PDA

View Full Version : Hát Thánh ca thế nào?nguyenson
12-07-2011, 07:24 PM
(http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=20&id=PKo04EYyf5kJHCRQ34fnUQSZuA--) (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=20&id=PKo04EYyf5kJHCRQ34fnUQSZuA--)
Hát thánh ca,phải hát như thế nào ? Có lẽ đó là câu hỏi mà ít ca viên nào nghĩ đến khi bước chân vào sinh hoạt ca đoàn.

Có nhiều nguyên nhân vào sinh hoạt ca đoàn : có người vào để cho vui,có người vào vì muốn nổi danh,có người tham gia...với nhiều lí do khác.Nếu các bạn bước vào ca đoàn với những mục đích trên thì hoàn toàn sai lầm. Tại sao vậy ? Bởi vì hát ca đoàn không phải hát biểu diễn như các ca sĩ thì làm sao nổi danh được? Hát ca đoàn không phải để cho vui,cho có bạn có bè,hoặc để có nơi sinh hoạt như bao nhiêu người khác. Ca đoàn phải là một cộng đoàn dân Chúa có lối sống thánh thiện với tinh thần tự nguyện phụng vụ trong sinh hoạt giáo xứ.Ở đây,tôi nói đến lối sống thánh thiện bởi vì,nếu không thánh thiện thì lời ca của bạn sẽ mất đi "chất thánh".

Như vậy,yếu tố đầu tiên để hát thánh ca là tâm hồn phải "thánh".Hát thánh ca là cầu nguyện,là tâm tình với Chúa.Hát thánh ca phải nhập tâm vào nội dung bài hát, phải tâm sự,cầu nguyện .Muốn vậy,người hát phải có cảm xúc,phải có tâm hồn...không thể "hát đại" hoặc cứ "hét" lên với một chất giọng khoẻ,lấn át những chất giọng khác. Các bạn phải hiểu rằng,giáo dân dựa vào 2 yếu tố sau để tham dự thánh lễ : thứ nhất là ca đoàn hát hay,thứ hai là cha giảng hay.Vì thế,ca đoàn đóng một vai trò rất lớn trong phụng vụ thánh lễ. Ca đoàn hát tốt hay không tùy thuộc vào ca viên hát "có tâm hồn " hay khộng.
Hát thánh ca không có hồn sẽ làm người nghe rời xa Chúa.Chính vì thế,thánh Augustinô mới nói : "Hát là cầu nguyện hai lần".

duoc1706
12-07-2011, 10:07 PM
Hát Thánh Ca mục đích chính yếu là để ca tụng, tâm tình cùng Chúa, và đó là mục đích cao nhất. Ai hát mà không vì mục đích đó thì đừng hát Thánh Ca là hơn.