PDA

View Full Version : Mừng Thánh Phê Rô Tựhongbinh
03-07-2011, 09:14 PM
Sắp đến ngày lễ Kính Thánh Phê Rô Tự
Hồng Bính Hân hạnh giới thiệu cùng các bạn
Bài hát : Mừng Thánh Phê Rô Tự


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/mungThanhPhe-RoTu.jpg