PDA

View Full Version : Về Mod Search (tìm kiếm)DonRac
29-04-2011, 05:52 AM
Xin chào Quý ACE Thành viên,

Hiện nay Mod Search (tìm kiếm) của Diễn đàn TCVN đã được nâng cấp lên phiên bản [AJAX] Live Search 2.2.2.
Tuy đã khá hơn phiên bản trước nhưng vẫn còn một số trở ngại không mong đợi.
Cụ thể:
- Tựa đề topic sẽ được tìm khi gõ đúng tiếng Việt có dấu.
- Tựa đề topic nếu khi post ghi toàn chữ IN HOA, sẽ không thể tìm ra khi ACE gõ không đúng như thế.

Vì vậy, kính mong ACE khi post bài, không nên ghi tựa đề toàn chữ IN HOA, sẽ khó khăn khi Search (tìm kiếm)

Mến chào!