PDA

View Full Version : Pix ngày Đại Hội Thiếu Nhi gx Thuận Phátc0p3d4ng1u
02-01-2011, 10:23 PM
Các anh chị Huynh trưởng và các em Thiếu Nhi tham dự Đại Hội Năm Thánh 2010
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/07/15171277038208.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/07/60871277038243.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/07/88321277038403.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/07/40941277038567.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/07/88061277038608.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/07/91001277038636.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/69391277039064.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/55271277039094.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/24161277039111.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/74991277039131.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/72731277039177.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/93511277039198.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/50751277039224.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/59181277039295.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/56211277039328.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/28631277039357.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/53351277039388.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/64271277039415.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/44121277039443.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/20/08/85671277039478.jpg
------------------------------------------------

halleluyah
02-01-2011, 10:54 PM
Hình này chụp từ cái đời nào rồi đó nhek...:monkey03::monkey03:....Nhớ bữa đó có mình mà ko thấy "dính " tí nào hết ^^

c0p3d4ng1u
02-01-2011, 10:57 PM
Hình này chụp từ cái đời nào rồi đó nhek...:monkey03::monkey03:....Nhớ bữa đó có mình mà ko thấy "dính " tí nào hết ^^
heeeeeee.ai bỉu a ko pay zô chi..e nhá cho 1 tấm là h` có mặt rùi :D