PDA

View Full Version : Dư Âm ĐGH Gioan Phaolo IITotus Tuus
02-06-2011, 12:11 AM
Tiến Trình Phong Chân Phước ĐGH Gioan Phaolo II
Trình Bài: LM Nguyễn Khắc Hy
https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDGHGioanPhaoloII/ChanPhuocDGHJohnPaulII_LmNguyenKhacKy.mp3

Dư Âm Chân Phước ĐGH Gioan Phaolo II
Trình Bài: LM Trình Ngọc Danh
https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDGHGioanPhaoloII/DuAmChanPhuocJohnPaulII_LmTrinhNgocDanh.mp3Tất Cả Cho Mẹ...