PDA

View Full Version : P5 - Ảnh Chúa Giêsu Và Đức MẹAugustineTuanBao
30-04-2011, 10:04 PM
Ảnh Chúa Giêsu Và Đức Mẹ
( Phần V )

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/15-6.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/14-6.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/13-7.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/12-8.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/11-6.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/10-8.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/09-9.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/08-9.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/07-8.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/06-10.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/05-9.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/04-9.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/03-11.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/02-13.jpg

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/01-13.jpg

...Lucas...
04-05-2011, 08:31 PM
Thích lúc Chúa Con hồi nhỏ....kháu khỉnh :)

duoc1706
20-05-2011, 09:46 PM
Thích lúc Chúa Con hồi nhỏ....kháu khỉnh :)
Tôi thì thích nhìn Chúa lớn hơn, vì khuôn mặt Chúa oai nghi và phúc hậu.

giuse_huynh
21-02-2012, 11:49 AM
còn mình thì thích hết luôn
vì ảnh nào cũng đẹp hết ak