PDA

View Full Version : ĐTC Jonh Paul 2 Như Mặt TrờiDonRac
24-04-2011, 08:55 AM
Đức Thánh Cha Jonh Paul 2 Như Mặt Trời

Sáng tác: ndhoang
Thể hiện: Xuân Phú


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/ndhoang/DTCJohnPaul2NhuMatTroi_ndhoang_XuanPhu.mp3

Nguồn: JamieHao