PDA

View Full Version : BẠN CÓ BIẾT ĐỨC GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI???chư dân
14-06-2011, 08:40 PM
BẠN CÓ BIẾT ĐỨC GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI???
( do you know pope benedict xvi?)

http://www.youtube.com/watch?v=CNXNVLGuP9E&feature=mfu_in_order&list=UL

duoc1706
23-06-2011, 06:24 PM
Toàn tiếng Anh, chẳng hiểu gì cả.