PDA

View Full Version : Xem thêm các Video :Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô IIVinam
19-04-2011, 06:13 AM
Chỉ còn 2 tuần lễ nữa, Giáo Hội sẽ chính thức phong Chân Phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Xin cùng xem lại một số hình ảnh lúc Ngài còn ở ngôi vị Giáo hoàng trong suốt 26 năm. Xem để ngưỡng mộ và xin Ngài phù hộ cho mỗi người chúng ta...Phim Về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
http://liengiaositusi.com/ ThongTin/ChuyenDe/JPII/JPII_ Vietnam.html (http://liengiaositusi.com/ThongTin/ChuyenDe/JPII/JPII_Vietnam.html)Đây là trang Web có phim về ĐGH Gioan Phaolô II (1920 - 2005)

Hoặc vào các đường link dưới đây
Phim về ĐGH Gioan Phaolô II (1920 - 2005)


1. Tiểu sử Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II


http://www.youtube.com/watch? v=IJmJnO3mLsk&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=IJmJnO3mLsk&feature=player_embedded)

2. Đêm trước Lễ Phong Thánh 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam quảng trường Thánh Phêrô, Vatican - ĐGH đã bất ngờ xuất hiện vẫy chào con dân Việt Nam đang cử hành các nghi thức tôn vinh tiền nhân ....


http://www.youtube.com/watch? v=SK5MnTnOmE8&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=SK5MnTnOmE8&feature=player_embedded)


3. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công Giáo, ĐGH đã tiếp kiến một cộng đoàn với đầy đủ các thành phần tu sĩ, giáo dân...


http://www.youtube.com/watch? v=ZU8RECmA6tk&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=ZU8RECmA6tk&feature=player_embedded)


4. Thêm một đặc ân: Cộng đoàn Việt Nam được hân hạnh tiếp đón ĐGH trong dịp ĐHGT tại Denver năm 1993


http://www.youtube.com/watch? v=kpDE7rRDsuc&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=kpDE7rRDsuc&feature=player_embedded)


5. Trong lúc ban huấn từ, ĐGH đã bộc phát những lời giáo huấn quí giá cho cộng đoàn Việt Nam, sau khi đọc xong lời dọn sẳn trên giấy


http://www.youtube.com/watch? v=w-zbds9FUvE&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=w-zbds9FUvE&feature=player_embedded)


6. Tiếp đón HĐGMVN năm 1990 và những việc ĐGH đã làm trực tiếp cho hàng giáo sĩ, và qua đó cho giáo dân, người dân Việt Nam

http://www.youtube.com/watch? v=oNrvqPELki8&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=oNrvqPELki8&feature=player_embedded)

7. Ngài đã ban tước vị Hồng Y cho ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận - ĐHY GB Phạm Minh Mẫn, vị Hồng Y đầu tiên của Tổng Giáo Phận Saigon.


http://www.youtube.com/ watch?v=RT_pZz8NA8E&feature= player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=RT_pZz8NA8E&feature=player_embedded)8. Và sau cùng, Ngài trở về quê Cha nhưng vẫn luôn nhìn xuống đoàn con qua khung cửa sổ trên trời.


http://www.youtube.com/watch? v=J9XPo0kyqBg&feature=player_ embedded (http://www.youtube.com/watch?v=J9XPo0kyqBg&feature=player_embedded)Sưu tầm