PDA

View Full Version : Muôn đời con xin cảm tạ ChaNganguyen
29-01-2011, 08:37 PM
cảm tạ cha vì một ngày đã qua dù công của con không là chi dù nhỏ mọi , con cũng xin cho cha tất cả vì lòng yêu mến cha mà thôi . Con xin cha những lần con tiếp xúc với những ai trò truyện với con đều cho họ biết là có cha trong con , khi họ gặp khó khăn xin cha luôn nâng đỡ họ trong bất cứ hoàn cảnh để họ tìm được niềm vui nơi cha . con xin càm ta cha . Muôn đời con xin cảm tạ cha .