PDA

View Full Version : Thiên Chúa Là Tình Yêu !migoi_sg
08-02-2011, 12:20 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/MakWF6DJAc

Nganguyen
12-02-2011, 09:12 AM
cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có những ngày xuân vui trong Chúa và hôm nay cũng đã bước vào năm học và việc làm rồi xin Chúa cũng đồng hành với tất cả mọi người con cái của Chúa , và hôm nay em con lại trở lại chủng viện học kỳ học cuối của sáu năm dài này xin Chúa cũng luôn đồng hành với em con những ngày con lại vì Chúa gọi em con thì xin Chúa cũng chọn và gìn giữ cho đến hơi thở cuối cùng nhe Chúa, con xin phó thác em con cho Chúa nè. Xin nhận lời con cầu xin . Amen .