PDA

View Full Version : Nữa Phút Hồi TâmAugustineTuanBao
23-06-2011, 05:37 PM
Tuấn Bảo đang vẽ hình Chúa.
Thì nhớ đến hình nữa phút hồi tâm trước kia từng được nhiều người biết đến. Nay ngồi tìm ra cách lý giải. Cuối cùng cũng thành công nhưng chưa tới độ mỹ mãn.
Cũng như cũ. Nhìn vào hình trong 4 chấm Tuấn Bảo để ở Giữa khuôn mặt. Thời gian càng lâu thì sẽ càng thấy Chúa rõ. Sau đó anh chị nhìn chăm chăm vào một tờ giấy trắng bóng nhé.

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/HinhChua-AB.jpg