PDA

View Full Version : Chân dung + clip các Giám mục Việt Nam[Phero] Hậu
26-04-2011, 03:09 PM
:105:Clips : Chân dung các Giám mục Việt Nam

(http://www.youtube.com/watch?v=8lMDVR-Y0CM)
Tiếp nối với clips 26 giáo phận, xin giới thiệu clips “Chân dung các Giám Mục Việt Nam”. Tính đến thời điểm 01.01.2011, đã có tất cả 107 Giám mục người Việt Nam, trong đó có năm vị hồng y, ba giám mục được chọn phục vụ tại hải ngoại, hai vị mới được công bố danh tánh
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/hdgm2010a.jpg
Clips ưu tiên sắp xếp theo ngày thụ phong giám mục. Vị đứng đầu là Đức cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng (1933) và cuối cùng là đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp (th 5.2010)
Xin Thiên Chúa ban cho các ngài sự khôn ngoan sáng suốt và sức mạnh của Thánh Thần để chèo lái con thuyền giáo hội Việt Nam vững bước tiến về tương lai.

oasis2012
19-10-2012, 11:45 PM
đây là chân dung các ĐGM Việt Nam, đã cập nhập chức vụ, nhiệm sở
Các bạn tham khảo nhe.

http://conggiao.info/photos/2115/0/0/hinh-anh-cac-duc-giam-muc.aspx