PDA

View Full Version : cho em hỏi 1 chútbabydragon2305
20-07-2008, 10:25 AM
có nhìu ng` ngoại đạo thắc mắc rắng: Đức mẹ sinh ra Chúa Giêsu vậy tại sel Đức mẹ không lớn hơn Chúa Giêsu ????

littlewave
25-07-2008, 10:57 PM
Ui, sao lại so sánh kỳ dzậy? Đức Mẹ chỉ là tạo vật dù được ưu tuyển và vô cùng tuyệt vời trong địa vị Mẹ Thiên Chúa. Làm sao sánh được với Đấng Tạo Dựng thượng trí cao vời hả cưng!
Eh, lit đoán sư phụ của babydragon là bố Đinh ở Đông Quang phải không?

caoduc
01-08-2008, 10:46 AM
muốn biết tại sao Đức Mẹ có lớn hơn Đức Chúa Giêsu không thì em hãy theo dõi tài liệu CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ ( THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM ) do anh post nhé, thì tự bản thân em sẽ tìm ra câu trả lời

CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM - CHUẨN Y CỦA GIÁO HỘI (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=2260)

CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ - PHẤN 1 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=2316)

CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ - PHẦN HAI (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=2441)

CUỘC ĐỜI ĐỨC MẸ - Giai đoạn thứ hai( phần 3 đến phần 6) (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=2599)