PDA

View Full Version : Mắt Đức Mẹ mở ra! - Truyện lạ về Đức Mẹhongbinh
10-01-2011, 09:03 PM
Mắt Đức Mẹ mở ra! - Truyện lạ về Đức Mẹ


... Ancona là thành phố cảng và là thủ phủ của vùng Marche, miền Trung nước Ý.

Ancona nằm ngay trên bờ Adriatic và có nhà thờ chính tòa nổi tiếng xây theo kiểu romano-byzantine. Trong nhà thờ có bàn thờ dâng kính Đức Mẹ THIÊN CHÚA với bức ảnh tuyệt đẹp.

Ngày 25-6-1796, nhằm ngày thứ bảy, nhà thờ chính tòa Ancona đông nghẹt tín hữu Công Giáo đến hát kinh kính Đức Mẹ MARIA.
Trong lúc buổi hát kinh tiến hành, các tín hữu trông thấy đôi mắt của bức ảnh Đức Mẹ mở ra và âu yếm nhìn đám đông với trọn tình yêu thương trìu mến.

Hiện tượng bức ảnh Đức Mẹ MARIA mở mắt nhìn đám đông, diễn đi diễn lại nhiều lần trong vòng hơn năm tháng, trước sự chứng kiến của các tín hữu, tuôn đến nhà thờ chính tòa mỗi ngày một đông đảo hơn.

Ngày 6-7-1796, Hàng Giáo Phẩm Ancona bắt đầu cho điều tra hiện tượng lạ. Cuộc điều tra kết thúc vào ngày 25-11-1796 với kết quả tích cực:
- Giáo Quyền công nhận việc bức ảnh Đức Mẹ MARIA mở mắt nhìn đám đông tín hữu là hiện tượng siêu nhiên, đáng tin nhận.

Năm sau, ngày 10-2-1797, tướng Bonaparte (1769-1821) - sau này là hoàng đế Nã-Phá-Luân đệ nhất (1804-1815) của nước Pháp - đem quân đánh chiếm Ancona.

Ngay hôm sau, tướng Bonaparte ra lệnh đem bức ảnh Đức Mẹ Ancona thời danh về nơi khu vực ông đang trấn đóng.

Ba vị kinh sĩ nhà thờ chính tòa được lệnh tháp tùng bức ảnh Đức Mẹ và đưa về trình diện tướng Bonaparte. Trong số ba kinh sĩ, có kinh sĩ Candelari. Chính kinh sĩ Candelari kể lại diễn tiến câu chuyện như sau.

Lúc bấy giờ, tướng Bonaparte có các tướng tá và các chức sắc trong thành phố Ancona đứng bao vây chung quanh. Vừa trông thấy bức ảnh Đức Mẹ, tướng Bonaparte buột miệng kêu lên: - “Ồ, đẹp quá! Bức ảnh tuyệt đẹp!”
Ông truyền tháo khung lồng bức ảnh để ông xem xét tận mắt, sờ tận tay tấm lụa vẽ bức ảnh Đức Mẹ MARIA.

Ông chăm chú nhìn bức ảnh. Xong, ông giơ tay tháo dây chuyền nơi cổ bức ảnh Đức Mẹ và cho biết sẽ trao dây chuyền cho một thiếu nữ nhà nghèo để cô dùng làm của hồi môn!

Bỗng nhiên, mọi người có mặt đều trông thấy diện mạo tướng Bonaparte đổi sắc. Đôi mắt ông kinh hoàng đăm đăm nhìn bức ảnh. Rồi ông thay đổi thái độ. Từ thái độ hống hách kiêu căng của kẻ chiến thắng, tướng Bonaparte chuyển sang thái độ của kẻ làm hòa, đấu dịu. Ông cư xử lễ độ nhã nhặn với ba vị kinh sĩ nhà thờ chính tòa Ancona tháp tùng bức ảnh Đức Mẹ. Ông đeo trả lại dây chuyền vàng vào cổ ảnh Đức Mẹ và truyền mang bức ảnh Đức Mẹ về lại nhà thờ chính tòa, đặt nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Ông cho một đoàn quân danh dự tháp tùng bức ảnh Đức Mẹ MARIA.

Mọi người có mặt tại chỗ hôm đó đồng thanh ghi nhận: “Nếu tướng Bonaparte không tận mắt trông thấy hiện tượng lạ bức ảnh Đức Mẹ mở mắt nhìn, hẳn ông đã ra lệnh đốt cháy bức ảnh nơi công cộng, theo lời yêu cầu của nhiều vị tướng tá vô thần, trong đoàn quân của tướng Bonaparte!”
(René Laurentin + Albert Pfleger, ”Fioretti de la Vierge Marie”, Mambre Editeur-Diffuseur, 1990, trang 98-99)
Nữ tu Jean Berchmans Minh Nguyệt
(Đài Vatican - 23/10/2010)