PDA

View Full Version : Đố mật thư.sonkhung99
11-12-2009, 09:28 AM
có cái mật thư nay suy nghĩ mãi không ra!! bà kon kô pác giúp giùm nhox nha!!! thanks trước::
-khóa: phương đông màu nắng chuyển sang hồng
bóng tối đêm tàn, quét sạch không;
hơi ấm bao la trùm vũ trũ
người đi thi hứng bỗng thêm hông.(

NW: VANK - MBVA - GNHPVL : AR.