Mẹ đã làm, để ngăn chặn việc luận phạt Herode đời đời và ngăn ngừa việc đó cho những người nào muốn làm cho họ xứng đáng hưởng ơn cầu bầu của Mẹ. Trong thị kiến hạnh phúc, Mẹ không ngừng cầu xin ơn cứu rỗi cho những người cậy nhờ Mẹ. Con đừng để cho các vất vả khổ cực và đau khổ Thiên Chúa Con Mẹ gởi cho con không giúp ích gì cho anh chị em con và không giành cho họ được ơn có Chúa Kitô. Giữa các thương tích do con cái Adong gây ra cho Chúa, con hãy tận lực đền bù các đau đớn dó phần nào bằng sự trinh trắng của linh hồn con, mà Mẹ ước ao sẽ là sự trinh trắng của một thiên thần hơn là một phụ nữ nhân thế. Con hãy chiến đấu các trận chiến đấu của Chúa chống lại các kẻ thù Chúa. Nhân danh Chúa và Mẹ, con hãy đạp nát đầu chúng, khống chế lòng kiêu ngạo của chúng và liệng chúng vào hoả ngục. Con cũng hãy khuyên các thừa tác Chúa Kitô dùng quyền lực các vị đó bảo vệ đức tin sống động nơi các linh hồn và vinh danh Chúa, như thế các vị đó sẽ trấn áp và chiến thắng hỏa ngục bằng quyền năng Thiên Chúa

caoduc
30-10-2010, 05:22 PM
CHƯƠNG 2
* MẸ MARIA TRỞ LẠI JERUSALEM;
* MẸ MARIA CHIẾN THẮNG SATAN;
* CÔNG ĐỒNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ


------------ Sau cái chết khốn nạn khủng khiếp của Herode, Giáo Hội sơ khai tại Jerusalem được phần nào yên ổn trong một thời gian tương đối. Trong thời gian này các thánh Barnabê và Phaolô rao giảng rất kết quả. Thánh Phaolô làm nhiều phép lạ tại những thành thị vùng Tiểu Á, Antiokia, Lystra, Perge và các miền khác, được thánh Luca kể trong Chương 13 và 14 Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phêrô đã rời khỏi Jerusalem tới ngụ tại một miền khác thuộc Tiểu Á không thuộc quyền Herode cai trị. Từ trú sở đó, ngài lãnh đạo các tín hữu tụ về Giáo Hội Tiểu Á và các Giáo Hội tại Palestine. Tất cả các tín hữu nhìn nhận và vâng phục thánh Phêrô vì ngài là Đại Diện Chúa Giêsu Kitô, là Thủ Lãnh toàn thể Giáo Hội. Mọi người tin rằng tất cả những điều thánh Phêrô sắp đặt và ban hành dưới trần gian đều được phê chuẩn trên trời. Với lòng tin này, mọi người đến trình bày với ngài mọi điều hoài nghi và khó khăn của họ. Các tín hữu xin thánh Phêrô giải quyết những nghi vấn của một số Kitô hữu Do Thái nêu lên liên quan tới các việc làm và những lời giảng dạy của thánh Phaolô và Barnabê tại Jerusalem và Antiokia, chống lại việc cắt bì theo luật Maisen, như được thánh Luca ghi trong Chương 15 Tông Đồ Công Vụ.

------------ Nhân dịp này các thánh Tông Đồ, các môn đệ ở Jerusalem xin thánh Phêrô trở lại thành thánh để ổn định các tranh luận này và thiết lập trật tự, ngõ hầu việc rao giảng đức tin không bị cản trở. Từ ngày Herode chết, người Do Thái không còn ai hỗ trợ đàn áp các Kitô hữu nữa, Giáo Hội được yên hàn hơn tại Jerusalem. Mọi người cũng xin thánh Phêrô mời Đức Hiền Mẫu Chúa Giêsu trở lại Jerusalem. Tất cả mọi tín hữu đều âu yếm thiết tha mong mỏi, ngóng chờ được an ủi và hy vọng sự thịnh vượng cho Giáo Hội về mọi phương diện nhờ sự hiện diện của Mẹ. Do các đề nghị này, thánh Phêrô quyết định trở lại Jerusalem ngay. Trước khi lên đường về Jerusalem, ngài viết thơ sau đây gởi Đức Hiền Mẫu:

------------ ”Kính cẩn trình lên Đức Maria, Đấng Khiết Trinh, Mẹ Thiên Chúa, Con là Phêrô, Tông Đồ Chúa Giêsu Kitô, tôi tớ Đức Trinh Mẫu và là đầy tớ các đầy tớ Thiên Chúa.”

------------ ”Kính thưa Đức Hiền Mẫu, một số nghi vấn và điểm dị biệt xảy ra giữa các tín hữu liên quan tới giáo lý của Chúa Cứu Thế, Con Đức Hiền Mẫu. Đó là luật Maisen cũ có phải được tuân giữ chung với các giáo huấn của Chúa Cứu Thế không. Các tín hữu muốn được chúng con cho họ biết điều nào đúng, và chúng con nói cho họ nghe những điều chúng con đã nghe được từ miệng Thầy chí thánh. Để tham khảo các anh em con là các Tông Đồ, bây giờ con đi về Jerusalem. Khi về tới Jerusalem, con sẽ thông báo mời các thành khác. Chúng con kính mời Mẹ cũng về Jerusalem để mọi người được hưởng tình yêu thương an ủi của Mẹ. Từ ngày Herode chết, người Do Thái hiền hoà hơn. Các tín hữu được tự do hơn. Toàn thể các người theo Chúa Kitô ước ao gặp Mẹ và được an ủi nhờ Mẹ hiện diện; nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, những điều hữu ích cho Đức Tin thánh thiện và cho sự tuyệt vời của Luật Ân Sủng sẽ được thiết lập.”

------------ Vì khiêm tốn phục tòng, Đức Hiền Mẫu không đọc bức thơ của Vị Đại Diện Chúa Kitô nếu không có ý kiến và sự hiện diện của thánh Tông Đồ Gioan. Sau khi đọc trình bức thơ cho Mẹ Maria, thánh Tông Đồ hỏi Mẹ: Mẹ nghĩ điều gì tốt nhất để phúc đáp Vị Đại Diện Chúa Kitô. Cả trong vấn đề này Mẹ cũng không muốn tỏ ra ngang hàng hoặc bề trên của thánh Tông Đồ, trái lại Mẹ thích vâng lời hơn. Mẹ đáp: “Con và chúa công của mẹ, con hãy sắp đặt sao cho thích hợp, mẹ xin vâng theo.” Thánh Sử trình Mẹ rằng đối với ngài thì có lẽ tốt nhất là vâng lời thánh Phêrô và lập tức trở lại Jerusalem. Mẹ Maria nói: “Thật là chính đáng phải vâng phục Vị Thủ Lãnh Giáo Hội, chúng ta hãy chuẩn bị để khởi hành ngay từ bây giờ.”

------------ Thánh Gioan đi kiếm tầu về Palestine, chuẩn bị các thứ cần thiết cho chuyến đi cấp thời. Trong khi đó, theo lời Thánh Sử yêu cầu, Mẹ Maria mời tất cả các phụ nữ Mẹ quen biết và các môn đệ tại Ephesô, để từ biệt và chỉ dạy mọi điều họ phải làm để kiên trì trong Đức Tin.

------------ Tới ngày khởi hành, Mẹ Maria xin thánh Gioan chúc lành trước khi lên tầu. Tính ra Mẹ và thánh Gioan ở Ephesô hai năm rưỡi. Khi Mẹ và thánh Gioan rời khỏi nhà tạm trú, các thiên thần hộ vệ Mẹ hiện rõ hình người ta, nhưng toàn thể đạo binh thiên quốc được xếp thành đội ngũ trang bị để giao chiến. Cảnh lạ lùng này cho Mẹ hiểu Mẹ phải chuẩn bị tiếp tục chiến đấu chống lại khủng long và các đồng bọn của nó. Trước khi tới bờ biển, Mẹ thấy vô số đạo quân hỏa ngục, dưới nhiều hình thù quái đản, đón Mẹ. Giữa đám đó là con rồng bảy đầu hết sức khủng khiếp, khổng lồ có thể lớn hơn cả chiếc tàu lớn, hung ác ghê rợn đến độ chỉ sự hiện diện của nó cũng đủ gây ra kinh hoàng. Để chống lại các lực lượng khủng khiếp này, Đức Nữ Vương uy quyền trang bị bằng đức tin mãnh liệt và tình yêu nồng nàn tột đỉnh, Mẹ nhắc lại lời Thánh Vịnh và những lời từ miệng chính Con Cực Thánh nói ra. Thánh Sử không biết gì về trận chiến này cho tới mãi về sau Mẹ Maria mới nói việc đó với ngài.

------------ Tầu rời bến ngay khi Mẹ Maria và thánh Gioan tới. Nhưng chỉ vừa mới rời bến được một khoảng ngắn, lũ quỉ hỏa ngục, lợi dụng sự được phép, đã khuấy động biển cả bằng trận bão kinh khủng xưa nay không hề thấy. Thiên Chúa Toàn Năng muốn tôn vinh quyền năng Chúa và thánh đức Mẹ Maria nên để cho sự quỉ quyệt và sức mạnh hỏa ngục được tự do như thế trong trận chiến này. Những lớp sóng gầm ghê rợn, dồn dập dâng lên, cuồng phong dường như còn vượt trên cả những đám mây, tạo thành những cơn sóng bạc đầu cao như núi, chẳng khác gì chúng sẵn sàng phá vỡ các ranh giới vực thẳm bao vây đại dương. Con tầu bị xô đánh chòng chành nghiêng ngả, nhưng lạ lùng là con tầu không bị vỡ tan mỗi lần bị sóng đánh. Đôi lần con tầu bị tung lên tới tận mây, những lần khác bị nhận xuống đáy biển. Một đôi lần các cánh buồm và cột buồm bị chôn trong những lớp sóng bạc đầu. Trong một vài trận đụng độ của cơn cuồng phong khủng khiếp không thể diễn tả này, chiếc tàu được các thiên thần giữ ở trên không trung để khỏi bị những lớp sóng cồn vũ bão nhận chìm.

------------ Các thủy thủ và hành khách nhận thấy các hiệu lực của sự giúp đỡ này, nhưng vẫn không biết nguyên do. Không tự kềm chế được trong cơn hiểm nghèo, họ than khóc nguy cơ chết chóc hầu như không thể nào thoát khỏi. Ma quỉ gia tăng khủng bố; chúng lấy hình người ta, lớn tiếng kêu các thủy thủ chẳng khác gì chúng từ những chiếc tầu bên cạnh tới cứu nguy và xúi họ bỏ tầu sang những tầu khác để cứu lấy mạng sống. Mặc dầu tất cả các tầu ở vùng biển đó đều chịu trận bão, nhưng cơn cuồng nộ của ma quỉ và toàn lực tác hại của chúng tập trung chính vào chiếc tầu trên đó có Mẹ Maria, tình trạng nguy hiểm và hư hại nơi các tầu khác không đáng kể. Các thủy thủ tin rằng những tiếng kêu gọi đó là từ nơi các hành khách và thủy thủ thực. Bị lừa dối như thế nên một vài lần các thủy thủ buông xuôi không lèo lái con tầu nữa hy vọng thoát chết nhờ sang được tàu khác. Nhưng các thiên thần đã lèo lái khi các thủy thủ bỏ cuộc vì tuyệt vọng phó mặc con tầu cho sóng cồn phá vỡ.

------------ Giữa tình trạng hỗn loạn hiểm nghèo này, Mẹ Maria vẫn bình tĩnh kiên cường. Đồng thời Mẹ thực hành mọi thánh đức anh hùng tỉ lệ thuận với nhu cầu cấp bách của dịp đó theo sự khôn ngoan của Mẹ. Trải qua những nguy hiểm trên biển cả trong chuyến đi này, trái tim Mẹ Maria trào lên lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người phải đi trên biển. Đức Trinh Mẫu cũng ca tụng sức mạnh bất khuất của đại dương. Mẹ suy gẫm về cơn thịnh nộ do đức công thẳng của Thiên Chúa được trình bày hết sức rõ ràng qua thụ tạo vô linh tính này. Từ những suy nghĩ này chuyển sang những suy nghĩ về tội lỗi nhân loại: nhân loại kéo cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng xuống trên chính họ, Mẹ sốt sắng cầu nguyện cho việc thế giới ăn năn trở lại, Mẹ dâng lên Chúa những cực khổ trong hành trình này để xin cho thế giới nhận biết tin thờ Chúa và phát triển Giáo Hội.

caoduc
07-11-2010, 09:07 AM
------------ Ngoài sự lo âu và đau đớn riêng mình, thánh sử Gioan chia sẻ những đau khổ trong hành trình này với Đức Hiền Mẫu. Những đau đớn này quá sức lớn lao đối với thánh Gioan vì lúc đó ngài không biết những gì trải qua trong trí khôn Đức Trinh Mẫu rất thánh. Một vài lần ngài tìm cách an ủi Mẹ mà cũng an ủi chính ngài bằng cách giúp đỡ và làm cho Mẹ khuây khỏa. Hải trình từ Ephesô về Palestine thường chỉ mất sáu ngày, chuyến này mất mười lăm ngày, trong đó mười bốn ngày giông bão. Một hôm thánh Gioan mất nhuệ khí vì tình trạng khó khăn khôn lường cứ kéo dài, không còn kiềm hãm được, ngài nói với Mẹ: “Thưa Mẹ, giông bão này là gì? Chúng ta có bị chết chìm trong biển không? Xin Mẹ xin Thiên Chúa Con Mẹ đoái nhìn chúng ta bằng cặp mắt Hiền Phụ và bảo vệ chúng ta trong cơn nguy khốn này.” Đức Hiền Mẫu đáp: “Con của mẹ, đừng lo. Lúc này chúng ta phải chiến đấu những cuộc chiến đấu của Chúa, chiến thắng các kẻ thù của Chúa bằng lòng can đảm kiên cường chịu đựng. Mẹ xin Chúa không để một ai ở với chúng ta bị hủy diệt, Chúa không ngủ, Đấng canh giữ dân Israel (Tv 70:4). Các thiên thần Chúa giúp đỡ bảo vệ chúng ta. Chúng ta hãy chịu đau khổ vì Chúa, Đấng đã hy sinh trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại.” Lời Mẹ giúp thánh Gioan củng cố được lòng can đảm cần thiết.

------------ Lucifer và bọn quỉ dữ điên cuồng đe doạ Đức Nữ Vương rằng Người sẽ chết chìm trong biển chứ không thể sống thoát. Những lời đe dọa này chẳng qua chỉ là những mũi tên vô dụng. Đức Hiền Mẫu không đếm xỉa gì tới chúng, cũng chẳng nghe những lời đó, cũng chẳng nói với chúng một lời. Trái lại chính chúng không dám ngay cả tới liếc nhìn dung nhan Mẹ vì hiệu lực Đấng Tối Cao từ thánh nhan Mẹ toả ra. Chúng càng cố gắng kháng cự hiệu lực này, chúng trở nên càng yếu đuối và bị hành hạ hơn nữa vì sức mạnh huyền nhiệm mà Chúa đã mặc cho Mẹ rất thánh của Chúa.

------------ Thánh Phaolô và Barnabê biết việc Mẹ Maria trở lại Jerusalem khi các ngài tới thành thánh. Vì nhiệt thành ước ao gặp Mẹ, thánh Phaolô và Barnabê lập tức tìm gặp Mẹ, các ngài quì nơi chân Mẹ, đẫm lệ vì vui mừng. Mẹ Maria không kém vui mừng khi gặp hai thánh Tông Đồ, những người mà Mẹ đã ấp ủ tình yêu thương đặc biệt trong Chúa vì những vất vả gian khổ nhiệt tâm của các ngài để tôn vinh thánh danh Thiên Chúa và rao giảng Đức Tin. Mẹ Maria muốn hai thánh Tông Đồ trước tiên gặp thánh Phêrô và các thánh Tông Đồ khác, sau cùng mới gặp Mẹ. Mẹ cho mình là cuối chót trong mọi người. Nhưng hai thánh Tông Đồ vì lòng tôn kính yêu mến nghĩ rằng không một ai khác có thể được yêu quí hơn Mẹ, Đấng là Mẹ Thiên Chúa, Bà Chúa muôn loài, là khởi đầu mọi hạnh phúc của chúng ta. Mẹ Maria quì trước mặt hai thánh Tông Đồ, hôn tay các ngài và xin các ngài chúc lành. Dịp này thánh Phaolô được đặc ân thị kiến lạ lùng, trong đó ngài được mạc khải cho biết nhiều mầu nhiệm và đặc quyền cao cả về Mẹ Maria rất thánh, Thành Thánh Huyền Nhiệm của Thiên Chúa.

------------ Thánh Phêrô, thủ lãnh Giáo Hội, đã triệu tập các thánh Tông Đồ và môn đệ khi đó đang ở Jerusalem và lân cận, mời mọi người họp trước sự hiện diện của Mẹ Maria. Thánh Phêrô đã dùng quyền Đại Diện Chúa Kitô ngõ hầu Đức Trinh Mẫu khiêm tốn không vắng mặt tại hội đồng. Khi mọi người tụ họp đông đủ, thánh Phêrô nói:
------------ “Thưa quí huynh đệ và con cái của tôi trong Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta, điều cần thiết là chúng ta tụ họp để giải quyết những khó khăn cùng quyết định các việc, mà huynh đệ yêu dấu nhất Phaolô và Barnabê của chúng ta cho biết, và để quyết định những vấn đề khác liên quan tới việc phát triển Đức Tin. Để xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp thi hành việc hệ trọng này, chúng ta sẽ kiên trì cầu nguyện trong mười ngày như truyền thống. Vào ngày thứ nhất và ngày cuối chót, chúng ta sẽ cử hành Thánh Lễ, nhờ đó chuẩn bị trái tim chúng ta đón nhận ơn Chúa soi sáng.” ------------ Tất cả các thánh Tông Đồ và môn đệ tán thành việc sắp xếp này.

------------ Để cử hành Thánh Lễ đầu tiên sáng ngày hôm sau, Mẹ Maria chuẩn bị sảnh đường Nhà Tiệc Ly, chính tay Mẹ lau chùi trang trí chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc Hiệp Thông chính Mẹ cùng với các thánh Tông Đồ và môn đệ trong các Thánh Lễ này. Thánh Phêrô cử hành mọi nghi thức phụng vụ Thánh Lễ.

------------ Thánh Phêrô trao Thánh Thể Chúa cho các thánh Tông Đồ và môn đệ, Mẹ Maria là người sau chót rước Thánh Thể Chúa. Nhiều thiên thần từ thiên đàng xuống Nhà Tiệc Ly. Mọi người hiện diện đều nhìn thấy các thiên thần. Khi thánh hiến Thánh Thể, Nhà Tiệc Ly chan hòa ánh sáng và hương thơm lạ lùng, qua đó Chúa ban những hiệu lực tuyệt diệu trong linh hồn mọi người hiện diện. Sau khi cử hành Thánh Lễ thứ nhất, mọi người đồng ý về số giờ kiên trì cầu nguyện tối đa có thể mà không xao lãng việc phục vụ cần thiết cho các linh hồn. Mẹ Maria lui về một nơi, tại đó Mẹ ở một mình suốt mười ngày không ăn uống, cũng không nói gì với bất cứ ai. Trong thời gian này Mẹ biết được những mầu nhiệm lạ lùng mà các thiên thần phải ngỡ ngàng.

------------ Tác giả chỉ xin sơ lược một phần nhỏ. Sau khi rước Thánh Thể vào ngày thứ nhất, Mẹ Maria lui về cầu nguyện một mình, và do thánh ý Chúa, Mẹ Maria được đưa lên thiên đàng cả hồn xác. Một thiên thần thay dạng Mẹ để các thánh Tông Đồ tại Nhà Tiệc Ly không biết Mẹ vắng mặt. Khi Mẹ Maria tới ngoại tầng không gian, Thiên Chúa Toàn Năng truyền lệnh cho Lucifer và các quỉ hỏa ngục phải tới trình diện Đức Nữ Vương Maria. Lập tức tất cả mọi quỉ hoả ngục đều đến trước mặt Mẹ. Mẹ thấy và nhận biết tất cả chúng theo tình trạng xưa và nay. Cảnh tượng đó làm cho Mẹ đau lòng, vì chúng hết sức quái đản, ghê tởm. Nhưng Mẹ được trang bị bản chất thần linh, để không bị tổn hại vì cảnh tượng hãi hùng ghê tởm này. Trái lại bọn ma quỉ phải khốn khổ tột cùng vì Chúa cho chúng hiểu sự cao cả và tối thượng của Vị Phụ Nữ, mà chúng đã liên tục khủng bố vì là kẻ thù của chúng. Chúng được cho thấy chúng đã tự phụ ngông cuồng như thế nào trong những nỗ lực chống lại Người. Điều làm cho chúng kinh sợ hơn nữa là chúng thấy Chúa Kitô trong Nhiệm Tích Thánh Thể hiện diện trong ngực Mẹ Maria, và Thiên Chúa bảo vệ Mẹ chẳng khác gì được bao bọc trong chính Thiên Chúa để làm cho chúng phải nhục nhã.

------------ Các quỉ dữ nghe tiếng Thiên Chúa phán: “Ta sẽ luôn luôn bảo vệ Giáo Hội của Ta bằng khiên thuẫn này của cánh tay uy quyền bất khả địch và uy dũng của Ta. Vị Phụ Nữ này sẽ đạp giập đầu cựu xà (Stk 3:15), sẽ đời đời chiến thắng lòng kiêu căng ngạo mạn của nó vì vinh quang thánh danh Ta.” Các ma quỉ thấy và hiểu mọi mầu nhiệm này cùng các mầu nhiệm khác nữa về Mẹ Maria rất thánh trong khi chúng bị bắt phải miễn cưỡng run rẩy tụ họp chung quanh Mẹ. Chúng cảm thấy tuyệt vọng đau đớn nát tan cùng cực đến độ chúng lớn tiếng la thét kêu: “Xin quyền năng Thiên Chúa lập tức liệng chúng tôi xuống hoả ngục, xin đừng bắt chúng tôi phải ở trước mặt Vị Phụ Nữ này, Người làm cho chúng tôi đau đớn khổ sở hơn lửa hoả ngục. Ôi Vị Phụ Nữ bất khả địch và uy dũng chừng nào! Xin Bà lùi xa chúng tôi, vì chúng tôi không thể trốn thoát khỏi sự hiện diện của Bà, nơi mà chúng tôi bị trói chặt bởi xiềng xích của Đấng Toàn Năng. Tại sao Bà cũng hành hạ chúng tôi trước khi chúng tôi đáo hạn? (Mt 8:29). Trong cả loài người một mình Bà là công cụ của Đấng Toàn Năng chống lại chúng tôi; qua Bà mà loài người có thể giành lại được hạnh phúc vĩnh cửu họ đã mất. Những người đã chìm đắm trong tuyệt vọng không bao giờ được hưởng thánh nhan Thiên Chúa đời đời, bây giờ nhờ công nghiệp của Đấng Cứu Chuộc, được thấy dung nhan của Bà là phần thường của họ. Nhưng vì lòng hận thù của chúng tôi, việc thấy Bà là sự hành hạ, là hình phạt đau đớn cho chúng tôi. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin thả chúng tôi đi, xin ngưng hình phạt mới này, trong đó Chúa làm mới lại hình phạt chúng tôi bị đuổi khỏi thiên đàng. Chúa thi hành hình phạt đã đe chúng tôi bằng việc kỳ diệu này do quyền năng vô cùng của Ngài.”

caoduc
15-01-2011, 07:53 PM
------------ Giữa những than khóc tuyệt vọng này, các quỉ hoả ngục bị làm cho rũ liệt trước sự hiện diện của Đức Nữ Vương trong một thời gian dài. Mặc dầu đã tận lực trốn chạy, chúng không được phép đào thoát bao lâu lòng cuồng nộ của chúng còn xúi giục chúng. Để nỗi kinh hoàng vì ở trước mặt Mẹ Maria rất thánh làm cho chúng đau khổ thấm thía hơn nữa và trở nên rõ ràng hơn nữa, Chúa định rằng chính Mẹ dùng quyền năng là Bà Chúa, là Nữ Vương của Mẹ, cho phép chúng đi. Ngay khi Mẹ Maria cho phép, mọi quỉ dữ tận lực lao mình từ trời cao xuống đáy hỏa ngục. Chúng lớn tiếng tru tréo, khủng bố các linh hồn bị trầm luân bằng những hành hạ mới. Tuyệt vọng, thống khổ và không thể chối việc chúng bị bại, chúng tuyên xưng quyền năng Thiên Chúa Toàn Năng và Đức Hiền Mẫu rất thánh. Sau chiến thắng khải hoàn này, Đức Nữ Vương tiếp tục đi tới thiên cung, tại đây Người được đón rước cách hân hoan đáng ca ngợi lạ lùng, và ở lại thiên cung hai mươi bốn giờ.

------------ Mẹ Maria phủ phục trước toà Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, thờ lạy Thiên Chúa trong bản thể duy nhất uy nghi cao cả. Mẹ cầu nguyện cho Giáo Hội để các thánh Tông Đồ có thể hiểu và quyết định mọi điều thích đáng cho việc thiết lập Luật Phúc Âm và chấm dứt Luật Maisen. Mẹ nghe từ ngai toà Thiên Chúa tiếng đáp lại các điều Mẹ xin; Thiên Chúa Ba Ngôi, hứa trợ giúp các thánh Tông Đồ và môn đệ trong việc tuyên xưng và minh xác chân lý hằng sống. Thiên Chúa Cha hứa hướng dẫn việc minh xác chân lý bằng Quyền Năng vô cùng. Thiên Chúa Con, là thủ lãnh Giáo Hội, hỗ trợ Giáo Hội bằng Sự Khôn Ngoan vô cùng. Chúa Thánh Thần, Phu Quân của Giáo Hội, giúp đỡ Giáo Hội bằng Tình Yêu Thương và ơn soi sáng. Kế đó Đức Hiền Mẫu thiên đàng thấy nhân tính cực thánh của Con Mẹ dâng lên Thiên Chúa Cha các lời nguyện cầu, mà chính Mẹ đã dâng thay cho Giáo Hội. Chúa Con nêu lên lý do tại sao các lời cầu xin đó cần phải được đáp ứng, ngõ hầu Đức Tin vào Phúc Âm và toàn thể Thánh Luật có thể được thiết lập khắp địa cầu theo thánh ý Thiên Chúa.

------------ Lập tức, để thi hành thánh ý và đề nghị này của Chúa Kitô, Mẹ Maria thấy từ Thiên Chúa hiện ra hình dáng một Đền Thờ đẹp lộng lẫy, trong sáng, huy hoàng, chẳng khác gì được xây bằng kim cương hoặc pha lê lóng lánh, trang trí nhiều hình ảnh trên men và hình nổi để tăng thêm vẻ tráng lệ. Các thần thánh thấy hình ảnh đó đã ngạc nhiên xưng tụng: “Lạy Chúa, Chúa là Thánh, Thánh, Thánh và quyền năng nơi các kỳ công của Chúa” (Kh 4:8). Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh đặt Đền Thờ này trong tay nhân tính cực thánh Chúa Kitô, và, theo cách không thể diễn tả, Chúa Kitô liên kết Đền Thờ đó (tức là Giáo Hội) với Chính Chúa. Liền sau đó, Chúa trao Đền Thờ cho Đức Hiền Mẫu rất thánh. Ngay khi Mẹ Maria đón nhận Đền Thờ (Giáo Hội), Mẹ được bao phủ bởi ánh sáng huy hoàng mới. Mẹ tan biến đi trong chính Mẹ, tiếp đến Mẹ nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi, rõ ràng và trực quan, thị kiến hạnh phúc tuyệt vời

------------ Mẹ Maria ở trong niềm hân hoan này nhiều tiếng đồng hồ. Những điều Mẹ được hưởng đều vượt quá khả năng hình dung của mọi thụ tạo. Mẹ được các thiên thần đưa trở lại Nhà Tiệc Ly, trong tay Mẹ giữ Đền Thờ huyền nhiệm nhận từ Thiên Chúa Con Mẹ. Mẹ tiếp tục cầu nguyện suốt chín ngày không chút gián đoạn. Mẹ phân phát các kho tàng Ơn Cứu Độ cách riêng biệt cho người công chính và các thánh từ ngày đó cho tới tận thế, tùy theo mức độ siêu nhiên được tiền định từ thuở đời đời. Thiên Chúa Con ký thác việc thi hành các việc này nơi Mẹ Maria, trao cho Mẹ quyền trên toàn thể Giáo Hội và quyền phân phát mọi ân sủng, mà mỗi người nhận được nhờ công nghiệp Ơn Cứu Chuộc.

------------ Vào ngày thứ mười, thánh Phêrô cử hành Thánh Lễ, tất cả mọi người rước Thánh Thể như trong ngày thứ nhất. Kế đó mọi người cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi bàn thảo giải đáp các khó khăn xảy đến trong Giáo Hội. Thánh Phêrô, là thủ lãnh và thượng tế, nói đầu tiên, kế đến thánh Phaolô, thánh Barnabê, thánh Giacôbê thứ, như thánh Luca tường thuật trong Chương 15 Tông Đồ Công Vụ. Quyết định đầu tiên của Công Đồng này là: luật cắt bì và luật Maisen không buộc phải thi hành đối với các tín hữu được rửa tội; vì các tín hữu được hưởng Ơn Cứu Chuộc đời đời do Nhiệm Tích Thanh Tẩy và Đức Tin vào Chúa Kitô. Thánh Luca chính thức kể lại chỉ có một quyết định này, nhưng còn nhiều quyết định khác nữa liên quan tới việc quản trị và nghi lễ trong Giáo Hội, ngõ hầu chận đứng một số lạm dụng đem vào Giáo Hội do lòng nhiệt thành của một số tín hữu. Công Đồng này được coi là Công Đồng I các thánh Tông Đồ, mặc dầu trước kia các ngài đã họp để lập Kinh Tin Kính và các việc khác. Trong kỳ hội họp để lập Kinh Tin Kính chỉ có các thánh Tông Đồ tham dự, lần này có cả các môn đệ là thành viên. Thể thức bàn thảo và quyết định vấn đề cũng khác nữa, như thánh Luca ghi: “Thánh Linh Thiên Chúa và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em,...” (Tđcv 15:28).

------------ Quyết định này của Công Đồng được thông báo bằng thư gởi tới các tín hữu, các giáo đoàn tại Antiokia, Syria và Cicilia; thánh Phaolô, Barnabê và các môn đệ khác được ủy thác việc chuyển giao thơ này. Để chứng tỏ việc Chúa phê chuẩn quyết định này của Công Đồng, khi bức thư về quyết định này được đọc trước mặt mọi người hiện diện tại Nhà Tiệc Ly và các tín hữu tại Antiokia, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống dưới hình lưỡi lửa rõ ràng, ngõ hầu tất cả mọi tín hữu được an ủi và vững mạnh trong chân lý Công Giáo. Mẹ Maria tạ ân Chúa vì các hồng ân đã ban cho Giáo Hội. Lập tức thánh Phaolô, thánh Barnabê cùng với các vị khác lên đường chuyển đạt quyết định của Công Đồng. Để an ủi các ngài, Mẹ cho các ngài thánh tích từ áo Chúa Kitô và một vài thứ khác Mẹ vẫn còn giữ về Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ dành cho các ngài sự bảo vệ và lời cầu nguyện của Mẹ. Mẹ tiễn các ngài đi với ơn an ủi và sức mạnh tinh thần làm hành trang để đương đầu với các vất vả khổ cực đang chờ đợi. Suốt tiến trình Công Đồng, quyền lực từ Mẹ Maria gây ra kinh hoàng cho Lucifer và bè lũ. Vì không thể tới gần Nhà Tiệc Ly, chúng cố liều lảng vảng xa xa, nhưng không thể nào thực thi quỉ kế gì chống lại các thành viên Công Đồng. Ôi thời kỳ hạnh phúc, và Công Đồng hạnh phúc!


LỜI MẸ MARIA


------------ Con của Mẹ. Do lòng kiên trì và quyết tâm chịu đựng bất khả địch của Mẹ, Mẹ đánh bại ma quỉ. Theo gương sáng của Mẹ, con hãy kiên trì trong ân sủng để giành được triều thiên vĩ đại. Bản tính loài người và bản chất các thiên thần (mặc dầu chúng là ma quỉ) thuộc các điều kiện trái ngược nhau. Bản chất thiên thần không mỏi mệt, còn bản chất loài người yếu đuối, dễ mỏi mệt và ngã quỵ vì vất vả khổ cực. Vì bản chất loài người yếu đuối, ngay khi mới gặp bất cứ khó khăn gì trong việc thực hành nhân đức, nó ngã lòng và quay trở lại. Điều hôm nay nó hân hoan theo đuổi, ngày mai nó đã chán chường khinh rẻ. Điều hôm nay có vẻ vừa ý, ngày mai nó đã cho là khó chịu. Lúc này nó ước ao, rồi lại không muốn nữa. Đôi khi nó nồng nàn nhiệt tâm, đôi lúc lãnh đạm thờ ơ. Nhưng ma quỉ không bao giờ mỏi mệt hoặc đuối sức trong nỗ lực cám dỗ các linh hồn. Tuy nhiên Thiên Chúa Toàn Năng khôn ngoan vô cùng quan phòng đã giới hạn và kiềm chế quyền lực ma quỉ; chúng không thể vượt quá mức độ được ấn định cho chúng, cũng không thể tác dụng toàn lực bất kiệt của chúng để hành hạ các linh hồn. Mặt khác Chúa nâng đỡ sự yếu đuối của loài người, ban cho ân sủng và sức mạnh để chống lại và chiến thắng kẻ thù trên chiến trường được ấn định.

------------ Vì thế, việc các linh hồn không kiên định nhiệt tâm giữ vững vị thế của họ trong cơn cám dỗ, thiếu kiên trì chịu đựng các khó khăn khi làm việc lành và chống lại ma quỉ là điều không thể tha thứ. Khuynh hướng đam mê lôi kéo người ta hướng về cảm giác và khoái lạc đột nhiên xuất hiện trên đường nhiệm vụ. Trong khi đó, ma quỉ xảo quyệt tinh ranh tìm cách thổi phồng tính chất khó khăn, sự khó chịu của việc hãm mình, cho rằng hãm mình phạt xác nguy hại cho sức khỏe và sinh mạng. Như thế nó lừa dối làm cho vô số linh hồn lao mình xuống hết vực thẳm này tới vực thẳm khác.

------------ Con của Mẹ, con thấy sự lầm lạc này hết sức thông thường đối với các tư tưởng thế tục, nhưng hết sức kinh tởm trước mắt Chúa và Mẹ. Nhiều người yếu đuối, nao núng, miễn cưỡng thi hành nhân đức hoặc hãm mình đền tội, lại mạnh mẽ tích cực khi làm điều xấu xa. Họ kiên trì trong việc phục vụ ma quỉ, sẵn sàng thi hành những công việc khó khăn và gay go khi phạm tội hơn là thi hành các giới răn Chúa và thực hành nhân đức. Họ tỏ ra chậm chạp đần độn trong việc cứu vớt linh hồn họ, nhưng lại nhiệt thành mạnh mẽ tự chất lên mình án trầm luân đời đời.

------------ Cả những người theo đuổi cuộc sống trọn lành cũng thường chịu phần nào sự thiệt hại này, nếu họ quá quan tâm đến những khó khăn trong đời sống trọn lành. Bị lôi cuốn vào cạm bẫy này, những người đó chậm chạp tiến tới sự trọn lành, tạo cho ma quỉ nhiều cơ hội chiến thắng. Con của Mẹ, để con không phải chịu điều nguy hiểm này, con hãy suy gẫm về lòng kiên cường bền chí mà Mẹ đã chống lại Lucifer và toàn thể hoả ngục. Con cũng học sự cao thượng mà Mẹ chống lại những lừa dối và cám dỗ của nó. Mẹ không để bị bối rối. Mẹ cũng không chú ý chút nào tới chúng. Đây là phương cách tốt nhất chiến thắng lòng kiêu căng ngạo mạn của nó. Mẹ cũng không bao giờ chểnh mảng trong các nỗ lực, hoặc xao nhãng thực hành các nhân đức. Để chiến thắng những kẻ thù đó, Mẹ gia tăng nỗ lực thực hành nhân đức, cùng với những lời cầu nguyện van xin và nước mắt. Bởi vậy Mẹ khuyên con cũng làm như thế với sự cảnh giác cao độ, vì những cám dỗ đến với con không phải loại thường, chúng trực tiếp tấn công con với mánh khóe xảo trá cao độ nhất. Mẹ đã cảnh cáo con về điều này nhiều lần và kinh nghiệm này là bài học cho con.

------------ Con đã thấy nỗi kinh hoàng tột độ gây ra cho ma quỉ khi chúng thấy Thánh Thể Chúa ngự trong Mẹ, Mẹ muốn con chú ý tới hai điều. Thứ nhất là để lật đổ hoả ngục và gây kinh hoàng cho ma quỉ, tất cả các Nhiệm Tích của Giáo Hội đều là những phương tiện có uy lực rất mạnh; nhưng hơn hết là Thánh Thể Chúa. Đây là một trong các mục đích huyền nhiệm của Chúa Con Mẹ khi lập Nhiệm Tích tối cao này và các Nhiệm Tích khác. Ở trần gian, người ta ít khi cảm thấy các hiệu lực uy quyền này là vì người ta năng lãnh nhận các Nhiệm Tích nhưng để mất phần lớn lòng tôn kính phải có. Con hãy tin chắc rằng những linh hồn nào năng lãnh nhận các Nhiệm Tích với lòng tận hiến sốt sắng đều khiến ma quỉ kinh sợ; các linh hồn đó phát huy quyền lực mạnh, khống chế ma quỉ theo cùng cách con đã thấy và mô tả về quyền lực đó nơi Mẹ. Lời giải thích sự kiện này là: nơi các linh hồn trinh trắng, uy lực linh thánh này phát huy chẳng khác gì nơi chính bản thể của mình. Trong Mẹ hiệu lực uy quyền đó tác động tới mức tột đỉnh nơi một thụ tạo, vì vậy Mẹ gây ra sự kinh hoàng như thế cho bọn quỉ dữ.

caoduc
07-03-2011, 07:31 PM
CHƯƠNG 3
CÁC SÁCH PHÚC ÂM


------------ Tác giả đã được phép mô tả sự nghiệp tuyệt vời của Mẹ Maria sau Công Đồng các thánh Tông Đồ lần thứ nhất, các chiến thắng vinh quang Mẹ chống lại Lucifer và các quỉ hỏa ngục. Nhưng không thể nào ghi lại hết các việc lạ lùng Mẹ đã làm trong một bộ lịch sử, ngay cả đến tóm lược cũng không thể được. Tác giả được cho biết các sự việc về lúc khởi đầu viết các Sách Phúc Âm và ơn kêu gọi các Thánh Sử thi hành việc này. Tác giả được cho thấy Mẹ Maria góp phần trong việc viết các Sách Phúc Âm, Mẹ ân cần lo lắng cho các thánh Tông Đồ khi các ngài đi rao giảng, và những phép lạ Mẹ làm cho các ngài. Tác giả đã nói Đức Hiền Mẫu thiên đàng thấu triệt cách sâu sắc các mầu nhiệm ân sủng, các Sách Phúc Âm và những Sách Thánh khác nền tảng Luật mới. Mẹ Maria được củng cố nhiều lần về sự hiểu biết này, đặc biệt là trong ngày Mẹ về thiên đàng cùng với Thiên Chúa Con Mẹ. Mẹ thường phủ phục cầu nguyện xin Chúa soi sáng các thánh Tông Đồ, các Thánh Sử và xin Chúa truyền cho các ngài viết Phúc Âm, khi tới thời điểm thích hợp.

------------ Sau khi Đức Nữ Vương từ thiên đàng trở lại trần thế và được ủy thác trách nhiệm Giáo Hội, Chúa cho Mẹ biết đã tới thời điểm khởi đầu viết các Sách Phúc Âm; Mẹ Maria, là Mẹ và Thầy Giáo Hội, sẽ sắp đặt mọi việc vì mục đích này. Vì khiêm nhượng và thận trọng, Mẹ xin Chúa chấp thuận là việc viết Phúc Âm cần phải được thánh Phêrô trách nhiệm, vì ngài là Đại Diện Chúa, là Thủ Lãnh Giáo Hội; thánh Phêrô cần phải được Chúa soi sáng phù trợ đặc biệt về vấn đề hết sức trọng đại này. Thiên Chúa Tối Cao thuận ban mọi điều theo ý Mẹ. Thánh Luca ghi ở Chương 15 Tông Đồ Công Vụ: sau khi các ngài đã giải quyết những nghi vấn về việc cắt bì, thánh Phêrô nêu lên với tất cả các thánh Tông Đồ sự cần thiết phải ghi chép lại thành văn bản các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc và Thầy chúng ta, ngõ hầu các mầu nhiệm đó được rao giảng cho các tín hữu mà không chút dị biệt, như thế chấm dứt Luật Cũ và thiết lập Luật Mới.

------------ Sau khi thánh Phêrô lãnh ý Đức Hiền Mẫu, và toàn thể hội đồng chấp thuận đề nghị này. Các ngài xin Chúa Thánh Thần chỉ định các Tông Đồ và môn đệ sẽ viết về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Lập tức một làn ánh sáng được nhìn thấy rõ ràng bao phủ thánh Phêrô, mọi người nghe rõ ràng tiếng nói: “Vị thượng tế và thủ lãnh Giáo Hội sẽ chỉ định bốn người ghi chép lại các việc làm và các lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế.” Thánh Phêrô và mọi người hiện diện phủ phục trên đất, cảm tạ ơn Chúa vì đặc ân này. Khi mọi người chỗi dậy, thánh Phêrô nói: “Mátthêu, người anh em yêu dấu của chúng ta, sẽ lập tức khởi đầu viết Phúc Âm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Marcô sẽ là người thứ nhì, cũng vậy, sẽ viết Phúc Âm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Luca sẽ là người thứ ba viết Phúc Âm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Gioan, người anh em yêu dấu của chúng ta, là người thứ bốn và cuối cùng viết các mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế và Thầy chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.” Chúa xác nhận quyết định này bằng việc để cho làn ánh sáng đó vẫn sáng rõ cho tới khi các lời này được lặp đi lặp lại và được các vị thụ thác long trọng chấp nhận.

------------ Chỉ ít ngày sau đó thánh Mátthêu khởi đầu viết Sách Phúc Âm thứ nhất (thường gọi: Phúc Âm Nhất Lãm). Khi ngài đang cầu nguyện trong tĩnh phòng tại Nhà Tiệc Ly xin ơn soi sáng cho việc khởi đầu Sách Phúc Âm, mặc dù các cửa phòng vẫn còn cài then, Mẹ Maria uy nghi rực rỡ hiện đến với ngài. Thánh Mátthêu chỗi dậy xin Mẹ chúc lành. Kế đó Mẹ Maria nói: “Này Mátthêu, con của Mẹ, Thiên Chúa Toàn Năng phái Mẹ đem ân sủng Chúa tới cho con, để với ơn Chúa, con khởi đầu viết Sách Phúc Âm mà con tốt phước được uỷ thác. Trong ân sủng Chúa, con sẽ được Chúa Thánh Thần hỗ trợ và Mẹ hết lòng xin cho con. Nhưng con đừng viết gì về Mẹ ngoại trừ những điều tuyệt đối cần thiết để làm sáng tỏ việc Ngôi Lời Nhập Thể, các mầu nhiệm khác của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, và cho việc xây dựng Đức Tin vào Chúa nơi trần gian làm nền tảng Giáo Hội. Khi tới thời điểm thích hợp, Thiên Chúa Toàn Năng sẽ chọn những người khác để tiết lộ cho các tín hữu những mầu nhiệm và hồng ân được quyền năng Chúa làm nơi Mẹ.” Thánh Mátthêu bầy tỏ sẵn sàng vâng theo lời Mẹ. Trong khi ngài thảo luận với Mẹ về nội dung Sách Phúc Âm ngài viết, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên ngài dưới hình thức rõ ràng. Lập tức trong khi Mẹ Maria hiện diện, thánh Mátthêu bắt đầu viết phần đầu Phúc Âm của ngài. Thánh Mátthêu tiếp tục viết và hoàn tất Sách Phúc Âm tại Judea. Thánh Mátthêu viết Phúc Âm bằng ngôn ngữ Hi-bru (Do Thái) vào năm 42 kỷ nguyên Thiên Chúa.

------------ Thánh Sử Marcô viết Sách Phúc Âm của ngài bốn năm sau, vào năm 46 sau ngày Chúa Cứu Thế giáng sinh. Thánh Marcô cũng viết Sách Phúc Âm bằng ngôn ngữ Hi-bru khi ở Palestine. Trước khi bắt đầu viết Sách Phúc Âm, thánh Marcô xin thiên thần bản mệnh trình lên Mẹ Maria ý định của ngài và xin Mẹ trợ giúp để được ơn Chúa soi sáng về nội dung sắp viết ra. Đức Hiền Mẫu nghe lời ngài xin; lập tức Chúa truyền cho các thiên thần với nghi thức và sự uy nghi thường lệ đưa Mẹ Maria tới nơi thánh Marcô trong khi ngài đang cầu nguyện. Quì nơi chân Mẹ, thánh Marcô nói: “Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế và Nữ Vương muôn loài, con không xứng đáng được hưởng đặc ân này, mặc dầu con là tôi tớ Thiên Chúa Con Mẹ và Mẹ.” Mẹ Maria đáp: “Thiên Chúa Tối Cao, Đấng mà con phụng sự và yêu mến, phái Mẹ tới để bảo đảm với con rằng lời con cầu nguyện được Chúa chấp nhận, Thần Linh Chúa sẽ hướng dẫn con trong việc viết Sách Phúc Âm mà Chúa đã ủy thác cho con.” Kế đó Mẹ bảo thánh Marco đừng viết về các mầu nhiệm liên quan tới Mẹ, như đã bảo thánh Mátthêu. Lập tức Chúa Thánh Thần, dưới hình rõ ràng vô cùng rực rỡ, ngự xuống trên đầu thánh Marcô, bọc ngài trong ánh sáng, đổ xuống cho ngài tràn đầy ơn soi sáng. Trước mặt Mẹ Maria, ngài khởi sự viết Sách Phúc Âm. Vào thời gian này, Mẹ Maria tròn tuổi 61.

------------ Hai năm sau, vào năm 48 Kỷ Nguyên Thiên Chúa và Đức Trinh Mẫu Maria 63 tuổi, thánh Luca viết Sách Phúc Âm bằng ngôn ngữ Hy Lạp. Mẹ Maria cũng đến với thánh Luca như Mẹ đã đến với các Thánh Sử khác khi ngài khởi sự viết Sách Phúc Âm tại Akaia. Thánh Luca trình lên Mẹ Maria rằng vì mục đích làm sáng tỏ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và cuộc đời trần thế của Thiên Chúa Con Mẹ, cần phải đề cập tới sự kiện đích thực của việc bẩm thai Ngôi Lời Thiên Chúa làm người và những điều liên quan đến địa vị Mẹ là Mẹ tự nhiên của Chúa Kitô. Sau khi được Mẹ yêu cầu bỏ qua không nói tới các mầu nhiệm và các điều lạ lùng khác liên quan tới địa vị Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thánh Luca được phép tự do viết đôi điều về Mẹ Maria trong Phúc Âm của ngài. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên thánh Luca và trước mặt Mẹ Maria, thánh Luca bắt đầu viết Phúc Âm, dùng các dữ kiện được chính Mẹ Maria chỉ bảo trực tiếp. Thánh Luca tiếp tục là môn đệ nhiệt thành tận tụy nhất đối với Mẹ, không bao giờ để phai mờ hình ảnh Đức Hiền Mẫu dịu dàng và uy nghi tuyệt vời mà ngài được thấy trong dịp này.

caoduc
06-04-2011, 09:23 AM
------------ Cuối cùng trong bốn Thánh Sử là thánh Tông Đồ Gioan viết Phúc Âm năm 58 Kỷ Nguyên Thiên Chúa. Thánh Gioan viết Phúc Âm bằng tiếng Hy Lạp khi lưu ngụ tại vùng Tiểu Á sau ngày Mẹ Maria rất thánh từ trần và được rước cả Hồn Xác về thiên đàng. Phúc Âm thánh Gioan viết trực tiếp chống lại những người lạc giáo và những sai lầm mà, ngay sau khi Đức Trinh Mẫu từ trần và được rước về thiên đàng, ma quỉ bắt đầu gieo rắc để phá hoại đức tin vào Mầu Nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa Nhập Thể. Vì Lucifer bị nhục nhã và bị khống chế bởi mầu nhiệm này, nó lập tức hướng mũi dùi tấn công dữ dội qua những người lạc giáo chống lại mầu nhiệm này. Vì thế Thánh Sử Gioan viết hết sức siêu phàm, ngài viện dẫn rất nhiều lý lẽ minh chứng tính chất đích thực bất khả nghi vấn về Thiên Tính của Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta, vượt xa các Thánh Sử khác về lãnh vực này.

------------ Khi Thánh Sử Gioan sắp sửa khởi đầu viết Phúc Âm, Mẹ Maria rực rỡ huy hoàng trong vinh quang uy nghi, có hàng ngàn thiên thần thuộc mọi đẳng trật vây quanh hiện ra với ngài. Khi hiện ra với thánh Sử, Mẹ nói: “Gioan, con của Mẹ và tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao, bây giờ là thời điểm thích hợp để viết về cuộc đời và các mầu nhiệm của Thiên Chúa Con Mẹ, ngõ hầu nhân loại có thể biết được Con của Mẹ là Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, là Thiên Chúa thực và đồng thời là người thực. Nhưng chưa tới thời điểm thích hợp viết lại các mầu nhiệm con biết về Mẹ; các mầu nhiệm đó cũng sẽ chưa được tỏ hiện cho thế giới quá quen với việc sùng bái ngẫu thần, để Lucifer không thể lạm dụng khuấy phá những người sẽ nhận được Đức Tin vào Chúa Cứu Thế và Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Chúa Thánh Thần sẽ trợ giúp con, Mẹ muốn con khởi sự viết trước sự hiện diện của Mẹ.” Được Đức Hiền Mẫu trợ giúp, thánh Gioan lập tức bắt đầu viết Phúc Âm của ngài. Trước khi Mẹ Maria rất thánh về ngự bên hữu Thiên Chúa Con Mẹ, Mẹ chúc lành cho thánh Gioan và hứa bảo vệ ngài suốt đời.

------------ Trên đây là các phần khởi đầu các Sách Phúc Âm, cả bốn Sách Phúc Âm đều được khởi đầu nhờ sự giúp đỡ và do lời cầu bầu của Mẹ Maria, cho Giáo Hội hiểu rằng tất cả mọi đặc ân này đều được ký thác nơi Mẹ. Sau khi lược qua về các Thánh Sử để giải thích các phần khởi đầu bốn Phúc Âm, bây giờ chúng tôi trở lại phần tường trình của chúng tôi.

------------ Sau Công Đồng các thánh Tông đồ, Mẹ Maria gia tăng lòng ân cần săn sóc lo lắng cho phúc lợi của Giáo Hội càng nhiều. Tới thời gian này đức tin ngày ngày được truyền bá khắp thế giới. Là Hiền Mẫu và là Thầy đích thực, Mẹ hết sức chú ý lo lắng cho các thánh Tông Đồ, danh tánh và phúc lợi của các ngài được ghi khắc nơi trái tim Mẹ. Tất cả các thánh Tông Đồ, ngoại trừ thánh Gioan và thánh Giacôbê thứ, ngay sau khi Công Đồng bế mạc, đã rời khỏi Jerusalem trở về nhiệm sở. Mẹ Maria yêu thương lo lắng cho các ngài vì những khổ cực khó khăn các ngài gặp trên đường rao giảng Phúc Âm. Mẹ xót thương các ngài hành trình gian khổ. Mẹ dành cho các ngài lòng tôn kính cao độ vì sự thánh thiện, vì chức linh mục và là Tông Đồ của Thiên Chúa Con Mẹ, là những người xây dựng Giáo Hội, là người rao giảng giáo lý của Chúa, là những người được Chúa Thánh Thần chọn vào các chức vụ cao quí đó vì vinh danh Đấng Tối Cao.
Vì hiểu biết và lo lắng cho toàn thể Giáo Hội, Mẹ Maria ủy thác cho các thiên thần việc săn sóc giúp đỡ các thánh Tông Đồ và môn đệ, an ủi trong mọi thống khổ, tức thời giúp đỡ đối với mọi khó khăn. Nhờ tính chất mau lẹ của bản chất thần linh, các thiên thần có thể làm mọi việc này mà không mất đi việc vui hưởng chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Mẹ cũng yêu cầu các ngài thông báo cho Mẹ mọi việc các thánh Tông Đồ và môn đệ đang làm, và khi các vị đó cần y phục. Mẹ lo lắng đặc biệt chăm sóc y phục cho các thánh Tông Đồ và môn đệ, ngõ hầu các ngài có thể mặc y phục như khi rời khỏi Jerusalem. Do tiên liệu khôn ngoan, suốt thời gian Mẹ Maria còn tại thế, tất cả các thánh Tông Đồ mặc y phục có hình thức và mầu giống hệt y phục của Thiên Chúa Con Mẹ. Được các thiên thần phụ giúp, chính tay Mẹ đan những chiếc áo dài và nhờ các thiên thần đem tới cho các thánh Tông Đồ đang lặn lội rao giảng. Trang phục cho các thánh Tông Đồ giống hệt Chúa Cứu Thế, Đức Hiền Mẫu muốn rằng các thánh Tông Đồ rao giảng giáo lý và cuộc đời cực thánh của Chúa ngay cả bằng y phục bề ngoài. Về các nhu cầu sinh sống khác, Mẹ để cho các ngài phải hành khất, phải lao động để có lương thực hằng ngày, hoặc của bố thí được tặng cho các ngài.

------------ Theo lời yêu cầu của Mẹ Maria, các thiên thần thường xuyên trợ giúp các thánh Tông Đồ trong các hành trình và lao khổ vất vả. Đặc biệt các thiên thần bảo vệ các thánh Tông Đồ khi các ngài bị đàn áp hành hạ bởi dân ngoại, người Do Thái và cả bởi ma quỉ nữa, mà lũ này thường xuyên xúi giục những người ác tâm chống lại các vị rao giảng Phúc Âm. Các thiên thần thường hiện ra thăm viếng các thánh Tông Đồ, chuyện trò và nhân danh Mẹ Maria an ủi các ngài. Nhiều khi các thiên thần thi hành cũng những việc đó nhưng không hiện ra. Đôi khi các thiên thần giải thoát các thánh Tông Đồ khỏi ngục tù, hoặc cảnh giác các ngài về những nguy hiểm và cạm bẫy. Có khi thiên thần báo cho các ngài biết những điều phải làm tùy theo hoàn cảnh đặc biệt tại một số nơi hoặc một số sắc dân nào đó. Các thiên thần cũng trình mọi sự việc này lên Mẹ Maria. Không thể nào kể hết những săn sóc, lo lắng và các việc làm chuyên cần của Đức Hiền Mẫu nhân từ yêu thương. Không một ngày một đêm nào qua đi mà Mẹ Maria không làm biết bao nhiêu phép lạ cho các thánh Tông Đồ và Giáo Hội. Bên cạnh tất cả những điều này, Mẹ còn nhiều lần viết thơ cho các thánh Tông Đồ, làm cho các ngài phấn khởi bằng những lời thúc đẩy và giáo huấn thiên đàng khiến các ngài được an ủi và mạnh sức.


LỜI MẸ MARIA

------------ Con yêu dấu của Mẹ, nhiều lần Mẹ nói với con về lời Mẹ phiền trách con cái Giáo Hội vì tội thiếu kính trọng các linh mục. Mẹ phiền trách cách riêng các phụ nữ vì nơi họ tội lỗi này nặng nề hơn. Trong mắt Mẹ, tội này hết sức ghê tởm, vì đối nghịch với cách Mẹ cư xử khi ở trần thế. Mẹ nhắc lại điều đó ở đây, để con có thể bắt chước, xa lánh những tội mà các phụ nữ dại khờ và các con gái của Belial mắc phạm, đó là thiếu kính trọng các linh mục của Thiên Chúa Tối Cao. Tội này ngày càng gia tăng trong Giáo Hội, vì thế Mẹ nhắc lại lời cảnh cáo này như đã nhiều lần được ghi.

------------ Con của Mẹ, con hãy nói Mẹ nghe phải nghĩ gì về sự kiện các linh mục, những người được Chúa xức dầu, được chỉ định đại diện Chúa Kitô thánh hiến Mình và Máu Thánh Chúa, lại phục vụ những người đê tiện, dơ dáy và trần tục? Phải nghĩ thế nào khi các linh mục công khai kính cẩn đối với một phụ nữ ngạo mạn và khốn nạn, chỉ vì người đó giàu sang, còn các linh mục thì nghèo khó? Mẹ hỏi, phải chăng các linh mục nghèo nàn có phẩm cách kém hơn những người giàu sang? Hoặc của cải làm cho phẩm cách trở nên lớn lao hơn hoặc ngang bằng, quyền hành hơn và siêu việt hơn, so với phẩm cách được Thiên Chúa Con Mẹ ban cho các linh mục và các thừa tác viên của Ngài? Các thiên thần không biệt đãi người giàu vì tài sản của họ, nhưng kính trọng phẩm cách và địa vị cao quí của linh mục. Vì thế, tại sao sự lạm dụng và đồi trụy đó lại len lỏi vào Giáo Hội được, đến độ các vị được Chúa xức dầu bị xúc phạm, bị khinh thường bởi các tín hữu, những người này biết và nhìn nhận các linh mục được chính Chúa Kitô thánh hoá?

------------ Thực ra chính các linh mục đó lầm lỗi và đáng bị quở trách khi bất chấp phẩm giá mình, tự mình nô lệ phục vụ người khác. Nhưng nếu các linh mục có lý do nào đó để bào chữa tình trạng nghèo nàn của mình, thì những người giàu có không thể viện lý do nào để bào chữa sự kiêu căng của họ. Điều kỳ quái này ghê tởm đối với các thánh và khó chịu trước mắt Mẹ vì lòng kính trọng Mẹ có đối với các linh mục. Phẩm cách địa vị hết sức cao cả của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa; dẫu vậy Mẹ thường phủ phục nơi chân các linh mục (các thánh Tông Đồ) và cho việc hôn đất nơi các ngài đặt chân là hạnh phúc lớn lao. Nhưng sự mù quáng của loài người đã làm lu mờ phẩm giá địa vị linh mục tư tế, lẫn lộn vàng với thau (Jer. 15:19). Thế gian đã hạ các linh mục xuống hàng thứ dân do các luật lệ và tập quán bừa bãi phóng đãng của nó (Is. 25:2). Họ dùng mọi cách để hạ giá các linh mục. Cũng vị tư tế đó hiến dâng của lễ vô cùng cao cả là Mình Máu Thánh Chúa nơi bàn thánh, sau đó phải tự khuất mình phục vụ những người hạ cấp.

------------ Con của Mẹ, vì thế Mẹ muốn con, với hết khả năng, tìm cách đền bù tội lỗi và sự lạm dụng này trong con cái Giáo Hội. Mẹ cho con hiểu rằng từ thiên đàng Mẹ nhìn các linh mục nơi trần thế với lòng tôn kính quí trọng. Con phải luôn hướng về các linh mục với lòng tôn kính như khi các ngài ở nơi bàn thánh, hoặc cầm Thánh Thể Chúa trong tay hoặc ủ trong ngực. Cả đến phẩm phục của các linh mục con cũng phải hết sức kính trọng, y như Mẹ đã kính trọng cung cấp y phục cho các thánh Tông Đồ.

caoduc
23-04-2011, 09:35 AM
CHƯƠNG 4
* MẸ MARIA NHIỆT THÀNH YÊU MẾN KHỔ HÌNH CỨU CHUỘC VÀ NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ;
* MẸ MARIA MỪNG LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI VÀ CÁC ĐẠI LỄ KHÁC


------------ Mẹ Maria luôn lo lắng việc hướng dẫn Giáo Hội, Mẹ cũng luôn âm thầm thi hành các thánh đức, việc lành khác, do đó Mẹ xin được muôn vàn đặc ân và thánh sủng từ Thiên Chúa Tối Cao, phúc lợi cho toàn thể tín hữu, cho việc thăng tiến ơn cứu độ các linh hồn. Trong những chương cuối này, chúng tôi (tác giả) tận lực kể lại các việc làm âm thầm Mẹ Maria làm để là cẩm nang hướng dẫn chúng ta, mà cũng là lời chúng ta ca tụng vinh danh Mẹ.

------------ Mặc dầu Mẹ Maria vui hưởng muôn vàn đặc ân vô cùng cao cả, Mẹ luôn nhớ các việc làm, các mầu nhiệm về cuộc đời trần thế của Thiên Chúa Con Mẹ. Không kể việc Mẹ luôn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi và biết rõ mọi sự qua các thị kiến trong những năm sau cùng Mẹ ở trần thế, ngay từ khi bẩm thai, Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân không bao giờ quên điều gì Mẹ đã một lần hiểu biết. Trong các tiến trình Khổ Hình Cứu Chuộc tường thuật ở phần thứ nhì, chúng ta nhớ Mẹ Maria cảm thấy trong chính thân xác và linh hồn cực trinh khiết Mẹ mọi đau đớn thống khổ Chúa Cứu Thế phải chịu. Không một cực hình nào Chúa Cứu Thế đã trải qua lại không được thông cho Mẹ. Mọi hình ảnh hoặc dấu vết Khổ Hình Cứu Chuộc vẫn còn đậm nét trong tâm trí Mẹ y hệt như khi tiếp nhận các hình ảnh hoặc dấu vết đó.

------------ Mẹ sắp đặt mọi quan năng để có thể trong mọi lúc duy trì nơi trái tim hình ảnh Thiên Chúa Con Mẹ bị hành hạ, bị lăng nhục, bị thương tích, hình hài biến dạng vì các thống khổ trong Cực Hình Cứu Chuộc. Mẹ luôn nhớ lại những lộng ngôn, nhục mạ, sỉ nhục xúc phạm Chúa đã chịu. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào Mẹ cũng nhìn thấy toàn thể Khổ Hình Cứu Chuộc sống động như đang xảy ra rõ ràng trước mắt. Suốt ngày, thị kiến đau đớn này thúc đẩy Mẹ thi hành những việc thánh đức anh hùng và triều dâng nỗi đau đớn xót thương trong Trái Tim, nhưng tình yêu thương bao la của Mẹ không thỏa mãn. Vào giờ khắc ấn định, Mẹ tham gia các phụng vụ khác cùng với các thiên thần, đặc biệt là những thiên thần mang biểu hiệu các hình cụ Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ dùng các thiên thần này trước tiên rồi đến các thiên thần khác làm phụ tá trong các phụng vụ sau đây.

------------ Mẹ dâng lời cầu nguyện, thờ lạy đặc biệt đối với mỗi loại thương tích, thống khổ Chúa Kitô đã chịu. Mẹ sáng tác những bài ca đặc biệt tôn vinh, để đền bù từng lời khinh bỉ nhục mạ từ miệng các kẻ thù của Chúa đã thốt ra vì ganh tị, giận dữ hoặc hận thù. Đối với những nhục mạ, chế giễu, xúc phạm thánh thể Chúa, Mẹ thực hành các việc khiêm nhượng thẳm sâu. Mẹ tuyên xưng Thiên Tính và nhân tính, sự thánh thiện, các phép lạ, các việc làm và giáo lý của Chúa.

------------ Do sức mạnh tình yêu, sự đau buồn của Mẹ trong các hành động này vượt gấp bội việc tử đạo và Mẹ hiến dâng hết cho Giáo Hội. Hẳn Mẹ đã chết nhiều phen vì đau đớn nếu quyền năng Thiên Chúa không duy trì mạng sống Mẹ để dành cho công nghiệp và vinh quang vĩ đại hơn. Nhiều lần Mẹ khóc huyết lệ đầm đìa. Vào những lần khác, trái tim Mẹ đau buồn u uất đến độ mồ hôi pha máu chảy từ thân thể cực trinh khiết Mẹ xuống đất. Hơn nữa, đôi khi trái tim Mẹ như bị xoắn ra khỏi vị trí thông thường do bạo lực từ những đau đớn. Khi Mẹ ở trong tình trạng cực độ đau đớn như thế, Thiên Chúa Con Mẹ từ thiên đàng đến với Mẹ, ban cho Mẹ sức mạnh và sức sống mới để làm dịu bớt nỗi đau đớn thống khổ, chữa lành các thương tích do tình Mẹ yêu thương Chúa, để Mẹ có thể tiếp tục các hành động yêu thương này.

------------ Chúa muốn Mẹ ngưng cảm giác đau buồn và yêu thương trắc ẩn trong những ngày Mẹ tưởng niệm mầu nhiệm Chúa Phục Sinh ngõ hầu duy trì sự liên đới chính đáng giữa nguyên nhân và hiệu quả. Dẫu vậy, Mẹ luôn nhìn thấy các đau đớn thống khổ Chúa chịu, để theo cách đó trong sự ngọt ngào của mọi đặc ân, Khổ Hình Cứu Chuộc của Chúa pha vào như một hợp chất đắng cay. Mẹ cũng được sự đồng ý của thánh sử Gioan để Mẹ ẩn dật trong phòng cầu nguyện khi tưởng niệm Cuộc Tử Nạn và an táng Thiên Chúa Con Mẹ từ năm giờ chiều ngày thứ Năm cho tới trưa Chúa Nhật. Trong những ngày này, thánh Gioan ở lại Nhà Tiệc Ly để tiếp đón những người tới thăm và không để một ai làm xáo trộn sự yên tĩnh của Mẹ. Khi nào ngài không thể chu toàn sứ mệnh này, một môn đệ được ủy thác việc này.

------------ Chỉ một mình Thiên Chúa hiểu các việc Đức Từ Mẫu thực hành trong ba ngày này. Vì không thể nào mô tả các điều được mạc khải, tác giả chỉ xin tóm lược rằng Mẹ Maria tưởng niệm hết mọi mầu nhiệm Khổ Hình Chúa Cứu Thế chịu từ khi rửa chân các thánh Tông Đồ cho tới mầu nhiệm Phục Sinh. Mỗi giờ mỗi lúc, Mẹ làm mới lại trong Mẹ mọi cử chỉ, mọi động tác, mọi việc, mọi thống khổ y hệt những điều đó xảy ra nơi Chúa Cứu Thế. Mẹ lặp lại cũng chính những lời cầu nguỵện Chúa đã thốt lên tại mỗi nơi mỗi lúc. Bao lâu Mẹ còn sống, mọi thống khổ Thiên Chúa Con phải chịu được canh tân trong Mẹ hàng tuần. Qua việc tưởng niệm này Đức Hiền Mẫu cao cả nhận được nhiều đặc ân và thánh sủng vĩ đại cho những ai nhiệt tâm kính nhớ Khổ Hình của Chúa. Vì thế Đức Hiền Mẫu đã hứa với tất cả các linh hồn thực hiện việc tưởng niệm này ơn trợ giúp đặc biệt và được dự phần trong các kho tàng Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ tha thiết ước mong Giáo Hội tiếp tục duy trì việc tưởng niệm này. Do các ước nguyện và lời Mẹ xin, Chúa muốn từ đó về sau nhiều người trong Giáo Hội sẽ theo gương Mẹ tưởng niệm Chúa chịu Khổ Hình cứu chuộc.

------------ Trong các hành động tưởng niệm Khổ Hình Cứu Chuộc, Mẹ Maria đặc biệt kỷ niệm việc Chúa lập Nhiệm Tích Thánh Thể cực thánh bằng những lời ca chúc tụng, tạ ân và yêu thương nồng cháy. Mẹ nồng nàn mời các thiên thần hộ vệ và nhiều thiên thần từ thiên đàng tham dự việc này để phụ giúp và cùng với Mẹ dâng lên Chúa. Kế đó Mẹ thực hành các hành động khiêm tốn thẳm sâu; Mẹ xưng mình là tro bụi trước bản tính vô cùng của Thiên Chúa. Mẹ hết sức xúc động khi chiêm niệm các ơn nhận được cách huyền nhiệm. Dù trội vượt hơn các thiên thần Seraphim và Cherubim, Mẹ cho mình thấp hèn nhất trong mọi thụ tạo. Với lòng khiêm nhượng, Mẹ yêu cầu các thiên thần khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn và chuẩn bị để Mẹ xứng đáng rước Chúa. Các thiên thần hoan hỉ vâng lời, phụ giúp và hợp với Mẹ trong các lời cầu nguyện gần như suốt đêm trước ngày Mẹ rước Thánh Thể Chúa.

caoduc
14-05-2011, 09:15 AM
------------ Dịp đó thánh Phaolô ở lại Jerusalem không quá mười lăm ngày, như ngài nói trong thơ gởi giáo đoàn Galata (Gal. 1:18). Ít năm sau, thánh Phaolô từ Miletus và Ephesô trở lại Jerusalem rồi bị bắt giam, ngài thuật lại lần ngất trí này trong đền thờ và lệnh Chúa truyền rời khỏi Jerusalem trong Chương 22 Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phaolô trình lại với thánh Phêrô về thị kiến và lệnh Chúa truyền. Sau khi suy xét sự nguy hiểm chí tử của ngài, thánh Phaolô được bí mật gởi đi Caesarêa và Tarsô với ủy nhiệm rao giảng cho các dân ngoại không phân biệt một ai.

------------ Được Chúa hứa bảo vệ sinh mạng thánh Phaolô, Mẹ Maria hy vọng nhờ ơn phù trợ của Đấng Quan Phòng có thể bảo vệ thánh Giacôbê, cháu Mẹ. Thánh Giacôbê rất yêu quí đối với Mẹ, ngài được hàng trăm thiên thần, do Mẹ chỉ định, bảo vệ và đồng hành tại Granada. Các thiên thần hộ vệ thánh Giacôbê thường đi đi về về, đem các lời cầu xin của ngài tới Mẹ Maria và lời Mẹ chỉ dạy cho ngài; nhiều lần Mẹ Maria hiện ra với thánh Giacôbê để an ủi, chỉ dạy và cứu giúp khi nguy cấp. Khi hoàn thành giáo đoàn nhỏ tại Pillar thuộc Saragossa, thánh Giacôbê trao lại cho vị giám mục và các môn đệ được chỉ định tại đó trông coi, cũng như tại các thành phố khác ở Tây Ban Nha. Thánh Giacôbê rời khỏi Saragossa, tiếp tục truyền giáo qua nhiều tỉnh thành. Sau khi tới Catalonia, ngài đáp tầu đi nước Ý, từ đó giong ruổi đường bộ vừa đi vừa rao giảng cho tới khi đáp tầu đi Tiểu Á.

------------ Thánh Giacôbê sung sướng đến Ephesô, ngài quì nơi chân Đức Hiền Mẫu Đấng Tạo Hoá. Ngài tạ ân Mẹ Maria vì muôn đặc ân Thiên Chúa ngài nhận được qua Mẹ suốt các hành trình rao giảng ở Tây Ban Nha, nhất là các lần Mẹ viếng thăm. Đức Hiền Mẫu nâng thánh Giacobê lên và nói: “Thưa chúa công của mẹ, xin nhớ ngài được Chúa xức dầu tấn phong và là thừa tác của Chúa, còn mẹ chỉ là con trùng hèn hạ.” Mẹ Maria quì xuống xin thánh Giacôbê, với tư cách là linh mục, chúc lành cho Mẹ. Thánh Giacôbê lưu lại Ephesô vài ngày với Mẹ Maria và thánh Gioan, em ngài, và kể lại với thánh Gioan mọi việc xảy ra cho ngài tại Tây Ban Nha. Thánh Giacôbê trở lại Jerusalem vào thời gian toàn thể thành này sôi sục chống lại các môn đệ và tín hữu Chúa Kitô. Người Do Thái điên cuồng chống lại thánh Tông Đồ Giacôbê và quyết định giết ngài khi họ thấy các hy vọng của họ tan vỡ vì việc trở lại và lòng tin sắt đá của các ông Philetus và Hermogenes. Để thi hành mục đích này họ hối lộ Democritus và Lysias, sĩ quan đại đội trưởng vệ binh La mã, xin cấp cho họ lính để bắt giữ thánh Tông Đồ. Để che giấu hành động dối trá của họ, họ dàn cảnh cuộc cãi lộn trong khi thánh Giacôbê rao giảng để bắt giữ ngài. Việc thi hành âm mưu ác độc này được trao cho Abiator, vị thuợng tế năm đó, và Josias, một ký lục đồng mưu. Thuợng tế Abiator và viên ký lục điên cuồng giận dữ khi thánh Giacôbê giảng cho dân chúng về mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc, chứng minh lời ngài giảng bằng sự khôn ngoan lạ lùng rút từ các chứng tích trong Cựu Ước, làm người nghe cảm động chảy nước mắt ăn năn thống hối. Sau khi làm hiệu cho bọn lính La mã, Abiator sai Josias quàng sợi thừng quanh cổ thánh Giacôbê, đè ngài xuống, la lên rằng ngài là người gây rối loạn trong dân chúng và là tác giả một tôn giáo mới chống lại đế quốc La Mã. Democritus và Lysias cùng với đám lính xông tới trói và giải nạp thánh Giacôbê cho Herode (thứ). Bị Lucifer và người Do Thái xúi bẩy hận thù các tín hữu Chúa Kitô, Herode chống lại các môn đệ Chúa, sai lính của y hành hạ và tống giam các môn đệ. Cuộc đàn áp này được thánh Luca kể trong Chương 12 Tông Đồ Công Vụ. Herode lập tức ra lệnh chém đầu thánh Giacôbê như dân Do Thái đòi. Thánh Tông Đồ Giacôbê hết sức hoan hỉ khi bị bắt bị trói giống Thầy của ngài và bị điệu đi lãnh phước tử đạo, mà ngài đã được Mẹ Maria cho biết. Thánh Giacôbê dâng lên những lời khiêm nhượng cảm tạ vì hồng ân này, công khai lặp lại lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Thánh Giacôbê nhớ lại lời ngài cầu khẩn tại Ephesô là Mẹ Maria rất thánh sẽ hiện diện bên ngài khi ngài chết, nên thánh Tông Đồ kêu cầu Mẹ hết sức thiết tha.

------------ Từ tĩnh phòng, Mẹ Maria nghe các lời cầu nguyện của thánh Tông Đồ yêu dấu và là cháu Mẹ. Trong khi cầu nguyện, Mẹ thấy nhiều thiên thần thuộc mọi đẳng trật từ thiên đàng tới, một số thiên thần bao quanh thánh Tông Đồ tại Jerusalem khi ngài bị điệu tới pháp trường, các thiên thần khác tới bên Đức Nữ Vương tại Ephesô. Một trong các thiên thần nói với Mẹ Maria: “Kính thưa Đức Nữ Vương thiên đàng, Thiên Chúa Tối Cao yêu cầu Đức Nữ Vương lập tức tới Jerusalem an ủi Giacôbê, đầy tớ vĩ đại của Chúa, để hỗ trợ ngài trong giờ chết, ban mọi điều ngài ước ao cách yêu mến và thánh thiện.” Mẹ Maria vui mừng và biết ơn vì đặc ân này. Mẹ chúc tụng Đấng Tối Cao vì ơn bảo vệ những người trông cậy lòng thương xót của Chúa và ký thác mạng sống mình trong tay Chúa. Trong khi thánh Giacôbê bị điệu tới pháp trường, ngài làm nhiều phép lạ cứu rất nhiều người bệnh tật và bị quỉ ám. Những người đó chờ đón dọc đường thánh Giacôbê tới pháp trường, vì tin đồn cuộc hành hình do lệnh Herode lan tràn khắp nơi, rất đông người bất hạnh vội vàng tới để lãnh được những ơn cứu giúp và lời khuyên bảo sau cùng của ngài. Tất cả những người này đều được thánh Tông Đồ chữa lành bệnh tật.

------------ Các thiên thần đưa Mẹ Maria tới nơi hành quyết thánh Giacôbê tại Jerusalem. Thánh Tông Đồ quì gối dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Ngài thấy Đức Nữ Vương thiên đàng ở trước mặt, có muôn vàn thiên thần vây quanh. Khi thấy cảnh huy hoàng thiên đàng này, linh hồn thánh Giacôbê bừng lên niềm vui mới và trái tim ngài cháy lên tình yêu thánh thiêng nồng nàn. Ngài ước muốn tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương muôn loài. Nhưng một thiên thần nói: “Này Giacôbê, tôi tớ của Đấng Tạo Hoá, hãy giữ lại trong tim những tình cảm quí giá này, đừng nói cho những người Do Thái tại đây biết Đức Nữ Vương của chúng ta hiện diện. Những người đó không xứng đáng và không thể nhận biết Người. Thay vì tôn kính Người, chúng làm cho trái tim chúng càng chai đá hận thù.” Được khuyên như thế, thánh Tông Đồ không lớn tiếng mà chỉ mấp máy môi âm thầm nói với Mẹ Maria:
”Lạy Đức Hiền Mẫu Chúa Giêsu Kitô của con, Nữ Vương và Đấng bảo vệ con, Người là niềm an ủi cho những ai đau khổ, nơi nương ẩn cho các kẻ khốn cùng. Lạy Nữ Vương của con, trong giờ phút này, xin cho con hồng ân đáng ước vọng của Người. Xin dâng hiến hy lễ mạng sống con lên Thiên Chúa Con của Người và là Đấng Cứu Chuộc thế giới. Con bừng cháy lòng khao khát được là hy lễ toàn thiêu vì vinh danh Chúa. Xin đôi bàn tay cực tinh tuyền không tì vết của Mẹ ngày hôm nay là bàn thờ dâng hiến hy lễ con, để hy lễ này có thể trở nên đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Con ký thác linh hồn con trong tay Mẹ, để qua tay Mẹ, linh hồn con tới tay Đấng Tạo Thành.” Sau khi nói những lời này và gắn mắt nhìn vào Mẹ Maria đang nói với trái tim ngài, thánh Tông Đồ Giacôbê bị lý hình chém đầu. Mẹ Maria đã đón linh hồn thánh Tông Đồ yêu dấu đem về thiên đàng trình lên trước Thiên Chúa Con Mẹ.

------------ Khi Mẹ Maria rất thánh vào thiên đàng cùng với của lễ này, Mẹ đã tạo ra niềm hân hoan cho toàn thể triều đình thiên quốc; Mẹ được đón tiếp bằng những lời ca chúc tụng. Đấng Tối Cao nhận và đặt linh hồn thánh Giacôbê trong vinh quang tuyệt vời giữa các thần thánh. Phủ phục trước ngai toà Thiên Chúa Toàn Năng, Mẹ Maria dâng lời chúc tụng tạ ân vì phước tử đạo hiển vinh mà một trong các thánh Tông Đồ đã được. Dịp này Mẹ Maria không trực diện thị kiến Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn vàn đặc ân mới cho Mẹ và cho Giáo Hội. Toàn thể các thánh chúc tụng Mẹ. Kế đó các thiên thần đưa Mẹ trở lại tĩnh phòng tại Ephesô, tại đây một thiên thần xuất hiện dưới hình bóng Mẹ. Khi trở lại tĩnh phòng, Đức Hiền Mẫu mọi thánh đức thiên đàng phủ phục tạ ân Đấng Tối Cao vì mọi việc đã xảy ra.

------------ Đêm đó các môn đệ thánh Giacôbê lấy xác ngài bí mật đưa tới Jaffa, từ đó họ đáp tàu đưa xác thánh Giacôbê tới Galicia nước Tây Ban Nha. Mẹ Maria gởi một thiên thần hướng dẫn họ tới hải cảng Galicia. Mặc dầu không nhìn thấy thiên thần, các môn đệ thánh Giacôbê cảm thấy được bảo vệ cách lạ lùng suốt hành trình. Nước Tây Ban Nha nhận được đức tin nhờ thánh Giacôbê. Đức tin đã ăn rễ rất sâu trong trái tim các tín hữu nhờ ơn bảo trợ dồi dào của Mẹ Maria; bây giờ lại nhờ Mẹ mà quốc gia này được bảo quản thi hài thánh Tông Đồ. Thánh Giacôbê chết ngày 25 tháng 3 năm 41 Công Nguyên: 5 năm 7 tháng kể từ ngày ngài xuất hành rao giảng Tin Mừng tại Tây Ban Nha. Thánh Giacôbê tử đạo vào đúng ngày tròn 7 năm sau Cuộc Tử Nạn của Chúa Cứu Thế. Cái chết của thánh Giacôbê mà Herode vội vàng xúc tiến đã gia tăng đáng kể lòng ác độc bất kính của người Do Thái chống Giáo Hội Chúa Kitô. Họ thấy sự tàn bạo của hôn quân ác độc Herode là phương tiện hữu hiệu cho việc họ theo đuổi lòng hận thù chống lại các Kitô hữu. Lucifer và lũ quỉ của nó cũng cùng ý hướng đó. Herode đã thi hành việc Lucifer xúi bắt thánh Phêrô để mua chuộc cảm tình dân Do Thái đối với những mục đích thấp hèn tạm bợ của y. Ma quỉ rất kinh sợ Vị Đại Diện Chúa Kitô vì quyền lực từ ngài phát ra chống lại chúng. Chúng âm thầm tìm cách đẩy nhanh việc bắt giam ngài. Thánh Phêrô, bị trói bằng nhiều xiềng xích, nằm trong hầm tù chờ tới sau Lễ Vượt Qua sẽ bị hành quyết (Tđcv 12:4).

caoduc
08-07-2011, 07:01 PM
------------ Mẹ Maria biết rõ cuộc khủng hoảng nguy hiểm đe dọa Giáo Hội. Mẹ thấy mọi việc xảy ra tại Jerusalem. Mẹ gia tăng cầu nguyện khẩn thiết, lo âu. Mẹ phủ phục trên đất, huyết lệ đầm đìa, xin Chúa giải phóng thánh Phêrô và bảo vệ Giáo Hội. Những lời Mẹ cầu nguyện xuyên thấu Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ. Để đáp ứng lời Mẹ, chính Chúa hiện ra khi Mẹ đang cầu nguyện. Đức Vua Tối Cao âu yếm nâng Mẹ lên và nói: “Thưa Mẹ của Con, xin Mẹ nguôi lòng đau đớn và hãy xin bất cứ điều gì Mẹ muốn. Con sẽ ban mọi điều Mẹ xin; Mẹ sẽ nhận được mọi điều đó vì vui lòng Con. Con muốn Mẹ hành động theo ý Mẹ, Mẹ hãy dùng quyền lực Con ban cho Mẹ: Mẹ hãy làm hoặc tháo gỡ bất cứ điều gì cần thiết vì lợi ích cho Giáo Hội, Mẹ biết mọi giận dữ điên cuồng ma quỉ sẽ hướng vào Mẹ.” Mẹ Maria tạ ơn Chúa vì đặc ân mới này và tận hiến thi hành các cuộc chiến đấu cho các tín hữu Chúa. Mẹ nói: “Lạy Thiên Chúa Tối Cao, nguồn hy vọng và sinh lực linh hồn mẹ, trái tim và linh hồn nữ tì Chúa được chuẩn bị để chịu gian khổ vì các linh hồn đã được chuộc bằng Máu Thánh và Sinh Mạng của Chúa. Mặc dầu mẹ chỉ là bụi đất vô dụng, mẹ biết Con quyền năng khôn ngoan vô cùng; với ơn trợ giúp của Con, mẹ không sợ rắn già hỏa ngục. Vì Con muốn mẹ quyết định, hành sử nhân danh mẹ vì lợi ích Giáo Hội, bây giờ xin Con truyền cho Lucifer và các quỉ của nó, những kẻ đang gây rối cho Giáo Hội, phải xuống hoả ngục và ở đó cho tới khi Thiên Chúa vui lòng cho phép chúng trở lại thế gian.”

------------ Lucifer và lũ quỉ của nó biết hình phạt này phát xuất từ Đức Nữ Vương chúng ta, Đấng mà chúng gọi là kẻ thù vì không dám gọi thánh danh Mẹ Maria. Ở trong hoả ngục chúng xấu hổ và mất tinh thần cho tới khi chúng được phép chỗi dậy để chống lại Đức Maria, như sẽ được tường thuật sau. Sau khi chiến thắng ma quỉ, Mẹ Maria thấy Mẹ cũng cần phải chiến thắng sự chống đối của Herode và người Do Thái, Mẹ nói với Thiên Chúa Con của Mẹ: “Hỡi Con và Chúa của mẹ, bây giờ nếu Con muốn, xin hãy cho thiên thần giải thoát Phêrô tôi tớ Con khỏi ngục tù.” Do lệnh Chúa Kitô và Mẹ Maria, một thiên thần đã mau mắn đi giải thoát thánh Phêrô.

------------ Thánh Phêrô bị xiềng bằng hai dây xích, nằm giữa hai lính canh và một số lính khác gác ở cửa hầm tù. Lễ Vượt Qua đã xong và đêm đó chính là đêm cuối cùng trước khi ngài bị hành quyết theo án đã tuyên. Nhưng thánh Tông Đồ Phêrô bình tâm đến độ ngài ngủ ngon lành không chút lưu ý đến đám lính canh giữ ngài (Tđcv 12:6). Thiên thần phải lay mạnh để đánh thức thánh Phêrô trong khi ngài còn ngái ngủ và bảo: “Dậy mau, thắt lưng và mang giày, cầm lấy áo choàng và đi theo tôi.” Thánh Phêrô thấy ngài không bị xiềng xích và không hiểu việc gì đang xảy ra cho mình, cũng không để ý thị kiến này nghĩa gì, mà lập tức đi theo thiên thần. Sau khi dẫn thánh Phêrô qua một vài đường phố, thiên thần cho ngài biết Thiên Chúa đã giải phóng ngài khỏi nhà tù nhờ lời cầu bầu của Đức Hiền Mẫu rất thánh, rồi thiên thần biến đi. Thánh Phêrô bây giờ hiểu việc huyền nhiệm và tạ ân Chúa.

------------ Thánh Phêrô nghĩ trước nhất cần phải báo tin ngài được giải thoát, tham khảo thánh Giacôbê Thứ và các tín hữu khác trước khi tìm nơi an toàn. Ngài rảo bước tới nhà bà Maria, mẹ ông Gioan cũng còn tên là Marcô. Đây chính là Nhà Tiệc Ly, tại đây nhiều môn đệ tụ tập trong thời gian này. Thánh Phêrô từ dưới đường gọi mọi người. Chị Rhode chạy xuống coi ai gọi cửa và nhận ra giọng nói của thánh Phêrô. Mừng quýnh, để thánh Phêrô đứng chờ ngoài cửa, chị chạy đi nói cho các môn đệ và mọi người biết thánh Phêrô gọi cửa. Mọi người nghĩ rằng chị Rhode nhận lầm, nhưng chị khăng khăng nói đó chính là thánh Phêrô. Trong khi mọi người trao đổi ý kiến, thánh Phêrô liên tiếp gõ cửa. Khi mở cửa ra, mọi người vui mừng thấy thánh Phêrô được giải thoát. Thánh Phêrô kể cho mọi người nghe các việc đã xảy ra cho ngài để mọi người có thể kín đáo thông báo cho thánh Giacôbê Thứ và các anh em tín hữu. Thấy rằng Herode hẳn sẽ cho tìm bắt ngài hết sức gắt gao, mọi người đồng ý thánh Phêrô cần rời khỏi Jerusalem và không trở lại, vì sợ ngài sẽ bị bắt trong những cuộc lùng bắt sau này. Sau khi truy lùng thánh Phêrô mà không kết quả, Herode trừng phạt các lính canh, và lại điên cuồng giận dữ chống lại các môn đệ Chúa. Nhưng vì lòng kiêu căng và âm mưu của y chống lại Thiên Chúa, Thiên Chúa rút ngắn các hoạt động của y bằng một hình phạt nặng nề sẽ được kể trong đoạn sau.

------------ Trong lo âu và tin cậy vào ơn Chúa phù trợ, Mẹ Maria không ngừng đẫm lệ cầu nguyện. Mẹ nói với một trong các thiên thần hộ vệ: “Thưa thừa tác của Thiên Chúa Tối Cao và là thụ tạo của tay Chúa, sự lo lắng cho Giáo Hội Chúa mãnh liệt thúc giục tôi tìm kiếm hạnh phúc và sự phát triển Giáo Hội. Tôi xin người lên trước ngai toà Đấng Tối Cao, dâng lên Thiên Chúa nỗi đau đớn của tôi, xin cho tôi được phép chịu đau khổ thay cho các tôi tớ trung tín của Chúa, xin Chúa ngăn chặn Herode không được tiến hành âm mưu triệt hạ Giáo Hội.” Thiên thần đưa thông điệp của Mẹ Maria lên trước ngai toà Thiên Chúa, trong khi đó Đức Nữ Vương thiên đàng, như một bà Esther khác, liên tục cầu nguyện cho việc giải phóng và ơn cứu độ dân của bà và cho chính bà (Esther 4:16). Thiên sứ được Thiên Chúa Ba Ngôi gởi trở lại với phúc điệp: “Thưa Công Chúa thiên đàng, Chúa các thiên thần phán rằng Người là Hiền Mẫu, là Nữ Vương, là Thầy của Giáo Hội, Người nắm giữ hành sử quyền năng của Chúa bao lâu Người còn ở trần thế; Chúa muốn Công Nương, với tư cách Nữ Vương và Bà Chúa trời đất, tuyên án phạt Herode.”

------------ Vì khiêm tốn và bối rối trước phúc điệp này, Mẹ Maria nói với thiên sứ: “Như thế tôi sẽ phải tuyên án phạt một thụ tạo là hình ảnh Chúa sao? Vì tôi từ tay Chúa mà ra, tôi biết nhiều kẻ tội lỗi giữa loài người nhưng tôi chưa bao giờ kêu gọi phạt họ. Phần tôi, tôi luôn ước ao họ được cứu chuộc nếu có thể được, chẳng bao giờ xúc tiến mau việc phạt họ. Xin thiên thần trở lại trình lên Thiên Chúa rằng tòa án và quyền lực của tôi tùy thuộc nơi Chúa, tôi không thể tuyên án tử cho bất cứ người nào mà không xin thánh ý Chúa. Nếu được, xin Chúa đem Herode tới con đường Ơn Cứu Độ, tôi sẵn sàng chịu mọi đau khổ ở trần gian theo thánh ý Chúa ngõ hầu linh hồn y không bị hư mất.” Thiên sứ cấp tốc trở lại trình thông điệp của Đức Nữ Vương lên Thiên Chúa Ba Ngôi và được phái trở lại với phúc điệp: “Thưa Bà Chúa và Nữ Vương của chúng thần, Đấng Tối Cao phán rằng Herode là một trong những kẻ thấy trước bị trầm luân, vì y quá sức ngoan cố trong âm mưu ác độc, y sẽ không nghe theo bất cứ lời khuyên bảo răn đe hoặc chỉ dạy nào. Thưa Đức Nữ Vương, y cũng không muốn lợi dụng các công nghiệp Ơn Cứu Chuộc, y không lợi dụng lời cầu bầu của các thánh và cả của chính Đức Nữ Vương xin cho y.”

------------ Mẹ Maria gởi thiên sứ trở lại thiên đàng lần thứ ba với lời yêu cầu: “Hỡi thiên sứ, nếu Herode cần phải chết để ngăn cản y khỏi đàn áp Giáo Hội, thiên sứ hãy trình lên Đấng Tối Cao rằng do lòng xót thương chiếu cố vô cùng bao la của Chúa, Chúa đã làm cho tôi trong cuộc sống trần gian này trở nên Nơi Nương Náu cho con cháu Adong, là Trạng Sư, là Đấng Bầu Cử cho kẻ tội lỗi, thì việc xét xử của tôi phải là sự xét xử nhân từ khoan dung đại lượng để phù trợ cho tất cả mọi người tìm kiếm sự cầu bầu của tôi. Tất cả các linh hồn sẽ chỉ rời khỏi nơi nương ẩn này với sự bảo đảm chắc chắn được tha thứ nhân danh Con Thiên Chúa của tôi. Vì vậy, nếu tôi là hiền mẫu yêu thương đối với nhân loại, mà họ là thụ tạo bởi tay Chúa và là giá Máu Thánh Chúa, làm sao tôi có thể là vị thẩm phán nghiêm khắc tuyên án phạt một trong những thụ tạo của Chúa? Tôi không bao giờ được trao trọng trách hành sử công lý, mà chỉ có lòng thương xót, đối với cả loài người. Lúc này trái tim tôi bối rối vì xung khắc giữa tình yêu và đức vâng lời thi hành công lý nghiêm khắc. Hỡi thiên sứ, ngài hãy lại trình lên Chúa nỗi lo âu của tôi, và tìm biết phải chăng Chúa không vui lòng nếu Herode phải chết mà không có việc tôi tuyên phạt y.”

------------ Thiên sứ trở lại thiên đàng lần thứ ba và Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh lắng nghe thông điệp hết sức hài lòng vừa ý đối với tình yêu thương trắc ẩn của Mẹ Maria. Thiên sứ trở lại thông báo cho Bà Chúa yêu thương: “Thưa Đức Nữ Vương, thưa Hiền Mẫu của Đấng Tạo Hoá và thưa Bà Chúa của chúng thần, Thiên Chúa Tối Cao phán rằng lòng thương xót Đức Nữ Vương dành cho những người nào ước muốn lợi dụng sự cầu bầu đầy quyền thế của Đức Nữ Vương, chứ không phải dành cho những kẻ coi thường và khinh ghét sự cầu bầu của Người như tên Herode. Thiên Chúa phán Người là Mẹ Giáo Hội, Người được trao cho mọi quyền năng Thiên Chúa, vì thế thật là chính đáng để Nữ Vương sử dụng quyền năng đó cách thích hợp. Herode phải chết. Nhưng việc đó sẽ phải theo lệnh Đức Nữ Vương.” Mẹ Maria đáp: “Thiên Chúa chí công và các phán quyết của Ngài chính trực (Tv 118:137). Bao lần tôi sẵn sàng chịu đau khổ tới chết để cứu linh hồn Herode, nếu chính y không tự làm cho mình trở nên bất xứng đối với lòng thương xót và tự chọn lấy án trầm luân đời đời. Y là thụ tạo của Đấng Tối Cao (Giób 10:8), được tạo dựng theo hình ảnh Chúa (Stk 1:27). Y được chuộc bằng Máu Con Chiên. Máu Con Chiên tẩy sạch tội lỗi trần gian (Kh 1:5). Nhưng tôi để tất cả mọi điều này một bên và, chỉ xét tới việc y đã trở nên kẻ thù ngoan cố chống lại Thiên Chúa, không xứng đáng với tình bằng hữu đời đời của Ngài. Do đức công chính vô cùng của Thiên Chúa, tôi tuyên phạt y phải chết cái chết xứng đáng với y, để y không phải chịu những hình phạt nặng nề hơn do việc thực thi những điều ác độc y toan tính.”

caoduc
12-07-2011, 11:25 AM
------------ Chúa làm việc lạ lùng này vì vinh quang Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh và chứng tỏ Chúa đã tôn Mẹ là Nữ Vương muôn loài để Mẹ hành động với quyền tối thượng do Thiên Chúa Con Mẹ thông cho. Tác giả không thể mô tả mầu niệm này rõ ràng hơn chính những lời Chúa phán được ghi trong Chương 5 Phúc Âm thánh Gioan, Chúa nói về chính Chúa: “Con không thể làm điều gì Cha không làm, nhưng Con làm cũng những việc Cha làm vì Cha yêu Con; và nếu Cha cho kẻ chết sống lại, Con cũng làm cho sống lại kẻ nào Cha muốn, và Cha cho Con quyền xét xử tất cả, ngõ hầu mọi người tôn vinh Cha thế nào cũng tôn vinh Con như thế; vì không ai có thể tôn vinh Cha mà không tôn vinh Con” (Gioan 5:19-23). Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Con quyền phán xét, vì Chúa Con là Con người, mà nhân tính của Chúa do Đức Hiền Mẫu Maria. Do tính cách giống nhau giữa Chúa Con và Đức Hiền Mẫu, quyền xét xử được dành cho Đức Hiền Mẫu theo cùng thể thức Thiên Chúa Con được Thiên Chúa Cha thông cho. Đức Maria là mẹ hay thương xót và đại lượng đối với tất cả mọi con cái Adong nào kêu cầu Mẹ. Thêm nữa Thiên Chúa muốn nhân loại kính yêu Mẹ, như họ tôn kính Con và Thiên Chúa thực của Mẹ. Vì là Hiền Mẫu đích thực của Chúa, Chúa cho Mẹ chia sẻ quyền của Chúa theo mức độ và tỉ lệ xứng hợp với Mẹ vì là Mẹ Chúa và là một thụ tạo.

------------ Với quyền lực này, Đức Nữ Vương cao cả gởi thiên thần tới Caesarea, nơi Herode ở, để thi hành đức công chính của Thiên Chúa đối với Herode. Thiên thần lập tức thi hành án lệnh. Thánh sử Luca kể rằng thiên thần Chúa đánh ngã Herode và y bị giòi bọ ăn hết da thịt. Cũng theo lời thánh Luca thì dường như sau khi chặt đầu thánh Giacôbê và sau khi thánh Phêrô thoát ngục, Herode xuống miền Caesarea để dàn xếp một vài khó khăn xảy ra giữa y và dân cư miền Sidon và Tyre (Tđcv 12:23). Trong những ngày tại đây, y mặc cẩm bào màu tím, ngồi trên ngai, lớn tiếng hô hào dân chúng. Dân chúng, vốn ưa tâng bốc bợ đỡ phù phiếm, coi y là người chiến thắng và tựa như thần linh. Herode, với lòng tự cao tự đại hợm hĩnh điên khùng, hài lòng vì lời nịnh hót bợ đỡ này. Thiên thần Chúa đánh y, như lời thánh Luca kể, vì y không dâng vinh danh lên Thiên Chúa, mà tự ý kiêu ngạo hợm hĩnh chiếm đoạt cho mình vinh dự thần linh. Mặc dầu đây là tội ác cuối cùng y phạm. Tội này làm đầy tràn tình trạng tội lỗi của y. Y đáng chịu hình phạt không những chỉ vì tội này, mà cũng vì nhiều trọng tội khác y mắc phạm trong việc hành hạ khủng bố các thánh Tông Đồ, chế nhạo Chúa Cứu Thế (Lc 23:11), chặt đầu thánh Gioan Tẩy Giả (Mc 6:27), phạm tội ngoại tình với chị/em dâu Herodiat của y, và nhiều tội ghê tởm khác.

------------ Thiên sứ trở lại Ephesô tường trình việc thi hành án phạt Herode. Đức Hiền Mẫu Maria nhân từ xót thương đã khóc vì sự hư mất của y. Nhưng Mẹ ca tụng đức công thẳng của Chúa và tạ ân Chúa vì ân điển mà Giáo Hội được hưởng. Theo lời thánh Luca (Tđcv 12:24), Giáo Hội lớn lên và phát triển nhờ lời Thiên Chúa. Việc này xác thực không phải chỉ riêng tại Galilea và Judea, mà Giáo Hội cũng tiếp tục bám rễ sâu tại Ephesô, tại các nơi khác thuộc miền Đông Á lân cận và vùng biên giới Âu Châu.

------------ Phần thánh Gioan, khi tới Ephesô, ngài khởi đầu rao giảng, rửa tội những người tin theo Chúa Cứu Thế và củng cố đức tin họ bằng nhiều phép lạ, những việc lạ lùng mà những người dân ngoại chưa hề thấy. Nền văn học Hy Lạp tại các nước đó sản xuất nhiều triết gia và học giả nhiều ngành, nhưng thánh Tông Đồ dạy mọi người khoa học đức tin. Không những ngài chỉ dùng các phép lạ để minh chứng, mà cũng do việc tranh luận về tính cách vững vàng chắc chắn đức tin Kitô Giáo. Thánh Gioan gởi các tân tòng tới xin Mẹ Maria chỉ dạy. Mẹ biết rõ các khuynh hướng bề trong của mọi người. Mẹ nói với trái tim từng người, đổ đầy tràn trái tim họ ánh sáng thiên đàng. Mẹ làm nhiều việc lạ lùng vì lợi ích cho những người bất hạnh, chữa lành người bị quỉ ám và người tật nguyền, cứu giúp người khốn cùng nghèo khó. Bằng chính lao động của tay Mẹ, Mẹ đích thân giúp đỡ săn sóc từng bệnh nhân tại các nhà thương. Mẹ Maria cung cấp y trang cho những người nghèo khó nhất và bị đồng bào họ bỏ rơi. Mẹ cứu giúp nhiều người trong giờ lâm chung, cứu các linh hồn này trong những giây phút đau đớn sau cùng của họ, đem họ về với Đấng Tạo Hóa.


LỜI MẸ MARIA


------------ Tất cả mọi người đều là con Thiên Chúa Cha hằng hữu, Đấng ngự trên trời (Mt 23:9), đều có bổn phận săn sóc lo âu cho anh chị em mình tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Trách nhiệm này đặc biệt đối với con cái Giáo Hội, những người có thể thực hiện trách nhiệm đó qua lời cầu nguyện. Tuy nhiên trách nhiệm này còn đặc biệt hơn nơi những người có ảnh hưởng đối với các Kitô hữu, nơi những người được hưởng nhiều ân sủng từ lòng quảng đại vô cùng của Đấng Tối Cao. Những người, nhờ luật Chúa Kitô, được ưu ái về phương tiện trần thế, nhưng lợi dụng quyền thế và ảnh hưởng để phục vụ và thoả mãn xác thịt, chính là những người sẽ phải chịu hình phạt đau đớn khốc liệt hơn (Mt 23:9). Nếu các vị chủ chăn và những người đứng đầu trong nhà Chúa chỉ tìm cuộc sống an nhàn, không lo lắng tham dự các việc cực nhọc với lòng sốt sắng chân thành, những người đó tự làm cho họ phải chịu trách nhiệm về sự hư đi của đoàn chiên Chúa Kitô, về sự tàn sát do các chó sói hoả ngục gây ra. Con của Mẹ, các Kitô hữu bị xô đẩy vào tình trạng đáng khóc than chừng nào bởi các vị chủ chăn, các chức quyền ác độc! Ôi những hỗn độn và hình phạt nặng nề chờ đợi những người đó! Họ sẽ không thể bào chữa trước toà Đấng Phán Xét chí công; vì chân lý Công Giáo làm cho họ giác ngộ, lương tâm họ lớn tiếng tố cáo họ, trong khi họ tự ý làm ngơ giả điếc trước các lời cảnh cáo.

------------ Mục đích của Thiên Chúa bị hững hờ quên lãng, không người tranh đấu bảo vệ. Sản nghiệp của Chúa là các linh hồn bị xao lãng, không tăng thêm; mọi người dường như chỉ chú ý tới tư lợi, theo sự gian xảo riêng tư và đời sống cá nhân. Chân lý bị khuất lấp, nịnh hót bợ đỡ lên ngôi, tính ham lợi được thả lỏng, Máu cực châu báu Chúa Kitô bị chà đạp dưới chân, các thành quả Ơn Cứu Chuộc bị coi thường khinh miệt. Không một ai muốn hy sinh sự thoải mái hoặc tư lợi để cứu vớt các linh hồn mà Chúa Cứu Thế đã chuộc bằng Máu và Mạng Sống của Ngài. Ngay cả đến các bằng hữu Thiên Chúa cũng bị ma quỉ ảnh hưởng. Họ không sử dụng lòng bác ái nhân từ và đặc quyền linh thánh của nhân đức đó như đáng lẽ phải làm. Hầu hết những người đó tự để cho mình lệ thuộc tính hèn nhát, tự thoả mãn với việc chỉ hành động cho riêng họ, mà bỏ quên sự nghiệp chung linh hồn người khác. Con của Mẹ, vì thế lúc này con có thể hiểu sau khi Giáo Hội Phúc Âm được Thiên Chúa Con Mẹ thiết lập, được tưới bón bằng chính Máu Thánh Chúa, Giáo Hội đã trải qua những thời kỳ đau khổ, mà chính Chúa than phiền về những thời ký đó qua lời các thánh Tiên Tri: châu chấu ăn những gì hoàng trùng ăn sót lại, cào cào ăn phần châu chấu bỏ sót lại, và chỗ còn lại bị sặt sành tiêu hủy (Joel 1:4), và để thâu góp phần nào hoa trái trong vườn nho của mình, Chúa đi khắp vườn như người đi mót, kiếm một vài trái nho hoặc trái ô liu sót lại mà chưa bị khô, hoặc chưa bị ma quỉ đưa đi mất (Is. 24:13).

------------ Con của Mẹ, nói Mẹ nghe nếu con vẫn thực lòng yêu mến Thiên Chúa Con Mẹ và Mẹ thì làm cách nào con có thể tìm được an ủi hoặc nghỉ ngơi trong lòng khi nhìn thấy sự hư mất của những linh hồn đã được cứu chuộc bằng Máu Thánh Chúa và Mẹ đã tìm kiếm bằng huyết lệ? Ngay cả hiện nay, nếu Mẹ có thể nhỏ huyết lệ, hẳn Mẹ khóc chảy máu mắt và lòng đau xót trắc ẩn mới. Bây giờ Mẹ không thể khóc vì những mối nguy hiểm thường trực đe dọa Giáo Hội, Mẹ muốn con làm việc đó, khước từ an ủi riêng tư vì điều bất hạnh quá sức ác hại và hết sức đáng khóc than. Vì thế con hãy khóc cay đắng, đừng để mất giá trị của nỗi đau đớn lớn lao như thế. Con hãy để cho sự đau đớn đó quá sức sâu xa đến độ con không tìm kiếm được chút an ủi nào ngoại trừ trong Chúa Đấng con yêu thương. Con hãy nghĩ tới những việc Mẹ đã làm, để ngăn chặn việc luận phạt Herode đời đời và ngăn ngừa việc đó cho những người nào muốn làm cho họ xứng đáng hưởng ơn cầu bầu của Mẹ. Trong thị kiến hạnh phúc, Mẹ không ngừng cầu xin ơn cứu rỗi cho những người cậy nhờ Mẹ. Con đừng để cho các vất vả khổ cực và đau khổ Thiên Chúa Con Mẹ gởi cho con không giúp ích gì cho anh chị em con và không giành cho họ được ơn có Chúa Kitô. Giữa các thương tích do con cái Adong gây ra cho Chúa, con hãy tận lực đền bù các đau đớn dó phần nào bằng sự trinh trắng của linh hồn con, mà Mẹ ước ao sẽ là sự trinh trắng của một thiên thần hơn là một phụ nữ nhân thế. Con hãy chiến đấu các trận chiến đấu của Chúa chống lại các kẻ thù Chúa. Nhân danh Chúa và Mẹ, con hãy đạp nát đầu chúng, khống chế lòng kiêu ngạo của chúng và liệng chúng vào hoả ngục. Con cũng hãy khuyên các thừa tác Chúa Kitô dùng quyền lực các vị đó bảo vệ đức tin sống động nơi các linh hồn và vinh danh Chúa, như thế các vị đó sẽ trấn áp và chiến thắng hỏa ngục bằng quyền năng Thiên Chúa.

caoduc
04-08-2011, 07:10 PM
CHƯƠNG 2
* MẸ MARIA TRỞ LẠI JERUSALEM;
* MẸ MARIA CHIẾN THẮNG SATAN;
* CÔNG ĐỒNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ


---------------Sau cái chết khốn nạn khủng khiếp của Herode, Giáo Hội sơ khai tại Jerusalem được phần nào yên ổn trong một thời gian tương đối. Trong thời gian này các thánh Barnabê và Phaolô rao giảng rất kết quả. Thánh Phaolô làm nhiều phép lạ tại những thành thị vùng Tiểu Á, Antiokia, Lystra, Perge và các miền khác, được thánh Luca kể trong Chương 13 và 14 Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phêrô đã rời khỏi Jerusalem tới ngụ tại một miền khác thuộc Tiểu Á không thuộc quyền Herode cai trị. Từ trú sở đó, ngài lãnh đạo các tín hữu tụ về Giáo Hội Tiểu Á và các Giáo Hội tại Palestine. Tất cả các tín hữu nhìn nhận và vâng phục thánh Phêrô vì ngài là Đại Diện Chúa Giêsu Kitô, là Thủ Lãnh toàn thể Giáo Hội. Mọi người tin rằng tất cả những điều thánh Phêrô sắp đặt và ban hành dưới trần gian đều được phê chuẩn trên trời. Với lòng tin này, mọi người đến trình bày với ngài mọi điều hoài nghi và khó khăn của họ. Các tín hữu xin thánh Phêrô giải quyết những nghi vấn của một số Kitô hữu Do Thái nêu lên liên quan tới các việc làm và những lời giảng dạy của thánh Phaolô và Barnabê tại Jerusalem và Antiokia, chống lại việc cắt bì theo luật Maisen, như được thánh Luca ghi trong Chương 15 Tông Đồ Công Vụ.

---------------Nhân dịp này các thánh Tông Đồ, các môn đệ ở Jerusalem xin thánh Phêrô trở lại thành thánh để ổn định các tranh luận này và thiết lập trật tự, ngõ hầu việc rao giảng đức tin không bị cản trở. Từ ngày Herode chết, người Do Thái không còn ai hỗ trợ đàn áp các Kitô hữu nữa, Giáo Hội được yên hàn hơn tại Jerusalem. Mọi người cũng xin thánh Phêrô mời Đức Hiền Mẫu Chúa Giêsu trở lại Jerusalem. Tất cả mọi tín hữu đều âu yếm thiết tha mong mỏi, ngóng chờ được an ủi và hy vọng sự thịnh vượng cho Giáo Hội về mọi phương diện nhờ sự hiện diện của Mẹ. Do các đề nghị này, thánh Phêrô quyết định trở lại Jerusalem ngay. Trước khi lên đường về Jerusalem, ngài viết thơ sau đây gởi Đức Hiền Mẫu:
--------------- ”Kính cẩn trình lên Đức Maria, Đấng Khiết Trinh, Mẹ Thiên Chúa, Con là Phêrô, Tông Đồ Chúa Giêsu Kitô, tôi tớ Đức Trinh Mẫu và là đầy tớ các đầy tớ Thiên Chúa.”
---------------”Kính thưa Đức Hiền Mẫu, một số nghi vấn và điểm dị biệt xảy ra giữa các tín hữu liên quan tới giáo lý của Chúa Cứu Thế, Con Đức Hiền Mẫu. Đó là luật Maisen cũ có phải được tuân giữ chung với các giáo huấn của Chúa Cứu Thế không. Các tín hữu muốn được chúng con cho họ biết điều nào đúng, và chúng con nói cho họ nghe những điều chúng con đã nghe được từ miệng Thầy chí thánh. Để tham khảo các anh em con là các Tông Đồ, bây giờ con đi về Jerusalem. Khi về tới Jerusalem, con sẽ thông báo mời các thành khác. Chúng con kính mời Mẹ cũng về Jerusalem để mọi người được hưởng tình yêu thương an ủi của Mẹ. Từ ngày Herode chết, người Do Thái hiền hoà hơn. Các tín hữu được tự do hơn. Toàn thể các người theo Chúa Kitô ước ao gặp Mẹ và được an ủi nhờ Mẹ hiện diện; nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, những điều hữu ích cho Đức Tin thánh thiện và cho sự tuyệt vời của Luật Ân Sủng sẽ được thiết lập.”

--------------- Vì khiêm tốn phục tòng, Đức Hiền Mẫu không đọc bức thơ của Vị Đại Diện Chúa Kitô nếu không có ý kiến và sự hiện diện của thánh Tông Đồ Gioan. Sau khi đọc trình bức thơ cho Mẹ Maria, thánh Tông Đồ hỏi Mẹ: Mẹ nghĩ điều gì tốt nhất để phúc đáp Vị Đại Diện Chúa Kitô. Cả trong vấn đề này Mẹ cũng không muốn tỏ ra ngang hàng hoặc bề trên của thánh Tông Đồ, trái lại Mẹ thích vâng lời hơn. Mẹ đáp: “Con và chúa công của mẹ, con hãy sắp đặt sao cho thích hợp, mẹ xin vâng theo.” Thánh Sử trình Mẹ rằng đối với ngài thì có lẽ tốt nhất là vâng lời thánh Phêrô và lập tức trở lại Jerusalem. Mẹ Maria nói: “Thật là chính đáng phải vâng phục Vị Thủ Lãnh Giáo Hội, chúng ta hãy chuẩn bị để khởi hành ngay từ bây giờ.”

--------------- Thánh Gioan đi kiếm tầu về Palestine, chuẩn bị các thứ cần thiết cho chuyến đi cấp thời. Trong khi đó, theo lời Thánh Sử yêu cầu, Mẹ Maria mời tất cả các phụ nữ Mẹ quen biết và các môn đệ tại Ephesô, để từ biệt và chỉ dạy mọi điều họ phải làm để kiên trì trong Đức Tin.

---------------Tới ngày khởi hành, Mẹ Maria xin thánh Gioan chúc lành trước khi lên tầu. Tính ra Mẹ và thánh Gioan ở Ephesô hai năm rưỡi. Khi Mẹ và thánh Gioan rời khỏi nhà tạm trú, các thiên thần hộ vệ Mẹ hiện rõ hình người ta, nhưng toàn thể đạo binh thiên quốc được xếp thành đội ngũ trang bị để giao chiến. Cảnh lạ lùng này cho Mẹ hiểu Mẹ phải chuẩn bị tiếp tục chiến đấu chống lại khủng long và các đồng bọn của nó. Trước khi tới bờ biển, Mẹ thấy vô số đạo quân hỏa ngục, dưới nhiều hình thù quái đản, đón Mẹ. Giữa đám đó là con rồng bảy đầu hết sức khủng khiếp, khổng lồ có thể lớn hơn cả chiếc tàu lớn, hung ác ghê rợn đến độ chỉ sự hiện diện của nó cũng đủ gây ra kinh hoàng. Để chống lại các lực lượng khủng khiếp này, Đức Nữ Vương uy quyền trang bị bằng đức tin mãnh liệt và tình yêu nồng nàn tột đỉnh, Mẹ nhắc lại lời Thánh Vịnh và những lời từ miệng chính Con Cực Thánh nói ra. Thánh Sử không biết gì về trận chiến này cho tới mãi về sau Mẹ Maria mới nói việc đó với ngài.

---------------Tầu rời bến ngay khi Mẹ Maria và thánh Gioan tới. Nhưng chỉ vừa mới rời bến được một khoảng ngắn, lũ quỉ hỏa ngục, lợi dụng sự được phép, đã khuấy động biển cả bằng trận bão kinh khủng xưa nay không hề thấy. Thiên Chúa Toàn Năng muốn tôn vinh quyền năng Chúa và thánh đức Mẹ Maria nên để cho sự quỉ quyệt và sức mạnh hỏa ngục được tự do như thế trong trận chiến này. Những lớp sóng gầm ghê rợn, dồn dập dâng lên, cuồng phong dường như còn vượt trên cả những đám mây, tạo thành những cơn sóng bạc đầu cao như núi, chẳng khác gì chúng sẵn sàng phá vỡ các ranh giới vực thẳm bao vây đại dương. Con tầu bị xô đánh chòng chành nghiêng ngả, nhưng lạ lùng là con tầu không bị vỡ tan mỗi lần bị sóng đánh. Đôi lần con tầu bị tung lên tới tận mây, những lần khác bị nhận xuống đáy biển. Một đôi lần các cánh buồm và cột buồm bị chôn trong những lớp sóng bạc đầu. Trong một vài trận đụng độ của cơn cuồng phong khủng khiếp không thể diễn tả này, chiếc tàu được các thiên thần giữ ở trên không trung để khỏi bị những lớp sóng cồn vũ bão nhận chìm.

---------------Các thủy thủ và hành khách nhận thấy các hiệu lực của sự giúp đỡ này, nhưng vẫn không biết nguyên do. Không tự kềm chế được trong cơn hiểm nghèo, họ than khóc nguy cơ chết chóc hầu như không thể nào thoát khỏi. Ma quỉ gia tăng khủng bố; chúng lấy hình người ta, lớn tiếng kêu các thủy thủ chẳng khác gì chúng từ những chiếc tầu bên cạnh tới cứu nguy và xúi họ bỏ tầu sang những tầu khác để cứu lấy mạng sống. Mặc dầu tất cả các tầu ở vùng biển đó đều chịu trận bão, nhưng cơn cuồng nộ của ma quỉ và toàn lực tác hại của chúng tập trung chính vào chiếc tầu trên đó có Mẹ Maria, tình trạng nguy hiểm và hư hại nơi các tầu khác không đáng kể. Các thủy thủ tin rằng những tiếng kêu gọi đó là từ nơi các hành khách và thủy thủ thực. Bị lừa dối như thế nên một vài lần các thủy thủ buông xuôi không lèo lái con tầu nữa hy vọng thoát chết nhờ sang được tàu khác. Nhưng các thiên thần đã lèo lái khi các thủy thủ bỏ cuộc vì tuyệt vọng phó mặc con tầu cho sóng cồn phá vỡ.

caoduc
01-10-2011, 08:49 AM
---------------Giữa tình trạng hỗn loạn hiểm nghèo này, Mẹ Maria vẫn bình tĩnh kiên cường. Đồng thời Mẹ thực hành mọi thánh đức anh hùng tỉ lệ thuận với nhu cầu cấp bách của dịp đó theo sự khôn ngoan của Mẹ. Trải qua những nguy hiểm trên biển cả trong chuyến đi này, trái tim Mẹ Maria trào lên lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người phải đi trên biển. Đức Trinh Mẫu cũng ca tụng sức mạnh bất khuất của đại dương. Mẹ suy gẫm về cơn thịnh nộ do đức công thẳng của Thiên Chúa được trình bày hết sức rõ ràng qua thụ tạo vô linh tính này. Từ những suy nghĩ này chuyển sang những suy nghĩ về tội lỗi nhân loại: nhân loại kéo cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng xuống trên chính họ, Mẹ sốt sắng cầu nguyện cho việc thế giới ăn năn trở lại, Mẹ dâng lên Chúa những cực khổ trong hành trình này để xin cho thế giới nhận biết tin thờ Chúa và phát triển Giáo Hội.

---------------Ngoài sự lo âu và đau đớn riêng mình, thánh sử Gioan chia sẻ những đau khổ trong hành trình này với Đức Hiền Mẫu. Những đau đớn này quá sức lớn lao đối với thánh Gioan vì lúc đó ngài không biết những gì trải qua trong trí khôn Đức Trinh Mẫu rất thánh. Một vài lần ngài tìm cách an ủi Mẹ mà cũng an ủi chính ngài bằng cách giúp đỡ và làm cho Mẹ khuây khỏa. Hải trình từ Ephesô về Palestine thường chỉ mất sáu ngày, chuyến này mất mười lăm ngày, trong đó mười bốn ngày giông bão. Một hôm thánh Gioan mất nhuệ khí vì tình trạng khó khăn khôn lường cứ kéo dài, không còn kiềm hãm được, ngài nói với Mẹ: “Thưa Mẹ, giông bão này là gì? Chúng ta có bị chết chìm trong biển không? Xin Mẹ xin Thiên Chúa Con Mẹ đoái nhìn chúng ta bằng cặp mắt Hiền Phụ và bảo vệ chúng ta trong cơn nguy khốn này.” Đức Hiền Mẫu đáp: “Con của mẹ, đừng lo. Lúc này chúng ta phải chiến đấu những cuộc chiến đấu của Chúa, chiến thắng các kẻ thù của Chúa bằng lòng can đảm kiên cường chịu đựng. Mẹ xin Chúa không để một ai ở với chúng ta bị hủy diệt, Chúa không ngủ, Đấng canh giữ dân Israel (Tv 70:4). Các thiên thần Chúa giúp đỡ bảo vệ chúng ta. Chúng ta hãy chịu đau khổ vì Chúa, Đấng đã hy sinh trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại.” Lời Mẹ giúp thánh Gioan củng cố được lòng can đảm cần thiết.

--------------- Lucifer và bọn quỉ dữ điên cuồng đe doạ Đức Nữ Vương rằng Người sẽ chết chìm trong biển chứ không thể sống thoát. Những lời đe dọa này chẳng qua chỉ là những mũi tên vô dụng. Đức Hiền Mẫu không đếm xỉa gì tới chúng, cũng chẳng nghe những lời đó, cũng chẳng nói với chúng một lời. Trái lại chính chúng không dám ngay cả tới liếc nhìn dung nhan Mẹ vì hiệu lực Đấng Tối Cao từ thánh nhan Mẹ toả ra. Chúng càng cố gắng kháng cự hiệu lực này, chúng trở nên càng yếu đuối và bị hành hạ hơn nữa vì sức mạnh huyền nhiệm mà Chúa đã mặc cho Mẹ rất thánh của Chúa.

---------------Thánh Phaolô và Barnabê biết việc Mẹ Maria trở lại Jerusalem khi các ngài tới thành thánh. Vì nhiệt thành ước ao gặp Mẹ, thánh Phaolô và Barnabê lập tức tìm gặp Mẹ, các ngài quì nơi chân Mẹ, đẫm lệ vì vui mừng. Mẹ Maria không kém vui mừng khi gặp hai thánh Tông Đồ, những người mà Mẹ đã ấp ủ tình yêu thương đặc biệt trong Chúa vì những vất vả gian khổ nhiệt tâm của các ngài để tôn vinh thánh danh Thiên Chúa và rao giảng Đức Tin. Mẹ Maria muốn hai thánh Tông Đồ trước tiên gặp thánh Phêrô và các thánh Tông Đồ khác, sau cùng mới gặp Mẹ. Mẹ cho mình là cuối chót trong mọi người. Nhưng hai thánh Tông Đồ vì lòng tôn kính yêu mến nghĩ rằng không một ai khác có thể được yêu quí hơn Mẹ, Đấng là Mẹ Thiên Chúa, Bà Chúa muôn loài, là khởi đầu mọi hạnh phúc của chúng ta. Mẹ Maria quì trước mặt hai thánh Tông Đồ, hôn tay các ngài và xin các ngài chúc lành. Dịp này thánh Phaolô được đặc ân thị kiến lạ lùng, trong đó ngài được mạc khải cho biết nhiều mầu nhiệm và đặc quyền cao cả về Mẹ Maria rất thánh, Thành Thánh Huyền Nhiệm của Thiên Chúa.

--------------- Thánh Phêrô, thủ lãnh Giáo Hội, đã triệu tập các thánh Tông Đồ và môn đệ khi đó đang ở Jerusalem và lân cận, mời mọi người họp trước sự hiện diện của Mẹ Maria. Thánh Phêrô đã dùng quyền Đại Diện Chúa Kitô ngõ hầu Đức Trinh Mẫu khiêm tốn không vắng mặt tại hội đồng. Khi mọi người tụ họp đông đủ, thánh Phêrô nói:
---------------“Thưa quí huynh đệ và con cái của tôi trong Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta, điều cần thiết là chúng ta tụ họp để giải quyết những khó khăn cùng quyết định các việc, mà huynh đệ yêu dấu nhất Phaolô và Barnabê của chúng ta cho biết, và để quyết định những vấn đề khác liên quan tới việc phát triển Đức Tin. Để xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp thi hành việc hệ trọng này, chúng ta sẽ kiên trì cầu nguyện trong mười ngày như truyền thống. Vào ngày thứ nhất và ngày cuối chót, chúng ta sẽ cử hành Thánh Lễ, nhờ đó chuẩn bị trái tim chúng ta đón nhận ơn Chúa soi sáng.” Tất cả các thánh Tông Đồ và môn đệ tán thành việc sắp xếp này.

---------------Để cử hành Thánh Lễ đầu tiên sáng ngày hôm sau, Mẹ Maria chuẩn bị sảnh đường Nhà Tiệc Ly, chính tay Mẹ lau chùi trang trí chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc Hiệp Thông chính Mẹ cùng với các thánh Tông Đồ và môn đệ trong các Thánh Lễ này. Thánh Phêrô cử hành mọi nghi thức phụng vụ Thánh Lễ.

---------------Thánh Phêrô trao Thánh Thể Chúa cho các thánh Tông Đồ và môn đệ, Mẹ Maria là người sau chót rước Thánh Thể Chúa. Nhiều thiên thần từ thiên đàng xuống Nhà Tiệc Ly. Mọi người hiện diện đều nhìn thấy các thiên thần. Khi thánh hiến Thánh Thể, Nhà Tiệc Ly chan hòa ánh sáng và hương thơm lạ lùng, qua đó Chúa ban những hiệu lực tuyệt diệu trong linh hồn mọi người hiện diện. Sau khi cử hành Thánh Lễ thứ nhất, mọi người đồng ý về số giờ kiên trì cầu nguyện tối đa có thể mà không xao lãng việc phục vụ cần thiết cho các linh hồn. Mẹ Maria lui về một nơi, tại đó Mẹ ở một mình suốt mười ngày không ăn uống, cũng không nói gì với bất cứ ai. Trong thời gian này Mẹ biết được những mầu nhiệm lạ lùng mà các thiên thần phải ngỡ ngàng.

---------------Tác giả chỉ xin sơ lược một phần nhỏ. Sau khi rước Thánh Thể vào ngày thứ nhất, Mẹ Maria lui về cầu nguyện một mình, và do thánh ý Chúa, Mẹ Maria được đưa lên thiên đàng cả hồn xác. Một thiên thần thay dạng Mẹ để các thánh Tông Đồ tại Nhà Tiệc Ly không biết Mẹ vắng mặt. Khi Mẹ Maria tới ngoại tầng không gian, Thiên Chúa Toàn Năng truyền lệnh cho Lucifer và các quỉ hỏa ngục phải tới trình diện Đức Nữ Vương Maria. Lập tức tất cả mọi quỉ hoả ngục đều đến trước mặt Mẹ. Mẹ thấy và nhận biết tất cả chúng theo tình trạng xưa và nay. Cảnh tượng đó làm cho Mẹ đau lòng, vì chúng hết sức quái đản, ghê tởm. Nhưng Mẹ được trang bị bản chất thần linh, để không bị tổn hại vì cảnh tượng hãi hùng ghê tởm này. Trái lại bọn ma quỉ phải khốn khổ tột cùng vì Chúa cho chúng hiểu sự cao cả và tối thượng của Vị Phụ Nữ, mà chúng đã liên tục khủng bố vì là kẻ thù của chúng. Chúng được cho thấy chúng đã tự phụ ngông cuồng như thế nào trong những nỗ lực chống lại Người. Điều làm cho chúng kinh sợ hơn nữa là chúng thấy Chúa Kitô trong Nhiệm Tích Thánh Thể hiện diện trong ngực Mẹ Maria, và Thiên Chúa bảo vệ Mẹ chẳng khác gì được bao bọc trong chính Thiên Chúa để làm cho chúng phải nhục nhã.

caoduc
05-11-2011, 08:27 AM
LỜI MẸ MARIA


--------------- Con của Mẹ. Do lòng kiên trì và quyết tâm chịu đựng bất khả địch của Mẹ, Mẹ đánh bại ma quỉ. Theo gương sáng của Mẹ, con hãy kiên trì trong ân sủng để giành được triều thiên vĩ đại. Bản tính loài người và bản chất các thiên thần (mặc dầu chúng là ma quỉ) thuộc các điều kiện trái ngược nhau. Bản chất thiên thần không mỏi mệt, còn bản chất loài người yếu đuối, dễ mỏi mệt và ngã quỵ vì vất vả khổ cực. Vì bản chất loài người yếu đuối, ngay khi mới gặp bất cứ khó khăn gì trong việc thực hành nhân đức, nó ngã lòng và quay trở lại. Điều hôm nay nó hân hoan theo đuổi, ngày mai nó đã chán chường khinh rẻ. Điều hôm nay có vẻ vừa ý, ngày mai nó đã cho là khó chịu. Lúc này nó ước ao, rồi lại không muốn nữa. Đôi khi nó nồng nàn nhiệt tâm, đôi lúc lãnh đạm thờ ơ. Nhưng ma quỉ không bao giờ mỏi mệt hoặc đuối sức trong nỗ lực cám dỗ các linh hồn. Tuy nhiên Thiên Chúa Toàn Năng khôn ngoan vô cùng quan phòng đã giới hạn và kiềm chế quyền lực ma quỉ; chúng không thể vượt quá mức độ được ấn định cho chúng, cũng không thể tác dụng toàn lực bất kiệt của chúng để hành hạ các linh hồn. Mặt khác Chúa nâng đỡ sự yếu đuối của loài người, ban cho ân sủng và sức mạnh để chống lại và chiến thắng kẻ thù trên chiến trường được ấn định.

--------------- Vì thế, việc các linh hồn không kiên định nhiệt tâm giữ vững vị thế của họ trong cơn cám dỗ, thiếu kiên trì chịu đựng các khó khăn khi làm việc lành và chống lại ma quỉ là điều không thể tha thứ. Khuynh hướng đam mê lôi kéo người ta hướng về cảm giác và khoái lạc đột nhiên xuất hiện trên đường nhiệm vụ. Trong khi đó, ma quỉ xảo quyệt tinh ranh tìm cách thổi phồng tính chất khó khăn, sự khó chịu của việc hãm mình, cho rằng hãm mình phạt xác nguy hại cho sức khỏe và sinh mạng. Như thế nó lừa dối làm cho vô số linh hồn lao mình xuống hết vực thẳm này tới vực thẳm khác.

--------------- Con của Mẹ, con thấy sự lầm lạc này hết sức thông thường đối với các tư tưởng thế tục, nhưng hết sức kinh tởm trước mắt Chúa và Mẹ. Nhiều người yếu đuối, nao núng, miễn cưỡng thi hành nhân đức hoặc hãm mình đền tội, lại mạnh mẽ tích cực khi làm điều xấu xa. Họ kiên trì trong việc phục vụ ma quỉ, sẵn sàng thi hành những công việc khó khăn và gay go khi phạm tội hơn là thi hành các giới răn Chúa và thực hành nhân đức. Họ tỏ ra chậm chạp đần độn trong việc cứu vớt linh hồn họ, nhưng lại nhiệt thành mạnh mẽ tự chất lên mình án trầm luân đời đời.

--------------- Cả những người theo đuổi cuộc sống trọn lành cũng thường chịu phần nào sự thiệt hại này, nếu họ quá quan tâm đến những khó khăn trong đời sống trọn lành. Bị lôi cuốn vào cạm bẫy này, những người đó chậm chạp tiến tới sự trọn lành, tạo cho ma quỉ nhiều cơ hội chiến thắng. Con của Mẹ, để con không phải chịu điều nguy hiểm này, con hãy suy gẫm về lòng kiên cường bền chí mà Mẹ đã chống lại Lucifer và toàn thể hoả ngục. Con cũng học sự cao thượng mà Mẹ chống lại những lừa dối và cám dỗ của nó. Mẹ không để bị bối rối. Mẹ cũng không chú ý chút nào tới chúng. Đây là phương cách tốt nhất chiến thắng lòng kiêu căng ngạo mạn của nó. Mẹ cũng không bao giờ chểnh mảng trong các nỗ lực, hoặc xao nhãng thực hành các nhân đức. Để chiến thắng những kẻ thù đó, Mẹ gia tăng nỗ lực thực hành nhân đức, cùng với những lời cầu nguyện van xin và nước mắt. Bởi vậy Mẹ khuyên con cũng làm như thế với sự cảnh giác cao độ, vì những cám dỗ đến với con không phải loại thường, chúng trực tiếp tấn công con với mánh khóe xảo trá cao độ nhất. Mẹ đã cảnh cáo con về điều này nhiều lần và kinh nghiệm này là bài học cho con.

--------------- Con đã thấy nỗi kinh hoàng tột độ gây ra cho ma quỉ khi chúng thấy Thánh Thể Chúa ngự trong Mẹ, Mẹ muốn con chú ý tới hai điều. Thứ nhất là để lật đổ hoả ngục và gây kinh hoàng cho ma quỉ, tất cả các Nhiệm Tích của Giáo Hội đều là những phương tiện có uy lực rất mạnh; nhưng hơn hết là Thánh Thể Chúa. Đây là một trong các mục đích huyền nhiệm của Chúa Con Mẹ khi lập Nhiệm Tích tối cao này và các Nhiệm Tích khác. Ở trần gian, người ta ít khi cảm thấy các hiệu lực uy quyền này là vì người ta năng lãnh nhận các Nhiệm Tích nhưng để mất phần lớn lòng tôn kính phải có. Con hãy tin chắc rằng những linh hồn nào năng lãnh nhận các Nhiệm Tích với lòng tận hiến sốt sắng đều khiến ma quỉ kinh sợ; các linh hồn đó phát huy quyền lực mạnh, khống chế ma quỉ theo cùng cách con đã thấy và mô tả về quyền lực đó nơi Mẹ. Lời giải thích sự kiện này là: nơi các linh hồn trinh trắng, uy lực linh thánh này phát huy chẳng khác gì nơi chính bản thể của mình. Trong Mẹ hiệu lực uy quyền đó tác động tới mức tột đỉnh nơi một thụ tạo, vì vậy Mẹ gây ra sự kinh hoàng như thế cho bọn quỉ dữ.

caoduc
22-12-2011, 11:37 AM
CHƯƠNG 3
CÁC SÁCH PHÚC ÂM
-------------------Tác giả đã được phép mô tả sự nghiệp tuyệt vời của Mẹ Maria sau Công Đồng các thánh Tông Đồ lần thứ nhất, các chiến thắng vinh quang Mẹ chống lại Lucifer và các quỉ hỏa ngục. Nhưng không thể nào ghi lại hết các việc lạ lùng Mẹ đã làm trong một bộ lịch sử, ngay cả đến tóm lược cũng không thể được. Tác giả được cho biết các sự việc về lúc khởi đầu viết các Sách Phúc Âm và ơn kêu gọi các Thánh Sử thi hành việc này. Tác giả được cho thấy Mẹ Maria góp phần trong việc viết các Sách Phúc Âm, Mẹ ân cần lo lắng cho các thánh Tông Đồ khi các ngài đi rao giảng, và những phép lạ Mẹ làm cho các ngài. Tác giả đã nói Đức Hiền Mẫu thiên đàng thấu triệt cách sâu sắc các mầu nhiệm ân sủng, các Sách Phúc Âm và những Sách Thánh khác nền tảng Luật mới. Mẹ Maria được củng cố nhiều lần về sự hiểu biết này, đặc biệt là trong ngày Mẹ về thiên đàng cùng với Thiên Chúa Con Mẹ. Mẹ thường phủ phục cầu nguyện xin Chúa soi sáng các thánh Tông Đồ, các Thánh Sử và xin Chúa truyền cho các ngài viết Phúc Âm, khi tới thời điểm thích hợp.

-------------------Sau khi Đức Nữ Vương từ thiên đàng trở lại trần thế và được ủy thác trách nhiệm Giáo Hội, Chúa cho Mẹ biết đã tới thời điểm khởi đầu viết các Sách Phúc Âm; Mẹ Maria, là Mẹ và Thầy Giáo Hội, sẽ sắp đặt mọi việc vì mục đích này. Vì khiêm nhượng và thận trọng, Mẹ xin Chúa chấp thuận là việc viết Phúc Âm cần phải được thánh Phêrô trách nhiệm, vì ngài là Đại Diện Chúa, là Thủ Lãnh Giáo Hội; thánh Phêrô cần phải được Chúa soi sáng phù trợ đặc biệt về vấn đề hết sức trọng đại này. Thiên Chúa Tối Cao thuận ban mọi điều theo ý Mẹ. Thánh Luca ghi ở Chương 15 Tông Đồ Công Vụ: sau khi các ngài đã giải quyết những nghi vấn về việc cắt bì, thánh Phêrô nêu lên với tất cả các thánh Tông Đồ sự cần thiết phải ghi chép lại thành văn bản các mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc và Thầy chúng ta, ngõ hầu các mầu nhiệm đó được rao giảng cho các tín hữu mà không chút dị biệt, như thế chấm dứt Luật Cũ và thiết lập Luật Mới.

-------------------Sau khi thánh Phêrô lãnh ý Đức Hiền Mẫu, và toàn thể hội đồng chấp thuận đề nghị này. Các ngài xin Chúa Thánh Thần chỉ định các Tông Đồ và môn đệ sẽ viết về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Lập tức một làn ánh sáng được nhìn thấy rõ ràng bao phủ thánh Phêrô, mọi người nghe rõ ràng tiếng nói: “Vị thượng tế và thủ lãnh Giáo Hội sẽ chỉ định bốn người ghi chép lại các việc làm và các lời giáo huấn của Chúa Cứu Thế.” Thánh Phêrô và mọi người hiện diện phủ phục trên đất, cảm tạ ơn Chúa vì đặc ân này. Khi mọi người chỗi dậy, thánh Phêrô nói: “Mátthêu, người anh em yêu dấu của chúng ta, sẽ lập tức khởi đầu viết Phúc Âm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Marcô sẽ là người thứ nhì, cũng vậy, sẽ viết Phúc Âm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Luca sẽ là người thứ ba viết Phúc Âm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Gioan, người anh em yêu dấu của chúng ta, là người thứ bốn và cuối cùng viết các mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế và Thầy chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.” Chúa xác nhận quyết định này bằng việc để cho làn ánh sáng đó vẫn sáng rõ cho tới khi các lời này được lặp đi lặp lại và được các vị thụ thác long trọng chấp nhận.

-------------------Chỉ ít ngày sau đó thánh Mátthêu khởi đầu viết Sách Phúc Âm thứ nhất (thường gọi: Phúc Âm Nhất Lãm). Khi ngài đang cầu nguyện trong tĩnh phòng tại Nhà Tiệc Ly xin ơn soi sáng cho việc khởi đầu Sách Phúc Âm, mặc dù các cửa phòng vẫn còn cài then, Mẹ Maria uy nghi rực rỡ hiện đến với ngài. Thánh Mátthêu chỗi dậy xin Mẹ chúc lành. Kế đó Mẹ Maria nói: “Này Mátthêu, con của Mẹ, Thiên Chúa Toàn Năng phái Mẹ đem ân sủng Chúa tới cho con, để với ơn Chúa, con khởi đầu viết Sách Phúc Âm mà con tốt phước được uỷ thác. Trong ân sủng Chúa, con sẽ được Chúa Thánh Thần hỗ trợ và Mẹ hết lòng xin cho con. Nhưng con đừng viết gì về Mẹ ngoại trừ những điều tuyệt đối cần thiết để làm sáng tỏ việc Ngôi Lời Nhập Thể, các mầu nhiệm khác của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, và cho việc xây dựng Đức Tin vào Chúa nơi trần gian làm nền tảng Giáo Hội. Khi tới thời điểm thích hợp, Thiên Chúa Toàn Năng sẽ chọn những người khác để tiết lộ cho các tín hữu những mầu nhiệm và hồng ân được quyền năng Chúa làm nơi Mẹ.” Thánh Mátthêu bầy tỏ sẵn sàng vâng theo lời Mẹ. Trong khi ngài thảo luận với Mẹ về nội dung Sách Phúc Âm ngài viết, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên ngài dưới hình thức rõ ràng. Lập tức trong khi Mẹ Maria hiện diện, thánh Mátthêu bắt đầu viết phần đầu Phúc Âm của ngài. Thánh Mátthêu tiếp tục viết và hoàn tất Sách Phúc Âm tại Judea. Thánh Mátthêu viết Phúc Âm bằng ngôn ngữ Hi-bru (Do Thái) vào năm 42 kỷ nguyên Thiên Chúa.

------------------- Thánh Sử Marcô viết Sách Phúc Âm của ngài bốn năm sau, vào năm 46 sau ngày Chúa Cứu Thế giáng sinh. Thánh Marcô cũng viết Sách Phúc Âm bằng ngôn ngữ Hi-bru khi ở Palestine. Trước khi bắt đầu viết Sách Phúc Âm, thánh Marcô xin thiên thần bản mệnh trình lên Mẹ Maria ý định của ngài và xin Mẹ trợ giúp để được ơn Chúa soi sáng về nội dung sắp viết ra. Đức Hiền Mẫu nghe lời ngài xin; lập tức Chúa truyền cho các thiên thần với nghi thức và sự uy nghi thường lệ đưa Mẹ Maria tới nơi thánh Marcô trong khi ngài đang cầu nguyện. Quì nơi chân Mẹ, thánh Marcô nói: “Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế và Nữ Vương muôn loài, con không xứng đáng được hưởng đặc ân này, mặc dầu con là tôi tớ Thiên Chúa Con Mẹ và Mẹ.” Mẹ Maria đáp: “Thiên Chúa Tối Cao, Đấng mà con phụng sự và yêu mến, phái Mẹ tới để bảo đảm với con rằng lời con cầu nguyện được Chúa chấp nhận, Thần Linh Chúa sẽ hướng dẫn con trong việc viết Sách Phúc Âm mà Chúa đã ủy thác cho con.” Kế đó Mẹ bảo thánh Marco đừng viết về các mầu nhiệm liên quan tới Mẹ, như đã bảo thánh Mátthêu. Lập tức Chúa Thánh Thần, dưới hình rõ ràng vô cùng rực rỡ, ngự xuống trên đầu thánh Marcô, bọc ngài trong ánh sáng, đổ xuống cho ngài tràn đầy ơn soi sáng. Trước mặt Mẹ Maria, ngài khởi sự viết Sách Phúc Âm. Vào thời gian này, Mẹ Maria tròn tuổi 61.

-------------------Hai năm sau, vào năm 48 Kỷ Nguyên Thiên Chúa và Đức Trinh Mẫu Maria 63 tuổi, thánh Luca viết Sách Phúc Âm bằng ngôn ngữ Hy Lạp. Mẹ Maria cũng đến với thánh Luca như Mẹ đã đến với các Thánh Sử khác khi ngài khởi sự viết Sách Phúc Âm tại Akaia. Thánh Luca trình lên Mẹ Maria rằng vì mục đích làm sáng tỏ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và cuộc đời trần thế của Thiên Chúa Con Mẹ, cần phải đề cập tới sự kiện đích thực của việc bẩm thai Ngôi Lời Thiên Chúa làm người và những điều liên quan đến địa vị Mẹ là Mẹ tự nhiên của Chúa Kitô. Sau khi được Mẹ yêu cầu bỏ qua không nói tới các mầu nhiệm và các điều lạ lùng khác liên quan tới địa vị Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thánh Luca được phép tự do viết đôi điều về Mẹ Maria trong Phúc Âm của ngài. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên thánh Luca và trước mặt Mẹ Maria, thánh Luca bắt đầu viết Phúc Âm, dùng các dữ kiện được chính Mẹ Maria chỉ bảo trực tiếp. Thánh Luca tiếp tục là môn đệ nhiệt thành tận tụy nhất đối với Mẹ, không bao giờ để phai mờ hình ảnh Đức Hiền Mẫu dịu dàng và uy nghi tuyệt vời mà ngài được thấy trong dịp này.

-------------------Cuối cùng trong bốn Thánh Sử là thánh Tông Đồ Gioan viết Phúc Âm năm 58 Kỷ Nguyên Thiên Chúa. Thánh Gioan viết Phúc Âm bằng tiếng Hy Lạp khi lưu ngụ tại vùng Tiểu Á sau ngày Mẹ Maria rất thánh từ trần và được rước cả Hồn Xác về thiên đàng. Phúc Âm thánh Gioan viết trực tiếp chống lại những người lạc giáo và những sai lầm mà, ngay sau khi Đức Trinh Mẫu từ trần và được rước về thiên đàng, ma quỉ bắt đầu gieo rắc để phá hoại đức tin vào Mầu Nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa Nhập Thể. Vì Lucifer bị nhục nhã và bị khống chế bởi mầu nhiệm này, nó lập tức hướng mũi dùi tấn công dữ dội qua những người lạc giáo chống lại mầu nhiệm này. Vì thế Thánh Sử Gioan viết hết sức siêu phàm, ngài viện dẫn rất nhiều lý lẽ minh chứng tính chất đích thực bất khả nghi vấn về Thiên Tính của Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta, vượt xa các Thánh Sử khác về lãnh vực này.

caoduc
23-12-2011, 07:34 PM
-------------------Khi Thánh Sử Gioan sắp sửa khởi đầu viết Phúc Âm, Mẹ Maria rực rỡ huy hoàng trong vinh quang uy nghi, có hàng ngàn thiên thần thuộc mọi đẳng trật vây quanh hiện ra với ngài. Khi hiện ra với thánh Sử, Mẹ nói: “Gioan, con của Mẹ và tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao, bây giờ là thời điểm thích hợp để viết về cuộc đời và các mầu nhiệm của Thiên Chúa Con Mẹ, ngõ hầu nhân loại có thể biết được Con của Mẹ là Con Thiên Chúa Cha hằng hữu, là Thiên Chúa thực và đồng thời là người thực. Nhưng chưa tới thời điểm thích hợp viết lại các mầu nhiệm con biết về Mẹ; các mầu nhiệm đó cũng sẽ chưa được tỏ hiện cho thế giới quá quen với việc sùng bái ngẫu thần, để Lucifer không thể lạm dụng khuấy phá những người sẽ nhận được Đức Tin vào Chúa Cứu Thế và Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Chúa Thánh Thần sẽ trợ giúp con, Mẹ muốn con khởi sự viết trước sự hiện diện của Mẹ.” Được Đức Hiền Mẫu trợ giúp, thánh Gioan lập tức bắt đầu viết Phúc Âm của ngài. Trước khi Mẹ Maria rất thánh về ngự bên hữu Thiên Chúa Con Mẹ, Mẹ chúc lành cho thánh Gioan và hứa bảo vệ ngài suốt đời.

-------------------Trên đây là các phần khởi đầu các Sách Phúc Âm, cả bốn Sách Phúc Âm đều được khởi đầu nhờ sự giúp đỡ và do lời cầu bầu của Mẹ Maria, cho Giáo Hội hiểu rằng tất cả mọi đặc ân này đều được ký thác nơi Mẹ. Sau khi lược qua về các Thánh Sử để giải thích các phần khởi đầu bốn Phúc Âm, bây giờ chúng tôi trở lại phần tường trình của chúng tôi.

-------------------Sau Công Đồng các thánh Tông đồ, Mẹ Maria gia tăng lòng ân cần săn sóc lo lắng cho phúc lợi của Giáo Hội càng nhiều. Tới thời gian này đức tin ngày ngày được truyền bá khắp thế giới. Là Hiền Mẫu và là Thầy đích thực, Mẹ hết sức chú ý lo lắng cho các thánh Tông Đồ, danh tánh và phúc lợi của các ngài được ghi khắc nơi trái tim Mẹ. Tất cả các thánh Tông Đồ, ngoại trừ thánh Gioan và thánh Giacôbê thứ, ngay sau khi Công Đồng bế mạc, đã rời khỏi Jerusalem trở về nhiệm sở. Mẹ Maria yêu thương lo lắng cho các ngài vì những khổ cực khó khăn các ngài gặp trên đường rao giảng Phúc Âm. Mẹ xót thương các ngài hành trình gian khổ. Mẹ dành cho các ngài lòng tôn kính cao độ vì sự thánh thiện, vì chức linh mục và là Tông Đồ của Thiên Chúa Con Mẹ, là những người xây dựng Giáo Hội, là người rao giảng giáo lý của Chúa, là những người được Chúa Thánh Thần chọn vào các chức vụ cao quí đó vì vinh danh Đấng Tối Cao.

-------------------Vì hiểu biết và lo lắng cho toàn thể Giáo Hội, Mẹ Maria ủy thác cho các thiên thần việc săn sóc giúp đỡ các thánh Tông Đồ và môn đệ, an ủi trong mọi thống khổ, tức thời giúp đỡ đối với mọi khó khăn. Nhờ tính chất mau lẹ của bản chất thần linh, các thiên thần có thể làm mọi việc này mà không mất đi việc vui hưởng chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Mẹ cũng yêu cầu các ngài thông báo cho Mẹ mọi việc các thánh Tông Đồ và môn đệ đang làm, và khi các vị đó cần y phục. Mẹ lo lắng đặc biệt chăm sóc y phục cho các thánh Tông Đồ và môn đệ, ngõ hầu các ngài có thể mặc y phục như khi rời khỏi Jerusalem. Do tiên liệu khôn ngoan, suốt thời gian Mẹ Maria còn tại thế, tất cả các thánh Tông Đồ mặc y phục có hình thức và mầu giống hệt y phục của Thiên Chúa Con Mẹ. Được các thiên thần phụ giúp, chính tay Mẹ đan những chiếc áo dài và nhờ các thiên thần đem tới cho các thánh Tông Đồ đang lặn lội rao giảng. Trang phục cho các thánh Tông Đồ giống hệt Chúa Cứu Thế, Đức Hiền Mẫu muốn rằng các thánh Tông Đồ rao giảng giáo lý và cuộc đời cực thánh của Chúa ngay cả bằng y phục bề ngoài. Về các nhu cầu sinh sống khác, Mẹ để cho các ngài phải hành khất, phải lao động để có lương thực hằng ngày, hoặc của bố thí được tặng cho các ngài.

-------------------Theo lời yêu cầu của Mẹ Maria, các thiên thần thường xuyên trợ giúp các thánh Tông Đồ trong các hành trình và lao khổ vất vả. Đặc biệt các thiên thần bảo vệ các thánh Tông Đồ khi các ngài bị đàn áp hành hạ bởi dân ngoại, người Do Thái và cả bởi ma quỉ nữa, mà lũ này thường xuyên xúi giục những người ác tâm chống lại các vị rao giảng Phúc Âm. Các thiên thần thường hiện ra thăm viếng các thánh Tông Đồ, chuyện trò và nhân danh Mẹ Maria an ủi các ngài. Nhiều khi các thiên thần thi hành cũng những việc đó nhưng không hiện ra. Đôi khi các thiên thần giải thoát các thánh Tông Đồ khỏi ngục tù, hoặc cảnh giác các ngài về những nguy hiểm và cạm bẫy. Có khi thiên thần báo cho các ngài biết những điều phải làm tùy theo hoàn cảnh đặc biệt tại một số nơi hoặc một số sắc dân nào đó. Các thiên thần cũng trình mọi sự việc này lên Mẹ Maria. Không thể nào kể hết những săn sóc, lo lắng và các việc làm chuyên cần của Đức Hiền Mẫu nhân từ yêu thương. Không một ngày một đêm nào qua đi mà Mẹ Maria không làm biết bao nhiêu phép lạ cho các thánh Tông Đồ và Giáo Hội. Bên cạnh tất cả những điều này, Mẹ còn nhiều lần viết thơ cho các thánh Tông Đồ, làm cho các ngài phấn khởi bằng những lời thúc đẩy và giáo huấn thiên đàng khiến các ngài được an ủi và mạnh sức.


LỜI MẸ MARIA

-------------------Con yêu dấu của Mẹ, nhiều lần Mẹ nói với con về lời Mẹ phiền trách con cái Giáo Hội vì tội thiếu kính trọng các linh mục. Mẹ phiền trách cách riêng các phụ nữ vì nơi họ tội lỗi này nặng nề hơn. Trong mắt Mẹ, tội này hết sức ghê tởm, vì đối nghịch với cách Mẹ cư xử khi ở trần thế. Mẹ nhắc lại điều đó ở đây, để con có thể bắt chước, xa lánh những tội mà các phụ nữ dại khờ và các con gái của Belial mắc phạm, đó là thiếu kính trọng các linh mục của Thiên Chúa Tối Cao. Tội này ngày càng gia tăng trong Giáo Hội, vì thế Mẹ nhắc lại lời cảnh cáo này như đã nhiều lần được ghi.

------------------- Con của Mẹ, con hãy nói Mẹ nghe phải nghĩ gì về sự kiện các linh mục, những người được Chúa xức dầu, được chỉ định đại diện Chúa Kitô thánh hiến Mình và Máu Thánh Chúa, lại phục vụ những người đê tiện, dơ dáy và trần tục? Phải nghĩ thế nào khi các linh mục công khai kính cẩn đối với một phụ nữ ngạo mạn và khốn nạn, chỉ vì người đó giàu sang, còn các linh mục thì nghèo khó? Mẹ hỏi, phải chăng các linh mục nghèo nàn có phẩm cách kém hơn những người giàu sang? Hoặc của cải làm cho phẩm cách trở nên lớn lao hơn hoặc ngang bằng, quyền hành hơn và siêu việt hơn, so với phẩm cách được Thiên Chúa Con Mẹ ban cho các linh mục và các thừa tác viên của Ngài? Các thiên thần không biệt đãi người giàu vì tài sản của họ, nhưng kính trọng phẩm cách và địa vị cao quí của linh mục. Vì thế, tại sao sự lạm dụng và đồi trụy đó lại len lỏi vào Giáo Hội được, đến độ các vị được Chúa xức dầu bị xúc phạm, bị khinh thường bởi các tín hữu, những người này biết và nhìn nhận các linh mục được chính Chúa Kitô thánh hoá?

-------------------Thực ra chính các linh mục đó lầm lỗi và đáng bị quở trách khi bất chấp phẩm giá mình, tự mình nô lệ phục vụ người khác. Nhưng nếu các linh mục có lý do nào đó để bào chữa tình trạng nghèo nàn của mình, thì những người giàu có không thể viện lý do nào để bào chữa sự kiêu căng của họ. Điều kỳ quái này ghê tởm đối với các thánh và khó chịu trước mắt Mẹ vì lòng kính trọng Mẹ có đối với các linh mục. Phẩm cách địa vị hết sức cao cả của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa; dẫu vậy Mẹ thường phủ phục nơi chân các linh mục (các thánh Tông Đồ) và cho việc hôn đất nơi các ngài đặt chân là hạnh phúc lớn lao. Nhưng sự mù quáng của loài người đã làm lu mờ phẩm giá địa vị linh mục tư tế, lẫn lộn vàng với thau (Jer. 15:19). Thế gian đã hạ các linh mục xuống hàng thứ dân do các luật lệ và tập quán bừa bãi phóng đãng của nó (Is. 25:2). Họ dùng mọi cách để hạ giá các linh mục. Cũng vị tư tế đó hiến dâng của lễ vô cùng cao cả là Mình Máu Thánh Chúa nơi bàn thánh, sau đó phải tự khuất mình phục vụ những người hạ cấp.

------------------- Con của Mẹ, vì thế Mẹ muốn con, với hết khả năng, tìm cách đền bù tội lỗi và sự lạm dụng này trong con cái Giáo Hội. Mẹ cho con hiểu rằng từ thiên đàng Mẹ nhìn các linh mục nơi trần thế với lòng tôn kính quí trọng. Con phải luôn hướng về các linh mục với lòng tôn kính như khi các ngài ở nơi bàn thánh, hoặc cầm Thánh Thể Chúa trong tay hoặc ủ trong ngực. Cả đến phẩm phục của các linh mục con cũng phải hết sức kính trọng, y như Mẹ đã kính trọng cung cấp y phục cho các thánh Tông Đồ.

caoduc
01-01-2012, 07:57 PM
CHƯƠNG 4
* MẸ MARIA NHIỆT THÀNH YÊU MẾN KHỔ HÌNH CỨU CHUỘC
VÀ NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ;
* MẸ MARIA MỪNG LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI VÀ CÁC ĐẠI LỄ KHÁC

------------------- Mẹ Maria luôn lo lắng việc hướng dẫn Giáo Hội, Mẹ cũng luôn âm thầm thi hành các thánh đức, việc lành khác, do đó Mẹ xin được muôn vàn đặc ân và thánh sủng từ Thiên Chúa Tối Cao, phúc lợi cho toàn thể tín hữu, cho việc thăng tiến ơn cứu độ các linh hồn. Trong những chương cuối này, chúng tôi (tác giả) tận lực kể lại các việc làm âm thầm Mẹ Maria làm để là cẩm nang hướng dẫn chúng ta, mà cũng là lời chúng ta ca tụng vinh danh Mẹ.

------------------- Mặc dầu Mẹ Maria vui hưởng muôn vàn đặc ân vô cùng cao cả, Mẹ luôn nhớ các việc làm, các mầu nhiệm về cuộc đời trần thế của Thiên Chúa Con Mẹ. Không kể việc Mẹ luôn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi và biết rõ mọi sự qua các thị kiến trong những năm sau cùng Mẹ ở trần thế, ngay từ khi bẩm thai, Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân không bao giờ quên điều gì Mẹ đã một lần hiểu biết. Trong các tiến trình Khổ Hình Cứu Chuộc tường thuật ở phần thứ nhì, chúng ta nhớ Mẹ Maria cảm thấy trong chính thân xác và linh hồn cực trinh khiết Mẹ mọi đau đớn thống khổ Chúa Cứu Thế phải chịu. Không một cực hình nào Chúa Cứu Thế đã trải qua lại không được thông cho Mẹ. Mọi hình ảnh hoặc dấu vết Khổ Hình Cứu Chuộc vẫn còn đậm nét trong tâm trí Mẹ y hệt như khi tiếp nhận các hình ảnh hoặc dấu vết đó.

------------------- Mẹ sắp đặt mọi quan năng để có thể trong mọi lúc duy trì nơi trái tim hình ảnh Thiên Chúa Con Mẹ bị hành hạ, bị lăng nhục, bị thương tích, hình hài biến dạng vì các thống khổ trong Cực Hình Cứu Chuộc. Mẹ luôn nhớ lại những lộng ngôn, nhục mạ, sỉ nhục xúc phạm Chúa đã chịu. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào Mẹ cũng nhìn thấy toàn thể Khổ Hình Cứu Chuộc sống động như đang xảy ra rõ ràng trước mắt. Suốt ngày, thị kiến đau đớn này thúc đẩy Mẹ thi hành những việc thánh đức anh hùng và triều dâng nỗi đau đớn xót thương trong Trái Tim, nhưng tình yêu thương bao la của Mẹ không thỏa mãn. Vào giờ khắc ấn định, Mẹ tham gia các phụng vụ khác cùng với các thiên thần, đặc biệt là những thiên thần mang biểu hiệu các hình cụ Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ dùng các thiên thần này trước tiên rồi đến các thiên thần khác làm phụ tá trong các phụng vụ sau đây.

------------------- Mẹ dâng lời cầu nguyện, thờ lạy đặc biệt đối với mỗi loại thương tích, thống khổ Chúa Kitô đã chịu. Mẹ sáng tác những bài ca đặc biệt tôn vinh, để đền bù từng lời khinh bỉ nhục mạ từ miệng các kẻ thù của Chúa đã thốt ra vì ganh tị, giận dữ hoặc hận thù. Đối với những nhục mạ, chế giễu, xúc phạm thánh thể Chúa, Mẹ thực hành các việc khiêm nhượng thẳm sâu. Mẹ tuyên xưng Thiên Tính và nhân tính, sự thánh thiện, các phép lạ, các việc làm và giáo lý của Chúa.

------------------- Do sức mạnh tình yêu, sự đau buồn của Mẹ trong các hành động này vượt gấp bội việc tử đạo và Mẹ hiến dâng hết cho Giáo Hội. Hẳn Mẹ đã chết nhiều phen vì đau đớn nếu quyền năng Thiên Chúa không duy trì mạng sống Mẹ để dành cho công nghiệp và vinh quang vĩ đại hơn. Nhiều lần Mẹ khóc huyết lệ đầm đìa. Vào những lần khác, trái tim Mẹ đau buồn u uất đến độ mồ hôi pha máu chảy từ thân thể cực trinh khiết Mẹ xuống đất. Hơn nữa, đôi khi trái tim Mẹ như bị xoắn ra khỏi vị trí thông thường do bạo lực từ những đau đớn. Khi Mẹ ở trong tình trạng cực độ đau đớn như thế, Thiên Chúa Con Mẹ từ thiên đàng đến với Mẹ, ban cho Mẹ sức mạnh và sức sống mới để làm dịu bớt nỗi đau đớn thống khổ, chữa lành các thương tích do tình Mẹ yêu thương Chúa, để Mẹ có thể tiếp tục các hành động yêu thương này.

------------------- Chúa muốn Mẹ ngưng cảm giác đau buồn và yêu thương trắc ẩn trong những ngày Mẹ tưởng niệm mầu nhiệm Chúa Phục Sinh ngõ hầu duy trì sự liên đới chính đáng giữa nguyên nhân và hiệu quả. Dẫu vậy, Mẹ luôn nhìn thấy các đau đớn thống khổ Chúa chịu, để theo cách đó trong sự ngọt ngào của mọi đặc ân, Khổ Hình Cứu Chuộc của Chúa pha vào như một hợp chất đắng cay. Mẹ cũng được sự đồng ý của thánh sử Gioan để Mẹ ẩn dật trong phòng cầu nguyện khi tưởng niệm Cuộc Tử Nạn và an táng Thiên Chúa Con Mẹ từ năm giờ chiều ngày thứ Năm cho tới trưa Chúa Nhật. Trong những ngày này, thánh Gioan ở lại Nhà Tiệc Ly để tiếp đón những người tới thăm và không để một ai làm xáo trộn sự yên tĩnh của Mẹ. Khi nào ngài không thể chu toàn sứ mệnh này, một môn đệ được ủy thác việc này.

------------------- Chỉ một mình Thiên Chúa hiểu các việc Đức Từ Mẫu thực hành trong ba ngày này. Vì không thể nào mô tả các điều được mạc khải, tác giả chỉ xin tóm lược rằng Mẹ Maria tưởng niệm hết mọi mầu nhiệm Khổ Hình Chúa Cứu Thế chịu từ khi rửa chân các thánh Tông Đồ cho tới mầu nhiệm Phục Sinh. Mỗi giờ mỗi lúc, Mẹ làm mới lại trong Mẹ mọi cử chỉ, mọi động tác, mọi việc, mọi thống khổ y hệt những điều đó xảy ra nơi Chúa Cứu Thế. Mẹ lặp lại cũng chính những lời cầu nguỵện Chúa đã thốt lên tại mỗi nơi mỗi lúc. Bao lâu Mẹ còn sống, mọi thống khổ Thiên Chúa Con phải chịu được canh tân trong Mẹ hàng tuần. Qua việc tưởng niệm này Đức Hiền Mẫu cao cả nhận được nhiều đặc ân và thánh sủng vĩ đại cho những ai nhiệt tâm kính nhớ Khổ Hình của Chúa. Vì thế Đức Hiền Mẫu đã hứa với tất cả các linh hồn thực hiện việc tưởng niệm này ơn trợ giúp đặc biệt và được dự phần trong các kho tàng Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ tha thiết ước mong Giáo Hội tiếp tục duy trì việc tưởng niệm này. Do các ước nguyện và lời Mẹ xin, Chúa muốn từ đó về sau nhiều người trong Giáo Hội sẽ theo gương Mẹ tưởng niệm Chúa chịu Khổ Hình cứu chuộc.

------------------- Trong các hành động tưởng niệm Khổ Hình Cứu Chuộc, Mẹ Maria đặc biệt kỷ niệm việc Chúa lập Nhiệm Tích Thánh Thể cực thánh bằng những lời ca chúc tụng, tạ ân và yêu thương nồng cháy. Mẹ nồng nàn mời các thiên thần hộ vệ và nhiều thiên thần từ thiên đàng tham dự việc này để phụ giúp và cùng với Mẹ dâng lên Chúa. Kế đó Mẹ thực hành các hành động khiêm tốn thẳm sâu; Mẹ xưng mình là tro bụi trước bản tính vô cùng của Thiên Chúa. Mẹ hết sức xúc động khi chiêm niệm các ơn nhận được cách huyền nhiệm. Dù trội vượt hơn các thiên thần Seraphim và Cherubim, Mẹ cho mình thấp hèn nhất trong mọi thụ tạo. Với lòng khiêm nhượng, Mẹ yêu cầu các thiên thần khẩn khoản nài xin Chúa ban ơn và chuẩn bị để Mẹ xứng đáng rước Chúa. Các thiên thần hoan hỉ vâng lời, phụ giúp và hợp với Mẹ trong các lời cầu nguyện gần như suốt đêm trước ngày Mẹ rước Thánh Thể Chúa.

------------------- Một việc hết sức kỳ diệu Thiên Chúa làm là phái muôn vàn thiên thần từ thiên đàng tới chiêm ngưỡng sự lạ lùng Thánh Thể Chúa Kitô hiện diện nơi trái tim Mẹ từ lần Rước Lễ này tới lần Rước Lễ kế tiếp. Các thiên thần dâng lời tôn vinh chúc tụng vì hiệu lực kỳ diệu của Thánh Thể Chúa hiện diện trong Mẹ Maria. Mặc dầu Mẹ Maria xứng đáng duy trì Thánh Thể và máu cực thánh Chúa trong Mẹ như trong Nhà Tạm, Mẹ hết sức ân cần lo lắng dọn mình chuẩn bị rước Thánh Thể Chúa lần tiếp. Mẹ làm việc này hầu như mọi ngày, không kể những ngày Mẹ ẩn dật trong phòng cầu nguyện. Khi Mẹ lui về nghỉ đêm trước ngày rước Thánh Thể, Mẹ bắt đầu các việc đạo đức khác, như phủ phục trên đất theo hình Thánh Giá, cầu nguyện, và tôn thờ bản tính bất di bất dịch của Thiên Chúa. Mẹ xin Chúa cho phép Mẹ nói với Chúa và được phép rước Chúa, Con của Mẹ, trong Nhiệm Tích Thánh Thể mà không chấp bản tính trần thế thấp hèn của Mẹ. Mẹ xin Chúa hiện diện giữa Giáo Hội trong Nhiệm Tích Thánh Thể vì lòng nhân từ đại lượng và tình yêu vô cùng của Ngài.

------------------- Chúng ta không thể nào hiểu được sự khôn ngoan của Đức Hiền Mẫu Maria. Chúng ta cũng không khi nào hiểu được các thánh đức và các việc Mẹ làm lên đến độ cao nào trong các dịp này. Chúa đáp ứng tình yêu của Mẹ bằng việc đích thân thăm viếng và cho Mẹ hiểu Chúa hết sức hài lòng khi Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể tới ngự nơi trái tim Mẹ, làm mới lại trong Mẹ các bảo đảm tình yêu vô cùng của Chúa. Mẹ rước Thánh Thể khi tham dự Thánh Lễ, thường do Thánh Sử Gioan cử hành. Trong các Thánh Lễ này, mặc dầu không đọc Thánh Thư và Phúc Âm, vì chưa được viết ra, những nghi thức Thánh Hiến luôn luôn y hệt như ngày nay. Tới cuối Thánh Lễ, Mẹ Maria bừng bừng lửa yêu mến đón rước Thiên Chúa Con trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Mẹ rước vào lòng cũng chính Thiên Chúa, mà Mẹ đã mặc cho nhân tính cực thánh nơi lòng dạ trinh khiết Mẹ. Sau khi rước Thánh Thể, Mẹ lui về ẩn dật tại phòng cầu nguyện một mình trong ba tiếng đồng hồ. Trừ phi có việc tối cấp thiết của con cái Giáo Hội cần được Mẹ giải quyết. Trong ba tiếng đồng hồ này Thánh Sử Gioan thường được đặc ân thấy những tia sáng từ Mẹ chiếu ra.

------------------- Đức Hiền Mẫu cũng dự liệu rằng để hiến tế hy lễ không nhuốm máu là Thánh Lễ, các Thánh Tông Đồ, các linh mục, bận lễ phục lộng lẫy và huyền nhiệm, khác với y phục thường ngày. Vì thế, chính tay Mẹ chuẩn bị các đồ trang trí và lễ phục dùng trong việc hiến tế Thánh Lễ. Đó là khởi điểm các nghi lễ trong Giáo Hội sơ khai. Các lễ phục đó tương tự các lễ phục được dùng trong Giáo Hội Công Giáo trải qua các thời đại. Về chất liệu thì hầu như giống hệt nhau; vì Mẹ may các lễ phục đó bằng lụa mua bằng của bố thí và tặng vật được dâng cho Mẹ. Bất cứ khi nào may các lễ phục này, Mẹ luôn quì gối hoặc đứng. Mẹ không trao việc này cho người giữ nhà thờ mà chỉ nhờ các thiên thần phụ giúp. Mẹ cũng giữ các lễ phục và các thứ khác thuộc về phụng vụ bàn thờ ngăn nắp và sạch sẽ đặc biệt.

------------------- Từ nhiều quốc gia, tỉnh thành, nơi các thánh Tông Đồ rao giảng, rất nhiều Kitô hữu tân tòng tới Jerusalem thăm viếng chuyện trò với Đức Hiền Mẫu Chúa Cứu Thế và kính dâng Mẹ nhiều quà tặng quí giá. Trong số này có bốn hoàng tử, họ là các viên chức nhà vua cai trị các tỉnh thành, đã tới thăm viếng và dâng nhiều lễ vật để tùy Mẹ sử dụng hoặc cho các thánh Tông Đồ và môn đệ. Đức Hiền Mẫu nói với các vị này rằng Mẹ nghèo như Con của Mẹ, các thánh Tông Đồ và môn đệ cũng vậy đều khó nghèo theo gương Thầy chí thánh. Vì thế, những của cải này không thích hợp với cuộc sống của Mẹ, các thánh Tông Đồ và môn đệ. Các vương tử này nài xin Mẹ an ủi họ bằng việc nhận các lễ vật này cho người nghèo hoặc cho việc phụng thờ Thiên Chúa. Vì họ kiên trì nài nỉ, Mẹ nhận một phần và dùng các vải lụa đẹp may một số khăn trải bàn thờ; chỗ còn lại Mẹ phân phát cho người nghèo khó và người tật nguyền mà Mẹ thường tới thăm và đích thân phục vụ. Mẹ thường quì gối khi rửa ráy cho những người này. Mẹ an ủi người nghèo khó, giúp đỡ người hấp hối. Không bao giờ Mẹ ngưng các việc bác ái, Mẹ luôn đích thân làm các việc đó, hoặc bằng lời cầu nguyện.

caoduc
01-01-2012, 07:59 PM
------------------- Với tinh thần sốt mến hơn các thiên thần Seraphim, chính Mẹ khởi đầu cử hành nhiều nghi lễ, mà về sau được đưa vào Giáo Hội. Mẹ cũng làm cho các thánh Tông Đồ ghi khắc và xúc động vì những điều này, ngõ hầu các ngài có thể tận lực đem thực hành theo hoàn cảnh. Không những Mẹ chỉ đưa ra các việc tôn kính Khổ Hình Cứu Chuộc, mà còn nhiều truyền thống và nghi lễ về sau được áp dụng cử hành trong Giáo Hội, các giáo đoàn và dòng tu. Trong số các thực hành nghi lễ này là việc mừng các ngày lễ của Chúa và của Mẹ để làm mới lại kỷ niệm các ân sủng Mẹ được hưởng. Mẹ cảm tạ Chúa về các ân sủng cho toàn thể nhân loại nói chung và thờ lạy Chúa thay cho tất cả. Mẹ đã dành cả cuộc đời theo đuổi mưu cầu này không bao giờ ngưng nghỉ hoặc xao lãng, nhưng khi tới giai đoạn huyền nhiệm này trong đời, Mẹ chuẩn bị để làm nổi bật việc mừng các ngày lễ này với những thực hành được thiết lập trên kiến thức sâu xa hơn. Ở đây tác giả chỉ đề cập cách thức Mẹ mừng mầu nhiệm Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Chúa Giáng Sinh, các mầu nhiệm đầu tiên trong đời Mẹ, còn xin dành cho chương tiếp việc Mẹ mừng các lễ khác. Mẹ bắt đầu mừng các ngày tưởng niệm ngày lễ này ngay từ khi Ngôi Lời nhập thể, nhưng cách đặc biệt hơn sau khi Chúa ngự về trời, nhất là trong những năm cuối đời Mẹ ở trần gian.

------------------- Vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, Mẹ mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với lòng hân hoan tri ân vượt quá khả năng ngôn từ chúng ta có thể diễn tả. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội có tầm quan trọng và giá trị cực độ đối với Mẹ. Mẹ cho rằng không bao giờ Mẹ có thể cảm tạ Chúa vì đặc ân này cho đủ. Mẹ khởi đầu việc mừng lễ từ chiều ngày hôm trước, suốt đêm đó thực hành các việc tận hiến lạ lùng, khóc vì vui mừng, tự hạ, phủ phục trên đất, và dâng những bài ca chúc tụng Chúa. Mẹ nhìn nhận sâu thẳm rằng Mẹ được tạo dựng bởi cùng một thứ đất từ Adong lưu truyền theo bản chất tự nhiên thông thường. Mẹ được giữ, được miễn khỏi tội nguyên tổ và được bẩm thai với vô cùng dư đầy ân sủng vì được Thiên Chúa Toàn Năng biệt lập ra khỏi toàn thể nhân loại. Mẹ mời các thiên thần hộ vệ giúp dâng lên lời tạ ân xứng đáng, và cùng với các ngài sáng tác những lời chúc tụng mới. Kế đến Mẹ mời toàn thể thần thánh trên thiên đàng cũng giúp Mẹ như vậy. Trong thời gian này lửa yêu mến Chúa bốc cháy trong Mẹ bừng bừng, đến độ Chúa phải tăng thêm sức mạnh, để các bản chất tự nhiên của Mẹ không bị thiêu hóa và làm cho Mẹ chết.

------------------- Sau khi Mẹ đã cử hành lễ này suốt đêm, Chúa Kitô từ trời xuống và cùng các thiên thần đưa Mẹ lên ngai toà Chúa trên thiên đàng, nơi đây việc mừng đại lễ tiếp diễn với sự vinh quang mới của triều đình Jerusalem trên trời. Tại đây Mẹ Maria phủ phục thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, lần nữa Mẹ tạ ân vì được giữ cho không nhiễm vương tội lỗi và ơn Vô Nhiễm Thai. Kế đó Mẹ ngồi bên hữu Chúa Kitô Con Mẹ; chính Chúa Kitô tạ ân lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha hằng hữu vì đã ban cho Chúa một Vị Hiền Mẫu xứng đáng và dư đầy thánh sủng, được thoát khỏi tội Adong. Lần nữa Ba Ngôi Thiên Chúa xác nhận và củng cố nơi Mẹ đặc ân này; Thiên Chúa Ba Ngôi hài lòng vì đã tách biệt Mẹ ra khỏi toàn thể mọi thụ tạo. Để tái minh xác chân lý này, Thiên Chúa Cha nói: “Xinh đẹp chừng nào những bước chân của Người, hỡi Ái Nữ Thiên Chúa, được bẩm thai vô nhiễm nguyên tội.” Thiên Chúa Con nói: “Hiền mẫu của Ta tột đỉnh tinh tuyền và vô nhiễm tội tổ, Người đã cho Ta hình hài nhân tính để cứu chuộc nhân loại.” Và lời Chúa Thánh Thần: “Hiền Thê của Ta, Người toàn vẹn xinh đẹp, không tì vết tội nguyên tổ.”

------------------- Xen kẽ lời Thiên Chúa Ba Ngôi là những hợp ca vô cùng du dương của toàn thể thần thánh: “Đức Maria rất thánh, bẩm thai vô nhiễm nguyên tội.” Đức Hiền Mẫu cực khôn ngoan đáp lại mọi vinh dự này bằng việc khiêm tốn dâng lên lời tạ ân, thờ lạy và chúc tụng Đấng Tối Cao. Sau khi vui hưởng vinh quang này trong một vài tiếng đồng hồ, Mẹ được các thiên thần đưa trở lại Nhà Tiệc Ly. Đây là cách thức lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ được long trọng cử hành sau khi Thiên Chúa Con Mẹ vinh quang ngự về trời.

------------------- Trước khi chấm dứt chương này, tác giả cũng muốn ghi lại vài lời về dinh dưỡng của Mẹ Maria trong những năm cuối cùng ở trần thế. Suốt những năm này, Mẹ Maria ăn uống và ngủ nghỉ rất ít. Mẹ ngủ nghỉ chút ít vì thánh Gioan xin Mẹ nghỉ ngơi tối thiểu một phần nhỏ trong đêm. Giấc ngủ này của Mẹ chỉ là tạm ngưng các giác quan và kéo dài không quá nửa giờ. Nhưng cả trong giấc ngủ ngắn này Mẹ vẫn được thị kiến Thiên Chúa. Hiển nhiên, Mẹ Maria có thể sống cho dù không ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Mẹ đã thi hành vì vâng lời đối với thánh Gioan vì ngài là linh mục và thế tử của Mẹ. Lương thực của Mẹ chỉ là một vài miếng bánh mì thông thường, đôi khi một chút cá mà Mẹ dùng theo đề nghị của thánh Gioan và để ngài cùng đồng bàn với Mẹ. Trong việc dùng thực phẩm, cũng như trong các đặc ân khác, thánh Gioan được diễm phúc không những chỉ ngồi ăn cùng bàn với Mẹ, mà còn được ăn thực phẩm do chính Đức Hiền Mẫu nấu và tiếp cho.


LỜI MẸ MARIA


------------------- Con của Mẹ, suốt đời, Mẹ ân cần ghi nhớ các việc làm, Khổ Hình và Chết của Thiên Chúa Con Mẹ, nhất là sau khi chứng kiến Chúa hy sinh dâng hiến trên Thánh Gía để cứu chuộc nhân loại. Trong chương này Mẹ đặc biệt muốn con chú ý tới việc tưởng niệm và các thực hành liên tục, mà Mẹ làm mới lại không phải chỉ bằng hồi tưởng, nhưng bằng chính những đau đớn thống khổ của Khổ Hình Cứu Chuộc. Mẹ ước mong sự hiểu biết này làm cho người ta cảm thấy điều đáng xấu hổ và sự lầm lạc quên lãng quái dị ghê tởm của họ đối với phúc lộc vô cùng do Ơn Cứu Chuộc. Đây là sự vong ân bội bạc đáng tủi hổ kinh khủng và nguy hiểm biết chừng nào! Sự quên lãng là bằng chứng hiển nhiên sự khinh mạn, vì người ta không thể dễ quên thứ người ta quí mến.

------------------- Vậy lý do gì nhân loại quên lãng các ân sủng đời đời Chúa dành cho họ? Phải chăng họ khinh thường tình yêu của Thiên Chúa Cha hằng hữu, mà vì yêu thương họ, đã để Con Một Ngài chịu chết? Vì yêu thương nhẫn nhục chịu đựng mà Con Thiên Chúa Cha và của Mẹ bằng lòng chịu chết vì nhân loại (Gioan 3:16). Trái đất vô tình còn đáp ứng nỗ lực của những người vun trồng nó; dã thú trở nên thuần thục và được nuôi trong nhà để làm lợi cho người chăn nuôi. Giữa người với người còn biết tri ân đối với người thi ân; khi lòng tri ân không được thể hiện, người ta phẫn uất, lên án và gọi điều đó là xúc phạm nặng nề.

------------------- Vậy lý do gì mà chỉ có đối với Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế thì nhân loại lại vong ân bội bạc, quên đi những thống khổ Chúa phải chịu để cứu họ khỏi trầm luân đời đời? Con của Mẹ, để nhân loại hiểu họ tự chồng chất lên mình tội lỗi kinh khủng chừng nào vì vong ân bội bạc, Mẹ muốn nhắc con nhớ rằng Lucifer và các quỉ của nó vui mừng vì quá nhiều linh hồn quên lãng các thống khổ Chúa Kitô đã chịu vì thương yêu họ. Chúng kết luận và nói về các linh hồn đó: ‘Linh hồn này không nhớ hoặc quí trọng phúc lộc do Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta chiếm được linh hồn đó về phe chúng ta. Một linh hồn quá sức khùng dại đến độ không nhớ những ân sủng như thế, hiển nhiên không thể nào khám phá ra các dụ dỗ của chúng ta. Chúng ta hãy tiến hành cám dỗ và hủy diệt linh hồn đó, vì tự nó bỏ mất thành lũy bảo vệ kiên cố nhất của nó.’ Với kinh nghiệm rộng rãi, ma quỉ hăng hái tìm cách xoá hết hoặc làm lạc đi nơi người ta các ký ức về Khổ Hình Tử Nạn của Chúa Kitô và khích thích sự khinh miệt đối với lời giảng dạy về Ơn Cứu Độ. Satan đã thành công rất nhiều, gây ra sự tổn hại khủng khiếp cho các linh hồn. Mặt khác chúng thận trọng coi chừng, sợ việc cám dỗ các linh hồn thường quen việc suy gẫm và tưởng niệm các khổ Hình Chúa Cứu Thế đã chịu. Vì chúng cảm thấy sức mạnh và ảnh hưởng chống lại chúng do việc suy gẫm và tưởng niệm này phát ra, sức mạnh và ảnh hưởng này không cho chúng đến gần những người nhiệt tâm tưởng niệm các Khổ Hình Cứu Chuộc.

------------------- Để làm cho con hàng ngày xứng đáng rước Thánh Thể, con phải áp dụng các thực hành nhân đức này cho mọi điều con làm. Con cũng phải bắt chước các việc khác mà con được biết Mẹ đã làm. Nếu Mẹ, là Mẹ Chúa, đã tự cho rằng Mẹ không xứng đáng rước Thánh Thể Chúa, và bằng rất nhiều cách Mẹ đã tìm kiếm sự tinh tuyền cần thiết đối với Nhiệm Tích Thánh Thể, con hãy suy nghĩ xem con phải làm gì, vì con quá sức hèn hạ, mắc quá nhiều khốn nạn và bất toàn! Con hãy thanh tẩy đền thờ linh hồn, soi xét cẩn thận linh hồn con nhờ ánh sáng Thiên Chúa và trang hoàng linh hồn bằng những nhân đức cao cả, vì chính Thiên Chúa hằng hữu là Đấng con sắp đón rước; Đấng, mà không một ai khác ngoại trừ chính Chúa là xứng đáng. Con hãy cầu khẩn nhờ các thần thánh xin ơn Chúa cho con.

------------------- Hơn hết mọi sự là Mẹ khuyên con kêu cầu và xin Mẹ giúp con. Con phải biết Mẹ là Trạng Sư và Đấng Bảo Vệ đặc biệt cho những ai ước ao được sự tinh tuyền cao cả để rước Thánh Thể Chúa. Bất cứ khi nào con kêu cầu Mẹ vì mục đích này, Mẹ ở trước ngai tòa Đấng Tối Cao, và biết rõ mọi sự cần thiết để đón rước Chúa, Mẹ xin Chúa ban đặc ân và thánh sủng cho những người sắp rước Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Trên thiên đàng Mẹ không mất đi lòng ước ao và nhiệt thành mà Mẹ đã thể hiện ở trần gian. Sau khi đã xin Mẹ, con cũng hãy tiếp xin các thiên thần cầu bầu, vì chính các thiên thần cũng hết sức ước mong thấy các linh hồn đón rước Thánh Thể Chúa với lòng tận hiến yêu mến và tinh tuyền cao độ

.

caoduc
23-01-2012, 06:55 PM
CHƯƠNG 5
THIÊN SỨ GABRIEL BÁO TIN MẸ MARIA LÌA TRẦN


------------Mẹ Maria đã tới tuổi sáu mươi bảy, nhưng cử chỉ và hành động không chút chậm chạp; không bị ảnh hưởng tuổi tác. Mẹ vẫn tiếp tục các chuyến đi; lửa yêu thương nơi trái tim không chút giảm bớt; việc gia tăng công nghiệp từ giây phút đầu tiên bẩm thai vẫn tiếp tục mỗi giây phút suốt đời. Các đặc ân, thánh sủng, biệt đãi của Chúa làm cho Mẹ hoàn toàn giống Chúa và thuộc về thần linh. Lòng yêu mến khát vọng nồng cháy nơi trái tim cực trinh khiết không để cho Mẹ giây phút nào nghỉ ngơi ngoài trung tâm tình yêu của Mẹ. Mẹ kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi bằng những mối liên kết mật thiết nhất đã tới độ tột đỉnh. Trái đất, bị tội lỗi loài người làm cho không xứng đáng duy trì Kho Tàng thiên quốc, không còn chịu đựng thêm được nữa sức căng thẳng do việc giữ Mẹ Maria ở xa Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha hằng hữu thiết tha trông chờ Ái Nữ duy nhất đích thực; Thiên Chúa Con mong mỏi Hiền Mẫu yêu dấu; Chúa Thánh Thần mong mỏi Người Yêu Dấu tuyệt vời. Các thiên thần nao nức trông chờ và các thánh nóng lòng trông đợi Mẹ. Các tầng trời nín thở trông chờ sự hiện diện của Đức Nữ Vương trời đất, Đấng sẽ làm cho các nơi đó chan hòa vinh quang bằng nhan sắc và sự hân hoan của Người. Sự hiện diện thiết yếu của Đức Hiền Mẫu và Nữ Giáo Sư tuyệt vời vì phúc lợi cho con cháu Adong là nguyên nhân giữ Mẹ còn ở lại với Giáo Hội nơi trần thế.

------------Thiên Chúa Ba Ngôi phái Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel cùng với nhiều thiên thần khác báo cho Mẹ Maria biết thời điểm chấm dứt cuộc đời trần thế và chuyển sang cuộc sống vĩnh cửu của Mẹ. Thiên Sứ Gabriel cùng với phái đoàn xuống Nhà Tiệc Ly, đi vào phòng cầu nguyện của Đức Nữ Vương, các ngài thấy Mẹ Maria đang phủ phục theo hình thánh giá, cầu xin Chúa thương xót kẻ tội lỗi. Nghe tiếng nhạc thiên quốc và thấy các thiên thần, Mẹ quì thẳng lên để nghe thông điệp và bày tỏ lòng kính trọng đối với Vị Sứ Giả thiên quốc và các bạn đồng hành của ngài. Các thiên thần trong ánh huy hoàng rực rỡ đứng chung quanh Mẹ cách hoan hỉ và kính trọng. Mỗi thiên thần cầm triều thiên và nhành thiên tuế. Mỗi triều thiên và lá thiên tuế tiêu biểu cho phần thưởng khác nhau với những vẻ đẹp và giá trị khôn lường sẽ được phong ban cho Đức Nữ Vương các thiên thần.

------------Thiên Sứ Gabriel chào Mẹ Maria bằng kinh Kính Mừng Maria, và thêm:

------------“Thưa Đức Nữ Vương của chúng thần, Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh phái chúng thần tới báo cho Đức Nữ Vương biết thời điểm kết thúc cực kỳ hạnh phúc cuộc lữ hành và lưu đày của Người trong cuộc sống trần gian. Thưa Đức Nữ Vương, chẳng bao lâu nữa sẽ tới ngày giờ Người khao khát trông chờ, ngày giờ đó Người sẽ qua cái chết tự nhiên đi vào chiếm hữu cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi Người trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa của chúng thần, Con cực thánh của Người. Đúng ba năm nữa kể từ ngày hôm nay Đức Nữ Vương sẽ được rước về thiên đàng, được rước vào sự vui mừng vĩnh cửu của Chúa, nơi mọi thần dân thiên quốc tha thiết trông chờ sự hiện diện của Người.”

------------Thưa Đức Nữ Vương của chúng thần, Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh phái chúng thần tới báo cho Đức Nữ Vương biết thời điểm kết thúc cực kỳ hạnh phúc cuộc lữ hành và lưu đày của Người trong cuộc sống trần gian. Thưa Đức Nữ Vương, chẳng bao lâu nữa sẽ tới ngày giờ Người khao khát trông chờ, ngày giờ đó Người sẽ qua cái chết tự nhiên đi vào chiếm hữu cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi Người trong vinh quang bên hữu Thiên Chúa của chúng thần, Con cực thánh của Người. Đúng ba năm nữa kể từ ngày hôm nay Đức Nữ Vương sẽ được rước về thiên đàng, được rước vào sự vui mừng vĩnh cửu của Chúa, nơi mọi thần dân thiên quốc tha thiết trông chờ sự hiện diện của Người.Mẹ Maria nghe thông điệp này xiết bao vui mừng với tinh thần khiêm tốn yêu mến tột đỉnh. Mẹ lại sấp mình xuống đất và đáp bằng cũng chính những lời Mẹ đã nói khi Ngôi Lời nhập thể: ------------“Xin hãy đoái nhìn nữ tì của Chúa, xin làm cho tôi như lời ngài” (Lc 1:38).

------------Kế đó Mẹ yêu cầu các thiên thần và là thừa tác của Đấng Tối Cao giúp Mẹ tạ ân vì tin hết sức vui mừng hoan hỉ này. Mẹ Maria luân phiên với các thiên thần sốt mến Seraphim và các thiên thần khác đáp ca chúc tụng Thiên Chúa. Sau khi chấm dứt phần ca hát chúc tụng tạ ân và lần nữa tỏ lòng khiêm tốn, Mẹ Maria yêu cầu các thiên thần xin Chúa chuẩn bị Mẹ chuyển từ đời sống trần gian hay chết sang cuộc sống vĩnh cửu; Mẹ cũng xin tất cả các thần thánh trên thiên đàng cầu xin cùng ý nguyện đó. Các thiên thần hứa và vâng lời Mẹ Maria trong mọi sự. Tới đây, Thiên Sứ Gabriel và các thiên thần tùy tùng từ biệt Mẹ.

------------ Sau khi các thiên thần đi khỏi, Mẹ Maria sấp mình ôm đất vì đất là từ mẫu chung cả loài người, Mẹ nói:

------------“Hỡi trái đất, tôi cảm ơn người như tôi phải làm, vì tôi bất xứng mà người đã nâng đỡ tôi suốt sáu mươi bảy năm. Người là thụ tạo của Đấng Tối Cao, người đã nâng đỡ tôi theo thánh ý Thiên Chúa. Bây giờ tôi nhờ người giúp tôi trong những ngày còn ngụ trên người, để, như tôi đã được tạo dựng từ người và trên người, qua người và từ người tôi có thể được nâng lên thị kiến Đấng Tạo Hóa của tôi.”

------------Mẹ Maria cũng nói với các thụ tạo khác:

------------“Hỡi các tầng trời, các tinh tú và thiên thể được bàn tay Đấng Yêu Dấu của tôi tạo dựng, các người là nhân chứng trung thành tuyên xưng sự cao cả và đẹp đẽ của Thiên Chúa. Các người hãy giúp tôi, để, nhờ các đặc ân Thiên Chúa, tôi có thể làm cho cuộc đời tôi được trọn lành bao lâu còn ở trần thế, hầu tôi có thể biểu lộ lòng biết ơn đối với Đấng tạo dựng tôi và các người.”

------------Được thánh Gioan đồng ý, Mẹ Maria rời khỏi Nhà Tiệc Ly, có thánh Sử và các thiên thần hộ vệ tháp tùng, để chào từ biệt các thánh địa trước khi Mẹ về thiên đàng. Trong dịp này các thiên thần hiện ra với Mẹ trong vẻ đẹp lộng lẫy rực rỡ, chẳng khác gì các ngài cảm được niềm vui đặc biệt khi tháp tùng Mẹ trong chuyến đi cuối cùng trước khi Mẹ về thiên đàng. Mẹ Maria thăm viếng tất cả mọi thánh địa kỷ niệm Ơn Cứu Chuộc, đánh dấu từng nơi bằng nước mắt tràn trề. Mẹ nhớ lại từng kỷ niệm đau buồn về những Khổ Hình Con Mẹ đã chịu tại mỗi nơi; nồng nhiệt làm mới lại các hiệu lực Ơn Cứu Chuộc. Mẹ tha thiết cầu nguyện cho tất cả mọi tín hữu, những người sẽ nhiệt thành tới kính viếng các nơi thánh này trong tương lai. Mẹ ở lại trên đồi Golgotha lâu hơn; xin Con cực thánh Mẹ ban đầy đủ các hiệu lực Cuộc Tử Nạn Cứu Chuộc cho tất cả mọi linh hồn. Mẹ Maria cũng yêu cầu các thiên thần tiếp tục canh giữ thánh địa Ơn Cứu Chuộc. Thánh Gioan chúc lành cho Mẹ trong chuyến đi từ biệt cuối cùng này. Mẹ trở lại phòng cầu nguyện, đẫm lệ vì xót thương Giáo Hội và con cái còn ở trần gian. Tại tĩnh phòng, Mẹ phủ phục cầu nguyện sốt sắng hơn và lâu giờ cho Giáo Hội. Mẹ cầu nguyện cho tới khi thị kiến Thiên Chúa Ba Ngôi, được Chúa quả quyết rằng từ ngai tòa thương xót Chúa đã nghe và chấp nhận các lời Mẹ xin. Để trau chuốt lần chót sự thánh thiện cho các việc Mẹ thực hiện, Mẹ xin Chúa cho phép từ biệt Giáo Hội:

------------“Lạy Thiên Chúa tối cao đáng chúc tụng, Chúa Cứu Thế, thủ lãnh các thánh và người được tiền định, Đấng bào chữa, Đấng làm vinh quang các linh hồn, mẹ là con của Giáo Hội được gieo trồng và giành được do máu của Con. Xin Chúa cho phép mẹ nói từ biệt Mẹ Giáo Hội hết sức yêu thương cùng tất cả các anh em và con cái mẹ trong nhiệm thể Giáo Hội.”

------------ Hướng về nhiệm thể Giáo Hội, Mẹ nói những lời sau đây trong hoan lệ:

------------”Giáo Hội Công Giáo, trong những thế hệ sắp tới sẽ được gọi là Giáo Hội La Mã, là Mẹ và là Bà Chúa của mẹ. Giáo Hội là kho tàng đích thực của linh hồn, là nguồn an ủi duy nhất trong cuộc lưu đày, nơi ẩn náu và thoa dịu những vất vả cực nhọc, nguồn giải khuây, niềm vui và hy vọng và nâng đỡ mẹ. Mẹ đã sống trong Giáo Hội như khách hành hương về Quê Cha. Giáo Hội đã nuôi dưỡng mẹ; mẹ đã nhận nơi Giáo Hội sự hiện hữu trong thánh sủng qua Thủ Lãnh là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Con và Chúa của mẹ. Các kho tàng và của cải do công nghiệp vô cùng của Chúa đều ở trong Giáo Hội. Giáo Hội sẽ là con đường an toàn cho các con cái trung thành đi tới đất hứa. Giáo Hội sẽ bảo vệ các tín hữu trên đường lữ thứ đầy gian nguy khó khăn. Giáo Hội là Thầy dạy muôn dân và phải được muôn dân kính trọng. Trong Giáo Hội tích chứa dư dật các kho tàng vô giá chính là những lo âu, vất vả cực nhọc, những lăng mạ sỉ nhục, gian lao khổ cực, hành hạ, thánh giá và chết, mà những thứ đó đã được thánh hiến bằng việc làm của Chúa Con mẹ, Đấng là Nguyên Thủy, là Thầy và là Thủ Lãnh Giáo Hội. Các kho tàng này được dành cho những tôi tớ xuất sắc, bạn hữu chí thiết của Chúa. Giáo Hội đã trang điểm và làm cho mẹ được giàu có bằng những kho tàng Giáo Hội để mẹ có thể nhập tiệc cưới của Đức Lang Quân. Hỡi Mẹ Giáo Hội hạnh phúc, Giáo Hội chiến đấu, Giáo Hội giàu có và dư dật kho tàng! Mẹ luôn dành trái tim và lòng ân cần lo lắng của mẹ cho Giáo Hội.”

caoduc
23-01-2012, 06:59 PM
------------”Bây giờ tới lúc mẹ phải rời khỏi Giáo Hội, từ bỏ tình bầu bạn ngọt ngào của Giáo Hội để đi tới cùng đích cuộc sống trần thế. Hãy làm cho mẹ trở thành người chia sẻ tài sản vĩ đại của Giáo Hội. Hãy tắm mẹ trong máu thánh Con Chiên, máu thánh được tích trữ trong Giáo Hội để làm phương tiện mãnh liệt thánh hoá muôn dân tới tận thế. Mẹ nguyện dâng hiến ngàn lần sinh mạng mẹ nếu đem về cho Giáo Hội được mọi quốc gia và dân tộc để họ vui hưởng các kho tàng của Giáo Hội. Hỡi Giáo Hội yêu dấu, danh dự và vinh quang của mẹ, mẹ sắp sửa từ biệt Giáo Hội trong cuộc sống trần gian. Mẹ ước nguyện trong cuộc sống vĩnh cửu mẹ sẽ thấy Giáo Hội vui mừng trong sự hiện hữu tốt lành. Từ thiên đàng mẹ sẽ yêu thương nhìn xuống Giáo Hội, luôn cầu nguyện cho Giáo Hội phát triển, phồn thịnh và thăng tiến.”

------------Sau khi nói lời từ biệt Giáo Hội, Đức Đại Sư Mẫu, Mẹ Đấng Khôn Ngoan, chuẩn bị đưa ra lời Di Chúc, Ước Nguyện cuối cùng. Khi Mẹ Maria trình bày điều ước vọng khôn ngoan này, Chúa đã vui lòng chấp nhận bằng chính sự hiện diện của Chúa. Khi Mẹ Maria đã thờ lạy Thiên Chúa hằng hữu, Mẹ nghe tiếng Thiên Chúa phán:

------------“Hỡi Người Yêu Dấu được tuyển chọn của Ta, Người hãy lập di chúc cuối cùng như ước muốn, Ta sẽ công nhận và thi hành di chúc đó trọn vẹn với quyền năng vô cùng của Ta.”

------------Mẹ Maria chìm đắm một lúc trong sâu thẳm của đức khiêm nhượng, tìm biết thánh ý Thiên Chúa Tối Cao trước khi đạo đạt ý nguyện. Thiên Chúa Cha đáp ứng những ước nguyện khiêm tốn nhất của Mẹ Maria:

------------“Hỡi Ái Nữ của Cha, ý muốn của Con chắc chắn sẽ làm Cha hài lòng và chấp thuận. Vì Con không thiếu công nghiệp do các việc lành khi từ biệt cuộc sống trần thế này, Cha không thể không thỏa mãn các ước nguyện của Con.”
------------Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng nói với Mẹ Maria lời khuyến khích như tương tự. Mẹ Maria rất thánh lập di ngôn:

------------”Lạy Thiên Chúa tối cao hằng hữu, con, một con trùng đất hèn hạ, với tất cả lòng tôn kính từ thẳm sâu linh hồn con, (con) tuyên xưng thờ lạy Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, Ba Ngôi riêng biệt trong một bản thể duy nhất và hằng hữu, cùng một uy quyền và trọn lành vô cùng. Con tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa duy nhất đích thực và là Đấng bảo vệ muôn loài. Trước Thiên Nhan Chúa, con tuyên bố và nói lên ước nguyện của con như sau: Đối với những của cải đời này, con không có một thứ gì có thể để lại vì con không bao giờ sở hữu hoặc yêu mến một thứ gì ngoài Chúa, Đấng là ước nguyện của con và là toàn thể sở hữu của con. Con cám ơn các tầng trời, tinh tú, mọi thiên thể và mọi tạo vật ở các nơi đó vì, theo thánh ý Chúa, chúng đã nâng đỡ con mặc dầu con không có công gì. Con tha thiết ước mong các tạo vật đó phụng sự, ngợi khen Chúa theo chức năng và nhiệm vụ được ấn định, tiếp tục nâng đỡ các anh em đồng loại con. Để các thụ tạo đó thi hành nhiệm vụ này hoàn hảo hơn, con ký thác cho nhân loại quyền sở hữu, và tối đa có thể, quyền thống trị các thụ tạo đó, mà Thiên Chúa cao cả đã ban cho con, để chúng có thể ngay bây giờ phục vụ nâng đỡ các đồng loại con.” ”Lạy Thiên Chúa của con, con ký thác linh hồn con trong tay Chúa, linh hồn con thoát khỏi thân xác và mọi vật hữu hình, để linh hồn con có thể yêu mến tôn vinh danh Chúa đời đời. Các công nghiệp và mọi kho tàng con đã giành được nhờ ơn Chúa qua các việc con làm, con để hết lại cho Giáo Hội, là mẹ và chủ của con, là người thừa kế còn ở lại trần gian của con; con ước mong các kho tàng và công nghiệp đó được vĩ đại hơn nhiều. Con ước mong rằng, trước hết mọi thứ khác, các công nghiệp và kho tàng con để lại cho Giáo Hội góp phần vào việc chúc tụng thánh danh Chúa, đem lại việc hoàn thành thánh ý Chúa nơi trần gian cũng như trên thiên đàng, mọi dân tộc nhận biết, yêu mến, tôn thờ Chúa là Thiên Chúa đích thực.”

------------”Kế đến con dâng các công nghiệp này cho các chúa công của con là các Tông Đồ, các linh mục, thuộc thế hệ hiện tại và mai sau. Xin vì các công nghiệp của con mà lòng nhân từ vô biên của Chúa có thể làm cho họ trở nên những thừa tác có khả năng, xứng đáng với chức vụ và địa vị, được đầy ơn khôn ngoan, nhân đức và thánh thiện, nhờ đó họ có thể soi sáng và thánh hoá các linh hồn được máu Chúa cứu chuộc. Con hiến dâng các công nghiệp và kho tàng của con cho các con cái tận tụy, những người cầu khẩn và cầu cứu con, để họ có thể nhận được sự bảo vệ và ân sủng Chúa, và cuộc sống đời đời. Con ước nguyện mọi phụng sự cùng vất vả khổ cực của con có thể làm Chúa xúc động xót thương tất cả mọi con cái Adong, để họ có thể thoát khỏi tình trạng tội lỗi. Từ giờ phút này cho tới tận thế, con xin và ước nguyện tiếp tục cầu nguyện cho họ trước thánh nhan Chúa. Lạy Chúa và Thiên Chúa của con, ước nguyện cuối cùng của con là luôn luôn tuân theo thánh ý Chúa.” Khi Mẹ Maria kết thúc di chúc, Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận và phê chuẩn. Chúa Kitô cho phép tất cả mọi điều đó được thực hiện. Chúa chứng nhận di chúc của Mẹ bằng việc viết trong trái tim Mẹ những lời này: “Mọi việc được thực hiện đúng như Mẹ ước mong và sắp đặt.”
------------ Toàn thể nhân loại, con cháu Adong, và đặc biệt (là) chúng ta, những người sinh ra trong Luật Thánh Sủng, mắc nợ Mẹ Maria rất thánh ơn được thừa kế công nghiệp bao la của Mẹ và tất cả những điều được kể ra trong di chúc ngắn gọn huyền nhiệm này.


LỜI MẸ MARIA


------------Trong số các dối trá ngu xuẩn ma quỉ đưa ra để lừa gạt thế giới không có điều nào quan trọng hơn hoặc độc hại hơn việc quên đi giờ chết và phải ra trước tòa Đấng Phán Xét chí công. Con của Mẹ, con phải lưu ý rằng qua cửa này tội lỗi đã vào thế gian. Rắn già Satan đã cố tìm cách thuyết phục người phụ nữ đầu tiên rằng bà sẽ không chết và không cần phải nghĩ tới điều đó (Stk 11:4). Do đó vô số người khờ dại cứ tiếp tục bị dối gạt. Những người đó sống mà không bao giờ nghĩ đến cái chết phải đến mà quên số phận khốn nạn đang chờ đợi họ. Để con không bị giữ chặt bởi tính ngoan cố không chịu sửa lỗi của loài người, con hãy bắt đầu ngay bây giờ thuyết phục chính con rằng con không thể nào thoát khỏi chết. Con hãy nhớ con đã nhận được nhiều mà trả lại quá ít, và việc phán xét sẽ hết sức nghiêm khắc, vì Đấng Phán Xét đã quá sức rộng lượng ban cho con đặc ân và tài năng quá sức dư dật trong cuộc đời con. Mẹ không đòi hỏi ở con nhiều hơn, cũng không ít hơn những gì con mắc nợ Đức Phu Quân và Chúa của con, Đấng luôn thực hiện những điều tốt lành nhất ở mọi nơi mọi lúc, không bao giờ cho phép một sự quên sót, ngưng nghỉ hoặc cẩu thả nào.

caoduc
08-02-2012, 03:22 PM
CHƯƠNG 6
CUỘC TỪ TRẦN VINH PHÚC CỦA
ĐỨC TRINH MẪU MARIA RẤT THÁNH


------------ Theo thánh ý Thiên Chúa, lúc này đã tới gần ngày giờ Hòm Bia Giao Ước đích thực và sống động được đặt trong đền thánh Jerusalem trên trời, vinh quang vĩ đại hơn và hân hoan cao cả hơn so với Hòm Bia hình bóng được vua Salomon đặt trong Nơi Cực Thánh dưới cánh các thiên thần Cherubim (3 Vua, 8:8). Ba ngày trước Cuộc Chuyển Hoá cực kỳ hạnh phúc của Mẹ Maria, tất cả các thánh Tông Đồ và Môn Đệ tụ họp đông đủ tại Nhà Tiệc Ly. Một thiên thần hiện ra với Thánh Phêrô tại Lamã, cho ngài biết việc Mẹ Maria từ trần sắp xảy ra và Chúa truyền ngài về Jerusalem để hiện diện trong biến cố đó. Thiên thần đưa ngài từ Lamã thẳng tới Nhà Tiệc Ly, ngài là người đầu tiên về tới. Mẹ Maria đã lui về tĩnh dưỡng. Thể chất Mẹ có vẻ suy nhược vì sức mạnh tình yêu đối với Thiên Chúa và khi tới gần giờ phút cuối cùng cuộc đời trần thế, Mẹ chịu khuất phục các hiệu lực tình yêu này trọn vẹn hơn.

------------ Mẹ Maria bước tới cửa phòng cầu nguyện để đón vị Đại Diện Chúa Kitô. Mẹ quì nơi chân thánh Phêrô xin ngài chúc lành, Mẹ nói: "Mẹ cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã đưa Đức Thánh Cha tới cho mẹ để giúp đỡ mẹ trong giờ phút mẹ từ trần." Rồi thánh Phaolô tới, ngài cũng được Mẹ cho thấy Mẹ kính trọng và vui mừng gặp lại ngài. Hai thánh Tông Đồ kính chào Mẹ Maria rất thánh là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương muôn loài. Hai thánh Tông Đồ buồn rầu vì các ngài cảm biết các ngài tới để hiện diện trong biến cố hết sức vĩ đại là Mẹ Maria từ biệt trần gian. Tiếp theo hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, các thánh Tông Đồ và Môn Đệ khác còn sống đều trở về. Ba ngày sau đó, tất cả các thánh Tông Đồ, Môn Đệ tề tựu tại Nhà Tiệc Ly. Với lòng khiêm nhượng thẳm sâu, kính trọng và yêu thương, Mẹ Maria đón tiếp tất cả mọi người, xin từng vị chúc lành cho Mẹ. Tất cả các thánh Tông Đồ, Môn Đệ đều vâng lời và chào Mẹ cách hết sức kính yêu. Mẹ Maria yêu cầu thánh Gioan, cùng với thánh Giacôbê thứ ân cần tiếp đãi mọi người.

------------ Một số Tông Đồ được thiên thần đưa đi và nói cho biết mục đích các ngài tới nhà Tiệc Ly. Các vị này xúc động buồn rầu khi nghĩ tới việc mất đi Đấng Bầu Cử và An Ủi. Nhiều vị khác chưa biết việc sắp sửa mất mát lớn lao, đặc biệt là các Môn Đệ, vì các ngài chỉ được thánh ý Chúa soi sáng gợi ý nôn nao trong lòng thúc đẩy về Jerusalem. Các Môn Đệ lập tức tham khảo với thánh Phêrô, muốn biết lý do việc tụ họp; vì tất cả đều tin rằng nếu không phải là biến cố hết sức đặc biệt thì hẳn Thiên Chúa đã chẳng thúc đẩy các ngài cách mãnh liệt phải về Nhà Tiệc Ly. Thánh Phêrô, với tư cách Thủ Lãnh Giáo Hội, mời mọi người họp lại và thông báo lý do việc tụ họp: "Các con và chư huynh yêu dấu của tôi, Chúa Giêsu kêu gọi và đưa chúng ta từ những miền xa xôi hẻo lánh nhất về Jerusalem không phải không có lý do cực khẩn cấp và đau buồn. Thiên Chúa Tối Cao muốn lúc này nâng Đức Hiền Mẫu rất thánh, Đức Nữ Vương, Đấng An Ủi và Bảo Vệ chúng ta, lên nơi vinh hiển đời đời. Thánh ý Chúa muốn tất cả chúng ta hiện diện trong Cuộc Chuyển Hoá hạnh phúc và vinh quang tột đỉnh của Đức Hiền Mẫu. Khi Chúa Kitô, Thầy chúng ta, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha, mặc dầu để chúng ta mồ côi sự hiện diện cực kỳ hạnh phúc của Chúa, chúng ta vẫn còn có Đức Hiền Mẫu ở với chúng ta. Nhưng bây giờ ánh sáng rời khỏi chúng ta, chúng ta phải làm gì? Chúng ta có nguồn giúp đỡ và trông cậy nào khác để khuyến khích trong cuộc đời lữ thứ? Tôi không tìm thấy điều gì khác ngoài hy vọng là tất cả chúng ta sẽ được theo Đức Hiền Mẫu khi thời điểm tới."

------------ Thánh Phêrô không thể nói thêm vì ngài không cầm được những giọt lệ đầm đìa và đau buồn làm nghẹn lời. Cũng không một thánh Tông Đồ nào khác có thể nói nhiều. Trong khi đó, giữa những giọt lệ yêu mến rưng rưng, các ngài để cho những tiếng nức nở tự do trào lên. Một lúc sau, Vị Đại Diện Chúa Kitô bình tĩnh lại và nói thêm: "Hỡi các con và chư huynh, bây giờ chúng ta đến trình diện Đức Hiền Mẫu. Chúng ta hãy ở với Mẹ trong giây phút cuối cùng của Người và xin Người chúc lành." Tất cả các thánh Tông Đồ và Môn Đệ đi tới phòng cầu nguyện của Mẹ Maria. Các ngài thấy Mẹ quì trên giường. Các thánh Tông Đồ và Môn Đệ thấy Mẹ Maria nhan sắc diễm kiều tuyệt vời, có các thiên thần hộ vệ đứng chung quanh.

------------ Điều kiện tự nhiên và sắc diện của thân xác được thánh hiến cực trinh khiết của Mẹ Maria y như khi Mẹ ở tuổi ba mươi ba; vì từ tuổi ba mươi ba trở đi thân xác Mẹ Maria không thay đổi nữa. Thân xác Mẹ không bị ảnh hưởng thời gian, không cho thấy một dấu hiệu nào của tuổi tác, không một vết nhăn trên gương mặt Mẹ, cũng không thấy một dấu hiệu nào của sự suy nhược hoặc tàn phai, như nơi các con cái Adong khác. Sự không thay đổi này là đặc ân Thiên Chúa chỉ ban cho một mình Mẹ Maria, và tình trạng này phù hợp với tính chất vững vàng không lay chuyển của linh hồn cực trinh trắng Mẹ, vì đó là hiệu quả tự nhiên của Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Các hiệu lực tội nguyên tổ trong lãnh vực này đã không thể đụng chạm tới thân xác được thánh hoá và linh hồn cực trinh khiết Mẹ. Các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và tín hữu đứng chật phòng Mẹ. Thánh Phêrô và thánh Gioan đứng nơi đầu giường Mẹ. Mẹ Maria nhìn hai thánh Tông Đồ và nói: "Các con yêu quí của mẹ, mẹ xin các con cho phép tôi tớ các con được nói trước mặt các con và nói ra những điều ước mong khiêm nhượng của mẹ." Thánh Phêrô trình Mẹ rằng tất cả mọi người đều lắng nghe và xin vâng lời Mẹ trong mọi việc. Ngài xin Mẹ Maria ngồi xuống giường trong khi nói với con cái. Ngài cũng thấy rằng khi nói với tất cả các con cái thì Mẹ nên ngồi vì Mẹ là Mẹ, là Nữ Vương mọi người.

------------ Mẹ đáp lời thánh Phêrô rằng Mẹ xin vâng lời sau khi được mọi người chúc lành, và xin mọi người dành cho Mẹ điều an ủi này. Thánh Phêrô vâng theo ý Mẹ. Tới quì trước mặt thánh Phêrô, Mẹ Maria nói với ngài: "Thưa chúa công của mẹ, mẹ xin con, với tư cách mục tử cả vũ trụ và thủ lãnh Giáo Hội, nhân danh riêng con và nhân danh Giáo Hội chúc lành cho mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ, nữ tì của con, vì mẹ đã ít phục vụ con trong suốt cuộc đời mẹ. Xin con cho phép Gioan quyết định về những y phục của mẹ, tặng hai tấm áo ngắn của mẹ cho hai trinh nữ nghèo, hai người này, vì bác ái, đã luôn giúp đỡ mẹ." Kế đó Mẹ hôn chân thánh Phêrô, Đại Diện Chúa Kitô. Những giọt lệ của Mẹ khiến các thánh Tông Đồ và mọi người khác không thể cản được lệ rơi. Rời khỏi thánh Phêrô, Mẹ đến quì nơi chân thánh Gioan và nói: "Con và chủ nhân của mẹ, mẹ xin con tha thứ cho việc mẹ không chu toàn đối với con những phận sự một hiền mẫu mà mẹ phải làm như Chúa, từ trên Thánh Giá, đã chỉ định con là con mẹ và mẹ là mẹ con (Gioan 19:27). Từ trái tim mẹ, mẹ cám ơn con về lòng nhân từ con đối với mẹ như một người con. Con hãy ban phép lành cho mẹ để mẹ được vào hưởng thánh nhan và ở với Chúa, Đấng đã tạo dựng mẹ."

------------ Đức Từ Mẫu Maria cực hiền dịu, tiếp tục cuộc từ biệt. Mẹ nói riêng với từng thánh Tông Đồ và một số Môn Đệ. Kế đến Mẹ đứng lên nói với tất cả mọi người hiện diện, vì rất đông: "Các con yêu quí và các chúa công của mẹ, mẹ luôn luôn ấp ủ các con trong linh hồn mẹ, ghi khắc các con trong trái tim. Mẹ yêu thương các con với tình yêu thương trìu mến và bác ái, tình yêu đã được Con chí thánh mẹ ban cho. Mẹ nhìn thấy Con chí thánh trong các con, các bạn hữu được tuyển chọn của Chúa. Vâng theo thánh ý đời đời của Chúa, bây giờ mẹ về lâu đài vĩnh cửu, từ đó, như lời mẹ đã hứa, mẹ sẽ dõi nhìn các con bằng ánh sáng Thiên Chúa. Mẹ trao phó cho Giáo Hội việc làm vinh danh Thiên Chúa Tối Cao, kính nhớ Khổ Hình và Tử Nạn của Chúa, thực hành và truyền bá giáo lý Chúa truyền dạy. Các con của mẹ, các con hãy yêu mến Giáo Hội, và yêu thương nhau với sự liên đới bác ái mà Thầy các con đã luôn ghi khắc nơi lòng các con (Gioan 13:34). Hỡi Phêrô, Đức Thánh Cha, mẹ ký thác Gioan và tất cả mọi người cho con."

caoduc
08-02-2012, 03:25 PM
------------ Những lời Mẹ Maria, như những mũi tên lửa, xuyên thấu trái tim tất cả các thánh Tông Đồ và mọi người hiện diện. Mọi người đều khóc; Mẹ Maria cũng khóc. Mẹ không thể cầm lòng trước nỗi buồn sầu đau đớn chính đáng này của các con cái Mẹ. Sau một lúc, Mẹ xin mọi người cùng với Mẹ cầu nguyện âm thầm.

------------Trong thời gian yên tĩnh này Ngôi Lời Nhập Thể đã từ ngai tòa vinh hiển cực cao thiên đàng ngự xuống, có muôn vàn thần thánh đi theo; Nhà Tiệc Ly được bao bọc trong vinh quang. Mẹ Maria thờ lạy và hôn chân Chúa. Phủ phục trước Thiên Nhan, Mẹ thi hành các việc làm của đức tin và đức khiêm nhượng sâu thẳm cuối cùng trong cuộc sống trần gian. Con cực thánh Mẹ chúc lành cho Mẹ, và trước mặt triều thần thiên đàng, Chúa nói với Mẹ: "Thưa Mẹ cực yêu dấu của Con, Con đã chọn Mẹ làm nơi Con nương ngụ, đã tới giờ Mẹ bước qua cuộc sống hay chết trần thế này đi vào vinh quang của Thiên Chúa Cha và của Con, nơi đó Mẹ sẽ hưởng vinh quang được chuẩn bị sẵn cho Mẹ ở bên hữu Con đời đời. Do quyền năng của Con và vì Mẹ là Mẹ của Con, Con đã làm cho Mẹ sinh ra trong thế gian này không vương mắc tội lỗi, do đó sự chết không có quyền hoặc được phép chạm đến Mẹ khi Mẹ ra khỏi thế gian. Nếu Mẹ không muốn đi qua cái chết, xin hãy đến với Con bây giờ để chia sẻ vinh quang, mà Mẹ đáng được hưởng."

------------ Phủ phục nơi chân Thiên Chúa Con Mẹ, Đức Hiền Mẫu cực khôn ngoan nói: "Con của mẹ và lạy Chúa của mẹ, mẹ xin Con để cho mẹ và là nữ tì của Con đi vào cuộc sống vĩnh cửu qua cửa thông thường của cái chết tự nhiên, như các con cái khác của Adong. Con, Đấng là Thiên Chúa thực, đã chịu chết đau khổ mà không buộc phải chịu như vậy. Điều hết sức thích hợp và chính đáng là mẹ đã theo Con khi sống, mẹ cũng theo Con khi chết." Chúa Cứu Thế chấp nhận quyết định và hiến lễ của Đức Hiền Mẫu rất thánh. Khi đó tất cả các thiên thần bắt đầu ca hát những bản hợp tấu thiên cung và một số đoạn trong Thánh Vịnh Salomon. Mặc dầu chỉ riêng thánh Gioan và một vài thánh Tông Đồ được nhìn thấy Chúa Cứu Thế, các người khác cảm nghiệm những hiệu lực mãnh liệt siêu nhiên việc Chúa Kitô hiện diện và được nghe ca nhạc thiên cung. Hương thơm thiên đàng ngào ngạt toả khắp nhà, bay tỏa ra cả đường phố. Nhà Tiệc Ly chan hòa ánh sáng lạ lùng, Chúa Giêsu ban lệnh cho vô số dân thành Jerusalem tụ họp ở các đường phố để chứng kiến phép lạ mới này.

------------ Khi các thiên thần khởi đầu ca nhạc, Mẹ Maria trở lại nằm trên giường. Áo dài của Mẹ bao phủ xác thánh Mẹ. Hai tay Mẹ chắp lại, mắt đắm nhìn Con cực thánh, và Mẹ được hoàn toàn bừng cháy trong lửa yêu mến. Khi các thiên thần hát những dòng của Thánh Vịnh thứ nhì: "Hãy chỗi dậy, hãy mau lên, hỡi người yêu dấu của tôi, hỡi chim bồ câu của tôi, hỡi người đẹp của tôi, và hãy tới, mùa đông đã qua rồi,..." Mẹ Maria rất thánh đọc lên những lời của Con cực thánh Mẹ nói trên Thánh Giá: "Lạy Chúa, con ký thác linh hồn con trong tay Chúa." Mẹ nhắm cặp mắt cực trinh khiết và trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân làm cho Mẹ trút hơi thở là TÌNH YÊU, chứ không phải bệnh tật hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác. Mẹ Maria rất thánh từ trần khi Thiên Chúa rút lại sức nâng đỡ, mà cho tới lúc đó quyền năng này đã chống lại những ngọn lửa nóng bỏng cảm thấy được của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA bốc cháy trong Mẹ. Ngay khi trợ lực lạ lùng này được rút lại, LỬA TÌNH YÊU của Mẹ đã làm tiêu tan hết các khả năng sinh sống của trái tim và vì thế làm cho sự hiện hữu của Mẹ ở trần gian chấm dứt.

------------ Khi đó linh hồn cực trinh trắng của Mẹ rời khỏi thân xác để được đặt trong vinh quang vô cùng, bên hữu Thiên Chúa Con. Lập tức âm nhạc thiên cung dường như rút lên không trung vì toàn thể thần thánh diễn hành tháp tùng Đức Vua và Đức Nữ Vương vào thiên đàng. Thân xác được thần linh hoá của Mẹ Maria rất thánh, đã từng là đền thờ và nơi Thiên Chúa ngự ở trần gian, tiếp tục toả ra ánh sáng rực rỡ và hương thơm ngào ngạt tuyệt vời. Các thiên thần hộ vệ vẫn còn ở lại canh giữ kho tàng thân xác cực trinh khiết Mẹ. Các thánh Tông Đồ và Môn Đệ, giữa những giọt lệ và niềm vui lạ lùng mà các ngài chứng kiến, đều ngây ngất trong sự lạ lùng một lúc lâu, rồi các ngài hát nhiều thánh vịnh tôn vinh Mẹ Maria rất thánh lúc này đã từ bỏ cõi trần. Việc Chuyển Hoá vinh phúc của Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương cao cả, xảy ra vào chính giờ Con cực thánh Mẹ đã trút hơi thở trên Thánh Giá, lúc ba giờ (6 giờ ngày nay) chiều ngày thứ Sáu, ngày Mười Ba tháng Tám.LỜI MẸ MARIA

------------Con của Mẹ, ngoài những điều con hiểu và viết về Cuộc Chuyển Hóa vinh quang của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết một đặc ân khác nữa được Con cực thánh ban cho Mẹ trong giờ đó. Con đã ghi rằng Chúa dành cho Mẹ quyền chọn lựa vào hưởng thánh nhan Chúa mà đi qua hoặc không đi qua ải quan sự chết. Nếu Mẹ chọn vào thiên đàng không qua cửa ải sự chết, Thiên Chúa Tối Cao đã ban cho Mẹ đặc ân đó, vì nơi Mẹ không có tội lỗi, nên không có hình phạt tội lỗi là sự chết. Đặc ân đó hẳn cũng đã xảy ra với Con cực thánh Mẹ, mà với quyền cao cả hơn, nếu Con của Mẹ không nhận gánh lấy cho chính mình việc làm thoả mãn phép công thẳng Thiên Chúa thay cho nhân loại qua Khổ Hình và Tử Nạn. Vì thế Mẹ tự do chọn cái chết để bắt chước và theo gương Chúa Giêsu, như Mẹ đã thi hành trong suốt Khổ Hình đau thương của Chúa. Vì Mẹ đã chứng kiến Con và là Thiên Chúa của Mẹ chết, nếu Mẹ từ chối cái chết hẳn Mẹ không thể nào đáp ứng thỏa đáng tình yêu Mẹ thiếu đối với Chúa, hẳn Mẹ đã để lại một khoảng trống lớn trong việc tuân theo và bắt chước Thiên Chúa Con Mẹ, Đấng là Thiên Chúa làm người, trong khi Chúa ước muốn Mẹ hoàn toàn giống Chúa trong nhân tính cực thánh Chúa.
------------Việc Mẹ chọn trút hơi thở trần gian rất vui lòng Chúa, và trong trường hợp đó tình yêu mến khôn ngoan của Mẹ làm hài lòng Chúa; để đáp lại, Chúa ban cho Mẹ một đặc ân phi thường vì lợi ích cho con cái Giáo Hội và hợp với những ước nguyện của Mẹ. Đặc ân đó là tất cả những ai tận hiến cho Mẹ, kêu cầu Mẹ trong giờ chết, cậy nhờ Mẹ là Trạng Sư bào chữa cho họ để kính nhớ Cuộc Chuyển Hoá hạnh phúc của Mẹ và kính nhớ lòng Mẹ ước ao bắt chước Chúa khi chết, sẽ được Mẹ bảo vệ đặc biệt. Trong giờ chết, những người đó sẽ có Mẹ là sức bảo vệ chống lại ma quỉ, là sự giúp đỡ che chở; sẽ được Mẹ dẫn ra trước tòa phán xét nhân từ thương xót của Chúa và được Mẹ cầu bầu cho. Chúa hứa ban ơn sống trọn lành và chết tốt lành cho tất cả những ai tôn kính mầu nhiệm này về cái chết vinh phúc của Mẹ và kêu cầu Mẹ giúp đỡ. Con yêu dấu, Mẹ uớc muốn từ nay trở đi con luôn ấp ủ trong trái tim sự tưởng nhớ mầu nhiệm đầy yêu thương này, chúc tụng, ca ngợi và làm vinh danh Chúa vì đã làm những phép lạ như vậy cho Mẹ và cho nhân loại. Do lòng ước nguyện này con sẽ làm cho Chúa và Mẹ phải tới cứu giúp con trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con.

------------Sống lành thánh bảo đảm chắc chắn nhất được chết tốt lành. Sống tốt lành thì trái tim được tự do, thoát khỏi tình yêu trần thế. Tình yêu trần thế là xiềng xích nặng nề trói buộc sự tự do của linh hồn, không cho linh hồn vượt lên trên những thứ nó yêu quí ở đời này. Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời, chính tình yêu trần thế làm đau đớn, giày vò linh hồn. Con yêu dấu của Mẹ! Nhân loại sống và hành động sai lầm biết chừng nào! Thiên Chúa ban cho nhân loại cuộc sống để họ có thể tự giải thoát khỏi những hiệu lực tội nguyên tổ, để không bị các hiệu lực đó cản trở vào giờ chết. Nhưng họ tự chuốc lấy những gánh nặng, xiềng xích mới, khiến họ chết trong khi là tù nhân của tham vọng đam mê và quyền chuyên chế của kẻ thù từ hoả ngục. Mẹ không mắc tội nguyên tổ, không hiệu lực nào của tội đó có chút quyền hành gì đối với Mẹ. Dẫu vậy Mẹ đã sống hãm mình gay gắt tột độ, sống khó nghèo, xa lánh mọi của trần thế, sống trọn lành thánh thiện nhất; dĩ nhiên Mẹ đã hưởng sự tự do thánh này vào giờ Mẹ từ trần. Con của Mẹ, con hãy lưu tâm và luôn nhớ gương sáng sống động này. Ngày ngày con hãy giải phóng trái tim con thêm mãi, để có thể thấy con được tự do hơn, không bị của cải vật chất ràng buộc; để con sẵn sàng sánh vai với Đức Phu Quân đi vào bàn tiệc Nước Trời.

caoduc
11-02-2012, 08:52 AM
CHƯƠNG 7
LỄ AN TÁNG XÁC THÁNH MẸ MARIA------------ Thiên Chúa Toàn Năng đặc biệt an ủi các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và tín hữu hiện diện; làm cho trái tim các ngài giãn bớt đau buồn vì Mẹ Maria rời khỏi trần gian; giữ cho các ngài không bị kiệt sức vì buồn sầu quá độ. Cách cư xử và đối thoại dịu dàng yêu thương của Mẹ Maria đã chiếm trọn trái tim mọi người, bây giờ mọi người hầu như không còn sinh khí vì vắng bóng Mẹ. Được Thiên Chúa nâng đỡ khích lệ, các ngài bắt đầu thi hành mọi điều cần thiết để cử hành lễ an táng xác thánh Đức Hiền Mẫu Maria hết sức long trọng.

------------ Được đặc biệt ủy thác trách nhiệm này, các Tông Đồ thảo luận việc an táng Mẹ Maria, Đức Nữ Vương cao cả và Hiền Mẫu các ngài. Các thánh Tông Đồ chọn một ngôi mộ mới, ngôi mộ này đã được Con cực thánh Mẹ huyền nhiệm quan phòng chuẩn bị. Các thánh Tông Đồ nhớ xác cực thánh Thầy các ngài đã được tẩm liệm, xức dầu thơm, ướp hương liệu quí giá, bọc trong khăn liệm theo tập quán, các ngài nghĩ cũng phải thi hành như thế cho thân xác cực trinh khiết Đức Hiền Mẫu rất thánh của Chúa. Các thánh Tông Đồ mời hai trinh nữ được Mẹ chỉ định thừa kế những chiếc áo của Mẹ tới; yêu cầu hai chị "với lòng kính trọng và cẩn thận, xức dầu, quấn vải bọc xác thánh Mẹ Thiên Chúa trước khi đặt vào quan tài." Với lòng tôn kính tận tình, hai chị đi vào phòng Mẹ; nhưng ánh sáng rực rỡ từ xác thánh Mẹ tỏa ra khiến hai chị loá mắt không thể nhìn thấy, cũng không biết chắc xác thánh Mẹ nằm nghỉ ở nơi nào.

------------ Hết sức sợ hãi nhưng được hứng khởi đặc biệt lạ lùng, hai chị tới tường thuật sự việc cho các thánh Tông Đồ. Được ơn Chúa soi dẫn, các thánh Tông Đồ kết luận là không được phép chạm tới hoặc tẩm liệm Hòm Bia Thánh của lời giao ước theo cách thông thường. Thánh Phêrô và Gioan đi vào phòng cầu nguyện của Mẹ. Các ngài thấy ánh sáng rực rỡ, đồng thời nghe tiếng nhạc thiên cung và các thiên thần hợp xướng: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà." Các thiên thần khác đáp: "Một Trinh Nữ trước khi sinh Con, trong khi sinh Con và sau khi sinh Con." Từ đó về sau nhiều tín hữu bầy tỏ lòng tận hiến kính yêu Mẹ Maria rất thánh bằng những lời ca tụng này và lưu truyền để chúng ta lặp đi lặp lại với sự tán thành của Giáo Hội. Thánh Phêrô và Gioan lúc lâu đắm chìm trong cảnh lạ lùng và hân hoan vì những điều các ngài nghe thấy tường tận về Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương cao cả. Để quyết định phải làm gì, hai thánh Tông Đồ quì xuống xin Chúa cho biết việc phải làm, và các ngài nghe tiếng nói: "Không được mở ra cũng không được chạm tới xác thánh."

------------ Được biết thánh ý Chúa, hai thánh Tông Đồ đưa một chiếc kiệu tới. Nhờ ánh sáng đã giảm cường độ, hai thánh Tông Đồ đến bên giường Mẹ Maria, và chính tay các ngài kính cẩn cầm hai đầu áo dài của Mẹ, nâng Kho Tàng thánh cực trinh khiết lên đặt trên kiệu theo cũng tư thế như xác thánh Mẹ nằm trên giường. Hai thánh Tông Đồ làm việc này dễ dàng, vì các ngài không cảm thấy sức nặng hơn trọng lượng của chiếc áo dài. Trên kiệu, ánh sáng chói trước kia của xác thánh Mẹ dịu bớt thêm nữa. Bây giờ mọi người có thể chiêm ngưỡng dung nhan diễm kiều tuyệt vời và hai bàn tay Mẹ.

------------ Chúa Cứu Thế đã không để ý gì tới thân xác Chúa trong Khổ Hình Cứu Chuộc, nhưng Chúa hết sức ân cần lo lắng đối với xác thánh của Đức Trinh Mẫu trong trường hợp này. Khi Mẹ Maria rất thánh bẩm thai vô nhiễm nguyên tội, Chúa đã làm cho Mẹ giống Chúa. Việc Mẹ Maria chào đời cũng không xảy ra theo cách thông thường tự nhiên của cả loài người. Chúa gìn giữ Mẹ Maria khỏi những cám dỗ và tư tưởng không trong sạch. Nhưng vì Chúa là người và là Chúa Cứu Thế qua Khổ Hình và Tử Nạn, Chúa để xảy ra cho thân xác Chúa những gì Chúa không cho phép xảy ra cho xác thánh Mẹ, vì thế Chúa giữ thân xác Mẹ Maria hoàn toàn niêm kín. Chính Mẹ Maria cực trinh khiết, lúc sinh thời, đã xin Chúa không để một ai được phép nhìn thấy xác thánh Mẹ khi Mẹ chết, và Chúa đã chu tất lời Mẹ xin. Kế đó các thánh Tông Đồ bàn thảo thêm về lễ an táng. Quyết định của các thánh Tông Đồ được thông báo cho toàn thể con cái Giáo Hội tại Jerusalem. Các tín hữu đưa nến tới thắp nơi kiệu xác thánh Đức Hiền Mẫu Maria.

caoduc
11-02-2012, 08:54 AM
------------ Để phép lạ này và các phép lạ khác do quyền năng Thiên Chúa thực hiện trong dịp này được cả thế giới biết rõ ràng hơn, chính Chúa đã thúc đẩy toàn thể dân thành Jerusalem hiện diện trong lễ an táng Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh. Không một người nào tại Jerusalem, dù Do Thái dù dân ngoại, không bị thu hút bởi sự khác thường của quang cảnh này. Với tư cách là linh mục của Luật Phúc Âm, các thánh Tông Đồ kiệu xác thánh Mẹ, nhà tạm, Kho Tàng ơn khôn ngoan và thánh sủng Thiên Chúa, đi trong đoàn rước hữu hình rất trật tự, gồm toàn thể dân thành Jerusalem, từ Nhà Tiệc Ly tới thung lũng Josaphat. Bên cạnh đoàn rước hữu hình này, còn có vô số quan khách vô hình tham dự đoàn rước xác thánh Mẹ. Nhiều đạo binh thiên thần cùng với các thánh Tổ và Tiên Tri, đặc biệt thánh tổ song thân Joakim và Anna, thánh Giuse, thánh Isave và Gioan Tẩy Giả, và muôn vàn thánh khác được Chúa Cứu Thế phái tới phụ giúp trong nghi lễ an táng Đức Hiền Mẫu rất thánh. Các thiên thần hộ vệ Đức Nữ Vương không ngừng tấu nhạc thiên cung du dương tuyệt vời mà các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và nhiều người được nghe suốt ba ngày.

------------ Các thánh Tông Đồ kiệu xác thánh Mẹ Maria đi giữa đoàn rước thiên đàng và trần gian, hữu hình và vô hình. Nhiều phép lạ cả thể đã xảy ra dọc đường. Đặc biệt những người bệnh tật, thuộc nhiều trường hợp khác nhau, đã được chữa lành hoàn toàn. Nhiều người khỏi bị quỉ ám vì chúng không dám chờ tới khi xác thánh Mẹ Maria đến gần các nạn nhân của chúng. Vĩ đại hơn nữa là phép lạ làm cho ăn năn cải hối được ban cho nhiều người Do Thái và dân ngoại. Trong dịp này các kho tàng lòng thương xót Chúa được mở rộng. Nhiều linh hồn được ơn nhận biết Chúa Kitô; họ lớn tiếng tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế đích thực, và xin chịu Phép Rửa. Nhiều ngày sau đó các thánh Tông Đồ và Môn Đệ vất vả dạy giáo lý, rửa tội cho những người đã được làm cho trở lại tin theo Chúa Kitô trong ngày an táng Mẹ Maria. Các thánh Tông Đồ khi khiêng xác thánh Mẹ đã cảm nghiệm hiệu lực tuyệt vời ơn Chúa soi sáng và an ủi; các thánh Môn Đệ cũng được chia sẻ thích nghi. Toàn thể các đám đông dân chúng sững sờ kinh ngạc vì hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi, âm nhạc du dương tuyệt vời và các việc lạ lùng khác. Mọi người tuyên xưng Thiên Chúa cao cả quyền uy nơi Thụ Tạo này và để làm chứng việc họ nhìn nhận, họ đấm ngực ăn năn thống hối.

------------ Khi đoàn rước tới mồ thánh ở thung lũng Josaphat, cũng hai thánh Tông Đồ Phêrô và Gioan, với lòng tôn kính hân hoan, đặt xác thánh Mẹ Maria vào trong mồ và đặt miếng vải phủ trên xác thánh Mẹ. Các thiên thần thi hành nhiều nghi thức cuối cùng này hơn hai thánh Tông Đồ. Hai thánh Tông Đồ đẩy phiến đá lấp cửa mồ theo tập quán. Triều thần thiên đàng trở lại thiên cung, trong khi đó ngàn thiên thần hộ vệ Mẹ Maria, Đức Nữ Vương cao cả, vẫn tiếp tục canh giữ xác thánh Mẹ, và tiếp tục tấu nhạc như trong nghi lễ an táng. Đám đông dân chúng tản mác dần. Các thánh Tông Đồ và Môn Đệ, mắt đẫm lệ, trở lại Nhà Tiệc Ly. Suốt một năm, mùi thơm ngào ngạt tuyệt vời từ xác thánh Mẹ Maria tỏa ra vẫn còn vương hương khắp Nhà Tiệc Ly. Trong phòng cầu nguyện của Mẹ, mùi thơm này lưu lại nhiều năm. Nơi tôn nghiêm này vẫn còn là chốn nương náu cho những người bị oằn oại vì vất vả và muôn vàn khó khăn; mọi người đều tìm được ơn trợ giúp lạ lùng, cả những khi bệnh hoạn, khi gặp khó khăn và thiếu thốn mọi loại.

------------ Lại tụ họp tại Nhà Tiệc Ly, các thánh Tông Đồ quyết định một số vị canh viếng mồ Mẹ Maria bao lâu các ngài còn nghe tiếng nhạc thiên cung, vì các ngài không biết khi nào phép lạ này chấm dứt. Một số thánh Tông Đồ tham gia công việc Giáo Hội, dạy giáo lý và rửa tội các tân tòng, các vị khác lập tức trở lại mồ Mẹ rất thánh. Suốt ba ngày tiếp theo tất cả mọi người đều năng tới viếng mồ Mẹ, tuy nhiên thánh Phêrô và Gioan nhiệt thành hơn trong việc canh viếng, các ngài chỉ về Nhà Tiệc Ly vài lần nhưng lập tức trở lại nơi Kho Tàng của trái tim các ngài được cất giữ.


LỜI MẸ MARIA

------------ Con của Mẹ, khi tưởng niệm cuộc từ trần tự nhiên và an táng Mẹ, Mẹ muốn con cũng chết và được mai táng đối với mọi thứ trần gian, mà điều này phải là kết quả chính yếu của việc con biết và viết về Cuộc Đời Mẹ. Suốt tiến trình con viết lịch sử này, Mẹ đã nhiều lần cho con thấy rõ đây là điều Mẹ ước nguyện, ngõ hầu con không phí phạm đặc ân mà Chúa và Mẹ biểu lộ cho con. Một điều xúc phạm ghê tởm nơi bất cứ Kitô hữu nào là sau khi đã chết đi cho tội lỗi, được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Nhiệm Tích Thanh Tẩy, họ biết Chúa đã chết vì họ, mà còn quay tr