PDA

View Full Version : Diễn nguyện mừng 35 năm Giám mục Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa & 35 năm Linh mục Cha Giám đốc ĐCV Sao Biển Nha Trangdvtung
23-01-2011, 10:01 AM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/35NamGiamMuc-LinhMuc/DienNguyenMung35Gm-Lm-Front.jpg
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/35NamGiamMuc-LinhMuc/DienNguyenMung35Gm-Lm-Back.jpg

dvtung
23-01-2011, 10:05 AM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/35NamGiamMuc-LinhMuc/DienNguyenMung35Gm-Lm-DVD1.jpg


https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/35NamGiamMuc-LinhMuc/DienNguyenMung35Gm-Lm1.wmv

Link download file mpg:
http://www.mediafire.com/download.php?4kbygktg368de6v
http://www.mediafire.com/download.php?5vmxf1i5rvnyvvb
http://www.mediafire.com/download.php?fuko3l3ve7cmg8s
http://www.mediafire.com/download.php?yn4npidcu878lyc
http://www.mediafire.com/download.php?h9w6qezz9y5qn69

dvtung
23-01-2011, 10:06 AM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/35NamGiamMuc-LinhMuc/DienNguyenMung35Gm-Lm-DVD2.jpg


https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/35NamGiamMuc-LinhMuc/DienNguyenMung35Gm-Lm2.wmv

Link download file mpg:
http://www.mediafire.com/download.php?oj4j7h2oysy87qc
http://www.mediafire.com/download.php?pg1hzcqd0z1vt2b
http://www.mediafire.com/download.php?18f29vd7vvb4os6
http://www.mediafire.com/download.php?m1mn495549750lh