PDA

View Full Version : Link Album file .RAR bị khóaDonRac
11-02-2011, 06:10 AM
Xin chào Quý ACE,

Nhà cung cấp host cho TCVN - GoDaddy.com - vừa thông báo:
Do TCVN đã upload - chia sẻ link down quá nhiều, vi phạm hợp đồng thuê Host nên đã khóa các link từ host http://ThanhCaVietNam.Mobi

Vì vậy, tất cả các link download cả Album ở Chuyên mục Giới thiệu Albums:
https://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=106 đã không còn tồn tại.

Số lượng files .RAR các Album khá nhiều, DonRac phải từ từ upload lên các Host Free để thay thế http://www.mediafire.com

Mong Quý ACE thông cảm nếu gặp link nào chưa kịp thay mới.

Mến chào!
Ps: Xin Quý ACE xem tiến độ cập nhật trong Mục Lục Album Thánh Ca (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=26111)