PDA

View Full Version : Tuổi Trẻ Đẹp Như Hy Vọng-ĐCHY Nguyễn Văn ThuậnTotus Tuus
10-07-2011, 08:34 AM
Hội Thảo -Thành Công
Giảng Thuyết: Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/ThanhCong(FullVersion).mp3


Cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.Thiên Chúa đã thử thách ngài như "vàng trong lò luyện kim và đã nhận ngài như là "hiến lễ toàn thiêu", chúng ta có thể nói thật sự là "hy vọng của ngài chứa chan trường sinh bất tử" (Wis 3:4-5). Một niềm hy vọng tràn đầy Chúa Kitô, tràn đầy sự sống và sự phục sinh cho những ai tin tưởng vào Chúa. (Gioan Phaolô II)

Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Chúa đã gọi và chọn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm người mục tử nhân ái và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc Lữ Hành đầy niềm Hy Vọng.

Nhân lễ giỗ lần thứ 7 (Tạ thế: 16.9.2003) của cố Hồng Y Phanxicô thân yêu, chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần và Ðức Mẹ La Vang, Mẹ chúng con, ban nhiều ơn phước và soi sáng trong tiến trình xét tuyên phong chân phước cho ngài.

Xin cho chúng con biết noi gương nhân đức và chứng nhân Tin Mừng đích thực của Ðức Hồng Y, mà canh tân sâu đậm đời sống Kitô hữu của chúng con và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống của anh chị em chung quanh. Chúng con cầu xin những ơn ấy nhờ Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Vinam
10-07-2011, 09:57 AM
Hội Thảo -Thành Công
Giảng Thuyết: Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/ThanhCong(FullVersion).mp3


Cầu nguyện cho việc Phong Chân Phước Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.Thiên Chúa đã thử thách ngài như "vàng trong lò luyện kim và đã nhận ngài như là "hiến lễ toàn thiêu", chúng ta có thể nói thật sự là "hy vọng của ngài chứa chan trường sinh bất tử" (Wis 3:4-5). Một niềm hy vọng tràn đầy Chúa Kitô, tràn đầy sự sống và sự phục sinh cho những ai tin tưởng vào Chúa. (Gioan Phaolô II)

Lạy Thiên Chúa tình yêu,

Chúa đã gọi và chọn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm người mục tử nhân ái và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc Lữ Hành đầy niềm Hy Vọng.

Nhân lễ giỗ lần thứ 7 (Tạ thế 16.9.2003) của cố Hồng Y Phanxicô thân yêu, chúng con cầu xin Chúa Thánh Thần và Ðức Mẹ La Vang, Mẹ chúng con, ban nhiều ơn phước và soi sáng trong tiến trình xét tuyên phong chân phước cho ngài.

Xin cho chúng con biết noi gương nhân đức và chứng nhân Tin Mừng đích thực của Ðức Hồng Y, mà canh tân sâu đậm đời sống Kitô hữu của chúng con và tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống của anh chị em chung quanh. Chúng con cầu xin những ơn ấy nhờ Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON
XIN CHO CHÚNG CON BIẾT HỌC TẬP THEO GƯƠNG SỐNG
*ĐẠO ĐỨC
*YÊU THƯƠNG
*PHỤC VỤ
CỦA ĐỨC HỒNG Y

hongbinh
10-07-2011, 02:40 PM
TÍN HỮU VIỆT-NAM
XIN CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM
VÀ CHÂN PHƯỚC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II
CẦU XIN CÙNG THIÊN CHÚA
BAN CHO GIÁO HỘI VÀ CÁCH RIÊNG GIÁO HỘI VIỆT NAM
MAU CÓ THÊM MỘT VỊ THÁNHTÔI TỚ CHÚA PHANXICÔ XAVIÊ HỒNG Y NGUYỄN-VĂN-THUẬN.
(CHÍNH THỨC MỞ ÁN PHONG THÁNH NGÀY 22.10.2010)

-----------------------------------------------------------


Xin Chúa cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê sớm được tôn vinh trên các bàn thờ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.

Xin Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội và Hàng Giáo Phẩm Việt Nam.

Totus Tuus
11-07-2011, 03:16 AM
Vài Nét Kính Nhớ Cha, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/TuongNiemDHY_Thuan.wmv


Nhân ngày Lễ Giỗ 7 năm ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chúng ta hãy cùng nhau đọc Kinh Xin Ơn với Ngài


https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/HinhTaiLieu/DHY.PXNguyenVanThuan-Full.jpg


Lạy Thiên Chúa Toàn năng và hằng có
đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh
gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng
Y Phanxiccô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô
chịu đóng đinh, và dưới bóng che chở
hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện
Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho
Hội Thánh và toàn thế giới, về sự hiệp
nhất và tha thứ, cũng như về công ly và hòa bình.

Con người dễ thương mến cùng với sứ vụ
mục tử giám mục của Ngài tỏa chiếu rạng
ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của
niệm hy vọng và sức nồng ấm của đức ái.

Giờ đây, nhờ lời bầu củ của Ngài và theo
thánh ‎ Chúa, xin Chúa ban cho con được
ơn đang khẩn cầu, với niềm hy vọng thấy
Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ
Amen.


*(Trích nguồn hình từ: http://www.nguyenvanthuan.com/hinhanhdhy/index.html)

Totus Tuus
08-09-2011, 10:35 PM
Mẹ Maria Mối Tình Đầu Của Tôi
Tâm Tình Của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/MeMariaMoiTinhDau_DCHYNguyenVanThuan.mp3

Totus Tuus
13-09-2011, 08:31 PM
Kính Nhớ Đức Cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận
Giảng Thuyết: Tuổi Trẻ Đẹp Như Hy Vọng
https://thanhcavietnam.info/JamieHao/TotusTuus/TaiLieuDHYNguyenVanThuan/TuoiTreDepNhuHyVong(FullVersion).mp3