PDA

View Full Version : HOAT CẢNH ĐƯỜNG THẬP GIÁVinam
24-04-2011, 07:58 AM
THẬP GIÁ TÌNH YÊU


Mùa Chay là thời gian đặc biệt Giáo Hội hướng về mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu.
Hôm nay cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Tưởng nhớ cuộc khổ hình Chúa phải trải qua, lòng chúng ta không khỏi xao xuyến bồi hồi. Tự vấn lại chính mình để rồi trong thinh lặng nguyện cầu, bỗng như tâm hồn được gợi mở những nỗi niềm thống hối ăn năn. Tuy nhiên, khi suy tôn Thánh Giá, Giáo Hội không nhằm tôn vinh những khổ đau Chúa chịu để nhóm lên trong lòng tín hữu một thứ đạo đức tình cảm. Nhưng Suy tôn Thánh Giá là tôn thờ Chúa Giêsu trong hình hài tội nhân chết treo trên thâp tự để cứu chuộc nhân loại. Đồng thời cũng là tôn vinh tình yêu vô biên của Chúa Cha, đã sẵn sàng hiến ban Con Một cho loài người chúng ta.
Để tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau đi lại những chặng đường Thập Giá ngày xưa Chúa đã đi qua.Hoạt cảnh Đường Thánh Giá
(GH Tân Hòa GP/BMT 2011)


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/01.JPG
Cha Quản nhiệm GH Tân Hòa
dẫn vào Đường Thánh Giá


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/02.JPG
Chặng thứ I : Chúa Giêsu bị kết án.

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/03.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/04.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/05.JPG
Chặng thứ II : Chúa Giêsu vác Thập Giá

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/06.JPG
Chặng thứ III : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/07.JPG
Chặng thứ IV : Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/08.JPG
Chặng thứ V : Ông Simon vác đỡ Thánh Giá Chúa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/09.JPG
Chặng thứ VI : Bà Veronica lau mặt Chúa

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/10.JPG
Chặng thứ VII : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/11.JPG
Chặng thứ VIII : Chúa Giêsu an ủi phụ nữ Gierusalem
https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/12.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/13.JPG
Chặng thứ IX : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/14.JPG
Chặng thứ X : Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu


https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/15.JPG
Chặng thứ XI : Chúa Giêsu bị đóng đinh

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/16.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/17.JPG

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/18.JPG
Chặng thứ XII : Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/19.JPG
Chặng thứ XIII : Hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập Giá

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/TANHOA/PhucSinh2011/DangThanhGia/20.JPG
Chặng thứ XIV : Táng xác Chúa Giêsu trong mộ đá


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/tranannhi/TanHoaDuongThanhGia?authkey=Gv1sRgCKG6hIOIi_C7Bg#)


MỜI XEM GH TÂN HÒA MÙA CHAY (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=114231#post114231)Ảnh: Long Vương

[tjn]™
24-04-2011, 12:27 PM
lúc trước đi đại hội giới trẻ giáo phận Phan Thiết cũng có hoạt cảnh này koi cứ như thật...

nhoxchieu
24-04-2011, 06:48 PM
hay wa' ha nhà thờ mình cũng có điễn kịch như zậy àh...hay lắm :nhay:

TamHonNho
24-04-2011, 07:25 PM
Xem cái này nhớ lại ngày trước khi TamHonNho ở xa nhà, tham gia một hoạt cảnh ở xứ bạn giống y như vậy, khóc quá chừng. Ngày đó TamHonNho cũng được tham gia múa diễn nguyện nữa, rất sốt sắng.

giusephamtrandinh
26-04-2011, 09:14 PM
MỜI XEM VIDEO ĐƯỜNG THÁNH GIÁ TẠI GH. TÂN HÒA.
PHẦN 1 (http://www.youtube.com/watch?v=SZQLycCAMdY);
PHẦN 2 (http://www.youtube.com/watch?v=A1vCcAPdPOA);
PHẦN 3 (http://www.youtube.com/watch?v=KidC0enTh4o).

giusephamtrandinh
26-04-2011, 09:23 PM
Nguyện Chúa Phục Sinh tuôn đổ hồng ân trên quý vị. (phamtrandinh@gmail.com)