PDA

View Full Version : Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 28JB.Lưu Hùng Vương
25-03-2011, 01:43 PM
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBThanhNhac/ThuMoi_HoiThaoTN28a.jpghttp://hdgmvietnam.org/Images/Editor/UBThanhNhac/ThuMoi_HoiThaoTN28.jpg

UB Thánh nhạc / HĐGMVN www.hdgmvietnam.org (http://www.hdgmvietnam.org)