PDA

View Full Version : [Ảnh Động] Chúa Giêsu



AugustineTuanBao
30-04-2011, 06:35 PM
http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/10/jesus-animated-gif-image-0101.gif

http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/10/jesus-animated-gif-image-0102.gif

http://www.turnbacktogod.com/wp-content/uploads/2008/10/jesus-animated-gif-image-0103.gif

AugustineTuanBao
30-04-2011, 06:53 PM
http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/12-7.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/11-5.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/10-7.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/09-8.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/08-8.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/07-7.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/06-9.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/05-8.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/04-8.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/03-10.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/02-12.gif

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/01-12.gif

vanthanh
30-04-2011, 07:05 PM
ôi ảnh dẹp quá tặng tơi một ảnh đi

...Lucas...
04-05-2011, 08:46 PM
Tiếc là sài không được trên FB không thì mình đã copy vào Fb rồi:D

quangvu1605
04-05-2011, 08:59 PM
Toàn tác phẩm bằng photoshop. Làm đẹp lắm ku bảo :D

Rosa thiem
04-05-2011, 10:41 PM
Thanks you very much!.ảnh đẹp ghê luôn ấy hjhj!

Kún Cry
11-05-2011, 05:43 PM
Đẹp lắm..... Đúng là 1 tác phẩm tuyệt vời:4: