PDA

View Full Version : Bài hát Mùa Chaylộc vừng đỏ
12-04-2011, 02:21 PM
Xin được giới thiệu tiếp một số bài hát về mùa chay của NSHong Binh: Thống Hối Ca 1http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/thonghoica1.jpg

lộc vừng đỏ
12-04-2011, 02:27 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/tamsutrove.jpghttp://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/haytrove.jpg

lộc vừng đỏ
12-04-2011, 02:41 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/xinchuathuong.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/cungnhau.jpg

lộc vừng đỏ
13-04-2011, 02:31 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/nhinvedn.jpg

lộc vừng đỏ
14-04-2011, 04:58 PM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/vecungcha.jpg