PDA

View Full Version : Hoạt cảnh "Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô"DonRac
27-06-2008, 01:26 PM
Thực hiện: Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo phận Los Angeles


https://thanhcavietnam.us/HoatCanh/CuocVuotQuaCuaChuaKito/CuocVuotQuaCuaChuaKito-Front.jpg

DonRac
27-06-2008, 01:29 PM
https://thanhcavietnam.us/HoatCanh/CuocVuotQuaCuaChuaKito/CuocVuotQuaCuaChuaKito_TNFatimaTGp.LA.wmv